Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Department is "Department of Croatian Language and Literature" and Document Type is Diploma Thesis

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Creators | No Grouping
Number of items: 285.

Diploma Thesis

Alinjak, Irena. (2013). Bugaršćice u Bogišićevu zborniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Alinčić, Dajana. (2016). Stavovi o lektiri i čitalačke navike srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana and Banek Zorica, Mihaela].

Anić, Ana. (2013). Hrvatska naglasna norma: suvremene koncepcije i primjena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Mićanović, Krešimir].

Antunović, Melita. (2017). Povijesna djela fra Filipa Lastrića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Anđelić, Andrea. (2014). Sjećanje i metodički pristup motivima sjećanja u "Gospodaru prstenova" J. R. R. Tolkiena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Babić, Martina. (2016). Similarities and differences in the structure's and content's methodological starting point of textbooks for learning Croatian as the mother language and textbooks for learning Croatian as a second and foreign language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Bakić, Lea. (2017). Konstrukcija identiteta kao diskurzivna obrana u autobiografiji "Što je moja krivnja?" Marije Jurić Zagorke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Balen, Matea. (2015). Prostor sna u hrvatskim usmenim baladama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Tomašić, Josipa].

Ban, Anamaria. (2014). Autobiografska proza Gorana Tribusona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Banovčić, Zrinka. (2015). Usporedba romana i filma "Živi i mrtvi". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Matanović, Julijana].

Barberić, Marija. (2014). Uloga malih literarnih formi u karakterizaciji likova i postizanju humora u romanu Ante Tomića Što je muškarac bez brkova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Barilić, Ivana. (2014). Fonologija i leksik govora Zaklepice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Barišić, Kristina. (2015). Jezična lojalnost: Na osnovi ankete s pripadnicima hrvatske nacionalne manjine u Pečuhu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Batan, Matea. (2016). Obrada leksikologije u srednjoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Batur, Nikolina. (2016). Neologisms in Šoljan's translation of 1984, a novel by George Orwell. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Bauk, Martina. (2015). Psihoanalitičko čitanje proze Andreja Hienga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Latković, Ivana].

Bačmaga, Ivan. (2011). Tipologija likova u komedijama Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Fališevac, Dunja].

Bedi, Valentina. (2014). Usporedba kategorije roda u hrvatskome i hindskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Krnic, Krešimir and Pišković, Tatjana].

Belak, Tea. (2018). Učenički i nastavnički stavovi o lektiri u elektroničkome obliku i upućenosti u portal eLektire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela and Slavić, Dean].

Beljo, Ana. (2015). Promjene u popisima obvezne osnovnoškolske lektire u Hrvatskoj 1945.-1991. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of History. [mentor Agičić, Damir and Alerić, Marko].

Benci, Katarina. (2013). Anglizmi u računalnome, ekonomskome i medijskome nazivlju hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Blažević, Dea. (2015). Slika ratnog Vukovara u romanima Ivane Simić Bodrožić i Alenke Mirković. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Bogdanović, Ivona. (2014). Metodički pristup obradi političkih govora u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Alerić, Marko].

Bojić, Sanjin. (2013). Žensko pismo slavonskih spisateljica 19. i 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Boćkai, Irena. (2013). Modernistički putopisni subjekt i avangardni postupci u Krležinu Izletu u Rusiju 1925. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Bošnjak, Aleksandra. (2014). Prenesena značenja hrvatskih imenica za životinje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Brajša, Romana. (2016). Trauma u dramama Nine Mitrović. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Breber, Katarina. (2016). Drama education in elementary school Croatian language classes. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pandžić, Vlado and Jurčić, Marko].

Brođanac, Mirna. (2018). Dva modela hrvatskog ženskog pisma: Irena Vrkljan i Dubravka Ugrešić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina and Grdešić, Maša].

Bubić, Marija. (2013). Čitanje Tonča Petrasova Marovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Buden, Valentina. (2014). Kajkavsko narječje u ovladavanju morfološkom normom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: Test za ispitivanje odstupanja od morfolške norme) [mentor Alerić, Marko].

Budimir, Maja. (2015). Usporedba načelnih razlika među suvremenim pravopisima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Buljić, Enisa. (2015). Prevođenje turskih frazema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko and Andrić, Marta].

Burum, Maroje. (2017). Apokaliptičke teme u dramama Jure Žuvetića i Josipa Betondića: prema hermeneutici žanra. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rafolt, Leo].

Bušelic, Petra. (2015). Brdo problema : iskazivanje količine neubrojivoga u hrvatskome. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Cestarić, Marija. (2017). Svakodnevica u autobiografskoj prozi Pavla Pavličića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Cilar, Nataša. (2016). Jorge Luis Borges i hrvatski fantastičari. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Coha, Suzana].

