Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Department is "Department of Sociology" and Document Type is Diploma Thesis

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Creators | No Grouping
Number of items: 440.

Diploma Thesis

Aberle, Maja. (2006). Internetski blog kao prostor socijalne komunikacije: osnovne socijalne posljedice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Adaković, Filip. (2013). Nacionalna sigurnost u kurikulumu sastavnica zagrebačkog sveučilišta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Pedagogy. [mentor Bilandžić, Mirko and Previšić, Vlatko].

Alfier, Vilka. (2009). Male otočne zajednice na rubu izumiranja - primjer otoka Zlarina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Alviž, Petra. (2018). Rodne razlike u stilovima vodstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Andrić, Draško. (2005). Alkoholizam : razvoj, tijek i ishod bolesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Aničić, Filip. (2012). Poslovna znanja u funkciji gospodarskog razvoja: „Business intelligence u kurikulumima visokih poslovnih škola u gradu Zagrebu“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Antolković, Katarina. (2018). The socialization implications of transfering intimate relationships formation of young adults into the online sphere. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav and Komar, Zvonimir].

Artuković, Matej. (2006). Pojam svakodnevnog života u sociološkoj teoriji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kalanj, Rade].

Babac, Milan. (2011). Sociokulturne posljedice razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Bahtijarević, Dina. (2005). Socijalne dimenzije siromaštva u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Bajan, Ana. (2017). Liberalne demokracije i izvanredno stanje: analiza protuterorističkih strategija SAD-a i EU. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Balenović, Lea. (2016). Nacionalno pitanje Kurda : od „okorjelih“ terorista do državotvoraca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Balošić, Pokabell. (2014). Feminism in Croatia and Russia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Čelić, Željka].

Baltić, Ivana. (2011). Urbana obnova u Zagrebu?: primjer djelovanja inicijative Pravo na grad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Barbir, Jelena. (2007). Usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza žena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Bartolović, Mateja. (2013). Analiza transformacije rada u globalnoj informacijskoj ekonomiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Baturina, Danijel. (2010). Interakcijsko vrijeme i umreženo društvo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Bauer, Marina. (2008). Naselja zatvorenog tipa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Bauer Čuk, Ana-Mary. (2013). Sociološke dimenzije globalizacijskih trendova u sportu i sadržajima vezanim uz sport: značaj fenomena ženskog nogometnog navijaštva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Bauk, Ivana. (2013). Sindrom produženog djetinjstva i stanovanje s roditeljima u zrelim godinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Baćak, Valerio. (2007). Vozači kamiona, plaćeni seks i HIV/AIDS: slučaj Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Bašić, Sunčana. (2014). Socijalna isključenost dugotrajno nezaposlenih : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Bedalov, Ivan. (2015). Volja za moć i uvjeti rasta čovjeka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Sociology. [mentor Žunec, Ozren and Veljak, Lino].

Begić, Jakov. (2015). Diskurzivnost ekonomije na primjeru reprezentacije zaduženosti globalnog financijskog sustava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka and Kalanj, Rade].

Begović, Hrvojka. (2009). 'Dobri' i 'loši' trgovi – što javni gradski prostor trga cini dobrim, a što lošim u ocima korisnika: primjer tri trga zagrebackog centra: Cvjetni, Britanski i Kvaternikov trg. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Bekavac, Ivana. (2014). Utjecaj Drugog vala feminizma na filmsku teoriju - analiza prezentacije ženskih likova u klasičnom i modernom zapadnjačkom filmu : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Benić, Lukša. (2018). Prikazi ženskosti u novijem hrvatskom igranom filmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Gilić, Nikica].

Bezinović, Igor. (2007). Socijalna konstrukcija dosade. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Bečeheli, Ivan. (2011). Smrt : povijesni presjek teorija s naglaskom na sociološko-antropološku dimenziju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Bešker, Ana. (2017). Neformalna socijalna podrška među studentima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Biberović, Ivana. (2006). Socijalna i kulturna cijena informatizacije i modernizacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Blagojević, Mladen. (2016). Konfliktni potencijal kolektivnog sjećanja u Istočnoj Europi : slučaj Brončanih noći u Estoniji 2007. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kardov, Kruno].

Bokan, Nataša. (2004). Feministička epistemologija: feministička kritika znanosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Bonić, Monika. (2006). Podzastupljenost žena u političkom životu Hrvatske - u tijelima vlasti i odlučivanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Botić, Ivan. (2006). Da li je članstvo u sindikatu preduvijet za promicanje i zaštitu prava radnika?!. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Bošnjak, Helena. (2013). Zapadnjačko - feministička kritika multikulturalizma u radovima Susan Moller Okin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Mesić, Milan].

Brajković, Suzana. (2006). Priroda, ljudi, životinje - suživot na Zemlji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Brala, Doris. (2017). Žena, majka, šefica : mehanizmi i strategije žena na rukovodećim poslovnim pozicijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Klasnić, Ksenija].

Bralić, Jelena. (2006). Sociološki aspekti prostitucije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Brkić, Marko. (2013). Feministički pristup sociološkoj analizi poremećaja hranjenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Brodarec, Antonija. (2014). Feministički diskurs u popularnoj kulturi : analiza sadržaja televizijske serije "Seks i grad" : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Brozičević, Milka. (2016). Rasizam u hrvatskom nogometu: primjeri, posljedice i medijske kampanje od 2008. do 2015. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Trako Poljak, Tijana].

Brstilo, Ivana. (2011). Postmoderna i feministička analiza estetske kirurgije: teorijski prilog sociologiji tijela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Bručić, Ana. (2018). Gerilsko vrtlarstvo kao metoda zaštite i očuvanja javnog prostora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Vukić, Jana].

Buble, Tamara. (2016). "File sharing": razmjena podataka u računalno posredovanoj komunikaciji kao društvena praksa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Bucić, Marina. (2015). Izborne preferencije žena u RH. Na primjeru istraživanja provedenih za potrebe političkog magazina Nacional 1999. i 2003. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Budić, Ivana. (2016). Terorizam kao oblik socijalnog poduzetništva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Bulian, Luka. (2015). Analiza praksi zapošljavanja diplomiranih studenata sociologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kardov, Kruno and Bagić, Dragan].

Bulić, Marija. (2015). Utjecaj obiteljskih prilika na poremećaje u ponašanju adolescenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Previšić, Vlatko and Vukelić, Anton].

Buljan, Iva. (2014). Nove informacijske tehnologije i pitanje intelektualnog vlasništva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Burić, Marijana. (2013). Grafiti : Interpretacija sadržaja i društvenog značenja poruka u različitim vrstama grafita na primjeru grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Hromadžić, Hajrudin and Čaldarović, Ognjen].

Butina, Nikol. (2017). Sociološki aspekti rodnog nasilja u adolescentskim vezama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Butorac, Iva. (2012). Ekofeminizam i društveno djelovanje : pokret zelenog pojasa u Keniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Capković, Davor. (2014). Feministički pristup ženskom sudjelovanju u automobilizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Car, Miljenko. (2018). Uvjeti kvalitetnog stanovanja na primjeru Grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen and Vukić, Jana].

Cerinski, Matija. (2017). Čovjek i životinje : teorijski pristup od Descartesa do suvremenih autora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Trako Poljak, Tijana].

