Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Browse by Document type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Departments | No Grouping
Jump to: Chair of Anthropology | Department of Information Science > Chair of Archivistics | Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature | Department of Indology > Chair of Indology | Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Jewish studies | Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature | Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature | Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature | Department of Information Science > Chair of book and publishing | Department of Information Science > Chair of knowledge organization | Department of Information Science > Chair of librarianship | Department of Information Science > Chair of media and communicology | Department of Information Science > Chair of museology and heritage management | Department of Information Science > Chair of natural language processing, lexicography and encyclopedic science | Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics | Department of Archaeology | Department of Art History | Department of Classical Philology | Department of Comparative Literature | Department of Croatian Language and Literature | Department of East Slavic Languages and Literature | Department of English Language and Literature | Department of Ethnology and Cultural Anthropology | Department of German Language and Literature | Department of History | Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature | Department of Indology | Department of Information Science | Department of Italian Language and Literature | Department of Linguistics | Department of Pedagogy | Department of Philosophy | Department of Phonetics | Department of Psychology | Department of Roman Languages and Literature | Department of Sociology | Department of South Slavic Languages and Literature | Department of West Slavic Languages and Literature | Library
Number of items: 5320.

Chair of Anthropology

Šipetić, Luka. (2018). Utjecaj mitološkog sadržaja na Junga i jungovce. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka and Heršak, Emil].

Buntak, Marija. (2018). Nietzscheovo poimanje tijela – Apologija plesa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Bogdanić, Luka].

Ogresta, Mario. (2018). Vision Quest. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Heršak, Emil].

Renko, Lorena. (2018). Representations of the dialogue concerning the right to helth and reproductive, health and disease identities. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Grbić, Jadranka and Špoljar Vržina, Sanja].

Sikora, Ana. (2018). Medical and technological alterations for 21st century people. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Polšek, Darko].

Hriberski, Diana. (2017). Artikulacija mita. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Heršak, Emil].

Biser, Anja Victoria. (2017). Representation and construction of the female subject(ivity) through the history of anthropology and ethnology and cultural anthropology. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel and Gulin Zrnić, Valentina].

Vukotić, Vigor. (2017). Use of religion for attracting new fighters to the Islamic state. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana and Kulenović, Tarik].

Stančec, Ivan. (2016). Promatranje sa sudjelovanjem i insajderska perspektiva istraživanja nasilja. Kritički pregled metodoloških pristupa i srodnih etičkih i epistemoloških problema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Potkonjak, Sanja].

Tripalo, Rafaela. (2016). Konstruiranje i dekonstruiranje identiteta: osobni narativi triju generacija bosansko-hrvatske obitelji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Hornstein Tomić, Caroline and Pletenac, Tomislav].

Petak, Mirna. (2016). Upotreba konoplje: etnološko-antropološki i bioetički aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Heršak, Emil and Pletenac, Tomislav].

Ivko, Igor. (2016). Tibet u imaginaciji Zapada: reprezentacijske prakse na primjeru Tibeta od kolonijalnog doba do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Potkonjak, Sanja].

Mudrinić, Adrijana. (2016). (Re)construction of the concept of childhood through history and contemporary society. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Pedagogy. [mentor Pletenac, Tomislav and Šagud, Mirjana].

Molnar, Marcela. (2016). Modeli porijekla anatomski modernih ljudi: antropološka i arheološka građa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Janković, Ivor].

Kalčić, Martina. (2016). Privatisation, health care and health of female workers in Shipyard 3. May – an anthropological analysis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Špoljar - Vržina, Sanja].

Čuljak, Morana. (2016). Mythological meaning of a tree. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Heršak, Emil].

Rončević, Anamaria. (2016). Teorije o prapovijesnoj umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Heršak, Emil].

Matić, Lucija. (2016). Ballets Russes - Performance and the Body. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Nogués-Pedregal, Antonio Miguel and Pletenac, Tomislav and Hornstein Tomić, Caroline].

Špalková, Sabina. (2016). Češka dopunska škola u Zagrebu od 1922. do 1940. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rajković Iveta, Marijeta and Heršak, Emil].

Barac, Dajana. (2016). Heimatverlust, Zugehörigkeit und Sprache Erfahrungen ehemaliger Kriegsflüchtlinge aus Bosnien und Herzegowina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Hornstein Tomić, Caroline].

Bijelić, Aleksandar. (2015). Islamic gold dinar: past, present and future of gold money. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Kulenović, Tarik].

Bauk, Martina. (2015). Povijest duhana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Heršak, Emil].

Stanić, Danijel. (2015). Virtualna i proširena stvarnost i pitanje identiteta u virtualnim svjetovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Heršak, Emil and Pavlina, Krešimir].

Kuka, Mateja. (2015). Simbolički aspekti arhitekture na filmu: žanr antiutopijske znanstvene fantastike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Toš, Igor].

Nožinić, Snježana. (2015). Koliko video nasilje utječe na stvarno nasilje? : antropološka rasprava o subliminalnim porukama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Polšek, Darko].

Karinčić, Leila. (2015). Anthropology of women and feminist interventions within the science of anthropology. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav and Potkonjak, Sanja].

Mirković, Jasmina. (2015). Lijepa naša, vaša: konstrukcija nacionalne imaginacije kroz pogled drugog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Šimanović, Tia. (2015). Youth entertainment in Croatia: Behind the scenes of summer music festivals. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Pedagogy. [mentor Hornstein Tomić, Caroline and Spajić-Vrkaš, Vedrana].

Blagojević, Marina. (2015). Zatvorene zajednice – kritički osvrt na kulturni fenomen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Lilek, Jelena. (2014). Poremećaj slušne pažnje i vidne percepcije djevojčice s cerebralnim oštećenjem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Phonetics. [mentor Mildner, Vesna].

Biljan, Marija. (2014). Konstrukcije identiteta na primjerima međunarodnih migranata u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Hornstein Tomić, Caroline and Rajković Iveta, Marijeta].

Juraić, Silvija. (2014). Fleksibilizacija radnih odnosa i prekarni rad: servisi za čišćenje u Hrvatskoj - antropološki pogled. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Kulenović, Tarik].

Bunčić, Lana. (2013). Utopijsko mišljenje i društvena promjena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Hromadžić, Hajrudin].

Ercegovac, Lucija. (2013). Bioarheološke karakteristike osoba pokopanih u crkvi svetog Jeronima u Štrigovi tijekom kasnog srednjeg i ranog novog vijeka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Novak, Mario].

Vahtar, Dorijan. (2013). Programske inovacije i govor nastavnika: diskurzivna analiza grupnih intervjua. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology. [mentor Spajić-Vrkaš, Vedrana and Pletenac, Tomislav].

Department of Information Science > Chair of Archivistics

Zovko, Ivana. (2017). Sigurnost i računarstvo u oblaku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Juričić, Vedran].

Zovko, Ivana. (2017). Digitization of orchids collection Botnical Institute in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Stančić, Hrvoje].

Milić, Nikolina. (2017). Digitization project of Savez drustava “Nasa djeca” archive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Krstanović, Marina. (2017). Sustav digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar: platforma Islandora i sheme deskriptivnih metapodataka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Zlodi, Goran].

Bursik, Mario. (2017). Croatian State Archive (1941-1945) : organization and operations. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje and Hutinec, Goran].

Vočanec, Domagoj. (2017). Designing the archival information system of The Union of Societies Our children Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Pavlina, Krešimir].

Korade, Jurica. (2017). Digitalizacija prostora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Adžaga, Iva. (2017). Analysis of state archive web sites in Croatia : current situation and potential developments in the future. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Pavlina, Krešimir].

Jamić, Mario. (2017). Analiza studija arhivistike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Stančić, Hrvoje].

Gulin, Nika. (2017). History and development of the State Archives in Šibenik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

Lulić, Helena. (2017). Mjere zaštite konvencionalnog i digitalnog arhivskog gradiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Rajh, Arian].

Hrgić, Danijel. (2017). The role of historical science in contemporary archival studies. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

Mikulčić, Matia. (2017). Crowdsourcing in archives. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

Štrbinić, Lovro. (2017). The use of 3D technology for tourism and educational purposes: examples of augmented reality on the Fortress Barone and Virtual Juraj Dalmatinac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Perko, Toni. (2016). Nadzor upravljanja dokumentacijom u farmaceutskim tvrtkama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Rajh, Arian].

Škrabo, Katarina. (2016). Filmski arhivi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Rajh, Arian].

Vuk, Andrija. (2016). Development of archive of Croatian comics. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Vučemilović-Vranjić, Helena. (2016). Copyright as interference in creating the digital market. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Rajh, Arian].

Trbović, Maja. (2016). Utjecaj InterPARES projekata na suvremenu arhivistiku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Plišo, Astrid. (2016). Digitization of audio-visual materials in broadcasting archives. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Knežević, Tomislav. (2016). The impact of information technology on the archiving process. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Mihalić, Kristina. (2016). Treatment procedures and protection of film archival material. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Kudelić, Jelena. (2016). Prisutnost nacionalnih arhiva zemalja članica Europske unije na društvenoj mreži Facebook. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje and Pečarić, Đilda].

Dokić, Nikolina. (2016). Concepts of migration for contemporary archival records. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Pažanin, Iva. (2015). Obrada AV gradiva na primjeru HRT-a. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Peruničić, Vedran. (2015). Arhivi kao mjesto kulture i obrazovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Vipotnik, Martina. (2015). Digital Preservation Systems. Archivematica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Prekratić, Jelena. (2015). Upravljanje zapisima: usporedba norme ISO 15489, modela životnog ciklusa podataka i modela records continuum. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Novalić, Irma. (2015). Arhiv u Dubrovniku – razvoj do pojave arhiva kao samostalne ustanove. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Ćosić, Stjepan].

Stanković, Ana. (2015). Razvoj e-servisa u zdravstvu na području Europske unije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Presečki, Kristina. (2015). Razvoj novih tipova radnih mjesta u suvremenoj arhivistici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Buljan Bašić, Mirena. (2014). Isprava za Vranjic (historiografija i povijesno-diplomatička analiza). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Špiranec, Mladen. (2014). Records management of classified data: example from the defence domain. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Oštarčević, Dijana. (2012). Pravni i praktični problemi u primjeni propisa Europske unije i Republike Hrvatske o dostupnosti spisa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Andri, Tanja. (2011). Školska knjižnica i školski knjižničar u odgoju i obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Špoljar, Davor. (2011). Cijepani litički materijal s prapovijesnog nalazišta Tomašanci-Palača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics
Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature

Radičević, Antonio. (2018). Proza u trapericama u Vojvodini – Memoari jednog makroa u kontekstu stvaralaštva Lászla Végela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature
Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Bene, Sándor and Bogutovac, Dubravka].

Juković, Selena. (2018). Tranzitivizacija u mađarskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Žagar Szentesi, Orsolya].

Vučemilović-Vranjić, Helena. (2017). Nikola Zrinski u hrvatskom književno povijesnom i nacionalnom kanonu (od Ivana Kukuljevića Sakcinskog do Miroslava Krleže). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Bene, Sándor].

Mašić, Josip. (2016). Usporedba mađarskog i hrvatskog slenga sa rječničkim dijelom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Žagar Szentesi, Orsolya].

Maltar, Mirta. (2015). Ikonografska i tekstualna struktura mađarske i hrvatske Syrene. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Bene, Sándor].

Šestić, Martina. (2015). László Nagy - rodopski mađar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Virág, Zoltán].

Jeschke, Lunja. (2015). Mađarska sintaksa u okviru ovisnosne sintakse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Žagar Szentesi, Orsolya].

Čelan, Ivana. (2014). Tetar apsurda u poljskoj i Mađarskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Blažina, Dalibor and Bene, Sándor].

Vitelić, Sandra. (2014). Mađarski jezik u podravskom naselju Ždala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Žagar Szentesi, Orsolya].

Trubics, Lilla Anna. (2014). Odnos hrvatske i mađarske barokne epike: prijevod i adaptacija Mađarska i hrvatska Zrinijada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Bene, Sándor].

Rovčanić, Filip. (2014). Újabb viták a magyar nyelv rokonságáról. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Nádor, Orsolya].

Čengić, Jasenka. (2013). Jezična analiza hrvatskih i mađarskih reklama za pivo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Nádor, Orsolya].

Balen, Ana. (2013). Petőfi Sándor „Felhők“ c. versciklusa akorabeliromantikus irodalom kontextusában. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Bene, Sándor].

Sabljak, Ivana. (2013). Bibliografija prijevoda djela mađarske književnosti na hrvatski književni jezik popis izdanja prijevoda 1945-2012.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Bene, Sándor].

Combaj, Mirta. (2013). Učinski glagoli u mađarskom i njemačkom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Žagar Szentesi, Orsolya and Piškorec, Velimir].

Department of Indology > Chair of Indology

Moćan, Dora. (2018). Buddhist monastic community – past and present. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Krnic, Krešimir].

Roce, Marko. (2018). Krishnaistic Bhakti and its literature. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Andrijanić, Ivan].

Japirko, Hrvoje. (2016). Zen-buddhizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Grabovac, Višnja].

Pavlak, Vedrana. (2015). Bengalska renesansa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Gönc Moačanin, Klara].

Katavić, Katarina. (2015). Forschungsgebiete und Bildungsschwerpunkte der deutschen Indologie. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology
Department of German Language and Literature. [mentor Ježić, Mislav and Magerski, Christine].

Kvaternik, Boris. (2014). Navayāna na Zapadu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Kardaš, Goran].

Vugrin, Carmen. (2013). Odgoj i obrazovanje u staroj Indiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Ježić, Mislav and Posavec, Koraljka].

Srdarev, Mirta. (2013). Canonical image of the Old Indian society according to the Manusmṛti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Ježić, Mislav and Andrijanić, Ivan].

Hrkač Pavlaković, Sanja. (2013). Radža Rām Mohan Roy - prvi indijski reformator. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Gönc Moačanin, Klara].

Gjurkin, Iva. (2012). Značaj i razvoj Naṭarāje od Cidambarama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Gönc Moačanin, Klara].

Čiča, Nataša. (2011). Marginalne skupine u gradu Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology. [mentor Čaldarović, Ognjen].

Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Jewish studies

Petrac, Lorena. (2018). Judeomalajalamski : kulturno-povijesni pregled. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Jewish studies. [mentor Krnic, Krešimir and Da-Don, Kotel].

Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature

Borovec, Mirna. (2018). The Death of Romanovs : from Myth to Reality. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Department of History. [mentor Ograjšek Gorenjak, Ida and Čelić, Željka].

Košutić, Matea. (2018). The Concept of Anger in English and Russian: a Comparative Analysis of Corpus-Based Data and Data Collected from Native Speakers = Koncept ljutnje u engleskom i ruskom jeziku: usporedba korpusnih podataka i podataka prikupljenih od izvornih govornika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Barčot, Branka].

