Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Department is "Department of Information Science" and Document Type is Diploma Thesis

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Creators | No Grouping
Number of items: 1291.

Diploma Thesis

Adamić, Anita. (2015). Comparative Website Analysis of Chosen Anthropological Centres and Similar Museum Institutions – Experiences in Making a Website for Anthropological Centre of Croatian Academy of Sciences and Arts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran and Šlaus, Mario].

Adžaga, Ivan. (2016). Suradnja AKM institucija s Europeanom: analiza okvira suradnje, korištenih podatkovnih modela, shema metapodataka i povezanih podataka s primjerima u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran and Špiranec, Sonja].

Al-Hariri, Adam. (2015). Cloud Computing. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Juričić, Vedran].

Alfirević, Tihana. (2018). Predstavljanje digitaliziranog arhivskog gradiva u mrežnom okruženju: analiza mrežne stranice Prvi svjetski rat 1914.-1918. - pogled iz arhiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Alinčić, Dajana. (2016). Stavovi o lektiri i čitalačke navike srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana and Banek Zorica, Mihaela].

Aliti, Bukurije. (2012). Računalna tehnologija u učenju stranih jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Alić, Marta. (2007). Proces digitalizacije dijela Gèrčko-hèrvatskog rěčnika za škole Petračića-Maxnera-Kostića iz 1875. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Alujević, Dino. (2004). Čitateljski interesi korisnika Gradske knjižnice u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Andreis, Marko. (2018). Preporučeni arhivski formati zapisa digitalne građe s obzirom na njezinu vrstu i namjenu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Andri, Tanja. (2011). Školska knjižnica i školski knjižničar u odgoju i obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Andrijanić, Antonia Antonella. (2015). Razvoj knjižnične djelatnosti kao dio strategije kulturnog razvitka Slavonskog Broda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Andrić, Mirjana. (2013). Muzeji susjedstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Aragović Švarbić, Marina. (2014). Čitalačke navike učenika OŠ Vladimir Nazor, Virovitica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik.) [mentor Barbarić, Ana].

Arnuš, Ljerka. (2008). ISO 3297 Information and documentation - International Standard Serial Nmber (ISSN) : trajna norma u promjenjivom svijetu serijskih publikacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Arsenijević, Željka. (2013). Knjižnične usluge i službe za slijepe i slabovidne u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Augustinčić, Maja. (2010). Informacijska služba u visokoškolskoj knjižnici: primjer knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Aukst, Greta. (2007). Ugrađeni sustavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Avanić, Mirta. (2011). E-učenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Azarić, Renata. (2010). Zastupljenost djela poljske književnosti u knjižnici Filozofskog fakulteta, Knjižnicama grada Zagreba i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Babić, Ana. (2013). Muzejski teatar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Babić, Ana. (2010). Učenje 2.0. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Babić, Manuela. (2014). Utjecaj priča na odgoj djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Badanjak, Tanja. (2018). Public advocacy for public libraries in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bagarić, Dijana. (2013). Koprivnička kulturna baština : primjer lokalnog repozitorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Bagarić, Valetina. (2017). Virtualne izložbe u hrvatskim muzejima i knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka and Ivanjko, Tomislav].

Bago, Petra. (2008). Označavanje strukture rječničkog teksta prvog sveska drugog izdanja della Bellinog talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika iz 1875.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bakarić, Ivana. (2016). Digitalne zbirke pisane baštine u knjižnicama u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Vrana, Radovan].

Bakarić, Nikola. (2009). Aplikacija za ručno oblikovanje klastera dokumenata prirodnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Baković, Anica. (2018). Metadata in Records Management and the Croatian Office Management. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Zlodi, Goran].

Baković, Božidar. (2017). The History and Future of Computer Viruses and Antivirus Software. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Bakran, Tamara. (2006). Bibliotheca Corviniana i Hrvati. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stipčević, Aleksandar].

Baksa, Maja. (2010). Razvoj srednjoškolskih knjižnica u Križevcima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Balenović, Barbara. (2016). Knjižnice u domovima za starije osobe grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Balog, Marko. (2012). Negativne strane računarstva u oblaku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Ban, Ana. (2015). Digitization and Digital Restoration of Photographs. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Pavlina, Krešimir].

Bandić Štrbac, Ivana. (2018). Library of Ivan Paštirć in Split. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Banfić, Lovro. (2010). IronDomain : 2005.-2009. : poslovni početak Internetske aplikacije : „Od ideje do investicije i natrag“ : studija slučaja www.irondomain.com od 2005. do 2009.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor UNSPECIFIED].

Baradić, Borna. (2011). Izrada elektroničkoga dvojezičnog rječnika: Decca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives and Nikolić-Hoyt, Anja].

Baras, Lidija. (2011). Uloga PR-a u elektroničkom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Barbir, Danica. (2017). Informacijska pismenost u kontekstu informairanja o dojenju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Barbir, Ivana. (2007). Sveučilišne knjižnice u Australiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Barbutov Krsteva, Tinka. (2018). Legislative libraries in Croatia, Bulgaria and Macedonia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Barila Faletar, Zvjezdana. (2011). Informacijski upiti vezani uz lektiru u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Barić, Helena. (2007). Školska knjižnica - početna karika u lancu cjeloživotnog učenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Baričević, Hrvoje. (2006). Sređivanje i opis fonda Ministarstva za novooslobođene krajeve i fonda Direkcije za novooslobođene krajeve. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lemić, Vlatka].

Barišić Mudri, Biljana. (2012). Mjesto i uloga školske knjižnice u odgojno-obrazovnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Kovačević, Dinka].

Bartolić, Marija. (2010). Etički kodeksi knjižničara na internetskim stranicama IFLA/FAIFE. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Bartolić Buković, Katarina. (2011). Dostupnost digitaliziranih djela hrvatske književnosti putem Google Knjiga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Basara, Svjetlana. (2009). Autocenzuro, hodaj samnom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Bastaja, Vanja. (2015). Uloga knjižničara u e-učenju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Batina, Klementina. (2013). Ekomuzeji i razvoj: prijedlog baštinskog projekta Ekomuzej Bistra. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Batinić, Marjana. (2018). Razvojna biblioterapija i školska knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bauer, Anina. (2013). Životni vijek mrežnih izvora: primjer mrežnih izvora u diplomskim radovima informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pečarić, Đilda].

Bačeković, Alica. (2004). Slobodan pristup informacijama za pripadnike nacionalnih manjina (na primjeru češke manjine u Republici Hrvatskoj). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Bačić, Emil. (2012). Usporedna analiza digitalnih formata zapisa : primjer zvučnog gradiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Bašić, Martina. (2018). Informacijske potrebe korisnika u knjižnicama na primjeru Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Bašić, Milena. (2013). Ljudski resursi u neprofitnoj organiziaciji : kompetencije knjižničara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bašić, Mirjana. (2007). Prošlost i sadašnjost knjižnice u Dugoj Resi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Begić, Helena. (2018). Academic Integrity of The University Of Zagreb Students When Writing Graduate Thesis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Belak, Tea. (2018). Učenički i nastavnički stavovi o lektiri u elektroničkome obliku i upućenosti u portal eLektire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela and Slavić, Dean].

Belančić, Katarina. (2011). Cenzura u hrvatskim školskim knjižnicama danas : istraživanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Belinić, Sunčica. (2018). Informacijska pismenost djece i mladih i programi opismenjavanja u narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ivanjko, Tomislav].

Belinić, Sunčica. (2018). Digitalization in conservation and promotion of cultural heritage and heritage in the museum : examole of digitalization of the photo archive of the Ethnographic museum in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Belić, Ružica. (2009). Uloga školske knjižnice Veterinarske škole u odgojno-obrazovnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Belić, Slavica. (2010). Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Vukovar : Vukovariensia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Nebesny, Tatjana].

Belčič, Ivana. (2006). Binarna klasifikacija dokumenata naivnim Bayesovim klasifikatorom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ljubešić, Nikola].

Belščak, Dragana. (2010). Metodička obrada lektire u školskoj knjižnici : primjena Web 2.0 alata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Benci, Matija. (2017). Kulturna medijacija: gradišćanskohrvatski jezik kao studija slučaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Ščukanec, Aleksandra and Miklošević, Željka].

Benić Penava, Marija. (2005). Izdavačka djelatnost Arhiva za turizam u Dubrovniku : doprinos proučavanju turizma u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Benko Mustač, Natalija. (2011). Zaštita knjižnične građe : na primjeru školskih knjižnica Međimurske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Benković, Vesna. (2011). Stvaranje digitalne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Benčec, Maja. (2011). Hrvatske knjižnice na društvenoj mreži Facebook. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Berak, Sandra. (2008). Mrežne usluge narodnih knjižnica za mladež. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Berać, Monika. (2015). Audiovizualna građa kao dio zavičajne zbirke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Beritić, Tea. (2010). Čitateljske navike osnovnoškolaca; istraživanje provedeno u OŠ Petra Hektorovića Stari Grad u šk. god. 2009./2010.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bertone, Eliza. (2012). Programi za mlade u hrvatskim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Bevanda, Vijeko. (2004). Informacijske znanosti u okruženju globalne informacijske infrastrukture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bezek, Valentina. (2011). Svete knjige. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bezić, Laura. (2018). Communication skills in the archival profession in the context of lifelong learning. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Bihler, Ivan. (2008). Život i rad biskupa kotorskog pa splitsko-makarskog Marka Kalogerja : povodom 120. godišnjice smrti : izvori za bibliografiju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bilandžija, Marina. (2014). Čitanje u 21. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bilić, Maja. (2010). Semantički Web. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Biličić, Rosana-Nina. (2006). Kaptolski muzeji i zbirke: između crkvenih dokumenata o zaštiti baštine i stavova muzejske struke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Bilogrević, Sanja. (2004). Pedagoški aspekti školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bily, Mihael. (2015). Projekti digitalizacija tiskane građe u Hrvatskoj i svijetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Bingula, Mihaela. (2013). Miroslav Dolenec Dravski - tvorba i interpretacija baštine na primjeru Novog Virja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Babić, Darko and Škrbić Alempijević, Nevena].

Bitunjac, Ana. (2017). Aktivnosti na dječjim odjelima narodnih knjižnica – dječji odjeli Knjižnica Grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Ivanjko, Tomislav].

Blagaić Kišiček, Mihaela. (2013). Otočke narodne knjižnice: na primjeru knjižnica u Supetru, Komiži i Grohotama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Blagojević, Marina. (2016). Muzejske trgovine u teoriji i zagrebačkoj praksi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Blatarić, Nikolina. (2010). Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne osobe u hrvatskim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Blazinarić, Ines. (2015). Autorskopravna pitanja pri digitalizacija knjiga: primjer projekata Google Books, Gutenberg i Europeana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Blažević, Ana Gabrijela. (2013). Zaštita osobnih podataka u županijskim matičnim knjižnicama u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Blažević, Lovro. (2006). Klasifikacija i problemi klasifikacije u području politologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Blažević, Marijana. (2007). Papir kao pisaći materijal u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Blažević, Petra. (2013). Muzeološka koncepcija prezentacije Solina u ranom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana and Vujić, Žarka].

Blažić, Diana. (2007). Školska knjižnica i marketing. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Blum, Ines. (2013). Digitalizacija u narodnoj knjižnici na primjeru Narodne knjižnice "Petar Preradović" u Bjelovaru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Boban, Marijana. (2008). Školske knjižnice u Zadarskoj županiji : stanje danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bodiš, Maja. (2009). Sitni tisak u zavičajnoj zbirci Zagrabiensia Gradske knjižnice u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bogatić, Marijan. (2006). Kameni spomenici grada Siska: od upravljanja zbirkom do prezentacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Bogdan, Martin. (2017). Urbani identiteti, mjesta sjećanja i kulturne politike: primjer grada Łódźa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Miklošević, Željka].

Bogdan, Živana. (2009). Kreativne aktivnosti u knjižnici Osnovne škole dr. Franje Tuđmana u Kninu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bogdanić, Snježana. (2012). Školske zbirke : postanak, funkcija, značenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Bogdanović, Koraljka. (2010). BLEU metoda za automatsku evaluaciju MT i neka osnovna pitanja strojne procjene prijevoda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Bogišić, Lidija. (2004). Uloga knjižnice u slobodnom vremenu vojnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bohač, Tihana. (2011). Pravni propisi i norme za specijalne knjižnice na primjeru knjižnice Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Bolkovac, Jelena. (2011). Projektni menadžment u informacijskim znanostima : menadžment vremena informacijskih stručnjaka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Banek Zorica, Mihaela].

Bonić, Monika. (2008). Novinska građa Gradskog muzeja Požega. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Boras, Marija. (2011). ISBD(PM) i ujednačeno izdanje ISDB-a : osvrt i usporedba Skupine 3. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Borovčak, Jana. (2018). Legal deposit in Europe and Croatia: analysis of acts/legislation and examples from practice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ivanjko, Tomislav].

Bortek, Dajana. (2008). Nastanak i počeci kriptologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Borščak, Nataša. (2010). Projekti digitalizacije starih novina u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Bosilj, Tatjana. (2005). "Varasdiniensia" - zavičajna zbirka Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović" Varaždin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Bošnjak, Anđela. (2012). Knjižnica franjevačkog samostana Uznesenja Marijina nad Orebićima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Bošnjak, Bogdan. (2013). Mrežne stranice narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bošnjak, Sanja. (2012). Računalno prevođenje u svakodnevnoj komunikaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Božinović, Bruno. (2018). South-slavic journals and papers in digital repositories. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana and Kovač, Zvonko].

Božić, Sonja. (2013). Pretraživanje i vrednovanje informacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Božičević, Vlatka. (2008). Izdavačka djelatnost Krćanske sadašnjosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Braim Vlahović, Goranka. (2014). Mrežne stranice osnovnoškolskih knjižnica Zagrebačke županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Tablice s rezultatima istraživanja.) [mentor Špiranec, Sonja].

Brajdić, Iva. (2011). Mrežne stranice školskih knjižnica u kontekstu slobodnog pristupa informacijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Brajčić, Ivan. (2012). Programer u praksi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ljubešić, Nikola].

Brakus, Rene. (2016). Organisation of digital library using open source code. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Stančić, Hrvoje].

Bralić, Vladimir. (2016). Lokacijski servisi na Android uređajima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Bratko, Maja. (2004). Hrvatske tekuće bibliografije od 1941. do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Bračić, Blanka . (2004). Mogućnost transkripcije uvodnog dijela Della Bellinog Talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika iz 1728. godine na suvremeni pravopis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Brcković, Željko. (2013). Rekurzivno prebrojivi jezici i Turingov stroj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dovedan Han, Zdravko].

Breber, Božica. (2018). E-učenje likovne umjetnosti: analiza alata za učenje likovne umjetnosti i moguća primjena tih alata u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lauc, Tomislava].

Brezović, Petra. (2008). Web 2.0. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Brkljačić, Andreja. (2019). Comparative research of library systems – Koha, Aleph, Zaki, Vero (CROLIST). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Brković, Jelena. (2007). Internet kao interaktivan i masovni medij. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Brozd, Adela. (2007). Najradije čitani lektirni nalsovi u višim razredima u osnovnoj školi : istraživanje provedeno u školskoj knjižnici VII. osnovne škole u šk. god. 2006./2007.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Brozović, Nikolina. (2014). Narodne knjižnice Karlovačke županije: prikaz mrežnih stranica i prisutnost knjižnica na društvenim mrežama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Brozović Šolaić, Anita. (2014). Zavičajna zbirka Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Brulić, Senada. (2010). Suradnja među knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Brumnić, Virna . (2004). Višestruko iskoristive elektroničke nastavne jedinice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Brunšek, Iva. (2009). Sustavi za upravljanje znanjem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Bruči, Iva . (2005). Sublimirano oglašavanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

Brčić Bauer, Ana. (2013). Uloga i aktivnosti školskog knjižničara u poticanju čitanja učenika razredne nastave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Bubalo, Filip. (2004). Ekomuzej - muzej sinteze. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Bubić, Marta. (2006). Prezentacija književnosti u muzejskim institucijama u gradu Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Budimir, Ivica. (2005). Rječnička baza podataka na temelju rječnika "Dictionar ili Reči slovenske" Jurja Habdelića izdanog 1670.g. . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Budimir Šoško, Gabrijela. (2008). Biometrijska tehnologija sa osvrtom na mogućnost korištenja u zaštiti sigurnosti podataka u bankarstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Budiselić Gržan, Petra. (2008). Boja - glavni element pri postavljanju izložaba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Budiša, Jelena. (2013). Knjižnice stranih kulturnih centara u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bujanić, Katarina. (2014). Značaj zavičajne zbirke u zajednici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Bukovac, Tomislav. (2016). Sigurnost informacijskih sustava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Bukvić, Nenad. (2008). Odredbe o arhivima u statutima dalmatinskih i istarskih gradova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lemić, Vlatka].

