Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Browse by Document type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Departments | No Grouping
Jump to: 0208 | 1993 | 1996 | 1997 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | November 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Number of items: 4978.

0208

Šaler, Matija. (0208). Business Processes in Archives. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

1993

Jovanović, Neven. (1993). Matej Andreis: lica jednog renesansnog epitalamija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology.
(Digitalne fotografije izvornog rada (tipkanog na pisaćoj mašini).) [mentor Novaković, Darko].

1996

Karabaić, Iva. (1996). Posvetno pismo Matije Grbića prijevodu Eshilova "Okovanog Prometeja". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

1997

Ferić, Ivana. (1997). Usporedba različitih tehnika ispitivanja veličine osobnog prostora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

1999

Prvičić, Iva. (1999). Uradak na Rey-Osterriethovom testu složenog geometrijskog lika u funkciji dobi kod djece školskog uzrasta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Veličan, Tamara. (1999). Navicula Petri - rukopis Nikole Modruškog (uvodna studija i transkripcija latinskog teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology.
(Rad uključuje cjelovitu transkripciju latinskog teksta. Slikovni prilozi (fotografije rukopisa) izostavljeni su iz ovdje objavljene verzije.) [mentor Novaković, Darko].

2001

Babić, Damir. (2001). Utjecaj podražajnog konteksta na doživljaj boli izazvan električnom strujom . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Dragun, Antonio. (2001). Povezanost religiozne orijentacije, seksualnosti i prosocijalnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Golubović, Vjekoslav. (2001). Automatske misli pri učenju, uspješnost studiranja i lokus kontrole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Zarevski, Predrag].

2002

Brnić, Petra. (2002). Odnos maskulinosti, femininosti te nekih sociodemografskih varijabli sa lokusom kontrole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Filipović, Andrijana. (2002). Samopoštovanje i percepcija kompetentnosti darovite djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Hajnić, Hrvoje. (2002). Percepcija problema, sustav vrijednosti i atribucije uspjeha adolescenata s područja različito zahvaćenih ratom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Straga, Kristina. (2002). Depresivnost i suočavanje sa stresom kod djece iz područja različito pogođenih ratom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Stiplošek, Danijela. (2002). Povezanost religioznosti, samopoštovanja i lokusa kontrole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Marangunić, Nikola. (2002). Evaluacija upitnika sramežljivosti i asertivnosti USA-r. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Zarevski, Predrag].

Jurišić, Višnja. (2002). Exitus illustrium virorum u 15. i 16. knjizi Tacitovih Anala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Bratičević, Irena. (2002). Tri ekloge iz 18. stoljeća u rukopisu 368 / 2 Znanstvene knjižnice u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology.
(Autorica je 2008. g. izdala članak u kojem opovrgava atribuciju ovih ekloga Rajmundu Kuniću. V. Bratičević, Irena. Reatribucija ekloga pogrešno pripisanih Rajmundu Kuniću. // Latina et Graeca. 13 (2008) ; 51-53.) [mentor Novaković, Darko].

Lastrić, Danijel. (2002). Nesigurnost posla i povezanost s nekim stavovima prema radu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

2003

Bajs, Martina. (2003). Stavovi srednjoškolaca prema psihičkim bolesnicima, narkomanima i alkoholičarima i njihovo predviđanje na osnovu kauzalnih atribucija, kontakta i samoprocjene znanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Bakotić, Marija. (2003). Dobne razlike na dimenziji jutarnjosti-večernjosti kod adolescenata od 10 do 18 godina . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Bogut, Davor. (2003). Usporedba prilagođenosti QWERTY i Dvorak rasporeda tipki na tipkovnici specifičnostima hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Bubić, Andreja. (2003). Ispitivanje hemisferne interakcije kod rješavanja Stroop zadatka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Bumber, Željka. (2003). Razlike u depresivnosti s obzirom na darovitost, spol, dob i školski uspjeh učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Burger, Tomana. (2003). Percepcija i stavovi studenata prema "učenju putem Interneta". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Burić, Maša. (2003). Eksperimentalno ispitivanje učenja trokutaste i okrugle glagoljice . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kolesarić, Vladimir].

Davidović, Nevena. (2003). Provjera mogućnosti predikcije bihevioralnih namjera nezaposlenih osoba pomoću načina suočavanja sa stresom i eksternalnog lokusa kontrole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Drakula, Danijela. (2003). Primjena teorije razložite akcije u predikciji zalaganja za esperanto. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Drempetić, Adrian. (2003). Evaluacija programa "strategije uspješnog studiranja". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Elez, Katarina. (2003). Nasilništvo i samopoimanje u djece osnovnoškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Franić, Marina. (2003). Provjera diferencijalno-dijagnostičke valjanosti revidirane beta serije na različitim dijagnostičkim skupinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Guć, Ana. (2003). Prag boli u uvjetima različite podražajne usmjerenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Jurić, Jelena. (2003). Neke metrijske karakteristike pet-faktorskog inventara ličnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor UNSPECIFIED].

Tomljenović, Domagoj. (2003). Uzorci u programskom jeziku Delphi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor UNSPECIFIED].

Harlović, Ozren. (2003). Načela izrade kompjuterskih igara (na primjeru igre Dominance). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Vučinić, Tatjana. (2003). Smisao u životu: Evaluacija upitnika odnosa prema životu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Stamać, Zrinka Katarina. (2003). Provjera točnosti stereotipa fizičke atraktivnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Smiljić, Sandra. (2003). Ispitivanje nerealističnog optimizma vezanog za zdravlje kod pušača i nepušača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Severinac, Ana. (2003). Stavovi o matematici i strah od matematike kod srednjoškolaca jezičnog i prirodoslovno-matematičkog usmjerenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Arambašić, Lidija].

Popovac, Saša. (2003). Razmjena zajedničkih i specifičnih informacija kod grupnog donošenja odluke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Perić, Anita. (2003). Profesionalna orijentacija - prilog evaluaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Pavlin-Bernardić, Nina. (2003). Ispitivanje utjecaja informacije o spolnoj orijentaciji aktera na objašnjavanje uspjeha/neuspjeha ovisno o vrsti zadatka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Novković, Gordana. (2003). Odrednice provođenja dijete kod adolescentica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Kuničić-Posinković, Ana. (2003). Analiza efikasnosti timskog rada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Kosalec, Bojan. (2003). Ispitivanje konstrukta mudrosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Kos, Kristina. (2003). Evaluacija upitnika o problematičnim područjima u šećernoj bolesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Koković, Renata. (2003). Eksperimentalno ispitivanje čitljivosti trokutaste i okrugle glagoljice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kolesarić, Vladimir].

Lalić, Lena. (2003). Povezanost percepcije socijalne nepravde s makijavelizmom i devijantnim ponašanjem kod srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Langer, Petra. (2003). Uspješnost prostorne inverzije kod zdravih osoba i pacijenata s tumorom ili aneurizmom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Rajčević, Anja. (2003). Prilog ispitivanju nekih odrednica i ishoda proaktivnog suočavanja . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Dudić, Iva. (2003). Zaštita knjižnične građe od ratnih razaranja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Krivak, Vladimir. (2003). Rječnička baza podataka za višejezični rječnik pojmova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kosanović, Dušanka. (2003). Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske, bošnjačke i srpske nacionalnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Vukušić, Luka. (2003). Korespondencija Adama Baričevića i Abrahama Penzela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Perić, Olga].

Lušetić, Sandra. (2003). Mlado kao standard lijepog : istraživanje odrazaca ideala mladosti na poimanje fizičke privlačnosti i ljepote kod pripadnika zagrebačke homoseksualne populacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Viduka Lovreković, Marija. (2003). Problemi starih ljudi u gradu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

2004

Babić, Ana. (2004). Emocionalna inteligencija i neki pokazatelji prilagodbe kod učenika rane adolescentne dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Basara, Latinka. (2004). Indeks tjelesne mase i osobine ličnosti kao mogući prediktori ponašanja rizičnog za bulimiju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Belak Kovačević, Sanja. (2004). Stres i suočavanje kod ovisnika o opijatima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Bikić, Zinka. (2004). Deduktivno i induktivno zaključivanje kod osnovnoškolske djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Galović, Tomislav. (2004). Problematika datiranja isprava u I. svesku Supplementa Codicis diplomatici Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Perić, Željko. (2004). Uporaba interneta u arhivima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Višković, Olja. (2004). "Vanjska služba" u hrvatskoj arhivskoj teoriji i praksi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Kolanović, Josip].

Sacher, Branka. (2004). Planiranje muzeja : idejni projekt za muzej čokolade. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Maroević, Domagoj. (2004). Zaštita građe u muzeju Turopolja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Maroević, Ivo].

Ferenčić, Janko. (2004). Roditeljske implicitne teorije inteligencije djece predškolske dobi . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Gliha, Marija. (2004). Osnovni principi zbrajanja kod predškolske djece i učenika prvog razreda osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Svetličić, Lena. (2004). Utjecaj glazbe na prostorno zaključivanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Kralj, Ivana. (2004). Evaluacija skale adolescentskih percipiranih prednosti i nedostataka za ulazak u spolni odnos. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Jakovljević, Darija. (2004). Nezaposleni u hrvatskoj: povezanost socijalne podrške i psihičkog zdravlja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Bubalo, Filip. (2004). Ekomuzej - muzej sinteze. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Buško, Anton. (2004). Didaktička građa na Internetu u Hrvatskoj i susjednim zemljama na primjeru muzejske građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Vuković, Ljubica. (2004). Muzeološka koncepcija Zavičajne galerije dr. Vinka Perčića u Subotici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Mendek, Željka. (2004). Uspješnost rješavanja problemskih matematičkih zadataka kod predškolaca i učenika 1. Razreda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Milanović, Anita. (2004). Povezanost različitih vrsta agresivnosti i sociometrijskog statusa kod djece osnovnoškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Terihaj, Sandra. (2004). Rječnička baza hrvatskih građevinskih naziva s kraja 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Pećirko, Antun. (2004). Sustavi i tehnologije za potporu operativne i strateške kriminalističke analitike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Majača, Mirko. (2004). Rječnička baza podataka na temelju knjige dr. Otona Kučere "Telegraf i telefon" iz 1925. (računalna obrada) . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bevanda, Vijeko. (2004). Informacijske znanosti u okruženju globalne informacijske infrastrukture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Pean, Anita. (2004). Rječnička baza podataka na temelju prve hrvatske kuharice - "Szokachke knige" iz 19. stoljeća . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Knezović, Anamarija. (2004). Lokalni radio kao prijenosnik informacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Simeunović, Siniša. (2004). Prevođenje poslovnih pisama i oglasa pomoću NeuroTran®-a . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Salaj, Boris. (2004). Mogućnost transkripcije uvodnog dijela Mikaljinog hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika iz 1651. godine na suvremeni pravopis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Čuljat, Maja. (2004). Mogućnost transkripcije na današnji standardni pravopis prvog toma Della Bellinog talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika iz 1785. godine . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Schlosser, Daniel . (2004). Pridjevi u prvom tomu Talijansko-latinsko-hrvatskom rječnika Ardelija Della Belle iz 1728. . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Ćorić, Teja . (2004). Prijevodna memorija i prevođenje pomoću Trados-a . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Račić, Iva. (2004). Multimedijski marketing u prehrambenim kompanijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kovačević, Martina . (2004). PGP - Pretty Good Privacy. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Bračić, Blanka . (2004). Mogućnost transkripcije uvodnog dijela Della Bellinog Talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika iz 1728. godine na suvremeni pravopis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Nahod, Bruno . (2004). Mogućnost transkripcije Belostenčevog hrvatsko - latinsko rječnika iz 1740.godine na suvremeni pravopis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Juzbašić, Leo . (2004). Novi trendovi u razvoju računalne opreme za pomoć u informatizaciji nastave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kraljević, Branka. (2004). Glagoli u prvom tomu rječnika Dizionario italiano - latino - illirico Ardelija Della Belle iz 1785. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Vrhovski, Tihana. (2004). Kvaliteta braka i neke sociodemografske varijable. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Vizler, Jasmina. (2004). Povezanost percepcije roditeljskog ponašanja i sramežljivosti i asertivnosti školske djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Valjak, Anita. (2004). Validacija Crozierovog upitnika sramežljivosti za djecu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Tofant, Jasmina. (2004). Povezanost nacionalnog identiteta s osobnim i kolektivnim samopoštovanjem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor UNSPECIFIED].

Šimić, Natalija. (2004). Doprinos istraživanju pojavnosti nasilja među djecom u školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Sučić, Ivana. (2004). Prediktivna valjanost Testa rezoniranja za uspjeh u studiju psihologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Pinjušić, Katarina. (2004). Dobne i spolne razlike u procjenama ličnosti: Analiza na razini domena i faceta pet-faktorskog modela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Pastor, Izabela. (2004). Samopoštovanje djece s obzirom na spol, dob i mjesto stanovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Nakić, Silvija. (2004). Što je dobro to je i lijepo - Ispitivanje reverzne teze stereotipa fizičke atraktivnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Krile, Katarina. (2004). Usporedba primjene ljestvice ključnih društvenih pitanja CATI i e-mail metodologijom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Koštrun, Slaven. (2004). Hedonistički i eudemonistički aspekt psihološke dobrobiti: adaptacija dvofaktorske skale. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kolesarić, Vladimir].

Košanski, Željka. (2004). Odgađanje izvršavanja obaveza kao prediktor akademskog uspjeha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Kolarić, Irena. (2004). Povezanost anksioznosti majki i njihovih zabrinutosti za djetetov razvoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Knezović, Tana. (2004). Financijske brige, psihološka deprivacija i intenzitet traženja posla kod nezaposlenih u Hrvatskoj . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Katovčić, Silvija. (2004). Utjecaj spola, dobi i trajanja nezaposlenosti na stupanj zaokupljenosti radom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Greblo, Zrinka. (2004). Religioznost, obiteljski čimbenici i zloupotreba droga kod adolescenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Jugović, Ivana. (2004). Zadovoljstvo rodnim ulogama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Laketa, Sunčana. (2004). Ispitivanje eksplicitnih i implicitnih etničkih predrasuda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Rajhvajn, Linda. (2004). Povezanost agresivnosti i sociometrijskog statusa srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Tušek, Mladen. (2004). Računarske mreže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Retkovac , Zvonimir. (2004). Rječničke baze latinskog jezika i mogućnosti automatskog prevođenja hrvatske jezične baštine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Mrkić Radivojević, Sanja. (2004). Čitalačke navike osnovnoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Alujević, Dino. (2004). Čitateljski interesi korisnika Gradske knjižnice u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vučinić, Gordana. (2004). Odgojna uloga knjige. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kladarić, Predrag Gjuro. (2004). Standard ISO 2709 i njegove primjene formati UNIMARC i MARC21. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Martinović, Natalija. (2004). Digitalne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Bratko, Maja. (2004). Hrvatske tekuće bibliografije od 1941. do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Juranko, Marija. (2004). Projekt "Hrvatska znanstvena bibliografija - CROSBI". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pulišelić, Lea . (2004). Hrvatska enciklopedija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Brumnić, Virna . (2004). Višestruko iskoristive elektroničke nastavne jedinice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Grakalić Plenković, Sanja . (2004). Specifičnosti gimnazijskih knjižnica i njihov utjecaj na smjernice u izgradnji knjižničnog fonda . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kumic - Bušić, Kristina. (2004). Uloga školske knjižnice u ruralnoj sredini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Lešaja, Jelena . (2004). INSPEC-ova klasifikacija i njena primjena u knjižnici Instituta za fiziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Matković, Biljana. (2004). Uloga školskog knjižničara u timskom radu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka ].

Povrženić, Marija. (2004). Knjižnica kao informacijsko središte u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Krpan, Siniša . (2004). Razvoj informacijske tehnologije i njezina uloga u suvremenom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Kursar, Martina. (2004). Planiranje mjera zaštite pisane baštine za slučaj prirodnih katastrofa i ratova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Himbele, Željka. (2004). Knjižnica Muzeja suvremene umjetnosti: od prošlosti do budućnosti u novoj zgradi muzeja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka ].

Radoš, Marica. (2004). Knjižnica u novoj zgradi Osnovne škole "Kupljenovo-Luka" Kupljenovo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bogišić, Lidija. (2004). Uloga knjižnice u slobodnom vremenu vojnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Holcer, Dunja. (2004). Poslovanje Dječjeg odjela Narodne knjižnice i čitaonice Sisak pomoću programa OSA-ISIS. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šimara, Stjepan. (2004). "Elementarnost" bibliotečne klasifikacije S. R. Ranganathana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Juraga, Marin. (2004). Marshall McLuhan i digitalne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šutalo, Aleksandra. (2004). Poticanje čitateljske motivacije osnovnoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Zovko, Mario. (2004). Izrada digitalne zbirke knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Šadek, Vladimir. (2004). Bibliobusna služba Koprivničko-križevačke županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Ujlaki, Kristian. (2004). Promidžbene aktivnosti narodnih knjižnica na primjeru knjižnice i čitaonice "Fran Galović". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Bačeković, Alica. (2004). Slobodan pristup informacijama za pripadnike nacionalnih manjina (na primjeru češke manjine u Republici Hrvatskoj). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Čorda, Ivanka. (2004). Izlučivanje nepoželjnih knjiga iz knjižnica u vremenima društvenih i političkih promjena: na primjeru školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mihelčić, Jadranka. (2004). Čićenje i ispravljanje knjiga: na primjeru "Heidi" Johanne Spyri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Petrović, Alma. (2004). Mogući pravci razvoja sustava vojnih knjižnica u Hrvatskoj vojsci. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Aparac-Jelušić, Tatjana].

Bućan, Melita. (2004). Katalogizacija omeđenih publikacija u narodnoj knjižnici na primjeru korištenja programa Medved u Samostalnoj narodnoj knjižnici Solin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kraljević, Ivan. (2004). Razvoj suvremene knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Janjić, Gordana. (2004). Zaštita fotografije u knjižničnim zbirkama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Gakić, Miroslav. (2004). Istraživanje o stanju u školskim knjižnicama u Međimurskoj županiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bilogrević, Sanja. (2004). Pedagoški aspekti školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Martinović, Irena. (2004). Uloga knjižnice u razvoju čitalačkih navika djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Nikolić, Marinko. (2004). Klasifikacija znanosti: izvorište bibliotečno-bibliografske klasifikacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kušen, Marijana. (2004). Knjižnica Kapucinskog samostana u Osijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stipčević, Aleksandar].

Džanko, Hrvoje. (2004). Važnost marketinga za narodne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Nebesny, Tatjana].

Šlibar, Snježana. (2004). Edukacija knjižničnih korisnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Stričević, Sandra. (2004). Pedagoško-animatorske aktivnosti u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kovačević, Julijana. (2004). Obrada lektire u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pirić, Marija. (2004). Muzealizacija kazališnog života u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Radić, Teo. (2004). Latinske pjesme Frane Mužića iz rukopisa 'Varia Dalmatica' (ZKZD, sign. 25290, ms. 617) . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Dawidowsky, Dunja. (2004). Ispitivanje valjanosti metode fokus grupe usporedbom s rezultatima na upitniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Pehar, Vedran. (2004). Mogućnosti multimedijskog oblikovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Pikić, Aleksandra. (2004). Moć i homoseksualni identitet : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Jakovčić, Denis. (2004). Konstrukcija ljestvica za mjerenje stavova prema hrvatskim braniteljima i prema hrvatskim braniteljima koji imaju ptsp . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Knezović, Zvonimir].

Leščić, Stjepka. (2004). Odstranjivanje nepoćudnih knjiga iz knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bokan, Nataša. (2004). Feministička epistemologija: feministička kritika znanosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Gregurović, Margareta. (2004). Ženska seksualnost - seksualno zdravlje i zadovoljstvo Zagrepčanki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Kuti, Simona. (2004). Elementi urbanih utopija Ebenezera Howarda, Franka Lloyda Wrighta i Le Corbusiera - analiza mišljenja studenata arhitekture, sociologije i uređenja krajobraza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Landripet, Ivan. (2004). “Man see – man do”? Testing the influence of pornography on sexual violence in Croatia: the public crime statistics approach. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Leskovar, Tajana. (2004). Sociološki aspekti upravljanja organizacijskim promjenama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Marić, Marina. (2004). Funkcija motivacije u upravljanju ljudskim potencijalima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Rebrina, Maja. (2004). Socijalna distanca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

2005

Bakarić, Darko. (2005). Perceptual prominence and remembering commercials: The influence of background silence as the executional characteristics of radio commercials. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, UNSPECIFIED. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Bulat, Hrvoje. (2005). Induciranje praznovjerja u laboratoriju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Cerovac, Sanja. (2005). Glazba i ponašanje - povezanost glazbenog žanra, teksta pjesme i pretpostavljenog ponašanja slušatelja pjesme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Češković, Anja. (2005). Usporedba papir-olovka i elektronskih verzija upitnika ličnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Deuš, Valentina. (2005). Osobni prostor shizofrenih bolesnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Fastić-Pajk, Ivana. (2005). Socijalno poželjno odgovoranje u različitim modalitetima prezentacije čestica i njegova povezanost s osobinama ličnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Čović, Josip. (2005). Informacijska tehnologija u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Grabar, Marina. (2005). Nadarenost i neurotski perfekcionizam kod osnovnoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Hrpka, Hana. (2005). The comparison of a parent's assessment of child developmental status with assessment of a pre-school teachers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Zaić, Asja. (2005). Odnos simptoma anksioznosti, depresivnosti i somatizacije u dječjoj dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Jerković, Vesna. (2005). Privrženost i psihološka prilagodba studenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Jurin, Tanja. (2005). The investigation of perfectionism, depression and achademic achievement: contribution to validation of model of positive and negative perfectionism . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Jurčević, Mihaela. (2005). Zaštita i konzervatorsko-restauratorski radovi na povijesnim zastavama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Maroević, Ivo].

Rutić, Petra. (2005). Uništavanje obiteljske kulturne baštine Bajnskih dvora 1919. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Štibrić, Marina. (2005). Psychometric Validation of the Derogais' Brief Simptom Inventory (BSI). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Vojnić Hajduk, Ivana. (2005). Povezanost dimenzija roditeljskog ponašanja, sociodemografskih varijabli i lokusa kontrole adolescenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Šikić, Sanja. (2005). The relationship between attitudes towards aggression and aggressive behavior among elementary school children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Sanković, Kristina. (2005). Ispitivanje razlika u percepciji roditeljskog prihvaćanja i odbijanja kod studenata različite privrženosti u ljubavnim vezama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Sabol, Jasminka. (2005). Personality and basic psychological needs as predictors of life satisfaction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Sabljak, Ivana. (2005). Self esteem of elementaryschoolers and parental behaviour. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Radman Petrušić, Katarina. (2005). Bullying and coping strategies in elementary school children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Prša, Jelena. (2005). Correlation of Sensation seeking and socio-economical characteristics of Adolescents with the "Social clock- assessment. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Pranjić-Anušić, Hrvoje. (2005). Organizacijska klima u Iskon internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Pivčević, Tereza. (2005). Konstrukcija upitnika religioznosti za pripadnike katoličke vjeroispovijesti i provjera nekih njegovih mjernih karakteristika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Parmač, Maja. (2005). Stavovi studenata prema osobama homoseksualne orijentacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Nekić, Irena. (2005). Psihičko zdravlje, psihološka deprivacija i financijske brige u funkciji promjene statusa zaposlenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Naoulo, Hana. (2005). Zaokupljenost poslom, doživljaj društvene nepravde i psihičko zdravlje nezaposlenih muškaraca i žena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Markuš, Marina. (2005). Psihosocijalne determinante školskih izostanaka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Kutleša, Vera. (2005). Povezanost nekih stavova prema radu s radnim učinkom i namjerom napuštanja organizacije kod znanstvenih djelatnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Kozjak, Grozdana. (2005). Korelati usamljenosti kod srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Kisela, Nikolina. (2005). Suočavanje s nezaposlenoću: prilagodba i preliminarna provjera jedne ljestvice suočavanja s nezaposlenoću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Kacun, Jasminka. (2005). Fizičko i psihičko zdravlje nezaposlenih kao prediktori zapošljavanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Martinčić, Petra. (2005). Children's Adjustment to Their Parents' Divorce. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Markanović, Dragana. (2005). The relationship between pain tolerance, some pain coping strategies and locus of control. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Macura, Sanja. (2005). Psihološki učinci rada "na crno". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Lotar, Martina. (2005). Relation between self-handicapping and positive and negative perfecionism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Jelušić, Jelena. (2005). Work-life balance among working mothers . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Zelenbrz, Jelena. (2005). Testing the Emotion profile index (EPI) in the selection context. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Zec, Goran. (2005). Faktorska struktura instrumenata Online Cognition Scale i predviđanje patološkog korištenja interneta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Volmost, Arijana. (2005). Sigurnost elektroničke pošte. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Živković, Miljenko . (2005). Digitalni potpis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Švorinić, Damir . (2005). Izrada baze podataka o grobištima iz Drugog svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor UNSPECIFIED].

Ruš, Branimir . (2005). Riječnička baza tursko-hrvatskog rječnika u stihovima Muhameda Hevaija Uskufija "MAQBŪLI 'ARIF" (Potur Şāhidī) . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bruči, Iva . (2005). Sublimirano oglašavanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

Kasaić, Barbara . (2005). Proces tekstualne digitalizacije Della Bellinog Talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika iz 1785. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Budimir, Ivica. (2005). Rječnička baza podataka na temelju rječnika "Dictionar ili Reči slovenske" Jurja Habdelića izdanog 1670.g. . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Benić Penava, Marija. (2005). Izdavačka djelatnost Arhiva za turizam u Dubrovniku : doprinos proučavanju turizma u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Tuškan, Gorana. (2005). Mrežne usluge narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ružić, Dražen. (2005). Prve tiskare u Hrvatskoj i njihovo značenje u europskom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Tumpa, Kristina. (2005). Izdavačka djelatnost Filozofsko-teološkog fakulteta Družbe Isusove. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Bužleta, Nadia. (2005). Tiskarstvo, nakladništvo i knjižarstvo u Istri od 1850. do 1941. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Huić, Vjera. (2005). Povijest knjižnice i čitaonice Kutina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ciceran, Iva. (2005). Sajam knjiga u Istri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šarec, Ljiljana. (2005). Suvremeno nakladništvo u Varaždinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šušnica Relić, Tatjana. (2005). Priručna zbirka u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Mrzljak, Nela. (2005). Specijalna knjižnica Istraživačkog instituta Plive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Opačak, Zita. (2005). Upotreba informacijske tehnologije u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Kuća, Branka. (2005). Tiskarstvo grada Varaždina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Jureković, Ana. (2005). Ilirska čitaonica u Varaždinu od osnivanja do 1918. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pavlović, Kristina. (2005). Kriteriji za vrednovanje mrežnih stranica narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Lovreček, Maja. (2005). Metapodaci za obrazovne elemente. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Matošević, Jasenka. (2005). Uloga i aktivnosti školske knjižnice u poticanju čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Čunović, Kristina. (2005). Čitateljski interesi mladih : na primjeru Knjižnice i čitaonice za mlade Karlovac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mavrić, Blaženka. (2005). Informacijske usluge u narodnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Veber Malina, Višnja. (2005). Knjižnice češke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Zaplatić, Barbara. (2005). Čitateljski interesi učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Naprta, Gordana. (2005). Model suvremene školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bosilj, Tatjana. (2005). "Varasdiniensia" - zavičajna zbirka Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović" Varaždin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Šantek, Sandra. (2005). Nove službe i usluge Knjižnice Križ. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Ćopić, Anita. (2005). Izvori informacija iz područja tehničkih znanosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šalamon-Cindori, Breza. (2005). Hrvatski nakladnici u sustavu ISBN u razdoblju od 1993. do 2005. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pastuović, Anita. (2005). Knjige novinskih nakladnika u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Strelar, Valentina. (2005). Izgradnja knjižničnih zbirki u narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Nebesny, Tatjana].

Melnik-Terzić, Tatjana. (2005). Knjižnica franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kušar, Senka. (2005). Knjižnica Franjevačkog samostana Kloštar Ivanić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Puljar , Mirela. (2005). Odgojno-obrazovna zadaća školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Miljak, Anđela. (2005). Čitanost u Osnovnoj školi Vela Luka i Smokvica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Martinis, Tina. (2005). Percepcija kvalitete života u funkciji dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Kučar, Marina. (2005). Tri najveća nakladnika dječje knjige u Hrvatskoj u razdoblju od 2000. do 2005. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Olivari, Vanessa. (2005). Muzejske publikacije na novim medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Peić, Lana. (2005). Etno-muzej na otvorenom "Staro selo" u Kumrovcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Prpić, Maja. (2005). Konstrukcija skale za mjerenje stavova o ulasku republike hrvatske u nato savez. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Knezović, Zvonimir].

Šegotić, Lana. (2005). Longitudinal monitoring of psychological deprivation considering changes in employment status. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Nadilo, Marija. (2005). Counting and counting correctness recognition at children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Babić, Barbara. (2005). Changes of job search intensity among unemployed persons: a longitudinal study. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Vidović, Željka. (2005). Prva hrvatska inkunabula u kontekstu današnjice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Cerovac, Sanja. (2005). Music and behaviour – the connection between the music genre, song lyrics and the presumed behaviour of the listener. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Živčec (Sakač), Marina. (2005). Odgoj i obrazovanje za ljudska prava u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Andrić, Draško. (2005). Alkoholizam : razvoj, tijek i ishod bolesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Bahtijarević, Dina. (2005). Socijalne dimenzije siromaštva u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Herceg, Ana. (2005). Problemi i mogućnosti socijalne integracije Roma u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Jukić, Josipa. (2005). Simbolička identifikacija grada Splita. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Kuridža, Branka. (2005). Dijete u suvremenom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Lukenić Punčikar, Danijela. (2005). Umjetnička avangarda kao kritika društva - futurizam i dadaizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Luketić, Daliborka. (2005). Virtualne i realne zajednice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Malčić-Šenoa, Bojka. (2005). Sociološki aspekti suvremene prehrane: simbolika i uloga mesa kao prehrambenog artikla. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Marković, Maja. (2005). Terorizam- od Zelota do Al Qa'ide. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Meszaros, Sara. (2005). Postjugoslavenski rodnoetnički diskurs. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Katunarić, Vjeran].

Tomljanović, Ivica. (2005). Slika Japana : tradicija i moderna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Tucaković, Irena. (2005). Katolička bioetika u osvit biotehnološkog stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Vidović, Antun. (2005). Alkoholizam i rad - opasnost za pojedinca i društvo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor UNSPECIFIED].

Vučković, Tanja. (2005). Igrači role-playing igara na stolu (tabletop RPG) kao subkultura. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

2006

Barić, Renata. (2006). Utjecaj izvora informacija na uspjeh u motoričkom učenju: verbalna uputa, vizualno modeliranje i povratna informacija o izvedbi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Bulut, Ana. (2006). Agresivnost i privrženost u prijateljskom odnosu srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Čizmić, Anđelka. (2006). Ispitivanje povezanosti matematičkog samopoimanja, straha od matematike i matematičkog postignuća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Franić, Sanja. (2006). Ispitivanje razlika u empatiji obzirom na redoslijed rođenja i spol. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Momčilović, Ivana. (2006). Razlike između polaznika i nepolaznika kampova mira. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Ivanković, Željka. (2006). Usporedba utjecaja udešavanja i redoslijeda informacija na stvaranje dojma o osobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Karasić, Helena. (2006). Provjera pouzdanosti i valjanosti višedimenzionalnog upitnika seksualnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Krznarić, Marija. (2006). Comparison of efficiency in childrens' mathematical word problems solving at two time points. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Lučev, Emil. (2006). Anksioznost i depresivnost kod cerebrovaskularne bolesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Maričić, Bosiljka. (2006). Correlation between personality traits and birth order. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Molnar, Maja. (2006). The relationship of perfectionism with self-esteem and satisfaction with quality of life. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Mudrovčić, Tomislav. (2006). Utjecaj evaluacijske informacije na ponovljeni uradak u jednostavnom senzomotoričkom i zadatku kreativnog mišljenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Popović, Antea. (2006). Ličnost i glazbene preferencije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Rajter, Miroslav. (2006). Examination of Intensity of Illusion of Linearity among High School Pupils. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Šeparović, Nikolina. (2006). Certain features of examining and evaluating knowledge in higher education. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Skok, Karolina. (2006). Opća informiranost i spolne uloge. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Zarevski, Predrag].

Slunjski, Ivana. (2006). Altruism, emotional empathy and self-esteem among students of humanitics and economic studies. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Štimac, Višnja. (2006). Kompetencije i njihova primjena u šest većih organizacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Tokić, Ana. (2006). Positive illusion in romantic relationships and its correlation with relationship satisfaction, quality and stability. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Veža, Katarina. (2006). The relationship between emotional empathy, prosocial and aggressive behavior among early adolescents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Zeba, Mateja. (2006). Self-concept among students with different levels of academic achievement. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Zelić, Vlatka. (2006). Comparison of local anaesthetic versus cognitive technique for reducing pain in children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Arambašić, Lidija].

Žitnik, Zoran. (2006). Anketno istraživanje zastupljenosti nekih muskuloskeletarnih poremećaja kod korisnika računala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Kostić, Renata. (2006). Relations between anxiety and depressive symptoms and personality traits . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Škrljac, Nikolina. (2006). Successfulness in Counting According to Age, Set Size and Arrangement in the Set. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Cvijanović, Lana. (2006). Utjecaj izlaganja mirisima različitog hedonističkog tona na subjektivni doživljaj neugode/boli. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Kos, Petra. (2006). Ispitivanje povezanosti potrebe za kognitivnom zatvorenoću i društvenih stavova . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Lipovec, Tomislav. (2006). Spol djece i rodne uloge roditelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Papić, Ana. (2006). Rječnička baza barbarizama na temelju rječnika "Barbarizmi u hrvatskom jeziku" Vatroslava Rožića iz 1913. godine. . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Skenderović, Emina. (2006). Mogućnost transkripcije uvodnog dijela Hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika Rjecsosl"xje Joakima Stullija iz 1806.g.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Kosec, Ivana. (2006). Mentalne mape. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ljubešić, Nikola].

Gorupić, Željko . (2006). Mogućnost transkripcije na današnji pravopis hrvatskog stupca Hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika J. Stullija iz 1806. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Šašić, Nikola . (2006). Kriptologija u Drugom svjetskom ratu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Dukarić, Ina. (2006). Baza podataka za školsku knjižnicu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Bakran, Tamara. (2006). Bibliotheca Corviniana i Hrvati. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stipčević, Aleksandar].

Cvetković, Maja. (2006). Gradska knjižnica Samobor u promicanju kulturnog turizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Pikić, Aleksandra. (2006). Alternativne knjižnice u gradu Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Opić, Siniša. (2006). Uloga školske knjižnice u prevenciji poremećaja u ponašanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Glijaković, Natalija. (2006). Čitalačke navike učenika Srednje škole Petrinja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pahić, Lana. (2006). Brockhausova enciklopedija u tiskanom i elektroničkom obliku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Stipetić, Jelena. (2006). Cenzura u Njemačkoj Demokratskoj Republici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ćavar, Marija. (2006). Hrvatski opći leksikoni u XX. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Lokin, Lucija. (2006). Usporedba hrvatske i ruske tekuće nacionalne bibliografije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Orešković, Sanja. (2006). Informacijska služba u narodnoj knjižnici: (na primjeru Gradske knjižnice Rijeka). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Heide, Roland. (2006). Bibliografija Vjesnika Arheološkog muzeja u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Volar, Renata. (2006). Učitelji i knjižničar u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pavlečić, Anita. (2006). Aktivnosti u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Žgaljić Magašić, Irena. (2006). Suradnja knjižničara i nastavnika osnovne škole u izvođenju izvannastavnih aktivnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Sinjerec, Biserka. (2006). Izrada mrežne stranice školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Eljuga, Anita. (2006). Uloga i aktivnosti školskog knjižničara u poticanju čitanja lektire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Trbojević, Alda. (2006). Čitalačke navike i interesi učenika osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Purgar, Marija. (2006). Značenje i uloga školske knjižnice u razvijanju kulture čitanja kroz usvajanje osnovnoškolske lektire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Seletković, Vesna. (2006). Integracija korisnika s posebnim potrebama u narodnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šantek, Suzana. (2006). Biološka oštećenja knjižnične građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Katić, Miroslav. (2006). Mrežne stranice narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Livada, Jasna. (2006). Revizija i otpis u školskoj knjižnici : prvi korak ka uključivanju u planirane promjene u školstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Stančić, Draženka. (2006). Kultura čitanja učenika viših razreda osnovne škole : istraživanje u školskoj knjižnici OŠ Ivana K. Sakcinskog, Ivanec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Nemec, Marinka. (2006). Uloga školske knjižnice i knjižničara u poticanju čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Blažević, Lovro. (2006). Klasifikacija i problemi klasifikacije u području politologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Čiča, Snježana. (2006). Bibliografija srpskih pisaca Korduna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Možgon Kauzlarić, Nataša. (2006). Komunikacija školskog knjižničara s korisnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Marinković, Ivanka. (2006). Likovna enciklopedija od 19. stoljeća do danas : kulturni fenomen ili potreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ivanković, Mihaela. (2006). Knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mesić Kvakan, Anamarija. (2006). Cenzura od knjige do interneta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ivanjek, Lana. (2006). Postupci masovnog konzerviranja zapisa na kiselom papiru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Cota, Anita. (2006). Školske knjižnice Šibensko-kninske županije 2005. u svjetlu IFLA-inih i UNESCO-ovih smjernica za školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Nemec, Dragutin. (2006). Ograničavanja korištenja autorskih djela u digitalnom obliku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Grgac, Bernarda. (2006). Informacijska djelatnost školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Rohtek, Anita. (2006). Odnos korisnika školske knjižnice prema knjižničnoj građi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Petaros, Danijela. (2006). Poticanje čitanja lektire mladih čitatelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Zauder, Krešimir. (2006). Pomagala za organizaciju znanja u elektroničkom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Poturiček, Martina. (2006). Neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šporčić, Nataša. (2006). Razvoj tradicionalnoga nakladništva i tiskarstva na kutinskom području u 20. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Machala, Lovela. (2006). Čitateljske navike studenata bibliotekarstva Filozofskog fakulteta u Zagrebu: istraživanje je provedeno u akademskoj godini 2005/2006. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Grgić, Mislav. (2006). Knjižnica samostana Sv. Frane u Zadru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ivko, Vlastimira. (2006). Skupni katalog u informacijskoj službi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Hadžić, Jelena. (2006). Knjižnice u elektroničkom obrazovnom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kopjar, Mladen. (2006). Knjiga kao krivac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jurina, Irena. (2006). Automatsko indeksiranje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Harjač, Karolina. (2006). Usporedba slovenskih i hrvatskih standarda za narodne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Matanović, Finka. (2006). Tiskarstvo u Slavonskom Brodu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Višić, Snježana. (2006). Enciklopedije i leksikoni iz područja pedagogije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kovačić, Lidija. (2006). Knjižnične službe i usluge za učenike s disleksijom u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Baričević, Hrvoje. (2006). Sređivanje i opis fonda Ministarstva za novooslobođene krajeve i fonda Direkcije za novooslobođene krajeve. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lemić, Vlatka].

Štefanac, Tamara. (2006). Sređivanje i opis fonda Glavna direkcija ribarske brodogradnje Rijeka, Zagreb (1947.-1951.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lemić, Vlatka].

Vujević, Stjepan. (2006). Računalna baza izvora upotrebljenih za sastavljanje Hrvatsko - talijansko - latinskog rječnika Joakima Stullija iz 1806. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Buljan, Ana. (2006). Vrste riječi u rječničkoj bazi slova s-u Hrvatsko-talijanskog rječnika A. Parčića iz 1901.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Žižak, Goran. (2006). Nova škola. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Belčič, Ivana. (2006). Binarna klasifikacija dokumenata naivnim Bayesovim klasifikatorom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ljubešić, Nikola].