Cukrov, Nikolina. (2016). (Žensko pismo) : tko smo "mi", a tko su "oni" u hrvatskoj ženskoj ratnoj prozi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Dabić, Ana. (2016). Ženski likovi od romantizma do naturalizma-komparativna analiza odabranih junakinja hrvatske i svjetske književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Dadić, Josipa. (2016). Komički elementi u dramama i maskeratama Nikole Nalješkovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bogdan, Tomislav].

Dakić, Mirela. (2017). Politika i (po)etika tijela: autobiografska proza Irene Vrkljan iz perspektive feminističke teorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Božić-Blanuša, Zrinka and Galić, Branka].

Debelec, Sanjana. (2013). Glasovne promjene u udžbenicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Detelj, Gabrijela. (2014). Likovi u komedijama Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Fališevac, Dunja].

Dobek, Tajana. (2013). Jezik i prava nacionalnih manjina u hrvatskom obrazovnom sustavu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Mićanović, Krešimir and Spajić-Vrkaš, Vedrana].

Dobrotić, Hrabren. (2013). Reprezentacija popularne kulture u suvremenoj hrvatskoj drami. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Senker, Boris and Kolanović, Maša].

Drveni, Ana. (2014). Purizam u NDH na temelju službenih jezičnih savjeta Hrvatskoga državnog ureda za jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Dukovac, Katarina. (2017). Petar Zoranić i njegove Planine u književnoj historiografiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Grmača, Dolores].

Duspara, Sarah. (2018). Diskurz ludila kao sredstvo artikulacije ženskog identiteta na primjeru opusa Ivane Sajko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Grdešić, Maša].

Duvnjak, Ivana. (2015). Stavovi španjolskih inojezičnih učenika prema strategijama učenja hrvatske gramatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Fabek, Marija. (2016). Idiom of Samobor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Ferić, Ivona. (2015). Ambivalentna slika žene u hrvatskoj književnosti 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Grmača, Dolores].

Filipović, Zvonimir. (2013). Mehanizmi kontrole pojedinaca u Planetu Friedman. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Božić Blanuša, Zrinka].

Franjić, Dragana. (2014). Dva mosta – dva pisca – jedna priča (Ivo Andrić i Josip Mlakić). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Friščić, Mario. (2013). Književnost i zbilja (rat u romanima Josipa Mlakića). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Futač, Sara. (2016). Interpretacija i metodički pristup fatalnim ženama u romanima Ante Kovačića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Fuzul, Tomislav. (2018). Mučeništvo za vjeru u starozavjetnim Knjigama o Makabejcima i hrvatskoj usmenoj epici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nikolić, Davor].

Gaković, Ana. (2017). Pedagogical aspects of folk literature performance that includes children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Rudan, Evelina and Šagud, Mirjana].

Galant, Ana. (2018). Odnos estetskog i ideološkog u socijalizmu na primjeru lista 'Istarski borac/Ibor'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Duda, Dean].

Gjuraš-Car, Mirna. (2016). Expressing the past in Croatian and Russian languages: a comparative analysis of verb forms. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Marković, Ivan and Čelić, Željka].

Glasnović, Mea Marija. (2016). Ambivalentni subjekt u romanu "Polovnjak" Dalibora Cvitana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Gligorić, Igor Marko. (2013). Hej, da ili ne? : (uzvik, čestica, veznik?). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Gorički, Romina. (2015). Reprezentacija rodnih identiteta u djelima Dragojle Jarnević. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Grahovac, Andrea. (2016). Kritika zagrebačkog društva u romanu Gospođa Sabina Eugena Kumčića - novac kao temeljna vrijednost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Gredelj, Tihana. (2017). Koncepcija žene u Krležinim dramama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Grgurević, Sanja. (2015). Popularna kultura i konstrukcija ženskog identiteta: ženski časopisi i ljubavni romani u (post)socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Molvarec, Lana].

Grgurević, Sanja. (2015). Popularna kultura i konstrukcija ženskog identiteta : ženski časopisi i ljubavni romani u (post)socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Molvarec, Lana].

Gudek, Vedrana. (2013). Opis polisemnih i homonimnih leksema u suvremenim hrvatskim jednojezičnim rječnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Gudlin, Kristina. (2018). The application of the theory of conceptual integration to illustrated blends. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Gugić, Marina. (2016). Tipologija hrvatskih frazema na primjeru prijevoda djela Charlesa Dickensa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Gusak Bilić, Ivana. (2015). Elementary school accents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko and Vlašić Duić, Jelena].

Hadžić, Magdalena. (2014). Priče i pričanja o djetinjstvu: folkloristička analiza narativnih praksi o djetinjstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina].

Hafner, Hana. (2018). Stvarnost i fikcija u prozi Zorana Ferića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Havoić, Jelena. (2014). "Jezik današnji" Dalibora Brozovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: bibliografija članaka Dalibora Brozovića objavljenih u rubrici "Jezik današnji" od 1965. do 1968.) [mentor Mićanović, Krešimir].