Grobenski, Jelena. (2017). Horse leitmotif in Mikhail Lermontov’s oeuvre (on the material of “A hero of our time” and Poetry). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Užarević, Josip].

Novak, Maja. (2016). Predodžbe o Sovjetskom Savezu u hrvatskoj književnosti 1948-1981. god.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Kolanović, Maša and Peruško, Ivana].

Krleža, Palmira. (2016). The visual arts in the works of N. V. Gogol. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Vojvodić, Jasmina].

Jurčević, Marijana. (2015). The end of samizdat and unofficial communication: the case of S. Dovlatov. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Vidmarović, Natalija].

Vlahov, Ana. (2015). Political aspects of Zakhar Prilepin's fiction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Peruško, Ivana].

Crneković, Mateja. (2015). Phraseological units with the components mačka, mačak; кошка, кот; gata, gato and its derivatives in Croatian, Russian and Portuguese language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Fink Arsovski, Željka and Lanović, Nina].

Obradović, Nikolina. (2015). Jargonisms and teen slang based on book Daj mne! by Irina Denezhkina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Čelić, Željka].

Belošević, Lucija. (2015). Художественные и языковые особенности либретто оперы П. И. Чайковского Пиковая дама. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Vidmarović, Natalija].

Jurković, Viktorija. (2013). Conflict resolution theories – application to the Russo-Chechen relations. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Čelić, Željka].

Vučinić, Darijana. (2013). Uloga kulturnog podteksta u književnom prijevodu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Vidmarović, Natalija].

Jurić, Iva. (2013). Umjetničke osobitosti prijevoda na hrvatski jezik kratke priče Krumpirasti vilenjak V. Nabokova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Vidmarović, Natalija].

Vidak, Jure. (2013). М. Гоголь у контексті України. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Jvegnij, Paščenko and Vojvodić, Jasmina].

Tihomirović, Zoran. (2012). Social causes and consequences of terrorist activites in the Caucasus in the post-Soviet period. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Department of Sociology. [mentor Bilandžić, Mirko and Vojvodić, Jasmina].

Komerički, Mirjana. (2010). Образ истерички у Ф. М. Достоевского и В. Брюсова. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Benčić-Primc, Živa].

Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature

Jurčić, Olga. (2018). Terminologiska problem i översättning av texter om arkeologi från kroatiska till svenska och från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Novoselec, Zvonimir].

Jelušić, Ana. (2017). Tempus i olika texttyper vid översättning mellan kroatiska och svenska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Turkalj, Adriana. (2017). Konceptuella metaforer för negativa känslor i kroatiska och svenska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Stanojević, Mateusz-Milan].

Rajsz, Elena. (2017). Översättning av IT-termer från svenska till kroatiska och omvänt. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Badić, Edin. (2017). Culture-Specific items in Jens Lapidus’ Snabba Cash and its translations into English and Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Pavlović, Nataša].

Ljubas, Sandra. (2017). Felanalys av maskinöversättningar av svenska texter till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Simeon, Ivana].

Oršanić, Nika. (2017). Översättning av passiva konstruktioner från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Ečimović, Adela. (2017). Terminologiska problem vid översättning av texter om konservering-restaurering mellan svenska och kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Profeta, Sara and Zalesky, Bodil and Špikić, Marko].

Momirski, Lana. (2016). Översättning av arkitektonisk terminologi från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Zalesky, Bodil and Botica, Dubravka].

Stanko, Zorana. (2016). Sportkollokationer i svenska och kroatiska: en korpusstudie. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Bekavac, Božo].

Hudoletnjak, Ana. (2016). Namn på svenska helgdagar och högtider: magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka].

Klajzner, Tihana. (2016). Problematiken kring översättning av sammansättningar i svenskan och kroatiskan. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Zalesky, Bodil and Novoselec, Zvonimir].

Dobrosavljević, Helena. (2016). Problem vid översättning av texter i turistbranschen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Zalesky, Bodil].

Babić, Romana. (2016). Översättning av kulturspecifika uttryck i tidningstexter : masteruppsats. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Jurić, Darijana. (2016). Svenska idiomatiska uttryck i översättning till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Šečić, Korana. (2016). Grammatikinlärning i svenska som främmande språk : magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna].

Keber, Irena. (2016). Artighetsprincipen i svenskan och kroatiskan : en metalingvistisk undersökning av åldersgruppen 18-35 år. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Skelin Horvat, Anita].

Kežić, Valentina. (2016). Översättning av prepositionsfraser mellan svenska och kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Pavić, Barbara. (2016). Impact of Social Media on Youth Language in Swedish and Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna].

Mileta, Iliana. (2016). Några särdrag hos filmtextning från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Šarić, Ivana. (2016). Svenska pronomen med en ospecificerad referent i översättning mellan svenska och kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Nestić, Elizabeta. (2015). Översättning av institutionsnamn från svenska till kroatiska och från kroatiska till svenska: masterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Grubješić, Iva. (2015). Översättning av passiv från svenska till kroatiska: magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna].

Hršak, Mirna. (2015). Översättning av kulturspecifika element i svenska tidningsartiklar: magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Frakić, Miro. (2015). Performativa aspektens betydelse vid dramaöversättning. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Zalesky, Bodil].

Stanetti, David. (2015). Översättning av kulturspecifika uttryck om vardagsliv. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Zalesky, Bodil].

Mitrović, Marko. (2014). Översättning av filmvetenskapliga texter från svenska till kroatiska och från kroatiska till svenska: magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Tomić, Janica and Novoselec, Zvonimir].

Veršić, Vanja. (2014). Ortnamn i svensk-kroatisk översättning: magisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Zalesky, Bodil].

Žic, Luka. (2014). Översättning av neologismer och verkspecifika termer. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Korbar, Iva. (2013). EU:s och EU medlemländernas språkpolitik med hänsyn till invandrarspråk: migisterarbete. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Skelin Horvat, Anita and Antunović, Goranka].

Božek, Tea. (2013). Syntaktisk komplexitet vid översättning av texter i olika stilar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novoselec, Zvonimir and Zalesky, Bodil].

Matijanić, Anja. (2013). Översättning av socio-politiska kulturspecifika begrepp från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Hrastić, Ivana. (2013). Tillämpning av transposition i olika texttyper. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Novak Milić, Jasna and Zalesky, Bodil].

Župarić, Sofija. (2013). Benämningar på kroppsdelar och deras metaforiska polysemi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka].

Luketić, Pavle. (2013). Översättning av institutionsnamn mellan kroatiska och svenska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka].

Grundler, Mišo. (2012). A Comparative Analysis of English and Croatian Translations of Stieg Larsson's Män som hatar kvinnor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Pavlović, Nataša].

Profeta, Sara. (2012). Meningslängd i olika texttyper vid översättning från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka].

Škarica, Lidija. (2012). Morfosyntaktisk utveckling från urnordiska till moderna skandinaviska språk. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Maček, Dora].

Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature

Rede, Elizabeta. (2018). Topkapı Palace. Life in the Ottoman court. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Kursar, Vjeran].

Nježić, Dorja. (2018). Pjesnički imaginarij divanske književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Abadžić Navaey, Azra].

Mijatović, Nina. (2018). A contrastive analysis of Turkish deictic elements bu, şu and o and their English translational equivalents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Kerovec, Barbara].

Bečić, Lamija. (2018). Somatski frazemi u turskom jeziku i njihovi hrvatski prijevodni ekvivalenti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Kerovec, Barbara].

Vranić, Ana. (2018). The role and importance of the village institutes in Turkish literature. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Abadžić Navaey, Azra].

Kichl, Leon Jakov. (2018). The semantic analysis of lexemes related to the domain of touch and feeling in the Turkish language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Kerovec, Barbara].

Glasnović, Ana. (2017). Boje kao sastavnica turskih poslovica i frazema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Kerovec, Barbara].

Granić, Ema. (2016). Računalna analiza leksika u korpusu turističkih tekstova u turskome jeziku i minimalni vokabular turističkih tekstova turskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Čaušević, Ekrem].

Daničić, Barbara. (2016). Utjecaj Franza Kafke u djelima Hasana Alija Toptaşa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Abadžić Navaey, Azra and Magerski, Christine].

Janković, Marija. (2016). Predodžba o Turcima u Engleskoj u 16. i 17. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Čaušević, Ekrem].

Hržica, Tea. (2016). Osmanska kuhinja i njezin utjecaj na zapadnom Balkanu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Kursar, Vjeran].

Vidić, Mirna. (2016). Medicina u Osmanskom carstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Kursar, Vjeran].

Ranosović, Manja. (2015). Računalna analiza i minimalni vokabular turskoga jezika na primjeru Zakona o strancima i međunarodnoj zaštiti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Čaušević, Ekrem].

Taradi, Kristina. (2015). Ciparsko pitanje: Od turske intervencije do pristupanja južnog dijela otoka Europskoj uniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Kursar, Vjeran].

Savić, Darija. (2015). Simbolizam u sufizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Moačanin, Nenad].

Tutavac, Maja. (2015). Analiza književnog prijevoda s turskog jezika na hrvatski i francuski na primjeru romana Zovem se Crvena Orhana Pamuka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Le Calvé Ivičević, Evaine and Čaušević, Ekrem].

Rakuljić, Tatjana. (2014). Prijevodne varijante turskih modalnosti na –DIr i –mIş u hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Kerovec, Barbara].

Nosetić, Petra. (2013). Njemačko - turski jezični dodiri u Njemačkoj: jezičnobiografska i jezičnosistemska analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir and Čaušević, Ekrem].

Vlašić, Anđelko. (2013). Pokušaji uspostave diplomatskih odnosa Nezavisne države Hrvatske i Republike Turske (1941-1944). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Čaušević, Ekrem].

Department of Information Science > Chair of book and publishing

Belli Biloslavo, Antea. (2017). E-knjige u osnovnoškolskom obrazovanju : na primjeru hrvatskih školskih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of book and publishing. [mentor Živković, Daniela].

Department of Information Science > Chair of knowledge organization

Pavičić, Dominik. (2017). Kreiranje videoigara kao potpore u prezentiranju znanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of knowledge organization. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Šućur, Marina. (2017). Informacijska pismenost studenata na visokoškolskoj razini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of knowledge organization. [mentor Špiranec, Sonja].

Department of Information Science > Chair of librarianship

Friščić, Mario. (2018). Library and reading room in Kotoriba and the legacy of Joža Horvat. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Fičko, Lucija. (2017). ISBD(NBM) and Consolidated Edition of ISBD : Review and Comparasion of Provisions for the Description of Audiovisual Materials. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Počivavšek, Dora. (2017). Informacijski izvori o knjižnicama stradalim u Domovinskom ratu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Živković, Daniela].

Bitunjac, Ana. (2017). Aktivnosti na dječjim odjelima narodnih knjižnica – dječji odjeli Knjižnica Grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Ivanjko, Tomislav].

Pendo, Ana. (2017). Istraživanje informacijske pismenosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku: usporedna analiza studenata društvenog i umjetničkog područja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Špiranec, Sonja].

Jozić, Irena. (2017). Knjižnica Uršulinskog samostana Varaždin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Crvelin, Iva. (2017). Public library Tisno. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Farkaš, Davor. (2017). Spaljivanje knjiga kao oblik cenzure u totalitarnim režimima XX. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Derniković Gospočić, Valentina. (2017). Odabir kvalitetne slikovnice u narodnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Vočanec, Domagoj. (2017). Publication inclusion in academic databases: INFuture conference proceedings. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Vinko, Ivana. (2017). Biblioterapija u knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Darmopil, Kristina. (2017). Uloga školskog knjižničara u prepoznavanju, identificiranju i poticanju darovitosti učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Kolak, Ante].

Katavić, Ivana. (2017). Važnost planiranja u razvoju knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Vrana, Radovan].

Juraga, Martina. (2017). Uloga zavičajnih zbirki narodnih knjižnica u lokalnoj turističkoj ponudi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Vešligaj, Josipa. (2017). Incunabules in the Franciscan monastery library in Nasice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Gregorović, Maja. (2017). Pretraživanje tražilicom Google: od vještine prema kritičkim pristupima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Špiranec, Sonja].

Bunčić, Iva. (2017). Uloga knjižnice u socijalnoj integraciji marginaliziranih skupina s naglaskom na izbjeglice i romsku nacionalnu manjinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Špiranec, Sonja].

Griparić Fable, Ivana. (2017). Working with children and youth in public libraries of Labin, Rijeka and Pula. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Konforta, Tanja. (2017). Utjecaj školske knjižnice i čitalačkih navika na obrazovni uspjeh učenika u OŠ Cvjetno naselje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Adžaga, Iva. (2017). Uništavanje knjižnica u Hrvatskoj tijekom ratnih razaranja: od samostanskih knjižnica srednjeg vijeka do narodnih knjižnica 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Bašić, Domagoj. (2017). Rad knjižničara u osnovnoj školi za učenike s posebnim odgojno obrazovnim potrebama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Ježek, Marija. (2017). Produženi boravak u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Maraković, Zoran. (2017). Nastanak i razvoj tiskarstva u Sisku na kraju 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Živković, Daniela].

Kliska, Tito. (2017). Promotivne aktivnosti narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Italian Language and Literature
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Knorr, Lidija. (2017). Zaštita intelektualnog vlasništva nakon pojave tiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Hučić, Mihaela. (2017). Povezanost školskog knjižničara i učitelja informatike u svrhu informatičkog opismenjivanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics.
(Interdisciplinarni rad nastavnička informatika i bibliotekarstvo.) [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Banek Zorica, Mihaela].

Rep, Jasmina. (2017). Ustroj zavičajnih zbirki narodnih knjižnica u Koprivničko – križevačkoj županiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Maršić, Mila. (2017). Predmetna obrada u zbirkama za jezike i književnosti u knjižnicama filozofskih fakulteta u Hrvatskoj: praksa i iskustva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Špiranec, Sonja].

Ferlindeš, Josip. (2017). Teorijsko utemeljenje knjižničarstva i informacijske znanosti u filozofiji informacije Luciana Floridija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Špiranec, Sonja].

Stjepanović, Marta. (2016). Zaštita knjižnične građe u slučaju prirodnih katastrofa – primjer Općinske narodne knjižnice Drenovci. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Lipovac Matić, Dijana. (2016). Čitateljske navike djece od 5. do 8. razreda: istraživanje provedeno na učenicima u Osnovnoj školi Rivarela Novigrad u šk. god. 2014./2015.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Bakarić, Ivana. (2016). Digitalne zbirke pisane baštine u knjižnicama u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Vrana, Radovan].

