Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Subject is "Slavic languages and literatures > Croatian language and literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Creators | Departments | No Grouping
Jump to: 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1985 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | September 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | April 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | March 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Number of items at this level: 494.

1977

Pavličić, Pavao. (1977). O semantičkoj vrijednosti metričkih elemenata u Palmotićevim melodramama. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 4(1). pp. 265-283. ISSN 1849-0255

1978

Fališevac, Dunja. (1978). Kajkavska komedija »Čini barona Tamburlana«. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 5(1). pp. 468-482. ISSN 1849-0255

1979

Bratulić, Josip. (1979). Mladenački dramski pokušaj Matka Laginje. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 6(1). pp. 184-191. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1979). Dramatička pokušenja Dimitrije Demetra prema hrvatskoj dramskoj baštini. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 6(1). pp. 37-54. ISSN 1849-0255

1980

Fališevac, Dunja. (1980). Secesijske značajke jednočinki Mirka Dečaka. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 7(1). pp. 352-362. ISSN 1849-0255

1981

Pavličić, Pavao. (1981). Krležine »Simfonije« kao dramski tekstovi. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 8(1). pp. 248-270. ISSN 1849-0255

Senker, Boris. (1981). Utjecaj Krleže na suvremenu hrvatsku dramsku književnost posljednjih četrdeset godina. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 8(1). pp. 29-42. ISSN 1849-0255

1985

Bratulić, Josip. (1985). Trajanje srednjovjekovnih prikazanjskih tekstova. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 2(1). pp. 58-68. ISSN 1849-0255

Bratulić, Josip. (1985). Srednjovjekovne bratovštine i crkvena prikazanja. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 2(1). pp. 452-457. ISSN 1849-0255

1987

Fališevac, Dunja. (1987). Poetika Lucićeva kanconijera. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 13(1). pp. 181-202. ISSN 1849-0255

1988

Fališevac, Dunja. (1988). Elementi grotesknog i fantastičnog u Vetranovićevu »Pelegrinu«. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 14(1). pp. 215-228. ISSN 1849-0255

Matanović, Julijana. (1988). Stilske odrednice manirizma u Vetranovićevu »Piligrinu«. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 14(1). pp. 229-236. ISSN 1849-0255

1989

Bratulić, Josip. (1989). Književno-jezična baština u Susani Marka Marulića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 15(1). pp. 124-136. ISSN 1849-0255

Dukić, Davor. (1989). Folklore and Historical Process. Etnološka tribina, 19(12). pp. 71-83. ISSN 0351-1944

Fališevac, Dunja. (1989). Rodovske i žanrovske odrednice Marulićeva Poklada i Korizme. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 15(1). pp. 47-62. ISSN 1849-0255

Novaković, Darko. (1989). Marulićeve »Starozavjetne ličnosti« i antička biografska tradicija. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 15(1). pp. 176-192. ISSN 1849-0255

Zlatar, Andrea. (1989). Marulićev polemički spis In eos qui beatum Hieronymum Italum esse contendunt. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 15(1). pp. 212-220. ISSN 1849-0255

1990

Bratulić, Josip. (1990). Jan Panonije u okviru evropskog humanizma. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 16(1). pp. 84-91. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1990). Šaljivi, duhoviti i satirični epigrami Jana Panonija. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 16(1). pp. 92-104. ISSN 1849-0255

1991

Fališevac, Dunja. (1991). De raptu Cerberi J. Bunića i Dialogus de laudibus Herculis M. Marulića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 17(1). pp. 67-80. ISSN 1849-0255

1994

Fališevac, Dunja. (1994). Stil hrvatske barokne epike. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 20(1). pp. 39-49. ISSN 1849-0255

1995

Dukić, Davor. (1995). Božićna pastorala u Dubrovniku. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 21(1). pp. 212-223. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1995). Pjesnikinje 18. stoljeća. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 21(1). pp. 30-45. ISSN 1849-0255

1996

Dukić, Davor. (1996). Epske pjesme Mateše Antona Kuhačevića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 22(1). pp. 186-195. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1996). Ivan Dražić, splitski nasljedovatelj duborvačkog baroka. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 22(1). pp. 65-79. ISSN 1849-0255

Kravar, Zoran. (1996). Deseterac 4+6 u hrvatskom pjesništvu 18. stoljeća. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 22(1). pp. 136-141. ISSN 1849-0255

Pranjković, Ivo. (1996). Functional Styles and Syntax. Suvremena lingvistika, 41-42(1-2). pp. 519-527. ISSN 1847-117X

1997

Fališevac, Dunja. (1997). Epika na razmeđu 18. i 19. stoljeća. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 23(1). pp. 61-95. ISSN 1849-0255

Plejić Poje, Lahorka. (1997). Zakasnjeli izdanak dubrovačkog baroka. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 23(1). pp. 281-290. ISSN 1849-0255

1998

Duda, Dean. (1998). Žanrovi hrvatskoga romantičarskog putopisa. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 24(1). pp. 326-344. ISSN 1849-0255

Dukić, Davor. (1998). Turska tema u preporodnoj drami. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 24(1). pp. 316-325. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1998). Naracija u stihu u doba preporoda. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 24(1). pp. 124-140. ISSN 1849-0255

Matanović, Julijana. (1998). Vrijeme preporoda kao tema hrvatskoga povijesnog romana ili o vezi preporoda i hrvatskoga povijesnog romana. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 24(1). pp. 518-544. ISSN 1849-0255

1999

Bratulić, Josip. (1999). Some Mediterranean components of the Croatian written and oral literature. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 36(1). pp. 223-231. ISSN 0547-2504

Brešić, Vinko. (1999). Neven i hrvatska književnost. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 25(1). pp. 147-156. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (1999). Epika Petra Preradovića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 25(1). pp. 56-72. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (1999). Romeo i Julija u Šenoinu prijevodu. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 25(1). pp. 286-305. ISSN 1849-0255

2000

Fališevac, Dunja. (2000). Epika Franje Markovića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 26(1). pp. 31-50. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2000). Ante Kovačić kao stihotvorac. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 26(1). pp. 113-135. ISSN 1849-0255

2001

Fališevac, Dunja. (2001). Naracija u stihu u doba moderne (korpus, žanrovski sastav, tematski svjetovi). Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 27(1). pp. 78-103. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2001). Lirika hrvatske moderne: tipološki opis. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 27(1). pp. 14-36. ISSN 1849-0255

September 2001

Kuzmić, Boris. (2001). Pridjevni vid u hrvatskoj jezičnoj starini (raščlamba građe iz Senjskog korizmenjaka, 1508.). Suvremena lingvistika, 51-52(1-2). pp. 113-122. ISSN 1847-117X

Mićanović, Krešimir. (2001). Posvojnost. Suvremena lingvistika, 51-52(1-2). pp. 173-190. ISSN 1847-117X

2002

Fališevac, Dunja. (2002). Baladeskne pjesme Vladimira Vidrića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 28(1). pp. 27-47. ISSN 1849-0255

Kravar, Zoran. (2002). Suvremene teme i konzervativni nazori u lirici A. G. Matoša. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 28(1). pp. 17-26. ISSN 1849-0255

2003

Bogdan, Tomislav. (2003). Yet another poet in Ranjina's codex. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 67-83. ISSN 0503-1853

Dukić, Davor. (2003). Contemporary wars in the Dalmatian literary culture of the 17th and 18th centuries. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 40(1). pp. 129-157. ISSN 0547-2504

Dukić, Davor. (2003). National v. comparative history of literature: presuppositions for a critical re-examination of comparative croatian studies and croatian comparative studies. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 3-26. ISSN 0503-1853

Fališevac, Dunja. (2003). Polonophilic ideologemes and mythologemes in the croatian baroque poetry. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 47(1-2). pp. 85-105. ISSN 0503-1853

Fališevac, Dunja. (2003). Odjeci Francuske revolucije i slika jakobinske urote u Republikancima Marije Jurić Zagorke. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 131-150. ISSN 1849-0255

Gjurgjan, Ljiljana Ina. (2003). Fetišizam, vampirizam i pogled drugoga u drami Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 55-65. ISSN 1849-0255

Jurić, Slaven. (2003). Preobraženje glasova u lirici A. B. Šimića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 242-251. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2003). Kako je načinjena Krležina drama Adam i Eva?. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 14-32. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2003). Bijedna Mara – dramatizacija Nike Bartulovića. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29(1). pp. 231-241. ISSN 1849-0255

Udier, Sanda Lucija. (2003). Standard language and the language of a literature on a novel "Kurlani" by Mirko Božić. Master's Thesis (pre-Bologna). Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Silić, Josip].

2004

Fališevac, Dunja. (2004). Par nas s Parnasa ili kako je Krešimir Kovačić nacrtao bradu i brkove modernim hrvatskim liricima. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 30(1). pp. 47-74. ISSN 1849-0255

Pavličić, Pavao. (2004). Krležin esej o Proustu. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 30(1). pp. 13-28. ISSN 1849-0255

2005

Botica, Stipe. (2005). Lastingly vital oral literary heritage. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 42(2). pp. 127-154. ISSN 0547-2504

Fališevac, Dunja. (2005). Svečanost u hrvatskoj ranonovovjekoj epici. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 31(1). pp. 5-33. ISSN 1849-0255

2006

Družijanić Hajdarević, Ela and Vučković, Kristina and Dovedan, Zdravko. (2006). "Računalo" or "raćunalo" with the Help of a Computer. In: Computers in Education - 29^th International Convention MIPRO 2006, 22-26 May 2006, Opatija.

