Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Department is "Department of History" and Document Type is Diploma Thesis

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Creators | No Grouping
Number of items: 268.

Diploma Thesis

Korov, Goran. (2013). Jugoslavensko-bugarski odnosi u kontekstu makedonskog pitanja 1944-1949.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Simić, Krunoslav. (2013). Prikaz novogradiškog bojišta u dnevnom tisku u jesen 1991.godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Akšić, Anita. (2013). Magna Carta Libertatum iz 1215. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Aleksandrov, Andrej. (2018). Japan i Hirohito u 1945. godini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Ambrušec, Ana Marija. (2018). Heraldička baština Križevačko-kalničkog područja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Antolković, Viktorija. (2015). Depiction of Croatian Middle Ages through the Works of History Painting in History Textbooks from the Mid-19th Century to the Present. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of History. [mentor Vedriš, Trpimir and Damjanović, Dragan].

Babić, Marijana. (2017). Red vitezova templara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav and Gračanin, Hrvoje].

Babuder, Karlo. (2015). Slika saveznika u zagrebačkom dnevnom tisku 1914./1915. i 1917./1918. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Bakšić, Lucija. (2018). Intellectual Revolution in Words and Actions of August Cesarec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Branimir, Janković].

Balikić, Lucija. (2018). The Croatian Question in the Political Language of British Liberals (1908-1920). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir and Blažević, Zrinka].

Barac, Stjepko. (2018). Tijelo pred sudom: kazneni postupci protiv vještica u 17. i 18. stoljeću u Banskoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Barić, Mislav. (2015). Dugi rat u Hrvatskoj: ratnici i ratništvo (Kriegswesen). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago].

Baričić, Gabrijela. (2017). Djeca kao žrtve Domovinskog rata u Slavonskom Brodu 1991.-1993.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Batušić, Krešimir. (2017). Crvena Jaska : formiranje i organizacija komunističke vlasti u Jastrebarskom nakon Drugog svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Bačmaga, Ivan. (2013). Bojkoti Olimpijskih igara 1980. i 1984. godine i Jugoslavija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Bačmaga, Ivan. (2013). Bojkoti olimpijskih igara 1980. i 1984. godine i Jugoslavija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Beljo, Ana. (2015). Promjene u popisima obvezne osnovnoškolske lektire u Hrvatskoj 1945.-1991. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of History. [mentor Agičić, Damir and Alerić, Marko].

Bermanac, Hrvoje. (2018). Hrvatsko proljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Bertol, Ivana. (2018). U potrazi za saveznicima: jugoslavenska vanjska politika od 1929. do 1941. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Bertović, Kristian. (2018). Pismenost u okrilju velikaškog roda: primjer Frankapana u srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Blažević, Petra. (2013). Muzeološka koncepcija prezentacije Solina u ranom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana and Vujić, Žarka].

Bodul, Matej. (2017). Vojna korespondencija Josipa Kazimira Draškovića za vrijeme Sedmogodišnjeg rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Holjevac, Željko].

Bogdan, Ante. (2014). Kninska bitka 1944. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Aralica, Višeslav].

Boras, Pamela. (2013). Devširma (danak u krvi) i proces islamizacije Bosne. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šarić, Marko].

Borovec, Mirna. (2018). The Death of Romanovs : from Myth to Reality. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Department of History. [mentor Ograjšek Gorenjak, Ida and Čelić, Željka].

Borovečki, Zrinka. (2012). Komparativna analiza studentskog pokreta u SR Njemačkoj i SR Hrvatskoj 1968. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Bosnar, Danijel. (2018). Utjecaj Velike ekonomske krize 1930-ih na kriminalitet u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Brajčić, Ivanka. (2016). Epigrafički spomenici na južnodalmatinskim otocima u ranom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Brezak, Vjeran. (2018). Cezarov javni lik prema spisima iz Cezarova korpusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna and Bilić-Dujmušić, Siniša].

Brozinčević, Nino. (2015). Revived Middle Ages: Medieval festivals, reenactments and associations in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vedriš, Trpimir].

Brčić, Lucija. (2018). Sibenik fortification system in the late middle ages and the early modern period. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Pisk, Silvija].

Budimir, Maša. (2013). Grijeh i zrcalo : reformnokatolička antropologija u djelima Jurja Habdelića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Budić Leto, Sanja. (2013). Akulturacijski procesi na delmatskom i daorskom kopnu: odnosi s grčkim svijetom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna and Olujić, Boris].