Hergovich, Katalin. (2016). Višejezičnost i identitet Gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Hihlik, Irena. (2016). Tekstna analiza i recepcija humora satiričnih članaka s internetskih portala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Hrebak, Tomislav. (2014). Fonološko-morfološka analiza Bandulavićeva djela Pištole i evanđelja u usporedbi s djelom Epistole i evanjelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Hudoletnjak, Ana. (2015). Interpretacija i metodički pristup likovima u djelu "Gospođica Julija" Augusta Strindberga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean and Tomić, Janica].

Igaly, Paula. (2016). Komparativno-kontrastivna analiza suvremenih hrvatskih i njemačkih čestitki za razne prigode iz tekstnolingvističke i multimodalne perspektive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Ilinović, Anđelka. (2015). Ortoepska odstupanja radijskih voditelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Petrović, Bernardina].

Ištok, Mateja. (2014). Romansa, nacija i patrijarhat u Šenoinu "Zlatarovu zlatu" i Zagorkinoj "Kćeri Lotrščaka". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Jajić, Vanje. (2015). Prilagodba anglizama u odabranim hrvatskim popularnokulturnim žanrovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Jakelić, Klara. (2014). Socrealizam u hrvatskoj književnosti 1945.-1952. Stvaranje uvjeta za kulturnu devijaciju u Drugoj Jugoslaviji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Jakšić, Patricija. (2017). Križevački štatuti u usmenoj tradiciji križevačkoga kraja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Jelić, Ana. (2014). Pastorala kao dramski žanr u dubrovačkoj renesansnoj književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Fališevac, Dunja].

Joh, Irina. (2016). Povijest, vrijeme i stil u povijesnim romanima Kći Lotrščaka Marije Jurić Zagorke, Na Drini ćuprija Ive Andrića i Psi u trgovištu Ivana Aralice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Košćak, Nikola].

Jovanović, Vanja. (2016). Folkloristički aspekti lika suđenica u usmenim predajama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina].

Jurić, Paula. (2016). Ni gospodin ni seljak: iskorijenjeni intelektualac na razmeđu sela i grada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Jurki, Andrija. (2016). Demonološke/mitske predaje u Baladama Petrice Kerempuha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina].

Kamenjašević, Bonislav. (2016). Znanost, didaktika, propedeutika: (re)prezentacija znanja i vještina u 'Povijesti Vanđelskoj' Jerolima Kavanjina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dukić, Davor and Pavličić, Pavao].

Kanižaj, Snježana. (2013). Profil junaka u hrvatskim narodnim bajkama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Karadža, Marina. (2015). Uloga školske knjižnice u korelacijsko-integracijskom pristupu djelu Ivana Gundulića "Osman". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean and Špiranec, Sonja].

Karakaš, Dajana. (2015). Pleonazmi u hrvatskim jezičnim savjetnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Katalinić, Mateja. (2016). Pričanja o djetinjstvu: od usmenonarativnog diskurza do književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Kaurinović, Nikol. (2015). Sinonimičnost u novinskim tekstovima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Kekez, Lidija. (2016). Cohesive devices in movie reviews of Croatian daily newspapers Slobodna Dalmacija and Jutarnji list. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Kekez, Tamara. (2011). Romantičarska poetika i nacionalna politika u hrvatskoj novelistici do Bachova apsolutizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta and Dukić, Davor].

Kišić, Željka. (2014). Interpretacija i metodički pristup tragičnim i komičnim elementima u zbirci pripovijetki „Mi smo za pravicu“ Slavka Kolara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Klajzner, Tihana. (2016). Zadaci o vrstama rečenica na natjecanjima u poznavanju hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Klanac, Nikolina. (2013). Interpretacija i metodički pristup fantastičnim elementima u Majstoru i Margariti Mihaila Bulgakova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: Pismena priprema za izvođenje nastavnog sata iz književnosti) [mentor Slavić, Dean].

Klarendić, Antonija. (2015). Opis vodičkoga govora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Klarić, Kornelija. (2016). Južnoslavenska fantastična kratka proza sedamdesetih godina 20. stoljeća : (poredbena analiza). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Baković, Ivica and Coha, Suzana].

Klarić, Kornelija. (2016). Južnoslavenska fantastična kratka proza sedamdesetih godina 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Baković, Ivica].

Klarić, Tihana. (2014). Interpretacija i metodički pristup odnosima moći u drami "Bez trećega" Milana Begovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Koletić, Ivana. (2014). Stilistika stripa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Koren, Sanja. (2013). Adjectivized Construction of Present Verbal Adverb and its Influence on Croatian Syntax. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Kos, Silvija. (2017). Iz morfologije i sintakse govora Velikog Trgovišća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac Mihalić, Mira].

Kotarski, Ivana. (2015). Hrvatske smješnice i njihova komika u kontekstu onodobnih europskih književnih strujanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta and Fališevac, Dunja].