Bulaja, Mateja. (2018). Uloga e-knjige u srednjoškolskoj lektiri u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Buljan, Ana. (2006). Vrste riječi u rječničkoj bazi slova s-u Hrvatsko-talijanskog rječnika A. Parčića iz 1901.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Buljan, Goranka. (2016). Knjižnica kao informcijsko središte. Informacijska služba u Središnjoj knjižnici Srba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Bunčić, Jasmina. (2016). Informacijska pismenost učenika završnih razreda osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Buzov, Ivica. (2008). Povijest Interneta u svijetu i Hrvatskoj: razvoj infrastrukture akademske zajednice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Bućan, Melita. (2004). Katalogizacija omeđenih publikacija u narodnoj knjižnici na primjeru korištenja programa Medved u Samostalnoj narodnoj knjižnici Solin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bušelić, Ana. (2007). Odnos između informatora i korisnika u knjižnicama: analiza psiholoških barijera . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Buško, Anton. (2004). Didaktička građa na Internetu u Hrvatskoj i susjednim zemljama na primjeru muzejske građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bužimkić, Sanja. (2009). Udio elektroničke građe u nacionalnim tekućim bibliografijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Bužleta, Nadia. (2005). Tiskarstvo, nakladništvo i knjižarstvo u Istri od 1850. do 1941. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Car Ilić, Ksenija. (2014). Lučonoše selačke kulture : ostavštine Ivana Lončarića Papića i dr. Vinka Antića zavičajnoj zbirci Gradske knjižnice Crikvenica - ogranak Selce. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Car-Katinić, Vilma. (2007). Odgojno-obrazovna funkcija školske knjižnice u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Carić, Marko. (2016). Telefonski servisi mobilnih operatera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Cerovac, Vladimir. (2018). Narodne knjižnice u Poljskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Cetinić, Ana. (2010). Online procjena znanja pomoću multimedijskih testova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: test) [mentor Seljan, Sanja].

Ciceran, Iva. (2005). Sajam knjiga u Istri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Cimperšak, Mislav. (2011). Automatsko sažimanje teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir and Ljubešić, Nikola].

Cmuk, Miroslav. (2012). Strip kao dio književnosti i knjižničnog fonda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Cota, Anita. (2006). Školske knjižnice Šibensko-kninske županije 2005. u svjetlu IFLA-inih i UNESCO-ovih smjernica za školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Crnec, Dina. (2008). Multimedija 21. stoljeća : socijalna dimenzija evolucije multimedije i interneta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Crnković, Lahorka. (2017). Visokoškolske knjižnice i sustavi za upravljanje učenjem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Crvelin, Iva. (2017). Public library Tisno. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Culjak, Hana. (2011). Prve hrvatske tiskane knjige - inkunabule. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Cvetković, Maja. (2006). Gradska knjižnica Samobor u promicanju kulturnog turizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Cvitković, Anastazija. (2013). Prezentiranje vaneuropskih kultura u etnografskim muzejima u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka and Bukovčan, Tanja].

Dagostin, Hana. (2017). Filmska zbirka Gradske knjižnice Rijeka: Zadovoljstvo korisnika i učestalost korištenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Daničić, Nataša. (2008). Razvojna i institucionalna biblioterapija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Dautović Mileusnić, Danijela. (2017). History of Library of Vjekoslav Majer. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Deković, Vedran. (2018). Mikroservisna arhitektura u razvoju kompleksnog IT sustava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Delić, Ana. (2010). Teorija i praksa školskog knjižničara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Delić-Nikić, Marina. (2010). Fond knjižnice samostana svetog Frane u Šibeniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Demaria, Maja. (2018). Projekt u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Deranja Crnokić, Anuška. (2007). Zaštita zbirki metala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Derniković Gospočić, Valentina. (2017). Odabir kvalitetne slikovnice u narodnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Dević Hameršmit, Marta. (2018). Analysis and Optical Recognition of Handwriting from Herbarium Labels in the Herbarium Croaticum Collection. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Devunić, Matija. (2011). Sravnjivanje rečenica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Devčić, Svjetlana. (2008). Školska knjižnica viđena kroz Nacionalni obrazovni standard. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Dežjot Alessio, Tihana. (2010). Izgradnja zbirki u narodnim knjižnicama : prijedlog smjernica za izgradnju zbirke Gradske knjižnice Umag. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Dimnjaković, Janja. (2014). Doprinos knjižnica Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda hrvatskoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Dimšić, Katarina. (2015). Običaj prošnje u Bačkom Monoštoru i Bačkom Bregu: mogućnosti muzejske dokumentacije i prezentacije zvučnih zapisa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Černelić, Milana and Zlodi, Goran].

Dizdar, Lidija. (2012). Informacijska pismenost u obrazovnom okruženju : društvene mreže i obrazovanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Dizdarević, Palma. (2016). The regional collection Bjelovariana with a specific review on editions published by Čvor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Živković, Daniela].

Dlaka, Zoran. (2014). Razotkrivanje enigme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Dlesk Vučić, Severina. (2009). Informacijska pismenost u narodnim knjižnicama u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Dobrić, Ivana. (2017). Digitalna zavičajna zbirka na primjeru Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Dobrić, Sen. (2015). Nacionalne digitalne knjižnice u Europskoj Uniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Dobrić, Sen. (2014). Zaklade kao oblik organizirane filantropije u muzejima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Dodigović, Lucija. (2008). Školska knjižnica i dijete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Dodigović (Tkalčić), Ana-Marija. (2014). Čitateljske navike studentske populacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketa) [mentor Barbarić, Ana].

Dokić, Nikolina. (2016). Concepts of migration for contemporary archival records. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Doko, Bojana Beata. (2011). Hrvatske enciklopedije od 1925. do 2010. : na primjeru općih enciklopedija u tiskanom i elektroničkom obliku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Dolenec, Korina. (2016). Analiza najčešće posuđivanih knjiga: na primjerima sveučilišnih knjižnica u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pečarić, Đilda].

Domović, Annabel. (2015). Cenzura u SFRJ i frankističkoj Španjolskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Došen, Antonia. (2009). Ilustracija u knjigama : s posebnim osvrtom na Svjetlana Junakovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Draganić, Sanja. (2018). Ethnographical collection at National Museum of Denmark: ethnological, cultural anthropological and museological analysis of cultural representations. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Rubić, Tihana and Stublić, Helena].

Dragić, Ivana. (2012). Zbirka građe o dječjim pravima u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Draženović, Mirna. (2012). Komunikacija muzejske dokumentacije na web stranicama muzeja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran and Pavlina, Krešimir].

Draženović-Pleša, Maja. (2014). Projekti u knjižnici: Na primjeru Dječjeg odjela Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Drenovac, Tamara. (2014). Hrvatska knjižnica za slijepe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Drvoderić, Helena. (2009). Kulturno edukativne aktivnosti u knjižnici s posebnim osvrton na Knjižnicu "Nikola Zrinski" Čakovec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Dubovečak Nekić, Martina. (2011). Čitateljske navike osnovnošklaca u okviru informacijske pismenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Dubović, Nikola. (2016). Uvjeti pristupa internetu u narodnim knjižnicama Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Dudić, Iva. (2003). Zaštita knjižnične građe od ratnih razaranja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Dujmović, Kristina. (2012). Informacijska pismenost internetske generacije : istraživanje provedeno u OŠ „Matija Gubec“ Cernik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Dujmović, Tamara. (2013). Groblja kao mjesta kolektivnog sjećanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Dukarić, Ina. (2006). Baza podataka za školsku knjižnicu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Dumančić Poljski, Štefica. (2015). Analiza muzejskih edukativnih publikacija za djecu i mlade te njihova uloga u obrazovnom sustavu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Dumbović, Martina. (2011). Suradnja školskog knjižničara i učitelja razredne nastave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Duplančić Trumbić, Maja. (2010). Uloga i aktivnost školske knjižnice u poticanju čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Dužić, Lidija. (2010). Razvoj kreativnosti kroz likovne radionice u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Džambaski, Iva. (2014). Uloga visokoškolskih i specijalnih knjižnica u uspostavi digitalnih institucijskih repozitorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Džanko, Hrvoje. (2004). Važnost marketinga za narodne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Nebesny, Tatjana].

Elblinger, Katarina. (2017). Od kasino-čitaonice do knjižnice trećeg prostora: Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Eljuga, Anita. (2006). Uloga i aktivnosti školskog knjižničara u poticanju čitanja lektire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Ercegovac, Snježana. (2008). Prijedlog smjernica za vrednovanje internetskih stranica hrvatskih knjižnica za djecu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Erhatić, Romana. (2008). Uloga knjižničara u timskom radu škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Eškerica, Petra. (2018). Digitization of UNESCO's List of Croatian intangible cultural heritage. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Fabris, Ana-Marija. (2018). Igraonice za djecu predškolske dobi – primjer prakse u Knjižnicama Vladimira Nazora u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Fabris Gasparini, Staša. (2015). Nakladništvo u Istri za vrijeme Habsburške Monarhije i Kraljevine Italije: Od suživota do cenzure. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Živković, Daniela].

Facko-Vnučec, Davorka. (2011). Prošlost i sadašnjost knjižničarstva u Pokupskom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Farkaš, Davor. (2017). Spaljivanje knjiga kao oblik cenzure u totalitarnim režimima XX. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Farkaš, Igor. (2013). Pretraživanje, dohvaćanje i arhiviranje informacija s interneta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tuđman, Miroslav and Pečarić, Đilda].

Ferković, Davor. (2014). Slobodan pristup informacijama na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Fibinger, Ena. (2013). Sustav za praćenje rezultata na sportskim natjecanjima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Fic, Romina. (2015). Razvoj knjižničnog kataloga: Od Sumerana do novog naraštaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ficović Kosović, Deša. (2018). Osnivanje i uređenje Odjela za mlade u Narodnoj knjižnici Grad, Dubrovačke knjižnice : istraživanje korisnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Filipeti, Antonija. (2008). Problematika otuđivanja knjiga iz knjižnica tijekom povijesti i u današnje vrijeme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Filipović, Dinko. (2011). Uloga signals intelligencea u suvremenom ratovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tuđman, Miroslav].

Filipović, Luja. (2014). Informacijska pismenost u visokoškolskom kontekstu: primjer Filozofskog fakulteta u Rijeci. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Flegar, Višnja. (2015). Knjižnice u multikulturalnom društvu:usporedba hrvatskih narodnih knjižnica s odabranim primjerima iz svijeta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Fluksi, Tea. (2007). Institucijski repozitoriji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Fonjak, Petra. (2012). E-učenje : organizacijski, tehnički i pedagoški aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir and Marinković, Renata].

Fornazar, Vanja. (2009). Ponuda zvučnih i elektroničkih knjiga u knjižarama u Brnu i Puli. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Foršek, Petra. (2014). Zatvorske knjižnice u Republici Hrvatskoj: pregled dosadašnjih istraživanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Fotivec, Dorotea. (2015). Translations of museum exhibitions texts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Miklošević, Željka].

Frank Petrović, Gemma. (2013). Projektni dan u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Franković, Aleksandra. (2007). Klasifikacija glazbene građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Franotović Pečarić, Antonija. (2016). Knjižnične usluge za beskućnike: iskustva u SAD-u i Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Franov, Sanja. (2016). Razvoj i značaj informacijske službe u narodnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Frelih, Rahela. (2011). Citiranje u znanstvenim i stručnim radovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Fresl, Nevenka. (2012). Knjižnične službe i usluge za gluhe osobe u hrvatskim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Friščić, Mario. (2018). Library and reading room in Kotoriba and the legacy of Joža Horvat. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Frčko, Miljenko. (2012). Strojno prevođenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Furač, Dina. (2014). Programi za djecu narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Nova verzija s ispravljenim pogreškama u referencijama pohranjena 6.6.2017.) [mentor Barbarić, Ana].

Gabelica, Marija. (2012). Ljetne čitateljske navike stanovnika Koprivnice : istraživanje provedeno u Knjižnici i čitaonici Fran Galović i među građanima Koprivnice u ljeto 2012.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Gagula, Marijana. (2011). Informacijsko obrazovanje unutar školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Gakić, Miroslav. (2004). Istraživanje o stanju u školskim knjižnicama u Međimurskoj županiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Galetić, Ivan. (2006). Autorska prava i software. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Galina, Matija. (2016). Katalog knjiga zbirke Croatica Knjižnice Nadbiskupsko bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu izdanih do 1800. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Galović, Tomislav. (2004). Problematika datiranja isprava u I. svesku Supplementa Codicis diplomatici Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Garba, Anika. (2012). Čitateljske navike učenika Ekonomske škole Sisak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Garić, Ana. (2014). Doprinos arhiva odgoju i obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Pedagogy. [mentor Stančić, Hrvoje and Jurčić, Marko].

Gavranić, Andrea. (2010). Roboti i njihova moguća primjena u svakodnevnom životu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Gavranić, Sanja. (2008). Primjena besplatnih izvora s interneta u nastavi talijanskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Gačan, Maja. (2011). Digitalizacija novina na primjeru knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Gašljević, Ana. (2010). Čitanje danas i sutra.... Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Gašpar, Anita. (2010). Zavičajna zbirka na primjeru Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Gerbac-Bobuš, Daniela. (2015). Informacijska pismenost osoba s invaliditetom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Getaldić, Magdalena. (2013). Zbirka sadrenih odljeva antičke skulpture od vremena Kršnjavog do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Geček, Margareta. (2015). Od pavlinske knjižnice do Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Gešpaher, Ida. (2013). Modernizacija uredskog poslovanja : e-poslovanje u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Ghazzawi, Lejla. (2018). Social software in higher education libraries. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ivanjko, Tomislav].

Giacometti, Kristina. (2011). Utjecaj oblika tiskane knjige na njezinu čitanost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Gilja, Magdalena. (2016). Pristup elektroničkim izvorima u visokoškolskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Gizdić, Berislava. (2009). Čitateljske navike i korištenje interneta učenika Ekonomsko-birotehničke škole u Splitu : istraživanje provedeno u školskoj godini 2008./2009.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Glad, Olgica. (2008). Narodna knjižnica u osmišljavanju i provođenju aktivnosti za poticanje čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Glasnović, Ana. (2016). Alternativni oblici opismenjavanja i čitateljske kulture kod djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Glavak, Sanja. (2015). Čitalačke navike učenika Osnovne škole Prelog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Glijaković, Natalija. (2006). Čitalačke navike učenika Srednje škole Petrinja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Glučina, Martina. (2012). Školski knjižničar kao stručni suradnik u nastavnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Glušac, Siniša. (2012). Kulturna baština kao meta terorističkih napada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Information Science. [mentor Bilandžić, Mirko and Vokić, Denis].

Gmaz, Ana. (2012). Brzo čitanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Gmaz, Vatroslav. (2009). CorAl : sravnivanje na razini rečenice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Goja, Ana. (2009). Knjižnice, internet i slobodan pristup informacijama za djecu i mladež : istraživanje korisnika Gradske knjižnice Zadar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Golenko, Renata. (2010). Školske knjižnice: mjesto poticanja čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Golubić, Kruno. (2007). Pretraživanje hrvatskog internetskog prostora i principi rada internet pretraživača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lauc, Tomislava].

Goluža, Nikolina. (2018). Archives as a showroom and educational space – Croatian National Archive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Gorički, Tomislav. (2017). Uporaba tehnologije u obrazovanju (na primjeru učenja ruskog jezika). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lauc, Tomislava].

Gorupić, Željko . (2006). Mogućnost transkripcije na današnji pravopis hrvatskog stupca Hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika J. Stullija iz 1806. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Gotal, Elvira. (2018). Uloga visokoškolske knjižnice u informiranju studenata o citiranju i plagiranju: na primjeru Knjižnice Filozofskog fakulteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Grabovac, Gordana. (2011). Bibliofilija i bibliomanija . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Gradinščak, Ivana. (2015). Nakladnici pravne literature u Hrvatskoj danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Gradiček, Goran. (2018). Promocija knjižničnih usluga: promotivne aktivnosti narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na Knjižnice grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Grahovac, Ivančica. (2018). Provjeravanje i ocjenjivanje učenika u nastavi informatike u osnovnim školama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Grakalić Plenković, Sanja . (2004). Specifičnosti gimnazijskih knjižnica i njihov utjecaj na smjernice u izgradnji knjižničnog fonda . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Granatir, Patricija. (2016). Reading habits of Romani students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Granić, Adela. (2009). Analiza istaknutih projekata digitalizirane baštine na primjeru nekih europskih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Grden, Nikola. (2010). Sigurnost korisnika na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Grdić, Katarina. (2011). Projekt dječjeg odjela narodne knjižnice kao primjer obrazovnog i kreativnog rada s djecom mlađe školske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Gregorić, Ana. (2011). Riječke zavičajne zbirke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Gregurek, Marina. (2011). Elektronička građa i dostava dokumenata u elektroničkom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Grgac, Bernarda. (2006). Informacijska djelatnost školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Grgić, Mislav. (2006). Knjižnica samostana Sv. Frane u Zadru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Grgorinić, Danijela. (2011). Čitateljska kultura djece od 7 do 14 godina : istraživanje provedeno u OŠ Jure Filipovića Barban u šk. god. 2009./2010.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Grims Nonveiller, Maja. (2014). Knjižnica Muzičke akademije u Zagrebu kao partner u procesu obrazovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketa.) [mentor Živković, Daniela].

Grobenski, Ivan. (2018). Suvremeni pristupi razvoju aplikacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Grozdanović, Matija. (2010). Digitalizacija kulturne baštine . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Grubačević, Ivana. (2015). Informacijske potrebe korisnika u narodnim knjižnicama: primjer Gradske knjižnice Velika Gorica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Grubić, Ines. (2011). Krađa knjiga : na primjeru narodne i školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Grubić, Marijana. (2007). HNOS u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Grudenić, Marina. (2012). Povijesni razvoj knjžnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Grudić Kukavica, Ksenija. (2009). Elektroničko nakladništvo za djecu u Hrvatskoj od 2000. do 2008. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Grčić, Helena. (2016). Povijest dječjeg čitanja u Hrvatskoj: od kraja 18. do kraja 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Gržac, Renata. (2007). Izdanja riječkih nakladnika za potrebe škole: pregled mrežnih stranica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Gržinić, Tamra. (2012). Glazbena zbirka u narodnoj knjižnici s osobitim osvrtom na nabavu i korištenje pojedinih glazbenih žanrova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Gubić, Daniela. (2007). Uloga školske knjižnice u promicanju čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Guić, Juraj. (2016). Interpretacijska staza grada Senja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Guić, Lukrecija. (2016). Muzealizacija Pustinje Blaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Gulišija, Deana. (2007). Čitateljske navike mladih u informacijskom dobu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Guskić, Mihaela. (2017). Presence and experience with ''predatory'' journals in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Gverić, Ante. (2010). Tajni vatikanski arhiv . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ćosić, Stjepan].