Buhin, Tatjana. (2012). Bosna i Hercegovina u žarištu regionalne i europske politike 1878. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Holjevac, Željko].

Bulić, Ana. (2011). Stanovnici i kućni brojevi na Gornjem gradu 1783. godine: prilog povijesti Zagreba u vrijeme Josipa II.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić, Zvjezdana and Roksandić, Drago].

Bursik, Mario. (2017). Croatian State Archive (1941-1945) : organization and operations. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje and Hutinec, Goran].

Bursik, Mario. (2017). Utjecaj Velike gospodarske krize na društvene prilike u Hrvatskoj (1929. – 1934.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Chvala, Andrej. (2011). Jugoslavensko-sovjetski državno-partijski odnosi 1955./1956.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Cik, Nikola. (2015). Ekohistorija Đurđevca i Virja u drugoj polovici 18. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Cvetko, Matej. (2016). Međimurje u Drugom svjetskom ratu i poraću (1944. – 1946.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Cvitanović, Monika. (2013). Život žena u Rijeci u 15. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Cvitanović, Monika. (2013). Život žena u Rijeci u 15. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Devčić, Vanja. (2016). Švedska u 17. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandic, Drago].

Domaćinović, Filip. (2016). Tokyo - megalopolis of east Asia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Prelogović, Vedran].

Domladovac, Martina. (2015). Etniciteti u južnoj Mezopotamiji u 3. tisućljeću prije Krista. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris].

Draganić, Martina. (2013). Kulturalni krajolici u djelu „Status Familiae Patachich” i njihove današnje percepcije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Drakulić, Sonja. (2013). Političko-ideološko djelovanje Komunističke partije Hrvatske među omladinom NR Hrvatske u periodu 1948.-1954. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Drača, Vinko. (2015). Od Davyja Crocketta do Bonnie & Clyde: konstrukcija američke slike o sebi u modernoj pučkoj i popularnoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Dražić, Damir. (2016). Širenje Hamurabijeve države. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris].

Drempetić, Tamara. (2018). Josip II.: Vjernik i državnik (1780.-1790.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić Assouline, Zvjezdana and Roksandić, Drago].

Drvar, Filip. (2014). Španjolski građanski rat: međunarodni aspekti i refleksije u književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vranješ-Šoljan, Božena].

Filipović, Iva. (2018). Obilježavanje praznika u Narodnoj Republici Hrvatskoj od 1945. do 1950. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Fiolić, Marta. (2015). Konstrukcije i interpretacije kolonijalne prošlosti u postkolonijalnom Kongu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of History. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Klasić, Hrvoje].

Furjanić, Lovro. (2018). Exceptionalism in 19th century American Historiography. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of History. [mentor Grgas, Stipe and Janković, Branimir].

Gabrić, Hrvoje. (2018). Crkvene reforme 11. stoljeća i njihov utjecaj na našem području. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Galina, Matija. (2013). Egipat i Tunis pedesetih: put u nezavisnost i autoritarne režime. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Gašpert, Maja. (2018). Pol Potova Kampućija i Titova Jugoslavija - Crveni Kmeri, Jugoslavija i pokret nesvrstanih zemalja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Geljić, Hrvoje. (2015). Prostitution in Zagreb in the late 19th and early 20th century. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Strecha, Mario].

Gluić, Lucija. (2013). Raspad Kraljevine Jugoslavije i osnutak Nezavisne Države Hrvatske prema izvještavanju španjolskog lista ABC. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Gorupec, Juraj. (2018). Heraldic heritage of the city of Dubrovnik (up until 16th century). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Gotić, Darija. (2018). Svakodnevica građanske elite Zagreba i središnje Hrvatske na prijelazu 19. u 20. stoljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Iveljić, Iskra].

Grbeš, Mateja. (2018). Industrija grada Rijeke od 1945.-1955. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Grgurinović, Anja. (2017). Aporije prosvijećenog diskursa : (anti)morlakizam u djelima Alberta Fortisa i Ivana Lovrića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Grubišić, Petar. (2017). Najdemokratskiji ustav – Staljinska konstitucija iz 1936. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Grđan, Martina. (2014). Ustaška emigracija za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Gudelj, Stanko. (2015). Kontinuitet naseljenosti Žumberka od prapovijesti do kasne antike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris].

Gudić, Jerko. (2015). Logistika prehrane i izloženost gladi u dalmatinskim komunama u razvijenom i kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Gračanin, Hrvoje and Vedriš, Trpimir].