Fališevac, Dunja. (2006). Drukčija bića u književnosti starog Dubrovnika (granice mimesisa, granice fantastike). Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 32(1). pp. 26-55. ISSN 1849-0255

2007

Bogdan, Tomislav. (2007). The suppressed Pag Poet Ivan Mršić. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 33(1). pp. 44-68. ISSN 1849-0255

Fališevac, Dunja. (2007). Dubrovnik as a Challenge to 20th Century croatian Lyricists. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 33(1). pp. 69-94. ISSN 1849-0255

Plejić Poje, Lahorka. (2007). Vetranović's poem Orlača riđanka rečeno u Blatu ribarom. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 44(2). pp. 119-134. ISSN 0547-2504

2008

Fališevac, Dunja. (2008). The Child and Childhood in Older Croatian Literature. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 34(1). pp. 15-34. ISSN 1849-0255

Jurić, Slaven. (2008). The Beginnings of Simultanism in Croatian Poetry. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 34(1). pp. 145-156. ISSN 1849-0255

Pavlović, Cvijeta. (2008). Iphigenia in Tauris – Goethe u Zagrebu. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 34(1). pp. 95-110. ISSN 1849-0255

Plejić-Poje, Lahorka. (2008). The Beginnings of Satire in Croatian Literature. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 34(1). pp. 47-58. ISSN 1849-0255

April 2008

Fališevac, Dunja. (2008). Renesansna poslanica kao prostor poetičko-estetičkih iskaza. Colloquia Maruliana, 17(17). pp. 7-25. ISSN 1332-3431

2009

Brković, Ivana. (2009). Valuable Connotations of Historic Places in Dubrovnik’s Literature of the 17th Century. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 35(1). pp. 255-276. ISSN 1849-0255

Dukić, Davor. (2009). Culture – a neglected term in the beginnings of modern croatian literary studies. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 53(3-4). pp. 137-152. ISSN 0503-1853

Fališevac, Dunja. (2009). From Držić’s Workshop: forming Characters. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 35(1). pp. 83-111. ISSN 1849-0255

Grmača, Dolores. (2009). Držić and Vetranović: suhi javor (literally: Dry Maple) and Dugi Nos (literally: Long Nose). Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 35(1). pp. 152-173. ISSN 1849-0255

Marković, Ivan. (2009). Rezultativni sekundarni predikat u hrvatskome. Suvremena lingvistika, 35(68). pp. 221-246. ISSN 1847-117X

Šutalo, Goranka. (2009). Nahvao – nazbilj Quarrels; Tirena »Affair« and Vetranović’s Apology by Poem honoring Marin Držić. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 35(1). pp. 140-151. ISSN 1849-0255

2010

Božić-Blanuša, Zrinka. (2010). Nation without Subject(s) : What is the Poststructuralist Concept of Nation?. Filozofska istraživanja, 30(1-2). pp. 311-321. ISSN 1848-2309

Fališevac, Dunja. (2010). The Theme of Escape in Old Literature from Dubrovnik. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 36(1). pp. 11-46. ISSN 1849-0255

Menac - Mihalić, Mira. (2010). In memoriam Josip Vončina (1932–2010). Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 54(3-4). pp. 231-232. ISSN 0503-1853

Milanko, Andrea. (2010). The Wild West: the Fall or the Flight?. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 36(1). pp. 351-367. ISSN 1849-0255

Milković, Alen. (2010). The Standardization of Neologisms in the Croatain Language. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Silić, Josip].

Plejić-Poje, Lahorka. (2010). Who doesn’t Sit at Home, and who Sits at Home? The Subject of Traveling and Female Characters in Early Literature. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 36(1). pp. 72-87. ISSN 1849-0255

2011

Baković, Ivica. (2011). Theater as a Place of Remembrance in The Croatian Faustus by Slobodan Šnajder. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 37(1). pp. 323-341. ISSN 1849-0255

Bačmaga, Ivan. (2011). Tipologija likova u komedijama Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Fališevac, Dunja].

Božić-Blanuša, Zrinka. (2011). Intellectual History as a Dialogue: La Capra and Psychoanalysis. Filozofska istraživanja, 31(2). pp. 393-405. ISSN 1848-2309

Fališevac, Dunja. (2011). Držić as Remembered by the Modern Croatian Writers. Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 37(1). pp. 271-302. ISSN 1849-0255

Grgić, Ana and Nikolić, Davor. (2011). The Use and the Recognition of Antonomasia – the Comparison Between Younger and Older Speakers. Govor : časopis za fonetiku, 28(1). pp. 25-43. ISSN 0352-7565

Lučin, Bratislav. (2011). One model of the humanist reception of classical antiquity: "In epigrammata priscorum commentarius" of Marko Marulić. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Rudan, Evelina. (2011). Kljuka or about impotence, legends and antithesis. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 48(1). pp. 129-145. ISSN 0547-2504

Šekrst, Kristina. (2011). Baltoslavenski adpozicijski sintaktički odnosi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo and Matasović, Ranko].

2012

Brozović, Domagoj. (2012). From irony to aphorism. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 56(1-2). pp. 43-58. ISSN 0503-1853

Grmača, Dolores. (2012). Eurydice's transgression in Vetranović's transformation of the myth of Orpheus. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 56(1-2). pp. 23-42. ISSN 0503-1853

Častek, Kristina. (2012). Participi u češkom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka and Petrović, Bernardina].

Švegović, Maja. (2012). Načelo čestotnosti u poučavanju hrvatske pravopisne norme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

2013

Alinjak, Irena. (2013). Bugaršćice u Bogišićevu zborniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Anić, Ana. (2013). Hrvatska naglasna norma: suvremene koncepcije i primjena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Mićanović, Krešimir].

Benci, Katarina. (2013). Anglizmi u računalnome, ekonomskome i medijskome nazivlju hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Bojić, Sanjin. (2013). Žensko pismo slavonskih spisateljica 19. i 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Boćkai, Irena. (2013). Modernistički putopisni subjekt i avangardni postupci u Krležinu Izletu u Rusiju 1925. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Bubić, Marija. (2013). Čitanje Tonča Petrasova Marovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Debelec, Sanjana. (2013). Glasovne promjene u udžbenicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Dobek, Tajana. (2013). Jezik i prava nacionalnih manjina u hrvatskom obrazovnom sustavu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Mićanović, Krešimir and Spajić-Vrkaš, Vedrana].

Dobrotić, Hrabren. (2013). Reprezentacija popularne kulture u suvremenoj hrvatskoj drami. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Senker, Boris and Kolanović, Maša].

Dukić, Davor. (2013). Putovanja u (neke) ilirske zemlje. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 57(3-4). pp. 317-323. ISSN 0503-1853

Dukić, Davor. (2013). Uvod u prvi (dvo)broj novog uredništva. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 57(1-2). pp. 1-2. ISSN 0503-1853

Fališevac, Dunja. (2013). In memoriam ZORAN KRAVAR (25. 5. 1948. – 22. 6. 2013). Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 57(1-2). pp. 175-181. ISSN 0503-1853

Filipović, Zvonimir. (2013). Mehanizmi kontrole pojedinaca u Planetu Friedman. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Božić Blanuša, Zrinka].

Friščić, Mario. (2013). Književnost i zbilja (rat u romanima Josipa Mlakića). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Gligorić, Igor Marko. (2013). Hej, da ili ne? : (uzvik, čestica, veznik?). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Gudek, Vedrana. (2013). Opis polisemnih i homonimnih leksema u suvremenim hrvatskim jednojezičnim rječnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Kanižaj, Snježana. (2013). Profil junaka u hrvatskim narodnim bajkama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Klanac, Nikolina. (2013). Interpretacija i metodički pristup fantastičnim elementima u Majstoru i Margariti Mihaila Bulgakova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: Pismena priprema za izvođenje nastavnog sata iz književnosti) [mentor Slavić, Dean].

Koren, Sanja. (2013). Adjectivized Construction of Present Verbal Adverb and its Influence on Croatian Syntax. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Langenthal, Péter. (2013). Hrvatski jezik u gradišćanskohrvatske mladeži. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Livić, Matej. (2013). Leksikografski rad Zagrebačke filološke škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Lončar, Leonina. (2013). Poredbena analiza Antuna Šoljana i Ratka Cvetnića (Dva "Kratka izleta"). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Lončarić, Monika. (2013). Usporedba kodova ženstvenosti u opusu Marije Jurić Zagorke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Maleš, Anđela. (2013). Tekstualnost vizualne umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Malović, Andrea. (2013). Usmenoknjiževna sastavnica u djelu Tomaša Mikloušića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Maričić, Mateja. (2013). Posavski govor kao sučinitelj naglasne norme hrvatskoga standardnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Delaš, Helena].