Kovač, Hrvoje. (2016). Fonološki opis crnoluškoga govora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Malnar Jurišić, Marija].

Kovačić, Elizabeta. (2016). Kritičko-pedagoško čitanje Dinka Šimunovića Rodna analiza odabranih pripovijetki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Brešić, Vinko and Bartulović, Marija].

Kovačić, Ines. (2017). Narativne strategije oblikovanja subjekta u romanu "Proljeća Ivana Galeba" Vladana Desnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Drenjančević, Ivana].

Kovačić, Jelena. (2017). The dramain secondary school education and teaching: methodical-didactic proposals for practice in teaching visual art and Croatian language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Art History. [mentor Alviž, Josipa and Slavić, Dean].

Košutar, Sara. (2018). Acquisition/apprentissage des expressions idiomatiques françaises par des locuteurs natifs croates. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Damić-Bohač, Darja].

Kralj, Danijel. (2015). Aspekti religiozne lirike Nikole Šopa i Dragutina Tadijanovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brozović, Domagoj].

Kranjec, Ena. (2016). A reception of fairy tales by preschool age children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Rudan, Evelina and Šagud, Mirjana].

Kristić, Klara. (2018). Hrvatsko-njemački dodiri u gramatikografiji sredinom 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Jelaska, Zrinka].

Krnić, Marija. (2014). Metateatar kao modus tematizacije kanona: Krleža u djelima autora hrvatske postmodernističke drame. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Rafolt, Leo].

Krolo, Tea. (2017). Differences among generations in the speech of the citizens of Split in the 21st century. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Malnar Jurišić, Marija].

Kukoleča, Bojana. (2017). Biblijski intertekst u romanima Josipa Mlakića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Kunodi, Tamara. (2014). Naglasak posuđenica u hrvatskome standardnom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Delaš, Helena].

Kurteš, Nevena. (2015). Feministička čitanja romana ”Tri kavaljera frajle Melanije” i ”Povratak Filipa Latinovicza” Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir and Grdešić, Maša].

Kurteš, Nevena. (2015). Feministička čitanja romana ”Tri kavaljera frajle Melanije” i ”Povratak Filipa Latinovicza” Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir and Grdešić, Maša].

Kvasina, Josipa. (2016). Postaje na putu od rukopisa do lektire (na primjeru romana Večernji akt Pavla Pavličića). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Kvaternik, Boris. (2014). Postmodernizam u prozi Marka Marciuša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Langenthal, Péter. (2013). Hrvatski jezik u gradišćanskohrvatske mladeži. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Lazić, Daria. (2017). Glagolska morfologija u udžbenicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Lelas, Ana. (2017). Kompleks obitelji u „Bljesku zlatnog zuba“ Mate Matišića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Levarda, Dragana. (2017). The Bridge as a Metaphysical Category and Ivo Andrić's Poetic Topos. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Sunajko, Goran and Nemec, Krešimir].

Livić, Matej. (2013). Leksikografski rad Zagrebačke filološke škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Lončar, Leonina. (2013). Poredbena analiza Antuna Šoljana i Ratka Cvetnića (Dva "Kratka izleta"). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Lončarić, Ivana. (2014). Romantički koncepti u djelu Ede Popovića "Priručnik za hodače". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Lončarić, Monika. (2013). Usporedba kodova ženstvenosti u opusu Marije Jurić Zagorke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Lončarić, Tihana. (2017). Semantic and lexicographic depiction of the Croatian gaming language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Lovrečić, Ivana. (2018). Phonological and phonetic deviations in Croatian as L2 of Phonological and phonetic deviations in Croatian as L2 of Polish speakers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dobrić, Arnalda and Jelaska, Zrinka].

Lovrić, Saša. (2016). Filmska adaptacija književnog djela: uvod u teorijsku raspravu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Božić Blanuša, Zrinka].

Lukec, Katarina. (2017). Oral literature of north Moslavina and its functions. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rudan, Evelina and Šantek, Goran Pavel].

Lučić, Anđelina. (2017). Motiv popisivanja stvari u hrvatskim suvremenim proznim djelima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Majcenović, Martin. (2016). Izricanje posvojnosti u hrvatskih imenica IV. i V. vrste. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Maleš, Anđela. (2013). Tekstualnost vizualne umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Malović, Andrea. (2013). Usmenoknjiževna sastavnica u djelu Tomaša Mikloušića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Mandarić, Gorana. (2014). Autobiografska proza Vesne Parun. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Margeta, Vanja. (2018). Odstupanja od naglasne norme u informativnim emisijama Hrvatske televizije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Delaš, Helena].

Maričić, Mateja. (2013). Posavski govor kao sučinitelj naglasne norme hrvatskoga standardnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Delaš, Helena].

Markić, Katarina. (2016). Riječ Božja u riječi hrvatskoj : mijene biblijske riječi od srednjovjekovlja do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Damjanović, Stjepan and Jelaska, Zrinka].