Habdija, Tomislav. (2014). Poplave i glad u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća u Civilnoj Hrvatskoj i Vojnoj krajini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Herman, Nina. (2013). Stanovanje na Gradecu u kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Hess, Heidi. (2014). Koncept vjerske tolerancije u okviru Voltaireove filozofije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Hontić, Ivan. (2013). Njemačka istočna politika na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir].

Horvant, Dina. (2018). Andrija Maurović i hrvatski strip (1901.-1981.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Horvat, Marin. (2016). The holocaust in Croatian history textbooks from 1990. to 2010.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Horvatinović, Petra. (2013). Žene u sudskim spisima zagrebačkog Gradeca u kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Hren, Filip. (2017). Hrvatski staleži i Vojna krajina u Tridesetogodišnjem ratu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Lazanin, Sanja].

Hrgić, Danijel. (2015). Kultura medija i medij kulture: kalendari Pavla Rittera Vitezovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Husain, Petra. (2015). Orijentalni korijeni haruspicine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris and Kuntić-Makvić, Bruna].

Ivelja, Tina. (2016). Henrik VIII. - počeci reformacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Jagić, Josip. (2015). Uspostava i karakteristike narodne vlasti na primjeru Koprivnice nakon oslobođenja 1943.-1944.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Jakopović, Dunja. (2018). Kućna služinčad u gradu Zagrebu dvadesetih godina 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Jakopčić, Luka. (2014). Rijeka Sava i proturječja Habsburške imperijalne periferije u 18. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje and Roksandić, Drago].

Janeš, Jana. (2017). Ustaški koncentracijski logor Loborgrad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Jovanović, Sandra. (2016). Egipatski kultovi u Istri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris and Vilogorac Brčić, Inga].

Judaš, Kristina. (2013). Nasilni zločini protiv osoba u sudskim spisima zagrebačkog Gradeca u kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Jug, Valentina. (2016). Politika prosvijećenog medicinskog diskursa : Ivan Krstitelj Lalangue: Kratek navuk od mestrie pupkorezne. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Junger, Marina. (2016). Perivoji u gradskim naseljima u Banskoj Hrvatskoj i Slavoniji u drugoj polovici 18. stoljeća i u prvoj polovici 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Juratovac, Maja. (2015). Religijske i duhovne dimenzije plesa u starom Egiptu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris and Vilogorac Brčić, Inga].

Jurjević, Marina. (2013). Brazil između Istoka i Zapada: od Kubitscheka do vojnog udara 1964.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko and Talan, Nikica].

Jurjević, Marina. (2013). Brazil između Istoka i Zapada: od Kubitscheka do vojnog udara 1964.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Jakovina, Tvrtko and Talan, Nikica].

Jurković, Antonia. (2018). Predodžba o Osmanlijama u osnovnoškolskim udžbenicima povijesti od 1918. do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Kardum, Marijana. (2018). Kritička analiza interpretativnih paradigmi u suvremenoj religijskoj historiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Janković, Branimir].

Karić, Dominik. (2018). Povijest na zemljovidima: konstruiranje slika prošlosti na povijesnim kartama u udžbenicima povijesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Koren, Snježana].

Karlić, Gordan. (2014). Život i političko djelovanja Vjekoslava Maxa Luburića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Aralica, Višeslav].

Katanec, Sara. (2018). Kritičko izdanje i prijevod memoara Helene Kottanner: prilog istraživanju ženskog pisanja u srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Budak, Neven].

Katavić, Nina. (2013). Prikaz srednjeg vijeka u hrvatskim udžbenicima povijesti u 20. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Gračanin, Hrvoje].

Kaucki, Josipa. (2013). Izrada nacionalnih standarda i debate o nastavi povijesti u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom 1990-ih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir and Koren, Snježana].

Kerhoni, Antonela. (2017). Katolički ženski tisak u Hrvatskoj na početku 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Ograjšek Gorenjak, Ida].

Kiš, Igor. (2016). Englesko-francuski ratovi u Americi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Kišić, Petra. (2017). Austro-Ugarska u svjetlu britanskog tiska 1914.-1918. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Holjevac, Željko].

Klasić, Iva. (2017). Kako su igrani filmovi stvarali percepciju o Trećem Reichu od 1945. do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Kodrnja, Jasmina. (2012). Kaptolski franjevci od XIII. do XVIII. st. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Kokor, Ines. (2017). Posjeti Aleksandra I. Karađorđevića Savskoj banovini u vrijeme diktature. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Kokotović, Hrvoje. (2016). Ekonomske reforme Ante Markovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Kolar, Luka. (2016). Plemićka obitelj Kulmer na prijelazu stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Iveljić, Iskra].