Crnjak, Ines. (2008). Politički stavovi i neke sociokulturne odrednice tipova religioznosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Cukon, Andrija. (2013). Hrvatska kao tranzitna zemlja međunarodnih nezakonitih migracija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Mesić, Milan].

Dakić, Mirela. (2017). Politika i (po)etika tijela: autobiografska proza Irene Vrkljan iz perspektive feminističke teorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Božić-Blanuša, Zrinka and Galić, Branka].

De Marco, Luka. (2015). Poslovno znanje i konkurentnost: komparativna studija Hrvatske i Europske unije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Degač, Đurđica. (2018). Stručna praksa kao okvir za stjecanje kompetencija u obrazovanju: Primjer učenika i studenata koji su sudjelovali u programu Erasmus+. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Vukelić, Anton].

Divković, Alan. (2016). Društveno odgovorno poslovanje u funkciji izgradnje korporativne kulture: analiza sadržaja 400 najvećih hrvatskih tvrtki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Dominić, Tomislav. (2006). Društvena percepcija vještica - sociološki pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Došen, Karmen. (2016). Rodno uvjetovano nasilje na stranicama za online upoznavanje partnera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Dragičević-Vugrinec, Tanja. (2008). Utjecaj organizacijske kulture i stilova rukovođenja na pojavu mobbinga na radnom mjestu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Draženović, Maja. (2013). Prostitucija i sociokulturni aspekti zakonske regulacije prostitucije (u Hrvatskoj). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Dremel, Mirna. (2013). Socijalni eskapizam na primjeru RPG igara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Družeta, Elena. (2017). „Profesionalni lopov“: komparacija Sutherlandove studije i studije slučaja iz suvremene Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Vukić, Jana].

Drvendžija, Igor. (2008). Utjecaj religioznosti na percepciju i uporabu seksualno eksplicitnih sadržaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Dulić Matišić, Đurđica. (2017). Odnos Republike Hrvatske prema Hrvatima u Srbiji: primjer područja obrazovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Džanović, Jasmina. (2006). Rizik života na kredit. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen and Kufrin, Krešimir].

Erić, Ivana. (2014). Sociološka analiza objektivnosti u feminističkoj teoriji stajališta : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Eterović, Ružica. (2015). Jungova teorija kontraseksualnosti: negativna anima i hipertrofirani animus kao patrijarhalni konstrukti ženskosti (analiza sadržaja na primjeru turbofolka). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Matijašević, Željka and Galić, Branka].

Fabijanić, Bartol. (2016). Društvena uloga dizajna i primijenjenih umjetnosti na primjeru izložbene manifestacije Zagrebački salon od 1960-ih do 1990-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Galjer, Jasna].

Fabrični, Ivana. (2017). Formiranje identiteta kvarta na primjeru zagrebačke Trešnjevke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Vukić, Jana].

Fadić, Mia. (2014). Analiza ženskog lika u Disneyevim crtićima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Fila, Filip. (2017). Human 2.0: some determinants of personal affinity towards transhumanist practices. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav and Klasnić, Ksenija].

Filipović, Tena. (2011). Biopiratstvo kao prijetnja prirodi i kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Filipčić, Lana. (2010). Seksualno nasilje u ratu : slučaj Bosne i Hercegovine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Fuček, Ana Maria. (2018). Socioantropološke dimenzije rituala elektronske glazbe i uporabe narkotika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Pletenac, Tomislav and Hromadžić, Hajrudin].

Gaberšnik, Mirna. (2018). Uloga društvene povezanosti u odnosu između društvenih i zdravstvenih nejednakosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Gajšak, Petra. (2009). Trgovački centar- "kvazi" javni prostor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Gašljević, Helena. (2016). Suradnja jednoroditeljskih obitelji sa školom - perspektiva nastavnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Kušević, Barbara].

Gašpar, Marija. (2014). Odnos održivog razvoja i nacionalne sigurnosti iz perspektive kritičkih sigurnosnih studija: primjer Europske unije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Gašparac, Velimir. (2015). Zdrav razum kao politička kategorija: Primjer pokušaja uspostave neoliberalne hegemonije kroz državni udar u Čileu 1973.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Hromadžić, Hajrudin].

Ghazzawi, Lejla. (2018). Social implications of development of artificial intelligence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Žažar, Krešimir].

Glavan, Jelena. (2018). Nasilje u intimnim vezama mladih: definiranje, percepcija i razumijevanje nasilja u intimnim vezama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Klasnić, Ksenija].

Glušac, Siniša. (2012). Kulturna baština kao meta terorističkih napada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Information Science. [mentor Bilandžić, Mirko and Vokić, Denis].

Golijanin, Relja. (2006). Mcdonaldizacija masovnih medija i globalizacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Golja, Doris. (2011). Tradicija rudarenja i njen utjecaj na razvoj Labina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology.
(Prilog: transkripti intervjua) [mentor Čaldarović, Ognjen].

Golubović, Srđan. (2015). Uvod u sociologiju gluposti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Žunec, Ozren].

Gonan, Mia. (2014). Rodni stereotipi u popularnoj kulturi u Jugoslaviji do kraja sedamdesetih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Gospočić, Kristina. (2018). Participacija građana u urbanom planiranju lokalne zajednice: primjer dviju zagrebačkih gradskih četvrti Trešnjevka-sjever i Stenjevec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Vukić, Jana].

Gotal, Lana. (2013). Prednosti i nedostaci srednjih gradova u Hrvatskoj : primjer Grada Varaždina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Gotal, Mihovil. (2015). Kulturna diplomacija Republike Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Gregurović, Margareta. (2004). Ženska seksualnost - seksualno zdravlje i zadovoljstvo Zagrepčanki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Greiner, Paula. (2017). Tijelo u neoliberalnom kontekstu: analiza praksi samopraćenja tijela i zdravlja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav and Špoljar Vržina, Sanja].

Grgurević, Ljubomir. (2011). Strategije obnove sindikalnog pokreta i anarhosindikalizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Grgurević, Sanja. (2015). Popularna kultura i konstrukcija ženskog identiteta: ženski časopisi i ljubavni romani u (post)socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Molvarec, Lana].

Grgurević, Sanja. (2015). Popularna kultura i konstrukcija ženskog identiteta : ženski časopisi i ljubavni romani u (post)socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Molvarec, Lana].

Grgurinović, Matija. (2007). Laissez faire eugenika- mogućnosti, dileme i posljedice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Grgurić, Irena. (2014). Arapsko proljeće - 4. val demokratizacije?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Grgurić, Ivan. (2008). Socijalne i ekonomske promjene u američkom getu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Grubić, Aleksandra. (2012). Socijetalne dimenzije samoubilačkog terorizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Grubiša, Iva. (2016). Integration of migrants in the city – a case study on culinary-cultural collective Taste of home. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Šarinić, Jana].

Guberina, Leila. (2012). Od društvene forme do neljudskoga koda : Georg Simmel i Jean Baudrillard o modi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen and Hromadžić, Hajrudin].

Gudić, Mateo. (2016). Interdisciplinarna primjena multimodalne simulacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Herceg, Ana. (2005). Problemi i mogućnosti socijalne integracije Roma u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Hihlik, Irena. (2017). Usporedba iskustava beskućnika u Zagrebu i Osijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Rodik, Petra].

Hlača, Svan. (2018). Kibernetička sigurnost u hrvatskim medijima: između normativnog i empirijskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Horvat, Helena. (2018). Neki socijalni aspekti heavy metal supkulture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Žažar, Krešimir].

