Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Browse by Supervisor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 143.

BSc thesis

Koret, Martina. (2011). Modeli, tipovi i skale za vrednovanje u obrazovanju. BSc thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Diploma Thesis

Žeželić, Nina. (2019). Motivacija i akademski uspjeh u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Baričić, Doris. (2019). Usporedna analiza vrijednosti konjunktiva u prijevodima na hrvatski i španjolski jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Tkalčić, Žana. (2019). Sociolingvistička kompetencija u nastavi španjolskog jezika na primjeru izreka i poslovica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Sivka, Dora. (2018). Čitanje djela „Labirint samoće“ iz očišta postkolonijalne kritike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Matić, Gordana].

Ban, Lea. (2018). Vještina pisanja na satu španjolskog kao stranog jezika: prijedlog za rad na satu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Štuban, Ivana. (2018). Meksička narcoliteratura: romani Élmera Mendoze. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Freja, Irena. (2018). Simón Bolívar: od ideje do slobode. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Rovičanac, Veronika. (2018). Međujezični utjecaj engleskog jezika kao L2 na usvajanje španjolskog jezika kao L3 kod hrvatskih studenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Jugović Lončarić, Tajana. (2018). Stavovi hrvatskih učenika srednjih škola prema nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Ćaćić-Tić, Marina. (2018). Uporaba društveno-afektivnih strategija kod studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Acinger, Daria. (2018). Uloga konteksta u izboru prirodne ekvivalencije u slučaju lažnih prijatelja u književnom i stručnom tekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Komazlić, Antonija. (2018). Jezični sadržaji u nastavi španjolskog kao stranog jezika: Razvoj diskurzivne kompetencije i analiza udžbenika na razini B2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Konsuo, Marija. (2018). Strategije čitanja i njihova uporaba kod učenika španjolskog jezika u srednjoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Šemiga, Karla. (2018). Ispravljanje učeničkih pogrešaka: stavovi i ponašanje nastavnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Arnautov, Sanja. (2018). Stav hrvatskih profesora španjolskog kao stranog jezika prema ispravljanju pogrešaka u usmenom izražavanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Žgela, Iva. (2018). Usvajanje člana kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Franjić, Anja. (2018). Detektivski roman kao instrument društveno-političke kritike u četiri romana Ricarda Piglie. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Matić, Gordana].

Burić, Eva. (2018). Uloga konteksta u prevođenju glagolskih perifraza sa španjolskoga na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Malenica, Matea. (2018). Motivacija adolescenata i odraslih u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Jeleč, Ivana. (2018). Stilovi i strategije učenja španjolskog kao stranog Jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Vulić, Marijana. (2018). Interkulturalnost u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Žnidarić, Tomislav. (2018). Uloga materinskog jezika u procesu usvajanja španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, UNSPECIFIED. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Cupan, Iva. (2017). Stilovi i strategije usvajanja vokabulara u španjolskom kao stranom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Mandić, Marina. (2017). Strah od jezika kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Balenović, Lea. (2017). Motivacijska stuktura pri upisu i očekivanja o budućem zapošljavanju studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Bečić, Lamija. (2017). Stavovi hrvatskih studenata španjolskog kao stranog jezika prema pogreškama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Hadrović, Monika. (2017). Uporaba strategija učenja kod hrvatskih studenata španjolskog kao stranog jezika s obzirom na razinu studija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Nježić, Dorja. (2017). Afektivni vidovi usmenog izražavanja kod studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Đale, Lucija. (2017). Stavovi studenata španjolskog jezika o španjolskom narodu i kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Cvitković, Vivian. (2017). Usporedna analiza primjene gramatičkog i komunikacijskog pristupa u nastavi španjolskog kao stranog jezika u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Bačurin, Antonia. (2017). Povezanost straha od stranog jezika i upotrebe komunikacijskih strategija kod učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Poljičak, Mirna. (2017). Usvajanje konjunktiva kod hrvatskih učenika španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Kramberger, Julia Katarina. (2017). Stavovi učenika španjolskog kao stranog jezika u gimnaziji o suradničkom učenju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Tepeh, Ivana. (2017). Od neorealizma do postmodernizma u pripovijetkama Carmen Martín Gaite. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Glasnović, Ana. (2017). Strategije učenja vokabulara španjolskog kao stranog jezika kod hrvatskih učenika: uloga razine znanja i dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Kulić, Ana. (2017). Proces prevođenja španjolsko-hrvatskih tekstova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Marinković, Iris. (2017). Stavovi studenata prema utjecaju L3 pri usvajanju španjolskog jezika i književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Beata-Jelić, Andrea].