Kolar, Matea. (2018). Razvoj turizma u međuratnom Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Kolar, Tomislav. (2016). Na barikadama - Antiratne demonstracije u Jugoslaviji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Komesarović, Željko. (2018). Hrvatski državni sabor Nezavisne države Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Koprivčić, Stjepan. (2016). Odjeci zelenog kadera tijekom listopada i studenoga 1918. godine u hrvatskim tiskovinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of Sociology. [mentor Hutinec, Goran].

Koretić, Sofija. (2014). Odnos vladara i plemstva Zagrebačke i Križevačke županije tijekom protudvorskog pokreta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Korov, Goran. (2013). Jugoslavensko-bugarski odnosi u kontekstu makedonskog pitanja 1944.-1949. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Kosorčić, Dora. (2015). Milovan Đilas i proces liberalizacije u Jugoslaviji nakon 1950. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Kostović, Tomislav. (2018). Škola narodnog zdravlja u borbi protiv alkoholizma u međuratnoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Kovačević, Ines. (2015). Grbovi plemićkih obitelji na području Brodsko-posavske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Kovačić, Damjan. (2014). Jugoslavenski nuklearni program. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Kralj, Mateja. (2014). Dan mladosti: praznik u službi izgradnje Titovog kulta ličnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Krašek, Mihovil. (2017). Rješenje pitanja slobodnog teritorija Trsta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Kristić, Vedrana. (2018). Arboretum Trsteno kao primjer ekoloških i kulturnih transfera u ranom novom vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić Assouline, Zvjezdana and Petrić, Hrvoje].

Krizmanić, Ivana. (2013). "Essai sur la revolution" (1792?) : imaginarna zavjera ili patricijska imaginacija Tome Baseljića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Le Calvé Ivičević, Evaine].

Krtinić, Domagoj. (2018). Percepcija talijanskog bojišta u hrvatskom tisku 1915.- 1918. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Holjevac, Željko].

Krtinić, Miloš. (2012). Revolucija u Mađarskoj 1956. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Kunštek, Saša. (2017). Utjecaj industrijalizacije na društveni život Hrvatskog zagorja 1950.-1970. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Kusalo, Pero. (2018). Raspad Jugoslavije i sport: košarkaška natjecanja kao primjer politizacije sporta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Kuznicov, Tatjana. (2018). Nadgrobne stele iz Arheološkog muzeja u Zagrebu kao izvor za poznavanje egipatskih pogrebnih običaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vilogorac Brčić, Inga].

Kušter, Tihana. (2017). From plague and fire : votive churches of Royal free city of Varaždin.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Šourek, Danko].

Kužela, Iva. (2018). Povijesni okvir nastanka i širenja glagoljice među Slavenima na srednjoeuropskom prostoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Lempl, Dina. (2018). An image of women in magazines of Peasant Concordia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of History. [mentor Ograjšek Gorenjak, Ida and Potkonjak, Sanja].

List, Marina. (2015). Povelja 77. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vranješ Šoljan, Božena].

Ljubić, Ivan. (2017). Domovinski rat i prognaničko-izbjegličko pitanje 1991./1992.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Ljubičić, Ivan. (2012). Podrijetlo Hrvata tragom hrvatskoga imena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Loina, Ivica. (2013). Vojno-političke intervencije SAD-a u Južnoj Americi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Lončar, Mateja. (2018). Časopisi za djecu i mladež kao oblik neformalnog utjecaja na socijalistički odgoj na primjeru časopisa Modra lasta (1966.-1976.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Koren, Snježana and Batinić, Štefka].

Loparić, Ozren. (2018). Predodžbe o Nijemcima u hrvatskim udžbenicima povijesti od 1945.-1975. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Lovrić, Maja. (2013). Uloga žene u vikinškom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Lovrić, Marko. (2013). Donald Duck protiv Adolfa Hitlera: uloga filma i filmske industrije u Sjedinjenim Američkim Državama za vrijeme Drugog svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Lucin, Luka. (2016). Sportska natjecanja kao odraz političkih promjena u kontekstu sukoba Tito-Staljin (1948. – 1953.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Lukec, Kristina. (2014). Analiza pisanja domaćih i stranih novina o djelovanju hrvatske političke emigracije: slučaj Zvonka Bušića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Lučić, Renata. (2015). Ideološka tranzicija filmske kulture u RH od 1945. do 1948. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vranješ-Šoljan, Božena and Rafaelić, Daniel].