Sertić, Martina. (2006). Informacijska tehnologija u obrazovanju i primjena edukativnog softvera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Hršak, Eugen. (2006). Povijest kriptologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Kovač Mikacinić, Snježana. (2006). Informacijska tehnologija u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Marin, Anita. (2006). Prikupljanje, obrada, pohrana i korištenje omeđenih mrežnih publikacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Bogatić, Marijan. (2006). Kameni spomenici grada Siska: od upravljanja zbirkom do prezentacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Biličić, Rosana-Nina. (2006). Kaptolski muzeji i zbirke: između crkvenih dokumenata o zaštiti baštine i stavova muzejske struke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Bubić, Marta. (2006). Prezentacija književnosti u muzejskim institucijama u gradu Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Galetić, Ivan. (2006). Autorska prava i software. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Balent, Boris. (2006). The relations between dimensions of adult attachment, emotional empathy, and childhood maltreatment. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Barišić, Dina. (2006). Beliefs about children's pain. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Belavić, Ivana. (2006). The relationship of perfectionism with anxiety and depression among children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Čima, Ana. (2006). Usporedba neurokognitivnih funkcija prije i nakon karotidne endarterektomije provedene pod općom ili lokalnom anestezijom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Grgić, Natalija. (2006). Investigation of prejudice level toward Roma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Bosanac, Iva. (2006). Analiza zadataka dviju paralelnih formi Problemnog testa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Bušac, Mirjana. (2006). Attitudes and beliefs toward math in high grades elementary school students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Knezović, Daliborka. (2006). Perception of parental behavior and different aspects of aggressive behavior among elementary school children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Knežević, Staša. (2006). Neka obilježja dječjeg crteža različite afektivne obojenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Matko, Vlasta. (2006). Relation between Self-handicapping and Emotional Intelligence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Modić Stanke, Koraljka. (2006). Experiencing pain: dependence on the social context. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Trboglav, Martina. (2006). Dispositional goal orientations and motivational climate in predicting indices of intrinsic motivation in sport. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Vrdoljak, Katarina. (2006). Promjene u psihološkim posljedicama nezaposlenosti u funkciji dobi i obrazovanja . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Štifter, Ana. (2006). Religiosity and some indicators of well-being. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Sviben, Marina. (2006). Perception of teacher style, self-regulated learning and possible educational outcomes among college students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Ružić, Valentina. (2006). The relationship of attachment and self-disclosure in different types of close relationships in adulthood. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Pajnić, Maja. (2006). Primjeri suvremene latinske poezije na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Franić, Sanja . (2006). Ispitivanje razlika u empatiji obzirom na redoslijed rođenja i spol. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Bušac, Mirjana. (2006). Attitudes and beliefs toward math in high grades elementary school students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Vrbanec, Branka. (2006). Promocija školske knjižnice preko kulturne i javne djelatnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Aberle, Maja. (2006). Internetski blog kao prostor socijalne komunikacije: osnovne socijalne posljedice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Artuković, Matej. (2006). Pojam svakodnevnog života u sociološkoj teoriji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kalanj, Rade].

Biberović, Ivana. (2006). Socijalna i kulturna cijena informatizacije i modernizacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Bonić, Monika. (2006). Podzastupljenost žena u političkom životu Hrvatske - u tijelima vlasti i odlučivanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Botić, Ivan. (2006). Da li je članstvo u sindikatu preduvijet za promicanje i zaštitu prava radnika?!. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Brajković, Suzana. (2006). Priroda, ljudi, životinje - suživot na Zemlji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Bralić, Jelena. (2006). Sociološki aspekti prostitucije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Dominić, Tomislav. (2006). Društvena percepcija vještica - sociološki pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Džanović, Jasmina. (2006). Rizik života na kredit. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen and Kufrin, Krešimir].

Golijanin, Relja. (2006). Mcdonaldizacija masovnih medija i globalizacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Horvatić, Ante. (2006). Pojedini aspekti utjecaja procesa globalizacije na televiziju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Malogorski, Vanja. (2006). Integralna kultura i njeni neprijatelji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor UNSPECIFIED].

Mazić, Josip. (2006). Europa i suvremeni globalni procesi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kalanj, Rade].

Ostrihon, Alenka. (2006). Dnevna novina kao poduzeće : "proizvodnja vijesti" na primjeru Jutarnjeg lista. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Patafta, Denis. (2006). Studentsko kazalište i civilno društvo u Zagrebu od 1995. do 2003. godine : kvalitativna analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Petrović, Nikola. (2006). Centri za tražitelje azila kao rizični objekti : slučaj Stubičke Slatine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Popić, Dubravka. (2006). Sociološki osvrt na specifične karakteristike prostora Imotske krajine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Rendeli, Nevena. (2006). "Sport i nacionalizam: pogled sociologa". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Ribarić, Katarina. (2006). Kritika i teorija društvenog ugovora - C. Pateman. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Sinković, Matija. (2006). Ideološka pozadina rasprave u umjetnoj oplodnji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Stipančić, Ana Lena. (2006). Sociologija znanja, socijalna epistemologija i pozicija Richarda Rortyja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Šmid, Anja. (2006). Istina, odgovornost, krivica i promjena režima: uloga komisija za istinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Peruško Čulek, Zrinjka].

Šokcevic, Marina. (2006). Etnički odnosi i politika: Posljedice Daytonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Katunarić, Vjeran].

Zerec, Lidija. (2006). Prehrambeni poremećaji: jedna od posljedica suvremenog načina života?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Zlatar, Jelena. (2006). Anthony Giddens - refleksivna projekcija osobnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

2007

Staničić, Ana. (2007). Psychophysical characteristics of the premenstrual period. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Klemar, Blaženka. (2007). Značajniji hrvatsko-njemački i njemačko-hrvatski opći rječnici od 1991. godine do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Mance, Helena. (2007). Poticanje čitanja i pisanja djece kao korisnika u narodnoj knjižnici : na primjeru Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Štambak, Dijana. (2007). Čitanje unutar slobodnog vremena : istraživanje provedeno u šk. God. 2006/07. u OŠ Đure Prejca u Desniću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vitković, Zrinka. (2007). Digitalizacija stare knjižnične građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Samaržija, Daniela. (2007). Suradnja školske i narodne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bušelić, Ana. (2007). Odnos između informatora i korisnika u knjižnicama: analiza psiholoških barijera . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kujundžić, Ivana. (2007). Uloga HNOS-a u poticanju čitanja i i obrade lektire u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Gulišija, Deana. (2007). Čitateljske navike mladih u informacijskom dobu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Barbir, Ivana. (2007). Sveučilišne knjižnice u Australiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Brković, Jelena. (2007). Internet kao interaktivan i masovni medij. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Nahod, Ana. (2007). Jezične tehnologije i paralelni korpusi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Rajković-Vrdoljak, Draženka. (2007). Lektira na webu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šuran, Gianfranca. (2007). Izgradnja multikulturalne zbirke: izazov svake dječje knjižnice u globalnom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stričević, Ivanka].

Laurić, Dubravka. (2007). Čitateljske navike karlovačkih srednjoškolaca: istraživanje provedeno početkom 2007. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Grubić, Marijana. (2007). HNOS u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Gržac, Renata. (2007). Izdanja riječkih nakladnika za potrebe škole: pregled mrežnih stranica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Franković, Aleksandra. (2007). Klasifikacija glazbene građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Vuletić, Sandra. (2007). Izgradnja zbirke usmjerena na suradnju sa školskom knjižnicom na primjeru Narodne knjižnice u Stonu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Klak Mršić, Iva. (2007). Marketing u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Jelković, Marko. (2007). Utjecaj turizma na baštinu: primjeri Zadarske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Ljubičić, Tajana. (2007). Umjetna inteligencija i pretpostavke na kojima se temelji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Marušić, Željko. (2007). Cyberspace: virtualno okruženje informacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Šojat, Ana. (2007). Sensation seeking and gender role. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Balaško, Barbara. (2007). Figural and verbal creativity of arhitecture and croatian language and literature students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Knezić, Gordana. (2007). Childhood Anxiety Sensitivity Index: factor structure, gender and age differences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Barić, Helena. (2007). Školska knjižnica - početna karika u lancu cjeloživotnog učenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Palijaš, Boris. (2007). Klasifikacija povijesti u sustavu UDK. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Salamon, Mirna. (2007). Povezanost roditeljskog ponašanja, lokusa kontrole kod adolescenata i njihove podložnosti vršnjačkom utjecaju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Erceg, Inja. (2007). The relationship of test anxiety with perfectionism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Bićan, Romana. (2007). Singlehood of women as personal choice or as imposed status. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Mokrovčak, Valentina. (2007). Školska knjižnica kao podrška nastavnom procesu . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Car-Katinić, Vilma. (2007). Odgojno-obrazovna funkcija školske knjižnice u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Blažević, Marijana. (2007). Papir kao pisaći materijal u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Dorociak, Željka. (2007). Priming and need for cognition effects on fundamental attribution error. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Fuček, Ita. (2007). Relationship between affect structure and multidimensional anxiety. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Knezović, Zvonimir].

Goldin, Tomislav. (2007). The relationship of academic selfregulation with perceptions of parents and school achievement. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vizek Vidović, Vlasta].

Grgurić, Gordana. (2007). Intelligence, gender and age effect on the self-concept. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Kozina, Mihael. (2007). Coping in adolescence: The relationship with parental behaviors and friendship intimacy. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Letina, Srebrenka. (2007). Family study of emotional intelligence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Lucić, Silvija. (2007). Understanding of addition principles at kindergartners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Milić, Tamara. (2007). Consumer tendency and Sensation seeking. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Mičević, Marina. (2007). Symptoms of anxiety and depression within primary school pupils. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Žitko, Neda. (2007). Sex differences in beliefs and attribution for male and female drivers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Marmilić, Jasenka. (2007). Odnos korisnika prema knjižnici: istraživanje na primjeru Osnovne škole A. Mihanovića Petrovsko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Deranja Crnokić, Anuška. (2007). Zaštita zbirki metala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Čop, Raša. (2007). Raspodjela vrsta riječi u hrvatsko-talijanskom rječniku Dragutina Parčiča iz 1901.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Mitrović, Petra. (2007). MATΣMATX : primjena računala u nastavi jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Jarrar, Sanja. (2007). Kognitivni aspekti umjetne inteligencije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Aukst, Greta. (2007). Ugrađeni sustavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Šarić, Davor. (2007). PUPIG: program za uvježbavanje pisanja i izgovora glasova č, ć, ž i đ. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Mardešić, Katarina. (2007). Multimedija u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Kantar, Sandra. (2007). Bibliografija o bioetici u Hrvatskoj: (1996.-2006.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ravić, Ana. (2007). Zaštita grafičkih zbirki u knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Jelić, Viktoria. (2007). Bibliografija Gorskog kotara: 1975.-2006.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Bašić, Mirjana. (2007). Prošlost i sadašnjost knjižnice u Dugoj Resi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Vrkić, Iva. (2007). Bibliometrijska analiza radova Instituta Ruđer Bošković i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu: (1998.-2002.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Tus, Orlan. (2007). Investigating the effect of context, negative information and the denial on person impression formation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Pap, Ema. (2007). Može li vrijeme latencije služiti kao indikator socijalno poželjnog odgovaranja na upitnicima ličnosti?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Rickert, Daria. (2007). Development of childrens' mathematical word problems solving. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Piri, Gabrijela. (2007). Povezanost inteligencije s uspjehom u polaganju vozačkog ispita i brojem prometnih prekršaja i nesreća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Starman, Irena. (2007). Production of ideas in group and individual situation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Vrbešić, Sandra. (2007). Attributions of school success and failure in regards to gender and test anxiety. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Subota, Terezija. (2007). Personality, sociodemographic characteristics and the quality of marriage. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Matešić, Krunoslav. (2007). Povezanost inteligencije i ličnosti sa školskim postignućem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Zarevski, Predrag].

Oljača, Maja. (2007). Doživljaj nesigurnosti posla kod zaposlenih osoba različitih demografskih i radnih karakteristika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Tuđman, Ivana. (2007). The Psychometric Validation of the Test ST-1. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Šepec, Tanja. (2007). Psychometric evaluation of three aptitude tests from DAT battery in selection procedure. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Čekolj, Tomislav. (2007). Comparison of Eysenck's and Pavlov's typology of temperament. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Ajduković, Dea. (2007). Attitude change and need for cognition in debaters and non-debaters . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Lukačić, Iva. (2007). Relationship quality, satisfaction and stability in married and cohabiting couples . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Belavić, Marija. (2007). Provjera sveobuhvatnog inventara socijalno poželjnog odgovaranja . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Tomić, Paulina. (2007). The effect of wearing glasses upon judgements of intelligence, personality traits and physical attractiveness. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Šoštarić, Petra. (2007). Ponovljene klauzule antičkih pisaca u epu "De vita et gestis Christi" Jakova Bunića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Mihajlović, Ines. (2007). Relationship between parenthood and partner's satisfaction and relationship stability. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Justinić, Jasna. (2007). Consumer involvement in clothing brands and self-concept among adolescents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Kopić, Kristina. (2007). Implicit theories of intelligence in eighth-grade pupils: sex-differences and the differences regarding size of place of residence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Zarevski, Predrag].

Mučnjak, Dorja. (2007). Citiranje kao sastavnica informacijske pismenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Žabić, Daša. (2007). Korisnici u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Blažić, Diana. (2007). Školska knjižnica i marketing. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Murić, Dean. (2007). Automatizacija školske knjižnice pomoću računalnog programa RUK (Rad u knjižnici). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Paračić, Ivan. (2007). Cenzura u Jugoslaviji : 1945.-1990.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Sakač, Nataša. (2007). Knjižnica u svjetlu HNOS-a. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Paračić, Ivan. (2007). Cenzura u Jugoslaviji : 1945.-1990.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Alić, Marta. (2007). Proces digitalizacije dijela Gèrčko-hèrvatskog rěčnika za škole Petračića-Maxnera-Kostića iz 1875. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Zorko, Ana. (2007). Glazbeni odjel u Narodnoj knjižnici i čitaonici Sisak - Odjel Caprag. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Štefiček, Kristina. (2007). Suradnja školskih i narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stričević, Ivanka].

Šajatović, Lidija. (2007). Cenzura knjige u Sovjetskom Savezu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Novak, Helena. (2007). Glazbeni odjeli u narodnim knjižnicama : novi mediji i (pre)oblikovanje knjižničnih službi i usluga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Nebesny, Tatjana].

Spevec, Anita. (2007). Poticanje čitateljskih navika na primjeru Odjela za djecu i mladež Gradske knjižnice u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Labotić, Bogdana. (2007). IFLA-ine i Unesco-ove smjernice za školske knjižnice - usporedbe s radom u svakodnevici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šančić, Jelena. (2007). Prikaz Projekta Rođeni za čitanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Sorić, Neven. (2007). Razvoj i korištenje sustava za upravljanje web sadržajem u međunarodnim školama u Centralnoj i Istočnoj Europi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Jelić, Vinka. (2007). Povijest Gradske knjižnice u Čazmi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Klasnić, Ksenija. (2007). Stavovi studenata Filozofskog fakulteta o Omegi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Rihtarić, Josip. (2007). Mrežna suradnja školskih knjižničara : od izgradnje mrežnih stranica svoje knjižnice do izgradnje repozitorija knjižničarskih radova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Lebinac, Silvio. (2007). Mikrofilmiranje kao priprema za digitalizaciju novina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Nikolić, Siniša. (2007). Jedinstvena cijena knjige i tržište knjiga u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Tonković, Maša. (2007). The Psychometric Validation of the Test S. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Delač, Ivana. (2007). Attitudes toward marriage and divorce of high school students due to family integrity and parental relationship quality. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Galić, Mia. (2007). Advantages and disadvantages of child on-site center and relationship of child on-site center attendance with parental stress and organizational commitment of employees of VIPnet. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Kos, Bernarda. (2007). Analiza dostupnosti ispitne literature na Fakultetu organizacije i informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Gubić, Daniela. (2007). Uloga školske knjižnice u promicanju čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Brozd, Adela. (2007). Najradije čitani lektirni nalsovi u višim razredima u osnovnoj školi : istraživanje provedeno u školskoj knjižnici VII. osnovne škole u šk. god. 2006./2007.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Rihtarić, Josip IZV. (2007). Mrežna suradnja školskih knjižničara : od izgradnje mrežnih stranica svoje knjižnice do izgradnje repozitorija knjižničarskih radova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Parašić, Ivan. (2007). Cenzura u Jugoslaviji : 1945.-1990.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Justinić, Jasna . (2007). Consumer involvement in clothing brands and self-concept among adolescents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Kopić, Kristina . (2007). Implicit theories of intelligence in eighth-grade pupils: sex-differences and the differences regarding size of place of residence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Zarevski, Predrag].

Tomić, Paulina . (2007). The effect of wearing glasses upon judgements of intelligence, personality traits and physical attractiveness. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Mihajlović, Ines . (2007). Relationship between parenthood and partner’s satisfaction and relationship stability. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Tonković, Maša. (2007). The Psychometric Validation of the Test S. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Grgurić , Gordana . (2007). Intelligence, gender and age effect on the self-concept. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Gordana].

Fluksi, Tea. (2007). Institucijski repozitoriji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Marković, Kristina. (2007). Obiteljska studija perfekcionizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Klasnić, Ksenija. (2007). Some psychosocial aspects of types of religiosity. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Golubić, Kruno. (2007). Pretraživanje hrvatskog internetskog prostora i principi rada internet pretraživača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lauc, Tomislava].

Trako, Tijana. (2007). Simbol ruke u socijalnom i kulturnom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Rodek, Helena. (2007). Novi Marof – “veliko selo” ili “mali grad”. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Lončar, Edita. (2007). Sociološki aspekti ˝zdrave prehrane˝ u suvremenom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Žažar, Krešimir. (2007). Modernost i klasična sociologija: ambivalentnost klasične sociološke teorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kalanj, Rade].

Baćak, Valerio. (2007). Vozači kamiona, plaćeni seks i HIV/AIDS: slučaj Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Barbir, Jelena. (2007). Usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza žena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Bezinović, Igor. (2007). Socijalna konstrukcija dosade. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Grgurinović, Matija. (2007). Laissez faire eugenika- mogućnosti, dileme i posljedice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Lučić, Blaženka. (2007). Specifičnosti bračne zajednice pomoraca i njihovih supruga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Novosel, Sandro. (2007). Etnički federalizam, samoupravljanje i nacionalizam u Jugoslaviji do 1980.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Katunarić, Vjeran].

Novosel, Sergej. (2007). The principles of sustainable development in the world of North and South. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Odak, Iva. (2007). Društvene posljedice biološkog determinizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Peranović, Ksenija. (2007). Neki aspekti neravnopravnosti žena u Hrvatskoj : obrazovanje, zapošljavanje i problem nezaposlenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Potočić, Ines. (2007). Društveni i etički aspekti primjene genske tehnologije u medicini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Prpić, Hrvoje. (2007). Patrijarhalni stereotipi u popularnim tekstovima : analiza sadržaja ljubavnih tekstova popularne glazbe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Sogonić, Ines. (2007). Glavne točke Marcuseove kritike potrošačkog društva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Staniša, Ninoslava. (2007). Naselja i stanovništvo Krapinsko zagorske županije 1857.-2001.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Šemper, Valerija. (2007). Sociološki aspekti reklamiranja u suvremenom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Tomić, Cvjeta. (2007). Dubrovnik: stari grad nekad i danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Tomić, Iskra. (2007). Utjecaj obitelji na mogućnosti sudjelovanja žena u političkom životu Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Vojvodić, Bruno. (2007). Odnos glumca i publike u kazalištu 20. stoljeća - sociološka studija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Zglavnik, Goran. (2007). Mjesto i značaj pojedinca u tranzicijskoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Zubčić, Krešimir. (2007). Utjecaj pornografije na predodžbu o seksualnosti kod tinejdžera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

2008

Švagelj, Ana. (2008). Effects of alcohol on choice reaction time. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Urch, Dražen. (2008). Analysis of student teaching quality evaluations at the University of Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Vukasović, Tena. (2008). Family study: the level of measuring personality and the familial aggregation estimates. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Maček, Zrinka. (2008). Teacher's recognition of pupil's depression. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Blašković, Maja. (2008). Self-esteem and body esteem in adolescence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Ćuk, Ivana. (2008). Applicability of the Bem Sex Role Inventory in Croatian society. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Peteh, Gordana. (2008). Školsko nakladništvo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Bačić, Ivana. (2008). Comparison of different indicators of treatment outcome in treating PTSD. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Ivanović, Monika. (2008). Emotional Intelligence, Empathy And Aggressive Behavior Among Early Adolescent Children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Momčilović, Aco. (2008). Attitudes on sunday work and shopping in the context of the theory of reasoned action. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Penić, Sandra. (2008). Prediction of collective guilt assignment and acceptance: The role of war trauma experience. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Križanec, Tajana. (2008). Relationship between national identity and allocentrism / idiocentrism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Šabić, Josip. (2008). Confidence rating as an additional measure in psychometric analysis of knowledge - test. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Bastašić, Martina. (2008). Socijalna podrška nezaposlenim osobama - longitudinalno istraživanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Šverko, Branimir].

Skupnjak Žagi, Tatjana. (2008). Kreativne radionice kao dio informacijske službe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Mikulić, Tihana. (2008). Povijesni razvoj knjižnice u Petrinji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Josipović, Ivica. (2008). Povijest Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" u Karlovcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Hrvat Kričančić, Ivana. (2008). Kastavska Čitalnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Tot, Marija. (2008). Aktivnosti školske knjižnice u motiviranju korisnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Berak, Sandra. (2008). Mrežne usluge narodnih knjižnica za mladež. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Kekanović, Aleksandar. (2008). Multikulturalizam u manjinskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Tominac, Božica. (2008). Uloga školske knjižnice u odgojno obrazovnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Čiča, Bogdana. (2008). Pisana glagoljaška baština Omišlja i njena prezentacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Konfic, Lucija. (2008). Plan projekta digitalizacije ostavštine Vatroslava Kolandera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Budiselić Gržan, Petra. (2008). Boja - glavni element pri postavljanju izložaba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Vukušić, Sara. (2008). Pouzdani izvori informacija na Internetu: predmetni direktoriji u svijetu i u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kovačić, Irina. (2008). Mrežne informacijske usluge u medicinskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Daničić, Nataša. (2008). Razvojna i institucionalna biblioterapija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Filipeti, Antonija. (2008). Problematika otuđivanja knjiga iz knjižnica tijekom povijesti i u današnje vrijeme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Zrnić, Lana. (2008). IFLA-ine Smjernice za prikaz sučelja javno dostupnih kataloga: usporedba WebPAC-a Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Kašaj, Lana. (2008). Izvori za studij fonetike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Hrnjak, Marijana. (2008). Comparison of the hierarchy and the structure of the value system between high school students from Zagreb and Skopje . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Matić, Vedrana . (2008). Sociocultural factors and body-dissatisfaction in adolescent girls. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Mikac, Una. (2008). Apparel choice as a reproductive strategy across the menstrual cycle. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Vugrinec, Nina. (2008). Bibliotheca Zriniana - knjižnica Nikole Zrinskog: dvostoljetno putovanje od Čakovca do Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Kovač (Nuhbegović), Majda. (2008). Hrvatske etnološke serijske publikacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Božičević, Vlatka. (2008). Izdavačka djelatnost Krćanske sadašnjosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Đokanović, Dušanka. (2008). Nabava u knjižnici Osnovne škole dr. Mate Demarina u Medulinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Devčić, Svjetlana. (2008). Školska knjižnica viđena kroz Nacionalni obrazovni standard. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Vuković, Maja. (2008). Odgojno obrazovna uloga školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Marek, Alma. (2008). Nakladnici politološke literarure u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Silaj, Kristina. (2008). Knjižničar za djecu i mediji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Vrbanić, Miroslava. (2008). Neposredna odgojno-obrazovna djelatnost u knjižnici s učenicima lake i umjerene mentalne retardacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Milek, Maja. (2008). Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne osobe u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pavlović Mlačak, Blaženka. (2008). Suradnja školske knjižnice i bibliobusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Krznarić, Ester. (2008). Marketing u visokoškolskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Aparac-Jelušić, Tatjana].

Skeledžija, Davor. (2008). Imenički direktorij s posebnim osvrtom na Microsoftov "Active Directory". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Buzov, Ivica. (2008). Povijest Interneta u svijetu i Hrvatskoj: razvoj infrastrukture akademske zajednice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Kapetanović, Alma. (2008). Self esteem and perfectionism of female high school and university students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Vlahek, Ivan. (2008). Self-efficacy, need for cognition and statistics test performance . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Nikšić, Dubravka. (2008). Prototypical love acts and relationship between mate value and love acts . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Erhatić, Romana. (2008). Uloga knjižničara u timskom radu škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Miljak, Tomislav. (2008). Effect of distraction on the estimated pain intensity induced by electric stimuli. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Kušević, Draženka. (2008). Čitanje papirne i elektroničke knjige u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Katalenić, Gordana. (2008). The relationship of instrumentality, expressiveness and social self-efficacy to depressive symptoms. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Arambašić, Lidija].

Babić, Andrea. (2008). Usporedba faktorske strukture sveobuhvatnog inventara socijalno poželjnog odgovaranja između različitih situacija primjene upitnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Vukelja, Ivica. (2008). Rječnička baza "Jugoslavenskog imenika bilja" Bogoslava Šuleka iz 1879. (slova k-p). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Budimir Šoško, Gabrijela. (2008). Biometrijska tehnologija sa osvrtom na mogućnost korištenja u zaštiti sigurnosti podataka u bankarstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Bago, Petra. (2008). Označavanje strukture rječničkog teksta prvog sveska drugog izdanja della Bellinog talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika iz 1875.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bihler, Ivan. (2008). Život i rad biskupa kotorskog pa splitsko-makarskog Marka Kalogerja : povodom 120. godišnjice smrti : izvori za bibliografiju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Urek, Krešo. (2008). Informacijsko ratovanje : osnovna podjela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tuđman, Miroslav].

Kiralj, Davor. (2008). Sukobi niskog intenziteta : sigurnosna osnovica procesa globalizacij. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tuđman, Miroslav].

Stefanović, Slobodan. (2008). Pokušaj automatskog prevođenja malog tursko-engleskog rječnika na hrvatski jezikd. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Gavranić, Sanja. (2008). Primjena besplatnih izvora s interneta u nastavi talijanskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Brezović, Petra. (2008). Web 2.0. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Bortek, Dajana. (2008). Nastanak i počeci kriptologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Crnec, Dina. (2008). Multimedija 21. stoljeća : socijalna dimenzija evolucije multimedije i interneta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Bukvić, Nenad. (2008). Odredbe o arhivima u statutima dalmatinskih i istarskih gradova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lemić, Vlatka].

Nuhbegović(kovač), Majda. (2008). Hrvatske etnološke serijske publikacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Orešković, Marina. (2008). Marketing u narodnim knjižnicama u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Hlastec-Ljubačev, Melita. (2008). Kulturna i javna djelatnost školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Dodigović, Lucija. (2008). Školska knjižnica i dijete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Predojević, Helena. (2008). Pregled razvoja i poslovanja INDOK-a Knjižnice pri institutu za elektrotehniku, te bibliografija radova djelatnika Končar-Instituta za elektrotehniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Čubaković, Mirjana. (2008). Razvoj kostajničkog knjižničarstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Medaković, Milana. (2008). Razvoj Knjižnice i čitaonice u Plaškom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Milek, Sandra. (2008). Učenje u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Horvat, Dubravka. (2008). Školska knjižnica kao središte neformalnog učenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Tokić, Vlatka. (2008). Usporedba manifestima propisanih zadaća školskih i narodnih knjižnica : ispitivanje stupnja izvršavanja zadaća na primjeru daruvarskih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Lončarević, Marta. (2008). Neposredni odgojno-obrazovni rad školskog knjižničara u informacijskom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pondeljak, Ivana. (2008). Dječji književni interesi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šimunović, Marija. (2008). Zadovoljavanje čitateljskih i informacijskih potreba mladih u novom multimedijalnom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Prilika, Kristina. (2008). Struktura programa informacijskog opismenjavanja u knjižnicama osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Žurić, Marija. (2008). Retrospektivna katalogizacija omeđenih publikacija u Knjižnici Zavoda za slavenskku filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradskoj knjižnici u Zagrebu : usporedba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Žuža, Tajana. (2008). Vanjski uzročnici oštećenja knjižnične građe na papiru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mušnjak, Tatjana].

Zović, Irides. (2008). Gradska knjižnica Poreč i mogućnosti kulturnog turizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Bonić, Monika. (2008). Novinska građa Gradskog muzeja Požega. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Glad, Olgica. (2008). Narodna knjižnica u osmišljavanju i provođenju aktivnosti za poticanje čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jež, Darija. (2008). Uloga školske knjižnice u nastavi geografije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Valentić, Ana. (2008). Cenzura u mletačkoj Dalmaciji 16. i 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kolarić, Martina. (2008). Vinko Vošicki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Petrlić, Romana. (2008). Značaj Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža za hrvatsku leksikografiju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Slavujac, Vjekoslav. (2008). Arhitektura suvremenih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Arnuš, Ljerka. (2008). ISO 3297 Information and documentation - International Standard Serial Nmber (ISSN) : trajna norma u promjenjivom svijetu serijskih publikacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kaligari, Loreta. (2008). Informacijska djelatnost u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Raženj, Tatjana. (2008). Zadovoljstvo korisnika informacijskim uslugama narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Čutul, Margartia. (2008). Analiza fonda lektire u knjižnici Srednje škole Markantuna de Dominisa i u Gradskoj knjižnici Rab. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Ercegovac, Snježana. (2008). Prijedlog smjernica za vrednovanje internetskih stranica hrvatskih knjižnica za djecu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Sambolec, Vlatka. (2008). Marketing i njegova primjena u knjižničnom poslovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Boban, Marijana. (2008). Školske knjižnice u Zadarskoj županiji : stanje danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Marić, Vanja. (2008). Informacijska revolucija i knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ulip, Branka. (2008). Popisi knjiga u zapadnoeuropskim zemljama u 16. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Čondić, Darko. (2008). Religijski elementi hrvatskog nacionalnog identiteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Šćirek, Lucija. (2008). Virusi i antivirusna zaštita. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Mirčeta, Marina. (2008). Sociodemographic characteristics, social support, life satisfaction and attitudes toward death among elderly. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Bauer, Marina. (2008). Naselja zatvorenog tipa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Crnjak, Ines. (2008). Politički stavovi i neke sociokulturne odrednice tipova religioznosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Dragičević-Vugrinec, Tanja. (2008). Utjecaj organizacijske kulture i stilova rukovođenja na pojavu mobbinga na radnom mjestu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Drvendžija, Igor. (2008). Utjecaj religioznosti na percepciju i uporabu seksualno eksplicitnih sadržaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Grgurić, Ivan. (2008). Socijalne i ekonomske promjene u američkom getu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Jazbinšek, Vedran. (2008). Analiza nekih socijalnih i psihosocijalnih aspekata massively multiplayer online roleplaying igara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Jelić, Violeta. (2008). Smisao i granice humanitarne pomoći. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Kovačić, Ines. (2008). Kockanje- zabava ili ovisnost?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Marić, Darija. (2008). Suvremeni migracijski tokovi i pravo azila u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Mesić, Milan].

Miloš, Ivana. (2008). Politike urbane sigurnosti: Sigurni Rim. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Perić, Jelena. (2008). Omiš - jučer, danas, sutra : grad industrijske prošlosti i turističke budućnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Pohilj, Emilija. (2008). Mogućnost primjene ideja Glassereve kvalitetne škole u tradicionalnom školstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Karajić, Nenad].

Ravić, Ana. (2008). Neki sociološki aspekti horizontalnog mobinga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor UNSPECIFIED].

Turk, Davorka. (2008). Transformacija suvereniteta u svjetlu promjena obrasca vlasti u društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Katunarić, Vjeran].

2009

Gmaz, Vatroslav. (2009). CorAl : sravnivanje na razini rečenice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Raguž, Paula. (2009). Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe : analiza primjera iz prakse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Lucić, Zvonko. (2009). Rječnička struktura hrvatsko-talijansko-latinskog rječnika Rjecsosloxjr, Joakima Stullija u odnosu na hrvatske rječnike s kraja dvadesetog stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bakarić, Nikola. (2009). Aplikacija za ručno oblikovanje klastera dokumenata prirodnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Peček, Danijela. (2009). Aktivnosti u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Petrnel, Marina. (2009). Uloga školske knjižnice u cjeloživotnom obrazovanju učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Čonč, Tea. (2009). Knjižnica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu : od seminarskih knjižnica do zbirke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Pajnić Barišić, Majda. (2009). Izdanja Biblije u 15. i 16. stoljeću : od rukopisne do elektroničke Biblije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Krtanjek, Irena. (2009). Uloga internetskih izvora i školske knjižnice u nastavi vjeronauka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Granić, Adela. (2009). Analiza istaknutih projekata digitalizirane baštine na primjeru nekih europskih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kordić, Vesna. (2009). Elektronička knjiga : izrada el. knjige putem OCR tehnologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Mašina, Dina. (2009). Katolička hrvatska tiskarna : doprinos poznavanju zadarskog tiskarstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Štefanec, Barbara. (2009). Od Gutenberga do digitalne ere : djela o Gutenbergu u hrvatskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Landeka, Ankica. (2009). Knjižnica isusovačke misije iz Petrovaradina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Kovač, Vedrana. (2009). Projekt "Pitajte knjižničara" : mrežna referentna usluga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Goja, Ana. (2009). Knjižnice, internet i slobodan pristup informacijama za djecu i mladež : istraživanje korisnika Gradske knjižnice Zadar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Stanić Palašti, Marina. (2009). Četrnaest godina primjene sustava ISMN u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Tumurad, Suzana. (2009). Informacijska služba u knjižnicama ruralnog područja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Bogdan, Živana. (2009). Kreativne aktivnosti u knjižnici Osnovne škole dr. Franje Tuđmana u Kninu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kurtović, Dejana. (2009). Revizija i otpis knjižnične građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Gizdić, Berislava. (2009). Čitateljske navike i korištenje interneta učenika Ekonomsko-birotehničke škole u Splitu : istraživanje provedeno u školskoj godini 2008./2009.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Horaček, Dalija. (2009). Kartografska građa objavljena u Hrvatskoj od 2000. do 2008. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Bužimkić, Sanja. (2009). Udio elektroničke građe u nacionalnim tekućim bibliografijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Srndović, Darko. (2009). Informacijska služba od papirne do digitalne knjižnice : na primjeru Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Hren, Jasmina. (2009). Suradnja nakladnika, knjižnica i države. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Lukačić, Petar. (2009). Čitanje u elektroničkom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Novak, Jasmina. (2009). Kultura čitanja učenika viših razreda osnovne škole : istraživanje provedeno u OŠ Gornji Mihaljevac u šk. god. 2008./2009.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ivanović, Zlatko. (2009). Čitanje i učenici zagrebačke Osnovne škole Remete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Subotić, Igor. (2009). Sustavi za upravljanje dokumentima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Jaković, Petar. (2009). Uloga i mjesto školske knjižnice i knjižničara u razvijanju i poticanju kulture kod učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Mikac Ciglar, Sandra. (2009). Razvoj knjižnica u Međimurju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Kolar Janković, Tanja. (2009). Cenzura tiskane riječi : od popisa zabranjenih knjiga do današnjih izazova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Paliska, Ana. (2009). Sudjelovanje Hrvatske u projektima stvaranja europske knjižnice i Europeane. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Viličić, Jelena. (2009). Tiskana izdanja većih zagrebačkih nakladnika u području bibliotekarstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pemper, Branka. (2009). Edukacijski programi za pretraživanje baza podataka na primjeru Sveučilišne knjižnice Rijeka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Basara, Svjetlana. (2009). Autocenzuro, hodaj samnom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Ljubić, Barbara. (2009). Aktivnosti u osnovnoškolskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Jelen, Igor. (2009). Analiza sadržajnih elemenata mrežnih stranica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Vidović, Gordana. (2009). Dječja knjižnica i mediji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Živković, Karmela. (2009). Usporedba čitalačkih navika učenika završnih razreda industrijsko-obrtničke i tehničke škole u Virovitici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Dlesk Vučić, Severina. (2009). Informacijska pismenost u narodnim knjižnicama u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Ujdur, Ivana. (2009). Internet u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Karamatić, Jurica. (2009). Knjižnica franjevačkog samostana Svete Marije u Zaostrogu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Grudić Kukavica, Ksenija. (2009). Elektroničko nakladništvo za djecu u Hrvatskoj od 2000. do 2008. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Zakarija, Margita. (2009). Edukacija korisnika visokoškolskih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Zlatar, Ana. (2009). Self-disclosure as a determinant of relationship quality. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Lovrić, Ana. (2009). Relationship between perfectionism, locus of control and disturbed eating habits. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Ferić, Goran. (2009). Relation between response distortion and social desirable responding in the personality questionnaires . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Stojić, Hrvoje. (2009). The relationship of child’s perfectionism and child’s self-esteem with parental perfectionism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Čalić, Ana. (2009). Demands, control and teacher burnout: a test of the Karasek's job demands- control model. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Prot, Sara . (2009). Video games and desensitization to violence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Samardžija, Tena. (2009). Development of some counting principles in preschool children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Löw, Ajana. (2009). Motivational context and socially desirable responding: a test of Paulhus' model of social desirability. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Margarin, Nina . (2009). Relationship between birth order, assertiveness and academic success. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Zarevski, Predrag].

Javorsky Kurek, Andrea. (2009). Važnost informacije u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Belić, Ružica. (2009). Uloga školske knjižnice Veterinarske škole u odgojno-obrazovnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Žulj, Amelija. (2009). Digitalizacija građe za slijepe i slabovidne osobe : potrebe i mogućnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šafranko, Ana. (2009). Školska knjižnica u područnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Čarapina, Ivana. (2009). Čitateljske navike i interesi učenika osnovnih škola : istraživanje provedeno u Osnovnoj školi Stjepana Radića u Metkoviću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Došen, Antonia. (2009). Ilustracija u knjigama : s posebnim osvrtom na Svjetlana Junakovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Lacković, Suzana. (2009). Uloga školske knjižnice u unapređenju odgojno-obrazovnog procesa u školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Brunšek, Iva. (2009). Sustavi za upravljanje znanjem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Kiseljak, Maja. (2009). Uloga školske knjižnice u novom elektroničkom obrazovnom prostoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Bodiš, Maja. (2009). Sitni tisak u zavičajnoj zbirci Zagrabiensia Gradske knjižnice u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Drvoderić, Helena. (2009). Kulturno edukativne aktivnosti u knjižnici s posebnim osvrton na Knjižnicu "Nikola Zrinski" Čakovec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Lujo, Katica. (2009). Tragom dubrovačkih bi(bli)ografa : (zastupljenost dubrovačkih biografa u bibliografijama i bibliografskim pomagalima od 19. st. do danas). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Fornazar, Vanja. (2009). Ponuda zvučnih i elektroničkih knjiga u knjižarama u Brnu i Puli. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Rukavina, Nikolina. (2009). Knjižnični katalozi u narodnim knjižnicama Ličko-senjske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bešlić, Irena. (2009). The Construct Validity of Personality Questionnaires in Fake-good Situations. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Orsat, Ligorio. (2009). The phonemics of the dialect of Dubrovnik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(Rad je 2011, u dorađenu obliku, objavljen kao članak u Filologiji (vidi priložen tekst).) [mentor Kapović, Mate].

Peraić, Martina. (2009). The verb accent in the dialect of Bosanski Svilaj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics.
(Rad je u prerađenu obliku objavljen kao: Peraić, Martina 2011, "Verb accent in the local dialect of Bosanski Svilaj", u: Vytautas Rinkevičius (ur.), Proceedings of the 6th IWoBA (Baltistica VII Priedas) 2011: 171‒196) [mentor Kapović, Mate].

Plečko, Jurica. (2009). Faking on Personality Questionnaires in Specific Motivational Context. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Puljić, Ana. (2009). Verification of the Construct Validity of Over-Claiming referring to the Five Factor Personality Model. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Vračević, Tihomir. (2009). The relationship of broad and narrow traits of conscientiousness with the egoistic and moralistic bias. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Vujčić, Maja. (2009). Sex differences in social desirability responding: Are women saints and men superheros?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Vukelić, Deniver. (2009). Civil witchcraft, sorcery and heretism trials in Zagreb and vicinity during the Early Modern Period . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić-Assouline, Zvjezdana].

Potelj, Vesna. (2009). National identity and inter-ethnic relations: comparison of elementary and high school pupils from Zagreb and Vukovar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Radić, Stipe. (2009). Analiza tehnologije za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Kordiš, Denis. (2009). Umjetna inteligencija u obradi prirodnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Ogrizek Biškupić, Ivana. (2009). Informacijski sustavi i njihova primjena u obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Mušong, Silvija. (2009). Odnosi s javnošću u muzejima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Potelj, Vesna. (2009). National identity and inter-ethnic relations: comparison of elementary and high school pupils from Zagreb and Vukovar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Vračević, Tihomir. (2009). The relationship of broad and narrow traits of conscientiousness with the egoistic and moralistic bias. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Rosandić, Nikolina. (2009). Effect of music on performance on intelligence test at introverts and. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Radić, Ivana. (2009). Varijable ličnosti i školski uspjeh. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Primorac, Katarina. (2009). Testing the factor structure of PANAS-X and the relationship between affect and assumptive worlds. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Knezović, Zvonimir].