Novak, Karmen. (2017). Strategije usvajanja vokabulara studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea-Beata].

Kezić, Nambi. (2017). Utjecaj poetike Luisa de Gongore u djelima Generacije ’27.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Jakovljev, Marta. (2016). Tipologija književne kritike romana Kuća duhova Isabel Allende (2000-2010). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Bulić, Matea. (2016). Morfosintaktička interferencija u učenju srodnih jezika: talijanski (L2) i španjolski (L3). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Lončar, Iva. (2016). Mistika i poezija Španjolski karmelićanski pjesnici Sv. Ivan od Križa i sv. Terezija od Isusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Tkalčec, Bojana. (2016). Analiza gramatičkih pogrešaka u pisanom izražavanju hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Skupnjak, Maja. (2016). Strategije čitanja kod hrvatskih studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Foršek, Petra. (2016). Podučavanje španjolskog s posebnim ciljevima: turistički španjolski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Mjeda, Antoaneta. (2016). Povezanost straha od stranoga jezika sa strahom od negativne društvene evaluacije kod hrvatskih studenata španjolskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Bilić, Lea. (2016). Uloga instrumentalne motivacije u učenju španjolskog kao stranog jezika kod hrvatskih učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Labor, Martina. (2016). Anglizmi u španjolskom ekonomskom diskursu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Skelin Horvat, Anita].

Marković, Vlatka. (2016). Stavovi hrvatskih profesora o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Borojević, Tamara. (2016). Uporaba nekonvencionalnih tehnika u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Justić, Lucija. (2016). Uloga straha od ocjenjivanja u procesu učenja španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Katić, Mario. (2016). Jezične i konverzacijske prilagodbe u govoru nastavnika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Teskera, Mislav. (2016). Alternativni oblici vrednovanja u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Varošanec, Ela. (2016). Autofikcija u djelu Javiera Cercasa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Holi, Andrea. (2016). Uloga grupnog rada u obavljanju zadataka kod učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Devčić, Ivana. (2016). Analiza pogrešaka hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Marčinko, Karmen. (2016). Uloga individualnih čimbenika u procesu usvajanja vokabulara španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Tripalo, Rafaela. (2016). Kolektivno nesvjesno i drugi jungijanski motivi u djelu Hombres de maíz Miguela Ángela Asturiasa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Bojkić, Lucija. (2016). Jezična politika i planiranje u Galiciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Skelin Horvat, Anita].

Milić, Gabrijela. (2016). Razvoj leksičke kompetencije u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Cilar, Nataša. (2016). Jorge Luis Borges i hrvatski fantastičari. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Coha, Suzana].

Vlahov, Anja. (2016). Europa i njene okolnosti: ideja Europe u filozofiji José Ortega y Gasseta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Zokić, Željana. (2016). Stavovi španjolskih govornika prema uporabi anglizama u španjolskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Skelin Horvat, Anita and Polić-Bobić, Mirjana].

Krolo, Ivana. (2015). Pristup usmjeren zadatku i književni tekstovi u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Ćavar, Ana].

Pejić, Ines. (2015). Uporaba nastavnih sredstava u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Krezo, Matej. (2015). Poučavanje poslovnog španjolskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Briški, Lucija. (2015). Sedam smrtnih grijeha u srednjovjekovnoj španjolskoj književnosti: Libro de Buen Amor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Dobec, Marija. (2015). Pripovjedna proza Vicentea Huidobra. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Matić, Gordana].

Jock, Yvonne. (2015). Interkulturalität im Werk von José F. A. Oliver. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Magerski, Christine and Polić-Bobić, Mirjana].

Sučević, Ivana. (2015). Ovladavanje gramatičkom kompetencijom u komunikacijski usmjerenoj nastavi na primjeru triju udžbenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Ćavar, Ana].