Maleković, Dejan. (2015). Historiography on Andrew II of Hungary in the Fifth crusade (with special emphasis on Slavonic and Croatian component). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Malović, Suzana. (2013). Disident Milovan Đilas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Maras, Niko. (2018). Strategije stvaranja moći roda Ernuszta: od trgovaca do plemića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Budak, Neven and Petrić, Hrvoje].

Maretić, Tanja. (2013). Poučavanje suvremene nacionalne povijesti nakon 1990. godine. Komparativna analiza srednjoškolskih udžbenika povijesti u Hrvatskoj i Srbiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir and Vranješ-Šoljan, Božena].

Marijić, Ivana. (2018). Pisma Antonija Oreškovića u Ahivu obitelji Brlić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić Assouline, Zvjezdana].

Marinić, Borna. (2017). Uloga specijalne jedinice policije "Osa" u Domovinskom ratu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Marinović, Vedrana. (2014). Promjena percepcije Josipa Broza Tita u američkoj javnosti od 1943. do 1953. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor KLasić, Hrvoje].

Maričić, Alan. (2011). Austrijska vanjska politika i međunarodno priznanje Republike Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Markota, Iva. (2016). Zdravstveno prosvjećivanje u školama u međuratnoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Marković, Ivan. (2018). Jajička kozačka zajednica od XVI. do XVIII. stoljeća. Asimetrična komparacija s ranonovovjekovnim krajiškim zajednicama u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Roksandić, Drago and Čelić, Željka].

Marušić, Matea. (2018). Propovijedi fra Jeronima Filipovića (1688.-1765.) : između pučke pobožnosti i moralne teologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šarić, Marko].

Marušić, Mia. (2013). Hrvatska i slovenska historiografija o grofovima Celjskim. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Marčeta, Željka. (2011). Gimnazija maršala Tita u Zagrebu 1945-1948. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir and Koren, Snježana].

Matanović, Anita. (2013). Historical themes in textbooks for nature and society in third and fourth grade in period from 1985 to 2005. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Modrić-Blivajs, Dunja].

Matišić, Mislav. (2017). Londonska Nova Hrvatska o političkim događajima u Hrvatskoj i Jugoslaviji 1980-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Mavrić, Ana. (2013). Acta Croatica: nastanak zbirke i diplomatička analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Medved, Jasmin. (2012). Trade and crafts in the town of Varaždin in the XV. century. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Mezga, Melita. (2018). Zagrebačka sramotna knjiga. Disciplinske mjere u hrvatskom školstvu u drugoj polovici 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić Assouline, Zvjezdana].

Mihalić, Kristina. (2016). Vikings - savages or heroes: historicity of cinema display. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Gračanin, Hrvoje].

Mihaljek, Nino. (2015). Novi val u glazbi kao odgovor na društveno-političke promjene u Jugoslaviji 1980-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Mihić, Ivan. (2018). Diplomatski odnosi Francuske i Jugoslavije 1954. - 1962. i Alžirski rat za neovisnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Mihoci, Karlo. (2017). Politička situacija u Međimurju od 1919. do 1929. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Mijatović, Srećko. (2018). Prikaz NDH u hrvatskim i srpskim udžbenicima povijesti za osmi razred osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Koren, Snježana].

Mikić, Margareta. (2015). Šamani i šamanizam na starom Istoku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris and Osterman, Jasmina].

Milak, Mirko. (2013). Povijesni aspekti modernih grbova Virovitičko-podravske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Miletić, Marijana. (2018). Beta Izrael: povijesni kontekst i akcije spašavanja kroz operacije Mojsije, Saba i Salamon. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Milivojević, Feđa. (2010). Rimski i italski poduzetnici, doseljenici i službenici na području Ilirka od Ilirskih ratova do Cezara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna].

Miličević, Tomislav. (2014). Dr. Juraj Krnjević: političko djelovanje od 1929. do 1941. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Miloloža, Hrvoje. (2017). Fall of the Obrenovich dynasty and May coup in film. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Milovac, Marcello. (2018). The Belgrade Journal "Duga" as a Journal of Greater Serbian Propaganda in the First Phase of the Dissolution of Yugoslavia 1987.-1991.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Mirilović, Jelena. (2016). Njemački Afrički korpus: problem logistike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Mirić, Karlo. (2018). Education of Party Members of the Communist Party of Croatia in the Period from 1945 to 1949. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Mlakar, Maja. (2016). Analiza zadataka u udžbenicima i radnim bilježnicama povijesti prema dimenzijama revidirane Bloomove taksonomije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Koren, Snježana].