Marković, Kristina. (2013). Hrvatski pravopis u razdoblju 1945-1990 : četiri pravopisna priručnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Marmelić, Helena. (2013). Kognitivnolingvistički pristup hrvatskim somatskim frazemima sa sastavnicom glava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Martan, Gordana. (2017). Regional dialect in the classrooms of the Ivanec area schools (with a description of the syntax of the Voća speech). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Markić, Ivan and Menac Mihalić, Mira].

Martinčević, Anja. (2017). Hrvatski leksemi za primarne i sekundarne boje u kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Marušić, Tina. (2013). Da' da mu kugodi novelu učinimo! : interdisciplinarni pogled na Novelu od Stanca Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina and Muhoberac, Mira].

Masnjak, Tihana. (2013). Usmenoknjiževne bajke i basne u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Matijašec, Maja. (2014). Retorika teksta popularne glazbe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Matijašec, Patricija. (2016). Uloga gradišćanskohrvatskih udruga u očuvanju hrvatskoga jezika i kulture u Austriji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Matković, Jelena. (2016). Dubrovački idiom u nastavi Hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Mačić, Željko. (2015). Omladinske radne akcije: društveni kontekst i reprezentacija u hrvatskoj književnosti socijalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Vukelić, Anton and Molvarec, Lana].

Mađarević, Marina. (2013). Poetika dosjetke u pjesništvu Ivana Slamniga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Mesarić, Lidija. (2016). Antonimi u hrvatskoj književnosti na primjeru pripovijedaka Antuna Gustava Matoša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Mihaljević, Marta. (2014). Hrvatsko arhivističko nazivlje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Mihaljević, Milica and Stančić, Hrvoje].

Mikulčić, Ivana. (2017). Prezentska osnova u opisu hrvatskih glagolskih vrsta i razreda u glagola za izražavanje emocija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Mlakar, Lucija. (2017). Rodni identiteti u romanu "Ustav Republike Hrvatske - ljubavna priča o mržnji". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Mlakar, Maja. (2016). Retoričke figure u udžbenicima hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Alerić, Marko].

Mrakovčić, Matija. (2013). Tijelo kao izvor : avangarda, pjesništvo i pojam tijela u Antuna Branka Šimića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jurić, Slaven and Protrka Štimec, Marina].

Mutak, Ana. (2015). Motivacija u udžbenicima hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Mutka, Sanja. (2013). Puristički radovi Frana Kurelca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Nejašmić, Nera. (2016). Interpretarcija i metodički pristup biblijskom intertekstu u romanu Kontrapunkt Aldousa Huxleya. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Nemčić, Mateja. (2013). Hrvatske imperativne složenice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Nikić, Kristina. (2017). Phonological and morphological characteristics of Voloder speech. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Novak, Anita. (2017). Jezično-filozofska promišljanja sinonimije i teorija značenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Philosophy. [mentor Jelaska, Zrinka and Mikulić, Borislav].

Novak, Maja. (2016). Predodžbe o Sovjetskom Savezu u hrvatskoj književnosti 1948-1981. god.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Kolanović, Maša and Peruško, Ivana].

Ogresta, Barbara. (2018). Renaissance Theater and Scenography in dramas in Dubrovnik : project teaching proposal. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nestić, Jasmina and Grmača, Dolores].

Oreč, Perica. (2015). Postmoderne igre visokog i niskog modusa u književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina and Čačinovič, Nadežda].

Orsag, Martina. (2017). Prijenosna odstupanja govornika njemačkog jezika pri ovladavanju hrvatskim. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nazalević Čučević, Iva and Lutze-Miculinić, Marija].

Otočan, Sanja. (2015). Metodički pristup Eshilovim "Orestijama". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Ozimec, Nikolina. (2017). Zagorski govori (fonološka, morfološka i sintaktička analiza kozjačkog, lazenjačkog i gornjačkog govora). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Paić, Lara. (2015). Tvorba identiteta u Travničkoj hronici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Pavić, Ivana. (2014). Frazemi sa sastavnicom vrag/đavao u hrvatskom i ruskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana and Hrnjak, Anita].

Pavić, Lara. (2015). Tvorba deminutiva i augmentativa u grobničkome govoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Malnar Jurišić, Marija].

Pavković, Helena. (2015). Rodne posebnosti leksičkih pejorativa na internetskim portalima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Pavlović, Ana. (2016). Korelacijsko-integracijski sustav u poučavanju Dnevnika Anne Frank u nastavi hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Peharda, Vlatka. (2013). Vremenske rečenice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Pelenokaitė, Renata. (2013). Pristup akcentuaciji u hrvatskoj i litavskoj osnovnoj i srednjoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Periša, Lena. (2016). Onirički svjetovi u odabranim Matoševim novelama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Petrac, Nikolina. (2015). Fonološka terminologija u češkom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Vuković, Petar and Pišković, Tatjana].