Marković, Kristina. (2013). Hrvatski pravopis u razdoblju 1945-1990 : četiri pravopisna priručnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Marmelić, Helena. (2013). Kognitivnolingvistički pristup hrvatskim somatskim frazemima sa sastavnicom glava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Marušić, Tina. (2013). Da' da mu kugodi novelu učinimo! : interdisciplinarni pogled na Novelu od Stanca Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina and Muhoberac, Mira].

Masnjak, Tihana. (2013). Usmenoknjiževne bajke i basne u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Mađarević, Marina. (2013). Poetika dosjetke u pjesništvu Ivana Slamniga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Milanko, Andrea. (2013). Resistance in theory, reading, and the dream of Irma’s inject. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 57(3-4). pp. 227-247. ISSN 0503-1853

Mrakovčić, Matija. (2013). Tijelo kao izvor : avangarda, pjesništvo i pojam tijela u Antuna Branka Šimića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jurić, Slaven and Protrka Štimec, Marina].

Mutka, Sanja. (2013). Puristički radovi Frana Kurelca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Nemčić, Mateja. (2013). Hrvatske imperativne složenice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Nikolić, Davor. (2013). Phonostylistic description of Croatian oral literary rhetoric. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Peharda, Vlatka. (2013). Vremenske rečenice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Pelenokaitė, Renata. (2013). Pristup akcentuaciji u hrvatskoj i litavskoj osnovnoj i srednjoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Pletikosa, Anja. (2013). Diskurs liminalnosti i ritual unutar ritualnog kretanja : (moreška u Otelu i moreška u Tireni). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Grmača, Dolores].

Protrka Štimec, Marina. (2013). Kako (pro)čitati Matoša. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 57(1-2). pp. 171-174. ISSN 0503-1853

Soldo, Dolores. (2013). Koncepcija žene u drami Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Srbljinović, Danijela. (2013). Lingvostilistika pjesništva Antuna Gustava Matoša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Stipanec, Sanja. (2013). Nodilova rekonstrukcija slavenske mitologije pomoću srpskoga i hrvatskoga usmenoknjiževnog blaga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Uremović, Matea. (2013). Lik i ličnost u prozi Ksavera Šandora Gjalskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Volenec, Veno. (2013). Fonemika hrvatskoga standardnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Vočanec, Valentina. (2013). Slavenski strani akcent u hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature.
(Prilog: Anketni upitnik.) [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Vuković, Petar].

Vugdelija, Kristina. (2013). Odnos Držićeve Novele od Stanca i tradicijskih kulturnih praksi: književnopovijesna i etnološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Bogdan, Tomislav].

Vuk, Adam. (2013). Brojčane razlike među riječima hrvatskoga i srpskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilozi: Korpus istraživanja i dijalektološka karta štokavskoga narječja) [mentor Jelaska, Zrinka].

Vuk, Dóra. (2013). Ovladanost hrvatskim jezikom dvojezičnih govornika iz Mađarske i Austrije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Anđel, Maja].

Vuk, Dóra. (2013). Ovladanost hrvatskim jezikom dvojezičnih govornika iz Mađarske i Austrije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Anđel, Maja].

Vukdelija, Kristina. (2013). Odnos Držićeve Novele od Stanca i tradicijskih kulturnih praksi: književnopovijesna i etnološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Bogdan, Tomislav].

Zovko Dinković, Irena. (2013). The Position of Negative Element in Prepositional Phrases with Negative Indefinites. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 39(2). pp. 675-690.

Čekolj, Antonija. (2013). Romantičarski elementi u Kovačićevu romanu U registraturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Đurina, Vlasta. (2013). Hibridni oblici u hrvatskome standardnom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Šimudvarac, Mario. (2013). Jezik Trsatskoga zakona i Trsatskoga urbara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Šklebek, Biljana-Valentina. (2013). Sadržajne i komunikacijske razlike u prijevodima istoga teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Žigmunić, Nikolina. (2013). Autorstvo i ženski identitet u dnevničkim zapisima novije hrvatske književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

2014

Anđelić, Andrea. (2014). Sjećanje i metodički pristup motivima sjećanja u "Gospodaru prstenova" J. R. R. Tolkiena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Ban, Anamaria. (2014). Autobiografska proza Gorana Tribusona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Barberić, Marija. (2014). Uloga malih literarnih formi u karakterizaciji likova i postizanju humora u romanu Ante Tomića Što je muškarac bez brkova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Barilić, Ivana. (2014). Fonologija i leksik govora Zaklepice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Barčot, Branka. (2014). Wild animal as a component in Croatian, Russian and German phraseology. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fink Arsovski, Željka and Turk, Marija].

Bedi, Valentina. (2014). Usporedba kategorije roda u hrvatskome i hindskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Krnic, Krešimir and Pišković, Tatjana].

Bogdanović, Ivona. (2014). Metodički pristup obradi političkih govora u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Alerić, Marko].

Bošnjak, Aleksandra. (2014). Prenesena značenja hrvatskih imenica za životinje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Božić-Blanuša, Zrinka. (2014). O prilozima. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 58(2). pp. 115-117. ISSN 0503-1853

Božić-Blanuša, Zrinka. (2014). Ispisivanje traga: književnost, politika i političko. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 58(2). pp. 119-137. ISSN 0503-1853

Brozović, Domagoj. (2014). Suradnja Cvjetka Milanje u časopisu Republika. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 38(58). pp. 83-88. ISSN 1849-1111

Buden, Valentina. (2014). Kajkavsko narječje u ovladavanju morfološkom normom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: Test za ispitivanje odstupanja od morfolške norme) [mentor Alerić, Marko].

Detelj, Gabrijela. (2014). Likovi u komedijama Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Fališevac, Dunja].

Dremel, Anita. (2014). Construction of gender identities in the novels by Marija Jurić Zagorka - a critical discourse analysis. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(U prilogu: životopis i bibliografija autorice.) [mentor Galić, Branka and Jukić Gregurić, Tatjana].

Drenjančević, Ivana. (2014). Spomenički paragraf Tina Ujevića - odmazda izvornika dvojničkomu prikazu. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 38(58). pp. 163-171. ISSN 1849-1111

Drenjančević, Ivana. (2014). An impossible claim: keeping a textual corpse intact. A reading of the poem "Protect my respected corpse" by Tin Ujević. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 58(1). pp. 1-17. ISSN 0503-1853

Drveni, Ana. (2014). Purizam u NDH na temelju službenih jezičnih savjeta Hrvatskoga državnog ureda za jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Franjić, Dragana. (2014). Dva mosta – dva pisca – jedna priča (Ivo Andrić i Josip Mlakić). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Hadžić, Magdalena. (2014). Priče i pričanja o djetinjstvu: folkloristička analiza narativnih praksi o djetinjstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina].

Havoić, Jelena. (2014). "Jezik današnji" Dalibora Brozovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: bibliografija članaka Dalibora Brozovića objavljenih u rubrici "Jezik današnji" od 1965. do 1968.) [mentor Mićanović, Krešimir].

Hrebak, Tomislav. (2014). Fonološko-morfološka analiza Bandulavićeva djela Pištole i evanđelja u usporedbi s djelom Epistole i evanjelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Ištok, Mateja. (2014). Romansa, nacija i patrijarhat u Šenoinu "Zlatarovu zlatu" i Zagorkinoj "Kćeri Lotrščaka". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Jakelić, Klara. (2014). Socrealizam u hrvatskoj književnosti 1945.-1952. Stvaranje uvjeta za kulturnu devijaciju u Drugoj Jugoslaviji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Jelić, Ana. (2014). Pastorala kao dramski žanr u dubrovačkoj renesansnoj književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Fališevac, Dunja].

Kišić, Željka. (2014). Interpretacija i metodički pristup tragičnim i komičnim elementima u zbirci pripovijetki „Mi smo za pravicu“ Slavka Kolara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Klarić, Tihana. (2014). Interpretacija i metodički pristup odnosima moći u drami "Bez trećega" Milana Begovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Kolanović, Maša. (2014). I to je Amerika! Američki imaginarij Tribusonova romana Made in U.S.A.. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 38(58). pp. 197-214. ISSN 1849-1111

Koletić, Ivana. (2014). Stilistika stripa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Kovač, Martina. (2014). Frazeologija mjesnoga govora Donje Dubrave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Menac-Mihalić, Mira and Frančić, Anđela].

Krnić, Marija. (2014). Metateatar kao modus tematizacije kanona: Krleža u djelima autora hrvatske postmodernističke drame. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Rafolt, Leo].

Kunodi, Tamara. (2014). Naglasak posuđenica u hrvatskome standardnom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Delaš, Helena].

Kvaternik, Boris. (2014). Postmodernizam u prozi Marka Marciuša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Lončarić, Ivana. (2014). Romantički koncepti u djelu Ede Popovića "Priručnik za hodače". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Luić-Vudrag, Dubravka. (2014). Časopis Hrvatska revija (1928. do 1945.) kao prostor promicanja hrvatskog kulturnog identiteta. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: životopis i bibliografija autorice) [mentor Grbić Jakopović, Jadranka].

Mandarić, Gorana. (2014). Autobiografska proza Vesne Parun. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Matijašec, Maja. (2014). Retorika teksta popularne glazbe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Mihaljević, Marta. (2014). Hrvatsko arhivističko nazivlje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Mihaljević, Milica and Stančić, Hrvoje].