Mlinarić, Ivan. (2018). Politika i navijači - Navijačke skupine u SR Hrvatskoj u izvještajima Službe državne sigurnosti u vrijeme raspada Jugoslavije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Morović, Marko. (2015). Vještičarenje, čarobnjaštvo i magija u Dalmaciji, Hrvatskom primorju i Istri u kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Gračanin, Hrvoje and Grgin, Borislav].

Mrzljak, Ana Marija. (2018). Žene u Šibeniku u 15. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Muftić, Edin. (2013). Osmansko-habsburška granica od Žitvanskog do Srijemsko-karlovačkog mira. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Moačanin, Nenad and Petrić, Hrvoje].

Muić, Vedran. (2013). Kritička analiza historiografskih interpretacija fenomena nacionalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka and Janković, Branimir].

Orlić, Katja. (2016). Pulska svakodnevica 1960-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Pajduh, Marina. (2018). Djelovanje Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru (1893.-1918.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Iveljić, Iskra].

Pajur, Hrvoje. (2018). Tito, partizani i komunistički pokret u srednjoškolskim udžbenicima u RH od 1991. do 1999.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Papo, Bibijana. (2014). Obrazovanje manjina u Hrvatskoj 1945.-1955.: povijesni i socijalni aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of Sociology. [mentor Hutinec, Goran and Vukelić, Anton].

Pavlić, Hrvoje. (2018). Visoki dužnosnici HSS-a u ustaškom pokretu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Pažur, Sara. (2016). Dvorska kultura Zrinskih u Čakovcu i zagrebačkih biskupa u ranom novom vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Sikirić Assouline, Zvjezdana].

Pecoja, Ana. (2013). Žena u feudalnom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Gračanin, Hrvoje].

Perković, Antonio. (2013). Heraldička baština prostora današnje Sisačko-moslavačke županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Perković, Ines. (2013). Jugoslavensko-sovjetski odnosi od 1945. do 1956. u hrvatskim udžbenicima iz povijesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Petrlić, Josip. (2016). Gospodarski i društveni razvoj Hrvatske i Slavonije u svjetlu ugarsko-hrvatskih proračuna 1874. – 1914. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Holjevac, Željko].

Pintač, Domagoj. (2018). Piratstvo i gusarstvo na prostoru dalmatinskih komuna u razvijenom i kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Plazibat, Ivona. (2017). Characteristics and permanent elements of tropaea: Illyric examples. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna].

Poklečki, Kristijan. (2014). Pad Republike i uspon Carstva - Poljska, Rusija i Ukrajina u drugoj polovici 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Polegubić, Mislav. (2017). Dva lica kraljičine pravde: istraga o Severinskoj buni 1755. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Lazanin, Sanja].

Poljaković, Igor. (2013). Opsade gradova u srednjem vijeku na hrvatskom povijesnom prostoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Pongrac, Martina. (2013). Zagreb u 19. stoljeću: urbanistički razvoj i prostorna organizacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić-Assouline, Zvjezdana].

Privora, Inge. (2017). Women's habitat from the 19th century male intellectual's viewpoint. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić-Assouline, Zvjezdana].

Pustaj, Marko. (2016). Economic relations between Socialist Federal Republic of Yugoslavia and African Nonaligned countries 1973-1981. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Pušić, Marin. (2013). Hrvatski jezični problem od 1945. do 1967. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Pušić, Marin. (2013). Hrvatski jezični problem od 1945. do 1967. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Pušić, Matija. (2014). Povijest pučkog školstva na području Vrbovca krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Modrić-Blivajs, Dunja].

Radaković, Branimir. (2018). Antijapanski sentiment u SAD-u za vrijeme Drugog svjetskog rata i njegovi represivni elementi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Anušić, Nikola].

Radeljić, Marko. (2018). Srednjovjekovni kameni grbovi grada Šibenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Radenčić, Ljiljana. (2013). Neverbalna komunikacija - umijeće kvalitetnog nastavnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Modrić-Blivajs, Dunja].

Radiković, Nataša. (2015). Povijesni sadržaji u udžbenicima za predmete Osnove marksizma i Teorija i praksa samoupravnog socijalizma: teme, interpretacije, značenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Koren, Snježana and Janković, Branimir].

Radić, Darijan. (2016). Ćirilometodska ideja u 19. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Strecha, Mario].

Radić, Ivo. (2015). Nation and Football: Construction of Croatian national identity in the context of the Football World Cup in France 1998.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko and Paić, Hrvoje].