Franotović Pečarić, Antonija. (2016). Knjižnične usluge za beskućnike: iskustva u SAD-u i Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Habazin, Dorja. (2016). Školske knjižnice i knjižničarstvo kao pomoć pri obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Vitić, Ana. (2016). Programs for seniros in Croatian public libraries. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Ribarić, Ana. (2016). Oscillations in using the services of Rijeka City Library as a result of infrastructural changes. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Kolaković, Dijana. (2016). Zavičajna zbirka Narodne knjižnice i čitaonice Buzet – građa za retrospektivno popunjavanje fonda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Brakus, Rene. (2016). Organisation of digital library using open source code. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Stančić, Hrvoje].

Santo, Kristian. (2016). Digitization practice and services for visually impaired students at the University of Zagreb and examples from abroad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Stančić, Hrvoje].

Malogorski, Martina. (2016). Platforme za prodaju i posudbu e-knjiga u Hrvatskoj i svijetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Alinčić, Dajana. (2016). Stavovi o lektiri i čitalačke navike srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana and Banek Zorica, Mihaela].

Vragolov, Josipa. (2016). Zdravstveni i građanski odgoj i obrazovanje u osnovnoškolskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Dizdarević, Palma. (2016). The regional collection Bjelovariana with a specific review on editions published by Čvor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Živković, Daniela].

Violić, Tatjana. (2016). Aktivnosti školske knjižnice Osnovne škole „Lapad“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Lenac Legac, Katarina. (2016). Uloga školske knjižnice i aktivnosti školskog knjižničara u procesu odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pavić, Lara. (2016). Promidžba narodnih knjižnica Primorsko-goranske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Vrana, Radovan].

Žeželj, Valentina. (2016). Uloga Interneta u promociji narodnih knjižnica i čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Vrana, Radovan].

Mikec, Valentina. (2016). The need for redefining contemporary public library buildings and spaces: example of the „Fran Galović“ public library in Koprivnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Hrgovan, Mateja. (2016). Central libraries of national minorities with special emphasis on the Ukrainian national minority in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Klarić, Marina. (2016). Taktilna slikovnica na dječjim odjelima narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Markolini, Nives. (2016). Knjiga kao simbol u svetim spisima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Fabris Gasparini, Staša. (2015). Nakladništvo u Istri za vrijeme Habsburške Monarhije i Kraljevine Italije: Od suživota do cenzure. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Živković, Daniela].

Department of Information Science > Chair of media and communicology

Ćosić, Nikolina. (2017). Tehnologije u obrazovanju i nastava informatike u RH. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of media and communicology. [mentor Lauc, Tomislava].

Ille, Morana. (2016). Mediji u stranom vlasništvu - upravljanje informacijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of media and communicology. [mentor Tuđman, Miroslav].

Department of Information Science > Chair of museology and heritage management

Matijević, Tea. (2018). Dokumentacijska fotografija u Muzeju grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Zlodi, Goran].

Korbus, Petra. (2017). Hrana kao baština na primjeru mediteranske prehrane hrvatskog dijela Jadrana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Stublić, Helena].

Vinko, Ivana. (2017). Oblikovni elementi izložaba iz perspektive osoba s invaliditetom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Vujić, Žarka].

Ježek, Marija. (2017). Fizički i intelektualni pristup muzejima u Zagrebu 1999. – 2017. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Vujić, Žarka].

Petričević, Ana-Marija. (2017). Živi Atelje Dajht Kralj – djelovanje u virtualnom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Zlodi, Goran].

Mikeli, Paula. (2017). Komunikacija plakatima u baštinskim institucijama: primjer projekta „Peace Poster Gallery“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Vujić, Žarka].

Katalinić, Ena. (2017). Interpretacija svakidašnjice sedamdesetih godina na primjeru proze u trapericama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Babić, Darko].

Ponoš, Lorena. (2017). Kuća Antuna Branka Šimića kao prostor oblikovanja kulturnoga pamćenja pjesnikova lika i djela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Babić, Darko and Coha, Suzana].

Šimunec, Anica. (2017). Castles and manors as generators of development: economic (non)use of castles and manors of Varazdin County. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Babić, Darko].

Samovojska, Robert. (2017). Dark tourism as a commodification of heritage of suffering and pain. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Vujić, Žarka and Stublić, Helena].

Štrbinić, Lovro. (2017). Projekti uređenja šibenskih tvrđava i analiza samoodrživosti tvrđave sv. Mihovila. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Babić, Darko].

Lišnić, Nina. (2016). Muzej kao sredstvo integracije migranata i promoviranja kulturne različitosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Vujić, Žarka].

Pleša, Paula. (2016). Etika i etički kodeks u muzejima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Stublić, Helena].

Junger, Marina. (2016). Eko-muzej Štefanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Babić, Darko].

Department of Information Science > Chair of natural language processing, lexicography and encyclopedic science

Kuna, Ivana. (2017). Altmetrija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of natural language processing, lexicography and encyclopedic science. [mentor Vrana, Radovan].

Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics

Zovko, Ivana. (2017). Sigurnost i računarstvo u oblaku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Juričić, Vedran].

Zovko, Ivana. (2017). Digitization of orchids collection Botnical Institute in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Stančić, Hrvoje].

Hasanić, Selmir. (2017). Alati i tražilice za pretraživanje korpusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

Hučić, Mihaela. (2017). Povezanost školskog knjižničara i učitelja informatike u svrhu informatičkog opismenjivanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics.
(Interdisciplinarni rad nastavnička informatika i bibliotekarstvo.) [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Banek Zorica, Mihaela].

Labazan, Iva. (2017). Motivacija nastavnika zagrebačkih srednjih škola u primjeni e-učenja u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Havidić, Marija. (2017). Business intelligence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Juričić, Vedran].

Carek, Vedran. (2017). Upotreba audio i video tehnologije u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Pavlina, Krešimir].

Jamić, Mario. (2017). Analiza studija arhivistike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Stančić, Hrvoje].

Plišo, Astrid. (2016). Umjetna opća inteligencija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Lopina, Vjera].

Marković, Vlatka. (2016). Moodle u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Pavlina, Krešimir].

Zeman, Karlo. (2016). Asinkrona i sinkrona komunikacija u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Stanić, Danijel. (2015). Virtualna i proširena stvarnost i pitanje identiteta u virtualnim svjetovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Heršak, Emil and Pavlina, Krešimir].

Department of Archaeology

Tomac, Goran. (2018). Mezolitički lovci u špilji Žukovici na otoku Korčuli. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Vukosavljević, Nikola and Radović, Siniša].

Piškorić, Josip. (2018). Mikenske kočije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tomas, Helena].

Čulina, Ivana. (2018). Žrtvovanje djece u prapovijesti Europe i Bliskoga Istoka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Klaić, Josip. (2018). Zaštita, konzervacija i prezentacija zidnog oslika u arheološkom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Miloglav, Ina].

Lovrić, Mateja. (2018). Imaginarij klasične mitologije u romanima o Harryju Potteru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Milićević Bradač, Marina].

Jelenić, Vera. (2018). Italski importirani predmeti na istarskim nekropolama starijeg željeznog doba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje].

Matić, Vesna. (2018). Revizija antičke zbirke Muzeja otoka Brača u Škripu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Matijević, Vinka].

Škunca, Antonija. (2017). Antički motivi na zagrebačkim pročeljima : odabrani arhitektonski radovi Franje Kleina i arhitektonskog biroa Grahor i Klein. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Milićević Bradač, Marina].

Lasić, Silvija. (2017). Pitanje kontinuiteta u ideji oblikovanja ženskih figura u paleolitiku i neolitiku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Čizmić, Adnan. (2017). Izgubljene rimske legije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Demicheli, Dino].

Giacometti, Emilia. (2017). Prerada maslina u antici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Kaić, Iva].

Dobra, Kristina. (2017). Paleolitička stijenska umjetnost na području južnog Urala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor].

Španiček, Vatroslav. (2017). Kronologija muških grobova japodske kulture tijekom željeznog doba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje].

Vrljac, Ante. (2017). Obrada keramičke građe sa zaštitnog iskopavanja lokaliteta Danilo Bitinj iz 1992. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Glavinić, Blaž. (2017). Mitovi o osnutku Rima na rimskom novcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Pavlović, Ana].

Stingl, Sebastijan. (2017). Novovjekovni nabožni predmeti iz grobova oko crkve sv. Nikole biskupa u Žumberku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir and Azinović Bebek, Ana].

Kramberger, Julia Katarina. (2017). Pribor za izradu tekstila u starijem željeznom dobu na prostoru Požeške kotline. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje].

Oroz, Antonia. (2017). Kasnosrednjovjekovna utvrda kod crkve Blažene Djevice Marije u Donjoj Glogovnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir and Tkalčec, Tatjana].

Lukić, Katarina. (2017). Kasnoantičke fibule i ukrasni predmeti iz Verušeda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir].

Grbavac, Krešimir. (2017). Centurioni u rimskoj provinciji Dalmaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Demicheli, Dino].

Tomić, Stjepan. (2017). Problem prelaska sa spaljivanja mrtvih na polaganje mrtvih tijela na području bivše rimske provincije Dalmacije i Karpatske kotline u 8. i 9. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir].

Dragović, Suzana. (2017). Usporedba sportske opreme u antici i danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Pavlović, Ana].

Udovičić, Maša. (2017). Kronologija ranosrednjovjekovnih crkvenih groblja na području sjeverne Dalmacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja and Petrinec, Maja].

Maloča, Valentina. (2017). Parentium - antički grad i spomenici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Kaić, Iva].

Vuković, Zvjezdan. (2017). Boleraska faza badenske kulture na primjeru lokaliteta Turčišće Gradišće II. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Šimić, Dora. (2017). Istraživanja u Kominu 1982.-1984.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Šprem, Katarina. (2016). Litički materijal iz Mujine pećine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor].

Triplat, Jurica. (2016). Razvoj obavještajnih sustava i službi u Rimu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Sanader, Mirjana].

Klasnić, Marijana. (2016). Ranosrednjovjekovna fortifikacijska arhitektura u gradovima bizantske Dalmacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja].

Kordić, Nikolina. (2016). Prstenje od 4. do 6. stoljeća na prostoru Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Kaić, Iva].

Grgurić, Željka. (2016). Prikazi žena na etruščanskim urnama i sarkofazima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Kaić, Iva and Pavlović, Ana].

Budić, Filip. (2016). Ženska božanstva na Jadranu u odnosu prema grčkim mitovima o Jadranu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Milićević-Bradač, Marina].

Kiš, Martina. (2016). Sličnosti i razlike prikaza životinja na ranokršćanskim podnim mozaicima Akvileje i Herakleje Lincestis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Sanader, Mirjana].

Meštrović, Nera. (2016). Neolitizacija sjeverne Hrvatske i pojava starčevačke kulture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Panza, Petar. (2016). Metalurgija rane bronce na prostoru Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Durman, Aleksandar].

Sabljić, Andrej. (2016). Utjecaj metala na religiju u prapovijesti s naglaskom na područje današnje Rumunjske i Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Težak-Gregl, Tihomila and Manea-Grgin, Castilia].

Šućur, Tea. (2016). Prijelaz srednjega u gornji paleolitik na gorju Altaj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor].

Vučičić, Sanda. (2016). Ranosrednjovjekovni lokalitet Vaćani - Laluše: bioarheološka analiza osteološkog materijala i arheološki kontekst. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja and Šlaus, Mario].

Idžaković, Andrea. (2016). Nezakcij u antici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Kaić, Iva].

Dreshaj, Merita. (2016). Komparativna analiza zavjetnih spomenika s područja Liburna i Delmata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Demicheli, Dino].

Mikić, Margareta. (2016). Kasno brončano doba na novogradiškom području. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Ložnjak Dizdar, Daria and Potrebica, Hrvoje].

Podrug, Roza. (2016). Medicina u rimskoj vojsci. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Sanader, Mirjana].

Kunac, Ivana. (2016). Potravlje u antičkom razdoblju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šimić-Kanaet, Zrinka and Pavlović, Ana].

Čujkević-Plečko, Mia. (2016). Crteži na nalazima iz Šandalje II: mogućnost simboličnog izričaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor].

Žile, Eva. (2016). Ranosrednjovjekovna arhitektura i skulptura s područja dubrovačke Pustijerne – stilsko-kronološka i prostorna analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja].

Rep, Luka. (2016). Analiza eneolitičkog litičkog skupa nalaza s lokaliteta Ivandvor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šošić Klindžić, Rajna].

Beželj, Jelena. (2015). Publius Cornelius Dolabella. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Demicheli, Dino].

Kusik, Vladimir. (2015). Rimske vojne postrojbe na dunavskom limesu u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj and Demicheli, Dino].

Vuković, Miroslav. (2015). Upotreba bespilotnih letjelica u arheologiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Miloglav, Ina].

Baričević, Ivan. (2015). Rimska Marsunija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Bubić, Vinka].

Moguš, Valentina. (2015). Društveno raslojavanje u ranom neolitiku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila and Kulenović, Igor].

Radmilović, Ana. (2015). Neolitizacija na Sredozemlju - Franchthi, Grotta dell'Uzzo i Vela spila u kontekstu prijelaza na neolitik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Franković, Filip. (2015). Uloga prikaza lovaca u formiranju identiteta u kasnom brončanom dobu Egeide. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tomas, Helena].

Pavlek, Barbara. (2015). Heraklo i Herakleje na Sredozemlju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Milićević-Bradač, Marina and Bricko, Marina].

Žaja, Dijana. (2015). Srednjovjekovna groblja u sjevernoj Dalmaciji - tragom arheoloških istraživanja fra Luje Maruna krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Jarak, Mirja and Petrinec, Maja].

Sivrić, Ida. (2015). Arheološka analiza osteološkog materijala starčevačke kulture s nalazišta Vinkovci-Ervenica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Hincak, Zdravka and Burić, Marcel].

Vukušić, Lea. (2015). Ritualno-socijalno značenje megalitskih grobnica na Sardiniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Kovačević, Nikola. (2015). Prehrana stanovnika otoka Korčule u kasnome neolitiku na primjeru špilje Žukovice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila and Radović, Siniša].

Gostinski, Nina. (2015). Tipologija rimskih naušnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Milićević-Bradač, Marina].

Divić, Anton. (2015). Teorijske osnove eksperimentalne arheologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šošić-Klindžić, Rajna].

Šešuk, Valentina. (2015). Mozaici episkopalnog kompleksa u Poreču. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Sanader, Mirjana].

Kralj, Marija. (2015). Keramički materijal antičkog Topuskog iz istraživanja 2012. i 2013. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šimić-Kanaet, Zrinka and Kaić, Iva and Roksandić, Danijela].

Ivanek, Karlo. (2015). Srednjovjekovna sakralna arhitektura Varaždinsko-topličkog dekanata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir and Tkalčec, Tatjana].