Horvatić, Ante. (2006). Pojedini aspekti utjecaja procesa globalizacije na televiziju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Hruban, Sandra. (2011). Trgovanje ženama u svrhu seksualne eksploatacije : sociološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Huljina, Petra . (2013). Povijesno – umjetnički i socijalni karakter Lenucijeve potkove u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Damjanović, Dragan and Čaldarović, Ognjen ].

Husković, Ensar. (2015). Poslovno znanje i ekonomski razvoj: analiza poslovnog upravljanja turističkim sektorom u Hrvatskom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Ilić, Goran. (2016). Medikalizacija kanabisa u Hrvatskoj. Istraživanje modaliteta samoliječenja kanabisom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Klasnić, Ksenija].

Ilić, Iva Marija. (2017). Zaklade u Hrvatskoj - preliminarna tipologija i polazišne osnove. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina].

Ivanković, Branimir. (2016). Teorija strukturacije Anthonyja Giddensa: pregled kritika i aplikacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Žažar, Krešimir].

Ivičević, Antonio. (2017). Iskustvo studiranja u sklopu programa Erasmus. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Klasnić, Ksenija].

Ivišić, Josip. (2018). Veterans' Policy and Movements: Europe’s Experience After First World War on the Example of France, Great Britain and Weimar Republic. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kardov, Kruno].

Ivković, Željka. (2010). Revizija Bogardusove skale socijalne distance. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Išgum, Ivan. (2014). Razvoj lokalne demokracije u Hrvatskoj: Institucionalna reforma izbora lokalne izvršne vlasti kao instrument demokratskog razvitka hrvatskog društva : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Jagatić, Karolina. (2013). Urbanizacijski procesi i srednji gradovi u Hrvatskoj : primjer grada Bjelovara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Jagić, Natalija. (2016). Analiza diskursa udžbenika iz sociologije za srednje škole: Feministička perspektiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bošnjak, Zvonimir].

Jaklin, Katarina. (2017). Utjecaj pokrivenosti kolektivnim ugovorima na raširenost nestandardnih oblika zapošljavanja u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Jakšić, Jelena. (2011). Socioekonomski aspekti upravljanja poslovnim informacijama u tvrtkama Istočne Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Čulig, Benjamin].

Jalšovec, Marta. (2017). The social construction of place through processes of sacralization and desacralization – the example of the former mosque in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Vukić, Jana and Belaj, Marijana].

Janić, Lara. (2017). Društveno angažirani teatar na zagrebačkoj umjetničkoj sceni. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina].

Janković, Vesna. (2009). Cyberfeminizam - između teorije i pokreta : osvrt na Hrvatsku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Jantoljak, Mislav. (2011). Rodni aspekti nasilja u obitelji kod žena zlostavljačica u hrvatskim tiskovinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Japundžić, Lovro. (2016). Subkulturni kapital mladih unutar alternativnih elektronskih događanja u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina].

Jazbinšek, Vedran. (2008). Analiza nekih socijalnih i psihosocijalnih aspekata massively multiplayer online roleplaying igara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Jelić, Violeta. (2008). Smisao i granice humanitarne pomoći. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Jeličić, Katarina. (2016). Eutanazija - ubojstvo ili pomoć pri umiranju?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Trako Poljak, Tijana].

Jeličić, Nikola. (2014). Kritika mehanicističkog poimanja prirode kroz paradigmu ekoloških pokreta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Jelčić, Petra. (2013). Nasilje nad ženama u obitelji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Jenjić, Petra. (2014). Pitanje višestrukog identiteta druge generacije hrvatske dijaspore u Kanadi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Mesić, Milan and Rajković Iveta, Marijeta].

Jereb, Teuta. (2012). Rodni stereotipi u reklamama muških i ženskih časopisa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Jerolimov, Sebastian. (2015). Društvena kriza i korupcija - analiza antikorupcijskih strategija u Republici Hrvatskoj : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Jokić, Petar. (2016). Kulture otpora u kontekstu tranzicijskog potrošačkog društva: slučaj ATTACK!-a. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina].

Jordanovski, Aleksandra. (2013). Socijetalna sigurnosna dilema i etnički sukob: slučaj Makedonija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Jukić, Josipa. (2005). Simbolička identifikacija grada Splita. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Juračić, Lana. (2012). Žene na tržištu rada u Hrvatskoj i sociološka analiza rodno osviještene politike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Jurić, Leonard. (2018). Teorije demokracije u vrijeme krize demokracije na primjeru rada Iana Shapira. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Jurić, Miran. (2013). Sociološki aspekti turizma : osnovne smjernice razvoja u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Jurić, Tanja. (2018). Prekogranično zagađenje okoliša između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine: tri studije slučaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Trako Poljak, Tijana].

Jurišević, Marina. (2010). Sociološki pristup analizi devijantnosti: interakcionistička perspektiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Jurković, Ines. (2015). Suvremeni pristupi urbane obnove na primjeru zagrebačkoga Donjeg grada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Špikić, Marko and Čaldarović, Ognjen].

Jurković, Ines. (2015). Suvremeni principi urbane obnove na primjeru zagrebačkoga Donjeg grada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Špikić, Marko and Čaldarović, Ognjen].

Jurković, Viktorija. (2013). Conflict resolution theories – application to the Russo-Chechen relations. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Čelić, Željka].

Jurlina, Juraj. (2016). Facebook i učenje: Analiza korištenja Facebooka kao pomagala u učenju kod studenata Sveučilišta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Jurčević, Jana. (2011). Izgradnja virtualnog identiteta i upravljanje impresijama: upotreba fotografija na društvenim mrežama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Jurčević, Mirjana. (2010). Mafija kao primjer paralelne vlasti: primjer Italije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Kafka, Tomislav. (2013). Integracija slijepih osoba u društvo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Kalandrin, Nina. (2013). Društvene posljedice sekuritizacije oružja za masovno uništenje: nuklearni terorizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Kanižaj, Filip. (2018). Contemporary emigration from Croatia to Sweden: role of migration networks. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Rajković Iveta, Marijeta and Bagić, Dragan].

Kapetanović, Anna. (2017). Korištenje audiovizualnih sredstava tijekom nastave i stupanj usvojenosti gradiva - eksperimentalna provjera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Komar, Zvonimir and Vukelić, Anton].

Katalinić, Marija. (2018). Rodni stereotipi u rječnicima žargona hrvatskog jezika: Analiza sadržaja dvaju rječnika žargona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Katušić, Marin. (2012). Potraga za istinskim katolicima na temelju odabranih dimenzija religioznosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Kaurin, Ana Marija. (2017). Normalizacija sportskog klađenja u društvu kroz aspekt reklamiranja kladionica u medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Rodik, Petra].

Keglević Radanović, Tomislav. (2016). Tamnice i laseri: neke psihosocijalne, sociokulturne, sociodemografske i socioekonomske odrednice afiniteta prema fantastičnom (s posebnim osvrtom na film). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Klasnić, Ksenija. (2007). Some psychosocial aspects of types of religiosity. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Knežević, Dajana. (2016). Socijalna interakcija adolescenata na društvenim mrežama: primjer Facebooka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav and Car, Sandra].