Radovčić, Marija. (2013). Milovan Đilas u sukobu na književnoj ljevici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Radošević, Mislav. (2018). Šume Brodske pukovnije u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje and Lazanin, Sanja].

Raguž, Marko. (2018). Dubički rat bez cenzure: između iskustva i reprezentacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Šarić, Marko].

Raspor, Tizian. (2017). Kraljevsko zemaljsko hrvatsko kazalište u Zagrebu tokom Prvog svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Strecha, Mario].

Razum, Igor. (2013). Papa Inocent III. i hrvatski prostor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vedriš, Trpimir].

Renje, Branimir. (2017). Talijanska okupacija Šibenika nakon Prvoga svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Rosandić, Ivan. (2013). Odnosi Kine i Jugoslavije od 1969. do 1971. Od sukoba na Usuri do primanja Kine u Ujedinjene narode. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Rudančić, Martina. (2017). Žena, majka, radnica: zaposlenost žena u središnjoj Hrvatskoj u međuratnom razdoblju (1918.-1941.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Ruk, Filip. (2018). The Armed Forces of the People's Council of the State of Slovenes, Croats and Serbs in archival material. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Rupert, Kristina. (2013). Topografija Požeške županije do 1526. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Budak, Neven].

Rupert, Kristina. (2013). Topografija Požeške županije do 1526. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Budak, Neven].

Rupčić, Vjenceslav. (2018). Zakonska stabilizacija dinara i zlatni standard u Kraljevini Jugoslaviji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Sabljak, Ivana. (2014). Zagreb's cultural circumstances during King Alexander's dictatorship. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Sagata, Ivan. (2014). Politika NDH prema Međimurju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Seiwerth, Nikola. (2016). Između Promenade i Trešnjevke. Zagrebačka svakodnevica krajem 19. i na početku 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Strecha, Mario].

Sinko, Matija. (2012). Bakrorezi Martina Engelbrechta iz Nasljednoga rata: historijsko-imagološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Skelin, Domagoj. (2018). Sirotinja i siročad u zagrebačkome slobodnom kraljevskom gradu za vladavine Josipa II.: razvoj socijalne skrbi u drugoj polovini 18. stoljeća u europskome kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šarić, Marko].

Sklenar, Dubravko. (2017). Politička i društvena situacija u Virovitici od 1938. do 1945. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Slišković, Kristina. (2018). Povijesna analiza tretmana mladih s poremećajima u ponašanju u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj 1963.-1990.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of History. [mentor Hutinec, Goran and Hrvatić, Neven].

Sobota, Sebastian. (2017). The break-up of Yugoslavia through sport events 1987. – 1991.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Staklarević, Benedikt. (2013). Srpska propaganda prema Hrvatskoj 1989.-1992.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Aralica, Višeslav].

Stanić, Vedran. (2016). Student protests in Zagreb in 1968 and 1971 – similarities and differences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, hrvoje].

Stingl, Sebastijan. (2018). Late medieval Elite's Diet on the Example of the List of Expenses of the Zagreb Bishop Osvald Thuz from 1481 and 1482. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav and Azinović, Bebek, Ana].

Stipić, Marina. (2017). Sumerska kraljevska ideologija u ranodinastičkim kraljevskim natpisima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Osterman, Jasmina].

Stjepanović, Marta. (2018). Promjene u kulturi stanovanja u Brodskoj pukovniji u 18. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šarić, Marko].

Stojan, Hrvoje. (2017). Srednjovjekovni Trogir u narativnim povijesnim izvorima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Stričak, Jelena. (2014). Narodnosti i zavičaji u natpisima rimske Senije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna].

Sučić, Mihael. (2016). Između mogućnosti i realnosti – okoliš i gospodarstvo vlastelinstva Valpovo u prvoj polovici 18. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Tabak, Maja. (2014). Povlastice slobodnih kraljevskih gradova iz XIII. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology
Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana and Rezar, Vladimir].

Tišljarić, Petra. (2017). Zagreb i Zagrepčani u Domovinskom ratu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Torčić, Ivan. (2014). The activity of the Croatian Peasant party in Moslavina between 1918 and 1929. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Turčić, Ivona. (2018). Analiza didaktičkog sadržaja udžbenika povijesti za osnovnu školu u suvremenoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Koren, Snježana].

Tuzlančić, Ira. (2013). Pregled povijesti crkvene inkvizicije u srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Vilović, Ivan. (2017). Deforestacija u mletačkoj Dalmaciji (16.-18. st.): ekohistorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Vladisavljević, Anja. (2016). Pokret "Solidarnost" i poljska trazicija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrko].