Lokner, Tea. (2015). Tipologija bojnih sjekira starijega željeznoga doba na prostoru međuriječja Save, Drave i Dunava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje].

Barbir, Antonela. (2015). Litički materijal s podvodnog srednjopaleolitičkog nalazišta Kaštel Štafilić – Resnik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor and Miko, Slobodan].

Pivac, Tara. (2015). Bioantropološka analiza srednjovjekovnog groblja kod crkve sv. Marije u Blizni. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Hincak, Zdravka and Filipec, Krešimir].

Vukov, Mirna. (2014). Tegule s pečatom Pansiana iz Arheološkog muzeja u Splitu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Barić, Assia. (2014). Ritualna uloga pčelarstva u egejskom brončanom dobu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tomas, Helena].

Franić, Tomislav. (2014). Keramički materijal iz sloja SJ 252 s arheološkog lokaliteta Sv. Kvirin u Sisku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šimić-Kanaet, Zrinka].

Vrbanc, Pavel. (2014). Cohors VIII voluntariorum civium romanorum na području rimske provincije Dalmacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Karavidović, Tena. (2014). Rimske keramičke svjetiljke iz istraživanja na Trgu Vladimira Nazora u Osijeku 1982. god.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tončinić, Domagoj].

Budim, Žan. (2014). Tipologija nalaza starčevačke kulture s lokaliteta Bukovlje - Igrač. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Lapić, Jelena. (2014). Utjecaj okoliša na nastanak telova u istočnoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Burić, Marcel].

Prelčec, Darija. (2014). Problem Ahhiyawe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Tomas, Helena].

Pigac, Oskar. (2014). Arheološka interpretacija crteža u Vinodolskom zakoniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir].

Kotromanović, Ivana. (2014). Prikaz Kristovih čuda u ranokršćanskoj umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Šimić-Kanaet, Zrinka].

Hustić, Karla. (2014). Etnoarheologija paleolitičkih šamanskih praksi kroz primjer materijalne i duhovne ostavštine mongolskih nomadskih naroda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor and Potkonjak, Sanja].

Hustić, Karla. (2014). Etnoarheologija paleolitičkih šamanskih praksi kroz primjer materijalne i duhovne ostavštine mongolskih nomadskih naroda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Archaeology. [mentor Potkonjak, Sanja and Karavanić, Ivor].

Matković, Marina. (2013). Kasnosrednjovjekovne utvrde novogradiškog kraja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Filipec, Krešimir and Tkalčec, Tatjana].

Rakvin, Marta. (2013). Prostor Moslavine tijekom kasnog brončanog i starijeg željeznog doba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology. [mentor Potrebica, Hrvoje and Ložnjak Dizdar, Daria].

Mokrović, Tomislav. (2013). Kult grčkog heroja Diomeda na istočnoj obali Jadrana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology
Department of Classical Philology. [mentor Demicheli, Dino and Bricko, Marina].

Špoljar, Davor. (2011). Cijepani litički materijal s prapovijesnog nalazišta Tomašanci-Palača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of Archivistics
Department of Archaeology. [mentor Težak-Gregl, Tihomila].

Department of Art History

Ivor, Kranjec. (2018). Historical Landscape of the Barbat Area on the Island of Rab, Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurković, Miljenko].

Anjoš, Helena. (2018). Virtual museums and the visual arts teaching. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Alviž, Josipa].

Strunje, Petar. (2018). The Venetian port of call in Spalato. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Gudelj, Jasminka].

Mišetić, Jelena. (2018). Illustrator Svjetlan Junaković. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Saradžić, Adriana. (2018). The integration of school and museum in teaching Visual Arts on the subject of EXAT 51. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Nestić, Jasmina and Dulibić, Frano].

Blaži, Antonio. (2018). Vilko Gliha Selan's illustration for children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Špoljar, Tanja. (2018). Povijest Spomen-područja Jasenovac: od ustaškog logora do mjesta pamćenja i zaborava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Moser, Mateja. (2018). Destruction and restoration of the Franciscan church in Vukovar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Pavlinić, Maja. (2018). Architecture of the countryside estates of the Patačić family. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Botica, Dubravka].

Bratković, Antonija. (2018). Juraj Ĉulinović's paintings in National gallery in London. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Trška, Tanja].

Mamić, Antonia. (2018). Dekor pokojnika u ranokršćanskom razdoblju na tlu Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Milinović, Dino].

Zadravec, Toni. (2018). Drag performance as a subversive artistic practice in contemporary Croatian art. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Škofač, Jurica. (2018). Očuvanje i revitalizacija tradicijske arhitekture na primjeru Vukčeve iže u Letovaniću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Kralj, Marina. (2018). Interpolation of Academy of music in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko and Tomas, Ivana].

Radić, Ivana. (2018). Problem of preservation and revitalization of Šibenik’s city fortifications. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Grubišak, Helena. (2018). Photography of Petar Dabac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka].

Dvoržak, Ivan. (2018). Likovni prikazi na novcu rimskih careva iz sisačke kovnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Milinović, Dino].

Škulac, Margareta. (2018). Influence of Paris fashion on women´s dress culture in Zagreb from 1890 to 1918. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka].

Pažur, Sanja. (2018). Oltari Sebastijana Petruzzija iz zagrebačke katedrale. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Hrlić, Marina. (2018). Konzervatorsko-restauratorski radovi na ikonostasima Jovana Četirevića Grabovana na području Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko and Bralić, Višnja].

Petričević, Ana-Marija. (2018). Modernist elements in the scenographies of Božidar Rašica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Petrović, Martina. (2018). Female figure in the ouvre of Frano Kršinić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka].

Petrović, Martina. (2018). Komercijalizacija javnog prostora ulica u središtu grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Vukić, Jana].

Mirić, Anja. (2018). Development of archival service in the Socialist Republic of Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

Tvrtković, Loredana. (2018). The Euphrasian Basilica in Poreč: research, conservation and museological presentation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Špikić, Marko and Stublić, Helena].

Cvetko, Doris. (2018). The problem of interpretation and valorization of the interior of the City Café in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Svalina, Ana. (2018). Justus Lipsius's treatise from collection of National and University Library in Zagreb as an example of humanistic revelation of amphitheaters. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Gudelj, Jasenka].

Šimunović, Luja. (2018). GEFF (Genre film festival) 1963 − 1970: contextual and theoretical intersection. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Njirić, Marija. (2018). History of the town of Ston and reconstruction after the 1996 earhquake. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Gudelj, Jasenka and Špikić, Marko].

Mandić, Marija. (2018). Stone sculpture in Ivan Jakob Altenbach's oeuvre. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Breber, Božica. (2018). Conservation plan - castle Poznanovec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Jurčević, Ivana. (2018). Parish church of St. Michael Archangel in Cerna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko and Botica, Dubravka].

Novak, Dajana. (2018). Sculptoral works by Antonio Michelazzi and Sebastiano Petruzzi in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Hlebec, Tatjana. (2018). Vitraji osječke konkatedrale svetih Petra i Pavla. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Bratušek, Vedran. (2018). The Comics of Dalibor Talajić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Ogresta, Barbara. (2018). Renaissance Theater and Scenography in dramas in Dubrovnik : project teaching proposal. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nestić, Jasmina and Grmača, Dolores].

Furdek, Tajana. (2018). Ammianus Marcellinus as a source for visual culture of the IV. century. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Milinović, Dino].

Vukušić, Iva. (2018). Tripo Kokolja´s Works in the Dominican Convent Collection in Dubrovnik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Trška, Tanja].

Korbus, Petra. (2017). Collection of the parish of the Assumption of Virgin Mary in Kloštar Ivanić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Češkić, Mirela. (2017). Interdisciplinarnost u nastavi likovne umjetnosti: utjecaj predrafaelita na umjetnost i kulturu 19. i 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Alviž, Josipa].

Tuđa, Tea. (2017). Barokni dvorci u Oroslavlju : povijest izgradnje i problemi očuvanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko and Botica, Dubravka].

Žimbrek, Ivana Mihaela. (2017). Department Stores in Zagreb during Socialist Yugoslavia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Art History. [mentor Grdešić, Maša and Damjanović, Dragan].

Trojak, Vanja. (2017). Odore i atributi ranosrednjovjekovnih vladara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Maraković, Nikolina].

Tomino, Emanuela. (2017). Apoksiomen – hrvatski atleta u kontekstu zaštite podvodne arheološke baštine cresko-lošinjskog arhipelaga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Križanec, Tea. (2017). Poučavanje likovne umjetnosti u virtualnom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Alviž, Josipa].

Jerković Lourenço, Nada. (2017). Conservation aspects of portuguese chain of history buildings adapted to hotels (pousadas) and their public presentation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Ćorić, Franko and Vujić, Žarka].

Došen, Lena. (2017). Cultural significance and construction of identity in contemporary Croatian fashion photography. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Art History. [mentor Grdešić, Maša and Dulibić, Frano].

Santrić, Marta. (2017). Guided observation of an artwork as a method in visual art education. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Alviž, Josipa].

Peleh, Ivana. (2017). Grafički dizajn Alfreda Pala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Vidas, Vivijana. (2017). English heritage: osnove konzerviranja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Barković, Iva. (2017). Chapel of st. Mary of Loreto in Pogančec in the context of sacral architecture at the end of the 18th century in the northwest Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Botica, Dubravka].

Poljak, Ines. (2017). Cultural landscape of Zrin mountain. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Vuksanović, Nika. (2017). Interpolacije Igora Emilija u riječkom Starom gradu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Kušter, Tihana. (2017). From plague and fire : votive churches of Royal free city of Varaždin.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Šourek, Danko].

Dubroja, Ana. (2017). Architecture in Opatija 1844. - 1918.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Kurtović, Ileana. (2017). Presentation models of secessionist architecture in Zagreb case study on example of Kallina house and Pilar&Mally&Bauda house. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Petrović, Nada. (2017). The reception of discussions on the relation between modern architecture and monument protection on Days for Conservation (Tage für Denkmalpflege) in conservation work of Gjuro Szabo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Mikec, Valentina. (2017). Self-portrait and selfie : proposal of project-based learning in teaching of visual arts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Nestić, Jasmina].

Galić, Anđela. (2017). Zadar's residential arhitecture of the 1950's and 1960's. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Slavić, Tomislav. (2017). Art historical and urbanistic analysis of the historical centre of Virovitica and it's conservation-restauration projects. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Krizmanić, Lucija. (2017). The conservation and restoration of tapestries in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko and Bralić, Višnja].

Demark, Nikolina. (2017). Jacopo Barozzi da Vignola's Treatise in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Gudelj, Jasenka].

Zovko, Luka. (2017). Juriceo brothers´painting artwork of the Island of Krk. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Trška, Tanja].

Slaviček, Natalija. (2017). Zidni oslik i inventar dvorske kapele u Ludbregu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Benić, Nada. (2017). Votive monuments and veneration of anti-peste saints in Dubrovnik from the XIVth to XVIIth century. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marinković, Ana].

Rončević, Anamaria. (2017). Problems with reconstructing immovable heritage in the second half of 20th century in Europe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Papa, Marija. (2017). Old town in Ozalj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Botica, Dubravka].

Damjanović, Marija. (2017). Artistic topography of the island of Rab: Lopar, Supetarska Draga, Kampor and Kalifront. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurković, Miljenko].

Baričić, Gabrijela. (2017). Franciscan monastery and the church of St. Peter the Apostle in Cernik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko and Botica, Dubravka].

Stamać, Maruša. (2017). Animirani film Vatroslava Mimice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Res, Zrnka. (2017). The Agony in the Garden in the works of the Roman, Venetian and Bolognese school of painting : Taddeo Zuccaro – Jacopo Bassano – Guercino. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Trška, Tanja].

Kovačić, Jelena. (2017). The dramain secondary school education and teaching: methodical-didactic proposals for practice in teaching visual art and Croatian language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Art History. [mentor Alviž, Josipa and Slavić, Dean].

Dražić, Ivana. (2017). Franciscan monastery and the Holy Trinity church in Slavonski Brod. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Botica, Dubravka].

Koljanin, Ana-Marija. (2017). Problem arhiva Tomislava Gotovca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Ivić, Anja. (2017). Three examples of adapting residential architecture of the Diocletian’s palace in the conservation opus of Jerko and Tomislav Marasović, 1955-1965. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Marković, Sara. (2017). Renaissance art in Dubrovnik: project course for the high school subject Visual Arts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Nestić, Jasmina and Trska, Tanja].

Barać, Kristina. (2017). Pokušaji obnove zagrebačkog Kaptola kao simboličkog središta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko and Toš, Igor].

Jurjević, Lina. (2017). Zidni oslik viteške dvorane dvorca Brežice i barokno zidno slikarstvo sjeverozapadne Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Čop, Ornela. (2017). Exhibition posters of the Museum of arts and crafts in Zagreb from 1950s to the present. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka].

Baličević, Josipa. (2017). Franc and Krištof Andrej Jelovšek in the context of Central European wall painting of baroque period. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Župan, Petra. (2017). Urban Development of Rab: Middle street. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurković, Miljenko].

Marković, Eva. (2017). Parishchurchof St. Cross in Ogulin: monographic overview. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Kolonić, Ana. (2017). Renaissance and Baroque paintings on glass slides: photo library of the Department of Art History in the first half of the 20th century. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Trška, Tanja].

Fabijanić, Bartol. (2016). Društvena uloga dizajna i primijenjenih umjetnosti na primjeru izložbene manifestacije Zagrebački salon od 1960-ih do 1990-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Galjer, Jasna].

Gašpar, Martina. (2016). Arheološki muzej Narona : povijest istraživanja, konzerviranje arheološkog lokaliteta i prezentiranje muzejske građe : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko and Turković, Tin].

Popara, Fanny. (2016). Alessandro Vittoria i maniristička skulptura u Dalmaciji : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Rajić, Tina. (2016). RZU Podroom: Oblici djelovanja i komunikacije s javnošću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka and Vujić, Žarka].

Savić, Raša. (2016). Izvaninstitucionalna suvremena kustoska praksa na primjeru Galerije Nova od 1975. godine do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Gavran, Martina. (2016). Barokni oltari i crkveni namještaj u katedrali sv. Terezije Avilske u Požegi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Medvešek, Marta. (2016). Revitalizacija i zaštita urbanističke i arhitektonske cjeline naselja Trnsko u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Kordić, Nikolina. (2016). Barokni mramorni oltari u franjevačkim crkvama kontinentalne Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Krolo, Petra. (2016). Umjetnost i moda od osamdesetih godina 20.stoljeća do danas (odabrani prmjeri iz svjetske i hrvatske modne produkcije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Zvrko, Tea. (2016). Česme i fontane ljetnikovaca na području dubrovačke Astareje i Primorja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Novalić, Irma. (2016). Zaštita industrijske baštine na primjeru sklopa Segestice u Sisku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Novak, Zrinka. (2016). The Church of St. Donat – high school student’s project within the Visual Arts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Nestić, Jasmina and Maraković, Nikolina].