Knežević, Robert. (2010). Fotografija u službi sociologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Kobešćak, Matea. (2014). Utjecaj sistemske korupcije na poslovnu klimu u Hrvatskoj : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Kolar, Emilija. (2014). Položaj i uloga žene u crkvi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Koletić, Goran. (2013). Farmaceutikalizacija kao novi aspekt medikalizacije društva u uvjetima tržišne liberalizacije farmakoterapije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Komazlić, Antonija. (2018). Possibilities and limitations of the civil society in the processes of urban development - an example of the association Right to the city Zagreb and civil initiative Pulska grupa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Komerički, Mirjana. (2011). Socijalni odnosi u kibernetičkom prostoru: identitet i samopredstavljanje u računalno posredovanoj komunikaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Kontić, Petra. (2015). Rodne uloge: prikaz žena u televizijskim reklamama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Koprivnjak, Marko. (2017). Svrha i ciljevi srednjoškolske nastave sociologije iz perspektive nastavnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Palekčić, Marko and Bošnjak, Zvonimir].

Koprivčić, Stjepan. (2016). Odjeci zelenog kadera tijekom listopada i studenoga 1918. godine u hrvatskim tiskovinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of Sociology. [mentor Hutinec, Goran].

Kos, Valentina. (2017). Aspects of students' motivation and attitudes towards teaching materials in a bilingual high school sociology program. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Geld, Renata and Bošnjak, Zvonimir].

Kovačević, Brigita. (2018). Menadžment ljudskih potencijala u terorističkim organizacijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Kovačević, Marina. (2013). Ekonomska sociologija Georga Simmela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Kovačić, Ines. (2008). Kockanje- zabava ili ovisnost?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Kovačić, Nina. (2017). Građanski odgoj i obrazovanje u nekim post-komunističkim zemljama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Vukelić, Anton].

Kranjec, Ivor. (2017). Nova izgradnja i redefiniranje javnog prostora na središnjem području Trešnjevke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Križanić, Martina. (2012). Slatko lice pobune : ženstvene i konzumerističke subverzivne prakse japanskih subkultura kao izraz otpora tradiciji i patrijahatu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Mesić, Milan].

Krljan, Antun. (2018). Analyzing dominant concepts of autoethography as a scientific method. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Potkonjak, Sanja and Rodik, Petra].

Kukec, Nikola. (2011). Nacija i maskulinitet: hrvatski ratnički maskulinitet u ratnom i poslijeratnom razdoblju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Kuliš, Ana. (2013). Rodna ravnopravnost žena na hrvatskom filmu u kontekstu hrvatskog poslijeratnog društva : sociološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Gilić, Nikica].

Kundid, Ivana. (2018). Slike osoba treće životne dobi u hrvatskim dnevnim novinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina].

Kuridža, Branka. (2005). Dijete u suvremenom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Kuti, Simona. (2004). Elementi urbanih utopija Ebenezera Howarda, Franka Lloyda Wrighta i Le Corbusiera - analiza mišljenja studenata arhitekture, sociologije i uređenja krajobraza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Kuzmić, Danijela. (2011). Održivost teze o kraju ideologije i ideologije danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kalanj, Rade].

Kuček, Jasenka. (2017). Odnos mladih žena prema sadržaju i uporabi pornografije: navike, percepcija i stavovi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Landripet, Ivan].

Kušek, Iva. (2011). Rodni identitet, seksualnost i položaj glazbenica u popularnoj glazbi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Lakuš, Romana. (2018). Uloga migrantskih mreža - primjer Njemačke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Landripet, Ivan. (2004). “Man see – man do”? Testing the influence of pornography on sexual violence in Croatia: the public crime statistics approach. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Lanščak, Nikola. (2014). Politička korupcija kao faktor ugrožavanja nacionalne sigurnosti: teorijski pristupi Kopenhaške škole : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Latinac, Mihaela. (2017). Construction and evaluation of the attitude scale towards the homeless. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Klasnić, Ksenija].

Lektorić, Mateja. (2015). Neki sociološki aspekti roditeljstva u suvremenom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Leskovar, Tajana. (2004). Sociološki aspekti upravljanja organizacijskim promjenama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Levačić, Dora. (2017). Prediktori stavova hrvatskog stanovništva o socijalnoj državi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Rodik, Petra].

Liersch, Svjetlana. (2018). Analiza programa, kurikuluma i statusa srednjoškolske nastave sociologije – usporedba Hrvatske i Njemačke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bošnjak, Zvonimir and Vukić, Jana].

Lipnjak, Tamara. (2016). Autonomija sveučilišta i kompetencijski pristup obrazovanju u kontekstu društva znanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Komar, Zvonimir and Božić, Jasmina].

Lisinski, Ana-Maria. (2016). Stavovi o volonterstvu i volonterski angažman srednjoškolske populacije grada Siska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina and Kufrin, Krešimir].

Lončar, Edita. (2007). Sociološki aspekti ˝zdrave prehrane˝ u suvremenom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Lončar, Filip. (2018). Stigma heroinskih ovisnika kao prepreka njihovoj rehabilitaciji i resocijalizaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Rodik, Petra].

Lončar, Filip. (2018). Stigma heroinskih ovisnika kao prepreka njihovoj rehabilitaciji i resocijalizaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Rodik, Petra].

Lončarić, Ksenija. (2017). Is there a conservative movement in Croatia? : action analysis of conservative family associations in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Lovrinčić, Vedrana. (2014). "Ženska kolumna" Jelene Veljače; feminizam i popularna kultura u postsocijalističkom društvenom kontekstu : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Pletenac, Tomislav].

Lucić, Danijela. (2011). Socioekonomski aspekti upravljanja tvrtkama sjeverozapadne Hrvatske - primjena sustava upravljanja poslovnim informacijama u poslovnom odlučivanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Čulig, Benjamin].

Lucić, Marko. (2014). Bourdieuova teorija književnog polja i simboličkih borbi: operacionalizacije tehnikama analize društvenih mreža : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Lugarić, Ela. (2017). Sociologija – znanost unutar akademskih granica i/ili aplikativna znanost u službi društva?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Žažar, Krešimir].

Lukenić Punčikar, Danijela. (2005). Umjetnička avangarda kao kritika društva - futurizam i dadaizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Luketić, Daliborka. (2005). Virtualne i realne zajednice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Lukšić, Ružica. (2012). Sociološka analiza nekih aspekata transformacije braka u zapadnoj kulturi: kriza ili evolucija braka u 21.-om stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Lumezi, Eva. (2015). Transformacija javnih prostora na primjeru Tkalčićeve ulice u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Lučić, Blaženka. (2007). Specifičnosti bračne zajednice pomoraca i njihovih supruga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Lušetić, Sandra. (2003). Mlado kao standard lijepog : istraživanje odrazaca ideala mladosti na poimanje fizičke privlačnosti i ljepote kod pripadnika zagrebačke homoseksualne populacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Magazin, Borko. (2012). Determinante povjerenja u institucije političkog sustava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Magdić, Blanka. (2015). Civilni aktivizam studenata diplomskih studija društvenih fakulteta : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina and Kufrin, Krešimir].

Majstorović, Ana. (2016). Između normativnog i empirijskog: nacionalna sigurnost i suverenitet. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Malogorski, Vanja. (2006). Integralna kultura i njeni neprijatelji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor UNSPECIFIED].

Malčić-Šenoa, Bojka. (2005). Sociološki aspekti suvremene prehrane: simbolika i uloga mesa kao prehrambenog artikla. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Manzin, Manuel. (2017). The effect of anglicization on the shaping of public space in the city of Pula. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Starčević, Anđel and Trako, Tijana].