Habazin, Dorja. (2016). Školske knjižnice i knjižničarstvo kao pomoć pri obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Habijan, Ivana. (2018). Važnost narodne knjižnice u odgoju i obrazovanju djece : Općinska knjižnica Sidonije Rubido Erdödy. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Hadrović, Josip. (2013). Fotografija kao arhivsko gradivo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Hadžić, Jelena. (2006). Knjižnice u elektroničkom obrazovnom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Haltrich, Filip. (2016). Informacijska i digitalna pismenost: Internet kao izvor informacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Hanzer, Ana. (2010). Osobitosti digitalizacije velikih francuskih enciklopedija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Harabalja, Leira. (2014). Usporedba južnoslavenskih književnosti u UDK sustavu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Kovač, Zvonko].

Harjač, Karolina. (2006). Usporedba slovenskih i hrvatskih standarda za narodne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Harlović, Ozren. (2003). Načela izrade kompjuterskih igara (na primjeru igre Dominance). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Hasanović, Sanja. (2017). Zbirke sitnoga tiska u hrvatskim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Hatvalić, Željka. (2010). Alternativne mogućnosti financiranja knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Havaić, Hrvoje. (2013). Iskustva i pouke novih muzeja u Krakovu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Hazdovac, Vice. (2013). MVC oblikovni obrazac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Heide, Roland. (2006). Bibliografija Vjesnika Arheološkog muzeja u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Herceg, Branimir. (2013). Projektiranje informacijskih sustava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Himbele, Željka. (2004). Knjižnica Muzeja suvremene umjetnosti: od prošlosti do budućnosti u novoj zgradi muzeja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka ].

Hinić, Sandra. (2018). Musums and e-learning. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran and Pavlina, Krešimir].

Hladilo, Antonia. (2016). Organization, documentation and presentation key aspects of of social network photographies. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Hlastec-Ljubačev, Melita. (2008). Kulturna i javna djelatnost školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Hlišć, Karlo. (2017). Mobilna aplikacija za terminološku bazu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Hodžajev, Lucija. (2012). Pitajte knjižničare : online referentna usluga narodnih knjižnica u Hrvatskoj : evaluacija od strane korisnika usluga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Hodžić, Ena. (2014). Interpretacija urbane kulture : studija slučaja zagrebačkog novog vala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Holcer, Dunja. (2004). Poslovanje Dječjeg odjela Narodne knjižnice i čitaonice Sisak pomoću programa OSA-ISIS. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Horaček, Dalija. (2009). Kartografska građa objavljena u Hrvatskoj od 2000. do 2008. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Horvat, Dubravka. (2008). Školska knjižnica kao središte neformalnog učenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Horvat, Ivana. (2012). Eko-muzej Vrbovsko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Horvat, Tatjana. (2011). Građa europskih knjižnica u Europeani na primjeru Austrije, Češke, Estonije, Latvije i Finske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Horvat, Tvrtko. (2015). Informacijski zaokreti u filozofiji i njeni otvoreni problemi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Information Science. [mentor Veljak, Lino and Lasić-Lazić, Jadranka].

Horvat, Vlasta. (2011). Školska knjižnica kao informacijsko i komunikacijsko središte škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Horvatinčić, Nataša. (2010). Fotografija na izložbama u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Horvatić, Gabrijela. (2015). Ljudska, organizacijska i mrežna komponenta poslovnih i upravljačkih informacijskih sustava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Mateljan, Vladimir].

Horvatović, Ana. (2010). Razlike u upotrebi školske knjižnice u malom i velikom mjestu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Hraste, Matilda. (2015). Najstarije doktorske disertacije Sveučilišta u Zagrebu objavljene u časopisima: građa za digitalizaciju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Hren, Jasmina. (2009). Suradnja nakladnika, knjižnica i države. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Hrgovan, Mateja. (2016). Central libraries of national minorities with special emphasis on the Ukrainian national minority in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Hrupelj, Irena. (2010). Uloga Gradske knjižnice "Ksaver Gjalski" u kulturnom životu grada Zaboka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Hrvat Kričančić, Ivana. (2008). Kastavska Čitalnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Hršak, Eugen. (2006). Povijest kriptologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Hrženjak, Natalija. (2011). Deutsche Literaturzeitschriften der Jahrhundertwende (Pan, Jugend und Simplicissimus) aus literatur- und bibliothekswissenschaftlicher Perspektive . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Lacko Vidulić, Svjetlan and Špiranec, Sonja].

Hubak, Kristijan. (2018). Utjecaj računalne tehnologije na usvajanje znanja stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja and Janeš, Franjo].

Huić, Vjera. (2005). Povijest knjižnice i čitaonice Kutina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Husain, Petra. (2014). Zavičajni muzej Vrapče. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Hušnjak, Kristina. (2018). Pretraživanje ne-tekstualnih izvora - glazba i slike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Ille, Morana. (2016). Mediji u stranom vlasništvu - upravljanje informacijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of media and communicology. [mentor Tuđman, Miroslav].

Indić, Dragana. (2018). Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrozovanju i školskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir and Špiranec, Sonja].

Ivaković, Katja. (2018). Uloga knjižničara u edukaciji korisnika u specijalnim knjižnicama Istarske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ivanek, Matija. (2013). Umjetna inteligencija na filmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Ivanjek, Lana. (2006). Postupci masovnog konzerviranja zapisa na kiselom papiru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Ivanković, Mihaela. (2006). Knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ivanović, Marin. (2013). Strateški menadžment u baštinskim institucijama. Studija slučaja : folklorni ansambl Linđo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Ivanović, Zlatko. (2009). Čitanje i učenici zagrebačke Osnovne škole Remete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ivanušić, Suzana. (2011). Slovački fondovi u zagrebačkim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Ive, Adriana. (2015). Digitalizacija periodičkih publikacija u cilju očuvanja kulturnog blaga: "Istarske novine online/Istrian Newspaper Online". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Ivko, Vlastimira. (2006). Skupni katalog u informacijskoj službi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ivković, Zrinka. (2012). Ex libris u Hrvatskoj krajem 19. stoljeća do 30-ih godina 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jadrijević, Bernarda. (2018). Information aspects of digitization of audio-visual records. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Jagić, Ivana. (2013). Interpretacija kao sredstvo upravljanja prirodnom baštinom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Jagić, Vlatka. (2012). Čitalačke navike i interesi učenika OŠ Đuranec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Jakić, Doris. (2018). Istraživanje potrebe uvođenja usluge bibliobusa u općinu Konavle. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jaković, Petar. (2009). Uloga i mjesto školske knjižnice i knjižničara u razvijanju i poticanju kulture kod učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Jakovljević, Filip. (2014). Razvoj mobilne aplikacije za pregled i komentiranje web-sadržaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Primjer rada aplikacije) [mentor Juričić, Vedran].

Jakuš Mejarec, Kristijan. (2012). UML : Unified Modeling Language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Jakšić, Igor. (2012). O elektronskom sportu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pletenac, Tomislav and Lopina, Vjera].

Jakšić, Valentino. (2017). Managing the space digitisation project. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Jamić, Mario. (2017). Obrazovne računalne igre. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Jandras, Ana. (2016). E-knjiga u visokoškolskom obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Janjić, Gordana. (2004). Zaštita fotografije u knjižničnim zbirkama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Janko, Martina. (2011). Marketing u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Janković, Petar. (2015). Računalna sigurnost u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Jarrar, Sanja. (2007). Kognitivni aspekti umjetne inteligencije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Jasenko, Andrea. (2013). Digitalizirani književni časopisi u Hrvatskoj : doprinos širenju spoznaja o književnim časopisima na hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Javorsky Kurek, Andrea. (2009). Važnost informacije u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Jelača, Nina. (2014). Muzejske knjižnice u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana and Vujić, Žarka].

Jelen, Igor. (2009). Analiza sadržajnih elemenata mrežnih stranica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Jelenčić Modrić, Una. (2017). Influence of libraries and lectures on reading habits of adults and children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Jelić, Viktoria. (2007). Bibliografija Gorskog kotara: 1975.-2006.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Jelić, Vinka. (2007). Povijest Gradske knjižnice u Čazmi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Jelković, Marko. (2007). Utjecaj turizma na baštinu: primjeri Zadarske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Jelčić, Josip. (2012). Web 2.0 u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Jerković Lourenço, Nada. (2017). Conservation aspects of portuguese chain of history buildings adapted to hotels (pousadas) and their public presentation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Ćorić, Franko and Vujić, Žarka].

Jeršek, Petra. (2018). Analysis and comparison of authority files for ancient authors in international authority file VIAF. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jež, Darija. (2008). Uloga školske knjižnice u nastavi geografije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Jirsak, Ivana. (2015). Djelatnost informatora narodnih knjižnica i čitateljske navike korisnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Josipović, Ivica. (2008). Povijest Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" u Karlovcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Josić, Milana. (2012). Nabava građe u knjižnici 18. gimnazije u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Jozić, Irena. (2017). Knjižnica Uršulinskog samostana Varaždin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Jug, Leona. (2012). Kultura čitanja poezije u višim razredima osnovne škole : istraživanje interesa učenika OŠ Mursko Središće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Junger, Marina. (2016). Eko-muzej Štefanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Babić, Darko].

Juraga, Marin. (2004). Marshall McLuhan i digitalne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Juranko, Marija. (2004). Projekt "Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Jureković, Ana. (2005). Ilirska čitaonica u Varaždinu od osnivanja do 1918. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Jureković, Snježana. (2010). Čitanje lektire u višim razredima osnovne škole : istraživanje provedeno u OŠ I. G. Kovačića, Staro Petrovo Selo, šk. god. 2008./2009.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jurenec, Alen. (2014). Suradnja narodne i školske knjižnice: na primjeru knjižnice OŠ "Bartola Kašića" i knjižnice Staglišće u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jurin Protić, Lidija. (2013). Zadaće osnovnoškolske knjižnice : istraživanje čitateljske kulture učenika OŠ Jakovlje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Jurina, Irena. (2006). Automatsko indeksiranje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Jurić, Mario. (2011). Noć muzeja : berlinsko iskustvo i usporedba sa situacijom u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Jurišić, Zrinka. (2014). Cenzura u Poljskoj od 1945. do 1990. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jurković, Ida. (2014). Razvoj knjižničnog kataloga s naglaskom na glavne značajke nove generacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jurković, Ida. (2014). Marketing baštine: studija slučaja Park prirode Papuk. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketni upitnik.) [mentor Babić, Darko].

Jurčević, Mihaela. (2005). Zaštita i konzervatorsko-restauratorski radovi na povijesnim zastavama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Maroević, Ivo].

Juzbašić, Leo . (2004). Novi trendovi u razvoju računalne opreme za pomoć u informatizaciji nastave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kaić, Iva. (2015). Suvremeno nakladništvo u Hrvatskoj iz područja arheologije (2010.-2015.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kajinić Čenić, Ivana. (2019). School library of Požega Gymnasium. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kaligari, Loreta. (2008). Informacijska djelatnost u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kantar, Sandra. (2007). Bibliografija o bioetici u Hrvatskoj: (1996.-2006.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Karadža, Marina. (2015). Uloga školske knjižnice u korelacijsko-integracijskom pristupu djelu Ivana Gundulića "Osman". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean and Špiranec, Sonja].

Karakaš Radošević, Ankica. (2012). Školske knjižnice Osječko-baranjske županije : analiza podataka 2000.-2010.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lazić, Nikolaj].

Karamatić, Jurica. (2009). Knjižnica franjevačkog samostana Svete Marije u Zaostrogu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Kardaš, Valentina. (2013). Čitalačke navike učenika Strukovne škole Sisak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketa.) [mentor Barbarić, Ana].

Karloci Kvakan, Suzana. (2016). Doprinos školskog knjižničara u promicanju informacijske pismenosti u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Kasabašić, Jelena. (2012). Digitalizacija inkunabula u hrvatskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kasaić, Barbara . (2005). Proces tekstualne digitalizacije Della Bellinog Talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika iz 1785. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Katalinić, Josip. (2016). Video igre u obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dovedan Han, Zdravko].

Katić, Miroslav. (2006). Mrežne stranice narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Kašaj, Lana. (2008). Izvori za studij fonetike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Kekanović, Aleksandar. (2008). Multikulturalizam u manjinskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kekez, Tamara. (2014). Digitalni repozitoriji hrvatskih visokoškolskih i znanstvenih ustanova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kelava, Ivana. (2012). Bibliobusne službe Republike Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Kelkedi, Željka. (2013). Specijalna interdisciplinarna bibliografija članaka o ljudskim pravima - kontekst znanstvene komunikacije i otvorenog pristupa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kenđelić, Vesna. (2019). Presentation and Analysis of FRBR Group 1 Entities in RDA. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Keča, Marica. (2010). E-knjiga u srednjoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Keča, Mateja. (2014). Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne u Hrvatskoj - centralizirani vs. decentralizirani pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kešina, Gordana. (2011). Interkulturalne knjižnice u Švicarskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Kežić Pucketić, Ivana. (2018). The presence of different types of libraries on Facebook: the state and the prospect. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kiralj, Davor. (2008). Sukobi niskog intenziteta : sigurnosna osnovica procesa globalizacij. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tuđman, Miroslav].

Kirin, Marija. (2015). Kvizovi za poticanje čitanja kao nova knjižnična usluga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kiseljak, Maja. (2009). Uloga školske knjižnice u novom elektroničkom obrazovnom prostoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Kladarić, Predrag Gjuro. (2004). Standard ISO 2709 i njegove primjene formati UNIMARC i MARC21. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Klajzner, Ivana. (2018). The legacy of the Croatian singing society “Kolo“ at the national archives of Croatia with focus on the arranging of their legacy at the Croatian State Archives and a detailed overview of a part of their legacy at the State Archives in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Katalinić, Vjera and Ivanović, Jozo].

Klak Mršić, Iva. (2007). Marketing u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Klarić, Iva. (2016). Valorisation of the cultural heritage of Medvednica Nature Park and suggested cultural tour. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Ćorić, Franko and Babić, Darko].

Klarić, Marina. (2016). Taktilna slikovnica na dječjim odjelima narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Klarić, Martina. (2018). Edukacijski programi u baštinskim institucijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Information Science. [mentor Miklošević, Željka and Batinić, Štefka].

Klasnić, Ksenija. (2007). Stavovi studenata Filozofskog fakulteta o Omegi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Klemar, Blaženka. (2007). Značajniji hrvatsko-njemački i njemačko-hrvatski opći rječnici od 1991. godine do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kličarić, Maja. (2011). Zavičajna zbirka Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" u Karlovcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Klubička, Filip. (2017). Fine-grained human evaluation of an English to Croatian hybrid machine translation system. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Ljubešić, Nikola].

Knezović, Anamarija. (2004). Lokalni radio kao prijenosnik informacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Knežević, Albertina. (2014). Knjižnica Samostana Duha Svetoga u Fojnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Knežević, Josip. (2013). Poslovna inteligencija i open source alati. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir and Tuđman, Miroslav].

Knežević, Tomislav. (2016). The impact of information technology on the archiving process. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Knežević, Tomislav. (2016). Mobile application for sharing and archiving multimedia content. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Knežić, Valentina. (2016). Information assessment in academic environment. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Kolaković, Dijana. (2016). Zavičajna zbirka Narodne knjižnice i čitaonice Buzet – građa za retrospektivno popunjavanje fonda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Kolar, Mario. (2011). Znanstveni i stručni časopisi u Podravini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kolar Doklaja, Jelena. (2014). Varaždinske tiskare od 16. do kraja 19. stoljeća: prijedlog za izradu mrežne stranice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kolar Dokleja, Jelena. (2014). Varaždinske tiskare od 16. do kraja 19. stoljeća: prijedlog za izradu mrežne stranice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kolar Janković, Tanja. (2009). Cenzura tiskane riječi : od popisa zabranjenih knjiga do današnjih izazova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kolarić, Martina. (2008). Vinko Vošicki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kolić, Marija. (2013). Obvezni primjerak – temelj fonda zavičajne zbirke na primjeru Gradske knjižnice "I. G. Kovačić" Karlovac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Kondres, Lana. (2018). Mobilna tehnologija kao alat u nastavi njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Anđel, Maja and Kocijan, Kristina].

Konfic, Lucija. (2008). Plan projekta digitalizacije ostavštine Vatroslava Kolandera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Konjevod, Mihaela. (2019). Information and Communication Technology in Rehabilitation of Hearing Impaired Children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Information Science. [mentor Mildner, Vesna and Lauc, Tomislava].

Kontak, Maja. (2012). Mladi i čitanje : utjecaj novih medija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Končić, Ivana. (2018). The role of public library in adolescents' leisure time: library services and programs for young adults. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana and Blažević Simic, Ana].

Kopjar, Mladen. (2006). Knjiga kao krivac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kordić, Vesna. (2009). Elektronička knjiga : izrada el. knjige putem OCR tehnologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kordiš, Denis. (2009). Umjetna inteligencija u obradi prirodnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Kos, Bernarda. (2007). Analiza dostupnosti ispitne literature na Fakultetu organizacije i informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kos, Denis. (2014). Teorijske perspektive informacijske pismenosti : kritičko pedagogijski pogled. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Pedagogy. [mentor Špiranec, Sonja and Komar, Zvonimir].