Klarić, Iva. (2016). Valorisation of the cultural heritage of Medvednica Nature Park and suggested cultural tour. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Ćorić, Franko and Babić, Darko].

Bijelić, Marija. (2016). Razvoj rapske Donje ulice i njene stambene arhitekture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurković, Miljenko].

Momirski, Lana. (2016). Problemi u zaštiti i valorizaciji najamne stambene zgrade Kuković u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Tatomir, Vladimir. (2016). Revalorizacija arhitektonske i urbanističke cjeline zagrebačkog naselja Zapruđe – istraživanje povijesnog, prostornog i društvenog naslijeđa kroz projekt Muzej Kvarta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Vudrag, Francesca. (2016). Privatne galerije u Zagrebu koje su pokrenute od 1990. do danas, specijalizirane za umjetnost 20. i 21. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Subašić, Jasna. (2016). Zaštita spomenika kulture u Regionalnom prostornom planu južnog Jadrana od 1967. do 1969. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Zlatko, Jurić].

Girin, Kora. (2016). Vizualni identitet glazbene produkcije novoga vala (1977. - 1987.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Volarević, Ira. (2016). Zaštita spomenika kulture u Koordinacionom regionalnom prostornom planu Gornjeg Jadrana od 1970. do 1972. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Počanić, Patricia. (2016). Intervencije umjetnika u javnom prostoru u Hrvatskoj od kraja 1960-ih do početka 1980-ih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka].

Japundžić, Lovro. (2016). Opus Mladena Galića od 1960-ih do 1980-ih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka].

Galović, Valentina. (2016). Konzervatorska teorija u tekstovima Gjure Szabe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Petrović, Bojana. (2016). Restauratorsko-konzervatorske intervencije na dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Matković, Ana. (2016). Konzervatorski sustav u Hrvatskoj, 1945-1960: osoblje, zakonodavstvo, praksa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Klaić, Josip. (2016). Organizacija pejzaža od antike do srednjeg vijeka prostora Cavtata : (antički i kasnoantički Epidaur). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Zeman, Maja].

Naranđa, Laura. (2016). Župna crkva sv.Jakoba st. apostola u Prelogu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Boban, Tihana. (2016). Arhitektura bivše tvornice koža u Zagrebu : sklop zgrada Gliptoteke HAZU. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Tadić, Ljiljana. (2016). Eufrazijeva bazilika u Poreču : projektna nastava iz likovne umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Alviž, Josipa and Maraković, Nikolina].

Vunak Leko, Morana. (2016). Edward Augustus Freeman i dalmatinski spomenici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Mrkšić, Željko. (2016). Tema smrti baroknog razdoblja na primjerima iz knjige emblema Theatrum mortis humanae tripartitum (1682.) Johanna Weicharda Valvasora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Art History. [mentor Šporer, David and Trška, Tanja].

Prica, Matija. (2016). Zgrada pulske pošte. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Štulić, Krisja. (2016). The iconography of St. Bernard of Clairvaux in examples from the art heritage of Dubrovnik : Christ on cross embraces st. Bernard in st. Joseph's Church and miraculuous lactation of st. Bernard in st. Blaise's Church. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Trška, Tanja].

Sopta, Pia. (2016). Naissance et disparition du paysage industriel : site Gredelj à Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Špikić, Marko and Le Calvé Ivičević, Evaine].

Perkec, Marija. (2016). Photography of Mio Vesović. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka].

Đurić, Kristina. (2016). Britanski putopisac i arhitekt Thomas Graham Jackson i dalmatinski spomenici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Čvek, Petra. (2016). Župna crkva Majke Božje Koruške u Križevcima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Botica, Dubravka].

Vondraček, Nela. (2016). Konzervatorsko - restauratorske intervencije arhitekta Franca Minissija na području Sicilije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Vidović, Tajana. (2016). Konzervatorski radovi na bedemima Starog grada u Čakovcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Guić, Juraj. (2016). Zaštita i revitalizacija gradskog bloka 'Badel' : Vlaška ulica, Kvaternikov trg, Šubićeva ulica, Martićeva ulica, Derenčinova ulica u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Putar, Nika. (2016). Lik umjetnika u romanu Povratak Filipa Latinovicza Miroslava Krleže : prijedlog projektne nastave iz srednjoškolskog predmeta Likovna umjetnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Art History. [mentor Protrka – Štimec, Marina and Alviž, Josipa].

Lysenko, Dariia. (2016). Nastavak ikonografskih tradicija Bizanta u ruskim ikonama iz zbirke Ante-Topić Mimare. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Munk, Ana].

Vidović, Iva. (2016). Rekonstrukcija crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Oroshi, Sabina. (2016). Djelovanje Galerije Rigo u Novigradu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Galjer, Jasna and Vujić, Žarka].

Krleža, Palmira. (2016). Lik Bogorodice u kamenoj plastici od 11. do 13. stoljeća na području istočnog Jadrana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Maraković, Nikolina].

Kos, Kristina. (2016). Ranokršćanski i srednjovjekovni kameni relikvijari na istočnom Jadranu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Maraković, Nikolina and Marinković, Ana].

Margetić, Mirta. (2016). Lovro Artuković and Old Masters. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Cvetnić, Sanja and Dulibić, Frano].

Banić, Marta. (2015). Strip opus Dubravka Matakovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Lukavečki, Katarina. (2015). Sinagoga u Koprivnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Grubić, Dario. (2015). Miroslav Šutej – nepoznati i rijetko izlagani radovi iz privatnih i javnih zbirki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Pavlić, Valent. (2015). Urbanizam Zadra u doba principata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Turković, Tin].

Krolo, Katarina. (2015). Povijesni razvoj i konzervatorski aspekti bjelovarske sinagoge. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Kuljašević, Tin. (2015). Kompjuterska grafika Novih tendencija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka].

Stanić, Željo. (2015). Obnova i revitalizacija tvrđave u Slavonskom Brodu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Kalogjera, Eva. (2015). Problemi održavanja i revitalizacije na odabranim primjerima građanskih kuća sa zagrebačkoga Gornjega grada : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Španjol, Marko. (2015). Adaptacija Palače Kvarner u Malom Lošinju za potrebe Muzeja Apoksiomena : od vrednovanja arhitekture i zaštite zgrada do koncepcija ustanove : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko and Vujić, Žarka].

Škrinjar, Martina. (2015). Problemi očuvanja sklopa Rikard Benčić u Rijeci i mogućnosti dokumentacije i prezentacije u digitalnom okruženju : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko and Zlodi, Goran].

Pintur, Anica. (2015). Barokni oltari tipa tabernakul u Zadru : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Horvatin, Tea. (2015). Konzervatorsko-restauratorski radovi na dvorcu Miljana u 20. i 21. stoljeću : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko and Botica, Dubravka].

Ometlić, Željka. (2015). Emblemi i učeni likovni govor : (od XVI. do XVIII. stoljeća). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Cvetnić, Sanja].

Jurković, Ines. (2015). Suvremeni pristupi urbane obnove na primjeru zagrebačkoga Donjeg grada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Špikić, Marko and Čaldarović, Ognjen].

Mićić, Jelena. (2015). Le Gothique de la Renaissance - extraits. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature
Department of Art History. [mentor Marković, Predrag and Le Calvé Ivičević, Evaine].

Škoc, Mirko. (2015). Povijest gradnje dvorca sv. Križ Začretje i konzervatorsko - restauratorske intervencije od 2001. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko and Botica, Dubravka].

Donadić, Petra. (2015). Spomenička plastika Vojina Bakića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka].

Ferenčak, Ivan. (2015). Iluminacije glagoljskih rukopisa prve četvrtine XV. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag and Tomas, Ivana].

Matošin, Matej. (2015). Župna crkva Pohoda Bl. Djevice Marije u Siraču. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Popadić, Staša. (2015). Naručiteljska djelatnost obitelji Janković u Daruvaru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Cvetnić, Sanja].

Brusović, Ksenija. (2015). Kritička recepcija konzervatorsko - restauratorskih radova na zagrebačkom Gradecu 1980-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Radan, Lana. (2015). Tomislav Kolombar, ekspresionistički ilustrator i karikaturist. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Gorup, Tea. (2015). Odnosi urbanog planiranja i zaštite spomenika u zagrebačkom Donjem gradu od 1945. do 1965. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Ivić, Ines. (2015). Crkva Petilovrijenaca u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marinković, Ana].

Pavković, Marko Filip. (2015). Palača Igerčić-Patačić-Annaker-Jelačić – tipologija stambene arhitekture Gradeca u 18. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Botica, Dubravka].

Jelača, Ivana. (2015). Spomenička plastika u Hrvatskoj nakon 1990.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka].

Đikić, Aleksandar. (2015). Palača Sermage u Varaždinu: od stambenoga do galerijskoga prostora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Cvetnić, Sanja].

Popić, Suzana. (2015). Župna crkva Svih svetih u Sesvetama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Trška, Tanja].

Jurković, Ines. (2015). Suvremeni principi urbane obnove na primjeru zagrebačkoga Donjeg grada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Špikić, Marko and Čaldarović, Ognjen].

Prosinečki, Josipa. (2015). Stambena kriza i industrijalizacija građevinarstva u Jugoslaviji.Montažna gradnja u Zagrebu 1950-ih i 1960-ih – montažni sistemi poduzeća Jugomont. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Horvat, Lea. (2015). Vizualne i tekstualne reprezentacije doma u jugoslavenskoj popularnoj kulturi 1960-ih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka and Grdešić, Maša].

Batinić, Neda. (2015). Vrednovanje vojne utvrde u gradu Luxembourgu s obzirom na konzervatorsku i restauratorsku problematiku integracije povijesne građevine u urbanu sredinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Galoić, Snježana. (2015). Slikarstvo Nine Ivančić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Kukić, Ivan. (2015). Rekonstrukcija kijevske crkve svetog Mihajla : interdisciplinarni rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko and Paščenko, Jevgenij].

Žaper, Marta. (2015). Tradicijska stambena arhitektura istočne Slavonije u XIX. stoljeću (s posebnim osvrtom na kasnije primjere i graditeljsku baštinu županjske Posavine). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Dujaković, Goran. (2015). Friedrih Schmidt i restauriranje sv. Marka u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Antolković, Viktorija. (2015). Depiction of Croatian Middle Ages through the Works of History Painting in History Textbooks from the Mid-19th Century to the Present. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of History. [mentor Vedriš, Trpimir and Damjanović, Dragan].

Adžić, Vanja. (2015). Revitalizacija i interpolacija bloka Tkalčićeva-Radićeva-Krvavi most u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Barić, Ana. (2015). Crkva svetih Ćirila i Metoda u Sarajevu, djelo Josipa Vancaša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Beović, Ina. (2015). Slika grada Omiša od 1797. do 1945. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Koranić, Petra. (2015). Prenamjena varaždinskih baroknih palača Herczer i Sermage u muzejske namjene. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko and Botica, Dubravka].

Kos, Doris. (2015). Drveni oltari i skulptura u crkvi Blažene Djevice Marije u Plominu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Kovačić, Ana. (2015). Grupiranje umjetnika u Hrvatskoj : od Gorgone do RZU Podroom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka].

Šlosel, Petra. (2015). Problem očuvanja modernističke arhitekture Zagreba na primjeru nadbiskupskog sjemeništa Jurja Neidhardta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Sekso, Ana. (2015). Mađarski umjetnik Lajos Kassák. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Manzoni, Andrea. (2015). Promjene urbane strukture i svakodnevice u Puntu na otoku Krku od sredine XX. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Špikić, Marko and Lončar, Sanja].

Mićić, Jelena. (2015). Le Gothique de la Renaissance - extraits. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Marković, Predrag and Le Calvé Ivičević, Evaine].

Vajentić, Barbara. (2015). Sir John Gardner Wilkinson u Dalmaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Vukušić, Maja. (2015). Toskanski citati i reljefi s temom Pasije u opusu Jurja Dalmatinca i Nikole Firentinca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Slonjšek, Mirela. (2015). Grand Hotel arhitekta Nikole Dobrovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Matošin, Matej. (2015). Župna crkva Pohoda Bl. Djevice Marije u Siraču. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Maltar, Mirta. (2015). Teaching visual arts at the museum : a work booklet proposal for the first grade of high school. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Nestić, Jasmina].

Burek, Maja. (2014). Crkva sv. Katarine u Zagrebu : projektna nastava iz predmeta likovne umjetnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano and Šourek, Danko].

Mužar, Jelena. (2014). Dijecezanska zbirka Župe Blažene Djevice Marije Snježne na Dubovcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Cvetnić, Sanja].

Petković, Vinka. (2014). Antička Narona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Milinović, Dino].

Obradović, Ivana. (2014). Interdisciplinarnost u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Mitak, Martina. (2014). Hrvatski ilustrator Ivan Antolčić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Šimičić, Nika. (2014). Konzervatorsko-restauratorski projekt za zgradu kraljevskog povlaštenog zagrebačkog parnog i umjetnog mlina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Linarić, Lea. (2014). Župna crkva sv. Jurja mučenika arhitekta Stjepana Podhorskog i sakralna baština Đurđevca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Košćak, Dejan. (2014). Odnos umjetnika i publike na primjeru opusa Marine Abramović. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Gonan, Mia. (2014). Recepcija djelovanja hrvatskih umjetnica na prijelazu devetnaestog u dvadeseto stoljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Marović, Maja. (2014). Dioklecijanova palača : projektna nastava iz predmeta Likovna umjetnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Nestić, Jasmina].

Fabijanić, Mateja. (2014). Suvremene hrvatske umjetnice : Ines Krasić, Ivana Franke, Renata Poljak – projektna nastava iz likovne umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Behaim, Jelena. (2014). Zidne slike u crkvi sv. Mihajla u Stonu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Maraković, Nikolina].

Bujanić, Katarina. (2014). Alegorijske, simboličke i mitološke teme na slikama u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Cvetnić, Sanja and Dulibić, Ljerka].

Ravlić, Irena. (2014). Crkva sv. Marije Magdalene u Čazmi : povjesnoumjetnički prikaz i konzervatorsko-restauratorski projekt. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag].

Čopec, Dunja. (2014). Restauratorska intervencija Hermana Bolléa na franjevačkoj crkvi na zagrebačkom Kaptolu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Bratić, Martina. (2014). Destabilizacija praksi političkih sistema u radovima Sanje Iveković kao model feminističke umjetničke aktivnosti danas: neke perspektive radova Andreje Kulunčić i Sandre Sterle : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Bratić, Martina. (2014). Destabilizacija praksi političkih sistema u radovima Sanje Iveković kao model feminističke umjetničke aktivnosti danas. Neke perspektive radova Andreje Kulunčić i Sandre Sterle.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Kokolj, Dora. (2014). Pokret i gesta u opusu Vanje Radauša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Pavlić, Mateja. (2014). Vizualni identitet suvremene hrvatske glazbene rock i pop produkcije (1990.-2010.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Žile, Eva. (2014). Benediktinska opatija sv. Marije na otoku Lokrumu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag].