Marelić, Marko. (2018). Socijalni kapital i online identitet: povezanost socijalnog kapitala i samopredstavljanja u kibernetičkom prostoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Marijanović, Dina. (2010). Trans putem glazbe kao univerzalni sociokulturni fenomen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Marić, Darija. (2008). Suvremeni migracijski tokovi i pravo azila u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Mesić, Milan].

Marić, Marina. (2004). Funkcija motivacije u upravljanju ljudskim potencijalima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Marjanović, Bojan. (2016). Obilježja i korelati kontakta sa seksualno eksplicitnim materijalima u uzorku zagrebačkih adolescenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Marković, Adrijan. (2014). Socijetalne dimenzije islamskog fundamentalizma u okviru arapsko-izraelskog sukoba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Marković, Maja. (2005). Terorizam- od Zelota do Al Qa'ide. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Marković, Marija. (2017). Utjecaj pornografije na žensku seksualnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Marušić, Petra. (2014). Društvena konstrukcija plaže na primjeru Seasplash festivala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Kelemen, Petra and Kardov, Kruno].

Matijašević, Petra. (2013). Elektronički nadzor : moć panoptikona? : primjenjivost panoptičke paradigme u teorijama elektroničkog nadzora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Matić, Marija. (2014). Ima li populizma u hrvatskoj politici? Analiza političkog djelovanja Milana Bandića i Željka Keruma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Matić, Marta. (2018). Motives and experiences of carpooling users in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Vukić, Jana].

Matković, Antonia. (2014). Korištenje interneta u svrhu pronalaska partnera: sociološke i psihosocijalne karakteristike korisnika i njihovi motivi : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Landripet, Ivan].

Matočec, Nikolina. (2011). Mara Matočec, podravska seljačka književnica, etnografkinja i političarka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Petrović Leš, Tihana and Galić, Branka].

Mazić, Josip. (2006). Europa i suvremeni globalni procesi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kalanj, Rade].

Mačić, Željko. (2015). Omladinske radne akcije: društveni kontekst i reprezentacija u hrvatskoj književnosti socijalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Vukelić, Anton and Molvarec, Lana].

Mađerčić, Petra. (2014). Odnos religije i medija: primjer scijentologije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Belaj, Marijana and Nikodem, Krunoslav].

Mađerčić, Petra. (2014). Odnos religije i medija: primjer scijentologije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Belaj, Marijana and Nikodem, Krunoslav].

Medved-Valenčić, Matija. (2009). Sinkretizam i kršćanstvo: utjecaj kulturnih čimbenika i društvenih specifičnosti na oblikovanje sustava vjerovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Meszaros, Sara. (2005). Postjugoslavenski rodnoetnički diskurs. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Katunarić, Vjeran].

Međan, Emanuela. (2019). Komunikacijski deficit Europske unije: analiza stavova i praksi studenata Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Ljubljani. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Mihoci, Nataša. (2015). Prevo na grad : kritička misao o urbanom prostoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Šarinić, Jana].

Mijatović, Andrea. (2016). Proizvodnja znanja o koloniziranima - kritika dominantnog, zapadnog diskursa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Mikac, Nevenka. (2016). Utjecaj dnevne štampe na javno mnijenje u nas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Mikulić, Kristina. (2019). Redefiniranje koncepta vrijednosti kroz prizmu odnosa korupcije i nacionalne sigurnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Klasnić, Ksenija].

Miličević, Ana. (2009). Konceptualni okvir i izvedba privatizacije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Miloš, Ivana. (2008). Politike urbane sigurnosti: Sigurni Rim. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Mišić, Petra. (2013). Poslovna znanja u službi društvenog razvoja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Mlinarić, Josipa. (2017). Elements of Schopenhauer’s and Nietzsche’s philosophy in Krleža’s novel ‘On the Edge of Reason’. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čačinovič, Nadežda].

Mlivić, Alma. (2016). Neki elementi formiranja rodnog identiteta: sociološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Mrša, Petra. (2010). Čimbenici odlaska i povratka visokoškolski obrazovanog otočnog stanovništva – utjecaj trenutnog i dugoročnog zadovoljstva životom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Mučnjak, Jelena Antonija. (2015). Sociološka analiza postsovjetskog feminizma u suvremenoj ruskoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of Sociology. [mentor Peruško, Ivana and Galić, Branka].

Nekić, Katarina. (2017). Narkoterorizam: društvena konstrukcija ili stvarna prijetnja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Novosel, Sandro. (2007). Etnički federalizam, samoupravljanje i nacionalizam u Jugoslaviji do 1980.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Katunarić, Vjeran].

Novosel, Sergej. (2007). The principles of sustainable development in the world of North and South. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Odak, Iva. (2007). Društvene posljedice biološkog determinizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Odak, Petar. (2012). Fanzinska scena u Hrvatskoj devedesetih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Grdešić, Maša and Božić, Jasmina].

Ogrizović, Milana. (2011). Nacije koje su do razdvajanja države iz višenacionalnog saveza bile većina, a potom postale manjina: slučaj Rusa u Estoniji, Latviji i Litvi i Srba u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Katunarić, Vjeran].

Opačak, Maja. (2016). Emocije i prekarni rad u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina and Rodik, Petra].

Osonjački, Vedran. (2016). The Biggest Investment: the myth of American entrepreneurship. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Grgas, Stipe and Lažnjak, Jasminka].

Ostoić, Tomislav. (2011). Hollywood i rat: moderna ratna propaganda u igranom filmu na primjeru SAD-a. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Žunec, Ozren].

Ostrihon, Alenka. (2006). Dnevna novina kao poduzeće : "proizvodnja vijesti" na primjeru Jutarnjeg lista. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Palčić, Barbara. (2018). Unutarnja sigurnost Europske unije: transformirana uloga policije u europskim integracijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Pandžić, Josip. (2013). Akteri u suvremenoj kritici ideologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Panjković, Diana. (2017). Učestalost korištenja medija i nasilničko ponašanje djece prema vršnjacima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav and Car, Sandra].

Pantić, Jelena. (2018). Provedba kombinirane socijalne politike spram osoba s invaliditetom na primjeru udruga za osobe s cerebralnom paralizom u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina].

Papo, Bibijana. (2014). Obrazovanje manjina u Hrvatskoj 1945.-1955.: povijesni i socijalni aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of Sociology. [mentor Hutinec, Goran and Vukelić, Anton].

Patafta, Denis. (2006). Studentsko kazalište i civilno društvo u Zagrebu od 1995. do 2003. godine : kvalitativna analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Pavić, Ivana. (2016). Socijalno oblikovanje tehnologije u kontekstu suvremenih online platformi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Pavlić, Matko. (2016). Moralni izbor u video igrama: zrcalna projekcija stvarnosti ili zaseban logicki sustav. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Pavlović, Kristina. (2014). „Domaća hrana“: simbol identiteta i svakodnevna praksa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Mesić, Milan].