Vladić, Marko. (2018). Usporedba pisanja Wikipedije, udžbenika povijesti i historiografije o izabranim temama iz hrvatske povijesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Janković, Branimir and Gračanin, Hrvoje].

Vugrinec, Marija. (2018). Razvoj sela u srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav and Gračanin, Hrvoje].

Vugrinčić, Benjamin. (2015). Župe na području Međimurja u 14. i 15. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Vukelić, Deniver. (2009). Civil witchcraft, sorcery and heretism trials in Zagreb and vicinity during the Early Modern Period . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić-Assouline, Zvjezdana].

Vukobratović, Nikola. (2016). Krajiško-kmetska buna 1755. godine i nastup apsolutističke države. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Vuković, Ivan. (2015). Ogulin municipality in the Croatian war of independence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Vučičić, Sanda. (2015). Stambena kuća u Dalmaciji u srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Zailac, Emilija. (2017). Sjedinjene Države i zapadni saveznici za vrijeme naftne krize 1973. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Zemunik, Aleksandar. (2016). Drugi svjetski rat u suvremenim interaktivnim medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Zlomislić, Marko. (2017). Sport i oblikovanje nacionalnog identiteta u samostalnoj Hrvatskoj (1990.-1998.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Zorić, Ivan. (2018). Djelovanje Hrvatske seljačke stranke u kotaru Novska od petosvibanjskih izbora do početka Drugog svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Zubak, Marija. (2014). Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika unutar kulturne, političke i jezikoslovne problematike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Čavlina, Marko. (2013). Utvrde Klisa, Kalnika, Medvedgrada i Gradeca sredinom 13. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Pisk, Silvija].

Čičko, Domagoj. (2017). Socioekonomski razvoj trgovišta Krapina u 17. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Đukić, David. (2015). Pad Berlinskog zida i ujedinjenje Njemačke u hrvatskom novinarstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Đurina, Lorena. (2018). Reprezentacija tijela u međuratnim ilustriranim časopisima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Ograjšek Gorenjak, Ida].

Škriljevački, Ana. (2016). Rimskodobni nalazi iz Varaždinskih Toplica u muzejskom programu za djecu i mlade. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna and Koren, Snježana].

Škrinjar, Ivor. (2015). Nasilja velikaša i plemstva u srednjovjekovnoj Slavoniji tijekom 14. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Budak, Neven].

Škrobo, Sara. (2015). Margaret Thatcher i Falklandski rat; jugoslavenska perspektiva i hladnoratovski kontekst“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Španiček, Zdeslav. (2018). Urbani razvoj Požege od središta sandžaka do središta županije (16.-18. stoljeće). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Moačanin, Nenad].

Štrbo, Dino. (2014). Biskup Maksimilijan Vrhovac - od Jozefinista do preteče Hrvatskog narodnog preporoda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Iveljić, Iskra].

Šuljić, Martina. (2016). Talijansko-albanski odnosi između dva svjetska rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Anušić, Nikola].

Šupljika, Ivana. (2013). Material culture of Križovljan – grad, family Vragović castle (1724. – 1726.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje and Botica, Dubravka].

Šuvak, Mihaela. (2016). City – ager relation according to the Roman land surveyors. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna].

Švenda, Martina. (2013). Svakodnevica plemićke obitelji Zrinski u XVI. i XVII. stoljeću – izvori i nastavne metode. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Štefanec, Nataša].

Šćukanec Rezniček, Porin. (2015). Počeci pisma u Egiptu na prijelazu iz 4. u 3. tisućljeće prije Krista. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris and Vilogorac Brčić, Inga].

Šćuric, Lucija. (2018). Brazil od preseljenja portugalskog dvora u Rio de Janeiro do stjecanja neovisnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko and Brala, Želimir].

Živičnjak, Iris. (2018). Zagrebačke prostitutke početkom 20. stoljeća. Porijeklo, svakodnevni život i položaj u društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Iveljić, Iskra].

Živković, Goran. (2011). Koprivnica i Hrvatsko proljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Goldstein, Ivo].

Živković, Mate. (2013). Opsade tijekom rimskog osvajanja Ilirika od 178. god. pr. Kr.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna].

Župan, Žana. (2013). Svakodnevni život u gradovima srednjovjekovne Slavonije od 13. do 16. st.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

This list was generated on Thu May 28 01:21:45 2020 CEST.