Ilak, Lucija. (2015). Actitudes de los profesores de español como lengua extranjera hacia el enfoque comunicativo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Mijić, Helena. (2015). Komunikacijska kompetencija na nastavi španjolskog kao stranog jezika- stavovi nastavnika i učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Fišer, Marija. (2015). Metakognitivne sposobnosti kao pokazatelj samostalnog učenja kod studenata španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Sučić, Bernarda. (2015). Uloga strategija slušanja u usvajanju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Jurišković, Dora. (2015). Uloga glazbe u usvajanju vokabulara španjolskog jezika kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Žužak, Monika. (2015). Usvajanje španjolskog kao stranog jezika kod odraslih učenika: studija slučaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Jugović, Anja. (2015). Las mujeres en las obras teatrales de Federico García Lorca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Beljan, Ivana. (2015). Strah od usmene komunikacije kod studenata španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Angyal, Elvira. (2015). Jezična politika suvremene španjolske: kastiljski, katalonski, baskijski i galješki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Skelin Horvat, Anita].

Domović, Annabel. (2015). Elementi fantastike u fikcionalnoj prozi Ernesta Sábata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Bajt, Anja. (2015). Motivacijska orijentacija kod studenata španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Čulo, Ines. (2015). Historijografska metafikcija u romanu "Terra Nostra" Carlosa Fuentesa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Matić, Gordana].

Ljepopio, Daria. (2015). Leksička interferencija srodnih jezika: primjer španjolskog i talijanskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Priščan, Lidija. (2015). Španjolski jezik hispanoamerikanaca u SAD-u: ''Spanglish'' – polemike i stavovi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Skelin Horvat, Anita].

Ruvić, Mirela. (2015). Prevođenje frazema u književnom tekstu i terminološka analiza teksta iz psihologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Tomić, Marta. (2015). Čileanski nacionalni identitet i moderno društvo u suvremenoj čileanskoj esejistici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Vlašić, Nikolina. (2015). Uporaba materinskog jezika u komunikaciji na satu španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Adrinek, Vedran. (2014). Čitanje romana O junacima i grobovima Ernesta Sábata iz optike filozofije egzistencije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Kreković, Anamaria. (2014). La novelística de Camilo José Cela de los años 40 y 50 del siglo XX. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Đilović, Mara. (2014). Uloga metafora u usvajanju vokabulara španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Turkalj, Monika. (2014). Analiza pogrešaka u pisanom izražavanju hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Pavelić, Ana. (2014). Uloga gramatike u komunikacijskom pristupu poučavanju – stavovi hrvatskih profesora španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Tisaj, Antonija. (2014). Ludički element u podučavanju i usvajanju španjolskog kao stranog jezika kod odraslih od 25 godina nadalje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Čavka, Petra. (2014). Igre uloga u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Klemenčić, Mateja. (2014). Sociokulturalna kompetencija : povijesni sadržaji u podučavanju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Šuštić, Kristina. (2014). Ludički element u podučavanju španjolskog kao stranog jezika s odraslima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Kauzlarić, Vedrana. (2014). Uloga motivacije u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Sekulić, Milana. (2014). Utjecaj osobnosti na stavove studenata španjolskog kao stranog jezika prema aktivnostima na satu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Duvnjak, Ivana. (2014). Usvajanje vokabulara španjolskog kao stranog jezika: primjer leksičkih kolokacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Guć, Anamarija. (2014). Analiza pogrešaka u uporabi glagola kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Puljan, Dora. (2014). Los estereotipos sobre el espanglish. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Skelin Horvat, Anita and Polić-Bobić, Mirjana].

Kolarić, Ema. (2014). Kulturni aspekti u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Bognar, Ana. (2014). Gramatički sadržaji u nastavi španjolskog kao stranog jezika: Analiza udžbenika na razini A2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Markušić, Josipa. (2014). Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Husain, Sanja. (2014). Prevođenje frazeoloških cjelina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Orešković, Natalia. (2013). Aspectos etnológicos de las crónicas misioneras del siglo XVI: Historia General de las Cosas de Nueva España de fray Bernardino de Sahagún. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, UNSPECIFIED. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Čorak, Kristina. (2013). Poduka španjolskog jezika s posebnim ciljevima: poslovni španjolski jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Vlaho, Matea. (2013). Problematika lažnih parova u prevođenju različitih vrsta tekstova sa španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Mrvić, Sanja. (2013). Kulturološki sadržaji u nastavnom procesu španjolskog kao stranog jezika – analiza didaktičkih materijala za španjolski kao strani jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Lovrinović, Vedrana. (2013). Simetrías spisateljice Luise Valenzuele iz feminističke perspektive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Koričančić, Velebita and Polić-Bobić, Mirjana].