Pavlović, Sandra. (2010). Položaj žene u islamu u 21. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Pejaković, Andrea. (2016). Utjecaj marketinga na stvaranje potreba u konzumerističkom društvu 21. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Pejinović, Petra. (2013). Svakodnevni život u velikom gradu: primjer naselja Kajzerica u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Peranović, Ksenija. (2007). Neki aspekti neravnopravnosti žena u Hrvatskoj : obrazovanje, zapošljavanje i problem nezaposlenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Perinić, Iva. (2013). Zagađivanje okoliša i zbrinjavanje otpada u Gradu Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Perić, Jelena. (2008). Omiš - jučer, danas, sutra : grad industrijske prošlosti i turističke budućnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Perković, Iva. (2016). Ocjenjivanje i primjena ocjenjivačkih tehnika u srednjoškolskoj nastavi sociologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Kolak, Ante and Bošnjak, Zvonimir].

Perković, Josipa. (2015). Kovanje rata u Sisku kroz pisanje lista Slobodni tjednik u razdoblju od 1990.-1993. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Žunec, Ozren].

Perlain, Vanja. (2016). Nastanak i razvoj vrtnih gradova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Petanjak, Darko. (2018). Ekonomski interesi kao komponenta humanitarnog intervencionizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Petermanec, Željka. (2016). Ekoterorizam: socijalna konstrukcija ili prava prijetnja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Petrić, Ana. (2010). Croatian blogosphere: the blog content analysis of some Croatian services. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Petrović, Katarina. (2018). The Museum as a Place of Formal Learning for Primary and High School. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Information Science. [mentor Bošnjak, Zvonimir and Miklošević, Željka].

Petrović, Martina. (2018). Komercijalizacija javnog prostora ulica u središtu grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Vukić, Jana].

Petrović, Nikola. (2006). Centri za tražitelje azila kao rizični objekti : slučaj Stubičke Slatine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Pikić, Aleksandra. (2004). Moć i homoseksualni identitet : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Pilipović, Ana. (2018). YouTube kao posao: fenomen identiteta YouTube vloggerica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Plesec, Tomislav. (2014). Uloga poslovnog znanja u društvenom napretku zemalja u razvoju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Podnar, Iva. (2018). Drugi val feminizma i njegov utjecaj na filmsku umjetnost-prezentacija i analiza ženskih likova u hrvatskoj filmskoj umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Pohilj, Emilija. (2008). Mogućnost primjene ideja Glassereve kvalitetne škole u tradicionalnom školstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Karajić, Nenad].

Pokos, Mia. (2018). Mobilizacija aktera oko teme zakonske regulacije pobačaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Ponoš, Tena. (2017). Reproduktivna prava žena u europskim zemljama : usporedba stanja u Hrvatskoj, Irskoj i Poljskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Popić, Dubravka. (2006). Sociološki osvrt na specifične karakteristike prostora Imotske krajine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Popović Davis, Jelena. (2015). Sociološka analiza društvenih aspekata postporođajne depresije – feministički diskurs. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Porkolabić, Mateja. (2018). Zadovoljstvo studenata korisnika studentskih domova uvjetima stanovanja: Primjer tri najveća studentska naselja u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Vukić, Jana].

Potočić, Ines. (2007). Društveni i etički aspekti primjene genske tehnologije u medicini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Pozojević, Anamarija. (2018). Trolling kao primjer internetske (ne)kulture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Prekratić, Sanja. (2016). Sociološka analiza alkoholizma – sociografski pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Protulipac, Armin. (2017). Suvremeni krizni narativi u sociologiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Prpić, Hrvoje. (2007). Patrijarhalni stereotipi u popularnim tekstovima : analiza sadržaja ljubavnih tekstova popularne glazbe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Puh, Hrvoje. (2016). Nastanak, politika i percepcija multikulturalizma u Kanadi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Vukelić, Anton].

Pukšec, Domagoj. (2014). Socijalnoekološke teme i sadržaji u predsjedničkim obraćanjima : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Radičević, Valerija. (2012). Analiza doprinosa Donne Haraway feminističkoj teoriji stajališta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Rajačić, Damjan. (2016). Opadanje ili propadanje: globalna tranzicija u održivo društvo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan and Kalanj, Rade].

Rajković, Nikolina. (2015). Urbana transformacija Istanbula (1980-2014) i njezin utjecaj na neformalna naselja (tur. gecekondu) u Istanbulu : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Rajković, Nikolina. (2015). Urbana transformacija Istanbula (1980-2014) i njezin utjecaj na neformalna naselja (tur. gecekondu) u Istanbulu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Ravić, Ana. (2008). Neki sociološki aspekti horizontalnog mobinga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor UNSPECIFIED].

Rebrina, Maja. (2004). Socijalna distanca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Regul, Vedra. (2015). Socijalna kohezija u novoizgrađenim planskim naseljima: studija slučaja naselja Novi Jelkovec u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Šarinić, Jana].

Relja, Adriana. (2013). Znanstvena fantastika kao kritika društva : distopična budućnost kao posljedica sveobuhvatne tehnologizacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Remenarić, Anamarija. (2018). Alternative cultural center ‘Garaže’-urban element in the countryside. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Potkonjak, Sanja and Hromadžić, Hajrudin].

Rendeli, Nevena. (2006). "Sport i nacionalizam: pogled sociologa". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Repalust, Anja. (2018). Predictive models of unemployment: an empirical contribution. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Klasnić, Ksenija and Bagić, Dragan].

Rezo, Ivana. (2016). Vrednovanje četvrtog modula kurikuluma zdravstvenog odgoja s pedagoškog stajališta i uloga medija u procesu uvođenja zdravstvenog odgoja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Hrvatić, Neven and Landripet, Ivan].

Rešetar, Anita. (2016). Cyberbullying među zagrebačkim osnovnoškolcima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Previšić, Vlatko and Nikodem, Krunoslav].

Ribarić, Katarina. (2006). Kritika i teorija društvenog ugovora - C. Pateman. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Rodek, Helena. (2007). Novi Marof – “veliko selo” ili “mali grad”. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Rudić, Dino. (2011). Glazba u kontekstu novih medija i umreženog društva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Rukavina, Valentina. (2018). Društveni utjecaj socijalnih zadruga u Hrvatskoj: studija slučaja zadruge Humana Nova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina].

Ružić, Ivan. (2018). Vrijednosti kao kriterij pripadanja organizacija civilnom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina].

Sabo, Maša. (2015). Analiza novih oblika rada u digitalnoj globalnoj ekonomiji na primjeru Web 2.0 : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Samardžija, Maja. (2014). Sociološka analiza utjecaja patrijarhata na društvene aspekte ženskog zdravlja : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Sanuri, Šadi. (2012). Nacionalno pitanje kao uzrok terorizma: Slučaj Palestine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Savić, Marija. (2013). Obnovljiva energija u mom dvorištu: motivi i iskustva korisnika subvencija za korištenje obnovljivih izvora energije . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Sedlar, Tonja. (2014). Demokratski odgoj i obrazovanje: utjecaj obitelji, škole i medija na političku socijalizaciju varaždinskih srednjoškolaca : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Seletković, Branimir. (2018). Medijski prikazi sirijske izbjegličke krize: komparativna analiza odabranih hrvatskih informativnih Internet portala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Rodik, Petra and Hromadžić, Hajrudin].

Senkić, Matea. (2014). Poslovna znanja i kulturni turizam: studija slučaja dubrovačkih luksuznih vila : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Kufrin, Krešimir].

Sever, Magdalena. (2010). Nacionalno pitanje kao uzrok terorizma- ETA i slučaj Baskije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Silić, Filip. (2017). Svakodnevna mobilnost u životu studenata Zagrebačkog sveučilišta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Vukić, Jana].