Milanko, Andrea. (2014). Modernost Slamnigove lirike. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 38(58). pp. 119-138. ISSN 1849-1111

Milanko, Andrea. (2014). Politics and ethics of address in lyric poetry. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 58(2). pp. 161-179. ISSN 0503-1853

Molvarec, Lana. (2014). Dva Kratka izleta. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 38(58). pp. 215-230. ISSN 1849

Nemec, Krešimir. (2014). Andrićeva Prokleta avlija kao mundus inversus. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 38(58). pp. 175-196. ISSN 1849-1111

Nikolić, Davor. (2014). Fonostilistički pristup pjesmi Evanđelisti Ivana Slamniga. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 38(58). pp. 147-162. ISSN 1849-1111

Pavić, Ivana. (2014). Frazemi sa sastavnicom vrag/đavao u hrvatskom i ruskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana and Hrnjak, Anita].

Pranjković, Ivo. (2014). Cvjetko Milanja o jeziku, nad jezikom i u jeziku. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 38(58). pp. 75-81. ISSN 1849-1111

Protrka Štimec, Marina. (2014). Ona vrata na D4: rođendanski odgovor na pitanje Čemu intelektualci (govor, podučavanje, dijalog). Croatica: časopis za hrvastki jezik,književnost i kulturu, 38(58). pp. 25-33. ISSN 1849-1111

Puković, Maja. (2014). Članci o jezičnoj kulturi i jezičnom purizmu u časopisu Jezik od XXI. do XL. godišta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Radačić, Ivona. (2014). Maskerata u hrvatskoj renesansnoj književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bogdan, Tomislav].

Radilović, Maja. (2014). Interpretacija i metodički pristup ženskomu subjektu u pjesničkoj zbirci "Ariel" Sylvije Plath. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Ravlić, Irena. (2014). Dva medija - dva Buicka. Usporedba romana Miljenka Jergovića "Buick Rivera" i filma "Buick Riviera" Gorana Rušinovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Resanović, Tanja. (2014). Biblijski motivi i metodički pristup Marinkovićevu Kiklopu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Rosandić, Dorotea. (2014). Psiholingvističko razmatranje metafora u mentalnome leksikonu hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Linguistics. [mentor Samardžija, Marko and Erdeljac, Vlasta].

Ryznar, Anera. (2014). Interdiscursivity: A stylistic contribution to the theory of literary discourse. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 58(1). pp. 55-74. ISSN 0503-1853

Skomrak, Antonija. (2014). Varijante u Brozovićevoj teoriji standardnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Slavić, Dean and Trescec, Martina. (2014). Examples of Motivation Using Drama Expression in Croatian Language Classes. Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 16(4). pp. 1173-1198.

Stanić, Ružica. (2014). Kvantifikacija i negacija u logici i hrvatskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Philosophy.
(Prilog: formalna gramatika) [mentor Marković, Ivan and Lauc, Davor].

Tamindžija, Jelena. (2014). Prikazi Balkana u opusu Miljenka Jergovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina and Biti, Vladimir].

Togonal, Marijana. (2014). Theatrical staging of Krleža's Kraljevo. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(U prilogu: životopis i bibliografija autorice.) [mentor Pavlovski, Borislav and Senker, Boris].

Tomašić Jurić, Josipa. (2014). Popular literary component in the work of Luka Ilić Oriovčanin. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Trubics, Lilla Anna. (2014). Mađarske teme u političko-izvjestiteljskim i književnim djelima Marije Jurić Zagorke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Varjačić, Tihomir. (2014). Jezična analiza kajkavskih tekstova zlatarskoga, tkalačkoga i pećarsko-lončarskog obrta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Vekić, Marija. (2014). Analiza hrvatskoga pedagoškog nazivlja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mihaljević, Milica and Hrvatić, Neven].

Vuković, Tvrtko. (2014). Imperijalizam zvuka: bajalački logocentrizam Severove lirike. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 38(58). pp. 139-146. ISSN 1849-1111

Vusilović, Maja. (2014). Melankolični bestijarij u opusu Marije Čudine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Zagoda, Tomislav. (2014). Humour in Slovenian, Bosnian and Herzegovinian and Croatian novel in the period of transition. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Kovač, Zvonko].

Zečević, Josipa. (2014). Estetičke varijacije Miroslava Krleže u kritici umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Ćubelić, Marija. (2014). Splitski govor u osnovnoškolskoj nastavi promatran s dijalektološkog i metodičkog aspekta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Menac-Mihalić, Mira and Jurčić, Marko].

Ćulafić, Petra. (2014). Priča o povijesti : Gorak okus duše, Oslobađanje đavola i Uvod u tvrđavu Feđe Šehovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Šivak Ledić, Evica. (2014). Uporabni tekstovi u nastavi hrvatskoga i njemačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Šivak Ledić, Evica. (2014). Uporabni tekstovi u nastavi hrvatskoga i njemačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Žugec, Mateja. (2014). Jezična analiza pravno-povijesnih tekstova o seljačkim bunama u Hrvatskoj u 17. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: Analizirani tekstovi) [mentor Kuzmić, Boris].

2015

Balen, Matea. (2015). Prostor sna u hrvatskim usmenim baladama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Tomašić, Josipa].

Banovčić, Zrinka. (2015). Usporedba romana i filma "Živi i mrtvi". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Matanović, Julijana].

Barišić, Kristina. (2015). Jezična lojalnost: Na osnovi ankete s pripadnicima hrvatske nacionalne manjine u Pečuhu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Bauk, Martina. (2015). Psihoanalitičko čitanje proze Andreja Hienga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Latković, Ivana].

Beljo, Ana. (2015). Promjene u popisima obvezne osnovnoškolske lektire u Hrvatskoj 1945.-1991. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of History. [mentor Agičić, Damir and Alerić, Marko].

Blažević, Dea. (2015). Slika ratnog Vukovara u romanima Ivane Simić Bodrožić i Alenke Mirković. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Brgles, Miriam Mary. (2015). Socio-cultural aspects of the development of Croatian national theatre from moving into the new building in 1895 until 2011. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Leburić, Anči].

Brozović, Domagoj. (2015). Conflict of the literary left through the lens of new historicism. Umjetnost riječi : Časopis za znanost o književnosti, 59(1-2). pp. 133-154. ISSN 0503 - 1583

Budimir, Maja. (2015). Usporedba načelnih razlika među suvremenim pravopisima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Buljić, Enisa. (2015). Prevođenje turskih frazema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko and Andrić, Marta].

Bušelic, Petra. (2015). Brdo problema : iskazivanje količine neubrojivoga u hrvatskome. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Dabo, Emina. (2015). Poetry of Ivan Šuljić Iveš and his place within the popular literature of the island of Pag. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Botica, Stipe].

Dukić, Davor. (2015). The Journal »Der Pilger« from Karlovac. A Provincial Journal from an Imagological Perspective – an Outline of a Research Project. Zagreber germanistische Beiträge : Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft, 24(1). pp. 149-168. ISSN 1330-0946

Duvnjak, Ivana. (2015). Stavovi španjolskih inojezičnih učenika prema strategijama učenja hrvatske gramatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Eterović, Ivana. (2015). The Place of Medieval Croatian Literacy within the Studies of Croatian Language and Literature at the Beginning of the 21st Century. Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 39(59). pp. 151-160. ISSN 1849-1111

Ferić, Ivona. (2015). Ambivalentna slika žene u hrvatskoj književnosti 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Grmača, Dolores].

Frančić, Anđela. (2015). Contemporary Croatian Onomastics - Challenges, Needs and Capacities. Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 39(59). pp. 75-85. ISSN 1849-1111

Glavaš, Zvonimir. (2015). The Returns to Philology between Game and Commentary. Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 39(59). pp. 19-32. ISSN 1849-1111

Gorički, Romina. (2015). Reprezentacija rodnih identiteta u djelima Dragojle Jarnević. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Grgurević, Sanja. (2015). Popularna kultura i konstrukcija ženskog identiteta: ženski časopisi i ljubavni romani u (post)socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Molvarec, Lana].

Grgurević, Sanja. (2015). Popularna kultura i konstrukcija ženskog identiteta : ženski časopisi i ljubavni romani u (post)socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Molvarec, Lana].

Gusak Bilić, Ivana. (2015). Elementary school accents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko and Vlašić Duić, Jelena].

Hudoletnjak, Ana. (2015). Interpretacija i metodički pristup likovima u djelu "Gospođica Julija" Augusta Strindberga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean and Tomić, Janica].

Ilinović, Anđelka. (2015). Ortoepska odstupanja radijskih voditelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Petrović, Bernardina].

Jajić, Vanje. (2015). Prilagodba anglizama u odabranim hrvatskim popularnokulturnim žanrovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Karadža, Marina. (2015). Uloga školske knjižnice u korelacijsko-integracijskom pristupu djelu Ivana Gundulića "Osman". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean and Špiranec, Sonja].