Petran, Dijana. (2016). Fonologija govora Črečana (s popisom frazema). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Malnar Jurišić, Marija].

Petrović, Ines. (2016). Učenički stavovi o lektiri: čitateljske navike, recepcija lektirnih djela i odnos prema nastavi lektire zagrebačkih srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Peček, Ana. (2015). Kolebljivost gramatičkog roda imenica u hrvatskom i poljskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Pišković, Tatjana and Pintarić, Neda].

Pintar, Martina. (2016). Socijalistički realizam u hrvatskoj i ruskoj književnosti: komparativna analiza reprezentativnih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Peruško, Ivana].

Pintarić, Mirela. (2017). Reklamni letci kao tekstna vrsta u reklamnom diskursu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Pletikosa, Anja. (2013). Diskurs liminalnosti i ritual unutar ritualnog kretanja : (moreška u Otelu i moreška u Tireni). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Grmača, Dolores].

Pleško, Selena. (2018). Psihoanalitički pristup romanu "Dora i Minotaur" Slavenke Drakulić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matijašević, Željka and Molvarec, Lana].

Polak, Rebeka. (2017). Mogućnosti digitalne humanistike na primjeru triju rukopisa Sorkočevićeve "Merope" i dviju verzija Krležine "Legende". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rafolt, Leo].

Ponoš, Lorena. (2017). Kuća Antuna Branka Šimića kao prostor oblikovanja kulturnoga pamćenja pjesnikova lika i djela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Babić, Darko and Coha, Suzana].

Popić, Marija. (2017). Ortoepska odstupanja sveučilišnih nastavnika kroatistike i foentike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Petrović, Bernardina].

Prenner, Dorotea. (2017). Usmenoknjiževni oblici na području Grada Zagreba, Vinišća, Turopolja i Odranskog Obreža. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Presečki, Kristina. (2015). Pravopisna odstupanja u hrvatskim tekstovima osnovnoškolskih učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Prhat, Tea. (2018). Interpretation, Didactic Approach and Students' and Parents' Attitudes on Including the Novel Lolita in the Curriculum. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Geld, Renata and Slavić, Dean and Tutek, Hrvoje].

Primorac, Rutva. (2016). Problem zapleta u suvremenoj kulturnoj i književnoj teoriji - skriveni zaplet teorija zapleta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Milanko, Andrea].

Prpić, Nina. (2015). Mocijska tvorba u hrvatskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Puković, Maja. (2014). Članci o jezičnoj kulturi i jezičnom purizmu u časopisu Jezik od XXI. do XL. godišta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Pupek, Lidija. (2012). Suodnos hrvatske leksikografije i razvoja nakladništva od kraja 16. stoljeća do 30-ih godina 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris and Živković, Daniela].

Putar, Nika. (2016). Lik umjetnika u romanu Povratak Filipa Latinovicza Miroslava Krleže : prijedlog projektne nastave iz srednjoškolskog predmeta Likovna umjetnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Art History. [mentor Protrka – Štimec, Marina and Alviž, Josipa].

Puškaš, Andreja. (2016). Pravopisni priručnici i nastava Hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Radačić, Ivona. (2014). Maskerata u hrvatskoj renesansnoj književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bogdan, Tomislav].

Radilović, Maja. (2014). Interpretacija i metodički pristup ženskomu subjektu u pjesničkoj zbirci "Ariel" Sylvije Plath. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Ravlić, Irena. (2014). Dva medija - dva Buicka. Usporedba romana Miljenka Jergovića "Buick Rivera" i filma "Buick Riviera" Gorana Rušinovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Resanović, Tanja. (2014). Biblijski motivi i metodički pristup Marinkovićevu Kiklopu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Rihtarić, Ana. (2016). Gradišćanskohrvatski jezik u medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ščukanec, Aleksandra and Menac-Mihalić, Mira].

Rosandić, Dorotea. (2014). Psiholingvističko razmatranje metafora u mentalnome leksikonu hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Linguistics. [mentor Samardžija, Marko and Erdeljac, Vlasta].

Rubić, Martina. (2015). Interpretacija i metodički pristup protagonistu romana "Orkanski visovi", s posebnim osvrtom na odnose sa ženskim likovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Santrić, Marta. (2017). Istraživanje povezanosti čitanja i bogaćenja rječnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Sekulić, Ivana. (2017). Jezični prijenos i ovladavanje hrvatskim kao stranim jezikom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Sesar, Tea. (2017). Mogućnosti primjene kognitivne gramatike u nastavi hrvatskog kao materinskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Skomrak, Antonija. (2014). Varijante u Brozovićevoj teoriji standardnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Slišković, Luka. (2016). Pikarski žanr na primjeru romana "Pepić u vremenu i prostoru" Vjekoslava Majera i "Ptice nebeske" i "Ispovijedi nekarakternog čovjeka" Ive Brešana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Smajić, Emina. (2015). Broz-Boranićeva pravopisna koncepcija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Smok, Patricia. (2016). Koncept nelagode u romanu "Mirisi, zlato i tamjan" Slobodana Novaka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Sodar, Sanja. (2015). Metodički pristup drami i filmu "Svećenikova djeca" u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Softić, Sabina. (2016). Problem filmske adaptacije književnog predloška na primjeru "Breze". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Soldo, Dolores. (2013). Koncepcija žene u drami Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Srbljinović, Danijela. (2013). Lingvostilistika pjesništva Antuna Gustava Matoša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Stanić, Ružica. (2014). Kvantifikacija i negacija u logici i hrvatskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Philosophy.
(Prilog: formalna gramatika) [mentor Marković, Ivan and Lauc, Davor].