Kosec, Ivana. (2006). Mentalne mape. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ljubešić, Nikola].

Kosović, Mirna. (2014). Bibliografija radova o džudu objavljenih u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Predmetno kazalo i kazalo autora.) [mentor Barbarić, Ana].

Kostić, Ljiljana. (2015). Knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama u narodnim knjižnicama Istarske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kovač, Marta. (2010). Pravo djece na pristup informacijama : korištenje interneta u osnovnoškolskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kovač, Vedrana. (2009). Projekt "Pitajte knjižničara" : mrežna referentna usluga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kovač (Nuhbegović), Majda. (2008). Hrvatske etnološke serijske publikacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kovač Mikacinić, Snježana. (2006). Informacijska tehnologija u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kovačević, Jelena. (2014). Etnografske zbirke izvaneuropskih kultura u zagrebačkim muzejima i zbirkama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Grbić Jakopović, Jadranka and Vujić, Žarka].

Kovačević, Julijana. (2004). Obrada lektire u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kovačević, Martina . (2004). PGP - Pretty Good Privacy. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Kovačević, Matej. (2014). Post-editing of machine translation output with and without source text. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Pavlović, Nataša and Seljan, Sanja].

Kovačević, Snježana. (2011). Čitateljske navike žena : na primjeru istraživanja zaposlenica Osnovne škole Bedenica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kovačić, Irina. (2008). Mrežne informacijske usluge u medicinskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kovačić, Lidija. (2006). Knjižnične službe i usluge za učenike s disleksijom u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kovačić, Marko. (2018). Narodne knjižnice kao nakladnici: na primjeru knjižnica u Republici Hrvatskoj od 1997. do 2015.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kovačić, Miljenko. (2012). Oprema školske knjižnice . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Košec, Neven. (2011). Računalni kriminal. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Košić, Tomislav. (2010). Zaštita knjižnične građe: projekti digitalizacije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kožul, Ana. (2014). Književni turizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Kožul, Megi. (2016). (Re)prezentacija i učenje o usmenoj tradiciji-studija slučaja: kreativna muzejska radionica u Etnografskom muzeju Istre. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Miklošević, Željka and Marković, Jelena].

Krajačić, Biljana. (2011). Web 2.0 i knjižnice : učenici O.Š. Lipik na Facebooku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Krajačić, Petrunjela. (2011). Suradnja učitelja i školskog knjižničara na promicanju kulture čitanja u nižim razredima osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kraljević, Branka. (2004). Glagoli u prvom tomu rječnika Dizionario italiano - latino - illirico Ardelija Della Belle iz 1785. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kraljević, Ivan. (2004). Razvoj suvremene knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Kraljić, Ana. (2017). Digitalizacija u nacionalnim knjižnicama istočne Europe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kramar, Ivana. (2011). Bajka : interpretacija i recepcija : uloga školskog knjižničara u promicanju bajke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kranjec, Maja. (2018). Eco-museums as a phenomenon : conceptual planning of eco-museum Babina Greda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Kranjčec, Ana. (2012). Rad s korisnicima u narodnoj knjižnici na primjeru Gradske knjižnice Krapina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kranjčević, Ante. (2010). Application for counting n-grams. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Kranjčić, Denis. (2016). Analiza sustava za evaluaciju strojnih prijevoda primjenom Dinamičkog okvira i Višedimenzionalne metrike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Kristić, Vedrana. (2015). Muzejske radionice i razvoj višestrukih inteligencija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Miklošević, Željka].

Krivak, Vladimir. (2003). Rječnička baza podataka za višejezični rječnik pojmova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Krizmanić, Lucija. (2017). Virtualne zajednice prakse i stvaranje novog znanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Križevan, Igor. (2012). Programski jezik Python u podučavanju i primjeni metoda objektnog programiranja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dovedan Han, Zdravko].

Krnić, Matija. (2012). Funkcionalna specifikacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Krpan, Siniša . (2004). Razvoj informacijske tehnologije i njezina uloga u suvremenom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Krstanović, Marina. (2017). Sustav digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar: platforma Islandora i sheme deskriptivnih metapodataka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Zlodi, Goran].

Krstanović, Marina. (2017). Narodna knjižnica kao kulturno središte grada: primjer Gradske knjižnice i čitaonice Požega. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Krtanjek, Irena. (2009). Uloga internetskih izvora i školske knjižnice u nastavi vjeronauka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Krznarić, Ester. (2008). Marketing u visokoškolskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Aparac-Jelušić, Tatjana].

Krznarić, Marina. (2018). Knjige za učenje njemačkog jezika u Hrvatskoj od 1761. do 1850. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Häusler, Maja and Živković, Daniela].

Krčmar, Đurđica. (2010). Bibliografija o Virju : doprinos poznavanju uloge Virja u hrvatskoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kudelić, Jelena. (2016). Prisutnost nacionalnih arhiva zemalja članica Europske unije na društvenoj mreži Facebook. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje and Pečarić, Đilda].

Kuhada, Damir. (2011). Imenik bilja Bogoslava Šuleka: računalna analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor UNSPECIFIED].

Kujundžić, Ivana. (2007). Uloga HNOS-a u poticanju čitanja i i obrade lektire u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kukec, Madeleine. (2013). Grbovi Varaždinske županije na primjeru grada Varaždina, grada Lepoglave i dvorca Trakošćan : povijesno-muzeološki pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Galović, Tomislav and Vokić, Denis].

Kukić, Ivana. (2011). Darovi za knjižnične zbirke : praksa visokoškolske i općeznanstvene knjižnice . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Kukulj, Petar. (2018). Metodologija izgradnje paralelnih korpusa i ekstrakcije specifične terminologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Kukuljan, Vanja. (2017). Identifikacija i komunikacija baštine Ivane Brlić Mažuranić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Kukuljan, Vanja. (2017). Uloga narodnih knjižnica u poticanju čitanja mladih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kuleš, Magdalena. (2018). Technologies for long-term preservation of digitally signed archival records. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Dunđer, Ivan].

Kulić, Adela. (2013). Lokalizacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Kulić, Vedran. (2015). Managing a business document. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Rajh, Arian].

Kumic - Bušić, Kristina. (2004). Uloga školske knjižnice u ruralnoj sredini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kundić, Marina. (2012). Povijest Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ u Karlovcu . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kundrata, Vanja. (2018). Application of games with a purpose in the description of heritage. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ivanjko, Tomislav and Stančić, Hrvoje].

Kupirović, Bojan. (2015). Alternativni informacijski centri u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kursar, Martina. (2004). Planiranje mjera zaštite pisane baštine za slučaj prirodnih katastrofa i ratova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Kurtović, Dejana. (2009). Revizija i otpis knjižnične građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Kurtović, Ileana. (2014). Uloga društvene mreže Facebook u muzejskoj komunikaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik) [mentor Zlodi, Goran].

Kurtović, Ileana. (2014). Istraživanje informacijske pismenosti studenata Sveučilišta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik.) [mentor Špiranec, Sonja].

Kusalo, Pero. (2018). Process of digitization in archives, museums and libraries in Dubrovnik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Kustura, Anita. (2014). Muzej kao brend. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Kuća, Branka. (2005). Tiskarstvo grada Varaždina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kučar, Marina. (2005). Tri najveća nakladnika dječje knjige u Hrvatskoj u razdoblju od 2000. do 2005. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kučer Beš, Marina. (2014). Arhivističko sređivanje i opis fonda Zagrebačkoga dramskog kazališta te fondova kinematografa „Narodni dom” iz Samobora i „Udarnik” iz Velike Gorice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Kušanić, Silvija. (2014). Pregled i usporedba knjižnično-informacijskih sustava narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kušanić, Silvija. (2015). Računalna tehnologija kao pokretač novih modela poslovanja i usluga u baštinskim institucijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Kušar, Senka. (2005). Knjižnica Franjevačkog samostana Kloštar Ivanić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kušen, Marijana. (2004). Knjižnica Kapucinskog samostana u Osijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stipčević, Aleksandar].

Kušević, Draženka. (2008). Čitanje papirne i elektroničke knjige u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kušević, Marta. (2014). Muzejska radionica kao oblik edukacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Kušić, Tamara. (2018). Enological and gastronomic offer in the function of tourism: wine tourism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Kvapil, Kristina. (2018). Comparison Croatian and Czech Libraries. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kvesić, Luka. (2016). Narodne knjižnice kao mjesta pružanja ekonomskih i pravnih informacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Labotić, Bogdana. (2007). IFLA-ine i Unesco-ove smjernice za školske knjižnice - usporedbe s radom u svakodnevici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Lacković, Suzana. (2009). Uloga školske knjižnice u unapređenju odgojno-obrazovnog procesa u školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Lakotić, Patricia. (2016). Odnosi s javnošću i marketing u knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Landeka, Ankica. (2009). Knjižnica isusovačke misije iz Petrovaradina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Laptoš, Nela. (2016). Otvorena edukacija kroz online tečajeve. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja and Mikelić Preradović, Nives].

Latas, Branka. (2011). Opremljenost informatičkih učionica hrvatskih osnovnih škola. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Latin, Matija. (2013). Valencijski rječnici u češkoj i hrvatskoj leksikografiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Mikelić Preradović, Nives and Sesar, Dubravka].

Laurić, Dubravka. (2007). Čitateljske navike karlovačkih srednjoškolaca: istraživanje provedeno početkom 2007. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Lazar, Željka. (2012). Popis knjiga plemićke obitelji Bombelles. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Lazić, Silvana. (2010). Razvitak Knjižnice i čitaonice Popovača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Lebarić, Anja. (2015). Pravo na pristup informacijama u narodnim knjižnicama Primorsko–goranske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Lebinac, Silvio. (2007). Mikrofilmiranje kao priprema za digitalizaciju novina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Ledić, Ana. (2015). Modeliranje života u računalnim igrama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Legović, Ivana. (2014). Dječji odjeli i aktivnosti za djecu u narodnim knjižnicama Istarske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketni upitnik.) [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Leko, Matea. (2013). Izrada web aplikacije za evidenciju radnih sati. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Lenac Legac, Katarina. (2016). Uloga školske knjižnice i aktivnosti školskog knjižničara u procesu odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Lenić, Marija. (2015). Uloga dječjih knjižnica u odgoju i obrazovanju djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Levanić, Saša. (2012). Pronalaženje plagijata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Lešaja, Jelena . (2004). INSPEC-ova klasifikacija i njena primjena u knjižnici Instituta za fiziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Leško-Benčik, Mirjana. (2011). Zaštita knjižnične građe na primjeru školskih knjižnica Požeštine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Leščić, Stjepka. (2004). Odstranjivanje nepoćudnih knjiga iz knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Librenjak, Hana. (2015). Asian cultural institutions in Croatiaas creative industries. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Librenjak, Sara. (2011). Multimedia Assisted Learning of Japanese Script. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Lipovac Matić, Dijana. (2016). Čitateljske navike djece od 5. do 8. razreda: istraživanje provedeno na učenicima u Osnovnoj školi Rivarela Novigrad u šk. god. 2014./2015.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Livada, Jasna. (2006). Revizija i otpis u školskoj knjižnici : prvi korak ka uključivanju u planirane promjene u školstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Livaković, Morena. (2013). Percepcija knjižničara u književnim djelima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Lišnić, Nina. (2016). Muzej kao sredstvo integracije migranata i promoviranja kulturne različitosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Vujić, Žarka].

Ljubić, Barbara. (2009). Aktivnosti u osnovnoškolskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Ljubičić, Tajana. (2007). Umjetna inteligencija i pretpostavke na kojima se temelji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Lokin, Lucija. (2006). Usporedba hrvatske i ruske tekuće nacionalne bibliografije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Lončarević, Kristina. (2013). E-čitači i e-knjige: budućnost u knjižnicama ili samo trend?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik.) [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Lončarević, Marta. (2008). Neposredni odgojno-obrazovni rad školskog knjižničara u informacijskom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Lončarić, Lana. (2017). Usporedba sučelja kataloga nove generacije: Crolist Vero i Zaki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Lončarić, Tihana. (2017). Korisničko označivanje književnoumjetničkih djela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Lovreković, Ana. (2015). Ženski aspekti sabiranja na primjeru zbirki Grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Lovreček, Maja. (2005). Metapodaci za obrazovne elemente. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Lovrić, Jakica. (2010). Razvoj školskih knjižnica Sestara milosrdnica u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Lovrić Cvjetković, Vesna. (2011). Marko Antun de Dominis kao jedinstvena odrednica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Lozovina, Snježana. (2011). Interpretacija i prezentacija arheoloških nalaza in situ na zagrebačkom području. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Lucin, Luka. (2018). Football and shaping national identity: the case of the Croatian national team and world cup in France. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Lucić, Zvonko. (2009). Rječnička struktura hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika Rjecsosloxjr, Joakima Stullija u odnosu na hrvatske rječnike s kraja dvadesetog stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Lujo, Katica. (2009). Tragom dubrovačkih bi(bli)ografa : (zastupljenost dubrovačkih biografa u bibliografijama i bibliografskim pomagalima od 19. st. do danas). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Lukačić, Petar. (2009). Čitanje u elektroničkom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Machala, Lovela. (2006). Čitateljske navike studenata bibliotekarstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu: istraživanje je provedeno u akademskoj godini 2005/2006. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Magdalenić, Bojana. (2011). Informacijska pismenost kao okosnica cjeloživotnog učenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Majača, Mirko. (2004). Rječnička baza podataka na temelju knjige dr. Otona Kučere "Telegraf i telefon" iz 1925. (računalna obrada) . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Majcen Linn, Olga. (2014). The presence of Croatian libraries on the social network Facebook from 2012-2014. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Majdak, Martina. (2018). Predmetno označivanje beletristike u narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ivanjko, Tomislav].

Majer, Ivana. (2010). Objavljivanje hrvatskih jednojezičnih rječnika u Hrvatskoj od 1880. do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Majetić, Klara. (2017). Prijedlog modela online rječnika hrvatskog znakovnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Bago, Petra].

Majić, Anamarija. (2015). Klasifikacija i klasifikacijski sustavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Zlodi, Goran].

Majić, Anđela. (2018). Upravljanje informacijama i znanjem u knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Majstorović, Anja. (2018). The influence of technology on information behavior of generation Y. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela and Potkonjak, Sanja].

Maković, Maja. (2014). Ilustracije u knjigama u srednjovjekovlju i renesansi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Malkoč Bišćan, Anita. (2016). Volunteering and inclusion in libraries. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Malogorski, Martina. (2016). Platforme za prodaju i posudbu e-knjiga u Hrvatskoj i svijetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Mance, Helena. (2007). Poticanje čitanja i pisanja djece kao korisnika u narodnoj knjižnici : na primjeru Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mandić, Morena. (2011). Interdisciplinarnost i intermedijalnost u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Maran, Martina. (2012). Praktična primjena Joomle! pri izradi dinamičnih web stranica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Mardešić, Katarina. (2007). Multimedija u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Marek, Alma. (2008). Nakladnici politološke literarure u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Marenić, Patricija. (2010). Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne : primjer Hrvatske knjižnice za slijepe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Marešić, Ivana. (2014). Od izvora do moderne institucije muzeja - europske tekovine na prostoru Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Margarin, Ivana. (2013). Arhivi i stvaranje kolektivnog pamćenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tuđman, Miroslav].

Margetić, Mirta. (2017). Dječje likovne radionice kao oblik komunikacije baštinskih ustanova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Marin, Anita. (2006). Prikupljanje, obrada, pohrana i korištenje omeđenih mrežnih publikacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Marinić Čuljak, Milena. (2012). Informacijska služba u specijalnim knjižnicama društveno-humanističkog područja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Marinković, Ivanka. (2006). Likovna enciklopedija od 19. stoljeća do danas : kulturni fenomen ili potreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Marinović, Barbara. (2014). Kulturna baština u franjevačkim samostanima u Slavoniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Upitnik o knjižničnoj građi.) [mentor Barbarić, Ana and Vujić, Žarka].

Marić, Ana. (2016). Knjižnice i knjižničari u popularnoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Marić, Helena. (2011). Kultura čitanja u višim razredima osnovne škole "Prof. Blaž Mađer" u Novigradu Podravskom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Marić, Matija. (2014). Zaštita zbirki grafika i njihova prezentacija u virtualnom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Art History. [mentor Špikić, Marko and Zlodi, Goran].

Marić, Petar-Krešimir. (2015). NoSQL baze podataka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Marić, Vanja. (2008). Informacijska revolucija i knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Maričević, Ivana. (2018). Gradska knjižnica Nova Gradiška od narodne čitaonice do suvremene narodne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Maričković, Sandra. (2018). Pojam bibliografske obitelji na primjeru djela Vlak u snijegu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Marjanović, Kristina. (2011). Stav srednjoškolskih nastavnika o suradnji nastavnika i knjižničara : primjer s mariborskog područja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Marjanović, Mirna. (2012). Izdavačka djelatnost u Slavoniji od sredine 18. do početka 20. stoljeća s posebnim osvrtom na Diwaldova izdanja u fondovima dvije spomeničke knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Markanović, Marina. (2017). Zaštita knjižnične građe u narodnim knjižnicama Koprivačko-križevačke županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Markač, Valentina. (2018). Prezentacija umjetničkih djela u virtualnim muzejima na primjeru virtualnog muzeja avangarde. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Markolini, Nives. (2016). Knjiga kao simbol u svetim spisima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Markota, Jelena. (2018). Zgrade visokoškolskih knjižnica: na primjeru Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Sveučilišne knjižnice u Splitu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Markov, Jelena. (2017). Zvučna knjiga u Hrvatskoj knjižnici za slijepe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Markov, Jelena. (2018). Integrirani informacijski sustav medijskog arhiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Luić, Ljerka].