Karakaš, Dajana. (2015). Pleonazmi u hrvatskim jezičnim savjetnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Kaurinović, Nikol. (2015). Sinonimičnost u novinskim tekstovima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Klarendić, Antonija. (2015). Opis vodičkoga govora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Korljan Bešlić, Josipa. (2015). Irony in the prose of Dubravka Ugrešić. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Škvorc, Boris].

Kotarski, Ivana. (2015). Hrvatske smješnice i njihova komika u kontekstu onodobnih europskih književnih strujanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta and Fališevac, Dunja].

Kralj, Danijel. (2015). Aspekti religiozne lirike Nikole Šopa i Dragutina Tadijanovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brozović, Domagoj].

Kukić Rukavina, Ivana. (2015). Grigor Vitez's publishing series for children and adolescents. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij kroatistike) [mentor Zalar, Diana].

Kurteš, Nevena. (2015). Feministička čitanja romana ”Tri kavaljera frajle Melanije” i ”Povratak Filipa Latinovicza” Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir and Grdešić, Maša].

Kurteš, Nevena. (2015). Feministička čitanja romana ”Tri kavaljera frajle Melanije” i ”Povratak Filipa Latinovicza” Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir and Grdešić, Maša].

Kuzmić, Boris. (2015). Does Historical Grammar Help in Understanding Croatian Standard Language?. Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 39(59). pp. 137-147. ISSN 1849-1111

Kuštović, Tanja. (2015). Modern Textological Studies of Glagolitic Monuments. Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 39(59). pp. 121-135. ISSN 1849-1111

Macanović, Neda. (2015). The syntax of the genitive case in Croatian medieval poetry. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Mačić, Željko. (2015). Omladinske radne akcije: društveni kontekst i reprezentacija u hrvatskoj književnosti socijalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Vukelić, Anton and Molvarec, Lana].

Mutak, Ana. (2015). Motivacija u udžbenicima hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Nikolić, Davor. (2015). Little, small, simple, oratorical or simply - rhetorical: a history of the terms and concepts of oral rhetorical genres in croatian folkloristics. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 52(2). pp. 163-178. ISSN 0547-2504

Oreč, Perica. (2015). Postmoderne igre visokog i niskog modusa u književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina and Čačinovič, Nadežda].

Otočan, Sanja. (2015). Metodički pristup Eshilovim "Orestijama". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Paić, Lara. (2015). Tvorba identiteta u Travničkoj hronici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Pavić, Lara. (2015). Tvorba deminutiva i augmentativa u grobničkome govoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Malnar Jurišić, Marija].

Pavković, Helena. (2015). Rodne posebnosti leksičkih pejorativa na internetskim portalima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Petrac, Nikolina. (2015). Fonološka terminologija u češkom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Vuković, Petar and Pišković, Tatjana].

Peček, Ana. (2015). Kolebljivost gramatičkog roda imenica u hrvatskom i poljskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Pišković, Tatjana and Pintarić, Neda].

Pranjković, Ivo. (2015). Croatian Linguistics Now and in the Future. Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 39(59). pp. 167-174. ISSN 1849-1111

Presečki, Kristina. (2015). Pravopisna odstupanja u hrvatskim tekstovima osnovnoškolskih učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Prpić, Nina. (2015). Mocijska tvorba u hrvatskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Rubić, Martina. (2015). Interpretacija i metodički pristup protagonistu romana "Orkanski visovi", s posebnim osvrtom na odnose sa ženskim likovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Ryznar, Anera. (2015). Anja Nikolić-Hoyt: Leksikografija tijela. Umjetnost riječi : Časopis za znanost o književnosti, 59(1-2). pp. 177-180. ISSN 0503 - 1853

Smajić, Emina. (2015). Broz-Boranićeva pravopisna koncepcija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Sodar, Sanja. (2015). Metodički pristup drami i filmu "Svećenikova djeca" u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Stojanov, Tomislav. (2015). Linguographic planning and e-literacy in Croatian language. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski znanstveni studij iz hrvatskoga jezika.) [mentor Petrović, Bernardina].

Stojanović, Nataša. (2015). Hrvatsko-talijanska dvojezičnost : studija slučaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics. [mentor Simeon, Ivana].

Sudar, Ivana. (2015). Metodika poučavanja hrvatskog kao stranog jezika u odrasloj dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko and Mildner, Vesna].

Sučec, Anamarija. (2015). Čitanje ženske (post)ratne proze kroz prizmu feminističkih teorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana and Grdešić, Maša].

Sučec, Anamarija. (2015). Čitanje hrvatske ženske (post)ratne proze kroz prizmu feminističkih teorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana and Grdešić, Maša].

Tomašić, Josipa. (2015). Recipients of popular literature as a starting point for the understanding of popular poetics. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 52(2). pp. 179-194. ISSN 0547-2504

Toplek, Vanja. (2015). Jezična problematika u Hrvatskom tjedniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Validžić, Ana. (2015). Nazivlje u poljičkim ispravama do kraja 18. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Vitković Marčeta, Vanessa. (2015). Croatian-Italian linguistic contacts in Naša sloga 1900 - 1915. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij kroatistike) [mentor Samardžija, Marko].

Znika, Maja. (2015). Pojam "gramatika" u priručnicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Silić, Josip].

Zrinjan, Snježana. (2015). The implementation of postmodern fiction in classes of Croatian language in four-year vocational schools. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Roić, Sanja].

Češi, Marijana. (2015). Acquisition of standard Croatian language at the end of compulsory education. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike) [mentor Jelaska, Zrinka].

Čolak, Beat. (2015). Koncept zazornog u romanu "Isušena kaljuža" Janka Polića Kamova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Đordić, Margareta. (2015). Paratekstovi slavonskih pisaca 18. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dukić, Davor].

Đurkan, Sanela. (2015). Rodna ideologija u socijalističkoj Jugoslaviji 1970-ih: prikaz analize sadržaja reprezentativnih hrvatskih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Protrka Štimec, Marina].

Đurkan, Sanela. (2015). Rodna ideologija u socijalističkoj Jugoslaviji 1970-ih: prikaz analize sadržaja reprezentativnih hrvatskih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Protrka Štimec, Marina].

Šimić, Antonija. (2015). Razlikovanje usmenoga i pisanoga stila na primjeru Smrti Smail-age Čengića Ivana Mažuranića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Šivak, Danijela. (2015). Jezična analiza kajkavskih pravno-povijesnih tekstova 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Štancl, Marija. (2015). Javni govor - poučavanje i ostvarenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Šuta, Anja. (2015). Fonološki opis i leksik govora zaselka Šute (Rastovac). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Župančić, Antonija. (2015). Interpretation and Methodological Approach to the Novel East of Eden by John Steinbeck. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

March 2015

Bagić, Krešimir. (2015). In memoriam Krunoslav Pranjić (1931–2015) : od stilema do krunema. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 59(1-2). pp. 209-213. ISSN 0503-1853

Nikolić, Davor. (2015). In memoriam Branko Vuletić (1937–2014) : fonetika i poetika. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti, 59(1-2). pp. 203-207. ISSN 0503-1853

2016

Alerić, Marko and Prskalo, Renata. (2016). Attitudes of students at teacher education institutions towards the standard langauage and deviations from the morphological norm. Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 14(1). pp. 103-133.

Alinčić, Dajana. (2016). Stavovi o lektiri i čitalačke navike srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana and Banek Zorica, Mihaela].

Babić, Martina. (2016). Similarities and differences in the structure's and content's methodological starting point of textbooks for learning Croatian as the mother language and textbooks for learning Croatian as a second and foreign language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Batan, Matea. (2016). Obrada leksikologije u srednjoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Batur, Nikolina. (2016). Neologisms in Šoljan's translation of 1984, a novel by George Orwell. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Bašić, Martina and Malnar Jurišić, Marija. (2016). Croatian dialectological reseearch - ščera, danas, jutra. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 40(60). pp. 63-74. ISSN 1849-1111

Brajša, Romana. (2016). Trauma u dramama Nine Mitrović. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Branković-Mandić, Ivančica and Čilaš Mikulić, Marica. (2016). Croatian as a Second and Foreign Language in the Context of University. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 40(60). pp. 121-138. ISSN 1849-1111

Breber, Katarina. (2016). Drama education in elementary school Croatian language classes. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pandžić, Vlado and Jurčić, Marko].

Cilar, Nataša. (2016). Jorge Luis Borges i hrvatski fantastičari. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Coha, Suzana].

Coha, Suzana. (2016). World Literature, National Literature and National Identity: the Case of Croatia from the 19th Century to the Beginnings of Postmodernism. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 40(60). pp. 27-48. ISSN 1849-1111

Cukrov, Nikolina. (2016). (Žensko pismo) : tko smo "mi", a tko su "oni" u hrvatskoj ženskoj ratnoj prozi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Dabić, Ana. (2016). Ženski likovi od romantizma do naturalizma-komparativna analiza odabranih junakinja hrvatske i svjetske književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Dadić, Josipa. (2016). Komički elementi u dramama i maskeratama Nikole Nalješkovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bogdan, Tomislav].

Dujmović Markusi, Dragica. (2016). Self-referentiality in Ranko Marinković's narrative fiction. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Nemec, Krešimir].