Pavelić, Ana. (2009). The stigma of social workers towards mentally ill persons. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Paulić, Dobrila Zvonimira. (2009). Morningness – eveningness and pressure pain threshold. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Pačalat, Željka. (2009). Relationship between in-group bias and individualism, collectivism, personal and collective self-esteem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Marinović, Mladen. (2009). Računalna primjena testa S. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Martinac, Anja. (2009). Povezanost objektivnih mjera pamćenja i metamemorije sa spolom, obrazovanjem i zdravstvenim statusom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Zarevski, Predrag].

Maglić, Marina. (2009). Koga muškarci i žene uzimaju u obzir kao potencijalne partnere - evolucijska perspektiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Fajfarić, Marta. (2009). Spolne i dobne razlike u ljubomori te odnos ljubomore i vlastite vrijednosti kao partnera - evolucijska perspektiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Čaušević, Emilija. (2009). Internacionalizmi kao lažni prijatelji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kryżan-Stanojević, Barbara].

Obućina, Ružica. (2009). Istraživanje straha od stranoga jezika :strategije za smanjenje straha u didaktičkom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kryżan-Stanojević, Barbara].

Marđetko, Dubravka. (2009). Semantička analiza poljskih neologizama s prefiksom euro-. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kryżan-Stanojević, Barbara].

Tešija, Tina. (2009). Ljudska prava i kultura. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Miličević, Ana. (2009). Konceptualni okvir i izvedba privatizacije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Alfier, Vilka. (2009). Male otočne zajednice na rubu izumiranja - primjer otoka Zlarina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Begović, Hrvojka. (2009). 'Dobri' i 'loši' trgovi – što javni gradski prostor trga cini dobrim, a što lošim u ocima korisnika: primjer tri trga zagrebackog centra: Cvjetni, Britanski i Kvaternikov trg. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Čolak, Bože. (2009). Fenomen nogometnih navijačkih skupina na primjeru NK Inter Zaprešić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Gajšak, Petra. (2009). Trgovački centar- "kvazi" javni prostor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Janković, Vesna. (2009). Cyberfeminizam - između teorije i pokreta : osvrt na Hrvatsku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Medved-Valenčić, Matija. (2009). Sinkretizam i kršćanstvo: utjecaj kulturnih čimbenika i društvenih specifičnosti na oblikovanje sustava vjerovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Stojanović, Goran. (2009). Privlačnost shopping centra na primjeru Avenue Malla. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Španić, Sanja. (2009). Računalno posredovana komunikacija i kolektivna akcija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Špoljar, Nikolina. (2009). Psihosocijalni aspekti vjerskog pritiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Ujević, Ana. (2009). Seksualna energija i njena društvena regulacija u uvjetima suvremenog kapitalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Vidović, Gordana. (2009). Goffman i "estetska" stigma u 21. stoljeću – "Preživljavanje najljepših". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Zlatar, Barbara. (2009). Analiza dječjeg programa Hrvatske televizije i reakcije gledatelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Galović, Filip. (2009). Hrvatski i slovački korak naprijed u književnosti: Antun Branko Šimić i Ivan Krasko (komparativna analiza jezika i stila). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Tibenska, Eva and Machata, Martin].

2010

Rambrot, Andreja. (2010). Artaudovo Kazalište okrutnosti prikazano kroz predstavu Osvajanje Meksika kazališne družine Pinklec iz Čakovca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Čepl, Matej. (2010). Jung i antimodernizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Kravar, Zoran].

Bačić, Ana. (2010). Camoesov sonetizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Borščak, Nataša. (2010). Projekti digitalizacije starih novina u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Trstenjak, Marta. (2010). Kultura čitanja učenika viših razreda osnovne škole : istraživanje provedeno u OŠ Podturen u šk. god. 2009./2010.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Muškardin, Dijana. (2010). Korištenje enciklopedija u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Hrupelj, Irena. (2010). Uloga Gradske knjižnice "Ksaver Gjalski" u kulturnom životu grada Zaboka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Obradović, Sandra. (2010). Percepcija knjižnice u književnim djelima Borgesa, Eca, Calvina i Zafóna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Panian Selimić, Maja. (2010). Zadovoljstvo korisnika elektroničkih izvora u knjižnično dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Sakač, Andreja. (2010). Informacije prenošene u slikovnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Olić, Slavica. (2010). Vrednovanje informacijskih izvora kao sastavnica informacijske pismenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Košić, Tomislav. (2010). Zaštita knjižnične građe: projekti digitalizacije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Čorak, Ivana. (2010). Knjižnični sustav Indije : izazovi 21. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Škvarić, Ana. (2010). Harry Potter i cenzura?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Spevec, Marijana. (2010). Ilustracije u knjigama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Hanzer, Ana. (2010). Osobitosti digitalizacije velikih francuskih enciklopedija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Paurić, Jelena. (2010). Narodne knjižnice i prava djece: na primjeru projekta Knjižnica širom otvorenih vrata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Perinić, Ana. (2010). Povijest knjižne produkcije na Buzeštini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Sočo, Jasmina. (2010). Uloga knjižničara u visokoškolskom obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Petrović, Petra. (2010). Specijalne knjižnice neprofitnih udruga i ustanova u Zagrebu otvorene javnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Robotić, Draženka. (2010). Izdavačka djelatnost u gradu Samoboru: u razdoblju od 2000. do 2010. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Krčmar, Đurđica. (2010). Bibliografija o Virju : doprinos poznavanju uloge Virja u hrvatskoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Martan, Željka. (2010). Zastupljenost hrvatskih književnika u Wikipediji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Umičević, Sanja. (2010). Nakladnička djelatnost Narodne knjižnice i čitaonice Sisak : 1992.-2010.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pajnić, Sanja. (2010). Uloga starije knjige u priručnoj zbirci školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Lovrić, Jakica. (2010). Razvoj školskih knjižnica Sestara milosrdnica u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Pušić, Suzana. (2010). Razvoj osnovnoškolskih knjižnica u Bjelovaru i razvoj knjižnice OŠ Rovišće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Roksandić, Tihana. (2010). Poticanje čitanja i razvoj čitalačkih navika u knjižnici osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Dužić, Lidija. (2010). Razvoj kreativnosti kroz likovne radionice u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Čurila, Ivana. (2010). Klasifikacija knjižnične građe u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Horvatović, Ana. (2010). Razlike u upotrebi školske knjižnice u malom i velikom mjestu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Mezak, Martina. (2010). Školska knjižnica u procesu odgoja i obrazovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pevec Zorić, Martina. (2010). Karlovačke serijske publikacije od 1918. do 1990. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kovač, Marta. (2010). Pravo djece na pristup informacijama : korištenje interneta u osnovnoškolskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Zenzerović, Suzana. (2010). Uloga novinsko-izdavačke ustanove Edit iz Rijeke u promicanju talijanske kulture i jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Keča, Marica. (2010). E-knjiga u srednjoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Scmitz, Melita. (2010). Menadžment i marketing u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Talić, Daria. (2010). Ilustracija dječjih knjiga u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Majer, Ivana. (2010). Objavljivanje hrvatskih jednojezičnih rječnika u Hrvatskoj od 1880. do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Augustinčić, Maja. (2010). Informacijska služba u visokoškolskoj knjižnici: primjer knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Njegovan, Zoran. (2010). Zavičajne zbirke u digitalnom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Purkić, Zdravka. (2010). Digitalizacija školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pastuović, Romana. (2010). Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Marčetić, Marinela. (2010). Osnovnoškolske knjižnice : srednjoškolske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, UNSPECIFIED. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Vezmar, Veljko. (2010). Izgradnja knjižnične zbirke u narodnoj knjižnici: prijedlog smjernica za izgradnju knjižnične zbirke u Knjižnici i čitaonici Plaški. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Milevoj Klapčić, Majda. (2010). Razvijanje predčitačkih navika u djece predškolske dobi : s osvrtom na radionicu za roditelje održanu u Dječjem vrtiću "Pjerina Verbanac" u Labinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Baksa, Maja. (2010). Razvoj srednjoškolskih knjižnica u Križevcima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Belić, Slavica. (2010). Zavičajna zbirka Gradske knjižnice Vukovar : Vukovariensia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Nebesny, Tatjana].

Lazić, Silvana. (2010). Razvitak Knjižnice i čitaonice Popovača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Prpić, Ana. (2010). Narodne knjižnice Ličko-senjske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Tomaš, Romina. (2010). Može li knjižničar biti i cenzor?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Azarić, Renata. (2010). Zastupljenost djela poljske književnosti u knjižnici Filozofskog fakulteta, Knjižnicama grada Zagreba i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Martinčević-Grubač, Ana. (2010). Rad školske knjižnice Američke međunarodne škole u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Horvatinčić, Nataša. (2010). Fotografija na izložbama u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Vukina Bogović, Maja. (2010). Suradnja školskih i narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Seiter, Petra. (2010). Uloga školskog knjižničara u nastavi hrvatskog jezika u srednjoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Plevnik, Suzana. (2010). Uloga školskog knjižničara u razvijanju čitateljskih navika učenika osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Orešić, Ivana. (2010). Uloga školske knjižnice u osposobljavanju učenika za cjeloživotno učenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Hatvalić, Željka. (2010). Alternativne mogućnosti financiranja knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Blatarić, Nikolina. (2010). Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne osobe u hrvatskim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Gašpar, Anita. (2010). Zavičajna zbirka na primjeru Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Delić-Nikić, Marina. (2010). Fond knjižnice samostana svetog Frane u Šibeniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Šimić, Marina. (2010). Dječji odjel Gradske knjižnice "Juraj Šišgorić" Šibenik kroz suradnju s javnošću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Puljiz, Josipa. (2010). Usluga Pitajte knjižničara s posebnim osvrtom na upite vezane uz religiju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Sjekavica, Maris. (2010). Razvoj Centra za turističku dokumentaciju i informacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Žagrović, Jelena. (2010). Uloga knjižničara u odgojno-obrazovnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Duplančić Trumbić, Maja. (2010). Uloga i aktivnost školske knjižnice u poticanju čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bartolić, Marija. (2010). Etički kodeksi knjižničara na internetskim stranicama IFLA/FAIFE. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Rakić, Milena. (2010). Tiskana građa knjižnica franjevačkog samostana u Zaostrogu i Makarskoj s osvrtom na tiskare i nakladnike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šardi, Silvija. (2010). Tiskara u Nedelišću u svjetlu međimurske kulturne baštine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Beritić, Tea. (2010). Čitateljske navike osnovnoškolaca; istraživanje provedeno u OŠ Petra Hektorovića Stari Grad u šk. god. 2009./2010.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Delić, Ana. (2010). Teorija i praksa školskog knjižničara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Vukadin, Ana. (2010). Metodologija izrade autorske bibliografije: na primjeru bibliografije radova dr.sc. Mladena Machieda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Molnar Skopal, Kasandra. (2010). Uloga tehnike tiska na zahtjev. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Komerički, Mirjana. (2010). Образ истерички у Ф. М. Достоевского и В. Брюсова. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Benčić-Primc, Živa].

Brulić, Senada. (2010). Suradnja među knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Dežjot Alessio, Tihana. (2010). Izgradnja zbirki u narodnim knjižnicama : prijedlog smjernica za izgradnju zbirke Gradske knjižnice Umag. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Golenko, Renata. (2010). Školske knjižnice: mjesto poticanja čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Marenić, Patricija. (2010). Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne : primjer Hrvatske knjižnice za slijepe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Gašljević, Ana. (2010). Čitanje danas i sutra.... Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Novoselac, Ivanka. (2010). Uloga školske knjižnice u procesu integrirane nastave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Šola, Franka. (2010). Usporedna analiza strukture, navika i stavova korisnika dviju zagrebačkih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Belščak, Dragana. (2010). Metodička obrada lektire u školskoj knjižnici : primjena Web 2.0 alata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Ćorić, Omer. (2010). Važnost bavljenja sjedećom odbojkom kod veterana domovinskog rata s tjelesnim invaliditetom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Hanižjar, Helena. (2010). Peer violence Vs. Electronic violence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Nađ, Petra. (2010). Some Aspects of Violence in Adolescent Relationships. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Pribeg, Tanja. (2010). Psychosomatic symptoms and depression as predictors of length of life in the elderly. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Butković, Ana and Despot Lučanin, Jasminka and Lučanin, Damir].

Vlašić, Mirela . (2010). Relationship between perfectionism and stress in students during exam time. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Marković, Laura . (2010). Investigating the association between positive and negative perfectionism and intolerance of uncertainty . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Vujić, Sunčana. (2010). Self-concept and mate estimation in early adulthood. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Manojlović, Natalija . (2010). Fear Survey Schedule: factor structure, gender differences and age differences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Šenator, Ozren. (2010). Gender differences and attitudes towards male/female occupations in Croatian Vocational high school students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Pavuna, Andro. (2010). Effects of acute alcohol intoxication on visual perception and attention. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Knezović, Andrea. (2010). Examining the efficacy of vocational counseling with Follow-up of counseled graduates . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Čular, Ida . (2010). Burnout syndrome in healthcare professionals (doctors). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Obajdin, Ivana. (2010). The relation of affectivity structure and job satisfaction among primary school teachers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Butković, Ana].

Lapaine, Valentin. (2010). Illusion of linearity in multiple choice problems. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna ].

Brozičević, Maja. (2010). How parental literacy activities with preschool children, as well as children’s attitude toward reading, contribute to children’s performance in reading and writing in the second and third grade of primary school. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Cikač, Martina . (2010). The relationship of body dissatisfaction with self esteem and perfectionism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Vrlec, Anica. (2010). The Psychometric Validation of the VSI. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Šimić, Maja. (2010). Verification of the factor structure of the questionnaire of motivation for physical exercise . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Zarevski, Predrag].

Ugarković, Mirjana. (2010). Teacher and instruction characteristics and student achievement in reading and writing. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Bartolac, Andreja. (2010). Gender Roles, Perception of Equity and Satisfaction in a Relationship. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Knežević, Ana Marija . (2010). Relationship between religious orientation, depression and socially desirable responding . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Ratković, Ana. (2010). Prediction of life satisfaction on the basis of indicators of friendship quality in late adolescence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Čorić, Ivana . (2010). Relation between self-concept dimensions and engagement in extracurricular activities among primary school students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Koprivnjak, Željka. (2010). Indicators of community social reconstruction . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Bolić, Bojana. (2010). Face recognition in relation to handedness and visual field of presentation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Maćešić , Miro. (2010). Comparison of trait-emotional intelligence and Plutchik emotional dimensions . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Trbuščić, Linda. (2010). Agency and communion within the extraversion: Do the facets have different underlying constructs?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Matjačić, Lucija. (2010). Some predictors of work engagement. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Bručić, Petra. (2010). Textsorten im Bereich Sport: kontrastiv Deutsch-Kroatisch . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Dobranić, Sandra. (2010). Mit o ljepoti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Dabo, Emina. (2010). Siromašno kazalište Jerzyja Grotowskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Tomčić, Ana. (2010). Geschichte als Trauma im literarisch-theoretischen Werk W. G. Sebalds – das kritische Potential einer melancholischen Erzählung. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan].

Galić, Christina. (2010). The Portrayal of America in Works by Thomas, Erika and Klaus Mann . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan and Grgas, Stipe].

Vurdelja, Vanja. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Prijevod na hrvatski Vogt, Jochen (2002): Einladung zur Literaturwissenschaft. Wilhelm Fink Verlag. Paderborn str. 9-28 – Kapitel 1: Aus Irrtum studiert? Größe und Krise der Germanistik Prijevod na njemački Goldstein, Ivo (2003): Hrvatska povijest. Novi Liber. Zagreb str. 267-289 – IX. poglavlje: Tragedija Drugog svjetskog rata ) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Bogdanović , Nikolina. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Birnbacher, D. Philosophie des Glücks. // E-Journal Philosophie der Psychologie März 2005. http://www.jp.philo.at/texte/BirnbacherD1.pdf(02.02.2012.) Hrvatski izvornik: Zagorac, I., Vitov Gučetić, N. O ljepoti, ljubavi i ženama. // Filozofska istraživanja 107.27(2007)Sv.3.Str. 613-627) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Buneta, Andrea. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Tomašić, Antonia. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Algieri, Franco (2007): Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik im europäischen Kontext: Zur Parallelität von Kontinuität und Wandel Str. 106-122 Hrvatski izvornik: Značajke manjih i srednjih poduzeća u hrvatskoj ekonomiji. // Financiranje malih i srednjih poduzeća.Vladimir Cvijanović, Mirna Marović, Boris Sruk. HVCA, Zagreb, 2008. Str. 53-65) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Mišura, Paulina. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Ausländerpädagogik // Konzepte intelektueller Pädagogik / Nohl, A.-M. Bad Heilbrunn : Julius Klinkhardt, 2006. Str. 15-32 Hrvatski izvornik: Lokalni izbori i lokalno izborno pravo u Hrvatskoj // Lokalna politika u Hrvatskoj/ Petak, Z, Kasapović, M., Lalić D., 2004. Str. 82-100) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Čuturić , Marina. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Reich (2005): Denken und Lernen. Hirnforschung und pädagogische Praxis. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt. S. 28-40 Hrvatski izvornik: Gavranović (2009.): Mediji. Mitovi i stvarnost. Sveučilišna knjižara. Zagreb. Str. 111-132) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Mileta, Silvestar. (2010). Kritička recepcija znanstvene fantastike u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Jureković, Snježana. (2010). Čitanje lektire u višim razredima osnovne škole : istraživanje provedeno u OŠ I. G. Kovačića, Staro Petrovo Selo, šk. god. 2008./2009.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Stipetić, Davor. (2010). Digitalizacija audiovizualnih arhiva . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Grozdanović, Matija. (2010). Digitalizacija kulturne baštine . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Gverić, Ante. (2010). Tajni vatikanski arhiv . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ćosić, Stjepan].

Grgić, Ivana. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(1.Stjepan Baloban: Hrvatski identitet u Europskoj uniji (Die kroatische Identität in der Europäischen Union), Centar za promicanje socijalnog nauka – Zagreb, Glas Koncila, 2004. (Marija Pejčinović Burić: Treba li se odreći hrvatskog identiteta zbog ulaska u Europsku uniju; Marijan Šunjić: Sačuvati hrvatski nacionalni identitet, str. 89-110.) 2.Hermann Meyn: Massenmedien in Deutschland (Masovni mediji u Njemačkoj), UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2004, Neuauflage. (Poglavlje: Medien und Politika, str. 247-263.)) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Čović, Marina. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Aster, S.: Kinderwelten verstehen, Füssli Verlag, Zürich und Köln, 1992 S. 7-32. Mondekar, D., Saucha, T., Tutiš, S.: Pojmovnik Bolonjskog procesa i analiza provedbe reforme visokog školstva u Republici Hrvatskoj, Socijaldemokratska studentska unija, Agram naklada 2005. str. 2.-29.) [mentor Rodek, Snježana].

Korbar, Iva. (2010). Nesigurnosti teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Živković, Teodora. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Marc Brost, Marcus Rohwetter: „Das große Unvermögen: Warum wir bei Reichwerden immer wieder scheitern: Warum wir beim Reichwerden werden immer wieder scheitern“; Deutscher Taschenbuchverlag, 2005; S. 77 – 97 (Kapitel 4. Profiteure des Unglücks) // Tihomir Luković: „Nautički turizam, definiranje i razvrstavanje“; Ekonomski pregled, Band 58, Nr. 11, erschienen am 11. Dezember 2007; http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28145) [mentor Konjevod, Antonela].

Mrnjavac, Josip. (2010). Utjecaj grčkog votivnog epigrama na ciklus Votiva Rajmunda Kunića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina and Rezar, Vladimir].

Ćatipović, Anamarija. (2010). Agreeableness in different motivational contexts: proportion and some determinants of distortion. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Kranjčević, Ante. (2010). Application for counting n-grams. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Bilić, Maja. (2010). Semantički Web. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Gavranić, Andrea. (2010). Roboti i njihova moguća primjena u svakodnevnom životu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Đapić, Rea. (2010). Prikaz hrvatske rječničke baštine: digitalna verzija ilirsko-talijansko-latinskog rječnika Joachima Stullija iz 1806. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Bogdanović, Koraljka. (2010). BLEU metoda za automatsku evaluaciju MT i neka osnovna pitanja strojne procjene prijevoda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Rončević, Boris. (2010). Renderiranje vizualnih podataka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Pečarić, Anđela. (2010). Biometrijske metode identifikacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tepeš, Božidar].

Cetinić, Ana. (2010). Online procjena znanja pomoću multimedijskih testova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: test) [mentor Seljan, Sanja].

Banfić, Lovro. (2010). IronDomain : 2005.-2009. : poslovni početak Internetske aplikacije : „Od ideje do investicije i natrag“ : studija slučaja www.irondomain.com od 2005. do 2009.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor UNSPECIFIED].

Grden, Nikola. (2010). Sigurnost korisnika na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Babić, Ana. (2010). Učenje 2.0. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Skokić, Maja. (2010). Elemeti d'arte nei manuali per lo studio dell'italiano come lingua straniera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Damiani Einwalter, Ingrid].

Roglić, Marija. (2010). Etimologia della parola "slavo" nella lingua italiana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Deželjin, Vesna].

Klemenc, Mirna. (2010). L’italiano digitato tra scritto e parlato : l’esempio di Twitter. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Peša Matracki, Ivica].

Vukorepa, Danijela. (2010). Tipologia e analisi degli errori nella produzione scritta a livello di contatto. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Damiani Einwalter, Ingrid].

Babić, Ana. (2010). Židovi za vrijeme Drugog svjetskog rata kao tema u češkoj književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Ivanković, Katica].

Hršak, Slavica. (2010). Nezvalov Čudesni čarobnjak u svijetu poetizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Ivanković, Katica].

Sokolić, Nikolina. (2010). Poljski regionalizmi:način izgovora suglasnika na granici riječi i u nastavku –śmy. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kryżan-Stanojević, Barbara].

Grgić, Ivana. (2010). Frazemi sa sastavnicom nos u slovačkom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka].

Baturina, Danijel. (2010). Interakcijsko vrijeme i umreženo društvo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Jurčević, Mirjana. (2010). Mafija kao primjer paralelne vlasti: primjer Italije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Ivković, Željka. (2010). Revizija Bogardusove skale socijalne distance. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Knežević, Robert. (2010). Fotografija u službi sociologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Jurišević, Marina. (2010). Sociološki pristup analizi devijantnosti: interakcionistička perspektiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Mrša, Petra. (2010). Čimbenici odlaska i povratka visokoškolski obrazovanog otočnog stanovništva – utjecaj trenutnog i dugoročnog zadovoljstva životom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Petrić, Ana. (2010). Croatian blogosphere: the blog content analysis of some Croatian services. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Sever, Magdalena. (2010). Nacionalno pitanje kao uzrok terorizma- ETA i slučaj Baskije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Ćelić, Nikola. (2010). Kultura turista kao vid masovne kulture; putovanje od Hrvatske do Bliskog istoka : (teorijski pregled i mini studija). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Marijanović, Dina. (2010). Trans putem glazbe kao univerzalni sociokulturni fenomen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Pavlović, Sandra. (2010). Položaj žene u islamu u 21. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Silta, Ana. (2010). Konstrukcija društvene zbilje u medijima: primjer izvještavanja Jutarnjeg lista o neredima na utakmici Dinamo – Hajduk 1.5.2010. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Šimek, Jelena. (2010). Integracija romske djece na primjeru Područne škole Plavšinac- OŠ Novigrad Podravski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen and Hrvatić, Neven].

Filipčić, Lana. (2010). Seksualno nasilje u ratu : slučaj Bosne i Hercegovine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Čuturić, Marina. (2010). Специфіка вживання односкладних речень у новелі М. Коцюбинського Intermezzo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fuderer, Tetyana].

Marušić, Vedrana. (2010). The Factor of Style in Translation: A Comparison among Different Text Types. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Hoyt, Alexander D].

2011

Matić, Jelena. (2011). Anticipating tourists' intentions on the basis of destination personality and self-congruity factors. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Spreicer, Jelena. (2011). Spectral visuality in novels by Don DeLillo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Pavić, Martina. (2011). Pozdravne formule u "Epistolariju" Ivana Viteza od Sredne. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Perić, Olga].

Trošelj, Davor. (2011). Govorni diskurs i sugovorna neverbalna komunikacija saborskih zastupnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Farnvald, Samantha. (2011). Neverbalna komunikacija voditelja informativnog programa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Komerički, Mirjana. (2011). Socijalni odnosi u kibernetičkom prostoru: identitet i samopredstavljanje u računalno posredovanoj komunikaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Ivanušić, Suzana. (2011). Slovački fondovi u zagrebačkim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Ursa, Milkica. (2011). Čitanje trivijalne literature i čitateljske navike tinejdžera : istraživanje provedeno u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u šk. god. 2010./2011.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Boras, Marija. (2011). ISBD(PM) i ujednačeno izdanje ISDB-a : osvrt i usporedba Skupine 3. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Sironić, Marina. (2011). Knjige za djecu i mlade objavljene u Hrvatskoj : udio u nabavnoj politici narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Velenik, Nataša. (2011). Nakladništvo na talijanskom jeziku u Istri od 1859. do 1914. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Radoš, Lucija. (2011). Passionale MR 164 : početak povijesti knjige u hrvatskom kulturnom prostoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Petrušić, Renata. (2011). Uporaba identifikacijskih oznaka u hrvatskim mrežnim knjižarama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kolar, Mario. (2011). Znanstveni i stručni časopisi u Podravini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Giacometti, Kristina. (2011). Utjecaj oblika tiskane knjige na njezinu čitanost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Bartolić Buković, Katarina. (2011). Dostupnost digitaliziranih djela hrvatske književnosti putem Google Knjiga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Petrinec, Tatjana. (2011). Protok, korištenje i očuvanje informacija na radnom mjestu : primjer vatrogastva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Benko Mustač, Natalija. (2011). Zaštita knjižnične građe : na primjeru školskih knjižnica Međimurske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Vidović, Ines. (2011). Digitalizacija povijesnih novina na primjeru karlovačkih novina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Gregurek, Marina. (2011). Elektronička građa i dostava dokumenata u elektroničkom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Vincek, Denis. (2011). Fenomen društvenih mreža : utjecaj Facebooka na kretanje broja posjetitelja internetskih foruma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Šarić, Milan. (2011). Zadovoljstvo korisnika narodne knjižnice informacijskim uslugama : s posebnim osvrtom na Samostalnu narodnu knjižnicu Gospić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Špoljarić, Ana. (2011). Čitanje poezije u višim razredima osnovne škole : istraživanje interesa učenika OŠ Selnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Doko, Bojana Beata. (2011). Hrvatske enciklopedije od 1925. do 2010. : na primjeru općih enciklopedija u tiskanom i elektroničkom obliku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Barila Faletar, Zvjezdana. (2011). Informacijski upiti vezani uz lektiru u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Prlić, Marija. (2011). Razvoj kršćanskih knjižnica u antici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Culjak, Hana. (2011). Prve hrvatske tiskane knjige - inkunabule. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Sinožić, Silvia. (2011). Povijesni razvoj hrvatskih čitaonica u Istri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Martinčić, Ivana. (2011). Razvoj knjižnica na Bujštini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Kovačević, Snježana. (2011). Čitateljske navike žena : na primjeru istraživanja zaposlenica Osnovne škole Bedenica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Lovrić Cvjetković, Vesna. (2011). Marko Antun de Dominis kao jedinstvena odrednica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Magdalenić, Bojana. (2011). Informacijska pismenost kao okosnica cjeloživotnog učenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Dumbović, Martina. (2011). Suradnja školskog knjižničara i učitelja razredne nastave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Matić, Nikolina. (2011). Odgojno-obrazovna uloga čitanja u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Valenčić, Manuela. (2011). Uloga i zadaće školske knjižnice u odgojno-obrazovnom sustavu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Andri, Tanja. (2011). Školska knjižnica i školski knjižničar u odgoju i obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Petani, Danijela. (2011). Rad školske knjižnice u osnovnoj školi za učenike s teškoćama u razvoju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šupe, Tanja. (2011). Specifičnosti nakladništva na primjeru taktilne slikovnice u odnosu na slikovnicu u crnom tisku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šiber, Gordana. (2011). Nakladnik i oprema knjiga : primjeri bogato opremljenih hrvatskih knjiga u 21. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Gačan, Maja. (2011). Digitalizacija novina na primjeru knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Marić, Helena. (2011). Kultura čitanja u višim razredima osnovne škole "Prof. Blaž Mađer" u Novigradu Podravskom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Prpić, Martina. (2011). Stare i rijetke knjige na području Nove Gradiške i okolice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Krajačić, Petrunjela. (2011). Suradnja učitelja i školskog knjižničara na promicanju kulture čitanja u nižim razredima osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Potkornjak, Nenad. (2011). Čitateljske navike učenika Osnovne škole Ivana Kukuljevića u Sisku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vrdelja, Kristina. (2011). Social attitudes towards the borrowings from the English language into the Croatian language . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Kalogjera, Damir].

Špoljar, Davor. (2011). Cijepani litički materijal s prapovijesnog nalazišta Tomašanci-Palača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics
Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Sarjanović, Petar. (2011). Za interpretacijski pluralizam : struktura i ideologija predstava Olivera Frljića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Čačinovič, Nadežda].

Kušanić, Ines . (2011). The Relationship of Adult Romantic Attachment and Time Perspective . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Paić – Antunović, Jelena. (2011). The Effect of Feedback on the Intensity of Illusion of Linearity in Geometrical Problems. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Dautović, Anja. (2011). Relationship satisfaction and gender differences in ideal partner and relationship preferences . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Miljački Matak, Ana . (2011). Mental difficulties in adolescents from different social environments. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Šitum, Natalija . (2011). Atopic dermatitis in children - Emotional reactions of children and their parents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Bogešić, Mia. (2011). Predictors of language comprehension in preschool age. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Majvald Bjedov, Irena. (2011). Bullying and depression among primary school children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Vidaković, Tea. (2011). Contribution to the analysis of two instruments measuring fear . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Damjanović, Tamara . (2011). Konstrukcija upitnika stručnih znanja s izmišljenim tvrdnjama kao metode za otkrivanje laganja u selekcijskom postupku za ekonomiste. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Zeitoun, Marwan . (2011). The Relationship Between Blind and Constructive Patriotism and Personal and Collective Self-esteem . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Džeba, Ana. (2011). Quality of work life in Croatia: differences between the private and the public sector. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Mažar, Jelena. (2011). Personality traits of adolescent volunteers and non-volunteers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Vanjak, Tihana . (2011). Beliefs about association between parenting styles and family relations. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Toth, Marko. (2011). Some determinants of adolescent aggressive behaviour in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Štampar, Maja. (2011). Information, attitudes towards youth suicide and interest for education about youth suicide among psychologists and pedagogues in high schools in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Vukušić, Matea. (2011). The Psychometric Validation of Anagram Test. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Detelić, Maja. (2011). Violence in adolescent romantic relationships: role of innacurate beliefs, dating violence recognition and gender roles. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Spreicer, Jelena. (2011). Identität und Nicht-Identität in Romanen Norbert Gstreins Diplomarbeit . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Mokoš Bukvić, Kristina. (2011). Die Rolle der Frauenfiguren in Kafkas Erzählung Die Verwandlung. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Čotić, Marina. (2011). Aphasien. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Laktić, Anita. (2011). Nacionalni stereotipi u nastavi stranih jezika . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Grbić Jakopović, Jadranka].

Marijanović, Jelena. (2011). Prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ; Prijevod s hrvatskoga na njemački jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Gebhardt, Winfried. (2005) Kulturwissenschaft und Soziologie. U Stierstorfer, K. i Volkmann, L., ur. Kulturwissenschaft interdisziplinär. Tübingen: Gunter Narr Verlag, str. 19-37 // Hrvatski izvornik: Tadej, Perla. (2006) Omladinski turizam. U Čorak, S. i Mikačić, V., ur. Hrvatski turizam: plavo, bijelo, zeleno. Zagreb: Institut za turizam, str. 269-286) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Hajek, Romana. (2011). Prijevod s njemačkog na hrvatski = Übersetzung aus dem Deutschen ins Kroatische ; Übersetzung aus dem Kroatischen ins Deutsche = Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Obrađena djela: Oertel, Barbara: Holokaust i diskurs tabua - Promidžbena kampanja za spomen-obilježje za ubijene Židove Europe „holokaust se nikada nije dogodio“ Oertel, Barbara (2005): Holocaust und Tabudiskurs: Die Werbekampagne zugunsten des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas „den holocaust hat es nie gegeben“. In: Karajoli, Edeltraud; Spassov, Orlin (Hg.): Medien und interkulturelle Kommunikation. Sofia: Südosteuropäisches Medienzentrum. S. 258-278 Vukonić, Boris: Die goldene Ära des kroatischen Tourismus (1965-1975) Vukonić, Boris (2005): Povijest hrvatskog turizma. Zagreb: Prometej, str. 153-166) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Smetko, Katarina. (2011). Dealing with terminology in different kinds of specialized texts . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Beli, Vesna].

Šuto, Zorislava. (2011). Literatur im muttersprachlichen Unterricht in Deutschland und Kroatien. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Hršak, Slavica. (2011). Kriterien zur Auswahl literarischer Texte im DaF-Unterricht . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Jovan, Jasmina. (2011). Lyrik im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Bićanić, Danijel. (2011). Personal and environmental motivational determinants in learning high school mathematics . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Rovan, Daria].

Sinobad , Nikola. (2011). Evaluation of instruments for measuring social reconstruction – comparison between data collected from Serbs in Knin and Vukovar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Šeparović Kelemen, Tanja. (2011). Strategije suočavanja i reakcije značajnog drugog kod kronične boli. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Vojnić Tunić, Ana. (2011). Attachment, characteristics of ideal and current relationship and relationship satisfaction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Bodolović, Nikolina. (2011). The influence of contextual factors in the assessment of guilt in committing the offense . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin and Ljubin Golub, Tajana ].

Pardačer, Suzana . (2011). Bias in attribution of success and failurein a real quiz game situation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Tubin, Sandra. (2011). Different styles of humor in relation to subjective life satisfaction and personality traits. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Božinović, Nikolina. (2011). Relationship between personality traits and coping strategies with mental readiness of soldiers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Stamenković, Barbara . (2011). Determinants of Health-Related Quality of Life in Inflammatory Bowel Disease. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Hrženjak, Natalija. (2011). Deutsche Literaturzeitschriften der Jahrhundertwende (Pan, Jugend und Simplicissimus) aus literatur- und bibliothekswissenschaftlicher Perspektive . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Lacko Vidulić, Svjetlan and Špiranec, Sonja].

Kolek, Sanja. (2011). Završni ispit iz njemačkog i francuskog jezika (matura u Hrvatskoj, Njemačkoj i Francuskoj) . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Franić, Ivana and Lütze-Miculinić, Marija].

Petričević, Petra. (2011). Mucanje kao dio urednog govorno-jezičnog razvoja nasuprot govornom poremećaju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Pavić, Iva. (2011). Neuroplastičnost i slušni transfer u verbotonalnoj teoriji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Blažević, Andrijana. (2011). Neurolingvistički aspekti prepoznavanja riječi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Šimić, Isabell Marijana. (2011). Die Beziehung zwischen Ernst Barlachs Drama und Plastik im Kontext der Literatur und Kunst des deutschen Expressionismus . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Art History. [mentor Bobinac, Marijan and Maković, Zvonko].

Magdalenić, Bojana. (2011). Das mentale Lexikon. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Marijanović, Jelena. (2011). Prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ; Prijevod s hrvatskoga na njemački jezik . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Gebhardt, Winfried. (2005) Kulturwissenschaft und Soziologie. U Stierstorfer, K. i Volkmann, L., ur. Kulturwissenschaft interdisziplinär. Tübingen: Gunter Narr Verlag, str. 19-37 Hrvatski izvornik: Tadej, Perla. (2006) Omladinski turizam. U Čorak, S. i Mikačić, V., ur. Hrvatski turizam: plavo, bijelo, zeleno. Zagreb: Institut za turizam, str. 269-286 ) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Varga, Nikolina. (2011). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik : 01/2009., Tourismus Marketing GmbH Baden Württemberg (TMBW)Str. 24-39 Hrvatski izvornik: MCM – MAISTRA COMPANY MAGAZIN 2, Mai 2009, MAISTRA d.d., Rovinj Str. 1-15, 18-45 ) [mentor Rodek, Snježana].

Romanić, Danijel. (2011). Ultrazvuk u istraživanju fiziologije proizvodnje govora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Liker, Marko].

Štefulić, Lidija. (2011). Modal Verbs in English and Portuguese . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature
Department of English Language and Literature. [mentor UNSPECIFIED].

Turković, Jasna. (2011). Sociolinguistic and pragmalinguistic aspects of 'A bit of Fry and Laurie' . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Žic Fuchs, Milena].

Bosnić, Ljiljana. (2011). Attribution of Reasons for the Breakup of the First Romantic Relationship. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Matečić, Martina. (2011). Beurteilung mündlicher Leistungen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache : Diplomarbeit. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Dominović, Ana. (2011). Bonton u televizijskim intervjuima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Pletikos Olof, Elenmari].

Tuhtan, Mirela. (2011). Programi za djecu i mladež u narodnoj knjižnici : istraživanje knjižnica Primorsko-goranske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kličarić, Maja. (2011). Zavičajna zbirka Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" u Karlovcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Grubić, Ines. (2011). Krađa knjiga : na primjeru narodne i školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Radigović, Marko. (2011). Strategije marketniga u knjižničnoj djelatnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kramar, Ivana. (2011). Bajka : interpretacija i recepcija : uloga školskog knjižničara u promicanju bajke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Valentić, Vlatka. (2011). Projekti u školskoj knjižnici : podrška strategiji aktivnog učenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pešić, Roko. (2011). Klasifikacija prirodnih znanosti u Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji : primjer fizike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Grdić, Katarina. (2011). Projekt dječjeg odjela narodne knjižnice kao primjer obrazovnog i kreativnog rada s djecom mlađe školske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Čargonja Košuta, Nensi. (2011). Učenje u 21. stoljeću = učenje kroz igru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Štignjedec, Maja. (2011). Odgojno-obrazovna uloga školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Španić, Domagoj. (2011). Pedagoško-animacijske aktivnosti u narodnoj knjižnici : na primjeru Odjela za djecu Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pleša, Ivona. (2011). Praktična primjena kliničke biblioterapije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Petak, Iskra. (2011). Popisi zabranjenih knjiga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Facko-Vnučec, Davorka. (2011). Prošlost i sadašnjost knjižničarstva u Pokupskom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Gregorić, Ana. (2011). Riječke zavičajne zbirke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Markus-Greč, Željka. (2011). Knjižnice i izazovi digitalnog doba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Radovanović, Tina. (2011). Knjižnica suvremene škole : putovnica za društvo znanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Janko, Martina. (2011). Marketing u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Žažar, Davor. (2011). Knjižnica Osnovne škole “Lijepa naša” Tuhelj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Mandić, Morena. (2011). Interdisciplinarnost i intermedijalnost u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Taraš, Milena. (2011). Suradnja narodnih i osnovnoškolskih knjižnica . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Horvat, Tatjana. (2011). Građa europskih knjižnica u Europeani na primjeru Austrije, Češke, Estonije, Latvije i Finske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Kešina, Gordana. (2011). Interkulturalne knjižnice u Švicarskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Mladinov, Maja. (2011). Evolucija enciklopedije : hrvatska enciklopedija na Internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Leško-Benčik, Mirjana. (2011). Zaštita knjižnične građe na primjeru školskih knjižnica Požeštine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Mužar, Zrinka. (2011). Usporedba tezaurusa online baza podataka ERIC i LISTA. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Brajdić, Iva. (2011). Mrežne stranice školskih knjižnica u kontekstu slobodnog pristupa informacijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Benković, Vesna. (2011). Stvaranje digitalne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Šustra, Margareta. (2011). Programi poticanja čitanja u knjižnicama osnovnih škola. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Smičić Slovenec, Mirjana. (2011). Zadaće školske knjižnice u formiranju čitateljstva za 21. stoljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Petroševski Novak, Alenka. (2011). Dječja knjižnica : važan čimbenik u razvoju čitateljske kulture djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Peranić, Martina. (2011). Vanjski uzroci oštećenja i zaštita knjižnične građe na papirnom mediju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Krajačić, Biljana. (2011). Web 2.0 i knjižnice : učenici O.Š. Lipik na Facebooku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Belančić, Katarina. (2011). Cenzura u hrvatskim školskim knjižnicama danas : istraživanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Frelih, Rahela. (2011). Citiranje u znanstvenim i stručnim radovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Rupena Stančić, Gordana. (2011). Specijalna knjižnica Arheološkog muzeja Istre. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Grgorinić, Danijela. (2011). Čitateljska kultura djece od 7 do 14 godina : istraživanje provedeno u OŠ Jure Filipovića Barban u šk. god. 2009./2010.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Maršić, Slavica. (2011). Knjiga : kamen (s)poticanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bohač, Tihana. (2011). Pravni propisi i norme za specijalne knjižnice na primjeru knjižnice Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Dubovečak Nekić, Martina. (2011). Čitateljske navike osnovnošklaca u okviru informacijske pismenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pavetić Goluban, Mirela. (2011). Uloga čitanja u procesu primarne socijalizacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Marjanović, Kristina. (2011). Stav srednjoškolskih nastavnika o suradnji nastavnika i knjižničara : primjer s mariborskog područja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Gagula, Marijana. (2011). Informacijsko obrazovanje unutar školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Horvat, Vlasta. (2011). Školska knjižnica kao informacijsko i komunikacijsko središte škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bezek, Valentina. (2011). Svete knjige. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Župan, Mandica. (2011). Aspekti čitateljske kulture mladih . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vitez, Aleksandra. (2011). Razvoj likovne monografije u Hrvatskoj . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kukić, Ivana. (2011). Darovi za knjižnične zbirke : praksa visokoškolske i općeznanstvene knjižnice . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Rački Joskić, Indira. (2011). Informacijska pismenost : uloga i značaj knjižnice osnovne škole u konceptu informacijskog opismenjavanja učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Strbad, Martina. (2011). Isusovačka Knjižnica „Juraj Habdelić“ u Zagrebu i njezina zbirka inkunabula. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Palinić, Katarina. (2011). Suradnja roditelja i dječjih knjižnica . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Turalija, Zrinko. (2011). "Izgradnja knjižničnoga fonda: na primjeru Prehrambeno-tehnološke škole u Zagrebu" . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Štimac, Annemari. (2011). Odjel bibliografije članaka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Grabovac, Gordana. (2011). Bibliofilija i bibliomanija . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Tomić, Ivana. (2011). Projektni pristup u izgradnji sustava za upravljanje dokumentima . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Posilović, Katarina. (2011). Arhivski korisnici . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Vuk, Ljerka. (2011). Razvoj institucija vlasti na području Slavonije u 18. i 19. stoljeću . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ćosić, Stjepan].