Marković, Ivan. (2011). The concept of educational game: Knowledge Duel - The Quiz. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Marković, Vlatka. (2016). Moodle u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Pavlina, Krešimir].

Markulin, Dinka. (2018). Comparison of rules for transcription of the elements of area 4 of PPIAK and ISBD with corresponding elements in RDA. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Markus-Greč, Željka. (2011). Knjižnice i izazovi digitalnog doba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Marmilić, Jasenka. (2007). Odnos korisnika prema knjižnici: istraživanje na primjeru Osnovne škole A. Mihanovića Petrovsko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Maroević, Domagoj. (2004). Zaštita građe u muzeju Turopolja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Maroević, Ivo].

Maros, Mia. (2018). Protection of audiovisual heritage: case studies „ Film Museum“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Martan, Željka. (2010). Zastupljenost hrvatskih književnika u Wikipediji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Martinić, Lorena. (2017). Primjena multimedija u novijim hrvatskim udžbenicima njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

Martinović, Irena. (2004). Uloga knjižnice u razvoju čitalačkih navika djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Martinović, Ivana. (2013). Informacijski sustav rukometnog kluba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Martinović, Natalija. (2004). Digitalne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Martinčević-Grubač, Ana. (2010). Rad školske knjižnice Američke međunarodne škole u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Martinčić, Ivana. (2011). Razvoj knjižnica na Bujštini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Marušić, Željko. (2007). Cyberspace: virtualno okruženje informacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Marušić, Željko. (2012). Elektroničke knjige u knjižnicama : predviđanja knjižničara zagrebačkih srednjih škola. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Maršić, Slavica. (2011). Knjiga : kamen (s)poticanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mataić, Goran. (2012). Zaštita podataka pohranjenih na računalu uz primjenu kriptiranja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Matanović, Finka. (2006). Tiskarstvo u Slavonskom Brodu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Matanović, Vedrana. (2018). Lange Nacht der Museen, Berlin 2014 / Noć muzeja, Zagreb 2014 Marketingstrategien im Vergleich. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Matešković (dj. Ruk), Valentina. (2013). Višejezičnost u haškim procesima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Matija, Marohnić. (2018). Responsive images in web design. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Kocijan, Kristina].

Matić, Marina. (2011). Informatizacija školstva u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Matić, Nikolina. (2011). Odgojno-obrazovna uloga čitanja u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Matičić, Jelena. (2018). Lauba House. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Matković, Biljana. (2004). Uloga školskog knjižničara u timskom radu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka ].

Matošević, Jasenka. (2005). Uloga i aktivnosti školske knjižnice u poticanju čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Mavrić, Blaženka. (2005). Informacijske usluge u narodnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Mačak, Mihael. (2018). Primjena ICT u stvaranju interaktivnih dinamičkih sadržaja za učenje arapsko-hrvatskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Mačešić, Mateja. (2018). Od anonimnosti do personalizacije - transparentnost informacija u transformaciji web-a. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Mašina, Dina. (2009). Katolička hrvatska tiskarna : doprinos poznavanju zadarskog tiskarstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Medaković, Milana. (2008). Razvoj Knjižnice i čitaonice u Plaškom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Medić, Petra. (2018). Vjersko nakladništvo u Hrvatskoj iza 1990. godine: prikaz kretanja na temelju broja nakladnika i njihovih izdanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Melinščak Zlodi, Iva. (2015). Posao knjižničara zaduženog za elektroničku građu u akademskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Melnik-Terzić, Tatjana. (2005). Knjižnica franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mesić, Borna. (2018). People’s Hero Ljubica Gerovac in the context of the People’s Liberation Struggle memory politics. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Miklošević, Željka].

Mesić, Jagoda. (2015). Informacijska pismenost studenata kao (ne)razlikovno obilježje u kontekstu pripadnosti različitom socio-ekonomskom i obrazovnom okolišu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Mesić Kvakan, Anamarija. (2006). Cenzura od knjige do interneta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mezak, Martina. (2010). Školska knjižnica u procesu odgoja i obrazovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Mihalić, Kristina. (2016). Treatment procedures and protection of film archival material. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Mihaljević, Josip. (2016). Besplatni programi kao podrška nastavnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Mihaljević, Marta. (2014). Hrvatsko arhivističko nazivlje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Mihaljević, Milica and Stančić, Hrvoje].

Mihelčić, Jadranka. (2004). Čićenje i ispravljanje knjiga: na primjeru "Heidi" Johanne Spyri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mihelčić Živanović, Dijana. (2014). Zavičajna građa u knjižnici Osnovne škole Brod Moravice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Mijačika, Andrija. (2017). Kulturna vrsnoća kao temeljno načelo kulturne djelatnosti narodne knjižnice u doba kulturne pluralnonsti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mikac Ciglar, Sandra. (2009). Razvoj knjižnica u Međimurju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Mikanović, Ivana. (2014). Referentni izvori informacija : istraživanje navika korisnika Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik) [mentor Živković, Daniela].

Mikec, Valentina. (2016). The need for redefining contemporary public library buildings and spaces: example of the „Fran Galović“ public library in Koprivnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Mikeli, Paula. (2017). Knjižnične usluge za djecu predškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Miklec, Danijela. (2011). Programiranje u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Mikulec, Marta. (2017). The Importance of European Universities' Visual Identity. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Kocijan, Kristina].

Mikulić, Tihana. (2008). Povijesni razvoj knjižnice u Petrinji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Milanović, Maja. (2014). Isusovci i isusovačke knjižnice u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Milanovski, Ivan. (2013). Ostavština Milovana Gavazzija kao kulturno nasljeđe Knjižnice Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Petrović Leš, Tihana and Horvat, Aleksandra].

Milardović, Anamarija Helena. (2019). Multikulturalnost u hrvatskim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ivanjko, Tomislav].

Milek, Maja. (2008). Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne osobe u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Milek, Sandra. (2008). Učenje u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Miletić, Romina. (2013). Uloga školskog knjižničara u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Milevoj Klapčić, Majda. (2010). Razvijanje predčitačkih navika u djece predškolske dobi : s osvrtom na radionicu za roditelje održanu u Dječjem vrtiću "Pjerina Verbanac" u Labinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Miljak, Anđela. (2005). Čitanost u Osnovnoj školi Vela Luka i Smokvica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Milotić, Andrea. (2018). Uloga i zadaće muzejske knjižnice na primjeru Knjižnice Muzeja Grada Rovinja - Rovigno - Museo della Città di Rovinj - Rovigno. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Milovac, Sanja. (2014). Biblioterapija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Miloš, Margareta. (2012). Knjižnice na garešničkom području. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mirić, Anja. (2018). Development of archival service in the Socialist Republic of Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

Mironović, Sara. (2014). Knjiga i knjižnice srednjovjekovne Rusije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Mirčetić, Ana. (2018). Kartografska građa kao informacijski izvor u knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Mitrović, Petra. (2007). MATΣMATX : primjena računala u nastavi jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Mišura, Ana. (2018). Usporedba Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Knjižnice Filozofskog fakulteta u Orléansu: doprinos poznavanju suvremenih visokoškolskih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Mladenović, Martina. (2014). Sisački Stari grad u novom tekstualnom ruhu i mom duhu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Mladinov, Maja. (2011). Evolucija enciklopedije : hrvatska enciklopedija na Internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Mokrovčak, Valentina. (2007). Školska knjižnica kao podrška nastavnom procesu . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Molnar Skopal, Kasandra. (2010). Uloga tehnike tiska na zahtjev. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Morandini Ćavarović, Iva. (2015). Međuknjižnična posudba i srodne usluge dostave građe u hrvatskim visokoškolskim i znanstvenim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Moretić, Danijela. (2013). Organizacija izložbe : od ideje preko realizacije do evaluacije na primjeru humanitarno-edukativne izložbe AkTer FEST 2012.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Mostovac, Iva. (2015). Čišćenje knjiga kao metoda provođenja cenzure u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Možgon Kauzlarić, Nataša. (2006). Komunikacija školskog knjižničara s korisnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Mrakovčić, Petrica. (2012). Integracija učenika s posebnim potrebama u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Mraz, Josip. (2011). Informacijske i komunikacijske tehnologije u svakodnevnom životu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Mrkić Radivojević, Sanja. (2004). Čitalačke navike osnovnoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mrkus, Daria. (2017). Korisnički pristup sadržajnoj obradi na primjeru stranica za društveno čitanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Mrzljak, Nela. (2005). Specijalna knjižnica Istraživačkog instituta Plive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Mršić Tikvić, Ivana. (2018). Referentna zbirka školske knjižnice : primjer Knjižnice Osnovne škole Sesvetska Sela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Murić, Dean. (2007). Automatizacija školske knjižnice pomoću računalnog programa RUK (Rad u knjižnici). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Mučnjak, Dorja. (2007). Citiranje kao sastavnica informacijske pismenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Muškardin, Dijana. (2010). Korištenje enciklopedija u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Mušong, Silvija. (2009). Odnosi s javnošću u muzejima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Mužar, Zrinka. (2011). Usporedba tezaurusa online baza podataka ERIC i LISTA. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Mužina, Dina. (2017). Modeli i sheme metapodataka za dugoročno očuvanje u institucijskim repozitorijima: implementacija PREMIS-a u Islandora digitalnom repozitoriju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Mužina, Dina. (2018). Masovni otvoreni online tečajevi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Nahod, Ana. (2007). Jezične tehnologije i paralelni korpusi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Nahod, Bruno . (2004). Mogućnost transkripcije Belostenčevog hrvatsko - latinsko rječnika iz 1740.godine na suvremeni pravopis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Namesnik, Valentina. (2016). Knjiga i radio: Dvojna uloga knjige na Trećem programu Hrvatskog radija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Naprta, Gordana. (2005). Model suvremene školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Nedić, Ivan. (2017). Model izrade učeničkog korpusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

Nekić, Ivan. (2011). Upravljanje terminologijom: njemačko-hrvatska terminološka baza s područja automobilske tehnike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Nemec, Dragutin. (2006). Ograničavanja korištenja autorskih djela u digitalnom obliku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Nemec, Marinka. (2006). Uloga školske knjižnice i knjižničara u poticanju čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Nevjestić, Kristina. (2011). Primjena tehnologije u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Nikić, Kristina. (2017). The analysis of the translations of belles-lettres to Croatian language from the Croatian national bibliography. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Nikolić, Kristina. (2011). Odnos jezika i mišljenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Nikolić, Marinko. (2004). Klasifikacija znanosti: izvorište bibliotečno-bibliografske klasifikacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Nikolić, Melita. (2015). Muzejska koncepcija izložbe o pionirima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Nikolić, Siniša. (2007). Jedinstvena cijena knjige i tržište knjiga u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Njegovac, Grozdana. (2012). Osnovnoškolska lektira i hrvatski izdavači. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Njegovan, Zoran. (2010). Zavičajne zbirke u digitalnom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Nježić, Matej. (2017). Motivacijske tehnike u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Nogić, Ivana. (2012). Školska knjižnica u suradničkom ozračju : suradnja knjižničara i učitelja razredne nastave na primjeru OŠ Ljubeščica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Novak, Helena. (2007). Glazbeni odjeli u narodnim knjižnicama : novi mediji i (pre)oblikovanje knjižničnih službi i usluga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Nebesny, Tatjana].

Novak, Jasmina. (2009). Kultura čitanja učenika viših razreda osnovne škole : istraživanje provedeno u OŠ Gornji Mihaljevac u šk. god. 2008./2009.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Novak, Silvija. (2012). Memorijalni prostori hrvatskih književnika na području Zagreba i okolice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Albaneže, Nikola].

Novak Stanko, Ema. (2018). Digital image processing : comparison of photo editors. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Novak Stanko, Ema. (2018). 3D design. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Novokmet, Marija. (2015). Knjižnične usluge za društveno isključene skupine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Novosel, Ines. (2011). Društveni mediji i pravo na privatnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir and Jurić, Hrvoje].

Novoselac, Ivanka. (2010). Uloga školske knjižnice u procesu integrirane nastave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Nuhbegović(kovač), Majda. (2008). Hrvatske etnološke serijske publikacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Obradović, Sandra. (2010). Percepcija knjižnice u književnim djelima Borgesa, Eca, Calvina i Zafóna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ogrizek Biškupić, Ivana. (2009). Informacijski sustavi i njihova primjena u obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Olivari, Vanessa. (2005). Muzejske publikacije na novim medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Olić, Slavica. (2010). Vrednovanje informacijskih izvora kao sastavnica informacijske pismenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Opačak, Zita. (2005). Upotreba informacijske tehnologije u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Opić, Siniša. (2006). Uloga školske knjižnice u prevenciji poremećaja u ponašanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Orešić, Ivana. (2010). Uloga školske knjižnice u osposobljavanju učenika za cjeloživotno učenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Orešković, Marina. (2008). Marketing u narodnim knjižnicama u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Orešković, Sanja. (2006). Informacijska služba u narodnoj knjižnici: (na primjeru Gradske knjižnice Rijeka). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Oroshi, Sabina. (2016). Djelovanje Galerije Rigo u Novigradu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Galjer, Jasna and Vujić, Žarka].

Pahić, Lana. (2006). Brockhausova enciklopedija u tiskanom i elektroničkom obliku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Paić, Slaven. (2017). Domenska analiza kao paradigma organizacije znanja u informacijskim znanostima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pajnić, Sanja. (2010). Uloga starije knjige u priručnoj zbirci školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pajnić Barišić, Majda. (2009). Izdanja Biblije u 15. i 16. stoljeću : od rukopisne do elektroničke Biblije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Palijaš, Alen. (2018). Informacijski izvori i usluge za manjinsku romsku zajednicu u raznim vrstama knjižnica u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology
Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela and Demir, Ljatif].

Palijaš, Boris. (2007). Klasifikacija povijesti u sustavu UDK. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Palinić, Katarina. (2011). Suradnja roditelja i dječjih knjižnica . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Paliska, Ana. (2009). Sudjelovanje Hrvatske u projektima stvaranja europske knjižnice i Europeane. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Palčić, Elena. (2017). Comparison of Croatian and Italian scientific journals in the field of social science. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Palčić Borić, Ivana. (2018). Information and IT literacy - generational differences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Panian Selimić, Maja. (2010). Zadovoljstvo korisnika elektroničkih izvora u knjižnično dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Panić, Matija. (2016). Cenzura odozdo: prilog raspravi o cenzuri i ulozi knjižnica u demokratskom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Papić, Ana. (2006). Rječnička baza barbarizama na temelju rječnika "Barbarizmi u hrvatskom jeziku" Vatroslava Rožića iz 1913. godine. . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Paračić, Ivan. (2007). Cenzura u Jugoslaviji : 1945.-1990.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Paračić, Ivan. (2007). Cenzura u Jugoslaviji : 1945.-1990.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Parašić, Ivan. (2007). Cenzura u Jugoslaviji : 1945.-1990.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Parnham, Tamara. (2012). Obrazovni materijali i podrška korisnicima u elektroničkom okruženju : primjena na području muzejske dokumentacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran and Banek Zorica, Mihaela].

Pastuović, Ana. (2011). Odnosi s javnošću kao dio strateškog upravljanja u muzejima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Pastuović, Anita. (2005). Knjige novinskih nakladnika u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pastuović, Romana. (2010). Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Paurić, Jelena. (2010). Narodne knjižnice i prava djece: na primjeru projekta Knjižnica širom otvorenih vrata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Pavelka, Marija. (2013). Evaluacijski aspekti multimedijskog instrukcijskog dizajna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lauc, Tomislava].

Pavetić Goluban, Mirela. (2011). Uloga čitanja u procesu primarne socijalizacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pavić, Antonia. (2013). Korpusna leksikografija jezika struke na primjeru teksta Police and Criminal Evidence Act. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir and Gačić, Milica].

Pavić, Antonia. (2013). Uloga knjižnice u ostvarivanju pristupa informacijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Pavić, Inja. (2018). Knjižnice kao treći prostor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Pavić, Lara. (2016). Promidžba narodnih knjižnica Primorsko-goranske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Vrana, Radovan].

Pavičić, Jelena. (2018). Knjižničke usluge za djecu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Pavlečić, Anita. (2006). Aktivnosti u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pavlović, Jelena. (2014). Naracija na izložbi - različita uporaba, perspektive i primjeri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Pavlović, Kristina. (2005). Kriteriji za vrednovanje mrežnih stranica narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pavlović, Mladen. (2017). Odnos Zamp-a prema knjižnicama u uspostavi ravnoteže između prava korisnika i prava autora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pavlović Mlačak, Blaženka. (2008). Suradnja školske knjižnice i bibliobusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pađen, Luka. (2018). Kriptologija u teoriji i praksi u prvoj polovici dvadesetog stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Paškvan, Ema. (2014). Muzej Turopolja: od poslanja do vizije budućnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Pean, Anita. (2004). Rječnička baza podataka na temelju prve hrvatske kuharice - "Szokachke knige" iz 19. stoljeća . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Pehar, Vedran. (2004). Mogućnosti multimedijskog oblikovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Peić, Lana. (2005). Etno-muzej na otvorenom "Staro selo" u Kumrovcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Pejić, Ružica. (2013). Brendiranje destinacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Pejić, Tea. (2015). Računalni učenički korpusi i učenički korpus hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

Pemper, Branka. (2009). Edukacijski programi za pretraživanje baza podataka na primjeru Sveučilišne knjižnice Rijeka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pendo, Ana. (2017). Istraživanje informacijske pismenosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku: usporedna analiza studenata društvenog i umjetničkog područja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Špiranec, Sonja].