Fabek, Marija. (2016). Idiom of Samobor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Futač, Sara. (2016). Interpretacija i metodički pristup fatalnim ženama u romanima Ante Kovačića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Gjuraš-Car, Mirna. (2016). Expressing the past in Croatian and Russian languages: a comparative analysis of verb forms. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Marković, Ivan and Čelić, Željka].

Glasnović, Mea Marija. (2016). Ambivalentni subjekt u romanu "Polovnjak" Dalibora Cvitana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Grahovac, Andrea. (2016). Kritika zagrebačkog društva u romanu Gospođa Sabina Eugena Kumčića - novac kao temeljna vrijednost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Gugić, Marina. (2016). Tipologija hrvatskih frazema na primjeru prijevoda djela Charlesa Dickensa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Hergovich, Katalin. (2016). Višejezičnost i identitet Gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Hihlik, Irena. (2016). Tekstna analiza i recepcija humora satiričnih članaka s internetskih portala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Hodges, Andrew and Abercrombie, Amelia and Balažev, Marina and Costa, James and Kapović, Mate and Marković, Jelena and Petrović, Tanja and Spasić, Ivana. (2016). Croatian Language Standardization and the Production of Nationalized Political Subjects through Language? Perspectives from the Social Sciences and Humanities. Etnološka tribina, 46(39). pp. 3-91. ISSN 0351-1944

Igaly, Paula. (2016). Komparativno-kontrastivna analiza suvremenih hrvatskih i njemačkih čestitki za razne prigode iz tekstnolingvističke i multimodalne perspektive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Joh, Irina. (2016). Povijest, vrijeme i stil u povijesnim romanima Kći Lotrščaka Marije Jurić Zagorke, Na Drini ćuprija Ive Andrića i Psi u trgovištu Ivana Aralice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Košćak, Nikola].

Jovanović, Vanja. (2016). Folkloristički aspekti lika suđenica u usmenim predajama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina].

Jurić, Paula. (2016). Ni gospodin ni seljak: iskorijenjeni intelektualac na razmeđu sela i grada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Jurki, Andrija. (2016). Demonološke/mitske predaje u Baladama Petrice Kerempuha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina].

Kamenjašević, Bonislav. (2016). Znanost, didaktika, propedeutika: (re)prezentacija znanja i vještina u 'Povijesti Vanđelskoj' Jerolima Kavanjina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dukić, Davor and Pavličić, Pavao].

Katalinić, Mateja. (2016). Pričanja o djetinjstvu: od usmenonarativnog diskurza do književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Kekez, Lidija. (2016). Cohesive devices in movie reviews of Croatian daily newspapers Slobodna Dalmacija and Jutarnji list. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Klajzner, Tihana. (2016). Zadaci o vrstama rečenica na natjecanjima u poznavanju hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Klarić, Kornelija. (2016). Južnoslavenska fantastična kratka proza sedamdesetih godina 20. stoljeća : (poredbena analiza). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Baković, Ivica and Coha, Suzana].

Klarić, Kornelija. (2016). Južnoslavenska fantastična kratka proza sedamdesetih godina 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Baković, Ivica].

Kovač, Hrvoje. (2016). Fonološki opis crnoluškoga govora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Malnar Jurišić, Marija].

Kovačić, Elizabeta. (2016). Kritičko-pedagoško čitanje Dinka Šimunovića Rodna analiza odabranih pripovijetki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Brešić, Vinko and Bartulović, Marija].

Kranjec, Ena. (2016). A reception of fairy tales by preschool age children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Rudan, Evelina and Šagud, Mirjana].

Kvasina, Josipa. (2016). Postaje na putu od rukopisa do lektire (na primjeru romana Večernji akt Pavla Pavličića). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Lovrić, Saša. (2016). Filmska adaptacija književnog djela: uvod u teorijsku raspravu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Božić Blanuša, Zrinka].

Majcenović, Martin. (2016). Izricanje posvojnosti u hrvatskih imenica IV. i V. vrste. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Markić, Katarina. (2016). Riječ Božja u riječi hrvatskoj : mijene biblijske riječi od srednjovjekovlja do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Damjanović, Stjepan and Jelaska, Zrinka].

Matanović, Julijana. (2016). Tema: veznik "i" ("i" kao most između Andrića i Mlakića). Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 40(60). pp. 153-165. ISSN 1849-1111

Matijašec, Patricija. (2016). Uloga gradišćanskohrvatskih udruga u očuvanju hrvatskoga jezika i kulture u Austriji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Matković, Jelena. (2016). Dubrovački idiom u nastavi Hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Mesarić, Lidija. (2016). Antonimi u hrvatskoj književnosti na primjeru pripovijedaka Antuna Gustava Matoša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Milošević, Sanda. (2016). New model of creation of electronic records and long-term data preservation in the conservation-restoration field of study.. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij "Hrvatska kultura") [mentor Stančić, Hrvoje].

Mlakar, Maja. (2016). Retoričke figure u udžbenicima hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Alerić, Marko].

Mrčela, Marija. (2016). The mascherata in Croatian literature. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski studij hrvatske kulture) [mentor Fališevac, Dunja and Čale, Morana].

Nejašmić, Nera. (2016). Interpretarcija i metodički pristup biblijskom intertekstu u romanu Kontrapunkt Aldousa Huxleya. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Nikolić, Davor. (2016). Digital Humanities and National Philology: on Possible Implications of the Computational Turn. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 40(60). pp. 75-87. ISSN 1849-1111

Novak, Maja. (2016). Predodžbe o Sovjetskom Savezu u hrvatskoj književnosti 1948-1981. god.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Kolanović, Maša and Peruško, Ivana].

Odža, Ivana. (2016). Woman in oral literature and traditional culture of Dalmatinska zagora from Fortis until today. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Dragić, Marko].

Pavlović, Ana. (2016). Korelacijsko-integracijski sustav u poučavanju Dnevnika Anne Frank u nastavi hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Periša, Lena. (2016). Onirički svjetovi u odabranim Matoševim novelama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Petran, Dijana. (2016). Fonologija govora Črečana (s popisom frazema). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Malnar Jurišić, Marija].

Petrović, Ines. (2016). Učenički stavovi o lektiri: čitateljske navike, recepcija lektirnih djela i odnos prema nastavi lektire zagrebačkih srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Pintar, Martina. (2016). Socijalistički realizam u hrvatskoj i ruskoj književnosti: komparativna analiza reprezentativnih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Peruško, Ivana].

Primorac, Rutva. (2016). Problem zapleta u suvremenoj kulturnoj i književnoj teoriji - skriveni zaplet teorija zapleta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Milanko, Andrea].

Putar, Nika. (2016). Lik umjetnika u romanu Povratak Filipa Latinovicza Miroslava Krleže : prijedlog projektne nastave iz srednjoškolskog predmeta Likovna umjetnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Art History. [mentor Protrka – Štimec, Marina and Alviž, Josipa].

Puškaš, Andreja. (2016). Pravopisni priručnici i nastava Hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Rafolt, Leo. (2016). Theology of conspiracy: a reading of Držić's letters to Cosimo I. and Francesco Medici. Umjetnost riječi : Časopis za znanost o književnosti, 60(1-2). pp. 27-53. ISSN 0503-1583

Rihtarić, Ana. (2016). Gradišćanskohrvatski jezik u medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ščukanec, Aleksandra and Menac-Mihalić, Mira].

Ryznar, Anera. (2016). The Functionality of Contemporary Functional Stylistics. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 40(60). pp. 101-110. ISSN 1849-1111

Slišković, Luka. (2016). Pikarski žanr na primjeru romana "Pepić u vremenu i prostoru" Vjekoslava Majera i "Ptice nebeske" i "Ispovijedi nekarakternog čovjeka" Ive Brešana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Smok, Patricia. (2016). Koncept nelagode u romanu "Mirisi, zlato i tamjan" Slobodana Novaka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Softić, Sabina. (2016). Problem filmske adaptacije književnog predloška na primjeru "Breze". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Stjepanović, Dijana. (2016). Methodical approach in teaching Croatian language in the higher grades of primary school working with dyslexic students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pandžić, Vlado and Palekčić, Marko].

Strahija, Nina. (2016). Teachers’ attitudes towards regional dialect. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Markić, Ivan and Malnar Jurišić, Marija].

Subjak, Siniša. (2016). Naglasni sustav govora središnje i istočne Slavonije u odnosu na naglasni sustav hrvatskoga standardnoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Tokić, Katarina. (2016). Funkcionalni stilovi u nastavi Hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Udier, Sanda Lucija. (2016). Philological Approach to Teaching Croatian as a Second Language. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 40(60). pp. 139-152. ISSN 1849-1111

Vekić, Denis. (2016). Poetics of mythical and demonological folk tales of lower Neretva area. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij kroatistike) [mentor Babić, Vanda].

Velić, Luka. (2016). Opis naglasnoga sustava imenica u govoru grada Knina s osobitim naglaskom na govor starosjediteljskoga stanovništva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Vojvodić, Gabrijela. (2016). Povezanost morfoloških odstupanja s imanentnom gramatikom na području novogradiškoga kraja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Vukojević, Zrinka. (2016). Drama-related procedures in methodological formation of Croatian language teaching in the lower grades of primary schools. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnost, filma i kulture) [mentor Alerić, Marko].