Glavaš, Zvonimir. (2011). Franjo Trankvil Andreis i njegovo djelo "De rebus in Hungaria gestis ab illustrissimo et magnifico Ludovico Gritti, deque eius obitu epistola". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Pašajlić, Maja. (2011). Erinnerungsorte in W.G. Sebalds Prosa . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Magerski, Christine].

Gruber, Carmen. (2011). Prozesse der weiblichen Emanzipation in Schnitzlers Dramen . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Joskić, Ines. (2011). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(de Weck, Roger (2009): Nach der Krise. Gibt es einen anderen Kapitalismus?. München: Nagel und Kimche im Carl Hanser Verlag. S. 78-110. Tišma, Sanja; Pavičić Kaselj, Ana; Funduk, Marina (2009): Zaštita okoliša u Republici Hrvatskoj. U: Tišma, Sanja; Maleković, Sanja (ur.): Zaštita okoliša i regionalni razvoj - iskustva i perspektive. Zagreb: Institut za međunarodne odnose. Str. 5-35.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Hajek, Romana. (2011). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Oertel, Barbara (2005): Holocaust und Tabudiskurs: Die Werbekampagne zugunsten des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas „den holocaust hat es nie gegeben“. In: Karajoli, Edeltraud; Spassov, Orlin (Hg.): Medien und interkulturelle Kommunikation. Sofia: Südosteuropäisches Medienzentrum. S. 258-278. Vukonić, Boris (2005): Povijest hrvatskog turizma. Zagreb: Prometej, str. 153-166. NEDOSTAJU TEKSTOVI IZVORNIKA!) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Bečeheli, Ivan. (2011). Smrt : povijesni presjek teorija s naglaskom na sociološko-antropološku dimenziju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Golja, Doris. (2011). Tradicija rudarenja i njen utjecaj na razvoj Labina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology.
(Prilog: transkripti intervjua) [mentor Čaldarović, Ognjen].

Grgurević, Ljubomir. (2011). Strategije obnove sindikalnog pokreta i anarhosindikalizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Dolenc, Barbara. (2011). Izvedba pisanja kao heterotopija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Medić, Igor. (2011). Wildeova komedija nesvjesnog : Zašto je važno zvati se Ernest?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Budišćak, Vanja. (2011). Impresionizam u poeziji Dragutina Domjanića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Kekez, Tamara. (2011). Romantičarska poetika i nacionalna politika u hrvatskoj novelistici do Bachova apsolutizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta and Dukić, Davor].

Bošnjak, Marija. (2011). Izvedba kao metafora : književnost kao izvedba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Dobranić, Sandra. (2011). O fantástico em Mia Couto. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Homjak, Mihaela. (2011). Evaluation of an Eating Disorders Prevention Program “Who’s That in the Mirror?”. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Arambašić, Lidija].

Dujmović, Nina. (2011). Kritika Cervantesovog djela u njegovo vrijeme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Makar, Angela. (2011). Prijevod odabranih tekstova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature.
(Hrvatski izvornik: Korkut, Nenad, Cro-a-porter en Gloria In, abril 2010., Zagreb ; Mirković, Igor, Novi Val en Rock Enciklopedija, http://web.vip.hr (20.06.2010) ; Srzić, Ana, Festivali spašavaju turizam, Prevelik broj festivala, Motovun-Najpopularniji, Festival erotskih filmova, Smotra domaćeg filma, http://www.matica.hr (20.06.2010) Španjolski izvornik: Planificación Geográfica, Herramienta para la elaboración de los documentos de Actuación Especial (PAE) 2006- 2008 de la Cooperación Española, http://www.maec.es (20.06.2010.) ; Mastretta, Ángeles, Maridos, 2007, rayo, Nueva York Mastretta, Ángeles, Maridos, 2007, rayo, Nueva York Planificación Geográfica, Herramienta para la elaboración de los documentos de Actuación Especial (PAE) 2006- 2008 de la Cooperación Española, http://www.maec.es (20.06.2010.) ) [mentor Budor, Karlo].

Jurić, Sandra. (2011). Prijevod sa španjolskog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na španjolski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature.
(Španjolski izvornik: De la Vega, Eulalia (1992.): La mujer en la historia. Anaya. Madrid. ; Etxebarría, Lucía (2004.): Nosotras que no somos como las demás. Destino. Barcelona. Hrvatski izvornik: Miliša, Zlatko; Tolić, Mirela i Vertovšek, Nenad (2009.): Mediji i mladi: Prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji. Sveučilišna knjižara. Zagreb.) [mentor Budor, Karlo and Zeljković, Ivana].

Jagar, Ida. (2011). Umjetnost kao tema u oglednoj prozi José Ortege y Gasseta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Perdija, Andrea. (2011). Aktivnosti školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Gajer, Jelena. (2011). Neobjavljene pjesme Antuna Krše iz rukopisa 392 Znanstvene knjižnice u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Jakšić, Jelena. (2011). Socioekonomski aspekti upravljanja poslovnim informacijama u tvrtkama Istočne Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Čulig, Benjamin].

Hruban, Sandra. (2011). Trgovanje ženama u svrhu seksualne eksploatacije : sociološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Jantoljak, Mislav. (2011). Rodni aspekti nasilja u obitelji kod žena zlostavljačica u hrvatskim tiskovinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Bačmaga, Ivan. (2011). Tipologija likova u komedijama Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Fališevac, Dunja].

Librenjak, Sara. (2011). Multimedia Assisted Learning of Japanese Script. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Kolarec, Martina. (2011). Tri prigodnice Ivana Stojanovića iz 19. st. u rukopisima 356/II, 555, 824 Znanstvene knjižnice u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Marković, Ivan. (2011). The concept of educational game: Knowledge Duel - The Quiz. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Benčec, Maja. (2011). Hrvatske knjižnice na društvenoj mreži Facebook. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Košec, Neven. (2011). Računalni kriminal. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Nekić, Ivan. (2011). Upravljanje terminologijom: njemačko-hrvatska terminološka baza s područja automobilske tehnike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Avanić, Mirta. (2011). E-učenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Nevjestić, Kristina. (2011). Primjena tehnologije u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Puclin, Tomislav. (2011). Ričoslovnik (vocabolario – Wörterbuch) iliričkoga, italijanskoga i nimačkoga jezika s jednom pridpostavljenom gramatikom ili pismenstvom Josipa Voltića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Miklec, Danijela. (2011). Programiranje u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Švigir, Una. (2011). Obrana i sigurnost računalnih mreža. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ljubešić, Nikola].

Novosel, Ines. (2011). Društveni mediji i pravo na privatnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir and Jurić, Hrvoje].

Matić, Marina. (2011). Informatizacija školstva u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vučković, Kristina].

Latas, Branka. (2011). Opremljenost informatičkih učionica hrvatskih osnovnih škola. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Mraz, Josip. (2011). Informacijske i komunikacijske tehnologije u svakodnevnom životu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Filipović, Dinko. (2011). Uloga signals intelligencea u suvremenom ratovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tuđman, Miroslav].

Šulekić, Mladen. (2011). Umjetna inteligencija - robotika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Baradić, Borna. (2011). Izrada elektroničkoga dvojezičnog rječnika: Decca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives and Nikolić-Hoyt, Anja].

Nikolić, Kristina. (2011). Odnos jezika i mišljenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Kuhada, Damir. (2011). Imenik bilja Bogoslava Šuleka: računalna analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor UNSPECIFIED].

Pilčik, Domagoj. (2011). Microsoft Exchange Server 2010: mogućnosti i načini arhiviranja e-mail poruka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Cimperšak, Mislav. (2011). Automatsko sažimanje teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir and Ljubešić, Nikola].

Špoljarić, Ivan. (2011). Primjena informacijske tehnologije u obrazovanju na visokim učilištima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik) [mentor Pavlina, Krešimir].

Baras, Lidija. (2011). Uloga PR-a u elektroničkom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Turkalj, Anita. (2011). Nove tehnologije u učenju jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vidović Bolt, Ivana and Banek Zorica, Mihaela].

Šlogar, Davor. (2011). Web servisi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir and Juričić, Vedran].

Bolkovac, Jelena. (2011). Projektni menadžment u informacijskim znanostima : menadžment vremena informacijskih stručnjaka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Banek Zorica, Mihaela].

Devunić, Matija. (2011). Sravnjivanje rečenica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Zorica, Nikolina. (2011). Sustav za generiranje oblika imenica i pridjeva i njihovo prepoznavanje u jezičnim resursima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dovedan Han, Zdravko].

Škrtić, Antonija. (2011). Osnutak i djelovanje Galerije slika grada Karlovca : (1945. – 1952/54.) : od povijesnog istraživanja do sinopsisa izložbe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Pastuović, Ana. (2011). Odnosi s javnošću kao dio strateškog upravljanja u muzejima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Jurić, Mario. (2011). Noć muzeja : berlinsko iskustvo i usporedba sa situacijom u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Lozovina, Snježana. (2011). Interpretacija i prezentacija arheoloških nalaza in situ na zagrebačkom području. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Šekrst, Kristina. (2011). Baltoslavenski adpozicijski sintaktički odnosi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo and Matasović, Ranko].

Drniković, Željka. (2011). La narrazione autobiografica nella saggistica di Primo Levi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Husić, Snježana].

Tadić, Ivana. (2011). Passiv in kroatischen Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Župan, Dunja. (2011). Correlation between personality traits, gender roles and coping strategies. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Smetiško, Zlatko. (2011). Utopijski romani Karela Čapeka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Ivanković, Katica].

Tomić, Ivana. (2011). Češki normalizacijski samizdat iz današnje perspektive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Ivanković, Katica].

Hrdlicka, Miroslav. (2011). Novogovor u poljskom političkom diskursu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kryżan-Stanojević, Barbara].

Petrović, Martina. (2011). J. A. Komenský – između pedagogije i književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Ivanković, Katica and Posavec, Koraljka].

Milićević, Anita. (2011). Hermeneutički modeli kritike subjekta u filozofskoj antropologiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Burger, Hotimir and Planinc, Mladen].

Babac, Milan. (2011). Sociokulturne posljedice razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Baltić, Ivana. (2011). Urbana obnova u Zagrebu?: primjer djelovanja inicijative Pravo na grad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Brstilo, Ivana. (2011). Postmoderna i feministička analiza estetske kirurgije: teorijski prilog sociologiji tijela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Čiča, Nataša. (2011). Marginalne skupine u gradu Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Kuzmić, Danijela. (2011). Održivost teze o kraju ideologije i ideologije danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kalanj, Rade].

Lucić, Danijela. (2011). Socioekonomski aspekti upravljanja tvrtkama sjeverozapadne Hrvatske - primjena sustava upravljanja poslovnim informacijama u poslovnom odlučivanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Čulig, Benjamin].

Rudić, Dino. (2011). Glazba u kontekstu novih medija i umreženog društva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Filipović, Tena. (2011). Biopiratstvo kao prijetnja prirodi i kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Jurčević, Jana. (2011). Izgradnja virtualnog identiteta i upravljanje impresijama: upotreba fotografija na društvenim mrežama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Kukec, Nikola. (2011). Nacija i maskulinitet: hrvatski ratnički maskulinitet u ratnom i poslijeratnom razdoblju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Kušek, Iva. (2011). Rodni identitet, seksualnost i položaj glazbenica u popularnoj glazbi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Matočec, Nikolina. (2011). Mara Matočec, podravska seljačka književnica, etnografkinja i političarka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Petrović Leš, Tihana and Galić, Branka].

Ogrizović, Milana. (2011). Nacije koje su do razdvajanja države iz višenacionalnog saveza bile većina, a potom postale manjina: slučaj Rusa u Estoniji, Latviji i Litvi i Srba u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Katunarić, Vjeran].

Ostoić, Tomislav. (2011). Hollywood i rat: moderna ratna propaganda u igranom filmu na primjeru SAD-a. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Žunec, Ozren].

Brajković, Tatjana. (2011). Domski kurikulum. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy. [mentor Hrvatić, Neven].

Hađina, Željka. (2011). Sintaksa češkoga prijevoda Šume Striborove I. B. Mažuranić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka].

Horvat, Julija. (2011). Noć i dan u češkoj i hrvatskoj frazeologiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka].

Ozretić, Marija. (2011). Prevođenje dječje književnosti na primjeru Čapekove Dašenjke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka].

Perasović, Mila. (2011). Realizzazioni sociolinguistiche nei romanzi e negli sceneggiati di Andrea Camilleri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Damiani Einwalter, Ingrid].

Marčeta, Željka. (2011). Gimnazija maršala Tita u Zagrebu 1945-1948. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir and Koren, Snježana].

Živković, Goran. (2011). Koprivnica i Hrvatsko proljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Goldstein, Ivo].

2012

Burilo, Bernarda. (2012). Autobiographische Elemente in Max Frischs Roman Stiller. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Barbarić, Ivana. (2012). Virtue and education in Plato's philosophy. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Mikecin, Igor and Posavec, Koraljka].

Vidović, Maja. (2012). Contribution of variables social presence, public self consciousness and self monitoring to self-disclosure on Facebook. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Cader, Ana. (2012). Akustička analiza slovačkih okluziva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Bakran, Juraj and Liker, Marko].

Pupek, Lidija. (2012). Suodnos hrvatske leksikografije i razvoja nakladništva od kraja 16. stoljeća do 30-ih godina 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris and Živković, Daniela].

Karoglan, Marijan. (2012). Hyperreality in Postmodern Hollywood. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven and Gilić, Nikica].

Rubil, Tanja. (2012). Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u nastavi njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Häusler, Maja and Kolak, Ante].

Curać, Tereza. (2012). Analiza udžbenika njemačkog jezika s obzirom na tekstne vrste. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Häusler, Maja and Kolak, Ante].

Horvat, Karolina. (2012). Zeigarnik effect in relation of formality of situation in tasks solving and subject's emotional stability. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Kozina, Marta. (2012). Metodika argumentacije na diplomskim studijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Mrduljaš, Ivana. (2012). Usporedba postavljanja glasa u opernom bel canto pjevanju s postavljanjem pjevačkoga glasa u mjuziklu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Šostaric, Martina. (2012). Pristup književnim tekstovima u nastavi njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Grdešić, Maša].

Deanović, Tea. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Brost, Marc und Rohwetter, Marcus (2004): Das große Unvermögen. Kapitel 5: Die schweigende Gesellschaft. Warum Geld kein Thema ist - nicht einmal in der Familie. Wiley-VCH Verlag. Weinheim. S. 99-127. Hrvatski izvornik: Vukonić, Boris: Ekonomika turizma: nesporazum i nerazumijevanje. Acta Turistica Nova, Vol.1. No. 1. srpanj 2007.) [mentor Rodek, Snježana].

Borovečki, Zrinka . (2012). Politisierung der Literatur – Ästhetisierung der Politik Literatur um 1968er: Zum Thema Vietnam im Peter Weiss' dokumentarischen Theater : Diplomarbeit . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Krilanović, Jelena. (2012). Keats and the Visual (The Pre-Raphaelites) : graduation thesis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Tadić, Tomislav. (2012). The Role of Conceptual Metaphor in English Language Teaching. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Kundić, Marina. (2012). Povijest Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ u Karlovcu . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kovačić, Miljenko. (2012). Oprema školske knjižnice . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Cvek, Željka. (2012). Neverbalna komunikacija u razredu: istraživanje znakova nadmoći i nesigurnosti kod nastavnika stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Häusler, Maja].

Rogić, Martina. (2012). Bonton u hrvatskim predsjedničkim debatama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari].

Križanić, Martina. (2012). Slatko lice pobune : ženstvene i konzumerističke subverzivne prakse japanskih subkultura kao izraz otpora tradiciji i patrijahatu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Mesić, Milan].

Poljak, Ante. (2012). Motivation im Fremdsprachenerwerb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Gavran, Antonela. (2012). Fehler und Fehlerkorrektur im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Jaković, Doroteja. (2012). Interkulturelle Mobilität unter Studierenden der Philosophischen Fakultät Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Piškorec, Velimir and Previšić, Vlatko].

Mladić, Nikolina. (2012). Der normale Mensch als Gefahr in den Dramen "Biedermann" und "Die Brandstifter" und "Andorra" von Max Frisch. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Rimanić, Sandra. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Jahresbericht 2009. Frankfurt/Main : Deutsche Zentrale für Tourismus, 2009. Str. 6-21. Regionalni operativni program Istarske županije / ur. Darko Lorencin. Pula : Istarska razvojna agencija, 2006 [posjet: 2012-06-20]. Dostupno na: http://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/rop/ROP.pdf. Str. 93-104.) [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Jozipović, Jelena. (2012). Prijevod s hrvatskog na njemački ; Prijevod s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Mijo Nikić (2004): IV. Vjera i obitelj u Psihologija obitelji. psihološko-teološko promišljanje, str. 193 – 215. Thomas Schramme (2002): 3. Sterben lassen, 3.2-3.3, 3.5. in Bioethik, S. 89 - 116.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Bliznac, Ivana. (2012). Methodenpluralismus im heutigen Fremdsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Čakarun, Kornelija. (2012). Übersetzen im Fremdsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Lütze-Miculinić, Marija].

Bunta, Lidija. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Brunnengräber, Achim; Dietz, Kristina; Hirschl, Bernd; Walk, Heike; Weber, Melanie (2008): Das Klima neu denken. Eine sozial-ökologische Perspektive auf die lokale, nationale und internationale Klimapolitik. Westfälisches Dampfboot, Münster (str. 153-167). Demonja, Damir; Ružić, Pavlo (2010): Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima. Meridijani, Samobor. (str. 44-67). NEDOSTAJU TEKSTOVI IZVORNIKA! ) [mentor Skender Libhard, Inja].

Horvat, Tamara. (2012). Uloga i obrada književnih djela u nastavi engleskog i njemačkog jezika u srednjim školama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Mihaljević Djigunović, Jelena].

Ruklić, Ružica. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Gessner, Dieter (2009): Die Weimarer Republik. Die Wirtschaftskrisen der Zwischenkriegszeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. S. 38 – 49. // Horvat, Aleksandra; Živković, Daniela (2009): Knjižnice i autorsko pravo. Digitalizacija. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb. S. 93 – 110.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Radoš, Iva. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Gerhard de Haan: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung als Voraussetzung für gesellschaftlichen Wandel. // Marko Sapunar: Osnove znanosti o novinarstvu.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Poljak, Martina. (2012). Ambivalenzen des Weiblichen bei Hoffmann und Hofmannsthal. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Šmaguc, Ivana. (2012). Entwicklung des Hörverstehens. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Krtinić, Miloš. (2012). Revolucija u Mađarskoj 1956. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Lušičić, Tea. (2012). Christa Wolfs Arbeit am Mythos als Reflexion der Erinnerungskultur. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lacko Vidulić, Svjetlan].

Kauzlarić, Kamelija. (2012). Mind Over Gender: Critical Uses of Science Fiction and the Fantastic in Joanna Russ's The Female Man and Jeanette Winterson's The PowerBook. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Vrbat, Adrijana. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Susanne Boshammer: Von schmutzigen Händen und reinen Gewissen. Konflikte und Dilemmata als Problem der Ethik; u: Kurt Bayertz, Ludwig Siep, Johann Ach (ur.), Grundkurs Ethik, sv. 1: Grundlagen, Paderborn, mentis 2008, str. 143-161. // Sanja Tišma, Višnja Samardžija, Krešimir Jurlin (ur.): HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA. Prednosti i izazovi članstva; Institut za međunarodne odnose – IMO, Zagreb, 2012., str. 19-40. ) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Bišćan, Mateja. (2012). Latinski stihovi Rafaela Radelje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Barić, Assia. (2012). American Consumer Culture in the 1950s as Portrayed in the Novels of Nabokov, Kerouac and Yates. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Bakran, Ema. (2012). Muško-žensko, mrtvo-živo, tamno-svijetlo, pravo-krivo. Tumačenje podudarnih motiva u trima Euripidovim tragedijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Bakran, Ema. (2012). Tumačenje Juvenalove četvrte satire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Tonković, Marija. (2012). Lirska tragedija kao izazov poetici klasicizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Đeno, Ana. (2012). Analiza stilskih figura u tekstovima udžbenika za njemački kao strani jezik : interdisciplinarni diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Häusler, Maja].

Grgić, Maja. (2012). Tekst i njegove funkcije u poučavanju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Škarica, Lidija. (2012). A tradução dos capítulos selecionados de romance 'A mão e a luva' do autor Machado de Assis e análise do processo da tradução. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Lanović, Nina].

Bošnjak, Tena. (2012). José Maria Eça de Queirós Os Maias – Episódios da Vida Romântica: Prijevod i analiza procesa prevođenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Grdić, Iva. (2012). Opsceno kao modus nepredstavljivosti u književnoizvedbenoj reprezentaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Zlatar Violić, Andrea].

Eremut, Antonija. (2012). Kasnoantička hagiografija i autobiografija : reprezentacija tijela i politika teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Zlatar Violić, Andrea].

Loinjak, Igor. (2012). Problemi oblikovanja književnoga kanona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Zlatar Violić, Andrea].

Barbarić, Henrieta. (2012). Žena u romanu Južna pošta Antoinea Jean-Baptistea Marie-Rogera de Saint-Exupéryja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Jurić, Martina. (2012). Filmski prikazi New Yorka iz kulturno-geografske vizure : analiza filmova Ljeto kada je ubijao Sam i Bande New Yorka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Milićević, Anita. (2012). Hermeneutička gesta - tumačenje kao haphelogija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Čurčić, Luka. (2012). Filmovi kao nevina zabava : (ideološka analiza četiri igrana filma). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Vekić, Ante. (2012). Molière i moralizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Špiranec, Kristina. (2012). Tijelo i trauma u pjesništvu Irene Vrkljan : tijelo-subjekt-trauma-jezik: gubitak cjeline. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko and Jurić, Slaven].

Vlahov, Antonija. (2012). Pozdravni govor Ambroza Mihetića za mletačkog dužda Pasqualea Malipiera iz 1458.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Blažević, Snježana. (2012). Modeli učenja njemačkoga jezika u ranoj dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Häusler, Maja and Hrvatić, Neven].

Poljak, Martina. (2012). Pred Bijelim zamkom – Pamukov postmodernizam između Zapada i Istoka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature. [mentor Čaušević, Ekrem].

Galović, Sandra. (2012). Poduka španjolskog jezika s posebnim ciljevima - poslovni jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Spoljaric, Ana Maria Valencia. (2012). Indigenizam u pripovjednoj prozi Joséa Maríje Arguedasa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Koričančić, Velebita].

Mikelenić, Bojana. (2012). Pojam beskonačnog u prozi Jorgea Luisa Borgesa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Švob, Goran].

Bošnjak, Helena. (2012). Marginalije Henrika VIII. u Marulićevu Evanđelistaru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Đurić, Tomislav. (2012). Tri pjesme Ruđera Boškovića iz rukopisne ostavštine u Bancroft library. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Malašić, Darija. (2012). Aristofanovi Vitezovi u kontekstu Peloponeskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Kovačević, Marina. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Lederle v. Eckardstein, O., Niesel, R., Salzgeber, J., Schönfeld, U. (2011): Eltern bleiben Eltern. Hilfen für Kinder bei Trennung und Scheidung. Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. Augsburg. S. 4-34. Hrvatski izvornik: Rakić, V., Milanović Litre, I. (ur.) (2005): Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. - 2010. Zagreb. Str. 5-20.) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Luketić, Pavle. (2012). Flann O’Brien and Ireland’s post-revolutionary conservatism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Soukup, Eka. (2012). Analyse des Lehrwerks Flink mit Deutsch. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Kovács, Lea. (2012). O uporabi mađarskog jezika u Slavoniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature. [mentor Žagar Szentesi, Orsolya].

Jurić, Sandra. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Prijevod s njemaččkog na hrvatski - Fritz Vorholz: Globaler Klimaschutz; Georg Meck: Die dritte industrielle Revolution; Inken Herzig: Zwischen Ästhetik und Effizienz; Manfreg Güllner: Erfolgsbremse Staat. Umzingelt von Bürokraten. Prijevod s hrvatskog na njemački - Zlatko Miliša, Nenad Vertovšek: Mediji i mladi. Prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Matijević, Lea. (2012). Suicide and madness as metaphors in the writing of Virginia Woolf, Charlotte Perkins Gilman and Sylvia Plath. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Ciglenečki, Maja. (2012). Österreich im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Barbaroša, Lovro. (2012). Englesko renesansno pjesništvo i prepjev 3 soneta Henrya Howarda, grofa od Surreya. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta ].

Kulić, Kristina. (2012). Strukturne i tematske odrednice simbolističkog romana na primjeru analize Mrtvog grada Georgesa Rodenbacha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Ostojić, Luka. (2012). Pogrebnici u udarnom terminu : Dva metra ispod zemlje u društvenom i televizijskom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša and Kolanović, Maša].

Odak, Petar. (2012). Fanzinska scena u Hrvatskoj devedesetih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Grdešić, Maša and Božić, Jasmina].

Herman, Renata. (2012). Krieg in der Literatur aus der Kinderperspektive: Saša Stanišićs Wie der Soldat das Grammofon repariert und Ivana Simić Bodrožićs Roman Hotel Nirgendwo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Rajič, Marina. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Prijevod s njemačkog na hrvatski: Meyer, Bernd (2008): Wie muss die Wirtschaft umgebaut werden?: Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main. S. 36-62. // Prijevod s hrvatskog na njemački: Galić-Jalušić, Ines (2004): Djeca s teškoćama u učenju: Rad na spoznajnom razvoju, vještinama učenja, emocijama i motivaciji. Ostvarenje d.o.o., Lekenik. S. 22-32.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Hanžek, Valentina. (2012). The relation of self-compassion to self-esteem, narcissism and life satisfaction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Božek, Tea. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Herz, Jetzlsperger (2008): Die Europäische Union. Politikfelder. C.H. Beck. München. S. 88-107. // Hrvatski izvornik: Višković (2008.): Svjetlo ili mrak: O energetici bez emocija. Troškovi zaštite okoliša i održivi razvoj. Lider press. Zagreb. Str. 87-99.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Buhin, Tatjana. (2012). Bosna i Hercegovina u žarištu regionalne i europske politike 1878. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Holjevac, Željko].

Jelovica, Vatroslav. (2012). The Effect of Chess Training on the Development of Cognitive Abilities. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Banko, Marina. (2012). Correlation between dimensions of self-disclosure and dimensions of loneliness. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Arambašić, Lidija].

Brekalo, Katarina. (2012). Attitudes toward mathematics of elementary school students and their parents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Pavlin-Bernardić, Nina].

Čolak, Iva. (2012). SQARC effect for different chromatic stimuli. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Dominković, Ema. (2012). Fonetska korekcija na primjeru njemačkog i hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Oštarčević, Dijana. (2012). Pravni i praktični problemi u primjeni propisa Europske unije i Republike Hrvatske o dostupnosti spisa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Jug, Leona. (2012). Kultura čitanja poezije u višim razredima osnovne škole : istraživanje interesa učenika OŠ Mursko Središće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Dujmović, Matea. (2012). Emotional intelligence, self-esteem and school achievement of students in early adolescence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Đorđević, Mina. (2012). Some aspects of family socialization process and attitudes towards the social environment as predictors of right-wing authorianism and social dominance orientation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Đuričić, Mladen. (2012). Efficiency of information transmission at different types of graphical representations of quantitative data. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Friščić, Josip. (2012). Life satisfaction among persons with paraplegia depending on employment status. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Marušić, Željko. (2012). Elektroničke knjige u knjižnicama : predviđanja knjižničara zagrebačkih srednjih škola. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Cmuk, Miroslav. (2012). Strip kao dio književnosti i knjižničnog fonda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vuković, Renata. (2012). Modeli i koncepti knjižnica za mlade. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ivković, Zrinka. (2012). Ex libris u Hrvatskoj krajem 19. stoljeća do 30-ih godina 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Dujmović, Kristina. (2012). Informacijska pismenost internetske generacije : istraživanje provedeno u OŠ „Matija Gubec“ Cernik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Đuran, Dijana. (2012). Preobrazba filozofije unutar UDK tablica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Glučina, Martina. (2012). Školski knjižničar kao stručni suradnik u nastavnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Grudenić, Marina. (2012). Povijesni razvoj knjžnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Garba, Anika. (2012). Čitateljske navike učenika Ekonomske škole Sisak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Varda, Kristina. (2012). Plan digitalizacije rijetke građe u fondu školske knjižnice : primjer Pazinskog kolegija - klasične gimnazije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Đikić, Ivana. (2012). Značenje zavičajne zbirke Crisiensia Gradske knjižnice „Franjo Marković“ u Križevcima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Marjanović, Mirna. (2012). Izdavačka djelatnost u Slavoniji od sredine 18. do početka 20. stoljeća s posebnim osvrtom na Diwaldova izdanja u fondovima dvije spomeničke knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Marinić Čuljak, Milena. (2012). Informacijska služba u specijalnim knjižnicama društveno-humanističkog područja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Njegovac, Grozdana. (2012). Osnovnoškolska lektira i hrvatski izdavači. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Lazar, Željka. (2012). Popis knjiga plemićke obitelji Bombelles. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Polović, Marinko. (2012). Online usluge u hrvatskim narodnim knjižnicama : usluga Pitajte knjižničara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Josić, Milana. (2012). Nabava građe u knjižnici 18. gimnazije u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Dragić, Ivana. (2012). Zbirka građe o dječjim pravima u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Dizdar, Lidija. (2012). Informacijska pismenost u obrazovnom okruženju : društvene mreže i obrazovanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Miloš, Margareta. (2012). Knjižnice na garešničkom području. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Hodžajev, Lucija. (2012). Pitajte knjižničare : online referentna usluga narodnih knjižnica u Hrvatskoj : evaluacija od strane korisnika usluga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Kontak, Maja. (2012). Mladi i čitanje : utjecaj novih medija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Vlačić, Silvana. (2012). Značaj Sajma knjige u Istri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Barišić Mudri, Biljana. (2012). Mjesto i uloga školske knjižnice u odgojno-obrazovnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Kovačević, Dinka].

Havaić , Katarina. (2012). Pamtimo li bolje varalice? Provjera pristranosti u pamćenju osoba ovisno o njihovom ponašanju u situacijama društvene razmjene. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Kajkut, Maja. (2012). Socio-psychological state and indicators of social reconstructions in Vukovar, Zagreb and Jasenovac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Kramarić, Matea. (2012). The effect of attribution process on helping behavior among students of different study orientation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Bošnjak, Anđela. (2012). Knjižnica franjevačkog samostana Uznesenja Marijina nad Orebićima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Čizmić-Horvat, Marina].

Fresl, Nevenka. (2012). Knjižnične službe i usluge za gluhe osobe u hrvatskim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Nogić, Ivana. (2012). Školska knjižnica u suradničkom ozračju : suradnja knjižničara i učitelja razredne nastave na primjeru OŠ Ljubeščica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kelava, Ivana. (2012). Bibliobusne službe Republike Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Zelčić Kos, Martina. (2012). Školska knjižnica i školski knjižničar : potpora odgojno-obrazovnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Karakaš Radošević, Ankica. (2012). Školske knjižnice Osječko-baranjske županije : analiza podataka 2000.-2010.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lazić, Nikolaj].

Kuzman, Ivana. (2012). Verifying the assumptions of the work engagement model on students:some predictors and outcomes of study engagement. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Skelac, Ines. (2012). Koncepcija semantike u djelu Alfreda Tarskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Švob, Goran].

Lovrenčić, Katarina. (2012). Personality questioners and conditional reasoning in predicting counterproductive work behaviour. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Gržinić, Tamra. (2012). Glazbena zbirka u narodnoj knjižnici s osobitim osvrtom na nabavu i korištenje pojedinih glazbenih žanrova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Gabelica, Marija. (2012). Ljetne čitateljske navike stanovnika Koprivnice : istraživanje provedeno u Knjižnici i čitaonici Fran Galović i među građanima Koprivnice u ljeto 2012.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vojnović, Nataša. (2012). Sto godina karlovačke pokretne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Petrec, Tatjana. (2012). Izdavačka djelatnost Državnog arhiva u Bjelovaru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Mrakovčić, Petrica. (2012). Integracija učenika s posebnim potrebama u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Kranjčec, Ana. (2012). Rad s korisnicima u narodnoj knjižnici na primjeru Gradske knjižnice Krapina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Kasabašić, Jelena. (2012). Digitalizacija inkunabula u hrvatskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Jagić, Vlatka. (2012). Čitalačke navike i interesi učenika OŠ Đuranec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Gmaz, Ana. (2012). Brzo čitanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bertone, Eliza. (2012). Programi za mlade u hrvatskim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Šagud, Andreja. (2012). Menadžment i marketing narodne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Šimac, Ines. (2012). Slobodan pristup internetu i pravo na slobodan pristup informacijama u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Žiger Žgela, Zdravka. (2012). Katalogizacija u školskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Žiger Žgela, Zdravka. (2012). Biblioterapija i zašto ju primijeniti u narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Balen, Ana. (2012). Methoden des Fremdsprachenunterrichts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Gjurkin, Iva. (2012). Značaj i razvoj Naṭarāje od Cidambarama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Gönc Moačanin, Klara].

Erceg, Maja. (2012). Determining cut-off values of Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Maković, Matea. (2012). Old-fashioned and modern sexism and the acceptance of tradicional gender roles. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Napica, Anka. (2012). The relationship between academic success, fear of the consequences of success and academic procrastination. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lugomer Armano, Goranka].

Mihaljević, Gorana. (2012). The role of personality attributes and motivation in explaining precompetitive state anxiety in sports. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Okroša, Jelena. (2012). Influence of attributed altruistic identity and argument quality on response to on-line survey. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tonković, Mirjana].

Ostović, Ines. (2012). Disclosure of malignant diagnoses, occupational burnout and coping among clinical cytologists. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Zarevski, Predrag].

Pavlić, Matej. (2012). The influence of priming and the need for cognitive closure on impression formation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Pavlić, Mia. (2012). Sources of stress and work satisfaction, post-traumatic stress reactions and coping strategies in professional firefighters. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Petretić, Mirna. (2012). The contents of the meaning of the concept of self-esteem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Ivančić, Mirjana. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Brost, Marc; Rohwetter, Markus: Das große Unvermögen: Warum wir beim Reichwerden immer wieder scheitern. // Hrvatski izvornik: Dragičević, Marija; Stojčić, Nebojša: Mogućnosti i smjernice održivog ekoturizma na primjeru dubrovačkog primorja.) [mentor Konjevod, Antonela].

Butorac, Iva. (2012). Ekofeminizam i društveno djelovanje : pokret zelenog pojasa u Keniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Glušac, Siniša. (2012). Kulturna baština kao meta terorističkih napada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Information Science. [mentor Bilandžić, Mirko and Vokić, Denis].

Grubić, Aleksandra. (2012). Socijetalne dimenzije samoubilačkog terorizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Guberina, Leila. (2012). Od društvene forme do neljudskoga koda : Georg Simmel i Jean Baudrillard o modi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen and Hromadžić, Hajrudin].

Švegović, Maja. (2012). Načelo čestotnosti u poučavanju hrvatske pravopisne norme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Mišerić, Ivana. (2012). Le vocabulaire des médias : travail terminographique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Sinko, Matija. (2012). Bakrorezi Martina Engelbrechta iz Nasljednoga rata: historijsko-imagološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Ljubičić, Ivan. (2012). Podrijetlo Hrvata tragom hrvatskoga imena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Medved, Jasmin. (2012). Trade and crafts in the town of Varaždin in the XV. century. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Kodrnja, Jasmina. (2012). Kaptolski franjevci od XIII. do XVIII. st. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Jelenić, Martina. (2012). Die deutsche Sprache im Tourismus von Zadar – sprachbiographischer Aspekt. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Budanec, Goran. (2012). Analiza muško-ženskih odnosa i karakterizacija ženskih likova, uz tumačenje prateće simbolike, u filmovima Romana Polanskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Putarek, Vanja. (2012). Perceived popularity in early adolescence: Sex differences and relationship with loneliness and pubertal timing. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Pantar, Nives. (2012). Antun Rozanović: Obrana Korčule od Turaka 1571 : rukopisi Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Perak, Ivana. (2012). Obilježja informacijske službe u radu knjižare. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Turković, Jasna. (2012). Provjera modificiranog Heapsovog zakona na korpusu zakona Europske unije na hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tuđman, Miroslav].

Radić, Matko. (2012). Filozofija informacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Đurek, Robert. (2012). Digitalizacija starih novina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Fonjak, Petra. (2012). E-učenje : organizacijski, tehnički i pedagoški aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir and Marinković, Renata].

Repinec, Irena. (2012). Upravljanje poslovnim procesima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Maran, Martina. (2012). Praktična primjena Joomle! pri izradi dinamičnih web stranica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Rogić, Martina. (2012). Business intelligence u osiguranju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Tuđman, Miroslav].

Šapić, Dejan. (2012). O mrežama ravnopravnih entiteta s posebnim osvrtom na Bitcoin i SETI@home. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir and Bago, Petra].

Mataić, Goran. (2012). Zaštita podataka pohranjenih na računalu uz primjenu kriptiranja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Puljek, Kristijan. (2012). Pregled povijesnog razvoja umjetne inteligencije u videoigrama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Jakuš Mejarec, Kristijan. (2012). UML : Unified Modeling Language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Petrović, Borislav. (2012). Stavovi studenata o uporabi OpenSource tehnologija u obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Balog, Marko. (2012). Negativne strane računarstva u oblaku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Brajčić, Ivan. (2012). Programer u praksi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ljubešić, Nikola].

Bačić, Emil. (2012). Usporedna analiza digitalnih formata zapisa : primjer zvučnog gradiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Staudacher, Matko. (2012). Izrada i evaluacija softvera za računalno potpomognuto učenje engleskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: CD sa softverom za računalno potpomognutno učenje engleskog jezika.) [mentor Seljan, Sanja].

Čevis, Ivica. (2012). Projekti u Flashu s osvrtom na izradu interaktivne karte Filozofskog fakulteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lauc, Tomislava].

Škrabo, Josip. (2012). Operacijski sustavi za mobilne uređaje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir and Juričić, Vedran].