Silta, Ana. (2010). Konstrukcija društvene zbilje u medijima: primjer izvještavanja Jutarnjeg lista o neredima na utakmici Dinamo – Hajduk 1.5.2010. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Siničković, Ivona. (2016). Poslovni potencijal Web 2.0 tehnologija. Razvoj, značajke i primjena internetskog marketinga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Sinković, Matija. (2006). Ideološka pozadina rasprave u umjetnoj oplodnji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Sisgoreo, Tajana. (2017). Integracija iz perspektive azilanata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Sogonić, Ines. (2007). Glavne točke Marcuseove kritike potrošačkog društva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Stanić, Filip. (2018). Stereotipizacija žena u televizijskim reklamama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Landripet, Ivan].

Staniša, Ninoslava. (2007). Naselja i stanovništvo Krapinsko zagorske županije 1857.-2001.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Starčević, Morana. (2013). Prekarni rad i (ne)mogućnost prekarne klase. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Stipan, Tea. (2016). Osobno je političko: neokonzervativne prijetnje pravu na pobačaj u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Stipančić, Ana Lena. (2006). Sociologija znanja, socijalna epistemologija i pozicija Richarda Rortyja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Stipković, Dan. (2016). Liberalna hegemonija i marketizacija visokog školstva u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan and Komar, Zvonimir].

Stjelja, Marinela. (2017). Suradnički protokoli platformi neovisne kulture u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina].

Stjepanović, Jerko. (2017). Čimbenici i poticaji za održivi razvoj u Hrvatskoj: analiza dobrih praksi lokalnih samouprava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Stojanović, Goran. (2009). Privlačnost shopping centra na primjeru Avenue Malla. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Strmečki, Lana. (2015). Utjecaj društvenih mreža na globalni aktivizam i suvremene terorističke aktivnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Sučić, Antonija. (2017). Razvodi brakova u Hrvatskoj od 1985.-2015. : analiza faktora utjecaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Tandarić, Laura. (2016). Otaku subkultura u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Car, Sandra and Nikodem, Krunoslav].

Tavra, Domagoj. (2012). Treći entitet: moguća posljedica sociopolitičkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Tešija, Tina. (2009). Ljudska prava i kultura. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Tihomirović, Zoran. (2012). Social causes and consequences of terrorist activites in the Caucasus in the post-Soviet period. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Vojvodić, Jasmina].

Tičinović, Barbara. (2013). Psihosocijalni aspekti nasilja u intimnim vezama : empirijska analiza procesa odlaska žena od nasilnih partnera . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin and Galić, Branka].

Tomić, Cvjeta. (2007). Dubrovnik: stari grad nekad i danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Tomić, Iskra. (2007). Utjecaj obitelji na mogućnosti sudjelovanja žena u političkom životu Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Tomljanović, Ivica. (2005). Slika Japana : tradicija i moderna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Trako, Tijana. (2007). Simbol ruke u socijalnom i kulturnom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Tralić, Marko. (2018). Plesno osvajanje nekadašnjih „hramova rada". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Trbojević, Filip. (2017). The acceptability of induced abortion, death penalty and passive euthanasia among young adults: the analysis of the University of Zagreb students' attitudes. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Trconić, Anja. (2016). Društvene mreže i hrvatski politički akteri – primjer Facebooka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Trupković, Marko. (2013). Teorijska analiza teške baštine : važnost ljudskih koštanih ostataka iz Domovinskog rata u nacionalnoj sigurnosti i zdravlju populacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Špoljar Vržina, Sanja].

Tucaković, Irena. (2005). Katolička bioetika u osvit biotehnološkog stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Tukara, Josipa. (2013). Rodni identitet i vrijednosti : povezanost rodnog identiteta s tradicionalnim i modernim vrijednostima studentica dvaju zagrebačkih fakulteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Klasnić, Ksenija].

Tukša, Mario. (2015). Transformacija sukoba kroz transformaciju identiteta : studija slučaja Sjeverne Irske : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Turk, Davorka. (2008). Transformacija suvereniteta u svjetlu promjena obrasca vlasti u društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Katunarić, Vjeran].

Ujević, Ana. (2009). Seksualna energija i njena društvena regulacija u uvjetima suvremenog kapitalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Valentić, Maja. (2015). Tko govori u ime Roma u hrvatskim mainstream medijima?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Božić, Jasmina].

Varga, Melita. (2013). GMO: izazov ljudskoj i ekološkoj sigurnosti : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Varšić, Nuša. (2014). Poslovna znanja u funkciji regionalnog razvoja: gospodarska diplomacija na primjeru Međimurske županije : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Vejić, Jasna. (2013). Religija na internetu : analiza sadržaja službenih web stranica vjerskih zajednica u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Vidović, Antun. (2005). Alkoholizam i rad - opasnost za pojedinca i društvo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor UNSPECIFIED].

Vidović, Gordana. (2009). Goffman i "estetska" stigma u 21. stoljeću – "Preživljavanje najljepših". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Viduka Lovreković, Marija. (2003). Problemi starih ljudi u gradu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Vincelj, Deana. (2017). Socioekonomski i sociodemografski profil zaduženih kućanstava u hrvatskom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Rodik, Petra].

Vinković, Josipa. (2012). Suvremeni karizmatski pokret i budućnost Katoličke crkve. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Višić, Andrija. (2017). Obrasci prehrane kao socijalni konstrukti: jesu li studenti zagrebačkog sveučilišta "mekdonaldizirani"?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Vlajki, Lukša Mislav. (2017). Načini i kriteriji sklapanja poznanstava unutar online igara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Vlatković, Nives. (2017). Ravnoteža između privatnog i poslovnog života zaposlenih žena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Vojvodić, Bruno. (2007). Odnos glumca i publike u kazalištu 20. stoljeća - sociološka studija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Vokal, Ivana. (2017). Rijeka Sava kao rizik i resurs : urbanistička regulativa Save 1964. - 2015.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Vrbanić, Marina. (2013). Kulturni centar Karlo Rojc kao element urbane kulture Pule. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Vrbanić, Tina. (2015). Položaj gluhih žena na tržištu rada grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Rukavina, Izvor].

Vrljić, Mia. (2016). Iskustvo studiranja osoba s invaliditetom na primjeru Filozofskog fakulteta u zagrebu i Sveučilišta u Zadru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Vukelić, Anton and Hrvatić, Neven].

Vukušić, Dino. (2016). Alternativna kultura u urbanom kontekstu na primjeru Studentskog centra i prostora Medike u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Šarinić, Jana].

Vusio, Domina. (2017). Mrežna analiza mobilnosti visokih učilišta u okviru programa Erasmus+. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Klasnić, Ksenija].

Vučković, Lana. (2018). Society of mass consumption - an example of sociological analysis by G. Ritzer. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Vučković, Tanja. (2005). Igrači role-playing igara na stolu (tabletop RPG) kao subkultura. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Vučković, Željka. (2012). Rodna zagledavanja: ženski pristup filmu na primjeru Kathryn Bigelow i Sofije Coppole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Potkonjak, Sanja and Hromadžić, Hajrudin].