Zobec, Ana-Maria. (2016). Romansa, povijest i politika u Šenoinu romanu Zlatarovo zlato. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Šimec, Marina].

Ćavar, Ana. (2016). Reading Comprehension and Reading Competence. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 40(60). pp. 111-119. ISSN 1849-1111

Ćoza, Ivana. (2016). Zagorkina politička i feministička uvjerenja u skladu i opreci s njezinim književnim radom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Šauli Krstulović, Kristina. (2016). Prvi prozni putopis na hrvatskom jeziku. Jakov Pletikosa: Putovanje k Jerozolimu god. 1752.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Plejić Poje, Lahorka].

Šušnjarec, Monika. (2016). Metodički pristup romanu Ivana Aralice "Konjanik". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Žalac, Petra. (2016). Prijan Lovro kao model za likove propalih intelektualaca hrvatskog realizma i moderne. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Molvarec, Lana].

Žuža, Tamara. (2016). Čitanje u kontekstu (na primjerima romana Mira Gavrana). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

2017

Antunović, Melita. (2017). Povijesna djela fra Filipa Lastrića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Babić, Nada. (2017). Comparative analysis of Croatian New Testament translations from the beginning of 20th century. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Jelaska, Zrinka].

Bakić, Lea. (2017). Konstrukcija identiteta kao diskurzivna obrana u autobiografiji "Što je moja krivnja?" Marije Jurić Zagorke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Batinić Angster, Mia. (2017). A contrastive analysis of syntactic anaphora in Croatian and Italian. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(Poslijediplomski doktorski studij lingvistike) [mentor Peša Matracki, Ivica and Kresić, Marijana].

Bedalov, Zdenka. (2017). Jugovinil as a place of collective memory in stories of people of Kaštela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rubić, Tihana].

Bogdan, Tomislav. (2017). Cassandra Fedele and her Dalmatian correspondents. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 227-252. ISSN 1849-1111

Brač, Ivana. (2017). Syntactic and semantic analysis of the non-prepositional instrumental case in the Croatian language. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(Poslijediplomski doktorski studij lingvistike) [mentor Birtić, Matea and Petrović, Bernardina].

Burum, Maroje. (2017). Apokaliptičke teme u dramama Jure Žuvetića i Josipa Betondića: prema hermeneutici žanra. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rafolt, Leo].

Cestarić, Marija. (2017). Svakodnevica u autobiografskoj prozi Pavla Pavličića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Dakić, Mirela. (2017). Politika i (po)etika tijela: autobiografska proza Irene Vrkljan iz perspektive feminističke teorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Božić-Blanuša, Zrinka and Galić, Branka].

Dukić, Davor and Lukec, Jasmina. (2017). The poems of Ana Katarina Zrinski - poetics and context. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 273-294. ISSN 1849-1111

Dukovac, Katarina. (2017). Petar Zoranić i njegove Planine u književnoj historiografiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Grmača, Dolores].

Gaković, Ana. (2017). Pedagogical aspects of folk literature performance that includes children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Rudan, Evelina and Šagud, Mirjana].

Gredelj, Tihana. (2017). Koncepcija žene u Krležinim dramama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Jakšić, Patricija. (2017). Križevački štatuti u usmenoj tradiciji križevačkoga kraja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Kos, Silvija. (2017). Iz morfologije i sintakse govora Velikog Trgovišća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac Mihalić, Mira].

Kovačić, Ines. (2017). Narativne strategije oblikovanja subjekta u romanu "Proljeća Ivana Galeba" Vladana Desnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Drenjančević, Ivana].

Kovačić, Jelena. (2017). The dramain secondary school education and teaching: methodical-didactic proposals for practice in teaching visual art and Croatian language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Art History. [mentor Alviž, Josipa and Slavić, Dean].

Krolo, Tea. (2017). Differences among generations in the speech of the citizens of Split in the 21st century. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Malnar Jurišić, Marija].

Kukoleča, Bojana. (2017). Biblijski intertekst u romanima Josipa Mlakića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Lasić, Josip. (2017). Onomastic description of Split hodonymy. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij kroatistike) [mentor Frančić, Anđela].

Lazić, Daria. (2017). Glagolska morfologija u udžbenicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Lelas, Ana. (2017). Kompleks obitelji u „Bljesku zlatnog zuba“ Mate Matišića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Levarda, Dragana. (2017). The Bridge as a Metaphysical Category and Ivo Andrić's Poetic Topos. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Sunajko, Goran and Nemec, Krešimir].

Lončarić, Tihana. (2017). Semantic and lexicographic depiction of the Croatian gaming language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Lukec, Katarina. (2017). Oral literature of north Moslavina and its functions. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rudan, Evelina and Šantek, Goran Pavel].

Lupić, Ivan and Bratičević, Irena. (2017). »Alas, Poor Yorick«: Critical Editions, Critical Traditions, and Gundulić’s Osman. Colloquia Maruliana, 26. pp. 89-155. ISSN 1332-3431

Lučić, Anđelina. (2017). Motiv popisivanja stvari u hrvatskim suvremenim proznim djelima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Martan, Gordana. (2017). Regional dialect in the classrooms of the Ivanec area schools (with a description of the syntax of the Voća speech). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Markić, Ivan and Menac Mihalić, Mira].

Martinčević, Anja. (2017). Hrvatski leksemi za primarne i sekundarne boje u kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Mikulčić, Ivana. (2017). Prezentska osnova u opisu hrvatskih glagolskih vrsta i razreda u glagola za izražavanje emocija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Mlakar, Lucija. (2017). Rodni identiteti u romanu "Ustav Republike Hrvatske - ljubavna priča o mržnji". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Mlinarić, Josipa. (2017). Elements of Schopenhauer’s and Nietzsche’s philosophy in Krleža’s novel ‘On the Edge of Reason’. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čačinovič, Nadežda].

Nikić, Kristina. (2017). Phonological and morphological characteristics of Voloder speech. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Nikolić, Davor. (2017). In the beginning was the curse: transcripts of oral rhetorical genres and their interference with written literary works prior to the Croatian national revival. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 357-378. ISSN 1849-1111

Novak, Anita. (2017). Jezično-filozofska promišljanja sinonimije i teorija značenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Philosophy. [mentor Jelaska, Zrinka and Mikulić, Borislav].

Novinc, Vlasta. (2017). Witnessing discourse in Croatian prose about Vukovar during nineties in 20th century. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij kroatistike) [mentor Matanović, Julijana].

Orsag, Martina. (2017). Prijenosna odstupanja govornika njemačkog jezika pri ovladavanju hrvatskim. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nazalević Čučević, Iva and Lutze-Miculinić, Marija].

Ozimec, Nikolina. (2017). Zagorski govori (fonološka, morfološka i sintaktička analiza kozjačkog, lazenjačkog i gornjačkog govora). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Pavličić, Pavao. (2017). Jankovo ljetovanje by Franjo Ciraki: a proposal for reevaluation. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 199-223. ISSN 1849-1111

Perić, Martina. (2017). Construction and representation of identity in autobiographies of Croatian female writers in 19th and 20th century. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Brešić, Vinko].

Pintarić, Mirela. (2017). Reklamni letci kao tekstna vrsta u reklamnom diskursu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Plejić Poje, Lahorka. (2017). Amusing and serious: Marin Zlatarić's Croatia oeuvre. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 155-172. ISSN 1849-1111

Polak, Rebeka. (2017). Mogućnosti digitalne humanistike na primjeru triju rukopisa Sorkočevićeve "Merope" i dviju verzija Krležine "Legende". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rafolt, Leo].

Ponoš, Lorena. (2017). Kuća Antuna Branka Šimića kao prostor oblikovanja kulturnoga pamćenja pjesnikova lika i djela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Babić, Darko and Coha, Suzana].

Popić, Marija. (2017). Ortoepska odstupanja sveučilišnih nastavnika kroatistike i foentike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Petrović, Bernardina].

Predojević, Željko. (2017). The role of the Croatian oral literature in shaping the cultural identity of southern Baranja. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Pšihistal, Ružica].

Prenner, Dorotea. (2017). Usmenoknjiževni oblici na području Grada Zagreba, Vinišća, Turopolja i Odranskog Obreža. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Santrić, Marta. (2017). Istraživanje povezanosti čitanja i bogaćenja rječnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Sekulić, Ivana. (2017). Jezični prijenos i ovladavanje hrvatskim kao stranim jezikom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Senker, Boris. (2017). Amusing and/or comical in the marital life of Držić's characters. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 109-130. ISSN 1849-1111

Sesar, Tea. (2017). Mogućnosti primjene kognitivne gramatike u nastavi hrvatskog kao materinskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Stepan, Josipa. (2017). Tri novozavjetna lika u trima dramama hrvatske avangarde. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Sumpor, Ana. (2017). Najčešće riječi s nepčanim slivenicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Sučić, Matea. (2017). Euri and Eura: gender and declension of loanwords ending in short unstressed -o in Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Tukerić, Mario. (2017). The resistance ot the treated body - the ethical-political dimension of the narrative in the work of J. M Coetzee. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Biti, Vladimir].