Torbica, Željko. (2012). Umjetna inteligencija u znanstvenoj fantastici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Jelčić, Josip. (2012). Web 2.0 u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Križevan, Igor. (2012). Programski jezik Python u podučavanju i primjeni metoda objektnog programiranja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dovedan Han, Zdravko].

Toth, Željko. (2012). Python kao početni jezik za učenje programiranja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dovedan Han, Zdravko].

Frčko, Miljenko. (2012). Strojno prevođenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Bošnjak, Sanja. (2012). Računalno prevođenje u svakodnevnoj komunikaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Viduka, Tomislav. (2012). Pretraživanje i rangiranje internetskih baza znanstvenih radova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Krnić, Matija. (2012). Funkcionalna specifikacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Jakšić, Igor. (2012). O elektronskom sportu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pletenac, Tomislav and Lopina, Vjera].

Šnajder, Marko. (2012). Poduzeće 2.0. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Levanić, Saša. (2012). Pronalaženje plagijata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Aliti, Bukurije. (2012). Računalna tehnologija u učenju stranih jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Tepeš, Gabrijela. (2012). Upravljanje znanjem u procesu odnosa s korisnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Novak, Silvija. (2012). Memorijalni prostori hrvatskih književnika na području Zagreba i okolice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Albaneže, Nikola].

Bogdanić, Snježana. (2012). Školske zbirke : postanak, funkcija, značenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Stanić, Dijana. (2012). Muzeji na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Umljenović, Sanja. (2012). Prezentiranje primarnog konteksta u stalnim postavima zagrebačkih muzeja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Parnham, Tamara. (2012). Obrazovni materijali i podrška korisnicima u elektroničkom okruženju : primjena na području muzejske dokumentacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran and Banek Zorica, Mihaela].

Horvat, Ivana. (2012). Eko-muzej Vrbovsko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Draženović, Mirna. (2012). Komunikacija muzejske dokumentacije na web stranicama muzeja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran and Pavlina, Krešimir].

Popek, Ivana. (2012). Imenovanje pasa u poljskom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature.
(Prilog: Anketni obrazac, ispunjeni upitnici i kratka analiza.) [mentor Pintarić, Neda].

Živković, Teodora. (2012). Češka emigrantska književnost nakon 1968. godine. Prikaz češkog emigranta u romanima Milana Kundere Nepodnošljiva lakoća postojanaj, Oproštajni valcer, Neznanje i Knjiga smijeha i zaborava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Ivanković, Katica].

Hajek, Romana. (2012). Germanizmi u izabranoj češkoj prozi 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka].

Lujak, Domina. (2012). Jezična slika svijeta u poljskim i ukrajinskim video reklamama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kryžan-Stanojević, Barbara and Timko Đitko, Oksana].

Šmaguc, Ivana. (2012). Prijevod varijantnosti jezika u sinkroniziranim animiranim filmovima na poljskom, njemačkom i hrvatskom jeziku (Sociolingvistička analiza). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kryżan-Stanojević, Barbara].

Novaković, Maja. (2012). Jezično-stilska analiza romana Rivers of Babylon Petra Pišťanka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Tibenská, Eva].

Kavčić, Dorijana. (2012). Hrvatski znakovni jezik : pregled opisanih jezičnih elemenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics. [mentor Bertoša, Mislava and Milković, Marina].

Turčić, Nina. (2012). Content and positivity differences of stereotypes about Croats, Bosnians, Slovenians and Europeans. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Radojević, Ivana. (2012). Age, Attachment and Loneliness Role in Prediction of Psychological Distress in Women. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Račevska, Elena. (2012). Predictors of Musical Preferences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Pranjić, Rahela. (2012). Communication between partners during conflict, partner's gender roles and marital satisfaction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Vincelj, Tomislav. (2012). Relationship of trait conformity with the Five Factor personality model. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Butković, Ana].

Schauperl, Zrinka. (2012). SNARC effect. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Božanja, Fani. (2012). Implicit theories intelligence of students: differences regarding professional interests. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vranić, Andrea].

Kramar, Kristina. (2012). Balanced need satisfaction and satisfaction with life. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Butković, Ana].

Medić, Monika. (2012). Odgoj i socijalni odnosi u dječjem domu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy. [mentor Hrvatić, Neven].

Posavec, Irena. (2012). Nous entrerons dans la carriere de Marie Desplechin : traduction et analyse linguistique et traductologique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Paprašarovski, Marija].

Bošković, Jurica. (2012). Bazeni klapskog pjevanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Ćaleta, Joško].

Mrvić, Sanja. (2012). Festivali i korištenje prostora – pulski primjeri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Vene, Lea. (2012). Pulske vojarne: prenamjena, festivali i turizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Mišetić, Martina. (2012). Festival i turizam – primjer Ogulinskog festivala bajke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Vučković, Željka. (2012). Rodna zagledavanja: ženski pristup filmu na primjeru Kathryn Bigelow i Sofije Coppole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Potkonjak, Sanja and Hromadžić, Hajrudin].

Filipović, Ivica. (2012). Humoreskne predodžbe u kontekstu mediteranizma i vicevi o Dalmatincima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Petrović Leš, Tihana and Škrbić Alempijević, Nevena].

Horvat, Ivana. (2012). Etnološko istraživanje migracija Afrikanaca u Europu – primjer Sicilije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Ovčarić, Ana. (2012). Prevođenje povijesnog sadržaja u književnim i stručnim tekstovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Nežić, Sara. (2012). Narativna proza Aleja Carpentiera: povijesno i fikcionalno u romanima Izgubljene staze (Los pasos perdidos) i El siglo de las luces. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Vulić, Petra. (2012). Primjena književnog teksta u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Ćavar, Ana].

Radoš, Iva. (2012). Analiza prevoditeljskih postupaka u prevođenju književnih i stručnih tekstova (Carmen Laforet: Nada i Raquel Sánchez García: Juan Ramón Jiménez y el mercado editorial). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Grković, Daša].

Ruk, Jan. (2012). Flamenko i poezija na andaluškom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Bagarić, Branka. (2012). Time perception in persons with high and low anxiety sensitivity in conditions of hyperventilation induced arousal. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Bakić, Helena. (2012). The role of woman's shelter in empowering women violence victims and in the fulfilment of their goals for the future. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Galinec, Marina. (2012). Violence in intimate partner relationships of correctional officers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Hanžek, Valentina. (2012). The relation of self-compassion to self-esteem, narcissism and life satisfaction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Horvat, Karolina. (2012). Zeigarnik effect in relation of formality of situation in tasks solving and subject's emotional stability. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Hrženjak, Ema. (2012). Epistemic beliefs and self-regulation in mathemathics learning. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Rovan, Daria].

Lovrić, Tanja. (2012). Perfectionism and Creativity. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Tomšić, Andrea. (2012). Conditional Reasoning Test and personality questionnaire: a comparison of susceptibility to response distortion. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Markotić, Marija. (2012). Connection between achievement goals, and autonomous and controlled regulation of these goals with learning strategies among college students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Rovan, Daria].

Vlahinja, Helena. (2012). Expressiveness of perfectionism domains in students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Subašić, Tea. (2012). Pojam inteligencije i njegove implikacije u procesu podučavanja i učenja drugog ili stranog jezika s posebnim naglaskom na teoriju višestrukih inteligencija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Blažević, Ana Gabrijela. (2012). Poimanje greške u nastavi španjolskog kao stranog jezika: usmeno izražavanje i interakcija, razina B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Bralić, Ivana. (2012). Prikaz društva u romanu Posmrtni zapisi Brása Cubasa Machada de Assisa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Šunjić, Branka. (2012). Les avantages d’intégration des éléments culturels dans l’enseignement des langues étrangères. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics. [mentor Simeon, Ivana].

Sjekavica, Marko. (2012). Sustavno uništavanje baštine : prema pojmu kulturocida/heritocida. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Aničić, Filip. (2012). Poslovna znanja u funkciji gospodarskog razvoja: „Business intelligence u kurikulumima visokih poslovnih škola u gradu Zagrebu“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Jereb, Teuta. (2012). Rodni stereotipi u reklamama muških i ženskih časopisa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Juračić, Lana. (2012). Žene na tržištu rada u Hrvatskoj i sociološka analiza rodno osviještene politike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Katušić, Marin. (2012). Potraga za istinskim katolicima na temelju odabranih dimenzija religioznosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Lukšić, Ružica. (2012). Sociološka analiza nekih aspekata transformacije braka u zapadnoj kulturi: kriza ili evolucija braka u 21.-om stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Magazin, Borko. (2012). Determinante povjerenja u institucije političkog sustava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Radičević, Valerija. (2012). Analiza doprinosa Donne Haraway feminističkoj teoriji stajališta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Sanuri, Šadi. (2012). Nacionalno pitanje kao uzrok terorizma: Slučaj Palestine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Tavra, Domagoj. (2012). Treći entitet: moguća posljedica sociopolitičkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Tihomirović, Zoran. (2012). Social causes and consequences of terrorist activites in the Caucasus in the post-Soviet period. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Vojvodić, Jasmina].

Vinković, Josipa. (2012). Suvremeni karizmatski pokret i budućnost Katoličke crkve. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Živković, Josip. (2012). Totalitarizmi mogućih svjetova: primjena totalitarističkog modela Hanne Arendt na odabrane distopijske romane. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Sučić, Kristina. (2012). Література та культура Закарпаття у сучасних дослідженнях. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Paščenko, Jevgenij].

Častek, Kristina. (2012). Participi u češkom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka and Petrović, Bernardina].

Poljak, Ante. (2012). Analiza hrvatskoga prepjeva jedne pjesme Františeka Hrubina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka].

Mrkonjić, Ana. (2012). Cинтаксичні функції інфінітива в системі української мови. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fuderer, Tetyana].

Joskić, Ines. (2012). Cемантика фразеологізмів з антропонімним компонентом в українській та хорватській фразеології. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fuderer, Tetyana].

Cader, Ana. (2012). Problematika fonetike i fonologije u udžbenicima slovačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Tibenská, Eva].

Mitrović, Jelena. (2012). Nerudine Malostranske pripovijetke u hrvatskom prijevodu – lingvostilistička analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka].

Tomičić, Tatjana. (2012). Frazemi sa sastavnicom jezik u poljskoj i hrvatskoj frazeologiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Vidović Bolt, Ivana].

Marušić, Vedrana. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Nürnberger, Christian: Das Christentum: Was man wirklich wissen muss, Rowohlt Berlin, 2007. S. 11-36. Hrvatski izvornik: Tomašić, Petar: Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etičkim vidom, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2010., S. 105-117.) [mentor Rodek, Snježana].

Grundler, Mišo. (2012). A Comparative Analysis of English and Croatian Translations of Stieg Larsson's Män som hatar kvinnor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Pavlović, Nataša].

Profeta, Sara. (2012). Meningslängd i olika texttyper vid översättning från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka].

Škarica, Lidija. (2012). Morfosyntaktisk utveckling från urnordiska till moderna skandinaviska språk. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Maček, Dora].

Borovečki, Zrinka. (2012). Komparativna analiza studentskog pokreta u SR Njemačkoj i SR Hrvatskoj 1968. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

2013

Zubak, Romana. (2013). A voz passiva na língua portuguesa e na língua croata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Lanović, Nina].

Burić, Marijana. (2013). Grafiti : Interpretacija sadržaja i društvenog značenja poruka u različitim vrstama grafita na primjeru grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Hromadžić, Hajrudin and Čaldarović, Ognjen].

Zubak, Jasna. (2013). Spiritualni kapitalizam Oprah Winfrey. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan and Nikodem, Krunoslav].

Krizmanić, Ivana. (2013). "Essai sur la revolution" (1792?) : imaginarna zavjera ili patricijska imaginacija Tome Baseljića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Le Calvé Ivičević, Evaine].

Šeligo, Katarina. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Prijevod s njemačkog na hrvatski: KOWALSKY, Wolfgang: Gewerkschaften und Europa:Positionssuche zwischen naiver Akzeptanz und offensiver Ablehnung. Internationale Politik und Gesellschaft 3/2010. // Prijevod s hrvatskog na njemački: BARTOLAC, Andreja: Za mene, ljubav je…. Analiza studentskih stavova i doživljaja romantične ljubavi. Društvena istraživanja. Br. 1(115), 2012.) [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Korov, Goran. (2013). Jugoslavensko-bugarski odnosi u kontekstu makedonskog pitanja 1944.-1949. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Stilinović, Lana. (2013). Dijagnostički minimum za miješani poremećaj jezičnog razumijevanja i izražavanja u djece predškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Runjić, Nađa].

Profeta, Sara. (2013). Analiza govorne izvedbe i neverbalnih znakova glasnogovornika u elektroničkim medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Nosetić, Petra. (2013). Njemačko - turski jezični dodiri u Njemačkoj: jezičnobiografska i jezičnosistemska analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir and Čaušević, Ekrem].

Milunić, Marina. (2013). Chunks im fremdsprachlichen Deutschunterricht Zwischen Lexik und Grammatik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Jelčić, Josip. (2013). Deutsch als Weltsprache – Zur internationalen Bedeutung der deutschen Sprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Čengić, Jasenka. (2013). Assessing language through learner portfolio. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Golub, Mateja. (2013). Personality and L2 Use Among Young Bilinguals. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Končurat, Nela. (2013). Oblique translation procedures : annotated translations presented in fulfilment of requirements for a second-cycle degree. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Hoyt, Alexander D].

Dedić, Gorana. (2013). Towards Ethnic Hybridity : representations of identity in Caryl Phillip’s The Final Passage and Zadie Smith’s White Teeth : diploma essay. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Maljuna, Iva. (2013). Wörter lernen und behalten. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Bakarić, Sandra. (2013). Wege der Grammatikarbeit. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Bačmaga, Ivan. (2013). Bojkoti Olimpijskih igara 1980. i 1984. godine i Jugoslavija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Budić Leto, Sanja. (2013). Akulturacijski procesi na delmatskom i daorskom kopnu: odnosi s grčkim svijetom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna and Olujić, Boris].

Zgonjanin, Ivana. (2013). English as a lingua franca of the internet : the language of Pembroke Welsh Corgi breeders : graduation thesis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Užarević, Filip. (2013). Pojam Boga i njegova povezanost sa velepetorim modelom ličnosti kod zagrebačkih religioznih srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Knezović, Zvonimir].

Samardžić, Adriana. (2013). Representing black modernism : the city in the fiction of the Harlem Renaissance. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena].

Dominković, Ema. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Leggewie, C., Welzer, H. (2011): Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Klima, Zukunft und die Chancen der Demokratie. Frankfurt: Fischer Verlag GmbH, str. 72 – 99. // Hrvatski izvornik:Mihaljević Djigunović, J. (2002): Strah od stranog jezika. Kako nastaje, kako se očituje i kako ga se osloboditi. Zagreb: Naklada Ljevak, str. 63 – 97.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Antolčić , Tea. (2013). The effect of exposure to attractive and unattractive faces to self perceived mate value and one's partner's mate value. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Hromatko, Ivana].

Rosandić, Monika. (2013). Percepcija i produkcija zanaglasne dužine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Vlašić Duić, Jelena].

Goluban, Martina. (2013). Dysfunctional attitudes and emotional disturbances of students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Martić, Tamara. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Ottmers, Clemens (2007): Rhetorik. Verlag J.B.Metzler Stuttgart. Weimar (str. 1-15). // Hrvatski izvornik: Peruško, Zrinjka (2011): Uvod u medije. Jesenski i Turk, Zagreb. (str. 41-63).) [mentor Konjevod, Antonela].

Gizdavčić, Anja. (2013). Translation methods in specialized texts : domestication vs. foreignization. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Hoyt, Alexander D].

Klasnić, Helga. (2013). Does Participation in Military Simulation Game Leads to Changes in Players'Aggression and Altruism?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Korak, Dunja. (2013). Stress Reactions Scale: factor structure, gender and age differences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Ištok-Novak, Maja. (2013). Self-presentation tactics depending on the closeness of the target person and gender of participants. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Kulenović, Eva Simona. (2013). The relationship between psychological capital and perceived employability in a sample of electrical engineering and computer science graduates of different ages. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Donatović, Paula. (2013). Emocionalno doživljavanje glazbene i vizualne stimulacije djece s govornim teškoćama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Runjić, Nađa].

Čengić, Jasenka. (2013). Jezična analiza hrvatskih i mađarskih reklama za pivo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Nádor, Orsolya].

Bošnjak, Helena. (2013). Zapadnjačko - feministička kritika multikulturalizma u radovima Susan Moller Okin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Mesić, Milan].

Vrbanić, Marina. (2013). Kulturni centar Karlo Rojc kao element urbane kulture Pule. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Jelčić, Petra. (2013). Nasilje nad ženama u obitelji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Pejinović, Petra. (2013). Svakodnevni život u velikom gradu: primjer naselja Kajzerica u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Kovačević, Marina. (2013). Ekonomska sociologija Georga Simmela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Bartolović, Mateja. (2013). Analiza transformacije rada u globalnoj informacijskoj ekonomiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Ćosić, Siniša. (2013). Tehnički aspekti dijagnostike i rehabilitacije slušanja i učenja stranih jezika po Verbotonalnoj metodi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Mišić, Petra. (2013). Poslovna znanja u službi društvenog razvoja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Jordanovski, Aleksandra. (2013). Socijetalna sigurnosna dilema i etnički sukob: slučaj Makedonija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Savić, Marija. (2013). Obnovljiva energija u mom dvorištu: motivi i iskustva korisnika subvencija za korištenje obnovljivih izvora energije . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Balen, Ana. (2013). Petőfi Sándor „Felhők“ c. versciklusa akorabeliromantikus irodalom kontextusában. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Bene, Sándor].

Aščić, Stjepan. (2013). Odgoj u djelu Friedricha Nietzschea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Mikecin, Igor and Komar, Zvonimir].

Gudek, Vedrana. (2013). Opis govora Gornje Konjščine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics. [mentor Kapović, Mate].

Starčević, Ana. (2013). Pohrana i pristup mrežnoj građi u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Budimir, Boris. (2013). Konstrukcija sjećanja u filmu „Memento”. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics. [mentor Bertoša, Mislava].

Zec, Marko. (2013). Problemi nastave etike u srednjim školama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Jurić, Hrvoje].

Radenović, Ivana. (2013). Shvaćanje čovjeka u djelu Ericha Fromma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Burger, Hotimir and Kalanj, Rade].

Tisaj, Antonija. (2013). Lehrwerke im Fachsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Grubišić, Meri. (2013). Prüfen und Bewerten im Fremdsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Brala, Ante. (2013). Linguistic Realities of the Chronicle of Our Little Place by Miljenko Smoje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Malinar, Smiljka].

Artuković, Kristina. (2013). Performativnost u teoriji Judith Butler iz perspektive semiologije znanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Mikulić, Borislav and Čačinovič, Nadežda].

Juničić, Nataša. (2013). The Psychometric Validation of Divergent Thinking Test Battery (DTTB). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Maleković, Hrvoje. (2013). Influence of music on positive and negative affect. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Knezović, Zvonimir].

Corazza, Anamaria. (2013). Tri pjesme i tri ptice Luke Paljetka : fonetska analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Babuder, Kristina. (2013). Uspješnost fonetske korekcije izgovora talijanskih vokala /ɔ/, /o/, /ɛ/ i /e/ na primjeru učenika čiji je materinski jezik hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Omerzo, Stela. (2013). Utjecaj atraktivnosti lica i spola na procjene ličnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tonković, Mirjana].

Dmitrović, Tara. (2013). Translation of Metaphor from English to Croatian and Portuguese. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Lanović, Nina].

Presečki, Jasminka. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Hofer, Stefan (2007): Die Ökologie der Literatur. Eine systemtheoretische Annäherung. Mit einer Studie zu Werken Peter Handkes, Bielefeld : Transcript, str. 178 – 194. // Hrvatski izvornik: Horvat, Aleksandra; Živković, Daniela (2009): Knjižnice i autorsko pravo, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, str. 31 – 47.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Šantek, Marija. (2013). Das Referat als rhetorische Gattung im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of German Language and Literature. [mentor Lütze-Miculinić, Marija and Pletikos Olof, Elenmari].

Monjac, Doris. (2013). Pseudo-anglicisms in German. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Broz, Vlatko and Janeš, Franjo].

Huzanić, Jelena. (2013). Latinski stihovi Antuna Agića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Pavlović, Martina. (2013). Wortschatzvermittlung in Lehrwerken. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Ivezić, Marija. (2013). Mogućnosti integracije učenika s posebnim potrebama u osnovnu školu u Njemačkoj i Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Hrvatić, Neven and Piškorec, Velimir].

Galić, Marija. (2013). Remembering Croatia : transmission of family history in Croatian American writing. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena].

Dujmović, Tamara. (2013). Znanstveni stil Matije Petra Katančića u djelu Dissertatio de columna milliaria ad Eszekum reperta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Cug, Martina. (2013). The rhetoric of Beckett's plays. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Patrun, Nenad. (2013). Lewis Carroll's Alice's adventures in wonderland : comparative analysis of Croatian translations by Raos, Šoljan and Paljetak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Kalogjera, Damir].

Mišerić, Adrijana. (2013). Fonetika pjesama A.B. Šimića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Čudić, Mirna. (2013). I motivi della luce in Dante, Petrarca e Vittoria Colonna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Čale, Morana].

Capan, Sanja. (2013). L'analisi contrastiva del friulano con l'italiano standard attraverso 40 [quaranta] proverbi friulani. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Peša Matracki, Ivica].

Vučinić, Darijana. (2013). Zoonyms in the narrative of Niccolo Ammaniti : taxonomy and translation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Husić, Snježana and Ljubičić, Maslina].

Grbavac, Jelena. (2013). Role of media in developing English language listening and speaking skills. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Novko, Nives. (2013). Acquiring English as a foreign language at adult age. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Franić, Marija. (2013). Vizualna argumentacija u oglašavanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Bauer Čuk, Ana-Mary. (2013). Sociološke dimenzije globalizacijskih trendova u sportu i sadržajima vezanim uz sport: značaj fenomena ženskog nogometnog navijaštva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Bauk, Ivana. (2013). Sindrom produženog djetinjstva i stanovanje s roditeljima u zrelim godinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Dremel, Mirna. (2013). Socijalni eskapizam na primjeru RPG igara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin].

Gotal, Lana. (2013). Prednosti i nedostaci srednjih gradova u Hrvatskoj : primjer Grada Varaždina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Jurić, Miran. (2013). Sociološki aspekti turizma : osnovne smjernice razvoja u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Beus, Martina. (2013). Language use anxiety. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Kalandrin, Nina. (2013). Društvene posljedice sekuritizacije oružja za masovno uništenje: nuklearni terorizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Koletić, Goran. (2013). Farmaceutikalizacija kao novi aspekt medikalizacije društva u uvjetima tržišne liberalizacije farmakoterapije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Pandžić, Josip. (2013). Akteri u suvremenoj kritici ideologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Matić, Davorka].

Perinić, Iva. (2013). Zagađivanje okoliša i zbrinjavanje otpada u Gradu Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Relja, Adriana. (2013). Znanstvena fantastika kao kritika društva : distopična budućnost kao posljedica sveobuhvatne tehnologizacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Šilobod, Marina. (2013). Village as a Choice for Living: Sveti Martin pod Okićem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Tičinović, Barbara. (2013). Psihosocijalni aspekti nasilja u intimnim vezama : empirijska analiza procesa odlaska žena od nasilnih partnera . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čulig, Benjamin and Galić, Branka].

Trupković, Marko. (2013). Teorijska analiza teške baštine : važnost ljudskih koštanih ostataka iz Domovinskog rata u nacionalnoj sigurnosti i zdravlju populacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Špoljar Vržina, Sanja].

Tukara, Josipa. (2013). Rodni identitet i vrijednosti : povezanost rodnog identiteta s tradicionalnim i modernim vrijednostima studentica dvaju zagrebačkih fakulteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Klasnić, Ksenija].

Zeman, Silvija. (2013). Pedagoško obrazovanje roditelja kao odgovor na izazove suvremenog društva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Maleš , Dubravka and Vukelić, Anton].

Zrinski, Igor. (2013). Položaj i uloga žena u kršćanstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Šantek, Goran Pavel and Galić, Branka].

Stipanec, Sanja. (2013). Nodilova rekonstrukcija slavenske mitologije pomoću srpskoga i hrvatskoga usmenoknjiževnog blaga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Marušić, Mia. (2013). Bilingualer Unterricht - Geschichte. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Mutka, Sanja. (2013). Puristički radovi Frana Kurelca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Benc, Lucija. (2013). Fragetechniken im Fremdsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Vugdelija, Kristina. (2013). Odnos Držićeve Novele od Stanca i tradicijskih kulturnih praksi: književnopovijesna i etnološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Bogdan, Tomislav].

Draženović, Maja. (2013). Prostitucija i sociokulturni aspekti zakonske regulacije prostitucije (u Hrvatskoj). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Štulhofer, Aleksandar].

Gligorić, Igor Marko. (2013). Hej, da ili ne? : (uzvik, čestica, veznik?). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Koren, Sanja. (2013). Adjectivized Construction of Present Verbal Adverb and its Influence on Croatian Syntax. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Masnjak, Tihana. (2013). Usmenoknjiževne bajke i basne u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Debelec, Sanjana. (2013). Glasovne promjene u udžbenicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Soldo, Dolores. (2013). Koncepcija žene u drami Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Šimudvarac, Mario. (2013). Jezik Trsatskoga zakona i Trsatskoga urbara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Gudek, Vedrana. (2013). Opis polisemnih i homonimnih leksema u suvremenim hrvatskim jednojezičnim rječnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Bubić, Marija. (2013). Čitanje Tonča Petrasova Marovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Malović, Andrea. (2013). Usmenoknjiževna sastavnica u djelu Tomaša Mikloušića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Livić, Matej. (2013). Leksikografski rad Zagrebačke filološke škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Marmelić, Helena. (2013). Kognitivnolingvistički pristup hrvatskim somatskim frazemima sa sastavnicom glava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Peharda, Vlatka. (2013). Vremenske rečenice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Bojić, Sanjin. (2013). Žensko pismo slavonskih spisateljica 19. i 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Alinjak, Irena. (2013). Bugaršćice u Bogišićevu zborniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Željeznjak, Katarina. (2013). Establishing reference in ambiguous sentences in English as L2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zovko Dinković, Irena].

Nikolić, Matea. (2013). Zur Entwicklung der Sprechfertigkeit. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Jukić, Tatjana. (2013). Analyse der deutschen Übersetzung einer kroatischen touristischen Website. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Gojmerac, Mirko].

Cecelja, David. (2013). Teorijske osnove i uloga kompjutora u umjetnosti na primjeru časopisa Bit International. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna and Munk, Ana].

Fosin, Ivan. (2013). Jezik prava i njegovo prevođenje u poljsko-hrvatskom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kryżan-Stanojević, Barbara].

Cecelja, David. (2013). Komparativna analiza udžbenika i priručnika iz likovne umjetnosti za četvrti razred srednje škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Huljina, Petra . (2013). Povijesno – umjetnički i socijalni karakter Lenucijeve potkove u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Damjanović, Dragan and Čaldarović, Ognjen ].

Jerković, Kristijan. (2013). Umjetnička topografija Buzeštine u srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurković, Miljenko ].

Šarčević, Nevenka. (2013). . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dubravka, Botica].

Koska, Tena. (2013). Prepoznavanje emocija i ponavljanje intonacije kod djece s umjetnom pužnicom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Pedagogy. [mentor Mildner, Vesna and Hrvatić, Neven].

Grubišić, Meri. (2013). Bilingvizam i učenje stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Fruk, Kristina. (2013). Učenje stranog jezika u osoba oštećena sluha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Bunčić, Lana. (2013). The Silmarillion and its sources. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Prović, Lara. (2013). Representation of ethnic trauma in the works of Toni Morrison, Art Spiegelman and Alfredo Vea Jr.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Metić, Ana. (2013). Faksimilska rekonstrukcija crkve Pohođenja blažene djevice Marije u Voćinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Kopilović, Branimir. (2013). Arhitektura historicizma i secesije u Subotici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Prša, Martin. (2013). Film im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Vuk, Dóra. (2013). Ovladanost hrvatskim jezikom dvojezičnih govornika iz Mađarske i Austrije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Anđel, Maja].

Benci, Katarina. (2013). Content-based instruction of EFL in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Grabar, Maja. (2013). A corpus study of generic third person singualr pronoun in American English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Maleš, Anđela. (2013). The washback effect of the matura exam in English in the Croatian context. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Češkić, Mirela. (2013). Motivating idioms in English as a foreign language : a focus group study. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Đilović, Mara. (2013). Analyse der politischen Metaphorik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Vrbanec, Mateja. (2013). Aussprache im DaF-Unterricht in der Grundschule. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Čudić, Mirna. (2013). Christina Rossetti and Emily Dickinson: intersections. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Zrnčević, Marijana. (2013). Time as a lexical component in English, Russian and Croatian idiomatic expressions. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Broz, Vlatko].

Galjuf, Mihaela. (2013). Personality variations in L2 use. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Smiljanić, Nataša. (2013). Retorička analiza i usporedba hrvatskog i ukrajinskog političkog diskursa (na primjerima govora premijera i predsjednika države). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Kišiček, Gabrijela and Fuderer, Tetjana].

Lukač Lukšić, Katarina. (2013). Razvoj dječjeg govora u prvoj godini života- prikaz slučaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Barišić, Martina. (2013). Argumentacijske pogreške korisnika internetskih foruma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Bratko, Sanja. (2013). Acquisition of the sound /l/ in a child with speech disorders . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Nalis, Josip. (2013). Važniji navodi grčkih pisaca o Dalmaciji do kraja Augustove vladavine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Nalis, Josip. (2013). Citiranje povijesnih izvora u poglavlju Episcopi Corcyrenses VI. sveska Illyricum sacrum. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Kihak, Klara. (2013). Uloga socio-emocionalne veze između majke i djeteta u govorno-jezičnom razvoju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Pedagogy. [mentor Mildner, Vesna and Šagud, Mirjana].

Borčić, Lucio. (2013). Varieties of Nigerian English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Gomerčić, Ema. (2013). Metatext in the novel and on film : the case of Tristram Shandy and A Cock and Bull Story. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polić, Vanja].

Šimović, Željka. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Flöel, Agnes; Hartmann, Bernd J.; Neuhaus, Eva M.; von Stosch, Klaus; Thole, Christoph; Wagner, Martin F.-X. (2009): Designer-Baby. Diagnostik und Forschung am ungeborenen Leben. Ferdinand Schöningh, Paderborn. (str.11-26) // Hrvatski izvornik: Jelavić, Mila; Kanižaj, Igor-, Labaš, Danijel; Ciboci, Lana; Flego, Maja; Opačak, Tanja; Jakopović, Hrvoje; Opačak, Suzana; Raguž, Anđelka; Skelin Petra (2011): Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije. Matica hrvatska, Zagreb. S.65-82) [mentor Skender Libhard, Inja].

Bašić, Filip. (2013). Der Unterschied in der Semantik der frühen Nomen bei Mädchen und Jungen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Grgić, Maja. (2013). Politics of gender in Victorian novel : a reading of C. Brontë’s Shirley. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Batelja, Petra. (2013). Naručiteljska djelatnost obitelji Erdoedy na području grafa Jastrebarsko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Botica, Dubravka].

Masnjak, Tihana. (2013). Crkva sv. Jakova na Očuri : povijest i perspektive održavanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Badurina Žakan, Antonija. (2013). Turopoljski drveni dvorci: povijesno-umjetnički i konzervatorski problemi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko and Cvetnić, Sanja].

Walter, Izabel. (2013). Einfluss der deutschen Sprache und Kultur auf die Stadt Vukovar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Pretković, Marina. (2013). Tvornica tekstila "Nada Dimić" u Zagrebu - povijesni pregled i problemi revitalizacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Vlašić, Anđelko. (2013). Pokušaji uspostave diplomatskih odnosa Nezavisne države Hrvatske i Republike Turske (1941-1944). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Čaušević, Ekrem].

Čalić, Marin. (2013). Kulturni modeli u biciklizmu = Cultural models in cycling. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Banić, Maja. (2013). A contrastive analysis of hesitation in English and Croatian speech production in the media. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zovko Dinković, Irena].

Vučić, Sara. (2013). Metaphorical meanings of dimensional adjectives : speakers' judgments and the corpus. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Jagušić, Petra. (2013). Phonological adaptations in translating songs from English to Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Josipović Smojver, Višnja].

Burilo, Bernarda. (2013). Semantics and syntax of English endocentric and exocentric compounds : a corpus-based approach. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Živković, Mate. (2013). Opsade tijekom rimskog osvajanja Ilirika od 178. god. pr. Kr.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna].

Poljaković, Igor. (2013). Opsade gradova u srednjem vijeku na hrvatskom povijesnom prostoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Rupert, Kristina. (2013). Topografija Požeške županije do 1526. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Budak, Neven].

Kaucki, Josipa. (2013). Izrada nacionalnih standarda i debate o nastavi povijesti u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom 1990-ih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir and Koren, Snježana].

Gluić, Lucija. (2013). Raspad Kraljevine Jugoslavije i osnutak Nezavisne Države Hrvatske prema izvještavanju španjolskog lista ABC. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Lovrić, Marko. (2013). Donald Duck protiv Adolfa Hitlera: uloga filma i filmske industrije u Sjedinjenim Američkim Državama za vrijeme Drugog svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Judaš, Kristina. (2013). Nasilni zločini protiv osoba u sudskim spisima zagrebačkog Gradeca u kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Maretić, Tanja. (2013). Poučavanje suvremene nacionalne povijesti nakon 1990. godine. Komparativna analiza srednjoškolskih udžbenika povijesti u Hrvatskoj i Srbiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir and Vranješ-Šoljan, Božena].

Radovčić, Marija. (2013). Milovan Đilas u sukobu na književnoj ljevici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Cvitanović, Monika. (2013). Život žena u Rijeci u 15. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Marušić, Mia. (2013). Hrvatska i slovenska historiografija o grofovima Celjskim. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Akšić, Anita. (2013). Magna Carta Libertatum iz 1215. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Draganić, Martina. (2013). Kulturalni krajolici u djelu „Status Familiae Patachich” i njihove današnje percepcije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Tuzlančić, Ira. (2013). Pregled povijesti crkvene inkvizicije u srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Radenčić, Ljiljana. (2013). Neverbalna komunikacija - umijeće kvalitetnog nastavnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Modrić-Blivajs, Dunja].

Blažević, Petra. (2013). Muzeološka koncepcija prezentacije Solina u ranom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana and Vujić, Žarka].

Horvatinović, Petra. (2013). Žene u sudskim spisima zagrebačkog Gradeca u kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Loina, Ivica. (2013). Vojno-političke intervencije SAD-a u Južnoj Americi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Pecoja, Ana. (2013). Žena u feudalnom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Gračanin, Hrvoje].

Jurjević, Marina. (2013). Brazil između Istoka i Zapada: od Kubitscheka do vojnog udara 1964.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko and Talan, Nikica].

Matanović, Anita. (2013). Historical themes in textbooks for nature and society in third and fourth grade in period from 1985 to 2005. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Modrić-Blivajs, Dunja].

Boras, Pamela. (2013). Devširma (danak u krvi) i proces islamizacije Bosne. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šarić, Marko].

Bačmaga, Ivan. (2013). Bojkoti olimpijskih igara 1980. i 1984. godine i Jugoslavija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Mavrić, Ana. (2013). Acta Croatica: nastanak zbirke i diplomatička analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Župan, Žana. (2013). Svakodnevni život u gradovima srednjovjekovne Slavonije od 13. do 16. st.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Anić, Ana. (2013). Hrvatska naglasna norma: suvremene koncepcije i primjena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Mićanović, Krešimir].

Simić, Krunoslav. (2013). Prikaz novogradiškog bojišta u dnevnom tisku u jesen 1991.godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Korov, Goran. (2013). Jugoslavensko-bugarski odnosi u kontekstu makedonskog pitanja 1944-1949.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Budimir, Maša. (2013). Grijeh i zrcalo : reformnokatolička antropologija u djelima Jurja Habdelića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Pongrac, Martina. (2013). Zagreb u 19. stoljeću: urbanistički razvoj i prostorna organizacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić-Assouline, Zvjezdana].

Milak, Mirko. (2013). Povijesni aspekti modernih grbova Virovitičko-podravske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Perković, Antonio. (2013). Heraldička baština prostora današnje Sisačko-moslavačke županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Pušić, Marin. (2013). Hrvatski jezični problem od 1945. do 1967. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Muftić, Edin. (2013). Osmansko-habsburška granica od Žitvanskog do Srijemsko-karlovačkog mira. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Moačanin, Nenad and Petrić, Hrvoje].

Herman, Nina. (2013). Stanovanje na Gradecu u kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Lovrić, Maja. (2013). Uloga žene u vikinškom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Matić, Martina. (2013). Fantastic Faustian bargain in John Milton`s Paradise Lost, Christopher Marlowe`s Doctor Faustus and Terry Pratchett`s Eric Faust. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Matić, Martina. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Hrvatski izvornik: Štulhofer, Aleksandar: Euroskepticizam u Hrvatskoj: s onu stranu racionalnosti? // Njemački izvornik: Brünnengräber, Achim; Dietz, Kristina; Hirschl, Bernd; Walk, Heike; Weber, Melanie: Das Klima neu denken: Eine sozial-ökologische Perspektive auf die lokale, nationale und internationale Klimapolitik.) [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Volenec, Veno. (2013). Intervokalsko j u hrvatskome govoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Liker, Marko].

Muić, Vedran. (2013). Kritička analiza historiografskih interpretacija fenomena nacionalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka and Janković, Branimir].

Ivanović, Marin. (2013). Konzervatorski i restauratorski zahvati na dubrovačkoj katedrali od 1981. do 1988. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Čudina, Andrea. (2013). Župna crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Sibinju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Fajdić, Dunja. (2013). Humor u televizijskim kvizovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Hontić, Ivan. (2013). Njemačka istočna politika na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir].

Pušić, Marin. (2013). Hrvatski jezični problem od 1945. do 1967. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Galina, Matija. (2013). Egipat i Tunis pedesetih: put u nezavisnost i autoritarne režime. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Rosandić, Ivan. (2013). Odnosi Kine i Jugoslavije od 1969. do 1971. Od sukoba na Usuri do primanja Kine u Ujedinjene narode. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Gojković, Sarah. (2013). Simbolika cvijeća na slikama flamanskih i nizozemskih slikara u Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Cvetnić, Sanja and Pasini Tržec, Iva].

Starec, Petra. (2013). Percepcija glasa /r/ kod djece predškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Đekić, Danijel. (2013). Musik als Instrument der Macht und Gewalt in Dramen Thomas Bernhards. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan].

Vočanec, Valentina. (2013). Slavenski strani akcent u hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Vuković, Petar].

Perković, Ines. (2013). Jugoslavensko-sovjetski odnosi od 1945. do 1956. u hrvatskim udžbenicima iz povijesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Švenda, Martina. (2013). Svakodnevica plemićke obitelji Zrinski u XVI. i XVII. stoljeću – izvori i nastavne metode. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Štefanec, Nataša].

Pranjić, Martina. (2013). Prijevod stručnog teksta s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Prijevod s njemačkog na hrvatski - izvor: Pollak, Slominski, 2006, Das politische System der EU, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien Prijevod s hrvatskog na njemački - izvor: Miliša, Z., Tolić, M., Nertovšek, N., 2009, Mediji i mladi. Prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji, Sveučilišna knjižara, Zagreb) [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Huzjak, Luka. (2013). Jugendsprache in neuen Medien: Merkmale der kroatischen und deutschen Jugendsprache in Internetforen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Janeš, Franjo].

Taradi, Kristina. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Hotze, L. A. (2008): Schilddrüse. Mehr wissen – besser verstehen. Stuttgart: TRIAS Verlag in MVS, str. 12 – 43; Hrvatski izvornik: Tomorad, M. (2009): Lov i ribolov u starom Egiptu. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Vol.5, No.1. Samobor: Izdavačka kuća Meridijani, str. 78 – 92) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Krolo, Petra. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Kowarsch, Martin; Wallacher, Johannes. Klimaschutz und Armutsbekämpfung: Ein Dilemma? Einsichten und Perspektiven (Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte), Ausgabe 3/2012. S. 164-182.; Hrvatski izvornik: Bratanić, Maja (ur.). Hrvatsko pristupanje EU-u kao povod za terminološku inventuru i terminološko planiranje. Hrvatski jezik na putu u EU. Institut za hrvatski jezik i jezikosolvlje. Hrvatska sveučilišna naklada; Zagreb, 2011. Str. 3-18. ) [mentor Konjevod, Antonela].