Weisglass, Maja. (2017). Zajedničke vrijednosti kulturalnog ekofeminizma i psihodelične subkulture : reformativni potencijal za unaprjeđenje kvalitete života. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Wünsche-Solarić, Marina. (2014). Društvena okolina i strateško odlučivanje: Poslovanje Dr. Oetkera na hrvatskom tržištu : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Zelenika, Karolina. (2018). Žene i terorizam u teorijskom diskursu: rod kao analitička kategorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Galić, Branka].

Zelić, Marija. (2019). Emoticons – Toward a cyborgization of Society?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Sociology. [mentor Selak, Marija and Trako Poljak, Tijana].

Zeman, Silvija. (2013). Pedagoško obrazovanje roditelja kao odgovor na izazove suvremenog društva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Maleš , Dubravka and Vukelić, Anton].

Zerec, Lidija. (2006). Prehrambeni poremećaji: jedna od posljedica suvremenog načina života?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Zečević, Dinko. (2015). Koncept suvereniteta u uvjetima globalizacijskih procesa: Da li je završilo doba država nacija?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Zečević, Ivan. (2013). Moralna panika kao čimbenik zakonodavnog procesa: primjer Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Zglavnik, Goran. (2007). Mjesto i značaj pojedinca u tranzicijskoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Zlatar, Barbara. (2009). Analiza dječjeg programa Hrvatske televizije i reakcije gledatelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Zlatar, Jelena. (2006). Anthony Giddens - refleksivna projekcija osobnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Zrinski, Igor. (2013). Položaj i uloga žena u kršćanstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Šantek, Goran Pavel and Galić, Branka].

Zrnčić, Goran. (2015). Sustavni pregled rezultata istraživanja prikaza žena u medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Zubak, Jasna. (2013). Spiritualni kapitalizam Oprah Winfrey. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan and Nikodem, Krunoslav].

Zubić, Marijana. (2015). Razvoj socijalnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Zubčić, Anita. (2018). The role of non-governmental organizations in the struggle with homelessness: the example of the city of Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Zubčić, Krešimir. (2007). Utjecaj pornografije na predodžbu o seksualnosti kod tinejdžera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Ćelić, Nikola. (2010). Kultura turista kao vid masovne kulture; putovanje od Hrvatske do Bliskog istoka : (teorijski pregled i mini studija). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Čavar, Ivana. (2015). Što determinira izlaznost na izbore za Europski parlament? : analiza utjecaja ekonomskih, političkih i društvenih čimbenika : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Čačić, Petra. (2018). Sudioničko upravljanje u društveno-kulturnim centrima u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Kardov, Kruno and Potkonjak, Sanja].

Čehulić, Maja. (2015). Seksualna objektifikacija žena u reklamama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Čehulić, Mateja. (2014). Politika i reforme obrazovanja: analiza ideoloških prijepora oko kurikuluma u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan and Spajić-Vrkaš, Vedrana].

Čekolj, Nadja. (2015). Stavovi studenata pedagogije prema samohranom majčinstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Kušević, Barbara].

Čolak, Bože. (2009). Fenomen nogometnih navijačkih skupina na primjeru NK Inter Zaprešić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Čondić, Darko. (2008). Religijski elementi hrvatskog nacionalnog identiteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Čović, Anja. (2016). Propast multikulturalizma u Velikoj Britaniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Mesić, Milan].

Čulo, Lidija. (2018). Islamski feminizam: O muslimankama i njihovim spasiteljima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Galić].

Đenadija, Suzana. (2018). Političke vrijednosti libertarijanskih zajednica u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Petrović, Duško and Bagić, Dragan].

Đurkan, Sanela. (2015). Rodna ideologija u socijalističkoj Jugoslaviji 1970-ih: prikaz analize sadržaja reprezentativnih hrvatskih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Protrka Štimec, Marina].

Đurkan, Sanela. (2015). Rodna ideologija u socijalističkoj Jugoslaviji 1970-ih: prikaz analize sadržaja reprezentativnih hrvatskih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Protrka Štimec, Marina].

Šagi, Franko. (2015). Digitalna demokracija: praksa, mogućnosti i rizici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Šemper, Valerija. (2007). Sociološki aspekti reklamiranja u suvremenom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Šestak, Martina. (2018). Utjecaj nezaposlenosti i radne nesigurnosti na produženo stanovanje s roditeljima s posebnim osvrtom na odgodu braka i roditeljstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Klasnić, Ksenija].

Šilobod, Marina. (2013). Village as a Choice for Living: Sveti Martin pod Okićem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Šimac, Bruno. (2017). Measuring contemporary forms of sexism: developing a new scale. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Klasnić, Ksenija].

Šimek, Jelena. (2010). Integracija romske djece na primjeru Područne škole Plavšinac- OŠ Novigrad Podravski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen and Hrvatić, Neven].

Šimek, Tena. (2015). Otpor konzumerizmu - primjeri antikonzumerističkih pokreta : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Vukelić, Anton].

Šimičić, Fran. (2013). Virtualne zajednice na internetu : primjer warez zajednice : kršenje autorskih prava na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Šimunović, Luka. (2018). Drže li se stranke svoje proklamirane ideologije: analiza predizbornih programa najznačajnijih političkih stranaka u RH. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Škacan, Mislav. (2018). Characteristics of veterans associations in the Republic of Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kardov, Kruno].

Škvorc, Katarina. (2018). Sociologija kao nastavni predmet u hrvatskom i njemačkom školskom sustavu: usporedba sadržaja javnih planova i programa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Lutze-Miculinić, Marija and Bošnjak, Zvonimir].

Šlogar, Tomislav. (2016). Mobitel kao sredstvo kontrole individualnog vremena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Šmid, Anja. (2006). Istina, odgovornost, krivica i promjena režima: uloga komisija za istinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Peruško Čulek, Zrinjka].

Šokcevic, Marina. (2006). Etnički odnosi i politika: Posljedice Daytonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Katunarić, Vjeran].

Šolčić, Katarina. (2016). Odnos grada prema industrijskoj baštini. Studija slučaja bivše tvornice Rog u Ljubljani i Paromlina u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Šarinić, Jana].

Španić, Sanja. (2009). Računalno posredovana komunikacija i kolektivna akcija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Špoljar, Nikolina. (2009). Psihosocijalni aspekti vjerskog pritiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Štampar, Tanja. (2018). Prikaz izbjegličke krize u hrvatskoj u hrvatskim tiskanim medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Štefanić, Tomislav. (2016). Masovni otvoreni online kolegiji u visokoškolskoj nastavi sociologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Vukelić, Anton and Bošnjak, Zvonimir].

Štefek, Tea. (2014). Fenomen zagrebačke subotnje špice kao dio javnog života u očima korisnika prostora Bogovićeve ulice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Šuljug, Ivana. (2017). Iskustva mladih zatvorenika pri odsluživanju kazne u hrvatskim zatvorima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kardov, Kruno].

Šupe, Vlatka. (2018). Psihosocijalne determinante praznovjerja s posebnim osvrtom na predznake smrti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin and Petrović, Duško].

Šušnjara, Dujo. (2017). Politika straha i terorizam : komparativna analiza protuterorističkih strategija Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Rodik, Petra].

Šćavina, Blažena. (2016). Socijalno poduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Žažar, Krešimir. (2007). Modernost i klasična sociologija: ambivalentnost klasične sociološke teorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kalanj, Rade].

Živković, Josip. (2012). Totalitarizmi mogućih svjetova: primjena totalitarističkog modela Hanne Arendt na odabrane distopijske romane. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

This list was generated on Fri Jun 5 01:22:18 2020 CEST.