Ferenčić, Marijana Paula. (2014). Karikature Joška Marušića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Čolak, Beat. (2014). Graditeljsko-klesarske radionice Andrijića i Petrovića krajem XV. i početkom XVI. stoljeća na dubrovačkom području. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag].

Alibašić, Iva. (2014). Karlovačka Zvijezda : povijest Zvijezde i plan revitalizacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Tamindžija, Jelena. (2014). Uloga privatne kolekcije u polju suvremene umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Grgić, Karolina. (2014). Luka Ilić Oriovčanin - konzervatorsko djelovanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Auguštanec, Saša. (2014). Razvoj urbanizma antičke Salone. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Turković, Tin].

Budimir, Boris. (2014). Sociosemiološka analiza gorgonaških radova Josipa Vanište. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Klasnić, Nataša. (2014). Povijest izgradnje i opremanja župne crkve Pohoda Blažene Djevice Marije u Vukovini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Marušić, Matko Matija. (2014). Monumentalna raspela u crkvama dubrovačkog područja do Tridentskog sabora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Fisković, Igor and Marinković, Ana].

Brodarić, Kristina. (2014). Frankopanski stari gradovi : pitanje očuvanja i prezentacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag and Ćorić, Franko].

Juraić, Silvija. (2014). Politika i nacionalni identitet u poimanju kulturne baštine Hrvatske 1990-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Briški, Lucija. (2014). Modaliteti preobrazbe gotičke arhitekture i arhitektonske plastike na području kontinentalne Hrvatske od 13. do 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag].

Kasunić, Anamaria. (2014). Stari grad Dubovac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Kaponja, Kristina. (2014). Antun Reiner - monografska obrada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Cvetnić, Sanja].

Drveni, Ana. (2014). Urbanistički razvoj grada Bjelovara od osnutka 1756. godine do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Marić, Matija. (2014). Zaštita zbirki grafika i njihova prezentacija u virtualnom okruženju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Art History. [mentor Špikić, Marko and Zlodi, Goran].

Roth, Ivan. (2014). Javni spomenici sv. Ivana Nepomuka u Slavoniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Vodanović, Ines. (2014). Zaštita ambijentalnih vrijednosti u teoriji gradogradnje od Sittea do Giovannonija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Samodol, Mima. (2014). Stambena arhitektura baroknog razdoblja u Splitu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Botica, Dubravka].

Kučinac, Dunja. (2014). Odnos subkulture i suvremene umjetnosti na primjeru zagrebačkih grafita od početka devedesetih godina 20. stoljeća do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna].

Ćurić, Ana. (2014). Arhitekt Viktor Axmann i samostan Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Richter, Mihaela. (2014). Prenamjena vojne arhitektonske baštine na primjeru jahaonice Konjaničke vojarne u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Petrak, Petra. (2014). Opus umjetnice Line Virant Crnčić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Barović, Marija. (2014). Politički aspekti hrvatske umjetnosti 1990-ih na primjeru radova Slavena Tolja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

El Sayed, Hanan. (2014). Apstraktno slikarstvo u Hrvatskoj od 1990. do 2010. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Paškvan, Ema. (2014). Tema ulice u hrvatskoj fotografiji 1920ih i 1930ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Dretar, Sanja. (2014). Komparativna analiza udžbenika iz likovne umjetnosti za prvi razred srednje škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Nestić, Jasmina].

Bužančić, Lucija. (2014). Srednjovjekovna stambena arhitektura 13. i 14. stoljeća u Dioklecijanovoj palači u Splitu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag].

Birač, Andrea. (2014). Engleski perivoj u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Bedenko, Ana. (2014). Povijest izgradnje zagrebačke katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije s posebnim osvrtom na gradnju lađa u 14. i 15. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Marković, Predrag].

Gonan, Lina. (2014). Arhitektura austro-ugarske mornarice u Puli. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Cecelja, David. (2013). Teorijske osnove i uloga kompjutora u umjetnosti na primjeru časopisa Bit International. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Galjer, Jasna and Munk, Ana].

Cecelja, David. (2013). Komparativna analiza udžbenika i priručnika iz likovne umjetnosti za četvrti razred srednje škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Huljina, Petra . (2013). Povijesno – umjetnički i socijalni karakter Lenucijeve potkove u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Damjanović, Dragan and Čaldarović, Ognjen ].

Jerković, Kristijan. (2013). Umjetnička topografija Buzeštine u srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurković, Miljenko ].

Šarčević, Nevenka. (2013). . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dubravka, Botica].

Metić, Ana. (2013). Faksimilska rekonstrukcija crkve Pohođenja blažene djevice Marije u Voćinu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Kopilović, Branimir. (2013). Arhitektura historicizma i secesije u Subotici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Batelja, Petra. (2013). Naručiteljska djelatnost obitelji Erdoedy na području grafa Jastrebarsko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Botica, Dubravka].

Masnjak, Tihana. (2013). Crkva sv. Jakova na Očuri : povijest i perspektive održavanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Badurina Žakan, Antonija. (2013). Turopoljski drveni dvorci: povijesno-umjetnički i konzervatorski problemi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko and Cvetnić, Sanja].

Pretković, Marina. (2013). Tvornica tekstila "Nada Dimić" u Zagrebu - povijesni pregled i problemi revitalizacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Ivanović, Marin. (2013). Konzervatorski i restauratorski zahvati na dubrovačkoj katedrali od 1981. do 1988. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Čudina, Andrea. (2013). Župna crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Sibinju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Šourek, Danko].

Gojković, Sarah. (2013). Simbolika cvijeća na slikama flamanskih i nizozemskih slikara u Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Cvetnić, Sanja and Pasini Tržec, Iva].

Younis, Leila. (2013). Orijentalizam u slikarstvu na primjeru Vlahe Bukovca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Damjanović, Dragan].

Marušić, Ivana. (2013). Villa Kačić Miošić in Brist : history, context and conservation problems. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Marković, Vedrana. (2013). Renesansni prijevodi Vitruvija u zagrebačkim bibliotekama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Gudelj, Jasenka].

Prijić, Sonja. (2013). Povijest i obnova sklopa grkokatoličkog sjemeništa i crkve sv. Ćirila i Metoda na Gornjem gradu u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Ćorić, Franko].

Turković, Martina. (2013). Mjesto srednjoškolskog predmeta Likovna umjetnost u obrazovnom sustavu RH. Analiza satnice i nastavnog plana i programa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Dulibić, Frano].

Vujnović, Andrea. (2013). Theory of Restoration in Italy from 1943 to 1956. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Igrec, Dino. (2013). Urbanistički razvoj Kvaternikova trga u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko].

Šonjić, Pavica. (2013). Marmontova ulica u Splitu : povijesni, urbanistički i konzervatorski aspekti : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History. [mentor Špikić, Marko].

Šimić, Isabell Marijana. (2011). Die Beziehung zwischen Ernst Barlachs Drama und Plastik im Kontext der Literatur und Kunst des deutschen Expressionismus . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Art History. [mentor Bobinac, Marijan and Maković, Zvonko].

Department of Classical Philology

Freiberger, Kristijan. (2018). Usporedba antičkih razmišljanja o jeziku i de Saussureova strukturalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Šoštarić, Petra].

Ćosić, Dajana. (2018). Motiv silaska u podzemlje u grĉkom i latinskom pjesništvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Šoštarić, Petra].

Štefanić, Magdalena. (2018). Kunićeva Himna Cereri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Šoštarić, Petra].

Vasilić, Veronika. (2018). Elije Aristid: Pohvala Rima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven and Čengić, Nina].

Šimić Glasnović, Ana. (2017). Kanconijer prvog hrvatskog petrarkista Pavla Paladinića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Pavlaković, Lana. (2017). Hrotsvithin Dulcitius - prijevod i komentar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vlado].

Tumbas, Karolina. (2017). Robovlasnički sustav stare Grčke na primjerima izvornih tekstova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Šoštarić, Petra].

Markušić, Tamara. (2017). Stihovana korespondencija Urbana Lampredija i dubrovačkih pjesnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Ruščić, Valentina. (2017). Odabrane pjesme Frana Gundulića iz rukopisa Arhiva u HAZU I a 55. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Gazdek, Martina. (2017). Tri elegije u rukopisu RIS 808 V 120 Biblioteke Gregorijanskog sveučilišta u Rimu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Pavlaković, Lana. (2017). Jezična usporedba prvog pjevanja Homerove Odiseje s dva prijevoda na novogrčki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Zafeiraki, Xanthi].

Galović, Tomislav. (2017). Documents in Latin language from the 15th century in the Collectaneum of Bartoli, vol. I-II (Collectanea Bartoliana I-II). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Karapandža, Nataša. (2017). Polemika s mletačkom historiografijom u djelu Libertas perpetua Ragusina ab omni jure Veneti Dominii asserta et vindicata Sebastijana Slade Dolcija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Furdek, Tajana. (2017). Defixionum tabellae: an analysis of Vulgar Latin linguistic features. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vlado].

Nikolić, Satanela. (2016). Položaj liječnika u rimskom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vladimir].

Drmić, Ivana. (2015). De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperatore ad Mohach historia verissima Stjepana Brodarića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Breški, Marina. (2015). Govor Benedikta Staya In funere Friderici Augusti III., Poloniae regis (1764). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Keserin, Aleksandra. (2015). Osobine vulgarnog latiniteta u tekstu Itinerarium Antonina iz Piacenze. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vladimir].

Mrgan, Matea. (2015). Homersko pitanje u djelu Ignjata Đurđevića Homerum nunquam fuisse suspicio. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Bricko, Marina].

Žugić, Anamarija. (2015). Drama Christus iudex Stjepana Tuccia i prijevod Josipa Betondića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology
Department of Comparative Literature.
(U prilogu je Prijepis Betondićeve drame prema rkp. ZKD 200.) [mentor Bratičević, Irena and Čale Feldman, Lada].

Hamedović, Davorka. (2015). Plautova Aulularia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Uremović, Judita. (2014). Solimaidos liber I Ivana Polikarpa Severitana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Gašparović, Dijana. (2014). Oratio in instauratione annua studiorum Ignjata Đurđevića (1703.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Kalaica, Ivana. (2014). Maksimijanova prva elegija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vladimir].

Ozmec, Juraj. (2014). Spis Scriptorum ex regno Sclavoniae a seculo XIV. usque ad XVII. inclusive collectio Baltazara Adama Krčelića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Parat, Josip. (2014). Ekfraza u grčkom i rimskom epskome pjesništvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina and Rezar, Vladimir].

Tabak, Maja. (2014). Povlastice slobodnih kraljevskih gradova iz XIII. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology
Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana and Rezar, Vladimir].

Huzanić, Jelena. (2013). Latinski stihovi Antuna Agića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Dujmović, Tamara. (2013). Znanstveni stil Matije Petra Katančića u djelu Dissertatio de columna milliaria ad Eszekum reperta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Nalis, Josip. (2013). Važniji navodi grčkih pisaca o Dalmaciji do kraja Augustove vladavine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Nalis, Josip. (2013). Citiranje povijesnih izvora u poglavlju Episcopi Corcyrenses VI. sveska Illyricum sacrum. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Mokrović, Tomislav. (2013). Kult grčkog heroja Diomeda na istočnoj obali Jadrana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology
Department of Classical Philology. [mentor Demicheli, Dino and Bricko, Marina].

Bišćan, Mateja. (2012). Latinski stihovi Rafaela Radelje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Bakran, Ema. (2012). Muško-žensko, mrtvo-živo, tamno-svijetlo, pravo-krivo. Tumačenje podudarnih motiva u trima Euripidovim tragedijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Bakran, Ema. (2012). Tumačenje Juvenalove četvrte satire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Vlahov, Antonija. (2012). Pozdravni govor Ambroza Mihetića za mletačkog dužda Pasqualea Malipiera iz 1458.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Bošnjak, Helena. (2012). Marginalije Henrika VIII. u Marulićevu Evanđelistaru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Đurić, Tomislav. (2012). Tri pjesme Ruđera Boškovića iz rukopisne ostavštine u Bancroft library. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Malašić, Darija. (2012). Aristofanovi Vitezovi u kontekstu Peloponeskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Pantar, Nives. (2012). Antun Rozanović: Obrana Korčule od Turaka 1571 : rukopisi Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Pavić, Martina. (2011). Pozdravne formule u "Epistolariju" Ivana Viteza od Sredne. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Perić, Olga].

Glavaš, Zvonimir. (2011). Franjo Trankvil Andreis i njegovo djelo "De rebus in Hungaria gestis ab illustrissimo et magnifico Ludovico Gritti, deque eius obitu epistola". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Gajer, Jelena. (2011). Neobjavljene pjesme Antuna Krše iz rukopisa 392 Znanstvene knjižnice u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Kolarec, Martina. (2011). Tri prigodnice Ivana Stojanovića iz 19. st. u rukopisima 356/II, 555, 824 Znanstvene knjižnice u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Mrnjavac, Josip. (2010). Utjecaj grčkog votivnog epigrama na ciklus Votiva Rajmunda Kunića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina and Rezar, Vladimir].

Šoštarić, Petra. (2007). Ponovljene klauzule antičkih pisaca u epu "De vita et gestis Christi" Jakova Bunića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Pajnić, Maja. (2006). Primjeri suvremene latinske poezije na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Radić, Teo. (2004). Latinske pjesme Frane Mužića iz rukopisa 'Varia Dalmatica' (ZKZD, sign. 25290, ms. 617) . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Vukušić, Luka. (2003). Korespondencija Adama Baričevića i Abrahama Penzela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Perić, Olga].

Jurišić, Višnja. (2002). Exitus illustrium virorum u 15. i 16. knjizi Tacitovih Anala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Bratičević, Irena. (2002). Tri ekloge iz 18. stoljeća u rukopisu 368 / 2 Znanstvene knjižnice u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology.
(Autorica je 2008. g. izdala članak u kojem opovrgava atribuciju ovih ekloga Rajmundu Kuniću. V. Bratičević, Irena. Reatribucija ekloga pogrešno pripisanih Rajmundu Kuniću. // Latina et Graeca. 13 (2008) ; 51-53.) [mentor Novaković, Darko].

Veličan, Tamara. (1999). Navicula Petri - rukopis Nikole Modruškog (uvodna studija i transkripcija latinskog teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology.
(Rad uključuje cjelovitu transkripciju latinskog teksta. Slikovni prilozi (fotografije rukopisa) izostavljeni su iz ovdje objavljene verzije.) [mentor Novaković, Darko].