Štefek, Tea. (2013). Usvojenost frikativa kod djece predškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Pletikosa, Anja. (2013). Diskurs liminalnosti i ritual unutar ritualnog kretanja : (moreška u Otelu i moreška u Tireni). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Grmača, Dolores].

Subašić, Katarina. (2013). Narativ(n)(i) identitet u uvjetima traume u romanu Čovjek bez sudbine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Bikić, Tina. (2013). Tijelo kao izvor tjeskobe. Pisati tijelo: Pisati bol : (Na predlošku romana Frida ili o boli autorice Slavenke Drakulić). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Zlatar Violić, Andrea and Matijašević, Željka].

Prokl Predragović, Martina. (2013). „Rederova era“ virovitičkog kazališnog endema : kazalište kao sudbina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Kulenović, Lejla. (2013). Apokalipsa danas : filmska adaptacija djela Srce tame. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Mrakovčić, Matija. (2013). Tijelo kao izvor : avangarda, pjesništvo i pojam tijela u Antuna Branka Šimića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jurić, Slaven and Protrka Štimec, Marina].

Dobrica, Dora. (2013). U dubinu, a ne širinu : poetika dokumentarnog filma Krzysztofa Kieślowskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Dobrotić, Hrabren. (2013). Reprezentacija popularne kulture u suvremenoj hrvatskoj drami. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Senker, Boris and Kolanović, Maša].

Jerić, Ante. (2013). Kronolibido : teorija žudnje Martina Hägglunda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Franjković, Kristina. (2013). Ženska popularna kultura u socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Joksić, Aleksandar. (2013). Filozofski aspekti metafore. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Comparative Literature. [mentor Gregorić, Pavel and Kravar, Zoran].

Senčar, Anela. (2013). Chick flicks – poetika ženskih žanrova namijenjenih ženskoj publici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Kuliš, Ana. (2013). Rodna ravnopravnost žena na hrvatskom filmu u kontekstu hrvatskog poslijeratnog društva : sociološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Gilić, Nikica].

Koludrović, Bernard. (2013). U obranu kulturalnih studija kao teorije i prakse : analiza uvođenja kulturalnih studija u hrvatsko akademsko polje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Dujmović, Maja. (2013). Metateatar i interakcija u djelima Toma Stopparda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Vargović, Neven. (2013). Miloš Crnjanski i Miroslav Krleža u zagrebačkom Savremeniku (1917-1918.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Balić, Zvjezdana. (2013). Posmrtna trilogija Mate Matišića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Kiborn, Maja. (2013). (Re)Konstrukcija zbilje u metafikcionalnoj prozi: Ako jedne zimske noći neki putnik Itala Calvina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Bogdanić, Snježana. (2013). Autorstvo i cenzura: pregovori i previranja unutar sustava moći. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Šporer, David].

Radić, Višeslav. (2013). Elementi poetike postmodernizma oprimjereni u filmovima Jima Jarmuscha, Quentina Tarantina i braće Coen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Maksić Gudek, Jelena. (2013). Temelji filmske poetike Kreše Golika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Žilić, Marina. (2013). Reprezentacija grada na filmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Filipčić, Tihana. (2013). Kalevala kao utjecaj na djela J. R. R. Tolkiena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Kravar, Zoran].

Sabljak, Ivana. (2013). Bibliografija prijevoda djela mađarske književnosti na hrvatski književni jezik popis izdanja prijevoda 1945-2012.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Bene, Sándor].

Milunić, Marina. (2013). Argumentacija u sučeljavanju predsjedničkih kandidata 2005. i 2010. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Galić, Mihaela. (2013). Jezično-nepčani dodir kod palatala /j/, /ʎ/ i /ɲ/. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Liker, Marko].

Bacan, Ivana. (2013). Ditadura militar brasileira e canção de protesto: Resistência nas “canções de repressão” de Chico Buarque entre 1969 e 1974 . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Antolović, Maja. (2013). A origem e desenvolvimento do samba no Rio de Janeiro, no fim do século XIX início do XX: da exclusão ao símbolo do país. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Božanović, Filip. (2013). Modelling the process level in cognitive grammar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Žic Fuchs, Milena].

Franić, Marija. (2013). Übersetzung aus dem Kroatischen ins Deutsche Übersetzung aus dem Deutschen ins Kroatische. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Hrvatski izvornik: Šverko, Branimir (2012): Ljudski potencijali: usmjeravanje, odabir i osposobljavanje. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. (str. 117-133); Njemački izvornik: Sollmann, Ulrich (2013): Einführung in die Körpersprache und nonverbale Kommunikation. Heidelberg: Carl-Auer Verlag. (str. 28, 39-49, 76-81)) [mentor Skender Libhard, Inja].

Vuk, Adam. (2013). Literarische Texte im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Radaković, Aleksandra. (2013). Hrvatski učitelji njemačkog jezika – Ivan Filipović. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Težak, Kristina. (2013). Predicting Victimization and Violence Perpetration in Adolescent Relationships. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Vugrinec, Iva. (2013). Leistungsfeststellung der mündlichen Produktion im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Jerković, Anita. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Richter, Horst-Eberhard (2007): Patient Familie. Entstehung, Struktur und Therapie von Konflikten in Ehe und Familie. Gießen: Psychosozial-Verlag. Kapitel 8: Die hysterische Familie – Stichwort: „Theater“, S. 107-119, Kapitel 9: Familientherapie und Familienberatung – Entwicklung, Aufgaben, Arrangement, S. 120-133. // Hrvatski izvornik: Sudjelovanje javnosti u donošenju odluka o okolišu. Priručnik za provedbu (Zagreb, listopad 2008). Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. http://www.mzoip.hr (11. 12. 2013.)) [mentor Konjevod, Antonela].

Pavićević, Nataša. (2013). A study of foreign language teaching anxiety among student teachers of English as a foreign language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Klarić, Mia. (2013). Njemački jezik u Varaždinu - društveno-povijesni, prosvjetni i jezičnobiografski aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Friščić, Mario. (2013). Književnost i zbilja (rat u romanima Josipa Mlakića). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Marušić, Tina. (2013). Da' da mu kugodi novelu učinimo! : interdisciplinarni pogled na Novelu od Stanca Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina and Muhoberac, Mira].

Uremović, Matea. (2013). Lik i ličnost u prozi Ksavera Šandora Gjalskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Maričić, Mateja. (2013). Posavski govor kao sučinitelj naglasne norme hrvatskoga standardnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Delaš, Helena].

Srbljinović, Danijela. (2013). Lingvostilistika pjesništva Antuna Gustava Matoša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Volenec, Veno. (2013). Fonemika hrvatskoga standardnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Pelenokaitė, Renata. (2013). Pristup akcentuaciji u hrvatskoj i litavskoj osnovnoj i srednjoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Benci, Katarina. (2013). Anglizmi u računalnome, ekonomskome i medijskome nazivlju hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Vuk, Dóra. (2013). Ovladanost hrvatskim jezikom dvojezičnih govornika iz Mađarske i Austrije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Anđel, Maja].

Čekolj, Antonija. (2013). Romantičarski elementi u Kovačićevu romanu U registraturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Lončarić, Monika. (2013). Usporedba kodova ženstvenosti u opusu Marije Jurić Zagorke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Boćkai, Irena. (2013). Modernistički putopisni subjekt i avangardni postupci u Krležinu Izletu u Rusiju 1925. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Žigmunić, Nikolina. (2013). Autorstvo i ženski identitet u dnevničkim zapisima novije hrvatske književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Šklebek, Biljana-Valentina. (2013). Sadržajne i komunikacijske razlike u prijevodima istoga teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Dobek, Tajana. (2013). Jezik i prava nacionalnih manjina u hrvatskom obrazovnom sustavu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Mićanović, Krešimir and Spajić-Vrkaš, Vedrana].

Kanižaj, Snježana. (2013). Profil junaka u hrvatskim narodnim bajkama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Mađarević, Marina. (2013). Poetika dosjetke u pjesništvu Ivana Slamniga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Maleš, Anđela. (2013). Tekstualnost vizualne umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Smiljan, Jagoda. (2013). Moderne Autoren im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Skorić, Toni. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Faulstich, Werner (2008): Grundkurs Filmanalyse. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag. Str. 97-115. // Hrvatski izvornik: Škrabalo, Ivo (2006): Dvanaest filmskih portreta. Zagreb: V.B.Z. Str. 101-114, 133-144.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Papić, Katarina. (2013). Prijevod s hrvatskog na njemački ; Prijevod s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Lüthi, Max (1974): Märchen. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagbuchshandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 1962/1974 (str. 1-17) // Hrvatski izvornik: Pintarić, Ana (2008): Umjetničke bajke – teorija, pregled i interpretacije. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Matica hrvatska (str. 7-25)) [mentor Prijić Car, Milka].

Špehar, Mateja. (2013). Body modifications: motivation, risk-taking behaviors and sensation seeking. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Vrandečić-Loje, Matea. (2013). Violence in adolescent romantic relationships: role of perceived peer norms and experience of domestic violence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Čorić, Marija. (2013). Individual determinants of distress and personal growth after relationship breakup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Younis, Leila. (2013). Orijentalizam u slikarstvu na primjeru Vlahe Bukovca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Marušić, Ivana. (2013). Villa Kačić Miošić in Brist : history, context and conservation problems. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Marković, Vedrana. (2013). Renesansni prijevodi Vitruvija u zagrebačkim bibliotekama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Gudelj, Jasenka].

Prijić, Sonja. (2013). Povijest i obnova sklopa grkokatoličkog sjemeništa i crkve sv. Ćirila i Metoda na Gornjem gradu u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Turković, Martina. (2013). Mjesto srednjoškolskog predmeta Likovna umjetnost u obrazovnom sustavu RH. Analiza satnice i nastavnog plana i programa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Vujnović, Andrea. (2013). Theory of Restoration in Italy from 1943 to 1956. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Igrec, Dino. (2013). Urbanistički razvoj Kvaternikova trga u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Combaj, Mirta. (2013). Učinski glagoli u mađarskom i njemačkom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Žagar Szentesi, Orsolya and Piškorec, Velimir].

Gojković, Sarah. (2013). From literary to real aliens : the journey of L. Ron Hubbard from science fiction writer to the prophet. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Singer, Đuro. (2013). Pravo djece na informacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Kolić, Marija. (2013). Obvezni primjerak – temelj fonda zavičajne zbirke na primjeru Gradske knjižnice "I. G. Kovačić" Karlovac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Horvat, Aleksandra].

Juri Protić, Lidija. (2013). Zadaće osnovnoškolske knjižnice : istraživanje čitateljske kulture učenika OŠ Jakovlje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kardaš, Valentina. (2013). Čitalačke navike učenika Strukovne škole Sisak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketa.) [mentor Barbarić, Ana].

Hadrović, Josip. (2013). Fotografija kao arhivsko gradivo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jasenko, Andrea. (2013). Digitalizirani književni časopisi u Hrvatskoj : doprinos širenju spoznaja o književnim časopisima na hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Petric, Valentina. (2013). Knjižnica župne crkve Blažene djevice Marije u Mariji Bistrici : povijesni razvoj i ustroj knjižnice od 1704. do 1942. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Žebec, Marija. (2013). Problematika obrade lektire u hrvatskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Stojko, Zrinka. (2013). Knjižnica franjevačkog samostana u Čakovcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Blagaić Kišiček, Mihaela. (2013). Otočke narodne knjižnice: na primjeru knjižnica u Supetru, Komiži i Grohotama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Budiša, Jelena. (2013). Knjižnice stranih kulturnih centara u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Latin, Matija. (2013). Valencijski rječnici u češkoj i hrvatskoj leksikografiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Mikelić Preradović, Nives and Sesar, Dubravka].

Herceg, Branimir. (2013). Projektiranje informacijskih sustava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Pavić, Antonia. (2013). Korpusna leksikografija jezika struke na primjeru teksta Police and Criminal Evidence Act. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir and Gačić, Milica].

Čalić, Marin. (2013). Zaštita mobilnih uređaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Martinović, Ivana. (2013). Informacijski sustav rukometnog kluba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Hazdovac, Vice. (2013). MVC oblikovni obrazac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Vrhovec, Filip. (2013). Sigurnost i zaštita podataka u suvremenom internetskom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik.) [mentor Tuđman, Miroslav and Lopina, Vjera].

Tomljenović, Mia. (2013). Multimedija u obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Trbušić, Željko. (2013). Postupci sređivanja arhivskog gradiva na primjeru fonda "Teatar u gostima". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Fibinger, Ena. (2013). Sustav za praćenje rezultata na sportskim natjecanjima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Tkalec, Marija. (2013). Pristup izradi mrežnih korpusa oblikovanjem posvećenih crpitelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ljubešić, Nikola].

Brcković, Željko. (2013). Rekurzivno prebrojivi jezici i Turingov stroj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dovedan Han, Zdravko].

Leko, Matea. (2013). Izrada web aplikacije za evidenciju radnih sati. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Pavelka, Marija. (2013). Evaluacijski aspekti multimedijskog instrukcijskog dizajna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lauc, Tomislava].

Kulić, Adela. (2013). Lokalizacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Đonđ Perković, Renata. (2013). Virtualna realnost kao psihoterapijsko okružje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Matešković (dj. Ruk), Valentina. (2013). Višejezičnost u haškim procesima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Račić, Darko. (2013). Relacijski model podataka za praćenje troškova telefonskih poziva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Roglić, Marija. (2013). Društveno korisno učenje kao model za poticanje društvenog poduzetništva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

Zorić, Anamaria. (2013). Izgradnja i uloga prijevodne memorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Ivanek, Matija. (2013). Umjetna inteligencija na filmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Božić, Sonja. (2013). Pretraživanje i vrednovanje informacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Frank Petrović, Gemma. (2013). Projektni dan u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Bašić, Milena. (2013). Ljudski resursi u neprofitnoj organiziaciji : kompetencije knjižničara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Knežević, Josip. (2013). Poslovna inteligencija i open source alati. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir and Tuđman, Miroslav].

Ćerimagić, Sabina. (2013). Acta Turcarum : osmanski spisi u Državnom arhivu u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Paić-Vukić, Tatjana].

Gešpaher, Ida. (2013). Modernizacija uredskog poslovanja : e-poslovanje u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Kukec, Madeleine. (2013). Grbovi Varaždinske županije na primjeru grada Varaždina, grada Lepoglave i dvorca Trakošćan : povijesno-muzeološki pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Galović, Tomislav and Vokić, Denis].

Poljak, Dorotea. (2013). Razvoj aplikacija u Androidu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir and Juričić, Vedran].

Lončarević, Kristina. (2013). E-čitači i e-knjige: budućnost u knjižnicama ili samo trend?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik.) [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Varga, Vanesa. (2013). Virtualne zbirke staroegipatskih predmeta : Croato-Aegyptica Electronica i mogućnosti razvoja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Moretić, Danijela. (2013). Organizacija izložbe : od ideje preko realizacije do evaluacije na primjeru humanitarno-edukativne izložbe AkTer FEST 2012.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Stajić, Natalija. (2013). Muzejska dokumentacija i posebnosti sadržajne obrade na primjeru Arhiva Tošo Dabac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran and Špiranec, Sonja].

Andrić, Mirjana. (2013). Muzeji susjedstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Pejić, Ružica. (2013). Brendiranje destinacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Cvitković, Anastazija. (2013). Prezentiranje vaneuropskih kultura u etnografskim muzejima u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka and Bukovčan, Tanja].

Tkalčić, Marina. (2013). Usporedba tiskanog i virtualnog kataloga muzejske izložbe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Jagić, Ivana. (2013). Interpretacija kao sredstvo upravljanja prirodnom baštinom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Dujmović, Tamara. (2013). Groblja kao mjesta kolektivnog sjećanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Bingula, Mihaela. (2013). Miroslav Dolenec Dravski - tvorba i interpretacija baštine na primjeru Novog Virja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Babić, Darko and Škrbić Alempijević, Nevena].

Babić, Ana. (2013). Muzejski teatar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Ivanović, Marin. (2013). Strateški menadžment u baštinskim institucijama. Studija slučaja : folklorni ansambl Linđo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Vrbanec, Magdalena. (2013). Razvoj nacionalnih muzeja u Europi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Getaldić, Magdalena. (2013). Zbirka sadrenih odljeva antičke skulpture od vremena Kršnjavog do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Havaić, Hrvoje. (2013). Iskustva i pouke novih muzeja u Krakovu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Ćosić, Martina. (2013). Trapistički samostan Marija Zvijezda kod Banja Luke kao mjesto poduke njemačkog jezika. Narativni identiteti i jezične biografije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Piškorec, Velimir and Kovač, Zvonko].

Huzjak, Luka. (2013). Usporedba pripovjedačkog stila Jozefa Gregora Tajovskog i Janka Jesenskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kovačević, Zrinka].

Vočanec, Valentina. (2013). Slavenski strani akcent u hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature.
(Prilog: Anketni upitnik.) [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Vuković, Petar].

Međeši, Mateja. (2013). Jezikoslovna analiza Davidovih psalama u prepjevima Jana Amosa Komenskog i Ivana Gundulića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka and Frančić, Anđela].

Mastnak-Car, Maja. (2013). Mjesta kolektivne književne memorije u poeziji Katice Ćulavkove, na primjeru poetske zbirke „Žeđanja – prijestupne pjesme„. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Pavlovski, Borislav].

Sinanović, Gordon. (2013). Osnivanje zavičajne zbirke u Gradskoj knjižnici "Ksaver Šandor Gjalski" u Zaboku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Blum, Ines. (2013). Digitalizacija u narodnoj knjižnici na primjeru Narodne knjižnice "Petar Preradović" u Bjelovaru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bošnjak, Bogdan. (2013). Mrežne stranice narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Arsenijević, Željka. (2013). Knjižnične usluge i službe za slijepe i slabovidne u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Bagarić, Dijana. (2013). Koprivnička kulturna baština : primjer lokalnog repozitorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Đurina, Vlasta. (2013). Hibridni oblici u hrvatskome standardnom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Hrastić, Ivana. (2013). Analyse traductologique de la traduction du roman de Pascal Bruckner "Les Ogres anonymes". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Lončar, Leonina. (2013). Poredbena analiza Antuna Šoljana i Ratka Cvetnića (Dva "Kratka izleta"). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Langenthal, Péter. (2013). Hrvatski jezik u gradišćanskohrvatske mladeži. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Klanac, Nikolina. (2013). Interpretacija i metodički pristup fantastičnim elementima u Majstoru i Margariti Mihaila Bulgakova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: Pismena priprema za izvođenje nastavnog sata iz književnosti) [mentor Slavić, Dean].

Filipović, Zvonimir. (2013). Mehanizmi kontrole pojedinaca u Planetu Friedman. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Božić Blanuša, Zrinka].

Nemčić, Mateja. (2013). Hrvatske imperativne složenice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Marković, Kristina. (2013). Hrvatski pravopis u razdoblju 1945-1990 : četiri pravopisna priručnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Vuk, Adam. (2013). Brojčane razlike među riječima hrvatskoga i srpskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilozi: Korpus istraživanja i dijalektološka karta štokavskoga narječja) [mentor Jelaska, Zrinka].

Šonjić, Pavica. (2013). Marmontova ulica u Splitu : povijesni, urbanistički i konzervatorski aspekti : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Nikčić, Ana. (2013). Problem formalne i dinamične ekvivalencije u prevođenju književnog i stručnog teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Oštrec, Branka].

Sikirić, Marija. (2013). Strategije učenja gramatike španjolskog kao stranog jezika. Rezultati istraživanja kod hrvatskih učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Kovač, Tanja. (2013). Analiza prevoditeljskih postupaka prema teoriji Vinaya i Darbelneta na primjeru stručnoga teksta s područja arhitekture i književnoga teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Novak, Sunčica. (2013). Prijevod internacionalizama u književnom i stručnom tekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Benkek, Svjetlana. (2013). Kulturni stereotipi o Španjolskoj kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Korbar, Iva. (2013). EU:s och EU medlemländernas språkpolitik med hänsyn till invandrarspråk: migisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Skelin Horvat, Anita and Antunović, Goranka].

Družić, Tena. (2013). Leksički aspekti polisemije pridjeva u španjolskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Banić, Maja. (2013). La aparición y varios conceptos de la parasíntesis en la lengua española. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Plazibat, Antonija. (2013). Traduktološki i terminološki problemi u prevođenju književnog teksta i stručnog pedagoškog teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Perić, Tatjana. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Heribert Prantl (2005): Vorwort, Kapitel 1: Der Midas-Kult der Ökonomie. Vom Sinn des Sozialstaats, Kapitel 2: Reichtum verpflichtet. Wie man den Sozialstaat bezahlen kann in: Kein schöner Land. Die Zerstöung der sozialen Gerechtigkeit, S.11 - 64 // Hrvatski izvornik: Mirjana Krizmanić, Vladimir Kolesarić (2005): Utjecaj kulture na toleranciju u različitim područjima ljudskog života – socijalnopsihološki okviri tolerancije, Tolerancija prema različitostima, Tolerancija i intolerancija u svakidašnjem životu u: Tolerancija u svakidašnjem životu. Psihologija tolerancije, str. 45-83) [mentor Petrušić-Hluchy, Irena].

Zanki, Andrea Lucia. (2013). Socio-kulturalni elementi u nastavi prema razinama ZEROJ-a (A1 – B2) : razvijanje socio-kulturalne kompetencije kroz vizualnu umjetnost i glazbu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Hadži-Boškov, Hana. (2013). Razredni diskurs : interakcija između nastavnika i učenika na nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Dinić, Tin. (2013). Gambling characteristics of Zagrebian students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Prpić, Vedran. (2013). Contribution of personality traits to success in different stages of working memory trining. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vranić, Andrea].

Pribolšan, Marina. (2013). Association between personality traits, risk-taking on a behavioural task and risky behaviours. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Butković, Ana].

Tadić, Jelena. (2013). The predictors of test anxiety. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Božek, Tea. (2013). Syntaktisk komplexitet vid översättning av texter i olika stilar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Matijanić, Anja. (2013). Översättning av socio-politiska kulturspecifika begrepp från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Hrastić, Ivana. (2013). Tillämpning av transposition i olika texttyper. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Koren, Sanja. (2013). Phonological Adaptation of English Words in Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Broz, Vlatko and Josipović Smojver, Višnja].

Kraljić, Marina. (2013). Contributo all’analisi della novelistica sveviana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Roić, Sanja].

Kirinčić, Ana. (2013). Les droits de l’homme: travail terminographique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine and Franić, Ivana].

Pucarević, Martina. (2013). Arumunji s Balkana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Radosavljević, Petar and Pavlovski, Borislav].

Lukač Lukšić, Katarina. (2013). Sistemul fonetic al limbii române în comparaţie cu cel al limbii croate. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Radosavljević, Petar].

Pavlica, Mia. (2013). Personajele feminine in romanele interbelice ale lui Camil Petrescu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Olujić, Ivana].

Nujić, Katarina. (2013). Nomi dei colori nelle espressioni fraseologiche italiane e i loro equivalenti croati. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Ljubičić, Maslina].

Vujković Lamić, Tamara. (2013). Le theme du bonheur dans le roman "Le chercheur d'or" de Jean-Marie Le Clézio: exploitation du texte littéraire dans l'enseignement du français langue étrangere. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Ćurko, Daniela and Bikić-Carić, Gorana].

Čović, Tea. (2013). Protection du patrimoine culturel. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine and Franić, Ivana].

Kurtović, Alma. (2013). Traduire Marivaux: traduction et analyse linguistique et traductologique de L’île des esclaves. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Paprašarovski, Marija].

Nežić, Sara. (2013). L'Étude des personnages et des valeurs dans le roman La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana and Ćurko, Daniela].

Maltarić, Ana. (2013). Le métalangage grammatical en classe de français langue étrangere. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Damić Bohač, Darja].

Žufić, Martina. (2013). Français Langue d’Intégration. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Lovrinić, Barbara. (2013). La comparaison des éléments de syntaxe du français et du croate dans un corpus parallèle. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Bikić-Carić, Gorana].

Bilandžić, Ana. (2013). La Gastronomie française : illustration de la difficulté de transmettre les "realia". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Škomrlj, Aneta. (2013). Le discours scientifique : étude traductologique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Buble, Barbara. (2013). Privire diacronică asupra evoluţiei limbii române de la Dacia Aureliană până la sfârşitul secolul al XIX-lea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Radosavljević, Petar].

Kovačević, Mirjana. (2013). Methodes alternatives d'enseignement des langues etrangeres - avec une réference particuliere aux methodes de Michel Thomas et Ramon Campayo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Jergović, Sara. (2013). Ornithologie : travail terminographique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Đurek, Helena. (2013). L'analyse comparative de la composante grammaticale dans les manuels de FLE français et croates. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Bikić-Carić, Gorana].

Smolčić, Nina. (2013). Istoria filmului românesc: viaţă înainte şi după Revoluţie din decembrie 1989 în Noul val al filmului românesc. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Olujić, Ivana].

Černi, Ivana. (2013). Istroromana - limba si folclorul literar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Radosavljević, Petar and Olujić, Ivana].

Šapina, Petra. (2013). Intercomprehension comme outil d'apprentissage plurilingue. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Martinković, Martina. (2013). Marguerite Yourcenar - voyage, nature, écologie. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Ivić, Nenad].

Osrečak, Ana. (2013). Quelle culture on enseigne dans la classe de FLE : analyse du contenu socio-culturel des manuels de français utilisés en Croatie. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Bikić-Carić, Gorana].

Mišić, Petra. (2013). Vocabulaire de l'économie sociologique: travail terminographique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Held, Dorotea-Dora. (2013). Frančezarije: analyse comparée de l'adaptation du Tartuffe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Segarić, Petra. (2013). Vizualni aspekt govorenog jezika u svjetlu suvremenih lingvističkih istraživanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Pavelin Lešić, Bogdanka].

Đuran, Ivana. (2013). La politique commune de la pêche: travail terminographique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana and Le Calvé Ivičević, Evaine].

Fosin, Ivan. (2013). Les troubles dépressifs et anxieux: travail terminographique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Kremenjaš, Kristina. (2013). Motivacija za učenje francuskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Bikić-Carić, Gorana].

Špac, Hrvoje. (2013). Čitateljske navike studenata: na primjeru Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2012./13.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketa) [mentor Barbarić, Ana].

Petrač, Božica. (2013). Nakladništvo u doba Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Pretković, Marina. (2013). Uloga i položaj zidara i njihovih obitelji u lokalnoj zajednici: primjer Vinodola. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Vukdelija, Kristina. (2013). Odnos Držićeve Novele od Stanca i tradicijskih kulturnih praksi: književnopovijesna i etnološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Bogdan, Tomislav].

Milanovski, Ivan. (2013). Ostavština Milovana Gavazzija kao kulturno nasljeđe Knjižnice Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Petrović Leš, Tihana and Horvat, Aleksandra].

Barilić, Ivana. (2013). Halbica ženska kapica gornje Posavine: raširenje, izrada i uporaba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Petrović Leš, Tihana].

Krznarić, Ana. (2013). Običaj služenja u ogulinskom kraju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Černelić, Milana].

Zorić, Martina. (2013). Narodna nošnja Tounja u razdoblju između 1930.-1950.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Petrović Leš, Tihana].

Marčetić, Ruža. (2013). Berlinski zid u Zagrebu – naracije i prakse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Zoričić, Paško. (2013). Uloga istraživača i organizirana folklorna djelatnost na području šibenskog zaleđa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav and Ćaleta, Joško].

Džaja, Antonija. (2013). Manastirski turizam u Makedoniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Dimkov, Marijana. (2013). Djetinjstvo i nostalgija: kulturnoantropološki pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Bukovčan, Tanja and Marković, Jelena].

Jarić, Ana. (2013). Etnološki pogled na fenomen vještica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Bukovčan, Tanja].

Zgonjanin, Ivana. (2013). Trash kultura. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Vinšćak, Tomo].

Miličević, Luka. (2013). Kultura tijela i znanje o tijelu : etnografsko istraživanje korisnika teretana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Bukovčan, Tanja].

Škunca, Ana. (2013). Recepcija filozofske antropologije u anglo–saksonskoj filozofskoj tradiciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Burger, Hotimir].

Tkalčić Simetić, Mirna. (2013). "Stvaranje mjesta" na primjeru zagrebačkog "Hrelića". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Potkonjak, Sanja and Gulin Zrnić, Valentina].

Krpačić, Kornelija. (2013). Povijest umjetnosti u Estetici Danka Grlića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Škorić, Gordana].

Marinović, Vedrana. (2013). Ditransitive Constructions in English and Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zovko Dinković, Irena].

Vinković, Arno. (2013). Konstrukcija političkog identiteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Raunić, Raul and Bagić, Dragan].

Kos, Marko. (2013). Integrativna bioetika i problem njena znanstvenog statusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Jurić, Hrvoje].

Brcković, Željko. (2013). Teorija izračunljivosti i neodlučivost logike prvog reda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Lauc, Davor].

Vrbat, Adrijana. (2013). Antropološke osnove odgoja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Burger, Hotimir].

Juranek, Miroslav. (2013). Marxova kritika politika ekonomije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Veljak, Lino].

Živoder, Josip. (2013). Elementi Platonove države u današnjoj modernoj državi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Veljak, Lino].

Matijašević, Petra. (2013). Problem ljudske konačnosti u egzistencijalnoj hermeneutici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Burger, Hotimir and Planinc, Mladen].

Filipeti, Marijana. (2013). Psihosocijalni, moralni i biološki aspekti samoubojstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Jurić, Hrvoje].

Magđinski, Dijana. (2013). Teorija uma u ne-ljudskih životinja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Gregorić, Pavel].

Kopilović, Branimir. (2013). Marcuseova estetika : umjetnost kao osnova društvene promjene i estetska forma kao bit umjetničkog djela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Škorić, Gordana].

Rupert, Kristina. (2013). Topografija Požeške županije do 1526. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Budak, Neven].

Cvitanović, Monika. (2013). Život žena u Rijeci u 15. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Adaković, Filip. (2013). Nacionalna sigurnost u kurikulumu sastavnica zagrebačkog sveučilišta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Pedagogy. [mentor Bilandžić, Mirko and Previšić, Vlatko].

Brkić, Marko. (2013). Feministički pristup sociološkoj analizi poremećaja hranjenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Bunčić, Lana. (2013). Utopijsko mišljenje i društvena promjena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Hromadžić, Hajrudin].

Cukon, Andrija. (2013). Hrvatska kao tranzitna zemlja međunarodnih nezakonitih migracija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Mesić, Milan].

Jagatić, Karolina. (2013). Urbanizacijski procesi i srednji gradovi u Hrvatskoj : primjer grada Bjelovara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Kafka, Tomislav. (2013). Integracija slijepih osoba u društvo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Afrić, Vjekoslav].

Matijašević, Petra. (2013). Elektronički nadzor : moć panoptikona? : primjenjivost panoptičke paradigme u teorijama elektroničkog nadzora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Starčević, Morana. (2013). Prekarni rad i (ne)mogućnost prekarne klase. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Šimičić, Fran. (2013). Virtualne zajednice na internetu : primjer warez zajednice : kršenje autorskih prava na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Vejić, Jasna. (2013). Religija na internetu : analiza sadržaja službenih web stranica vjerskih zajednica u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Nikodem, Krunoslav].

Čorak, Kristina. (2013). Poduka španjolskog jezika s posebnim ciljevima: poslovni španjolski jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Vlaho, Matea. (2013). Problematika lažnih parova u prevođenju različitih vrsta tekstova sa španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Mrvić, Sanja. (2013). Kulturološki sadržaji u nastavnom procesu španjolskog kao stranog jezika – analiza didaktičkih materijala za španjolski kao strani jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Lovrinović, Vedrana. (2013). Simetrías spisateljice Luise Valenzuele iz feminističke perspektive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Koričančić, Velebita and Polić-Bobić, Mirjana].

Nikolić, Dunja. (2013). Kinder- und Jugendliteratur im fremdsprachlichen Deutschunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Mladin, Mirta. (2013). Prijevodna ekvivalencija u španjolsko-hrvatskom prevođenju s posebnim osvrtom na prevođenje stila. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Oštrec, Branka].

Firak, Kosjenka. (2013). Proces vrednovanja - vrednovanje čitanja s razumijevanjem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Vujković Lamić, Tamara. (2013). Odjek proznog djela Manuela Puiga u hispanskoameričkoj književnoj kritici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Koričančić, Velebita].

Talijančić, Lea. (2013). Die beseelte, liebende und leidende Frau in Fouqués "Undine" und Bachmanns "Undine geht" ; Zum Frauenbild in der Epoche der Romantik und in der Nachkriegsliteratur. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Prijić Car, Milka and Lacko Vidulić, Svjetlan and Bobinac, Marijan].

Matković, Marina. (2013). Kasnosrednjovjekovne utvrde novogradiškog kraja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir and Tkalčec, Tatjana].

Rakvin, Marta. (2013). Prostor Moslavine tijekom kasnog brončanog i starijeg željeznog doba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje and Ložnjak Dizdar, Daria].

Martić, Dunja. (2013). Eksperimentalna arheologija: gradnja zemunice starčevačke kulture u Lukavcu kod Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, UNSPECIFIED. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Svilar, Jelena. (2013). Televizijske serije i ideologija - diskurzivne prakse, reprezentacije, interakcije i naracije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Stojanović, Vedran. (2013). Romani Christe Wolf. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Velisavljević, Ivan. (2013). Autorske poetike reditelja „praške grupe“ jugoslovenskog filma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Babić, Katarina. (2013). Cognitive determinants of coping with relationship breakup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Bojanić, Ana. (2013). Anxiety and fear of negative evaluation among persons who stutter. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Ercegovac, Anita. (2013). Predictive value of perfectionism for fear of childbirth and parental sense of competence among pregnant women. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Jelenčić, Majda. (2013). The relationship between attitudes towards people with mental illness, empathy and belief in a just world. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Arambašić, Lidija].

Jurjević, Anamarija. (2013). Causal attributions for achievement, gender roles and stereotypes as determinants of educationala outcomes in mathematics. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Pavlin-Bernardić, Nina].

Kavelj, Nela. (2013). The role of time perspectives in the expression of unpleasant emotional states in women and men. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Kekez, Danijela. (2013). Assessment of the future potential and its correlation with self-esteem and self-deception. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Butković, Ana].

Krešić, Nikolina. (2013). Breakup strategies as determinants of reactions to the relationship breakup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Letica, Sara. (2013). Verification of the Construct Validity of Croatian Integrity Test in real selection situation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Mudrić, Mila. (2013). Contribution to evaluation of psychometric qualities of the Fear of Alzheimer's Disease Scale. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Peronja, Dina. (2013). Violence in adolescent romantic relationships: role of self-esteem and delinquent behavior. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Petričević, Nikola. (2013). Body modification and the Dark Triad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Tkalčević, Barbara. (2013). Working memory training: Testing the effects of transfers and longevity of training. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vranić, Andrea].

Vargek, Petra. (2013). Can the interaction with the opposite sex affect the cognitive performance?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Vinšćak, Maks. (2013). Influence of question suggestibility and type of materials on construction of false memories. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vranić, Andrea].

Novak, Tijana. (2013). Uloga vokabulara na razini B1 prema ZEROJ-u procesu poučavanja i učenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Antolović, Maja. (2013). A origem e desenvolvimento do samba no Rio de Janeiro, no fim do século XIX início do XX: da exclusão ao símbolo do país. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Bacan, Ivana. (2013). Ditadura militar brasileira e canção de protesto: Resistência nas “canções de repressão” de Chico Buarque entre 1969 e 1974. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Jergović, Sara. (2013). Os motivos da antiguidade na poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Matvijev, Marta. (2013). Para uma definição da chick lit portuguesa: análise da receção críticoliterária e interpretações de leitores da narrativa feminina portuguesa contemporânea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Pavlica, Mia. (2013). A figuração do índio nos períodos romântico e modernista da literatura brasileira. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Drmić, Ana Marija. (2013). Unamuno: una lectura posmoderna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Čačinovič, Nadežda].

Janeš, Matija. (2013). Interpretaciones existencialistas de la Celestina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Ciglenečki, Maja. (2013). Elementi interkulturalnosti u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Vlaić, Tihana. (2013). Korištenje autentičnih materijala s interneta u nastavi španjolskog jezika u školama stranih jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Primorac, Viktorija. (2013). Podučavanje osnovnog španjolskog vokabulara A1 stupnja u okviru dječjeg svijeta djece od 8 do 12 godina kroz didaktičke igre. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Luetić, Silvana].

Batelja, Petra. (2013). Macunaíma e os manifestos do Modernismo brasileiro. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Đuranović, Zlata. (2013). História e o desenvolvimento do léxico da língua portuguesa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Brala, Želimir].

Žufić, Martina. (2013). Literatura, História e Memória: Uma leitura do romance “O vendedor de passados” de José Eduardo Agualusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Jurjević, Marina. (2013). Brazil između Istoka i Zapada: od Kubitscheka do vojnog udara 1964.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Jakovina, Tvrtko and Talan, Nikica].

Žižić, Davorka. (2013). Age and sex differences in personality ratings of others: analysis at the alpha and beta factor level. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Varga, Melita. (2013). GMO: izazov ljudskoj i ekološkoj sigurnosti : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Dugi, Luka. (2013). Emotional intelligence, empathy and professional interests among psychology students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Butković, Ana].

Dujmović, Katina. (2013). Comparison of two physical stress reaction scales:Stress Reactions Scale and Drawing of the human body. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Gregorović, Tina. (2013). Relation of perceived popularity with self- esteem and self- efficacy. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Pavlin-Bernardić, Nina].

Gulin, Nevena. (2013). Contextual determinants of sexual satisfaction and the role of sexual satisfaction in marital satisfaction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Čudina, Andrea. (2013). Socially desirable responding and motivational context: A test of process level of Paulhus' model. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Đapić, Dijana. (2013). Dysfunctional relationship beliefs with regard to attachment style and perceived quality of parental relationship. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Katić, Kristijan. (2013). Accuracy of the estimates of data presented in various forms of graphic charts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Klarić, Nataša. (2013). Test anxiety with regard to self-concept, gender and students' school achievement. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Koren, Deja. (2013). National autosteretypes and heterostereotypes research: What do Croats think of themselves, Slovenians and Serbs?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Čorkalo Biruški, Dinka].

Kovač, Marijana. (2013). Spolne razlike u općoj informiranosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Zarevski, Predrag].

Lončar, Elizabeta. (2013). Connection between extraversion and music preferences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Butković, Ana].

Motik, Nikolina. (2013). The relationship between adaptive and maladaptive perfectionism, self-efficacy and aspiration level. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Mužević, Anton. (2013). Employment status of parents and conflicts between family members. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Novak, Katarina. (2013). Detection of the threat-relevant and threat-irrelevant stimuli with respect to their evolutionary significance. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Novosel, Matea. (2013). Changes in marital climate and marital satisfaction after retirement. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Obrubić, Davor. (2013). The use of self-presentation strategies with respect to gender and the level of self-determination. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Paleka, Tina. (2013). Relationship between participation in extracurricular activities, body satisfaction and depression among adolescents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Raguž, Barbara. (2013). Parental values as determinants of parental behaviour. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Rebić, Maja. (2013). Goal orientation and learning strategies chemistry in elementary school. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Pavlin-Bernardić, Nina].

Rizvan, Marina. (2013). Relationship between peer attachment and delinquentand risk-taking behaviors. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Santini, Maria. (2013). Some aspects of anxiety as a function of the menstrual cycle. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Hromatko, Ivana].

Trupinić, Matija. (2013). Activational effects of testosterone on spatial abilities. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Hromatko, Ivana].

Tödtling, Marija. (2013). Personality and basic psychological needs satisfaction as predictors of self-esteem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Butković, Ana].

Vlahek, Krešimir. (2013). Osobine ličnosti i stavovi prema akademskom nepoštenju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Hadžić, Josipa. (2013). The role of perceived stress on indecisive individuals' performance in a cognitive test. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Lončarić, Katarina. (2013). Knowledge of Croatian Students about the Homeland War and Bias Towards the Outgrup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Mužak, Ana. (2013). Are you on Facebook? Relationship between problematic Facebook use and some aspects of use, motives and psychological characteristics of adolescents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kuterovac Jagodić, Gordana].

Navijalić, Maja. (2013). Anxiety sensitivity, coping and drinking motives among students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Ružić, Danica. (2013). Authentic and hubristic pride as antecedents of social status: their relationship with the basic personality traits and personality traits of the Dark triad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Jajtić, Martina. (2013). Integracija slijepih osoba u odgojno-obrazovni sustav (s naglaskom na visokoškolsko obrazovanje): diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy. [mentor Hrvatić, Neven].