Penzar, Marija. (2017). Dostupnost elektroničkih verzija tiskanih časopisa na njemačkom jeziku u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu i knjižnici Goethe instituta Kroatien. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pepelko, Maja. (2017). Suvremena školska knjižnica i nove pismenosti 21. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Perak, Ivana. (2012). Obilježja informacijske službe u radu knjižare. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Peranić, Martina. (2011). Vanjski uzroci oštećenja i zaštita knjižnične građe na papirnom mediju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Perdija, Andrea. (2011). Aktivnosti školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Perinić, Ana. (2010). Povijest knjižne produkcije na Buzeštini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Perić, Željko. (2004). Uporaba interneta u arhivima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Perković, Lucija. (2014). ISDIAH (International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings) and its practical appliance. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Lemić, Vlatka].

Peruničić, Vedran. (2015). Bibliocikliranje - projekt studenata Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pervan, Dora. (2018). The possible uses of crowdsourcing in Croatian heritage institutions. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanjko, Tomislav].

Perčinlić, Ana. (2014). Cenzura na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Peršić, Kristina. (2014). Edukacija u parku prirode Medvednica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Pestić, Daria. (2014). Suradnja narodnih knjižnica i osnovnih škola: na primjeru zagrebačkih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Pedagogy.
(Prilog: Anketni upitnik.) [mentor Barbarić, Ana and Kolak, Ante].

Petak, Iskra. (2011). Popisi zabranjenih knjiga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Petani, Danijela. (2011). Rad školske knjižnice u osnovnoj školi za učenike s teškoćama u razvoju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Petaros, Danijela. (2006). Poticanje čitanja lektire mladih čitatelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Peteh, Gordana. (2008). Školsko nakladništvo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Peti, Nikola. (2014). Mijenjanje percepcije o ilustraciji kroz povijest (s posebnim osvrtom na Tomislava Tomića). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Petrak, Krešimir. (2014). Čitalačke navike učenika OŠ Sesvetska Sopnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Petrač, Božica. (2013). Nakladništvo u doba Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Petrač, Božica. (2013). Nakladništvo u doba Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Petrec, Tatjana. (2012). Izdavačka djelatnost Državnog arhiva u Bjelovaru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Petric, Valentina. (2013). Knjižnica župne crkve Blažene djevice Marije u Mariji Bistrici : povijesni razvoj i ustroj knjižnice od 1704. do 1942. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Petrinec, Tatjana. (2011). Protok, korištenje i očuvanje informacija na radnom mjestu : primjer vatrogastva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Petrinić, Ivana. (2015). Suvremene srednjoškolske knjižnice – primjer Gimnazije Pula. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Petričušić, Ivan. (2017). Long-term preservation and legal aspects of Electronic document and records management. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Rajh, Arian].

Petrlić, Romana. (2008). Značaj Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za hrvatsku leksikografiju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Petrnel, Marina. (2009). Uloga školske knjižnice u cjeloživotnom obrazovanju učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Petrović, Alma. (2004). Mogući pravci razvoja sustava vojnih knjižnica u Hrvatskoj vojsci. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Aparac-Jelušić, Tatjana].

Petrović, Borislav. (2012). Stavovi studenata o uporabi OpenSource tehnologija u obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Petrović, Irena. (2018). Employees in faculties of theology in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Petrović, Katarina. (2018). The Museum as a Place of Formal Learning for Primary and High School. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Information Science. [mentor Bošnjak, Zvonimir and Miklošević, Željka].

Petrović, Petra. (2010). Specijalne knjižnice neprofitnih udruga i ustanova u Zagrebu otvorene javnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Petroševski Novak, Alenka. (2011). Dječja knjižnica : važan čimbenik u razvoju čitateljske kulture djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Petrušić, Renata. (2011). Uporaba identifikacijskih oznaka u hrvatskim mrežnim knjižarama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pevec Zorić, Martina. (2010). Karlovačke serijske publikacije od 1918. do 1990. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pezelj, Karla. (2018). Sustainable heritage management: potential and valorization of the legacy of Viktor Kovačić within the context of cultural tourism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Jurić, Zlatko and Miklošević, Željka].

Peći Marčetić, Vlasta. (2014). Pokretne knjižnice u Hrvatskoj: poticaj osnivanju bibliobusne službe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pećirko, Antun. (2004). Sustavi i tehnologije za potporu operativne i strateške kriminalističke analitike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Pečarić, Anđela. (2010). Biometrijske metode identifikacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tepeš, Božidar].

Peček, Danijela. (2009). Aktivnosti u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Pečur, Petar. (2013). Knowledge Management in e-Science. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela and Stančić, Hrvoje].

Pešić, Roko. (2011). Klasifikacija prirodnih znanosti u Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji : primjer fizike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pikić, Aleksandra. (2006). Alternativne knjižnice u gradu Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pilčik, Domagoj. (2011). Microsoft Exchange Server 2010: mogućnosti i načini arhiviranja e-mail poruka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Pintač, Ivana. (2016). Zavičajna zbirka Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof - očuvanje novomarofskog identiteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Piria, Marina. (2017). Radionice i projekti u školskim knjižnicama: usklađenost sa zadaćama školske knjižnice, primjeri iz prakse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pirić, Marija. (2004). Muzealizacija kazališnog života u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Piuca, Elisa. (2019). Local collection in the City library Pula. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Pižir, Mira. (2014). Primjena RFID tehnologije u hrvatskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Plevnik, Suzana. (2010). Uloga školskog knjižničara u razvijanju čitateljskih navika učenika osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pleša, Ivona. (2011). Praktična primjena kliničke biblioterapije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pleša, Paula. (2016). Etika i etički kodeks u muzejima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Stublić, Helena].

Plišo, Astrid. (2016). Digitization of audio-visual materials in broadcasting archives. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Plišo, Astrid. (2016). Umjetna opća inteligencija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Lopina, Vjera].

Podnar, Morana. (2018). Informacijsko ponašanje i navike učenika osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Poljak, Dorotea. (2013). Razvoj aplikacija u Androidu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir and Juričić, Vedran].

Polović, Marinko. (2012). Online usluge u hrvatskim narodnim knjižnicama : usluga Pitajte knjižničara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Pompe, Natalija. (2014). Dječja ilustracija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pondeljak, Ivana. (2008). Dječji književni interesi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Posilović, Katarina. (2011). Arhivski korisnici . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Potkornjak, Nenad. (2011). Čitateljske navike učenika Osnovne škole Ivana Kukuljevića u Sisku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Poturiček, Martina. (2006). Neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Povrženić, Marija. (2004). Knjižnica kao informacijsko središte u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Požarić, Tena-Vionea. (2016). Predstavljanje tradicije u školskim knjižnicama u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Banek Zorica, Mihaela].

Požega, Marko. (2018). Sigurnost i penetracijsko testiranje mrežnih aplikacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Kocijan, Kristina].

Pranić, Maja. (2016). Suradnja Odjela za djecu i mlade Knjižnice Augusta Cesarca Ravnice i civilnog društva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Predojević, Helena. (2008). Pregled razvoja i poslovanja INDOK-a Knjižnice pri institutu za elektrotehniku, te bibliografija radova djelatnika Končar-Instituta za elektrotehniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Prilika, Kristina. (2008). Struktura programa informacijskog opismenjavanja u knjižnicama osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Prlić, Marija. (2011). Razvoj kršćanskih knjižnica u antici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Prpić, Ana. (2010). Narodne knjižnice Ličko-senjske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Prpić, Martina. (2011). Stare i rijetke knjige na području Nove Gradiške i okolice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Puclin, Tomislav. (2011). Ričoslovnik (vocabolario – Wörterbuch) iliričkoga, italijanskoga i nimačkoga jezika s jednom pridpostavljenom gramatikom ili pismenstvom Josipa Voltića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Puklavec, Matija. (2019). E-mail archiving. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Pulišelić, Lea . (2004). Hrvatska enciklopedija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Puljar , Mirela. (2005). Odgojno-obrazovna zadaća školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Puljek, Kristijan. (2012). Pregled povijesnog razvoja umjetne inteligencije u videoigrama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Puljiz, Josipa. (2010). Usluga Pitajte knjižničara s posebnim osvrtom na upite vezane uz religiju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pupek, Lidija. (2012). Suodnos hrvatske leksikografije i razvoja nakladništva od kraja 16. stoljeća do 30-ih godina 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris and Živković, Daniela].

Purgar, Marija. (2006). Značenje i uloga školske knjižnice u razvijanju kulture čitanja kroz usvajanje osnovnoškolske lektire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Purkić, Zdravka. (2010). Digitalizacija školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pušić, Suzana. (2010). Razvoj osnovnoškolskih knjižnica u Bjelovaru i razvoj knjižnice OŠ Rovišće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Pužar, Maksin. (2014). Festivalizacija nematerijalne kulture u Istri na primjeru Pićna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Kelemen, Petra and Babić, Darko].

Rade, Marina. (2018). Development of reading skills with the help of animals: review of program R.E.A.D. “Reading to the dog”. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Radenović, Ivana. (2014). Dječja biblioterapija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Radigović, Marko. (2011). Strategije marketniga u knjižničnoj djelatnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Radić, Matko. (2012). Filozofija informacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Radić, Nikola. (2018). Audiovisual departments and collections in public libraries : examples of the Zagreb City Libraries. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Radić, Stipe. (2009). Analiza tehnologije za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Radman, Nives. (2018). Fotografija kao interpretacijski edij na muzejskim izložbama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Miklošević, Željka].

Radovanović, Tina. (2011). Knjižnica suvremene škole : putovnica za društvo znanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Radović, Dunja. (2015). Sustav za studentsku administraciju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Radović, Željko. (2014). Biblioterapija i čitanje sa psom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Radoš, Lucija. (2011). Passionale MR 164 : početak povijesti knjige u hrvatskom kulturnom prostoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Radoš, Marica. (2004). Knjižnica u novoj zgradi Osnovne škole "Kupljenovo-Luka" Kupljenovo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Radošević, Petra. (2014). Računala u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Raguž, Paula. (2009). Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe : analiza primjera iz prakse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Rajić, Tina. (2016). RZU Podroom: Oblici djelovanja i komunikacije s javnošću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka and Vujić, Žarka].

Rajković-Vrdoljak, Draženka. (2007). Lektira na webu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Rajsz, Dražena. (2014). Susreti s autorima u Narodnoj knjižnici „Petar Preradović“ Bjelovar : Bibliografija publikacija s potpisom autora ili darivatelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Rakić, Milena. (2010). Tiskana građa knjižnica franjevačkog samostana u Zaostrogu i Makarskoj s osvrtom na tiskare i nakladnike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ravić, Ana. (2007). Zaštita grafičkih zbirki u knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Razum, Filip. (2018). Tourist guides – interpretation and construction of heritage. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Kelemen, Petra and Babić, Darko].

Račić, Darko. (2013). Relacijski model podataka za praćenje troškova telefonskih poziva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Račić, Iva. (2004). Multimedijski marketing u prehrambenim kompanijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Rački Joskić, Indira. (2011). Informacijska pismenost : uloga i značaj knjižnice osnovne škole u konceptu informacijskog opismenjavanja učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Raženj, Tatjana. (2008). Zadovoljstvo korisnika informacijskim uslugama narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Repinec, Irena. (2012). Upravljanje poslovnim procesima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Res, Zrnka. (2017). Koncepcija povremene ikonografske izložbe u umjetničkom muzeju na primjeru Strossmayerove galerije starih majstora HAZU. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stublić, Helena].

Resman Malović, Nikolina. (2018). Security of information in digital form. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Retkovac , Zvonimir. (2004). Rječničke baze latinskog jezika i mogućnosti automatskog prevođenja hrvatske jezične baštine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Ribarić, Ana. (2016). Oscillations in using the services of Rijeka City Library as a result of infrastructural changes. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Rihtarić, Josip. (2007). Mrežna suradnja školskih knjižničara : od izgradnje mrežnih stranica svoje knjižnice do izgradnje repozitorija knjižničarskih radova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Rihtarić, Josip IZV. (2007). Mrežna suradnja školskih knjižničara : od izgradnje mrežnih stranica svoje knjižnice do izgradnje repozitorija knjižničarskih radova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Rihtarić, Margareta. (2016). Strateški plan unapređenja usluga u narodnoj knjižnici na primjeru Knjižnice i čitaonice Gračac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Rimac, Marko. (2019). Implementation of the Directive on certain permitted uses of orphan works in Croatia: an example of a diligent search for the photographer Rudolf Firšt. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Rizvić, Marina. (2018). Nakladnici konspiracijske literature u Hrvatskoj : na primjeru izdanja od 1918. do kraja 2017. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Robotić, Draženka. (2010). Izdavačka djelatnost u gradu Samoboru: u razdoblju od 2000. do 2010. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Rogina, Sanela. (2015). Problematika knjižničnog prostora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Rogić, Martina. (2012). Business intelligence u osiguranju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tuđman, Miroslav].

Roglić, Marija. (2013). Društveno korisno učenje kao model za poticanje društvenog poduzetništva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

Rohtek, Anita. (2006). Odnos korisnika školske knjižnice prema knjižničnoj građi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Roksandić, Tihana. (2010). Poticanje čitanja i razvoj čitalačkih navika u knjižnici osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Rončević, Boris. (2010). Renderiranje vizualnih podataka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Rosandić, Iva. (2018). Position of Croatian classical film in public library collections. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Rudić, Ivana. (2018). Muzeji mira i mogućnost osnivanja muzeja mira u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Rudić, Ivana. (2018). 3D digitalizacija i vizualizacija kulturne baštine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Rukavina, Nikolina. (2009). Knjižnični katalozi u narodnim knjižnicama Ličko-senjske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Rupena Stančić, Gordana. (2011). Specijalna knjižnica Arheološkog muzeja Istre. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Rusac, Nikolina. (2014). Kulturnoantropološki i muzeološki pristupi tematizaciji industrijskog nasljeđa socijalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Potkonjak, Sanja and Babić, Darko].

Rutić, Petra. (2005). Uništavanje obiteljske kulturne baštine Bajnskih dvora 1919. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Ruš, Branimir . (2005). Riječnička baza tursko-hrvatskog rječnika u stihovima Muhameda Hevaija Uskufija "MAQBŪLI 'ARIF" (Potur Şāhidī) . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Ružić, Dražen. (2005). Prve tiskare u Hrvatskoj i njihovo značenje u europskom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ružić, Ivana. (2015). Etnografska zbirka u Svetom Ivanu Žabnu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vokić, Denis].

Sabljak, Ivana. (2018). Odnos srednjoškolaca prema čitanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Sabljak, Jelena. (2016). Opis entita djelo prema FRBR-u i RDA: usporedba i analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Sabo, Maša. (2014). Društveni aspekti muzejskih prostora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Sacher, Branka. (2004). Planiranje muzeja : idejni projekt za muzej čokolade. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Sadak, Valentina. (2016). Brendiranje destinacije : studija slučaja Sjedinjenih Meksičkih Država. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Sakač, Andreja. (2010). Informacije prenošene u slikovnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Sakač, Nataša. (2007). Knjižnica u svjetlu HNOS-a. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Salaj, Boris. (2004). Mogućnost transkripcije uvodnog dijela Mikaljinog hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika iz 1651. godine na suvremeni pravopis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Salamon, Petra. (2015). Narodna knjižnica kao kulturni centar zajednice s osvrtom na Gradsku knjižnicu Pregrada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Salopek, Željka. (2016). Electronic theses and dissertations deposit in institutional repositories: practice in higher education institutions in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Library. [mentor Stančić, Hrvoje].

Samaržija, Daniela. (2007). Suradnja školske i narodne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Sambolec, Vlatka. (2008). Marketing i njegova primjena u knjižničnom poslovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Samman, Dunja. (2014). Prikaz i usporedba arhivističkih i knjižničarskih standarda za opis gradiva/građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana and Rajh, Arian].

Santo, Kristian. (2016). Digitization practice and services for visually impaired students at the University of Zagreb and examples from abroad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Stančić, Hrvoje].

Schlosser, Daniel . (2004). Pridjevi u prvom tomu Talijansko-latinsko-hrvatskom rječnika Ardelija Della Belle iz 1728. . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Scmitz, Melita. (2010). Menadžment i marketing u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Seiter, Petra. (2010). Uloga školskog knjižničara u nastavi hrvatskog jezika u srednjoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Seletković, Vesna. (2006). Integracija korisnika s posebnim potrebama u narodnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Semenski, Luka. (2018). Archives and genealogical research. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

Semenski, Luka. (2018). Hospital libraries for patients in the City of Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Semenski, Sara. (2018). Bibliographic data in articles in Croatian scientific journals. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Sertić, Martina. (2006). Informacijska tehnologija u obrazovanju i primjena edukativnog softvera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Sestrić, Daniela. (2016). Suvremena informacijska služba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Sever, Mislav. (2017). Web application for management and visualisation of archival materials. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Juričić, Vedran].

Silaj, Kristina. (2008). Knjižničar za djecu i mediji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Simeunović, Siniša. (2004). Prevođenje poslovnih pisama i oglasa pomoću NeuroTran®-a . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Sinanović, Gordon. (2013). Osnivanje zavičajne zbirke u Gradskoj knjižnici "Ksaver Šandor Gjalski" u Zaboku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Singer, Đuro. (2013). Pravo djece na informacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Sinjerec, Biserka. (2006). Izrada mrežne stranice školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Sinković, Marta. (2017). Preventivne mjere zaštite knjižnične građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stublić, Helena].