Stepan, Josipa. (2017). Tri novozavjetna lika u trima dramama hrvatske avangarde. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Stipanec, Sanja. (2013). Nodilova rekonstrukcija slavenske mitologije pomoću srpskoga i hrvatskoga usmenoknjiževnog blaga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Stjepanović, Dijana. (2016). Methodical approach in teaching Croatian language in the higher grades of primary school working with dyslexic students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pandžić, Vlado and Palekčić, Marko].

Strahija, Nina. (2016). Teachers’ attitudes towards regional dialect. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Markić, Ivan and Malnar Jurišić, Marija].

Subjak, Siniša. (2016). Naglasni sustav govora središnje i istočne Slavonije u odnosu na naglasni sustav hrvatskoga standardnoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Sudar, Ivana. (2015). Metodika poučavanja hrvatskog kao stranog jezika u odrasloj dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko and Mildner, Vesna].

Sumpor, Ana. (2017). Najčešće riječi s nepčanim slivenicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Sučec, Anamarija. (2015). Čitanje ženske (post)ratne proze kroz prizmu feminističkih teorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana and Grdešić, Maša].

Sučec, Anamarija. (2015). Čitanje hrvatske ženske (post)ratne proze kroz prizmu feminističkih teorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana and Grdešić, Maša].

Sučić, Matea. (2017). Euri and Eura: gender and declension of loanwords ending in short unstressed -o in Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Tamindžija, Jelena. (2014). Prikazi Balkana u opusu Miljenka Jergovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina and Biti, Vladimir].

Tokić, Katarina. (2016). Funkcionalni stilovi u nastavi Hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Topalović, Dejna. (2018). Fonetska korekcija izgovora po verbotonalnoj metodi u ovladavanju inojezičnim hrvtaskim na primjeru izvorne govornice španjolskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dobrić, Arnalda and Ćavar, Ana].

Toplek, Vanja. (2015). Jezična problematika u Hrvatskom tjedniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Trubics, Lilla Anna. (2014). Mađarske teme u političko-izvjestiteljskim i književnim djelima Marije Jurić Zagorke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Uremović, Matea. (2013). Lik i ličnost u prozi Ksavera Šandora Gjalskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Validžić, Ana. (2015). Nazivlje u poljičkim ispravama do kraja 18. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Varjačić, Tihomir. (2014). Jezična analiza kajkavskih tekstova zlatarskoga, tkalačkoga i pećarsko-lončarskog obrta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Vekić, Marija. (2014). Analiza hrvatskoga pedagoškog nazivlja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mihaljević, Milica and Hrvatić, Neven].

Velić, Luka. (2016). Opis naglasnoga sustava imenica u govoru grada Knina s osobitim naglaskom na govor starosjediteljskoga stanovništva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Vidović, Ivan. (2017). Iskustvo traume u dramaturgiji Asje Srnec Todorović i Ivane Sajko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rafolt, Leo].

Vidović, Nikolina. (2017). The use of word association test in the study of lexical meaning. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Vojvodić, Gabrijela. (2016). Povezanost morfoloških odstupanja s imanentnom gramatikom na području novogradiškoga kraja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Volenec, Veno. (2013). Fonemika hrvatskoga standardnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Vugdelija, Kristina. (2013). Odnos Držićeve Novele od Stanca i tradicijskih kulturnih praksi: književnopovijesna i etnološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Bogdan, Tomislav].

Vuk, Adam. (2013). Brojčane razlike među riječima hrvatskoga i srpskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilozi: Korpus istraživanja i dijalektološka karta štokavskoga narječja) [mentor Jelaska, Zrinka].

Vuk, Dóra. (2013). Ovladanost hrvatskim jezikom dvojezičnih govornika iz Mađarske i Austrije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Anđel, Maja].

Vuk, Dóra. (2013). Ovladanost hrvatskim jezikom dvojezičnih govornika iz Mađarske i Austrije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Anđel, Maja].

Vukdelija, Kristina. (2013). Odnos Držićeve Novele od Stanca i tradicijskih kulturnih praksi: književnopovijesna i etnološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Bogdan, Tomislav].