Medojević, Vedrana. (2013). Travail terminographique : vocabulaire du droit d'auteur. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Vavra, Danijel. (2013). Informacijska i komunikacijska tehnologija u nastavnim planovima i programima osnovne škole u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Brčić Bauer, Ana. (2013). Uloga i aktivnosti školskog knjižničara u poticanju čitanja učenika razredne nastave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Petrač, Božica. (2013). Nakladništvo u doba Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Stipanov, Sandra. (2013). Teorija izbora u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Tuškan, Katarina. (2013). E-knjiga u narodnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Batina, Klementina. (2013). Ekomuzeji i razvoj: prijedlog baštinskog projekta Ekomuzej Bistra. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Šola, Tomislav].

Miletić, Romina. (2013). Uloga školskog knjižničara u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Zečević, Ivan. (2013). Moralna panika kao čimbenik zakonodavnog procesa: primjer Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Jurković, Viktorija. (2013). Conflict resolution theories – application to the Russo-Chechen relations. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Čelić, Željka].

Soldo, Silvija. (2013). Prijevod s hrvatskog na njemački i s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Reich, Hans T. (2010): Frühe Mehrsprachlichkeit aus linguistischer Perspektive. Deutsches Jugendinstitut e.V, München. S. 8 - 24; Hrvatski izvornik: Miliša, Z.; Tolić, M.; Vertovšek, N. (2009): Mediji i mladi. Prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji. Sveučilišna knjižara, Zagreb, str. 96 - 116.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Jock, Yvonne. (2013). Interkulturalität im Werk von José Francisco Agüera Oliver. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Magerski, Christine and Polić-Bobić, Mirjana].

Mokrović, Tomislav. (2013). Kult grčkog heroja Diomeda na istočnoj obali Jadrana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology
Department of Classical Philology. [mentor Demicheli, Dino and Bricko, Marina].

Župarić, Sofija. (2013). Benämningar på kroppsdelar och deras metaforiska polysemi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka].

Mužek, Judita. (2013). Kvaliteta visokog obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy. [mentor Marinković, Renata].

Bašić, Filip. (2013). Utjecaj fonoloških pogrešaka na prepoznavanje izgovorene riječi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics. [mentor Erdeljac, Vlasta].

Vugrin, Carmen. (2013). Odgoj i obrazovanje u staroj Indiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Ježić, Mislav and Posavec, Koraljka].

Buble, Barbara. (2013). Plakatna propaganda : analiza sličnosti i razlika između Čehoslovačke i SFR Jugoslavije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics. [mentor Bertoša, Mislava].

Srdarev, Mirta. (2013). Canonical image of the Old Indian society according to the Manusmṛti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Ježić, Mislav and Andrijanić, Ivan].

Hrkač Pavlaković, Sanja. (2013). Radža Rām Mohan Roy - prvi indijski reformator. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Gönc Moačanin, Klara].

Željeznjak, Katarina. (2013). Uporaba komunikacijskih strategija u učenju engleskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics. [mentor Simeon, Ivana].

Klancir, Ana. (2013). Filmske adaptacije Vieweghovih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Ivanković, Katica].

Dobranić, Doris. (2013). Drama i kazalište Gabirele Zapolske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Blažina, Dalibor].

Arapinac, Jasmina. (2013). Prijevod i lingvostilistička analiza knjige Josefa Formaneka Letajici jaguar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka].

Benc, Lucija. (2013). Oсобливостi вживання вставних і вставлених конструкцій у романі Mиколи Xвильового вальдшнепи. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fuderer, Tetyana].

Havaić, Hrvoje. (2013). Prostor u poeziji Adama Zagajewskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Čilić Škeljo, Đurđica].

Bradaš, Valerija. (2013). Češka normalizacijska službena književnost i osvrt na "sivu zonu". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Ivanković, Katica].

Pavlović, Jelena. (2013). Jezična slika vremena kao atmosferske pojave i atmosferskog stanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kryžan-Stanojević, barbara].

Roglić, Marija. (2013). Bugarsko-hrvatski lažni prijatelji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Čauševa, Elena].

Osrečak, Ana. (2013). Narančasta alternativa: pokret i kazalište. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Blažina, Dalibor].

Latin, Matija. (2013). Valencijski rječnici u češkoj i hrvatskoj leksikografiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Mikelić Preradović, Nives and Sesar, Dubravka].

Jerkov, Lana. (2013). Lingvostilistička analiza prijevoda romana Nejca Gazvode 'Sanjajo tisti, ki preveč spijo': odnos svršenog i nesvršenog glagolskog vida. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Peti-Stantić, Anita].

Jovica, Paula. (2013). Frazemi sa sastavnicom “riječ” u ruskom, češkom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka and Hrnjak, Anita].

Jaković, Tatjana. (2013). Fabulativni i sižejni elementi u romanu Vještica Venka Andonovskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Pavlovski, Borislav].

Klakočar, Željka. (2013). Modernistička proza Ivana Cankara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Kovač, Zvonko].

Ramljak, Ivan. (2013). Jezik i stil Slika iz Rusije Karela Havličeka Borovskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka].

Ivančić, Mirjana. (2013). Frazemi s leksemom „oko“ u češkome i njemačkome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka].

Jalžabetić, Marija. (2013). Motiv dehumanizacije u logorskoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kovač, Zvonko and Blažina, Dalibor].

Brtan, Diana. (2013). Autobiografski elementi u djelima Rudolfa Slobode. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kovačević, Zrinka].

Hrgovan, Mateja. (2013). Prošla glagolska vremena u bugarskom jeziku i prijevodni ekvivalenti u hrvatskom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Čauševa, Elena].

Bošnjak, Jasmina. (2013). Frazeološke jedinice sa somatizmom kao sastavnicom u kajkavskom narječju u odnosu na poljski jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Vidović Bolt, Ivana].

Krolo, Ivana. (2013). Karol Wojtyla kao pisac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Blažina, Dalibor].

Prijić, Sonja. (2013). Moral Education of Children and the Fairy Tales of Korney Chukovsky. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Vojvodić, Jasmina].

Vidić, Mirna. (2013). Problem etnogeneze Hrvata u suvremenoj ukrajinskoj znanosti. Prijevod i analiza teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature.
(Prijevod teksta L.Vojtovyča; CHROUATI ET ALTERA CHROWATI ; Prijevod teksta iz Enciklopedije povijesti Ukrajine: UKRAJINSKI KARPATI) [mentor Paščenko, Jevgenij].

Vučinić, Darijana. (2013). Uloga kulturnog podteksta u književnom prijevodu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Vidmarović, Natalija].

Jurić, Iva. (2013). Umjetničke osobitosti prijevoda na hrvatski jezik kratke priče Krumpirasti vilenjak V. Nabokova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Vidmarović, Natalija].

Vidak, Jure. (2013). М. Гоголь у контексті України. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Jvegnij, Paščenko and Vojvodić, Jasmina].

Luketić, Pavle. (2013). Översättning av institutionsnamn mellan kroatiska och svenska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka].

Ercegovac, Lucija. (2013). Bioarheološke karakteristike osoba pokopanih u crkvi svetog Jeronima u Štrigovi tijekom kasnog srednjeg i ranog novog vijeka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Novak, Mario].

Vahtar, Dorijan. (2013). Programske inovacije i govor nastavnika: diskurzivna analiza grupnih intervjua. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Spajić-Vrkaš, Vedrana and Pletenac, Tomislav].

Crnčec, Martina. (2013). Frazemi sa somatskom sastavnicom u bugarskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Čauševa, Elena].

Bauer, Anina. (2013). Životni vijek mrežnih izvora: primjer mrežnih izvora u diplomskim radovima informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pečarić, Đilda].

Staklarević, Benedikt. (2013). Srpska propaganda prema Hrvatskoj 1989.-1992.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Aralica, Višeslav].

Katavić, Nina. (2013). Prikaz srednjeg vijeka u hrvatskim udžbenicima povijesti u 20. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Gračanin, Hrvoje].

Drakulić, Sonja. (2013). Političko-ideološko djelovanje Komunističke partije Hrvatske među omladinom NR Hrvatske u periodu 1948.-1954. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Malović, Suzana. (2013). Disident Milovan Đilas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Šupljika, Ivana. (2013). Material culture of Križovljan – grad, family Vragović castle (1724. – 1726.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje and Botica, Dubravka].

Kovačević, Matija. (2013). Relation Between Sacrifice and Mercy in Forms of Worship and Pacification. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Vinšćak, Tomo].

Razum, Igor. (2013). Papa Inocent III. i hrvatski prostor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vedriš, Trpimir].

Čavlina, Marko. (2013). Utvrde Klisa, Kalnika, Medvedgrada i Gradeca sredinom 13. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Pisk, Silvija].

November 2013

Orešković, Natalia. (2013). Aspectos etnológicos de las crónicas misioneras del siglo XVI: Historia General de las Cosas de Nueva España de fray Bernardino de Sahagún. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, UNSPECIFIED. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

2014

Hodko, Tajana. (2014). Changes of voice quality as a function of menstrual cycle. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Hromatko, Ivana].

Tolić, Nino. (2014). Problem kontinuiteta svijesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Gregorić, Pavel].

Kuhač, Tanja. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Leggewie, Claus; Welzer, Harald (2010): Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Klima, Zukunft und die Chancen der Demokratie. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag. S. 9 – 29. // Hrvatski izvornik: Gilić, Nikica (2010): Uvod u povijest hrvatskog igranog filma. Zagreb: Leykam international. Str. 141-155.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Uremović, Judita. (2014). Solimaidos liber I Ivana Polikarpa Severitana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Burek, Maja. (2014). Crkva sv. Katarine u Zagrebu : projektna nastava iz predmeta likovne umjetnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano and Šourek, Danko].

Mužar, Jelena. (2014). Dijecezanska zbirka Župe Blažene Djevice Marije Snježne na Dubovcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Cvetnić, Sanja].

Petković, Vinka. (2014). Antička Narona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Milinović, Dino].

Obradović, Ivana. (2014). Interdisciplinarnost u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Mitak, Martina. (2014). Hrvatski ilustrator Ivan Antolčić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Šimičić, Nika. (2014). Konzervatorsko-restauratorski projekt za zgradu kraljevskog povlaštenog zagrebačkog parnog i umjetnog mlina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Nikšić, Ana. (2014). Havajski kreolski engleski u pisanim izvorima . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Tadić, Dora. (2014). Construction of Britishness in Kipling’s Kim and Ballard’s Empire of the Sun. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Dragija, Mirjana. (2014). L2 motivational self-system and ESP learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Kranjčec, Ivana. (2014). Fonetska korekcija izgovora glasa /ʎ/ kod izvornih govornika španjolskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Šaban, Jelena. (2014). Learning strategies and age. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Čelan, Ivana. (2014). Tetar apsurda u poljskoj i Mađarskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Blažina, Dalibor and Bene, Sándor].

Lilek, Jelena. (2014). Poremećaj slušne pažnje i vidne percepcije djevojčice s cerebralnim oštećenjem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Pavlović, Jelena. (2014). Naracija na izložbi - različita uporaba, perspektive i primjeri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Kušević, Marta. (2014). Muzejska radionica kao oblik edukacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Perić, Tatjana. (2014). Aspekti interkulturne književnosti – Dubravka Ugrešić i Marica Bodrožić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Kovač, Zvonko].

Langenthal, Péter. (2014). Novac u južnoslavenskoj i mađarskoj frazeologiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Peti-Stantić, Anita].

Klasan, Martina. (2014). Svijet kao logor u prozi Tadeusza Borowskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Blažina, Dalibor].

Čelan, Iva. (2014). Teatar apsurda u Poljskoj i Mađarskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Blažina, Dalibor and Bene, Sándor].

Černi, Ivana. (2014). Ženski likovi u suvremenoj poljskoj prozi. Izabrana djela Katarzyne Grochole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Čilić-Škeljo, Đurđica].

Djekić, Jelena. (2014). Crno-bijeli svijet u poljskoj i hrvatskoj frazeologiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Pintarić, Neda].

Mrzlečki, Ivana. (2014). Govorna audiometrija i slušanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Skorić, Toni. (2014). Usporedba režijskih stilova u ekranizacijama pripovijedaka iz zbirki Perlička na dně i Pábitelé Bohumila Hrabala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Ivanković, Katica].

Keča, Mateja. (2014). Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne u Hrvatskoj - centralizirani vs. decentralizirani pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Babić, Manuela. (2014). Utjecaj priča na odgoj djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vrbos, Sanela. (2014). Uloga narodnih knjižnica u poticanju mladih na čitanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Radović, Željko. (2014). Biblioterapija i čitanje sa psom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Aragović Švarbić, Marina. (2014). Čitalačke navike učenika OŠ Vladimir Nazor, Virovitica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik.) [mentor Barbarić, Ana].

Džambaski, Iva. (2014). Uloga visokoškolskih i specijalnih knjižnica u uspostavi digitalnih institucijskih repozitorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Bilandžija, Marina. (2014). Čitanje u 21. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jelača, Nina. (2014). Muzejske knjižnice u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana and Vujić, Žarka].

Dobrica, Dora. (2014). Gender and conversational interaction among non-native speakers of English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Hoyt, Alexander D.].

Puljan, Dora. (2014). Lexical and Grammatical Features of Jamaican Patois in Reggae Music. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Lamot, Dorotea. (2014). Attrition in English as a foreign language – causes and consequences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Pavić, Nikolina. (2014). EFL teacher motivation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Kunodi, Tamara. (2014). Naglasak posuđenica u hrvatskome standardnom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Delaš, Helena].

Varjačić, Tihomir. (2014). Jezična analiza kajkavskih tekstova zlatarskoga, tkalačkoga i pećarsko-lončarskog obrta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Stanić, Ružica. (2014). Kvantifikacija i negacija u logici i hrvatskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Philosophy.
(Prilog: formalna gramatika) [mentor Marković, Ivan and Lauc, Davor].

Erić, Ivana. (2014). Poticanje razvoja fonematskog sluha i fonološke svjesnosti kod djeteta s cerebralnom paralizom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Tamindžija, Jelena. (2014). Prikazi Balkana u opusu Miljenka Jergovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina and Biti, Vladimir].

Vekić, Marija. (2014). Analiza hrvatskoga pedagoškog nazivlja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mihaljević, Milica and Hrvatić, Neven].

Bošnjak, Aleksandra. (2014). Prenesena značenja hrvatskih imenica za životinje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Buden, Valentina. (2014). Kajkavsko narječje u ovladavanju morfološkom normom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: Test za ispitivanje odstupanja od morfolške norme) [mentor Alerić, Marko].

Radilović, Maja. (2014). Interpretacija i metodički pristup ženskomu subjektu u pjesničkoj zbirci "Ariel" Sylvije Plath. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Mihaljević, Marta. (2014). Hrvatsko arhivističko nazivlje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Mihaljević, Milica and Stančić, Hrvoje].

Havoić, Jelena. (2014). "Jezik današnji" Dalibora Brozovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: bibliografija članaka Dalibora Brozovića objavljenih u rubrici "Jezik današnji" od 1965. do 1968.) [mentor Mićanović, Krešimir].

Zečević, Josipa. (2014). Estetičke varijacije Miroslava Krleže u kritici umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Matijašec, Maja. (2014). Retorika teksta popularne glazbe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Puković, Maja. (2014). Članci o jezičnoj kulturi i jezičnom purizmu u časopisu Jezik od XXI. do XL. godišta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Ćulafić, Petra. (2014). Priča o povijesti : Gorak okus duše, Oslobađanje đavola i Uvod u tvrđavu Feđe Šehovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Radačić, Ivona. (2014). Maskerata u hrvatskoj renesansnoj književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bogdan, Tomislav].

Pavić, Ivana. (2014). Frazemi sa sastavnicom vrag/đavao u hrvatskom i ruskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana and Hrnjak, Anita].

Hrebak, Tomislav. (2014). Fonološko-morfološka analiza Bandulavićeva djela Pištole i evanđelja u usporedbi s djelom Epistole i evanjelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Barberić, Marija. (2014). Uloga malih literarnih formi u karakterizaciji likova i postizanju humora u romanu Ante Tomića Što je muškarac bez brkova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Jelić, Ana. (2014). Pastorala kao dramski žanr u dubrovačkoj renesansnoj književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Fališevac, Dunja].

Jakelić, Klara. (2014). Socrealizam u hrvatskoj književnosti 1945.-1952. Stvaranje uvjeta za kulturnu devijaciju u Drugoj Jugoslaviji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Ištok, Mateja. (2014). Romansa, nacija i patrijarhat u Šenoinu "Zlatarovu zlatu" i Zagorkinoj "Kćeri Lotrščaka". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Barilić, Ivana. (2014). Fonologija i leksik govora Zaklepice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Resanović, Tanja. (2014). Biblijski motivi i metodički pristup Marinkovićevu Kiklopu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Žugec, Mateja. (2014). Jezična analiza pravno-povijesnih tekstova o seljačkim bunama u Hrvatskoj u 17. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: Analizirani tekstovi) [mentor Kuzmić, Boris].

Linarić, Lea. (2014). Župna crkva sv. Jurja mučenika arhitekta Stjepana Podhorskog i sakralna baština Đurđevca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Košćak, Dejan. (2014). Odnos umjetnika i publike na primjeru opusa Marine Abramović. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Gonan, Mia. (2014). Recepcija djelovanja hrvatskih umjetnica na prijelazu devetnaestog u dvadeseto stoljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Marović, Maja. (2014). Dioklecijanova palača : projektna nastava iz predmeta Likovna umjetnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Nestić, Jasmina].

Fabijanić, Mateja. (2014). Suvremene hrvatske umjetnice : Ines Krasić, Ivana Franke, Renata Poljak – projektna nastava iz likovne umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Matanić, Dubravko. (2014). Groblje kao mjesto sjećanja - primjer vojnog spomenika Il Monumento ai Granatieri di Sardegna na riječkom groblju Kazala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Behaim, Jelena. (2014). Zidne slike u crkvi sv. Mihajla u Stonu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Maraković, Nikolina].

Bujanić, Katarina. (2014). Alegorijske, simboličke i mitološke teme na slikama u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Cvetnić, Sanja and Dulibić, Ljerka].

Ravlić, Irena. (2014). Crkva sv. Marije Magdalene u Čazmi : povjesnoumjetnički prikaz i konzervatorsko-restauratorski projekt. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag].

Pukšec, Domagoj. (2014). Socijalnoekološke teme i sadržaji u predsjedničkim obraćanjima : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Lanščak, Nikola. (2014). Politička korupcija kao faktor ugrožavanja nacionalne sigurnosti: teorijski pristupi Kopenhaške škole : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Čopec, Dunja. (2014). Restauratorska intervencija Hermana Bolléa na franjevačkoj crkvi na zagrebačkom Kaptolu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Kovačević, Jelena. (2014). Etnografske zbirke izvaneuropskih kultura u zagrebačkim muzejima i zbirkama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Grbić Jakopović, Jadranka and Vujić, Žarka].

Bratić, Martina. (2014). Destabilizacija praksi političkih sistema u radovima Sanje Iveković kao model feminističke umjetničke aktivnosti danas: neke perspektive radova Andreje Kulunčić i Sandre Sterle : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Bratić, Martina. (2014). Destabilizacija praksi političkih sistema u radovima Sanje Iveković kao model feminističke umjetničke aktivnosti danas. Neke perspektive radova Andreje Kulunčić i Sandre Sterle.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Polančec, Jurica. (2014). Les constructions pronominales dans le texte en ancien français La mort le roi Artu 'La mort du roi Arthur'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Kovačec, August and Damić Bohač, Darja].

Basioli, Vlatka. (2014). Uloga glazbenih i ritmičkih stimulacija u rehabilitaciji slušanja i govora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna and Dobrić, Arnalda].

Anđelić, Andrea. (2014). Sjećanje i metodički pristup motivima sjećanja u "Gospodaru prstenova" J. R. R. Tolkiena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Kovač, Martina. (2014). Frazeologija mjesnoga govora Donje Dubrave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Menac-Mihalić, Mira and Frančić, Anđela].

Ferenčić, Marijana Paula. (2014). Zagrebačka tržnica Dolac kao mjesto razmjene i konstruiranja identiteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Šimunović, Rosana. (2014). Mitološka baština otoka Brača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Bukovčan, Tanja].

Banović, Marija. (2014). Interaktion zwischen Lehrer und Schüler im Fremdsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Kralj, Barbara. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ; Prijevod s hrvatskog na njemački jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Prisching, Manfred: Fairness als Ressource. Kann man ehrlich kommunizieren?. Fair Communication. Verein zur Förderung fairer Kommunikation. Graz, 2013. S. 8-29 // Hrvatski izvornik: Ljubetić, Maja; Zrilić, Smiljana (ur.): Pedagogija i kultura. Kultura kao polje pedagoške akcije: odgoj, obrazovanje, kurikulum. Hrvatsko pedagogijsko društvo. Zagreb, 2013. Str. 87-96, 204-213) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Adrinek, Vedran. (2014). Čitanje romana O junacima i grobovima Ernesta Sábata iz optike filozofije egzistencije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Solenički, Luka. (2014). Računalna sigurnost: etičko hakiranje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Kučer Beš, Marina. (2014). Arhivističko sređivanje i opis fonda Zagrebačkoga dramskog kazališta te fondova kinematografa „Narodni dom” iz Samobora i „Udarnik” iz Velike Gorice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Drenovac, Tamara. (2014). Hrvatska knjižnica za slijepe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Vukov, Mirna. (2014). Tegule s pečatom Pansiana iz Arheološkog muzeja u Splitu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Garić, Ana. (2014). Doprinos arhiva odgoju i obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Pedagogy. [mentor Stančić, Hrvoje and Jurčić, Marko].

Milković, Kristina. (2014). Gender Prejudice as a complex construct: comparison of direct and indirect measurement of attitudes towards women and men. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Kronja, Ozren. (2014). Value system analysis of World of Warcraft players. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Bratko, Denis].

Jurić, Kristina. (2014). Konstrukcija i neke metrijske karakteristike Ljestvice subjektivnih vrijednosti fizike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Pavlin-Bernardić, Nina].

Rezo, Ines. (2014). Intergroup threat and intergroup rapprochement. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].

Oštrić, Ines. (2014). Multidimensional Approach to Jealousy from Attachment Theory Framework. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Matasić, Kristina. (2014). Motivational profiles in learning physics - sself determination perspective. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Klišmanić-Mrak, Kirka. (2014). The relation of self-compassion and self-esteem with emotional regulation and control. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Krnić, Marija. (2014). Metateatar kao modus tematizacije kanona: Krleža u djelima autora hrvatske postmodernističke drame. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Rafolt, Leo].

Pavlović, Mirna. (2014). Identitet, bol i transcendentnost u sadomazohizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Ralić, Lea. (2014). Romantic relationships in a social context: deviation from social norms, perceived social support and relationship achievement. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Barbir, Jelena. (2014). Vrednovanje učenika u nastavi govorništva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Pletikos Olof, Elenmari].

Juzbašić, Marija. (2014). Personality traits and motives for volunteering. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vukasović, Tena].

Gavranović, Petra. (2014). What does your pet say about you? Relationship between personality and pet preference. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vukasović Hlupić, Tena].

Vitelić, Sandra. (2014). Mađarski jezik u podravskom naselju Ždala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Žagar Szentesi, Orsolya].

Dasović, Ana. (2014). Role of moral disengagement in understanding counterproductive work behavior. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Britvić, Antea. (2014). Testing the model of entrepreneurial intentions on economy and non-economy oriented students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tonković Grabovac, Maša].

Kurtović, Ileana. (2014). Uloga društvene mreže Facebook u muzejskoj komunikaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik) [mentor Zlodi, Goran].

Čaldarević, Željka Caterina. (2014). Muzeji i osobe s invaliditetom s naglaskom na osobe oštećena vida. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Kurtović, Ileana. (2014). Istraživanje informacijske pismenosti studenata Sveučilišta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik.) [mentor Špiranec, Sonja].

Marešić, Ivana. (2014). Od izvora do moderne institucije muzeja - europske tekovine na prostoru Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Turkalj, Monika. (2014). Analiza pogrešaka u pisanom izražavanju hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Đilović, Mara. (2014). Uloga metafora u usvajanju vokabulara španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Kreković, Anamaria. (2014). La novelística de Camilo José Cela de los años 40 y 50 del siglo XX. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Škurtan, Asja. (2014). Primjena računala u nastavi njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Anđel, Maja and Pavlina, Krešimir].

Krpan, Andrea. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Kamenz, Uwe: Marketing Basics. Marketingwissen für Einsteiger und Nichtspezialisten – eine anwenderorientierte Einführung, Luchterhand, 2001. (str. V-VI, 1-34) // Hrvatski izvornik: Što smo dogovorili s Bruxellesom?, MVPEI i Vjesnik, 11. lipnja 2011. (str. 1-17). www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/110616_eu.pdf) [mentor Rodek, Snježana].

Havoić, Jelena. (2014). Rodne razlike u hrvatskom i nizozemskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Turković, Slađan].

Perić, Ivan. (2014). Blended Learning beim Deutschlernen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Kolarić Piplica, Sanja. (2014). Stavovi odgojitelja o integraciji djece s umjetnom pužnicom u redovne predškolske programe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Pedagogy. [mentor Mildner, Vesna and Hrvatić, Neven].

Lovrinović, Nevena. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Gäsche, D. (2008) Born to be wild oder Die 68er und die Musik. Leipzig: Militzke Verlag GmbH, str. 86-103 // Hrvatski izvornik: Kršić, D. (2012) Grafički dizajn i vizualne komunikacije, 1950. – 1975., U: Kolešnik, Lj., ur., Socijalizam i modernost: umjetnost, kultura, politika 1950.-1974., Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, str. 209–226) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Pavelić, Ana. (2014). Uloga gramatike u komunikacijskom pristupu poučavanju – stavovi hrvatskih profesora španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Čavka, Petra. (2014). Igre uloga u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Hodžić, Ena. (2014). Interpretacija urbane kulture : studija slučaja zagrebačkog novog vala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Tisaj, Antonija. (2014). Ludički element u podučavanju i usvajanju španjolskog kao stranog jezika kod odraslih od 25 godina nadalje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Klemenčić, Mateja. (2014). Sociokulturalna kompetencija : povijesni sadržaji u podučavanju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Šuštić, Kristina. (2014). Ludički element u podučavanju španjolskog kao stranog jezika s odraslima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Kauzlarić, Vedrana. (2014). Uloga motivacije u učenju španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Dlaka, Zoran. (2014). Razotkrivanje enigme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Kustura, Anita. (2014). Muzej kao brend. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Peršić, Kristina. (2014). Edukacija u parku prirode Medvednica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Kos, Denis. (2014). Teorijske perspektive informacijske pismenosti : kritičko pedagogijski pogled. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Pedagogy. [mentor Špiranec, Sonja and Komar, Zvonimir].

Radenović, Ivana. (2014). Dječja biblioterapija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Braim Vlahović, Goranka. (2014). Mrežne stranice osnovnoškolskih knjižnica Zagrebačke županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Tablice s rezultatima istraživanja.) [mentor Špiranec, Sonja].

Kožljan, Petra. (2014). Feelings, opinions and behavior of LGB people as a consequence of the conducted referendum. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Belina, Marija. (2014). The effect of social exclusion on physical pain. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Modić Stanke, Koraljka].

Žunec, Irena. (2014). Upravljanje promjenama i informacijsko-komunikacijske tehnologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela and Stančić, Hrvoje].

Kovač, Janja. (2014). Etnološko-književna analiza svadbenih običaja u južnoslavenskom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel and Majić, Ivan].

Car Ilić, Ksenija. (2014). Lučonoše selačke kulture : ostavštine Ivana Lončarića Papića i dr. Vinka Antića zavičajnoj zbirci Gradske knjižnice Crikvenica - ogranak Selce. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Peći Marčetić, Vlasta. (2014). Pokretne knjižnice u Hrvatskoj: poticaj osnivanju bibliobusne službe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Peti, Nikola. (2014). Mijenjanje percepcije o ilustraciji kroz povijest (s posebnim osvrtom na Tomislava Tomića). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Perčinlić, Ana. (2014). Cenzura na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Stepanić, Anamarija. (2014). Čitateljski klubovi u zagrebačkim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketni upitnik) [mentor Barbarić, Ana].

Rajsz, Dražena. (2014). Susreti s autorima u Narodnoj knjižnici „Petar Preradović“ Bjelovar : Bibliografija publikacija s potpisom autora ili darivatelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Gašparović, Dijana. (2014). Oratio in instauratione annua studiorum Ignjata Đurđevića (1703.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Mikanović, Ivana. (2014). Referentni izvori informacija : istraživanje navika korisnika Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: anketni upitnik) [mentor Živković, Daniela].

Mihelčić Živanović, Dijana. (2014). Zavičajna građa u knjižnici Osnovne škole Brod Moravice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Pompe, Natalija. (2014). Dječja ilustracija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Knežević, Albertina. (2014). Knjižnica Samostana Duha Svetoga u Fojnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Grims Nonveiller, Maja. (2014). Knjižnica Muzičke akademije u Zagrebu kao partner u procesu obrazovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketa.) [mentor Živković, Daniela].

Buljan Bašić, Mirena. (2014). Isprava za Vranjic (historiografija i povijesno-diplomatička analiza). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Kvaternik, Boris. (2014). Navayāna na Zapadu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Kardaš, Goran].

Čaldarević, Željka Caterina. (2014). Nakladništvo za osobe s posebnim potrebama s naglaskom na osobe oštećena vida. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Vojnović, Nina. (2014). Revitalizacija zaboravljene kulturne baštine Pule i okolice: studija slučaja austrougarskih fortifikacija i bivših vojnih zona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Sabo, Maša. (2014). Društveni aspekti muzejskih prostora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Pestić, Daria. (2014). Suradnja narodnih knjižnica i osnovnih škola: na primjeru zagrebačkih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Pedagogy.
(Prilog: Anketni upitnik.) [mentor Barbarić, Ana and Kolak, Ante].

Debeljak, Iva. (2014). Roditeljevo razumijevanje djetetove školske ocjene proizašle iz pretpostavki za učenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy.
(Prilog: Anketni upitnik.) [mentor Jurčić, Marko].

Pavanić, Katarina. (2014). Novogovor – politički govor u hrvatskom i poljskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Pintarić, Neda and Bagić, Krešimir].

Jakovljević, Filip. (2014). Razvoj mobilne aplikacije za pregled i komentiranje web-sadržaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Primjer rada aplikacije) [mentor Juričić, Vedran].

Šivak Ledić, Evica. (2014). Uporabni tekstovi u nastavi hrvatskoga i njemačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Milovac, Sanja. (2014). Biblioterapija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Koretić, Sofija. (2014). Reale und imaginäre Welten in den Märchen Ludwig Tiecks. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan].

Rožanković, Magdalena. (2014). Gesprochene Sprache im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Kovačec, Petra. (2014). Integration kroatischer Migranten in Deutschland. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Wünsche-Solarić, Marina. (2014). Sprachbiografien und Sprachkompetenzen der Rückkehrer aus Deutschland an der Abteilung für Germanistik an der Philosophischen Fakultät in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Djekić, Jelena. (2014). Lernersprachen kroatischsprachiger Deutschlerner. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lütze-Miculinić, Marija and Häusler, Maja and Žiborski Kovačić, Vita].

Šperkov, Ana. (2014). Die Grenzen zwischen Fiktion und Realität im Frauendiskurs um 1800 in Europa anhand der Analyse der narrativen Texte Heinrich von Kleists Die Marquise von O.., J. J. Rousseaus Julie, ou la nouvelle Héloïse und S. Richardsons Clarissa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Prijić Car, Milka].

Jurić, Sanja. (2014). Kreativität im DaF Unterricht. Kreative Übungen in den Lehrwerken der Primarstufe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Trubics, Lilla Anna. (2014). Odnos hrvatske i mađarske barokne epike: prijevod i adaptacija Mađarska i hrvatska Zrinijada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Bene, Sándor].

Štokov, Iva. (2014). Linguaggio medico e la terminologia odontoiatrica italiana e croata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Ljubičić, Maslina].

Biočina, Zdravka. (2014). Govorna izvedba i argumentacija hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Varošanec-Škarić, Gordana].

Kalaica, Ivana. (2014). Maksimijanova prva elegija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vladimir].

Rovčanić, Filip. (2014). Újabb viták a magyar nyelv rokonságáról. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Nádor, Orsolya].

Hrebak, Tomislav. (2014). Usporedba nastave hrvatskoga jezika u redovnom obrazovnom sustavu i ustanovama za odgoj i obrazovanje namijenjenima osobama s posebnim potrebama (na primjeru Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Dobrić, Arnalda].

Dekanić, Adela. (2014). Sustav personalitičko-funkcionalističke pedagogije Stjepana Matičevića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Philosophy. [mentor Raunić, Raul and Komar, Zvonimir].

Lončar, Ana. (2014). Ad hominem argument u političkom govoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Radošević, Petra. (2014). Adaptacija računalnoga nazivlja u češkom i hrvatskom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka].

Ranok, Ana. (2014). La fiaba nell’ambito dei materiali autentici da portare in classe nell’apprendimento di una lingua straniera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Damiani Einwalter, Ingrid].

Topić, Vedrana. (2014). Posizione della donna nelle istituzioni matrimoniali del Medioevo e del Decameron di Boccaccio. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Husić, Snježana].

Smolčić, Nina. (2014). Il caso Moro nei film di Giuseppe Ferrara, Renzo Martinelli e Marco Bellocchio. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Borjan, Etami].

Ribarić, Maja. (2014). Apprendimento dell’italiano come lingua straniera in età prescolare. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Mardešić, Sandra].

Šintić, Helena. (2014). Analyse traductologique de la traduction du roman de Gaétan Soucy "La petite fille qui aimait trop les allumettes". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Delić, Margareta. (2014). Animali nella fraseologia italiana ed equivalenze francesi e croate. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Ljubičić, Maslina].

Kovačević, Matija. (2014). Représentations socioculturelles de la France et leur influence sur la motivation pour apprendre le français : un exemple croate. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Knežević, Katja. (2014). Traduire Cixous: Traduction et analyse linguistique et traductologique du roman Le Livre de Promethea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Koščec, Marinko].

Krezo, Matej. (2014). Traduction d'une nouvelle de Jean-Christophe Rufin, "Les Naufragés": analyse traductologique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Smiljan, Jagoda. (2014). Influenta slava asupra limbii romane. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Radosavljević, Petar].

Ozmec, Juraj. (2014). Spis Scriptorum ex regno Sclavoniae a seculo XIV. usque ad XVII. inclusive collectio Baltazara Adama Krčelića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Žugec, Mateja. (2014). DÉSERT "Désert" Jean-Marie Gustave Le Clézio: raduction d’un extrait choisi et analyse traductologique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Paprašarovski, Marija].

Ležaić, Vjekoslav. (2014). Michel Jacobi "Le piéton chronique": analyse traductologique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Janković, Josipa. (2014). La traduction d'un chapitre de « dentisterie esthétique et restaurations en céramique » et analyse terminologique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Dobranić, Nikolina. (2014). Analyse traductologique de trois histoires de Boris Vian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Damić Bohač, Darja].

Oršulić, Nikolina. (2014). Le Clézio: Désert – le probleme du récit poétique ; traduction, analyse traductologique et littéraire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Zorica, Maja].

Jugović, Anja. (2014). Analyse terminologique: Projet et construction des ponts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Čubrilo Bila, Dragana. (2014). Multikulturalizam u knjižnicama s osvrtom na Narodnu knjižnicu Vlado Gotovac Sisak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Župić, Anna. (2014). La crise de l'euro: travail traductologique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Petrak, Krešimir. (2014). Čitalačke navike učenika OŠ Sesvetska Sopnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Zorko, Stjepana. (2014). Utjecaj novih medija na pismenost, čitateljske sposobnosti i navike mladih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Višnić, Sandra. (2014). Narodne knjižnice u Francuskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Legović, Ivana. (2014). Dječji odjeli i aktivnosti za djecu u narodnim knjižnicama Istarske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketni upitnik.) [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kekez, Tamara. (2014). Digitalni repozitoriji hrvatskih visokoškolskih i znanstvenih ustanova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Foršek, Petra. (2014). Zatvorske knjižnice u Republici Hrvatskoj: pregled dosadašnjih istraživanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Šobota, Goran. (2014). Aleksandrijska knjižnica i njeno uništenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Ferković, Davor. (2014). Slobodan pristup informacijama na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Pižir, Mira. (2014). Primjena RFID tehnologije u hrvatskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jurković, Ida. (2014). Razvoj knjižničnog kataloga s naglaskom na glavne značajke nove generacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jurišić, Zrinka. (2014). Cenzura u Poljskoj od 1945. do 1990. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Brozović Šolaić, Anita. (2014). Zavičajna zbirka Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Dimnjaković, Janja. (2014). Doprinos knjižnica Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda hrvatskoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Brozović, Nikolina. (2014). Narodne knjižnice Karlovačke županije: prikaz mrežnih stranica i prisutnost knjižnica na društvenim mrežama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Husain, Petra. (2014). Zavičajni muzej Vrapče. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Kožul, Ana. (2014). Književni turizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Mironović, Sara. (2014). Knjiga i knjižnice srednjovjekovne Rusije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Marinović, Barbara. (2014). Kulturna baština u franjevačkim samostanima u Slavoniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Upitnik o knjižničnoj građi.) [mentor Barbarić, Ana and Vujić, Žarka].

Bujanić, Katarina. (2014). Značaj zavičajne zbirke u zajednici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Jurenec, Alen. (2014). Suradnja narodne i školske knjižnice: na primjeru knjižnice OŠ "Bartola Kašića" i knjižnice Staglišće u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vrbanić, Dolores. (2014). Caproncensis – zavičajna zbirka Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Milanović, Maja. (2014). Isusovci i isusovačke knjižnice u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vrbanić, Dolores. (2014). Folklor kao dio kulturnog identiteta Koprivničkog Ivanca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Škrbina, Boris. (2014). Računalni alati u izradi prijevodne memorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Jurković, Ida. (2014). Marketing baštine: studija slučaja Park prirode Papuk. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketni upitnik.) [mentor Babić, Darko].

Radošević, Petra. (2014). Računala u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Kosović, Mirna. (2014). Bibliografija radova o džudu objavljenih u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Predmetno kazalo i kazalo autora.) [mentor Barbarić, Ana].

Kolar Dokleja, Jelena. (2014). Varaždinske tiskare od 16. do kraja 19. stoljeća: prijedlog za izradu mrežne stranice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Dodigović (Tkalčić), Ana-Marija. (2014). Čitateljske navike studentske populacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketa) [mentor Barbarić, Ana].

Terzić, Marija. (2014). Biomedicinski časopisi u Hrvatskoj: Osvrt na časopis Medicinski vjesnik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Ćalić, Iva. (2014). Knjižnične službe i usluge za studente s invaliditetom u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science.
(Prilog: Anketni upitnik.) [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Rajković, Suzana. (2014). African American vernacular English on the cocoa lounge/ discussion board and Youtube comments on hip hop music videos. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Kolar, Tamara. (2014). Affective Profiles of Vocational School EFL Learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Sabljak, Ana. (2014). Speed-to-Quality Ratio in Fully Human Translation vs. Post-Editing of Machine Translation Output. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics
Department of English Language and Literature. [mentor Pavlović, Nataša and Simeon, Ivana].

Radić, Ivona. (2014). Metaphorical language in financial discourse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Pavlović, Marita. (2014). How L2 learners of English construct meaning of metaphorical expressions. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Matuško, Marica. (2014). Religija, identitet i prostor na primjeru Rijeke dubrovačke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Rožanković, Magdalena. (2014). Acquisition of EFL Grammar: evidence from language production. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Mašić, Josip. (2014). Retorička analiza govora američkih predsjednika Roosevelta, Kennedyja i Obame. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Mlakar, Karlo. (2014). Spinozina etika: pojam slobode kao spoznate nužnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Čović, Ante].

Mitrović, Marko. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Bueger, Christian; Stockbrügger, Jan; Werthes, Sascha (2011): Strategische Fehler bei der Pirateriebekämpfung – Somalia, Peacebuilding und die Notwendigkeit einer umfassenden Strategie. Institut für Entwicklung und Frieden. Universität Duisburg-Essen (Str. 5-23) // Hrvatski izvornik #1: Novi pomorski zakonik. Članak 1-46. // Hrvatski izvornik #2: Prikazi knjiga – Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora. Str. 361-363.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Kranjčec, Josip. (2014). Ungesteuerter Spracherwerb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Delišimunović, Marijana. (2014). Prijevod s hrvatskog na njemački ; Prijevod s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Studie: Menschenrecht in Deutschland. // Hrvatski izvornik: Svjetlo ili mrak: o energetici bez emocija.) [mentor Rodek, Snježana].