Karabaić, Iva. (1996). Posvetno pismo Matije Grbića prijevodu Eshilova "Okovanog Prometeja". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Jovanović, Neven. (1993). Matej Andreis: lica jednog renesansnog epitalamija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology.
(Digitalne fotografije izvornog rada (tipkanog na pisaćoj mašini).) [mentor Novaković, Darko].

Department of Comparative Literature

Golub, Dora. (2018). Kad mediji preuzmu izvedbu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Pleško, Selena. (2018). Psihoanalitički pristup romanu "Dora i Minotaur" Slavenke Drakulić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matijašević, Željka and Molvarec, Lana].

Borojević, Dahna. (2018). A comparative analysis of Elizabeth Gaskell's shorter fiction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Jukić, Tatjana and Grdešić, Maša].

Šipetić, Luka. (2018). Utjecaj mitološkog sadržaja na Junga i jungovce. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka and Heršak, Emil].

Slapar, Ana. (2018). Teorija filmskih adaptacija na primjeru filma Stanleya Kubricka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Galant, Ana. (2018). Odnos estetskog i ideološkog u socijalizmu na primjeru lista 'Istarski borac/Ibor'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Duda, Dean].

Duspara, Sarah. (2018). Diskurz ludila kao sredstvo artikulacije ženskog identiteta na primjeru opusa Ivane Sajko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Grdešić, Maša].

Čalogović, Katarina. (2018). Propitivanje granica pripovijedanjem u romanima Jeanette Winterson. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Matker, Josip. (2018). Mehanizmi moći u djelima Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Vujić, Tea. (2018). Promjena kulture droge od kontrakulture do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Cik, Mihaela. (2018). Nečega se navek ja bojim: neznanci i dvojnici u književnosti Frana Galovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Brođanac, Mirna. (2018). Dva modela hrvatskog ženskog pisma: Irena Vrkljan i Dubravka Ugrešić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina and Grdešić, Maša].

Mandić, Marko. (2018). Efekt autsajdera - Od arhetipa u književnosti do modernih primjera u sportu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Badurina, Ivana. (2018). Komično-realistična poezija talijanskog srednjovjekovlja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Sandalić, Ema. (2018). Lacanian visuality in George Eliot’s narration: Middlemarch. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Jukić, Tatjana and Matijašević, Željka].

Granić, Ivana. (2018). Filmska teorija Luigija Pirandella u kontekstu klasičnih filmskih teorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Lučić, Krunoslav].

Hrga, Karolina. (2018). Prema proletarizaciji knjižene kritike. Slučaj romana "Autobiografija moje majke". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Brkljačić, Marta. (2018). 'Gospoda Glembajevi': drama kao balet (Vizualni i neverbalni aspekti scenske izvedbe na primjeru baleta 'Gospoda Glembajevi' Lea Mujića). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Banić-Križaj, Deana. (2018). Antropologija na granici znanstveno-književnog sistema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav and Grgurinović, Ivona].

Željezić, Ana. (2018). Intertekstualnost: Thomas Stearns Eliot i John Milton. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Žimbrek, Ivana Mihaela. (2017). Department Stores in Zagreb during Socialist Yugoslavia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Art History. [mentor Grdešić, Maša and Damjanović, Dragan].

Novak, Tena. (2017). Mozambička književnost i rodna politika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Grdešić, Maša and Bojić, Majda].

Adžić, Zoran. (2017). Autorska poetika u dugometražnim filmovima redatelja Davida Lyncha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Filmografija: Filmovi i serije Davida Lyncha, izloženi kronološkim redoslijedom: Šest figura (Six Figures ili Six Men Getting Sick), 1967. Alfabet (The Alphabet), 1968. Baka (The Grandmother), 1970. Glava za brisanje (Eraserhead), 1977. Čovjek slon (The Elephant Man), 1980. Dina (Dune), 1984. Plavi baršun (Blue Velvet), 1986. Twin Peaks (TV serija), 1989.-1992. Divlji u srcu (Wild at Heart), 1990. Twin Peaks: Vatro hodaj sa mnom (Twin Peaks: Fire Walk With Me), 1992. Izgubljena cesta (Lost Highway), 1996. Straightova priča (The Straight Story), 1999. Zečevi (Rabbits), 2000. Mullholand Dr., 2001. Unutarnje carstvo (Inland Empire), 2006. Ostali filmovi, izloženi abecednim redoslijedom: Andaluzijski pas (Un chien andalou), 1928., r. Luis Buñuel, Salvador Dalí Bulevar sumraka (Sunset Boulevard), 1950., r.: Billy Wilder Cesta (La strada), 1954., r.: Federico Fellini Čarobnjak iz Oza (The Wizard of Oz), 1939., r.: Victor Fleming Čudnije od raja (Stranger than Paradise), 1984., r.: Jim Jarmusch Dangube (I vitelloni), 1953., r.: Federico Fellini Divan život (It's a Wonderful Life), 1946., r.: Frank Capra Dvorišni prozor (Rear Window), 1954., r.: Alfred Hitchcock Lijenčine (Slacker), 1991., r.: Richard Linklater Lolita, 1961., r.: Stanley Kubrick Moj ujak (Mon Oncle), 1958., r: Jacques Tati Mreže popodneva (Meshes of the Afternoon), 1943., r.: Maya Deren Osam i pol (Otto e mezzo), 1963., r.: Federico Fellini Persona, 1966., r.: Ingmar Bergman Ruth, ruže i revolveri: David Lynch predstavlja nadrealiste (Ruth, roses and revolvers: David Lynch presents the surrealists, 1987.)) [mentor Gilić, Nikica].

Čendeš, Matea. (2017). Petrarkin Kanconijer: nepromjenjivost u nestalnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Halužan, Lucija. (2017). Necropoetics: media representation of deceased celebrities. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Comparative Literature. [mentor Potkonjak, Sanja and Grdešić, Maša].

Laura, Izabela. (2017). Prikaz ženske seksualnosti u suvremenom američkom filmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Vrančić, Marko. (2017). Bilješke u prijevodu romana Skrivena mana Thomasa Pynchona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Stjepanović, Jerko. (2017). Poetika i stil Takashija Miikea na primjeru šest filmova između 1996. – 2003.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Prica, Matija. (2017). Modernistički dualizam izražen u figuri plesača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Baturina, Ana. (2017). Problem žanra u 'Posmrtnoj trilogiji' Mate Matišića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grgić, Kristina].

Jurić, Filip. (2017). William Shakespeare i povijest knjige. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Šporer, David].

Širac Jakubek, Leona. (2017). Feministički potencijali u romanima Mare Ivančan. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Grdešić, Maša and Coha, Suzana].

Pelc, Adrian. (2017). Negativitet diskursa: o nastanku književnosti kod Derride, Foucaulta i Ranciera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Alagić, Aida. (2017). Kapitalsorten im Roman Die Ästhetik des Widerstands. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Magerski, Christine and Duda, Dean].

Bilankov, tamara. (2017). Patrijarhalna obiteljska zajednica 30-tih godina prošlog stoljeća kroz prizmu Wilhelma Reicha u knjizi “Masovna psihologija fašizma“ i Larsa von Triera u filmu “Dogville“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Došen, Lena. (2017). Cultural significance and construction of identity in contemporary Croatian fashion photography. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Art History. [mentor Grdešić, Maša and Dulibić, Frano].

Kaurin, Renata. (2017). Utjecaj europske avangarde na američku kontrakulturu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Grgić, Jurica. (2017). Jacques Derrida: etika melankolije, ontologija žalovanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Bekavac, Luka].

Maretić, Tanja. (2017). Pjesništvo Đorđa Balaševića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Juričić, Toni. (2017). Postmodernistička poetika Charlieja Kaufmana: od Malkovicha do Anomalise. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Poljak, Katarina. (2017). Intertekstualna veza Sofoklove i Smoleove 'Antigone'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Latković, Ivana].

Tominić, Dora. (2017). Glasne djevojke: pokret Riot Grrrl i fanzini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Kovačević, Ana. (2017). Tumačenje ideologije kroz jungovsku psihoanalizu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Tomašić, Ivan. (2017). Problem recepcije i vrijednosti u književnosti na primjeru proze Aljoše Antunca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Počanić, Patricia. (2016). Izvedba identiteta u hrvatskom performansu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Lončar, Jovica. (2016). Pop travel books in Croatia during the 1980s: who's there traveling and writing?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Rengel, Donat. (2016). Pokret kamere u igranom filmu nijemog razdoblja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature.
(Filmografija: str. 74-82) [mentor Gilić, Nikica].

Jurki, Andrija. (2016). Prepjev engleskoga soneta Henryja Howarda, grofa od Surreya. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Habek, Kristina. (2016). Formiranje nacionalnog identiteta u spjevu Luzitanci Luísa Vaza de Camõesa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Baraba, Tamara. (2016). Psihologija i alkemija: utjecaji hermetičke i gnostičke tradicije na misao Carla Gustava Junga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Pribanić, Hrvojka. (2016). Naturalistički roman 'Tito Dorčić' Vjenceslava Novaka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Štahan, Matija. (2016). Zašto je Jorge Luis Borges pisao o Janu Panoniju?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Franković, Judita. (2016). Intermedijalnost u predstavi Judith French. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Krznarić, Ivana. (2016). Politička psihoanaliza: psihoanalitički pristup nacizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Dadić, Nikolina. (2016). Magijski realizam: teorija i povijest pojma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Huzjak, Maša. (2016). Milenijalke protiv patrijarhata: Internet, popularna kultura, feminizam i djevojaštvo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Grgić, Danko. (2016). Dokumentarističke škole i pokreti od 1950ih do 1970ih godina u Europi i Americi: direktni film i film istine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Veselinović, Zoran. (2016). Estetičke implikacije teorije Jana Mukařovskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean and Čačinovič, Nadežda].

Kamenjašević, Bonislav. (2016). Znanost, didaktika, propedeutika: (re)prezentacija znanja i vještina u 'Povijesti Vanđelskoj' Jerolima Kavanjina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dukić, Davor and Pavličić, Pavao].

Gostyński, Michał. (2016). Grad u Obećanoj zemlji: Łódź iz očišta Władysława Stanisława Reymonta i Andrzeja Wajde. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Gilić, Nikica and Kozina, Filip].

Mesarić, Tamara. (2016). Sram u pravu i književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Šporer, David].

Varošanec, Ela. (2016). Povijest knjige i postkolonijalna kritika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Šporer, David].

Brajša, Romana. (2016). Impersonalnost pisanja u kasnim radovima Rolanda Barthesa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Bekavac, Luka].

Lay, Maja. (2016). Lude i ludost u renesansnom kazalištu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Ivanišević, Tvrtko. (2016). Između pravde i osvete: pojedinac i pravni sustav u 'Michaelu Kohlhaasu' Heinricha von Kleista. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Mrkšić, Željko. (2016). Tema smrti baroknog razdoblja na primjerima iz knjige emblema Theatrum mortis humanae tripartitum (1682.) Johanna Weicharda Valvasora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Art History. [mentor Šporer, David and Trška, Tanja].

Gregov, Mira. (2016). Freudov pojam Unheimlich: prisutnost i trag u Povratku Filipa Latinovicza Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Kolarić, Lucija. (2016). Literarni elementi u 'Hrašćanskim zapisima' Dominika Kolarića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavličić, Pavao].

Perčinlić, Ana. (2016). Traumatska naracija u filmovima Michael Hanekea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Grujić, Leona. (2016). Struktura lirske svijesti u 'Ljubavnoj pjesmi J. Alfreda Prufrocka'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Živković, Kristina. (2016). Kriminalistička književnost od pretpovijesti do početka klasične etape i Arthura Conana Doylea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavličić, Pavao and Brlek, Tomislav].

Perkec, Marija. (2016). Stanovanje u socijalizimu: klasno-kulturni aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Turković, Tihana. (2015). Dopjevi Osmana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavličić, Pavao].

Kurteš, Nevena. (2015). Feministička čitanja romana ”Tri kavaljera frajle Melanije” i ”Povratak Filipa Latinovicza” Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir and Grdešić, Maša].

Kotarski, Ivana. (2015). Hrvatske smješnice i njihova komika u kontekstu onodobnih europskih književnih strujanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta and Fališevac, Dunja].

Žaper, Marta. (2015). Alt lit (književnost na Internetu). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Kožul, Ana. (2015). Psihoanaliza i gotski romani. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Lugović, Anamarija. (2015). Prijevod i tumačenje lirike Pessoina heteronima Ricarda Reisa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta and Lanović, Nina].

Sučec, Anamarija. (2015). Čitanje ženske (post)ratne proze kroz prizmu feminističkih teorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana and Grdešić, Maša].

Medvešek, Hana. (2015). Tijelo: objekt i/ili medij (modusi odnosa prema tijelu iz feminističke, sportske, osobne perspektive). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Štimac, Dinko. (2015). Prikaz rata u hrvatskom i srpskom filmu od 1991. do 1995. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Jurki, Martina. (2015). François Villon: Djelo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Šoltić, Nina. (2015). Beowulf as a source text for Tolkien’s monsters. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Pavličić, Pavao and Ciglar-Žanić, Janja].

Žugić, Anamarija. (2015). Drama Christus iudex Stjepana Tuccia i prijevod Josipa Betondića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology
Department of Comparative Literature.
(U prilogu je Prijepis Betondićeve drame prema rkp. ZKD 200.) [mentor Bratičević, Irena and Čale Feldman, Lada].

Šoltić, Nina. (2015). Beowulf as a source text for Tolkien's monsters. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Pavličić, Pavao and Ciglar-Žanić, Janja].

Eterović, Ružica. (2015). Jungova teorija kontraseksualnosti: negativna anima i hipertrofirani animus kao patrijarhalni konstrukti ženskosti (analiza sadržaja na primjeru turbofolka). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Matijašević, Željka and Galić, Branka].

Horvat, Lea. (2015). Vizualne i tekstualne reprezentacije doma u jugoslavenskoj popularnoj kulturi 1960-ih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka and Grdešić, Maša].

Miloš, Vatroslav. (2015). Iz stražnjeg dvorišta kulture: suvremeno pripovijedanje u stripu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Krnić, Marija. (2014). Metateatar kao modus tematizacije kanona: Krleža u djelima autora hrvatske postmodernističke drame. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Rafolt, Leo].