Sinovčić-Perković, Jakov. (2014). Cenzura knjige u Hrvatskoj: 1918. – 1990. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Sinožić, Silvia. (2011). Povijesni razvoj hrvatskih čitaonica u Istri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Sironić, Marina. (2011). Knjige za djecu i mlade objavljene u Hrvatskoj : udio u nabavnoj politici narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Sjekavica, Maris. (2010). Razvoj Centra za turističku dokumentaciju i informacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Sjekavica, Marko. (2012). Sustavno uništavanje baštine : prema pojmu kulturocida/heritocida. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Skeledžija, Davor. (2008). Imenički direktorij s posebnim osvrtom na Microsoftov "Active Directory". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Skenderović, Emina. (2006). Mogućnost transkripcije uvodnog dijela Hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika Rjecsosl"xje Joakima Stullija iz 1806.g.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Skračić, Fran. (2017). Learning Services and Tools for Blind and Visually Impaired People. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Skupnjak Žagi, Tatjana. (2008). Kreativne radionice kao dio informacijske službe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Slavujac, Vjekoslav. (2008). Arhitektura suvremenih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Smičić Slovenec, Mirjana. (2011). Zadaće školske knjižnice u formiranju čitateljstva za 21. stoljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Smrekar, Dino. (2017). Zaštita osobnih podataka na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Solenički, Luka. (2014). Računalna sigurnost: etičko hakiranje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Somrak, Ivor. (2015). Etičke implikacije u razvoju umjetne inteligencije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Sorić, Neven. (2007). Razvoj i korištenje sustava za upravljanje web sadržajem u međunarodnim školama u Centralnoj i Istočnoj Europi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Sočo, Jasmina. (2010). Uloga knjižničara u visokoškolskom obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Spevec, Anita. (2007). Poticanje čitateljskih navika na primjeru Odjela za djecu i mladež Gradske knjižnice u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Spevec, Marijana. (2010). Ilustracije u knjigama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Srebačić, Tena. (2016). European national libraries on the internet. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Srndović, Darko. (2009). Informacijska služba od papirne do digitalne knjižnice : na primjeru Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Stajić, Natalija. (2013). Muzejska dokumentacija i posebnosti sadržajne obrade na primjeru Arhiva Tošo Dabac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran and Špiranec, Sonja].

Stanić, Dijana. (2012). Muzeji na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Stanić, Karlo. (2018). The influence of international standards for archival description on the content and usability of information aids. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

Stanić, Karlo. (2018). Analiza medijskog izvještavanja o migrantskoj krizi u Europi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Stanić Palašti, Marina. (2009). Četrnaest godina primjene sustava ISMN u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Stanković, Dunja. (2017). Knjižnica franjevačkog samostana u Krapini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Stančić, Draženka. (2006). Kultura čitanja učenika viših razreda osnovne škole : istraživanje u školskoj knjižnici OŠ Ivana K. Sakcinskog, Ivanec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Starčević, Ana. (2013). Pohrana i pristup mrežnoj građi u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Staudacher, Matko. (2012). Izrada i evaluacija softvera za računalno potpomognuto učenje engleskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: CD sa softverom za računalno potpomognutno učenje engleskog jezika.) [mentor Seljan, Sanja].

Stefanović, Slobodan. (2008). Pokušaj automatskog prevođenja malog tursko-engleskog rječnika na hrvatski jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Stepanić, Anamarija. (2014). Čitateljski klubovi u zagrebačkim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketni upitnik) [mentor Barbarić, Ana].

Stilinović, Lana. (2018). Program aktivnosti dječjeg odjela narodne knjižnice "Petar Preradović" Bjelovar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Stipanec, Sanja. (2018). Istraživanje zadovoljstva korisnika uslugama Narodne knjižnice i čitaonice Jastrebarsko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Stipanov, Sandra. (2013). Teorija izbora u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Stipetić, Davor. (2010). Digitalizacija audiovizualnih arhiva . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Stipetić, Jelena. (2006). Cenzura u Njemačkoj Demokratskoj Republici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Stjepanović, Marta. (2016). Zaštita knjižnične građe u slučaju prirodnih katastrofa – primjer Općinske narodne knjižnice Drenovci. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Stojko, Zrinka. (2013). Knjižnica franjevačkog samostana u Čakovcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Strbad, Martina. (2011). Isusovačka Knjižnica „Juraj Habdelić“ u Zagrebu i njezina zbirka inkunabula. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Strelar, Valentina. (2005). Izgradnja knjižničnih zbirki u narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Nebesny, Tatjana].

Strinavić, Ana. (2015). Studenti i otvoreni pristup znanstvenim informacijama: istraživanje studenata Sveučilišta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Stričević, Sandra. (2004). Pedagoško-animatorske aktivnosti u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Subotić, Igor. (2009). Sustavi za upravljanje dokumentima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Suton, Branimir. (2015). Heraldička baština Zagrebačke nadbiskupije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Talić, Daria. (2010). Ilustracija dječjih knjiga u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Taraš, Milena. (2011). Suradnja narodnih i osnovnoškolskih knjižnica . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Telišman, Ana. (2018). Preservation and revitalization of industrial heritage on the example of Fotokemika factory. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Jurić, Zlatko and Babić, Darko].

Tepeš, Gabrijela. (2012). Upravljanje znanjem u procesu odnosa s korisnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Terihaj, Sandra. (2004). Rječnička baza hrvatskih građevinskih naziva s kraja 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Terzić, Marija. (2014). Biomedicinski časopisi u Hrvatskoj: Osvrt na časopis Medicinski vjesnik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Tkalec, Anja. (2016). Kataložni opis dijapozitiva u Zbirci audiovizualne građe Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Tkalec, Marija. (2013). Pristup izradi mrežnih korpusa oblikovanjem posvećenih crpitelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ljubešić, Nikola].

Tkalčić, Marina. (2013). Usporedba tiskanog i virtualnog kataloga muzejske izložbe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Toić, Vanessa. (2015). Sveučilišna knjižnica u Puli : od Pokrajinske knjižnice Istre do središnje knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Tokić, Vlatka. (2008). Usporedba manifestima propisanih zadaća školskih i narodnih knjižnica : ispitivanje stupnja izvršavanja zadaća na primjeru daruvarskih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Tomas, Sara. (2018). Izložbena djelatnost narodnih knjižnica grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka and Lasić-Lazić, Jadranka].

Tomaš, Romina. (2010). Može li knjižničar biti i cenzor?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Tominac, Božica. (2008). Uloga školske knjižnice u odgojno obrazovnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Tomić, Ivana. (2011). Projektni pristup u izgradnji sustava za upravljanje dokumentima . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Tomić, Viktorija. (2015). Školska knjižnica Novska i područne školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Tomljenović, Domagoj. (2003). Uzorci u programskom jeziku Delphi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor UNSPECIFIED].

Tomljenović, Mia. (2013). Multimedija u obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Tomšić, Viktorija. (2018). Zadaća i misija knjižnica u ruralnoj sredini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Topić Hohnjec, Marija. (2019). Models of extracurricular activities in the school library. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Torbica, Željko. (2012). Umjetna inteligencija u znanstvenoj fantastici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Tot, Marija. (2008). Aktivnosti školske knjižnice u motiviranju korisnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Toth, Željko. (2012). Python kao početni jezik za učenje programiranja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dovedan Han, Zdravko].

Trbojević, Alda. (2006). Čitalačke navike i interesi učenika osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Trbušić, Željko. (2013). Postupci sređivanja arhivskog gradiva na primjeru fonda "Teatar u gostima". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Tresić, Vinka. (2015). Problematika individualnih pseudonima u online knjižniim katalozima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Trstenjak, Marta. (2010). Kultura čitanja učenika viših razreda osnovne škole : istraživanje provedeno u OŠ Podturen u šk. god. 2009./2010.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Tucaković, Marko. (2014). Usporedna evaluacija automatskih prijevoda primjenom tehnologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Tuhtan, Mirela. (2011). Programi za djecu i mladež u narodnoj knjižnici : istraživanje knjižnica Primorsko-goranske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Tukić, Ivan. (2018). National security and development of security and intelligence services in the Republic of Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dunđer, Ivan].

Tukić, Ivan. (2018). Preservation of audio materials: the case of Croatian arhives. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ćosić, Stjepan and Stančić, Hrvoje].

Tukić, Silvio. (2017). Web aplikacija za terminološku bazu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Tumpa, Kristina. (2005). Izdavačka djelatnost Filozofsko-teološkog fakulteta Družbe Isusove. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Tumurad, Suzana. (2009). Informacijska služba u knjižnicama ruralnog područja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Turalija, Zrinko. (2011). "Izgradnja knjižničnoga fonda: na primjeru Prehrambeno-tehnološke škole u Zagrebu" . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Turk, Silvija. (2019). Gradska knjižnica Samobor : prikaz programa i usluga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Turkalj, Anita. (2011). Nove tehnologije u učenju jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vidović Bolt, Ivana and Banek Zorica, Mihaela].

Turković, Jasna. (2012). Provjera modificiranog Heapsovog zakona na korpusu zakona Europske unije na hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tuđman, Miroslav].

Tutić, Matea. (2015). Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne osobe u hrvatskim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Tušek, Mladen. (2004). Računarske mreže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Tuškan, Gorana. (2005). Mrežne usluge narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Tuškan, Katarina. (2013). E-knjiga u narodnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Tvrtković, Loredana. (2018). The Euphrasian Basilica in Poreč: research, conservation and museological presentation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Špikić, Marko and Stublić, Helena].

Udatny, Borna. (2018). Academic libraries: Library of the Chatolic Faculty of Theology of the University of Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Ujdur, Ivana. (2009). Internet u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Ujlaki, Kristian. (2004). Promidžbene aktivnosti narodnih knjižnica na primjeru knjižnice i čitaonice "Fran Galović". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Ulip, Branka. (2008). Popisi knjiga u zapadnoeuropskim zemljama u 16. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Umičević, Sanja. (2010). Nakladnička djelatnost Narodne knjižnice i čitaonice Sisak : 1992.-2010.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Umljenović, Sanja. (2012). Prezentiranje primarnog konteksta u stalnim postavima zagrebačkih muzeja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Urek, Krešo. (2008). Informacijsko ratovanje : osnovna podjela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tuđman, Miroslav].

Urek, Lucija. (2014). Softver za prepoznavanje lica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Lopina, Vjera].

Uroda, Martina. (2018). Poticanje čitanja kod djece predškolske i rane školske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ursa, Milkica. (2011). Čitanje trivijalne literature i čitateljske navike tinejdžera : istraživanje provedeno u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u šk. god. 2010./2011.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vajda, Darko. (2017). NoSQL sustavi za upravljanje bazama podataka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Valentić, Ana. (2008). Cenzura u mletačkoj Dalmaciji 16. i 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Valentić, Vlatka. (2011). Projekti u školskoj knjižnici : podrška strategiji aktivnog učenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Valenčić, Manuela. (2011). Uloga i zadaće školske knjižnice u odgojno-obrazovnom sustavu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Valjak, Maja. (2015). Knjižnične službe i usluge za djecu na primjeru Knjižnice Augusta Cesarca i Knjižnice Medveščak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Varda, Kristina. (2012). Plan digitalizacije rijetke građe u fondu školske knjižnice : primjer Pazinskog kolegija - klasične gimnazije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Varga, Vanesa. (2013). Virtualne zbirke staroegipatskih predmeta : Croato-Aegyptica Electronica i mogućnosti razvoja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Vavra, Danijel. (2013). Informacijska i komunikacijska tehnologija u nastavnim planovima i programima osnovne škole u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Veber Malina, Višnja. (2005). Knjižnice češke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Velenik, Nataša. (2011). Nakladništvo na talijanskom jeziku u Istri od 1859. do 1914. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Vezmar, Veljko. (2010). Izgradnja knjižnične zbirke u narodnoj knjižnici: prijedlog smjernica za izgradnju knjižnične zbirke u Knjižnici i čitaonici Plaški. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Vidaković, Boris. (2014). Utjecaj razvoja informacijskih tehnologija na razvoj društva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Vidović, Gordana. (2009). Dječja knjižnica i mediji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Vidović, Ines. (2011). Digitalizacija povijesnih novina na primjeru karlovačkih novina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Vidović, Željka. (2005). Prva hrvatska inkunabula u kontekstu današnjice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Viduka, Tomislav. (2012). Pretraživanje i rangiranje internetskih baza znanstvenih radova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Viličić, Jelena. (2009). Tiskana izdanja većih zagrebačkih nakladnika u području bibliotekarstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Vincek, Denis. (2011). Fenomen društvenih mreža : utjecaj Facebooka na kretanje broja posjetitelja internetskih foruma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Vinko, Ivana. (2017). Biblioterapija u knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Violić, Tatjana. (2016). Aktivnosti školske knjižnice Osnovne škole „Lapad“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Vitez, Aleksandra. (2011). Razvoj likovne monografije u Hrvatskoj . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Vitić, Ana. (2016). Programs for seniros in Croatian public libraries. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Vitković, Zrinka. (2007). Digitalizacija stare knjižnične građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Višić, Snježana. (2006). Enciklopedije i leksikoni iz područja pedagogije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Višković, Olja. (2004). "Vanjska služba" u hrvatskoj arhivskoj teoriji i praksi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Kolanović, Josip].

Višnić, Sandra. (2014). Narodne knjižnice u Francuskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vlahov, Lucija. (2018). Građa namijenjena učenicima s teškoćama u školskim knjižnicama Sisačko-moslavačke županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vlačić, Silvana. (2012). Značaj Sajma knjige u Istri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Vlašić, Ivana. (2018). Lutkarske predstave kao oblik aktivnosti za djecu na dječjem odjelu Knjižnice i čitaonice Kutina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vnučec, Antonija. (2018). Multimedijska instruktivna poruka i principi multimedijskog dizajna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lauc, Tomislava].

Vojnović, Nataša. (2012). Sto godina karlovačke pokretne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Vojnović, Nina. (2014). Revitalizacija zaboravljene kulturne baštine Pule i okolice: studija slučaja austrougarskih fortifikacija i bivših vojnih zona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Volar, Renata. (2006). Učitelji i knjižničar u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Volarević, Ira. (2018). Electronic time-stamps and the possibilities of their use in the context of long-term preservation of electronic records. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Volmost, Arijana. (2005). Sigurnost elektroničke pošte. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Vočanec, Domagoj. (2017). Publication inclusion in academic databases: INFuture conference proceedings. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Vragolov, Josipa. (2016). Zdravstveni i građanski odgoj i obrazovanje u osnovnoškolskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Vrbanc, Sara. (2018). Od digitalizacije do katalogizacije - projekt "Glasovi Književnog petka". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vrbanec, Branka. (2006). Promocija školske knjižnice preko kulturne i javne djelatnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Vrbanec, Magdalena. (2013). Razvoj nacionalnih muzeja u Europi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Vrbanić, Dolores. (2014). Caproncensis – zavičajna zbirka Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Vrbanić, Dolores. (2014). Folklor kao dio kulturnog identiteta Koprivničkog Ivanca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Vrbanić, Miroslava. (2008). Neposredna odgojno-obrazovna djelatnost u knjižnici s učenicima lake i umjerene mentalne retardacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Vrbos, Sanela. (2014). Uloga narodnih knjižnica u poticanju mladih na čitanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vrhar, Petra. (2015). Data protection on mobile devices. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir and Juričić, Vedran].

Vrhovec, Filip. (2013). Sigurnost i zaštita podataka u suvremenom internetskom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik.) [mentor Tuđman, Miroslav and Lopina, Vjera].

Vrkić, Iva. (2007). Bibliometrijska analiza radova Instituta Ruđer Bošković i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu: (1998.-2002.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Vuco, Luka Marin. (2019). Pseudonyms in library catalogs. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vugrinec, Nina. (2008). Bibliotheca Zriniana - knjižnica Nikole Zrinskog: dvostoljetno putovanje od Čakovca do Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Vujević, Stjepan. (2006). Računalna baza izvora upotrebljenih za sastavljanje Hrvatsko - talijansko - latinskog rječnika Joakima Stullija iz 1806. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Vuk, Ljerka. (2011). Razvoj institucija vlasti na području Slavonije u 18. i 19. stoljeću . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ćosić, Stjepan].

Vukadin, Ana. (2010). Metodologija izrade autorske bibliografije: na primjeru bibliografije radova dr.sc. Mladena Machieda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Vukelja, Ivica. (2008). Rječnička baza "Jugoslavenskog imenika bilja" Bogoslava Šuleka iz 1879. (slova k-p). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Vukina Bogović, Maja. (2010). Suradnja školskih i narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Vuković, Bernard. (2018). Selected writings of Sir Hilary Jenkinson. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

Vuković, Ljubica. (2004). Muzeološka koncepcija Zavičajne galerije dr. Vinka Perčića u Subotici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Vuković, Maja. (2008). Odgojno obrazovna uloga školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Vuković, Renata. (2012). Modeli i koncepti knjižnica za mlade. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vukušić, Sara. (2008). Pouzdani izvori informacija na Internetu: predmetni direktoriji u svijetu i u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Vukšinić, Mirjana. (2018). Suradnja školskog knjižničara i učitelja razredne nastave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Vuletić, Sandra. (2007). Izgradnja zbirke usmjerena na suradnju sa školskom knjižnicom na primjeru Narodne knjižnice u Stonu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Vučinić, Gordana. (2004). Odgojna uloga knjige. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vučković, Srđan. (2019). Plugins for Android. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Zakarija, Margita. (2009). Edukacija korisnika visokoškolskih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Zaplatić, Barbara. (2005). Čitateljski interesi učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Zauder, Krešimir. (2006). Pomagala za organizaciju znanja u elektroničkom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Zelčić Kos, Martina. (2012). Školska knjižnica i školski knjižničar : potpora odgojno-obrazovnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Zeman, Karlo. (2016). Asinkrona i sinkrona komunikacija u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Zenzerović, Suzana. (2010). Uloga novinsko-izdavačke ustanove Edit iz Rijeke u promicanju talijanske kulture i jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Zorica, Nikolina. (2011). Sustav za generiranje oblika imenica i pridjeva i njihovo prepoznavanje u jezičnim resursima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dovedan Han, Zdravko].