Mikulić, Marija. (2014). Prijevod s hrvatskog na njemački i s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Hrvatski izvornik: Bognar, L., Dubovički, S. (2012) Emocije u nastavi. U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.14 No.1, str. 135 – 163 // Njemački izvornik: Menschik-Bendele, J. (2011) Niemand ist eine Insel - Burnout und Burnout-Bewältigung im Arztberuf. In: Burnout und Prävention - Ein Lesebuch für Ärzte, Pfleger und Therapeuten. Wien: Springer-Verlag.) [mentor Petrušić-Hluchy, Irena].

Visković, Marko. (2014). Pädagogische und literaturwissenschaftliche Aspekte der Gewaltdarstellung in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lacko Vidulić, Svjetlan].

Arapinac, Jasmina. (2014). Lockeova kritika Hobbesove filozofije politike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Raunić, Raul].

Matešić, Krešimir. (2014). The Croatian translator’s appropriation : the conundrum of the selection of procedures for the translation of culture-specific items. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Nikolić, Kristijan].

Teskera, Kristina. (2014). Interkulturalne kompetencije i interkulturalna osjetljivost nastavnika njemačkog jezika i studenata germanistike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Piškorec, Velimir and Hrvatić, Neven].

Bratuša, Zvonka. (2014). Disleksija i učenje njemačkog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Anđel, Maja and Hrvatić, Neven].

Kokolj, Dora. (2014). Pokret i gesta u opusu Vanje Radauša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Pavlić, Mateja. (2014). Vizualni identitet suvremene hrvatske glazbene rock i pop produkcije (1990.-2010.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Žile, Eva. (2014). Benediktinska opatija sv. Marije na otoku Lokrumu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag].

Ferenčić, Marijana Paula. (2014). Karikature Joška Marušića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Čolak, Beat. (2014). Graditeljsko-klesarske radionice Andrijića i Petrovića krajem XV. i početkom XVI. stoljeća na dubrovačkom području. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag].

Alibašić, Iva. (2014). Karlovačka Zvijezda : povijest Zvijezde i plan revitalizacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Tamindžija, Jelena. (2014). Uloga privatne kolekcije u polju suvremene umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Grgić, Karolina. (2014). Luka Ilić Oriovčanin - konzervatorsko djelovanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Parat, Josip. (2014). Ekfraza u grčkom i rimskom epskome pjesništvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina and Rezar, Vladimir].

Auguštanec, Saša. (2014). Razvoj urbanizma antičke Salone. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Turković, Tin].

Budimir, Boris. (2014). Sociosemiološka analiza gorgonaških radova Josipa Vanište. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Klasnić, Nataša. (2014). Povijest izgradnje i opremanja župne crkve Pohoda Blažene Djevice Marije u Vukovini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Marušić, Matko Matija. (2014). Monumentalna raspela u crkvama dubrovačkog područja do Tridentskog sabora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Fisković, Igor and Marinković, Ana].

Brodarić, Kristina. (2014). Frankopanski stari gradovi : pitanje očuvanja i prezentacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag and Ćorić, Franko].

Juraić, Silvija. (2014). Politika i nacionalni identitet u poimanju kulturne baštine Hrvatske 1990-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Briški, Lucija. (2014). Modaliteti preobrazbe gotičke arhitekture i arhitektonske plastike na području kontinentalne Hrvatske od 13. do 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag].

Kasunić, Anamaria. (2014). Stari grad Dubovac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Kaponja, Kristina. (2014). Antun Reiner - monografska obrada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Cvetnić, Sanja].

Drveni, Ana. (2014). Urbanistički razvoj grada Bjelovara od osnutka 1756. godine do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Begić, Jasenka. (2014). Marksističko-psihoanalitička paradigma Herberta Marcusea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Marić, Matija. (2014). Zaštita zbirki grafika i njihova prezentacija u virtualnom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Art History. [mentor Špikić, Marko and Zlodi, Goran].

Roth, Ivan. (2014). Javni spomenici sv. Ivana Nepomuka u Slavoniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Vodanović, Ines. (2014). Zaštita ambijentalnih vrijednosti u teoriji gradogradnje od Sittea do Giovannonija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Butigan, Ivana. (2014). Narcizam i Facebook : Projekcija idealnog sebstva i konstrukcija virtualnih identiteta na društvenim mrežama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Kremenjaš, Kristina. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik : Lehmann et al. (2013) Und Sie erwärmt sich doch- Was steckt hinter der Debatte um den Klimawandel; Dessau-Roßblau, Umweltbundesamt // Hrvatski izvornik: Plavšić Marlena (2012) Usporedba bioloških i socijalnih čimbenika mentalnog zdravlja dviju generacija starijih osoba, Zagreb, Filozofski Fakultet) [mentor Rodek, Snježana].

Samodol, Mima. (2014). Stambena arhitektura baroknog razdoblja u Splitu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Botica, Dubravka].

Jakopčić, Luka. (2014). Rijeka Sava i proturječja Habsburške imperijalne periferije u 18. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje and Roksandić, Drago].

Stričak, Jelena. (2014). Narodnosti i zavičaji u natpisima rimske Senije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna].

Sabljak, Ivana. (2014). Zagreb's cultural circumstances during King Alexander's dictatorship. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Grđan, Martina. (2014). Ustaška emigracija za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Sinovčić-Perković, Jakov. (2014). Cenzura knjige u Hrvatskoj: 1918. – 1990. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Tucaković, Marko. (2014). Usporedna evaluacija automatskih prijevoda primjenom tehnologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Bogdanović, Ivona. (2014). Metodički pristup obradi političkih govora u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Alerić, Marko].

Majcen Linn, Olga. (2014). The presence of Croatian libraries on the social network Facebook from 2012-2014. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Vuković, Barbara. (2014). Il testo in lingua straniera nella traduzione di Morana Čale del romanzo “Il nome della rosa” di Umberto Eco („Ime ruže”, Zagreb, 2004.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Malinar, Smiljka].

Radoš, Gabrijela. (2014). Musik im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Mehmedović, Elvis. (2014). Construction and validation of computer-based short-term memory tests. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Rakuljić, Tatjana. (2014). Prijevodne varijante turskih modalnosti na –DIr i –mIş u hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Kerovec, Barbara].

Prenkaj, Amanda. (2014). Time indicators in speech in the play Crime and Punishment. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Vlašić Duić, Jelena].

Mirković, Jasmina. (2014). Argumentation in social movements speeches. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela].

Barić, Assia. (2014). Ritualna uloga pčelarstva u egejskom brončanom dobu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tomas, Helena].

Franić, Tomislav. (2014). Keramički materijal iz sloja SJ 252 s arheološkog lokaliteta Sv. Kvirin u Sisku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šimić-Kanaet, Zrinka].

Vrbanc, Pavel. (2014). Cohors VIII voluntariorum civium romanorum na području rimske provincije Dalmacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Arlović, Mirta. (2014). Prepjev i tumačenje Wyatta i Petrarce. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Gulin, Martina. (2014). Film i strip kao srodni mediji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Holler, Tea. (2014). Kako je Shakespeare preživio Shakespearea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Halaček, Mirela. (2014). Turske sapunice - podupiranje patrijarhalne ideologije ili osnaživanje žena?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Jelaković, Mateja. (2014). Komički lik škrtca: Plaut, Držić, Molière. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Ježić-Hammer, Emanuel. (2014). Strip kao suvremena epska forma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Ercegovac, Lucija. (2014). Film noir. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Kikaš, Mario. (2014). Pogreb glumice: Rad Bertolta Brechta u suvremenim izvedbenim uvjetima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Novak, Petra. (2014). Animalističko čitanje reprezentacija rata u suvremenoj bosanskohercegovačkoj književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Kovač, Zvonko and Brlek, Tomislav].

Olujić, Kristina. (2014). Ravnodušni ljudi Alberta Moravie u odnosu na Dostojevskog, Freuda i Marxa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Parežanin, Lujo. (2014). Pjesništvo Josipa Severa i problemi proučavanja neoavangardne književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Radić, Ivana. (2014). Narativne strategije autobiografske proze u djelima Pavla Pavličića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Šalov, Sara. (2014). Funkcija protagonista u romanu The Kindly Ones Jonathana Littella kroz prizmu psihoanalitičke teorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka and Colard, Jean-Max].

Vidaković, Ivana. (2014). David Lynch i američki filmski modernizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Pukšec, Ana. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Peter Hennicke, Manfred Fischedick: Erneuerbare Energien: Mit Energieeffizienz zur Energiewende Originalausgabe Verlag C. H. Beck oHG, München 2007 S. 7-25 // Hrvatski izvornik: Jaka Primorac: Od nesigurnosti do nesigurnosti: rad i zaposlenost u kulturnim i kreativnim industrijama. Revija za sociologiju 42 (2012.) Str. 5-18.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Ribarić, Anja. (2014). Od Aardappeletersa do međunarodnih specijaliteta: analiza nizozemskog gastronomskog identiteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Str. 60 - 79: Prilozi) [mentor Turković, Slađan].

Marčetić, Ruža. (2014). Schreiben im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Duvnjak, Ivana. (2014). Usvajanje vokabulara španjolskog kao stranog jezika: primjer leksičkih kolokacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Đoja, Kristina. (2014). Pokretne knjižnice u Hrvatskoj: bibliobusna služba Gradske knjižnice Rijeka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Matić, Marija. (2014). Foreign language learning in children with language impairments. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zovko Dinković, Irena].

Kaucki, Josipa. (2014). Frequent English phrases and words used by the speakers of Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Kalogjera, Damir].

Pavelić, Ana. (2014). Contemporary approaches to teaching EFL grammar in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Lendić, Anabela. (2014). Pragmatics of humor in Modern Family : a multimodal approach. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Radoš, Gabrijela. (2014). Expressing emotions in different languages: is there a difference?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Reicher, Hermina. (2014). Pragmatic markers in English as a lingua franca: a corpus study. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Martelanc, Juraj. (2014). Irony in American postmodern cinema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena and Čale Feldman, Lada].

Bratinčević, Issa. (2014). Charles Dickens on Education: representation of schools in Nicholas Nickleby and Hard Times. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Radman, Ivana. (2014). Old English spells in BBC's "Merlin". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Broz, Vlatko].

Lončarić, Jelena. (2014). Croatian-English code-switching patterns of Croatian Facebook users. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Kalogjera, Damir].

Kirš, Martin. (2014). Probabilistic Causality and Bayesian Networks in Philosophy of Science. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Lauc, Davor].

Pavelić Trbović, Morana. (2014). Strategie dell'apprendimento della lingua italiana nelle scuole elementari. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature. [mentor Mardešić, Sandra].

Kostel, Dina. (2014). Prijevod s hrvatskog na njemački ; Prijevod s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Grefe, Christiane; Schumann, Harald (2008): Der globale Countdown. Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung – die Zukunft der Globalisierung. Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch. S. 9-29. // Hrvatski izvornik: Miliša, Zlatko; Tolić, Mirela; Vertovšek, Nenad (2009): Mediji i mladi. Prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji. Zagreb: Sveučilišna knjiţara. Str. 13-31.) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Banjedvorec, Anamarija. (2014). Epigénétique: travail terminographique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Majstrović, Ivana. (2014). La justice pénale des mineurs auteurs: travail terminographique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Drča, Nataša. (2014). Terminologie de la dyslexie. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Horvat, Ana. (2014). Les emprunts francais en croate dans le domaine de la gastronomie. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Bikić-Carić, Gorana].

Banović, Marija. (2014). La protection des cultures et ses particularités en agriculture biologique: travail terminologique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Rako, Danijela. (2014). La zone euro en crise : travail terminologique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Marušić, Ivana. (2014). Chanson en classe de FLE : Analyse de manuels. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Pavelin Lešić, Bogdanka].

Banović, Antonia. (2014). Kako su Veyna i Foucault revolucionirali povijest?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Ivić, Nenad].

Vrbančić, Nikolina. (2014). Rumunjska etnografija i folklor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Manea-Grgin, Castilia].

Novosel, Kristina. (2014). Extra-curricular exposure: sources, types and impacts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Kralj, Tena. (2014). Language learning strategies and EFL achievement. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Jurišić, Natalija. (2014). Mr Darcy as symbolic capital in Jane Austen`s Pride and Prejudice and Helen Fielding`s "Bridget Jones" novels. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Poklečki, Kristijan. (2014). Pad Republike i uspon Carstva - Poljska, Rusija i Ukrajina u drugoj polovici 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Pušić, Matija. (2014). Povijest pučkog školstva na području Vrbovca krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Modrić-Blivajs, Dunja].

Tesla, Nikolina. (2014). Amélie Nothomb, Acide Sulfurique : Traduction d’un extrait choisi et analyse traductologique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Paprašarovski, Marija].

Dukić, Sara. (2014). Traduction et analyse traductologique de la nouvelle « La montagne du dieu vivant » de Jean-Marie Gustave Le Clézio. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine and Koščec, Marinko].

Čavka, Petra. (2014). Jeux de rôles dans l'apprentissage de FLE. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Čubrilo, Ivana. (2014). L'erreur et l'apprentissage du FLE : Problèmes de notation des spécificités phonologiques françaises à l'âge scolaire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Bedenko, Ana. (2014). Droit international humanitaire – génocide, crimes contres l’humanité, crimes de guerre : travail terminographique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Kalaica, Ivana. (2014). Traduire Le Parc de Philippe Sollers (traduction et analyse linguistique et traductologique). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Paprašarovski, Marija].

Miloglav, Lucija. (2014). Risques liés aux mycotoxines notamment aux aflatoxines : travail terminologique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Ležaić, Vjekoslav. (2014). Willingness to communicate. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Sekulić, Milana. (2014). Motivational strategies of novice and experienced EFL teachers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Kereković, Vanja. (2014). The role of music training in learning L2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Vojnović, Ivana. (2014). L1 and L2 use in the Croatian YEFL classroom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Siročić, Julija. (2014). Language anxiety and willingness to communicate in young EFL learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Novak, Irena. (2014). Utilité du jeu de rôle pour la communication en situation réelle. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana and Vrhovac, Yvonne].

Galić, Marija. (2014). L'histoire croate rédigée en français : traduction et analyse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Jahić, Tea. (2014). Le rôle de l'enseignant et son agir dans les interactions de la classe de langue. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Žugčić, Valentina. (2014). Kontrastivna analiza istrorumunjskog i bajaškog rumunjskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Radosavljević, Petar].

Babić, Antonia. (2014). Les avantages de l'utilisation des matériels audiovisuels en classe de FLE. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Pavelin Lešić, Bogdanka and Jurčić, Marko].

Vicelić, Antonia. (2014). La varicelle chez l'enfant et l'adulte : travail terminologique. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Burić, Katarina. (2014). The nature of motivation in learners with special needs: the case of blind learners of English as L2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Kalogjera, Eva Nika. (2014). Traduction et analyse traductologique de catalogue d'exposition "L'impressionnisme et la mode". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine].

Koncul, Ivana. (2014). What do articles mean – insights from Croatian learners of English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Kesedžić, Sanda. (2014). Code-switching patterns in multilingual children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Bella, Marija. (2014). Travail terminographique : vocabulaire bancaire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Urek, Lucija. (2014). Softver za prepoznavanje lica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Lopina, Vjera].

Roša, Erika. (2014). Bob Dylan’s 1960s Albums and the Beat Generation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Dubravec, Helena. (2014). Translating -ing forms from English into Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Hoyt, Alexander D].

Talijančić, Lea. (2014). Gender in Pain: Gender and Class in Elisabeth Gaskell's The Life of Charlotte Brontë. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Jakovljev, Marta. (2014). Australian Aboriginal English in Contemporary Cinematography. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Kovačević, Matej. (2014). Post-editing of machine translation output with and without source text. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Pavlović, Nataša and Seljan, Sanja].

Pavlović, Mirna. (2014). Feminist Subversion in The Left Hand of Darkness by Ursula K. Le Guin and The Passion of New Eve by Angela Carter. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Lovrinović, Nevena. (2014). Surveillance in Brave New World and Nineteen Eighty-Four. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Čađo, Mojca. (2014). Postcolonial Othering in Three Plays by Shakespeare: Othello, Antony and Cleopatra, The Tempest. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Ciglar-Žanić, Janja].

Fogec, Tomislav. (2014). Critical Discourse Analysis of Tabloid Headlines. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Žilić, Tomislav. (2014). Aspects of Class in British and American TV Crime Fiction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Kučinac, Dunja. (2014). Odnos subkulture i suvremene umjetnosti na primjeru zagrebačkih grafita od početka devedesetih godina 20. stoljeća do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Ćurić, Ana. (2014). Arhitekt Viktor Axmann i samostan Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Richter, Mihaela. (2014). Prenamjena vojne arhitektonske baštine na primjeru jahaonice Konjaničke vojarne u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Petrak, Petra. (2014). Opus umjetnice Line Virant Crnčić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Barović, Marija. (2014). Politički aspekti hrvatske umjetnosti 1990-ih na primjeru radova Slavena Tolja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

El Sayed, Hanan. (2014). Apstraktno slikarstvo u Hrvatskoj od 1990. do 2010. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Paškvan, Ema. (2014). Tema ulice u hrvatskoj fotografiji 1920ih i 1930ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Sekulić, Milana. (2014). Utjecaj osobnosti na stavove studenata španjolskog kao stranog jezika prema aktivnostima na satu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Guć, Anamarija. (2014). Analiza pogrešaka u uporabi glagola kod hrvatskih učenika španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Vuković, Barbara. (2014). Prijevod dijela romana “Pessoas como nós” (Margarida Rebelo Pinto) i analiza procesa prevođenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Lanović, Nina].

Nemet, Ana. (2014). A temática da guerra civil em Terra Sonâmbula, de Mia Couto, e Ventos do Apocalipse, de Paulina Chiziane. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Puljan, Dora. (2014). Los estereotipos sobre el espanglish. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Skelin Horvat, Anita and Polić-Bobić, Mirjana].

Butigan, Ivana. (2014). Valor Aspectual nas Perífrases Verbais no Português Europeu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Lanović, Nina].

Kolarić, Ema. (2014). Kulturni aspekti u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana].

Bognar, Ana. (2014). Gramatički sadržaji u nastavi španjolskog kao stranog jezika: Analiza udžbenika na razini A2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Pančevski, Elen. (2014). O carnaval, a música e o futebol – componentes da identidade cultural brasileira. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Brala, Želimir].

Markušić, Josipa. (2014). Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

Dragija, Mirjana. (2014). Romance regional Brasileiro: Mar morto de Jorge Amado. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Ivić, Ines. (2014). A influência cisterciense na cultura medieval de Portugal. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Bojić, Majda].

Kauzlarić, Vedrana. (2014). Capoeira como expressão da cultura afro-brasileira: a transformação de uma atividade marginal em um dos símbolos do Brasil e sua representação na Croácia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Matković Mikulčić, Nika. (2014). O Marquês de Pombal – uma figura histórica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Brala, Želimir].

Primorac, Viktorija. (2014). Modo em orações completivas em português e espanhol. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Lanović, Nina].

Brizić, Mirna. (2014). A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Brala, Želimir].

Tadić, Dora. (2014). Concretismo brasileiro. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Talan, Nikica].

Tesla, Nikolina. (2014). Traduzir Rui Zink. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Lanović, Nina].

Kovačić, Martina. (2014). Traduzir Manuel Alegre: 'O Quadrado e outros contos'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Lanović, Nina].

Obradović, Nikolina. (2014). Traduzir Ricardo Adolfo: um excerto do romance Depois de morrer aconteceram-me muitas coisas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Lanović, Nina].

Belošević, Lucija. (2014). Traduzir João Tordo: excerto do romance O bom inverno. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Lanović, Nina].

Čupić, Nina. (2014). A identidade linguística cabo-verdiana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Brala, Želimir].

Baričić, Ivana. (2014). O lexema cabeça na fraseologia portuguesa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Lanović, Nina].

Čorak, Kristina. (2014). Subordinação temporal em português e croata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Sarić, Daliborka].

Dretar, Sanja. (2014). Komparativna analiza udžbenika iz likovne umjetnosti za prvi razred srednje škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Nestić, Jasmina].

Bužančić, Lucija. (2014). Srednjovjekovna stambena arhitektura 13. i 14. stoljeća u Dioklecijanovoj palači u Splitu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag].

Birač, Andrea. (2014). Engleski perivoj u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Bedenko, Ana. (2014). Povijest izgradnje zagrebačke katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije s posebnim osvrtom na gradnju lađa u 14. i 15. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag].

Budimir, Vanja. (2014). Adaptação dos empréstimos ingleses nas revistas portuguesas de moda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Lanović, Nina].

Husain, Sanja. (2014). Prevođenje frazeoloških cjelina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Oštrec, Branka].

Jahić, Tea. (2014). Angola e a luta pela emancipação nacional. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Brala, Želimir].

Konjuh, Ivana. (2014). Les réactions des apprenants aux componentes culturelles dans l'exemple des médias audiovisuels en fle. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Bikić-Carić, Gorana].

Capković, Davor. (2014). Narativne strategije znanstvene fantastike u književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavličić, Pavao].

Petrušić, Kristina. (2014). Odjek Herderove misli u hrvatskome književnom romantizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Wünsche-Solarić, Marina. (2014). Društvena okolina i strateško odlučivanje: Poslovanje Dr. Oetkera na hrvatskom tržištu : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Štefek, Tea. (2014). Fenomen zagrebačke subotnje špice kao dio javnog života u očima korisnika prostora Bogovićeve ulice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Fadić, Mia. (2014). Analiza ženskog lika u Disneyevim crtićima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Sedlar, Tonja. (2014). Demokratski odgoj i obrazovanje: utjecaj obitelji, škole i medija na političku socijalizaciju varaždinskih srednjoškolaca : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Lovrinčić, Vedrana. (2014). "Ženska kolumna" Jelene Veljače; feminizam i popularna kultura u postsocijalističkom društvenom kontekstu : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Pletenac, Tomislav].

Samardžija, Maja. (2014). Sociološka analiza utjecaja patrijarhata na društvene aspekte ženskog zdravlja : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Bekavac, Ivana. (2014). Utjecaj Drugog vala feminizma na filmsku teoriju - analiza prezentacije ženskih likova u klasičnom i modernom zapadnjačkom filmu : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Matković, Antonia. (2014). Korištenje interneta u svrhu pronalaska partnera: sociološke i psihosocijalne karakteristike korisnika i njihovi motivi : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Landripet, Ivan].

Brodarec, Antonija. (2014). Feministički diskurs u popularnoj kulturi : analiza sadržaja televizijske serije "Seks i grad" : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Išgum, Ivan. (2014). Razvoj lokalne demokracije u Hrvatskoj: Institucionalna reforma izbora lokalne izvršne vlasti kao instrument demokratskog razvitka hrvatskog društva : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Varšić, Nuša. (2014). Poslovna znanja u funkciji regionalnog razvoja: gospodarska diplomacija na primjeru Međimurske županije : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Čukelj, Petra. (2014). Podcjenjivanje uslijed vježbe i utjecaj informiranosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vranić, Andrea].

Lucić, Marko. (2014). Bourdieuova teorija književnog polja i simboličkih borbi: operacionalizacije tehnikama analize društvenih mreža : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Kufrin, Krešimir].

Kobešćak, Matea. (2014). Utjecaj sistemske korupcije na poslovnu klimu u Hrvatskoj : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Bašić, Sunčana. (2014). Socijalna isključenost dugotrajno nezaposlenih : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Erić, Ivana. (2014). Sociološka analiza objektivnosti u feminističkoj teoriji stajališta : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Capković, Davor. (2014). Feministički pristup ženskom sudjelovanju u automobilizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Senkić, Matea. (2014). Poslovna znanja i kulturni turizam: studija slučaja dubrovačkih luksuznih vila : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Kufrin, Krešimir].

Gospodnetić, Iva. (2014). Time perspective and job performance. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Borac, Ana. (2014). Validation of the Questionnaire of sensitivity to distractors while taking the test. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ljubotina, Damir].

Anić, Ana. (2014). Dispositional employability, perceived employability and job search intensity among unemployed persons. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Maslić Seršić, Darja].

Kiseljak, Dražena. (2014). The impact of stereotype threat on mathematics performance based on gender and the level of fear of mathematics. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Livljanić, Antonia. (2014). The factors of false reasoning in simple math problems. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Peuc, Monika. (2014). Women's consumer and impulsive behaviour in different phases of menstrual cycle. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Rančić, Dunja. (2014). Testing differences in personality traits and alcohol consumption among persons engaged in the classical and metal music. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Butković, Ana].

Sušanj, Ivana. (2014). The relationship between bullying, self-esteem, school achievement and empathy among elementary school children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Pavlin-Bernardić, Nina].

Vidović, Anja. (2014). Priming in temperature perception. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ivanec, Dragutin].

Vincelj Bele, Lana. (2014). Attitudes toward euthanasia and their predictors – dark triad, emotional empathy and religiosity. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Vuger, Ružica. (2014). Relationship between health locus of control, self-efficacy and health behaviors. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Brković, Irma].

Medojević, Vedrana. (2014). Važnost vršnjačkih prijateljskih veza i prosocijalnog ponašanja u dječjem domu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy. [mentor Hrvatić, Neven].

Mitrović, Marko. (2014). Översättning av filmvetenskapliga texter från svenska till kroatiska och från kroatiska till svenska: magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Tomić, Janica and Novoselec, Zvonimir].

Jakas, Antonija. (2014). Institucionalni pristup u resocijalizaciji poremećaja u ponašanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy. [mentor Hrvatić, Neven].

Sambolić, Sanja. (2014). Seksualna različitost kao dio prava na obrazovanje - implikacije za odgojno-obrazovnu praksu: diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy. [mentor Hrvatić, Neven and Bartulović, Marija].

Kalčić, Marko. (2014). L'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement du FLE : quels usages possibles des réseaux sociaux?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Franić, Ivana].

Pintarić, Marija. (2014). Percieved homework effort in mathematics. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Vlahović-Štetić, Vesna].

Šepčević Sudar, Anja. (2014). Sense of parental competence and stress in preschoolers' parents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Keresteš, Gordana].

Pucak, Marija. (2014). Testing evolutionary hypotheses of sex differences in jealousy in online infidelity. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Buško, Vesna].

Kirigin, Dora. (2014). Differences in perfectionistic self-presentation, explicit and implicit self-esteem between postive and negative perfectionists. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita and Jelić, Margareta].

Oppenheim, Anja. (2014). Perfectionism and anxiety sensitivity as risk factors for depression in children and young adolescents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Šprem, Bojana. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Grüner, Herbert; Kleine, Helene; Puchta, Dieter; Schulze, Klaus-P. (2009): Kreative gründen anders! Existenzgründungen in der Kulturwirtschaft. Ein Handbuch. Bielefeld: transcript Verlag. S. 23-37. // Hrvatski izvornik: Bezić, Nada (2012): GLAZBENA TOPOGRAFIJA ZAGREBA OD 1799. DO 2010. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo. str. 218-233.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Karavidović, Tena. (2014). Rimske keramičke svjetiljke iz istraživanja na Trgu Vladimira Nazora u Osijeku 1982. god.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Budim, Žan. (2014). Tipologija nalaza starčevačke kulture s lokaliteta Bukovlje - Igrač. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Lapić, Jelena. (2014). Utjecaj okoliša na nastanak telova u istočnoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Burić, Marcel].

Prelčec, Darija. (2014). Problem Ahhiyawe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tomas, Helena].

Maković, Maja. (2014). Ilustracije u knjigama u srednjovjekovlju i renesansi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Samman, Dunja. (2014). Prikaz i usporedba arhivističkih i knjižničarskih standarda za opis gradiva/građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana and Rajh, Arian].

Lončarić, Ivana. (2014). Romantički koncepti u djelu Ede Popovića "Priručnik za hodače". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Dobrić, Sen. (2014). Zaklade kao oblik organizirane filantropije u muzejima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Ćorić, Domagoj. (2014). Bibliobusna služba kao važan čimbenik u sustavu Knjižnica grada Zagreba: komunikacijsko-informacijski aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mladenović, Martina. (2014). Sisački Stari grad u novom tekstualnom ruhu i mom duhu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Harabalja, Leira. (2014). Usporedba južnoslavenskih književnosti u UDK sustavu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Kovač, Zvonko].

Kušanić, Silvija. (2014). Pregled i usporedba knjižnično-informacijskih sustava narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Paškvan, Ema. (2014). Muzej Turopolja: od poslanja do vizije budućnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Vidaković, Boris. (2014). Utjecaj razvoja informacijskih tehnologija na razvoj društva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Draženović-Pleša, Maja. (2014). Projekti u knjižnici: Na primjeru Dječjeg odjela Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Mandarić, Gorana. (2014). Autobiografska proza Vesne Parun. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Šivak Ledić, Evica. (2014). Uporabni tekstovi u nastavi hrvatskoga i njemačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Kišić, Željka. (2014). Interpretacija i metodički pristup tragičnim i komičnim elementima u zbirci pripovijetki „Mi smo za pravicu“ Slavka Kolara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Trubics, Lilla Anna. (2014). Mađarske teme u političko-izvjestiteljskim i književnim djelima Marije Jurić Zagorke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Vusilović, Maja. (2014). Melankolični bestijarij u opusu Marije Čudine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Ravlić, Irena. (2014). Dva medija - dva Buicka. Usporedba romana Miljenka Jergovića "Buick Rivera" i filma "Buick Riviera" Gorana Rušinovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Franjić, Dragana. (2014). Dva mosta – dva pisca – jedna priča (Ivo Andrić i Josip Mlakić). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Hadžić, Magdalena. (2014). Priče i pričanja o djetinjstvu: folkloristička analiza narativnih praksi o djetinjstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina].

Ćubelić, Marija. (2014). Splitski govor u osnovnoškolskoj nastavi promatran s dijalektološkog i metodičkog aspekta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Menac-Mihalić, Mira and Jurčić, Marko].

Rosandić, Dorotea. (2014). Psiholingvističko razmatranje metafora u mentalnome leksikonu hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Linguistics. [mentor Samardžija, Marko and Erdeljac, Vlasta].

Skomrak, Antonija. (2014). Varijante u Brozovićevoj teoriji standardnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Kvaternik, Boris. (2014). Postmodernizam u prozi Marka Marciuša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Drveni, Ana. (2014). Purizam u NDH na temelju službenih jezičnih savjeta Hrvatskoga državnog ureda za jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Detelj, Gabrijela. (2014). Likovi u komedijama Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Fališevac, Dunja].

Bedi, Valentina. (2014). Usporedba kategorije roda u hrvatskome i hindskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Krnic, Krešimir and Pišković, Tatjana].

Klarić, Tihana. (2014). Interpretacija i metodički pristup odnosima moći u drami "Bez trećega" Milana Begovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Ban, Anamaria. (2014). Autobiografska proza Gorana Tribusona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Koletić, Ivana. (2014). Stilistika stripa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Filipović, Luja. (2014). Informacijska pismenost u visokoškolskom kontekstu: primjer Filozofskog fakulteta u Rijeci. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Biljan, Marija. (2014). Konstrukcije identiteta na primjerima međunarodnih migranata u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Hornstein Tomić, Caroline and Rajković Iveta, Marijeta].

Šimek, Tena. (2014). Prikaz 90-ih godina u suvremenim udžbenicima povijesti – kulturnoantropološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Ribarić, Anja. (2014). Uloga krsnika u liječenju stanovništva sjeverne Istre u dvadesetom stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Pavlić, Mateja. (2014). O značenju i upotrebi antropometrijskih mjera u poljskom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Grbić Jakopović, Jadranka and Pintarić, Neda].

Pavlović, Kristina. (2014). „Domaća hrana“: simbol identiteta i svakodnevna praksa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Mesić, Milan].

Lajtman, Katarina. (2014). Kulturna analiza ljubavnih i obiteljskih veza na primjeru Dana zaljubljenih u postsocijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rubić, Tihana].

Krnjak, Tea. (2014). Mogućnosti proizvodnje znanja u okvirima obrazovnih institucija o dječjim vicevima kao folklornom žanru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Đaković, Branko and Marković, Jelena].

Pigac, Oskar. (2014). Arheološka interpretacija crteža u Vinodolskom zakoniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir].

Kotromanović, Ivana. (2014). Prikaz Kristovih čuda u ranokršćanskoj umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šimić-Kanaet, Zrinka].

Kolar Doklaja, Jelena. (2014). Varaždinske tiskare od 16. do kraja 19. stoljeća: prijedlog za izradu mrežne stranice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Balošić, Pokabell. (2014). Feminism in Croatia and Russia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Čelić, Željka].

Grgurić, Irena. (2014). Arapsko proljeće - 4. val demokratizacije?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan].

Marković, Adrijan. (2014). Socijetalne dimenzije islamskog fundamentalizma u okviru arapsko-izraelskog sukoba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Kolar, Emilija. (2014). Položaj i uloga žene u crkvi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Banović, Marija. (2014). Češko školstvo u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka].

Dorotka, Duje. (2014). How bodies remember: tattoos made in the YPA as a figure of memory. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Potkonjak, Sanja].

Mađerčić, Petra. (2014). Odnos religije i medija: primjer scijentologije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Belaj, Marijana and Nikodem, Krunoslav].

Rusac, Nikolina. (2014). Kulturnoantropološki i muzeološki pristupi tematizaciji industrijskog nasljeđa socijalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Potkonjak, Sanja and Babić, Darko].

Prpić, Damir. (2014). Usporedba aztečkog mita o Quetzalcoatlu s majanskim mitovima o K'uk'ulkanu i Q'uq'umatzu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Čargonja, Hrvoje].

Sedlar, Tonja. (2014). Koncept doma i nostalgija među petrovačkim Rusinima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Pužar, Maksin. (2014). Festivalizacija nematerijalne kulture u Istri na primjeru Pićna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Kelemen, Petra and Babić, Darko].

Hustić, Karla. (2014). Etnoarheologija paleolitičkih šamanskih praksi kroz primjer materijalne i duhovne ostavštine mongolskih nomadskih naroda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor and Potkonjak, Sanja].

Maček, Martina. (2014). Kulturna geografija trgovačkih centara; primjer Arena Centra Zagreb kao nemjesta s elementima mjesta i javnog prostora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Buturajac, Anamarija. (2014). Hrvatska nogometna reprezentacija i nacionalni identitet: analiza dnevnog tiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Kalčić, Marko. (2014). Didgeridoo: ancient instrument in conteporary culture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Tkalčić, Marina. (2014). Vile i vilinska pedagogija u novopoganskim duhovnostima u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Skendžić, Jelena. (2014). Portret žene: (de)konstrukcija rodnih stereotipa na primjeru časopisa Svijet. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Potkonjak, Sanja and Gulin Zrnić, Valentina].

Grizbaher, Vedran. (2014). Simboličko nasilje u reklamama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Bukovčan, Tanja].

Uzelac, Kristina. (2014). Kulturnoantropološka promišljanja trga - primjer zagrebačkog Trga Petra Preradovića ili Cvjetnog trga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Banić, Monika. (2014). Procesi u oblikovanju identiteta Čeha u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Grbić Jakopović, Jadranka and Ivanković, Katica].

Marušić, Petra. (2014). Društvena konstrukcija plaže na primjeru Seasplash festivala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Kelemen, Petra and Kardov, Kruno].

Banić, Marta. (2014). Heidegger i umjetnost - uvođenje u dijalog mišljenja i pjesništva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Čačinovič, Nadežda].

Radiković, Nataša. (2014). Marxov pojam povijesnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Veljak, Lino].

Gonan, Mia. (2014). Rodni stereotipi u popularnoj kulturi u Jugoslaviji do kraja sedamdesetih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Galić, Branka].

Jurčan, Jasmina. (2014). Kodiranje intimnosti: od kôda do problema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Čačinovič, Nadežda].

Horvat, Ana. (2014). Quineov problem neodređenosti prevođenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Lauc, Davor].

Rajsz, Vanja. (2014). Odgovornost za ne-ljudska živa bića : između znanja, morala i antropocentrističkog egoizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Čović, Ante].

Stanić, Sofija. (2014). Eutanazija s bioetičkog stajališta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Jurić, Hrvoje].

Milanković, Željka. (2014). Etički aspekti prikaza nasilja u filmskoj umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Čović, Ante and Jurić, Hrvoje].

Vračar, Ana. (2014). Sestrinstvo u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Philosophy. [mentor Jurić, Hrvoje and Bukovčan, Tanja].

Gavrilović, Nataša. (2014). Depression, emotional intelligence and locus of control. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Arambašić, Lidija].

Čuljak, Morana. (2014). Ekološka kriza i kritika tehničke civilizacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Jurić, Hrvoje].

Špoljarić, Irena. (2014). Motivational beliefs in natural sciences learning. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Pavlin-Bernardić, Nina].

Klarić, Mia. (2014). Etika i novinarstvo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Jurić, Hrvoje].

Bahun, Ivana. (2014). Intimate relationships in context: relationship between stress, coping and relationship satisfaction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Huić, Aleksandra].

Bodlović, Lana. (2014). Biotechnological and Ethical Aspects of Human Cloning. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Jurić, Hrvoje].

Ciković, Irena. (2014). Specizam i anti-specizam: teorijsko i praktičko razmatrajnje principa jednakosti vrsta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Jurić, Hrvoje].

Dekanić, Adela. (2014). Sustav personalističko - funkcionalističke pedagogije Stjepana Matičevića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Pedagogy. [mentor Raunić, Raul and Komar, Zvonimir].

Žuljević, Martina. (2014). Uloga filozofije u razvoju kritičkoga mišljenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Raunić, Raul and Zagorac, Ivana].

Bubalo, Iva. (2014). Attitude of homosexual people towards bisexual women and bisexual men. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Gašpar, Marija. (2014). Odnos održivog razvoja i nacionalne sigurnosti iz perspektive kritičkih sigurnosnih studija: primjer Europske unije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko].

Čehulić, Mateja. (2014). Politika i reforme obrazovanja: analiza ideoloških prijepora oko kurikuluma u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Sociology. [mentor Bagić, Dragan and Spajić-Vrkaš, Vedrana].

Biglbauer, Sonja. (2014). Anxiety sensitivity as a vulnerability factor for the development of panic disorder. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jurin, Tanja].

Jeličić, Nikola. (2014). Kritika mehanicističkog poimanja prirode kroz paradigmu ekoloških pokreta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Cifrić, Ivan].

Jenjić, Petra. (2014). Pitanje višestrukog identiteta druge generacije hrvatske dijaspore u Kanadi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Mesić, Milan and Rajković Iveta, Marijeta].

Buljan, Iva. (2014). Nove informacijske tehnologije i pitanje intelektualnog vlasništva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology. [mentor Lažnjak, Jasminka].

Bočina, Nina. (2014). Perfectionistic Self – Promotion and Barriers to Help – Seeking. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Lauri Korajlija, Anita].

Mađerčić, Petra. (2014). Odnos religije i medija: primjer scijentologije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Belaj, Marijana and Nikodem, Krunoslav].

Dragojević, Ema. (2014). The role of social dominance, right-wing authoritarianism and gender role beliefs in explaining the modern prejudice towards homosexuals. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Feldman, Eva. (2014). Modern prejudices among students towards gay men and lesbians. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Kamenov, Željka].

Frančić, Janja. (2014). The relations between infidelity in romantic relationship with some aspects of relationship, dimensions of adult attachement and dimensions of personality. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jelić, Margareta].

Galešić, Dario. (2014). Altruistic lying and agreeableness: Examination of their relationship and it's application in professional selection. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Parmač Kovačić, Maja].

Gregov, Iva. (2014). Attitudes Toward Transsexualis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Iličić, Lucija. (2014). Testing criterion validity of the attitudes scale of integrity test. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jerneić, Željko].

Jakšić, Marija. (2014). Psychological determinants of counterproductive academic behavior: personality traits, implicit motives and attitudes toward dishonest behavior. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Galić, Zvonimir].

Janković, Darija. (2014). Gađenje kao mehanizam za izbjegavanje patogena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Hromatko, Ivana].

Janžek, Martina. (2014). Achievement goals, self-esteem and self-hendicapping at elementary school students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Pavlin-Bernardić, Nina].

Jurman, Joško. (2014). The knowledge and attitudes of experts in treatment of transsexual individuals. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Korman, Matija. (2014). The role of sleep in regulation of emotional reactivity. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Tadinac, Meri].

Kraljević, Sandro. (2014). Manifestation of the Dark Triad of personality in consummation of psychoactive drugs and risk sexual behavior. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Jokić-Begić, Nataša].

Krilanović, Ana. (2014). The correlation between proactivity and personality traits. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Butković, Ana].

Lacković, Emanuel. (2014). The relationship between motivational beliefs with academic procrastination and behavioral engagement. Diploma Thesis. Filozofski fakul