Firak, Kosjenka. (2013). Proces vrednovanja - vrednovanje čitanja s razumijevanjem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Vujković Lamić, Tamara. (2013). Odjek proznog djela Manuela Puiga u hispanskoameričkoj književnoj kritici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Koričančić, Velebita].

Sikirić, Marija. (2013). Strategije učenja gramatike španjolskog kao stranog jezika. Rezultati istraživanja kod hrvatskih učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Novak, Sunčica. (2013). Prijevod internacionalizama u književnom i stručnom tekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Benkek, Svjetlana. (2013). Kulturni stereotipi o Španjolskoj kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Kovač, Tanja. (2013). Analiza prevoditeljskih postupaka prema teoriji Vinaya i Darbelneta na primjeru stručnoga teksta s područja arhitekture i književnoga teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Družić, Tena. (2013). Leksički aspekti polisemije pridjeva u španjolskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Banić, Maja. (2013). La aparición y varios conceptos de la parasíntesis en la lengua española. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Plazibat, Antonija. (2013). Traduktološki i terminološki problemi u prevođenju književnog teksta i stručnog pedagoškog teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Hadži-Boškov, Hana. (2013). Razredni diskurs : interakcija između nastavnika i učenika na nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Zanki, Andrea Lucia. (2013). Socio-kulturalni elementi u nastavi prema razinama ZEROJ-a (A1 – B2) : razvijanje socio-kulturalne kompetencije kroz vizualnu umjetnost i glazbu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Novak, Tijana. (2013). Uloga vokabulara na razini B1 prema ZEROJ-u procesu poučavanja i učenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Janeš, Matija. (2013). Interpretaciones existencialistas de la Celestina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Drmić, Ana Marija. (2013). Unamuno: una lectura posmoderna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Čačinovič, Nadežda].

Ciglenečki, Maja. (2013). Elementi interkulturalnosti u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Vlaić, Tihana. (2013). Korištenje autentičnih materijala s interneta u nastavi španjolskog jezika u školama stranih jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Primorac, Viktorija. (2013). Podučavanje osnovnog španjolskog vokabulara A1 stupnja u okviru dječjeg svijeta djece od 8 do 12 godina kroz didaktičke igre. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Jock, Yvonne. (2013). Interkulturalität im Werk von José Francisco Agüera Oliver. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Magerski, Christine and Polić-Bobić, Mirjana].

Grgić, Maja. (2012). Tekst i njegove funkcije u poučavanju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Spoljaric, Ana Maria Valencia. (2012). Indigenizam u pripovjednoj prozi Joséa Maríje Arguedasa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Koričančić, Velebita].

Galović, Sandra. (2012). Poduka španjolskog jezika s posebnim ciljevima - poslovni jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Mikelenić, Bojana. (2012). Pojam beskonačnog u prozi Jorgea Luisa Borgesa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Švob, Goran].

Ovčarić, Ana. (2012). Prevođenje povijesnog sadržaja u književnim i stručnim tekstovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Nežić, Sara. (2012). Narativna proza Aleja Carpentiera: povijesno i fikcionalno u romanima Izgubljene staze (Los pasos perdidos) i El siglo de las luces. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Vulić, Petra. (2012). Primjena književnog teksta u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Ćavar, Ana].

Ruk, Jan. (2012). Flamenko i poezija na andaluškom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Radoš, Iva. (2012). Analiza prevoditeljskih postupaka u prevođenju književnih i stručnih tekstova (Carmen Laforet: Nada i Raquel Sánchez García: Juan Ramón Jiménez y el mercado editorial). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Grković, Daša].

Subašić, Tea. (2012). Pojam inteligencije i njegove implikacije u procesu podučavanja i učenja drugog ili stranog jezika s posebnim naglaskom na teoriju višestrukih inteligencija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Blažević, Ana Gabrijela. (2012). Poimanje greške u nastavi španjolskog kao stranog jezika: usmeno izražavanje i interakcija, razina B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Dujmović, Nina. (2011). Kritika Cervantesovog djela u njegovo vrijeme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Jagar, Ida. (2011). Umjetnost kao tema u oglednoj prozi José Ortege y Gasseta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

PhD Thesis

Matić, Gordana. (2017). Aesopus emendatus: the contemporary Latin American fable : forerunners, principal representatives and actual state of affairs. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture) [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Noguerol Jiménez, Francisca].

This list was generated on Sun Jul 12 01:32:08 2020 CEST.