Zorić, Anamaria. (2013). Izgradnja i uloga prijevodne memorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Zorko, Ana. (2007). Glazbeni odjel u Narodnoj knjižnici i čitaonici Sisak - Odjel Caprag. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Zorko, Ivana. (2015). Natjecanje u čitanju naglas: projekt poticanja čitanja u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Zorko, Stjepana. (2014). Utjecaj novih medija na pismenost, čitateljske sposobnosti i navike mladih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Zović, Irides. (2008). Gradska knjižnica Poreč i mogućnosti kulturnog turizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Zovko, Mario. (2004). Izrada digitalne zbirke knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Zrnić, Lana. (2008). IFLA-ine Smjernice za prikaz sučelja javno dostupnih kataloga: usporedba WebPAC-a Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Zubčić, Matea. (2018). Informacijska pismenost u kurikulumu za nastavni predmet informatike u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja and Lasić-Lazić, Jadranka].

Ćalić, Iva. (2014). Knjižnične službe i usluge za studente s invaliditetom u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketni upitnik.) [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Ćavar, Marija. (2006). Hrvatski opći leksikoni u XX. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ćerimagić, Ema. (2018). Izložbeni koncepti - suvremena umjetnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Ćerimagić, Sabina. (2013). Acta Turcarum : osmanski spisi u Državnom arhivu u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Paić-Vukić, Tatjana].

Ćopić, Anita. (2005). Izvori informacija iz područja tehničkih znanosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ćorić, Domagoj. (2014). Bibliobusna služba kao važan čimbenik u sustavu Knjižnica grada Zagreba: komunikacijsko-informacijski aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ćorić, Teja . (2004). Prijevodna memorija i prevođenje pomoću Trados-a . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Ćosić, Ivan. (2018). Pristup bazama podataka s weba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Čabrijan, Maja. (2018). Autentičnosti digitalnih preslika knjižnične građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Čabrić, Nika. (2015). Igraonice za djecu u Knjižnicama grada Zagreba. Igraonica kao središte događanja na Odjelu za djecu i mlade u Knjižnici Augusta Cesarca, Ravnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Čakarić, Dragan. (2018). Multimedijski sadržaji u nastavi informatike u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Čaldarević, Željka Caterina. (2014). Muzeji i osobe s invaliditetom s naglaskom na osobe oštećena vida. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Čaldarević, Željka Caterina. (2014). Nakladništvo za osobe s posebnim potrebama s naglaskom na osobe oštećena vida. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Čalić, Marin. (2013). Zaštita mobilnih uređaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Čaljkušić, Mislav. (2017). Temelji informacijske znanosti: pogled na hrvatski kontekst. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Čanić, Juraj. (2018). Komparativna analiza strojnog prijevoda sa švedskog na hrvatski jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dunđer, Ivan].

Čarapina, Ivana. (2009). Čitateljske navike i interesi učenika osnovnih škola : istraživanje provedeno u Osnovnoj školi Stjepana Radića u Metkoviću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Čargonja Košuta, Nensi. (2011). Učenje u 21. stoljeću = učenje kroz igru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Čačković, Lorena. (2017). Hrvatski znanstveni časopisi na portalu Hrčak: analiza dokumenata s uputama suradnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Červar Manojlović, Ana. (2015). Uloga narodnih knjižnica u cjeloživotnom učenju osoba treće životne dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Čevis, Ivica. (2012). Projekti u Flashu s osvrtom na izradu interaktivne karte Filozofskog fakulteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lauc, Tomislava].

Čilaš, Karla. (2018). Conservation and Museological Aspect of Trakošćan Castle. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Jurić, Zlatko and Vujić, Žarka].

Čirko, Frano. (2018). Analiza prijedloga Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Informatika u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Čizmin, Iva. (2018). Razvoj Europeane i suradnja s hrvatskim ustanovama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela and Zlodi, Goran].

Čiča, Bogdana. (2008). Pisana glagoljaška baština Omišlja i njena prezentacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Čiča, Snježana. (2006). Bibliografija srpskih pisaca Korduna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Čičko, Tea. (2017). Računalno potpomognuto učenje njemačkog jezika pomoću besplatnih online programa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Häusler, Maja and Lasić-Lazić, Jadranka].

Čižmek, Dora. (2017). Muzej krapinskih neandertalaca: od zaštićene prirodne rijetkosti do dobitnika Oznake europske baštine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Čolak, Ivana. (2016). Osnovnoškolska knjižnica u NOK-u. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Čolakovac, Ivan. (2017). Upotreba jedinstvenog stvarnog naslova kao sredstva okupljanja djela u katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u zagrebu i katalogu Knjižnica grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Čonč, Tea. (2009). Knjižnica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu : od seminarskih knjižnica do zbirke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Čop, Raša. (2007). Raspodjela vrsta riječi u hrvatsko-talijanskom rječniku Dragutina Parčiča iz 1901.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Čorak, Ivana. (2010). Knjižnični sustav Indije : izazovi 21. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Čorda, Ivanka. (2004). Izlučivanje nepoželjnih knjiga iz knjižnica u vremenima društvenih i političkih promjena: na primjeru školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Čović, Josip. (2005). Informacijska tehnologija u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Čubaković, Mirjana. (2008). Razvoj kostajničkog knjižničarstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Čubrilo Bila, Dragana. (2014). Multikulturalizam u knjižnicama s osvrtom na Narodnu knjižnicu Vlado Gotovac Sisak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Čuljat, Maja. (2004). Mogućnost transkripcije na današnji standardni pravopis prvog toma Della Bellinog talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika iz 1785. godine . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Čunović, Kristina. (2005). Čitateljski interesi mladih : na primjeru Knjižnice i čitaonice za mlade Karlovac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Čurila, Ivana. (2010). Klasifikacija knjižnične građe u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Čutul, Margartia. (2008). Analiza fonda lektire u knjižnici Srednje škole Markantuna de Dominisa i u Gradskoj knjižnici Rab. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Đapić, Rea. (2010). Prikaz hrvatske rječničke baštine: digitalna verzija ilirsko-talijansko-latinskog rječnika Joachima Stullija iz 1806. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Đikić, Ivana. (2012). Značenje zavičajne zbirke Crisiensia Gradske knjižnice „Franjo Marković“ u Križevcima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Đoja, Kristina. (2014). Pokretne knjižnice u Hrvatskoj: bibliobusna služba Gradske knjižnice Rijeka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Đokanović, Dušanka. (2008). Nabava u knjižnici Osnovne škole dr. Mate Demarina u Medulinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Đonđ Perković, Renata. (2013). Virtualna realnost kao psihoterapijsko okružje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Đuran, Dijana. (2012). Preobrazba filozofije unutar UDK tablica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Đurek, Robert. (2012). Digitalizacija starih novina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Đuričić, Petra. (2018). Educational activities of national archives in the world. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Đuričić, Petra. (2018). Educational activities of museums in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Miklošević, Željka].

Đurđek, Matija. (2019). Informacijsko-komunikacijska tehnologija u učenju i poučavanju njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Kocijan, Kristina and Lutze-Miculinić, Marija].

Šadek, Vladimir. (2004). Bibliobusna služba Koprivničko-križevačke županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Šafranko, Ana. (2009). Školska knjižnica u područnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šagud, Andreja. (2012). Menadžment i marketing narodne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Šajatović, Lidija. (2007). Cenzura knjige u Sovjetskom Savezu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Šalamon-Cindori, Breza. (2005). Hrvatski nakladnici u sustavu ISBN u razdoblju od 1993. do 2005. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šaler, Matija. (2008). Business Processes in Archives. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

Šantek, Sandra. (2005). Nove službe i usluge Knjižnice Križ. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Šantek, Suzana. (2006). Biološka oštećenja knjižnične građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Šančić, Jelena. (2007). Prikaz Projekta Rođeni za čitanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šapić, Dejan. (2012). O mrežama ravnopravnih entiteta s posebnim osvrtom na Bitcoin i SETI@home. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir and Bago, Petra].

Šardi, Silvija. (2010). Tiskara u Nedelišću u svjetlu međimurske kulturne baštine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šarec, Ljiljana. (2005). Suvremeno nakladništvo u Varaždinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šarić, Antonija. (2016). Knjižnice kao potpora čitanju i promoviranju rane pismenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šarić, Davor. (2007). PUPIG: program za uvježbavanje pisanja i izgovora glasova č, ć, ž i đ. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Šarić, Milan. (2011). Zadovoljstvo korisnika narodne knjižnice informacijskim uslugama : s posebnim osvrtom na Samostalnu narodnu knjižnicu Gospić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šaronja, Kristina. (2018). Obrazovne društvene mreže u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Car, Sandra].

Šatović, Ljudevit. (2016). Medieval apocrypha and a fight against censorship "The Secret Book of John". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Šašić, Nikola . (2006). Kriptologija u Drugom svjetskom ratu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Šiber, Gordana. (2011). Nakladnik i oprema knjiga : primjeri bogato opremljenih hrvatskih knjiga u 21. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šimac, Ines. (2012). Slobodan pristup internetu i pravo na slobodan pristup informacijama u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Šimara, Stjepan. (2004). "Elementarnost" bibliotečne klasifikacije S. R. Ranganathana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šimić, Ivica. (2016). Zavičajna zbirka Narodne knjižnice Knin – temelj izrade sveobuhvatne monografije Grada Knina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šimić, Marina. (2010). Dječji odjel Gradske knjižnice "Juraj Šišgorić" Šibenik kroz suradnju s javnošću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šimić, Mario. (2015). Knjige i knjižnice u staroj i srednjovjekovnoj Indiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Šimon, Maja. (2018). 3D Digitisation of the Collection of Photographic Equipment from the Croatian State Archives. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Šimunović, Marija. (2008). Zadovoljavanje čitateljskih i informacijskih potreba mladih u novom multimedijalnom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šiptar, Dejan. (2016). Social networks in school libraries: the potential and the reality. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Škoc, Mirko. (2015). Povijesni razvoj dječje knjige u knjižničnom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Škof, Nikolina. (2017). Utjecaj digitalnih resursa i alata na kvalitetu prijevoda u računalno potpomognutom prevođenju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Škrabo, Josip. (2012). Operacijski sustavi za mobilne uređaje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir and Juričić, Vedran].

Škrabo, Katarina. (2016). Digitalne zbirke u narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Škrbina, Boris. (2014). Računalni alati u izradi prijevodne memorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Škrtić, Antonija. (2011). Osnutak i djelovanje Galerije slika grada Karlovca : (1945. – 1952/54.) : od povijesnog istraživanja do sinopsisa izložbe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Škurtan, Asja. (2014). Primjena računala u nastavi njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Anđel, Maja and Pavlina, Krešimir].

Škvarić, Ana. (2010). Harry Potter i cenzura?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šlibar, Snježana. (2004). Edukacija knjižničnih korisnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šlogar, Davor. (2011). Web servisi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir and Juričić, Vedran].

Šlogar, Mladen. (2019). Analiza percepcije informatike u popularnoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Šnajder, Marko. (2012). Poduzeće 2.0. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Šobota, Goran. (2014). Aleksandrijska knjižnica i njeno uništenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Šola, Franka. (2010). Usporedna analiza strukture, navika i stavova korisnika dviju zagrebačkih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šolić Sutlović, Kruna. (2018). Upravljanje nematerijalnom baštinom: flamenko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Šoštarić, Ana-Marija. (2018). Green library. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šoštarić, Ema. (2018). Postupak i problematika katalogizacije pseudonima u knjižničnim katalozima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Špac, Hrvoje. (2013). Čitateljske navike studenata: na primjeru Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2012./13.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketa) [mentor Barbarić, Ana].

Špadić, Martina. (2018). Važnost i uloga suvremene školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Španić, Domagoj. (2011). Pedagoško-animacijske aktivnosti u narodnoj knjižnici : na primjeru Odjela za djecu Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Špišić, Petra. (2016). Povijest Narodne knjižnice i čitaonice „Vlado Gotovac“ u Sisku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Špoljarić, Ana. (2011). Čitanje poezije u višim razredima osnovne škole : istraživanje interesa učenika OŠ Selnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Špoljarić, Ivan. (2011). Primjena informacijske tehnologije u obrazovanju na visokim učilištima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik) [mentor Pavlina, Krešimir].

Šporčić, Nataša. (2006). Razvoj tradicionalnoga nakladništva i tiskarstva na kutinskom području u 20. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Špruk, Natalija. (2018). City library of Zagreb in the past and present. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Šredl, Stanislav. (2019). Ethereum – revolucija kroz decentralizaciju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Štambak, Dijana. (2007). Čitanje unutar slobodnog vremena : istraživanje provedeno u šk. God. 2006/07. u OŠ Đure Prejca u Desniću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Štefanac, Tamara. (2006). Sređivanje i opis fonda Glavna direkcija ribarske brodogradnje Rijeka, Zagreb (1947.-1951.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lemić, Vlatka].

Štefanec, Barbara. (2009). Od Gutenberga do digitalne ere : djela o Gutenbergu u hrvatskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Štefiček, Kristina. (2007). Suradnja školskih i narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stričević, Ivanka].

Štiglić, Iva. (2015). Knjižničarstvo kao žensko zanimanje - prikaz stanja u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Štignjedec, Maja. (2011). Odgojno-obrazovna uloga školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Štimac, Annemari. (2011). Odjel bibliografije članaka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Šulekić, Mladen. (2011). Umjetna inteligencija - robotika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Šunjić, Ankica. (2017). Open access institutional repositories: comparative analysis of Croatian and Ukrainian repositories. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Šupe, Tanja. (2011). Specifičnosti nakladništva na primjeru taktilne slikovnice u odnosu na slikovnicu u crnom tisku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šuran, Gianfranca. (2007). Izgradnja multikulturalne zbirke: izazov svake dječje knjižnice u globalnom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stričević, Ivanka].

Šustra, Margareta. (2011). Programi poticanja čitanja u knjižnicama osnovnih škola. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šutalo, Aleksandra. (2004). Poticanje čitateljske motivacije osnovnoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šušnica Relić, Tatjana. (2005). Priručna zbirka u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šverko, Mara. (2015). Marketing u hrvatskim narodnim knjižnicama: jaz između teorije i stvarnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Švigir, Una. (2011). Obrana i sigurnost računalnih mreža. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ljubešić, Nikola].

Švorinić, Damir . (2005). Izrada baze podataka o grobištima iz Drugog svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor UNSPECIFIED].

Šćirek, Lucija. (2008). Virusi i antivirusna zaštita. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Šćirek, Lucija. (2015). Istraživanje navika učenja, čitanja i korištenja usluge školske knjižnice: primjer Srednje škole Dragutina Stražimira. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Šćukanec Rezniček, Porin. (2015). Application of 3D models in museums: an example of ancient Egyptian artefacts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Žabić, Daša. (2007). Korisnici u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Žagrović, Jelena. (2010). Uloga knjižničara u odgojno-obrazovnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Žalac, Petra. (2016). Autorskopravna pitanja u visokoškolskom obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Žažar, Davor. (2011). Knjižnica Osnovne škole “Lijepa naša” Tuhelj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Žebec, Marija. (2013). Problematika obrade lektire u hrvatskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Žeželj, Valentina. (2016). Uloga Interneta u promociji narodnih knjižnica i čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Vrana, Radovan].

Žgaljić Magašić, Irena. (2006). Suradnja knjižničara i nastavnika osnovne škole u izvođenju izvannastavnih aktivnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Žiger Žgela, Zdravka. (2012). Katalogizacija u školskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Žiger Žgela, Zdravka. (2012). Biblioterapija i zašto ju primijeniti u narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Živković, Karmela. (2009). Usporedba čitalačkih navika učenika završnih razreda industrijsko-obrtničke i tehničke škole u Virovitici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Živković, Miljenko . (2005). Digitalni potpis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Živković, Tajana. (2016). Mrežne usluge sveučilišnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Živčec (Sakač), Marina. (2005). Odgoj i obrazovanje za ljudska prava u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Žižak, Goran. (2006). Nova škola. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Žugaj, Martina. (2018). Analiza izabranih diplomskih studija bibliotekarstva konzorcija iSchools. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ivanjko, Tomislav].

Žulj, Amelija. (2009). Digitalizacija građe za slijepe i slabovidne osobe : potrebe i mogućnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Žunec, Irena. (2014). Upravljanje promjenama i informacijsko-komunikacijske tehnologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela and Stančić, Hrvoje].

Župan, Mandica. (2011). Aspekti čitateljske kulture mladih . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Župarić, Andrea. (2017). Enterprise Marketplace. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Žurić, Marija. (2008). Retrospektivna katalogizacija omeđenih publikacija u Knjižnici Zavoda za slavenskku filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradskoj knjižnici u Zagrebu : usporedba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Žuža, Tajana. (2008). Vanjski uzročnici oštećenja knjižnične građe na papiru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Žužak, Maja. (2015). Marketing u knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

This list was generated on Fri Jun 5 01:22:49 2020 CEST.