Vusilović, Maja. (2014). Melankolični bestijarij u opusu Marije Čudine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Zečević, Josipa. (2014). Estetičke varijacije Miroslava Krleže u kritici umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Znika, Maja. (2015). Pojam "gramatika" u priručnicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Silić, Josip].

Zobec, Ana-Maria. (2016). Romansa, povijest i politika u Šenoinu romanu Zlatarovo zlato. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Šimec, Marina].

Zovko, Luka. (2017). Avangardni elementi u modernističkom djelu Frana Galovića "Začarano ogledalo". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brozović, Domagoj].

Ćoza, Ivana. (2016). Zagorkina politička i feministička uvjerenja u skladu i opreci s njezinim književnim radom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Ćubelić, Marija. (2014). Splitski govor u osnovnoškolskoj nastavi promatran s dijalektološkog i metodičkog aspekta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Menac-Mihalić, Mira and Jurčić, Marko].

Ćulafić, Petra. (2014). Priča o povijesti : Gorak okus duše, Oslobađanje đavola i Uvod u tvrđavu Feđe Šehovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Častek, Kristina. (2012). Participi u češkom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka and Petrović, Bernardina].

Čekolj, Antonija. (2013). Romantičarski elementi u Kovačićevu romanu U registraturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Čolak, Beat. (2015). Koncept zazornog u romanu "Isušena kaljuža" Janka Polića Kamova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Čvek, Petra. (2017). Povijesnoumjetnički sadržaj u suvremenom poučavanju hrvatskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Đordić, Margareta. (2015). Paratekstovi slavonskih pisaca 18. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dukić, Davor].

Đurina, Vlasta. (2013). Hibridni oblici u hrvatskome standardnom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Đurkan, Sanela. (2015). Rodna ideologija u socijalističkoj Jugoslaviji 1970-ih: prikaz analize sadržaja reprezentativnih hrvatskih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Protrka Štimec, Marina].

Đurkan, Sanela. (2015). Rodna ideologija u socijalističkoj Jugoslaviji 1970-ih: prikaz analize sadržaja reprezentativnih hrvatskih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Protrka Štimec, Marina].

Šauli Krstulović, Kristina. (2016). Prvi prozni putopis na hrvatskom jeziku. Jakov Pletikosa: Putovanje k Jerozolimu god. 1752.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Plejić Poje, Lahorka].

Šekrst, Kristina. (2011). Baltoslavenski adpozicijski sintaktički odnosi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo and Matasović, Ranko].

Šimić, Antonija. (2015). Razlikovanje usmenoga i pisanoga stila na primjeru Smrti Smail-age Čengića Ivana Mažuranića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Šimudvarac, Mario. (2013). Jezik Trsatskoga zakona i Trsatskoga urbara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Širac Jakubek, Leona. (2017). Feministički potencijali u romanima Mare Ivančan. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Grdešić, Maša and Coha, Suzana].

Šivak, Danijela. (2015). Jezična analiza kajkavskih pravno-povijesnih tekstova 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Šivak Ledić, Evica. (2014). Uporabni tekstovi u nastavi hrvatskoga i njemačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Šivak Ledić, Evica. (2014). Uporabni tekstovi u nastavi hrvatskoga i njemačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Šklebek, Biljana-Valentina. (2013). Sadržajne i komunikacijske razlike u prijevodima istoga teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Špiranec, Kristina. (2012). Tijelo i trauma u pjesništvu Irene Vrkljan : tijelo-subjekt-trauma-jezik: gubitak cjeline. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko and Jurić, Slaven].

Štajminger, Ivona. (2017). Miroslav Krleža and the emigrant "Hrvatska revija". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Štancl, Marija. (2015). Javni govor - poučavanje i ostvarenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Šuta, Anja. (2015). Fonološki opis i leksik govora zaselka Šute (Rastovac). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Šušnjarec, Monika. (2016). Metodički pristup romanu Ivana Aralice "Konjanik". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Švegović, Maja. (2012). Načelo čestotnosti u poučavanju hrvatske pravopisne norme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Žabčić, Martina. (2017). Strah od stranoga jezika na pripremnome i prijelaznome stupnju inojezičnog hrvatskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Žalac, Petra. (2016). Prijan Lovro kao model za likove propalih intelektualaca hrvatskog realizma i moderne. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Molvarec, Lana].

Žigmunić, Nikolina. (2013). Autorstvo i ženski identitet u dnevničkim zapisima novije hrvatske književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Žugec, Mateja. (2014). Jezična analiza pravno-povijesnih tekstova o seljačkim bunama u Hrvatskoj u 17. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: Analizirani tekstovi) [mentor Kuzmić, Boris].

Župančić, Antonija. (2015). Interpretation and Methodological Approach to the Novel East of Eden by John Steinbeck. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Žuža, Tamara. (2016). Čitanje u kontekstu (na primjerima romana Mira Gavrana). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

This list was generated on Fri Jun 5 01:21:44 2020 CEST.