Vidović, Ivan. (2017). Iskustvo traume u dramaturgiji Asje Srnec Todorović i Ivane Sajko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rafolt, Leo].

Vidović, Nikolina. (2017). The use of word association test in the study of lexical meaning. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Vrdoljak, Jelena Morana Ana. (2017). Film screen version of Croatian dramatic text. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Senker, Boris].

Zovko, Luka. (2017). Avangardni elementi u modernističkom djelu Frana Galovića "Začarano ogledalo". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brozović, Domagoj].

Čale, Morana. (2017). "A most miraculous miracle" and "different kinds of beasts'": a contribution to critical pilgrimages through Mavro Vetranović's Piligrin. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 75-108. ISSN 1849-1111

Čvek, Petra. (2017). Povijesnoumjetnički sadržaj u suvremenom poučavanju hrvatskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Šegina, Viktorija. (2017). Organizacija teksta u hrvatskim glagoljičnim inkunabulama. BSc thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Širac Jakubek, Leona. (2017). Feministički potencijali u romanima Mare Ivančan. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Grdešić, Maša and Coha, Suzana].

Šporer, David. (2017). The author - between the formulae of collective anonymity and the originality of singular identity. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 41(61). pp. 311-337. ISSN 1849-1111

Štajminger, Ivona. (2017). Miroslav Krleža and the emigrant "Hrvatska revija". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Štević, Tanja. (2017). Literacy building model through school library. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Kovačević, Dinka].

Šunjić, Vice. (2017). Croatian language as theme outside country culture (1945 – 1990). PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij kroatistike) [mentor Samardžija, Marko].

Žabčić, Martina. (2017). Strah od stranoga jezika na pripremnome i prijelaznome stupnju inojezičnog hrvatskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

2018

Bagić, Krešimir. (2018). Cryptogram – a Very Short Introduction. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 42(62). pp. 343-364. ISSN 1849-1111

Bajuk, Lidija. (2018). Echoes of the Slavic myth in intangible culture of Međimurje. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Botica, Stipe and Zebec, Tvrtko].

Ban Matovac, Lidija. (2018). Croatian pastoral lyric poetry in 16th and 17th century Dubrovnik. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Tatarin, Milovan].

Belak, Tea. (2018). Učenički i nastavnički stavovi o lektiri u elektroničkome obliku i upućenosti u portal eLektire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela and Slavić, Dean].

Bergovec, Marina. (2018). Terminology variation in Croatian medical written discourse. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(Poslijediplomski doktorski studij lingvistike) [mentor Jelaska, Zrinka].

Bjelobaba, Saša. (2018). Semantic analysis of spatial prepositions in standard Italian. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij kroatistike) [mentor Peša Matracki, Iva and Žic Fuchs, Milena].

Brođanac, Mirna. (2018). Dva modela hrvatskog ženskog pisma: Irena Vrkljan i Dubravka Ugrešić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina and Grdešić, Maša].

Delaš, Helena. (2018). Antun Mažuranić’s Accentual Theory. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 42(62). pp. 295-306. ISSN 1849-1111

Duspara, Sarah. (2018). Diskurz ludila kao sredstvo artikulacije ženskog identiteta na primjeru opusa Ivane Sajko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Grdešić, Maša].

Fuzul, Tomislav. (2018). Mučeništvo za vjeru u starozavjetnim Knjigama o Makabejcima i hrvatskoj usmenoj epici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nikolić, Davor].

Galant, Ana. (2018). Odnos estetskog i ideološkog u socijalizmu na primjeru lista 'Istarski borac/Ibor'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Duda, Dean].

Grgić, Ana. (2018). Language identity of CL2 speakers living in Croatia. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Jelaska, Zrinka].

Gudlin, Kristina. (2018). The application of the theory of conceptual integration to illustrated blends. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Hafner, Hana. (2018). Stvarnost i fikcija u prozi Zorana Ferića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Jug, Kristina. (2018). Anonymous kajkavian drama adaptation at the end of 18th and beginning of the 19th century in Croatian literature and culture. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Jembrih, Alojz].

Kekez, Stipe. (2018). Croatian urban dialects with special respect to the Pula dialect. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij kroatistike) [mentor Pliško, Lina and Ljubičić, Maslina].

Klaić, Nives and Matošević, Damir. (2018). Svečani kolokvij i izložba u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 42(62). pp. 413-419. ISSN 1849-1111

Košutar, Sara. (2018). Acquisition/apprentissage des expressions idiomatiques françaises par des locuteurs natifs croates. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Damić-Bohač, Darja].

Kristić, Klara. (2018). Hrvatsko-njemački dodiri u gramatikografiji sredinom 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Jelaska, Zrinka].

Lovrečić, Ivana. (2018). Phonological and phonetic deviations in Croatian as L2 of Phonological and phonetic deviations in Croatian as L2 of Polish speakers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dobrić, Arnalda and Jelaska, Zrinka].

Margeta, Vanja. (2018). Odstupanja od naglasne norme u informativnim emisijama Hrvatske televizije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Delaš, Helena].

Marković, Ivan. (2018). Croatian Jokes About Bosnians. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 42(62). pp. 365-380. ISSN 1849-1111

Matovac, Darko. (2018). Verbs of Motion and the Prefix po- in Croatian. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 42(62). pp. 205-219. ISSN 1849-1111

Mihaljević, Ana. (2018). Syntax of Croato-Glagolitic texts translated from Latin. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(Poslijediplomski doktorski studij lingvistike) [mentor Pranjković, Ivo].

Nazalević Čučević, Iva and Belaj, Branimir. (2018). The Syntactic and Semantic Status of the Existential Verbs biti, imati and trebati. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 42(62). pp. 179-204. ISSN 1849-1111

Ogresta, Barbara. (2018). Renaissance Theater and Scenography in dramas in Dubrovnik : project teaching proposal. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nestić, Jasmina and Grmača, Dolores].

Peti-Stantić, Anita. (2018). A Contribution to Contrastive Grammar: on the Categoriality of Verbal Aspect, Tense, and Mood, as Well as on Functionality in Language. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 42(62). pp. 109-121. ISSN 1849-1111

Pinter, Kornelija. (2018). Space in language - semantic field of water in Delimir Rešicki's poetry. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij kroatistike) [mentor Pranjković, Ivo].

Pleško, Selena. (2018). Psihoanalitički pristup romanu "Dora i Minotaur" Slavenke Drakulić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matijašević, Željka and Molvarec, Lana].

Popović, Marija. (2018). Beverages in Croatian and Russian pro-verbs. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Fink Arsovski, Željka and Botica, Stipe].

Prhat, Tea. (2018). Interpretation, Didactic Approach and Students' and Parents' Attitudes on Including the Novel Lolita in the Curriculum. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Geld, Renata and Slavić, Dean and Tutek, Hrvoje].

Račić, Marta. (2018). Revitalization of Molise Croatian identity. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Grbić, Jadranka].

Slunjski, Kristina. (2018). Influence of popular culture on contemporary Croatian children's novel. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Kos-Lajtman, Andrijana].

Topalović, Dejna. (2018). Fonetska korekcija izgovora po verbotonalnoj metodi u ovladavanju inojezičnim hrvtaskim na primjeru izvorne govornice španjolskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dobrić, Arnalda and Ćavar, Ana].

Vukelić, Deniver. (2018). Influence of magical conceptions on shaping of Croatian cultural identity. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture) [mentor Botica, Stipe and Marjanić, Suzana].

Čaušević, Ekrem. (2018). Ivo Pranjković on the Language of Bosnian Franciscans. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 42(62). pp. 39-45. ISSN 1849-1111

Čutura, Vladan. (2018). The phenomenology of crime in Croatian crime novels. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij kroatistike) [mentor Grgas, Stipe and Brešić, Vinko].

Đikić, Mia. (2018). Ethnic otherness and grotesque in the plays of Marin Držić. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij kroatistike) [mentor Rafolt, Leo].

Šnjarić, Mirjana. (2018). Verb – noun collocations in the Croatian and German common language of science. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(Poslijediplomski doktorski studij lingvistike) [mentor Petrović, Bernardina and Borucinsky, Mirjana].

2019

Berković, Danijel. (2019). Personal and private religious experience in the Biblical psalms. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(PDS Hrvatske kulture) [mentor Slavić, Dean].

Bošnjak, Milan. (2019). Literary practice of Croatian writers in Germany 1990-2013. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij kroatistike) [mentor Brešić, Vinko].

Kovač, Zvonko. (2019). Interkulturne studije i ogledi: međuknjiževna čitanja, mentorstva. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. ISBN 978-953-175-756-0, 978-953-175-565-8

Novoselec, Zvonimir. (2019). Phraseological units with the component heart in Croatian and Swedish – cultural models and motivation. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(PDS Lingvistika) [mentor Antunović, Goranka and Žic Fuchs, Milena].

Tušek, Jelena. (2019). Enriched compositionality of the argument structure of Croatian and Slovenian verbs. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(PDS Lingvistike) [mentor Peti-Stantić, Anita and Stanojević, Mateusz-Milan].

This list was generated on Sun Jul 12 01:20:29 2020 CEST.