Pavlović, Mirna. (2014). Identitet, bol i transcendentnost u sadomazohizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Begić, Jasenka. (2014). Marksističko-psihoanalitička paradigma Herberta Marcusea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Butigan, Ivana. (2014). Narcizam i Facebook : Projekcija idealnog sebstva i konstrukcija virtualnih identiteta na društvenim mrežama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Arlović, Mirta. (2014). Prepjev i tumačenje Wyatta i Petrarce. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Gulin, Martina. (2014). Film i strip kao srodni mediji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Holler, Tea. (2014). Kako je Shakespeare preživio Shakespearea. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Halaček, Mirela. (2014). Turske sapunice - podupiranje patrijarhalne ideologije ili osnaživanje žena?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Jelaković, Mateja. (2014). Komički lik škrtca: Plaut, Držić, Molière. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Ježić-Hammer, Emanuel. (2014). Strip kao suvremena epska forma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Ercegovac, Lucija. (2014). Film noir. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Kikaš, Mario. (2014). Pogreb glumice: Rad Bertolta Brechta u suvremenim izvedbenim uvjetima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Novak, Petra. (2014). Animalističko čitanje reprezentacija rata u suvremenoj bosanskohercegovačkoj književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Kovač, Zvonko and Brlek, Tomislav].

Olujić, Kristina. (2014). Ravnodušni ljudi Alberta Moravie u odnosu na Dostojevskog, Freuda i Marxa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Parežanin, Lujo. (2014). Pjesništvo Josipa Severa i problemi proučavanja neoavangardne književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Radić, Ivana. (2014). Narativne strategije autobiografske proze u djelima Pavla Pavličića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša].

Šalov, Sara. (2014). Funkcija protagonista u romanu The Kindly Ones Jonathana Littella kroz prizmu psihoanalitičke teorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka and Colard, Jean-Max].

Vidaković, Ivana. (2014). David Lynch i američki filmski modernizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Martelanc, Juraj. (2014). Irony in American postmodern cinema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena and Čale Feldman, Lada].

Capković, Davor. (2014). Narativne strategije znanstvene fantastike u književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavličić, Pavao].

Petrušić, Kristina. (2014). Odjek Herderove misli u hrvatskome književnom romantizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Pletikosa, Anja. (2013). Diskurs liminalnosti i ritual unutar ritualnog kretanja : (moreška u Otelu i moreška u Tireni). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Grmača, Dolores].

Subašić, Katarina. (2013). Narativ(n)(i) identitet u uvjetima traume u romanu Čovjek bez sudbine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Bikić, Tina. (2013). Tijelo kao izvor tjeskobe. Pisati tijelo: Pisati bol : (Na predlošku romana Frida ili o boli autorice Slavenke Drakulić). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Zlatar Violić, Andrea and Matijašević, Željka].

Prokl Predragović, Martina. (2013). „Rederova era“ virovitičkog kazališnog endema : kazalište kao sudbina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Kulenović, Lejla. (2013). Apokalipsa danas : filmska adaptacija djela Srce tame. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Mrakovčić, Matija. (2013). Tijelo kao izvor : avangarda, pjesništvo i pojam tijela u Antuna Branka Šimića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jurić, Slaven and Protrka Štimec, Marina].

Dobrica, Dora. (2013). U dubinu, a ne širinu : poetika dokumentarnog filma Krzysztofa Kieślowskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Dobrotić, Hrabren. (2013). Reprezentacija popularne kulture u suvremenoj hrvatskoj drami. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Senker, Boris and Kolanović, Maša].

Jerić, Ante. (2013). Kronolibido : teorija žudnje Martina Hägglunda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Matijašević, Željka].

Franjković, Kristina. (2013). Ženska popularna kultura u socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Joksić, Aleksandar. (2013). Filozofski aspekti metafore. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Comparative Literature. [mentor Gregorić, Pavel and Kravar, Zoran].

Senčar, Anela. (2013). Chick flicks – poetika ženskih žanrova namijenjenih ženskoj publici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Kuliš, Ana. (2013). Rodna ravnopravnost žena na hrvatskom filmu u kontekstu hrvatskog poslijeratnog društva : sociološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Gilić, Nikica].

Koludrović, Bernard. (2013). U obranu kulturalnih studija kao teorije i prakse : analiza uvođenja kulturalnih studija u hrvatsko akademsko polje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Dujmović, Maja. (2013). Metateatar i interakcija u djelima Toma Stopparda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Vargović, Neven. (2013). Miloš Crnjanski i Miroslav Krleža u zagrebačkom Savremeniku (1917-1918.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Balić, Zvjezdana. (2013). Posmrtna trilogija Mate Matišića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Kiborn, Maja. (2013). (Re)Konstrukcija zbilje u metafikcionalnoj prozi: Ako jedne zimske noći neki putnik Itala Calvina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Bogdanić, Snježana. (2013). Autorstvo i cenzura: pregovori i previranja unutar sustava moći. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Šporer, David].

Radić, Višeslav. (2013). Elementi poetike postmodernizma oprimjereni u filmovima Jima Jarmuscha, Quentina Tarantina i braće Coen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Maksić Gudek, Jelena. (2013). Temelji filmske poetike Kreše Golika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Žilić, Marina. (2013). Reprezentacija grada na filmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Filipčić, Tihana. (2013). Kalevala kao utjecaj na djela J. R. R. Tolkiena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Kravar, Zoran].

Svilar, Jelena. (2013). Televizijske serije i ideologija - diskurzivne prakse, reprezentacije, interakcije i naracije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Stojanović, Vedran. (2013). Romani Christe Wolf. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Velisavljević, Ivan. (2013). Autorske poetike reditelja „praške grupe“ jugoslovenskog filma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Tonković, Marija. (2012). Lirska tragedija kao izazov poetici klasicizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Grdić, Iva. (2012). Opsceno kao modus nepredstavljivosti u književnoizvedbenoj reprezentaciji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Zlatar Violić, Andrea].

Eremut, Antonija. (2012). Kasnoantička hagiografija i autobiografija : reprezentacija tijela i politika teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Zlatar Violić, Andrea].

Loinjak, Igor. (2012). Problemi oblikovanja književnoga kanona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Zlatar Violić, Andrea].

Barbarić, Henrieta. (2012). Žena u romanu Južna pošta Antoinea Jean-Baptistea Marie-Rogera de Saint-Exupéryja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Jurić, Martina. (2012). Filmski prikazi New Yorka iz kulturno-geografske vizure : analiza filmova Ljeto kada je ubijao Sam i Bande New Yorka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Milićević, Anita. (2012). Hermeneutička gesta - tumačenje kao haphelogija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Čurčić, Luka. (2012). Filmovi kao nevina zabava : (ideološka analiza četiri igrana filma). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Vekić, Ante. (2012). Molière i moralizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Špiranec, Kristina. (2012). Tijelo i trauma u pjesništvu Irene Vrkljan : tijelo-subjekt-trauma-jezik: gubitak cjeline. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko and Jurić, Slaven].

Barbaroša, Lovro. (2012). Englesko renesansno pjesništvo i prepjev 3 soneta Henrya Howarda, grofa od Surreya. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta ].

Kulić, Kristina. (2012). Strukturne i tematske odrednice simbolističkog romana na primjeru analize Mrtvog grada Georgesa Rodenbacha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Ostojić, Luka. (2012). Pogrebnici u udarnom terminu : Dva metra ispod zemlje u društvenom i televizijskom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Grdešić, Maša and Kolanović, Maša].

Odak, Petar. (2012). Fanzinska scena u Hrvatskoj devedesetih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Sociology. [mentor Grdešić, Maša and Božić, Jasmina].

Budanec, Goran. (2012). Analiza muško-ženskih odnosa i karakterizacija ženskih likova, uz tumačenje prateće simbolike, u filmovima Romana Polanskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Sarjanović, Petar. (2011). Za interpretacijski pluralizam : struktura i ideologija predstava Olivera Frljića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Čačinovič, Nadežda].

Dolenc, Barbara. (2011). Izvedba pisanja kao heterotopija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Medić, Igor. (2011). Wildeova komedija nesvjesnog : Zašto je važno zvati se Ernest?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Budišćak, Vanja. (2011). Impresionizam u poeziji Dragutina Domjanića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Jurić, Slaven].

Kekez, Tamara. (2011). Romantičarska poetika i nacionalna politika u hrvatskoj novelistici do Bachova apsolutizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta and Dukić, Davor].

Bošnjak, Marija. (2011). Izvedba kao metafora : književnost kao izvedba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Čale Feldman, Lada].

Rambrot, Andreja. (2010). Artaudovo Kazalište okrutnosti prikazano kroz predstavu Osvajanje Meksika kazališne družine Pinklec iz Čakovca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Čepl, Matej. (2010). Jung i antimodernizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Kravar, Zoran].

Bačić, Ana. (2010). Camoesov sonetizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta].

Dobranić, Sandra. (2010). Mit o ljepoti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Dabo, Emina. (2010). Siromašno kazalište Jerzyja Grotowskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Senker, Boris].

Mileta, Silvestar. (2010). Kritička recepcija znanstvene fantastike u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Gilić, Nikica].

Korbar, Iva. (2010). Nesigurnosti teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

Department of Croatian Language and Literature

Pleško, Selena. (2018). Psihoanalitički pristup romanu "Dora i Minotaur" Slavenke Drakulić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matijašević, Željka and Molvarec, Lana].

Košutar, Sara. (2018). Acquisition/apprentissage des expressions idiomatiques françaises par des locuteurs natifs croates. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Damić-Bohač, Darja].

Galant, Ana. (2018). Odnos estetskog i ideološkog u socijalizmu na primjeru lista 'Istarski borac/Ibor'. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Duda, Dean].

Duspara, Sarah. (2018). Diskurz ludila kao sredstvo artikulacije ženskog identiteta na primjeru opusa Ivane Sajko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Grdešić, Maša].

Lovrečić, Ivana. (2018). Phonological and phonetic deviations in Croatian as L2 of Phonological and phonetic deviations in Croatian as L2 of Polish speakers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dobrić, Arnalda and Jelaska, Zrinka].

Brođanac, Mirna. (2018). Dva modela hrvatskog ženskog pisma: Irena Vrkljan i Dubravka Ugrešić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina and Grdešić, Maša].

Topalović, Dejna. (2018). Fonetska korekcija izgovora po verbotonalnoj metodi u ovladavanju inojezičnim hrvtaskim na primjeru izvorne govornice španjolskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dobrić, Arnalda and Ćavar, Ana].

Ogresta, Barbara. (2018). Renaissance Theater and Scenography in dramas in Dubrovnik : project teaching proposal. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nestić, Jasmina and Grmača, Dolores].

Štajminger, Ivona. (2017). Miroslav Krleža and the emigrant "Hrvatska revija". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Zovko, Luka. (2017). Avangardni elementi u modernističkom djelu Frana Galovića "Začarano ogledalo". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brozović, Domagoj].

Lazić, Daria. (2017). Glagolska morfologija u udžbenicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Vidović, Ivan. (2017). Iskustvo traume u dramaturgiji Asje Srnec Todorović i Ivane Sajko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rafolt, Leo].

Sekulić, Ivana. (2017). Jezični prijenos i ovladavanje hrvatskim kao stranim jezikom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Orsag, Martina. (2017). Prijenosna odstupanja govornika njemačkog jezika pri ovladavanju hrvatskim. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nazalević Čučević, Iva and Lutze-Miculinić, Marija].

Ponoš, Lorena. (2017). Kuća Antuna Branka Šimića kao prostor oblikovanja kulturnoga pamćenja pjesnikova lika i djela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Babić, Darko and Coha, Suzana].

Širac Jakubek, Leona. (2017). Feministički potencijali u romanima Mare Ivančan. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Grdešić, Maša and Coha, Suzana].

Prenner, Dorotea. (2017). Usmenoknjiževni oblici na području Grada Zagreba, Vinišća, Turopolja i Odranskog Obreža. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Gaković, Ana. (2017). Pedagogical aspects of folk literature performance that includes children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Rudan, Evelina and Šagud, Mirjana].

Mikulčić, Ivana. (2017). Prezentska osnova u opisu hrvatskih glagolskih vrsta i razreda u glagola za izražavanje emocija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Dakić, Mirela. (2017). Politika i (po)etika tijela: autobiografska proza Irene Vrkljan iz perspektive feminističke teorije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Božić-Blanuša, Zrinka and Galić, Branka].

Lukec, Katarina. (2017). Oral literature of north Moslavina and its functions. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rudan, Evelina and Šantek, Goran Pavel].

Krolo, Tea. (2017). Differences among generations in the speech of the citizens of Split in the 21st century. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Malnar Jurišić, Marija].

Lončarić, Tihana. (2017). Semantic and lexicographic depiction of the Croatian gaming language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Gredelj, Tihana. (2017). Koncepcija žene u Krležinim dramama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Čvek, Petra. (2017). Povijesnoumjetnički sadržaj u suvremenom poučavanju hrvatskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Jakšić, Patricija. (2017). Križevački štatuti u usmenoj tradiciji križevačkoga kraja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Lelas, Ana. (2017). Kompleks obitelji u „Bljesku zlatnog zuba“ Mate Matišića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Kos, Silvija. (2017). Iz morfologije i sintakse govora Velikog Trgovišća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac Mihalić, Mira].

Martan, Gordana. (2017). Regional dialect in the classrooms of the Ivanec area schools (with a description of the syntax of the Voća speech). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Markić, Ivan and Menac Mihalić, Mira].

Burum, Maroje. (2017). Apokaliptičke teme u dramama Jure Žuvetića i Josipa Betondića: prema hermeneutici žanra. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rafolt, Leo].

Kukoleča, Bojana. (2017). Biblijski intertekst u romanima Josipa Mlakića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Stepan, Josipa. (2017). Tri novozavjetna lika u trima dramama hrvatske avangarde. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Ozimec, Nikolina. (2017). Zagorski govori (fonološka, morfološka i sintaktička analiza kozjačkog, lazenjačkog i gornjačkog govora). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Sumpor, Ana. (2017). Najčešće riječi s nepčanim slivenicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Popić, Marija. (2017). Ortoepska odstupanja sveučilišnih nastavnika kroatistike i foentike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Petrović, Bernardina].

Pintarić, Mirela. (2017). Reklamni letci kao tekstna vrsta u reklamnom diskursu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Martinčević, Anja. (2017). Hrvatski leksemi za primarne i sekundarne boje u kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Dukovac, Katarina. (2017). Petar Zoranić i njegove Planine u književnoj historiografiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Grmača, Dolores].

Cestarić, Marija. (2017). Svakodnevica u autobiografskoj prozi Pavla Pavličića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Lučić, Anđelina. (2017). Motiv popisivanja stvari u hrvatskim suvremenim proznim djelima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Žabčić, Martina. (2017). Strah od stranoga jezika na pripremnome i prijelaznome stupnju inojezičnog hrvatskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Sesar, Tea. (2017). Mogućnosti primjene kognitivne gramatike u nastavi hrvatskog kao materinskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Santrić, Marta. (2017). Istraživanje povezanosti čitanja i bogaćenja rječnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Antunović, Melita. (2017). Povijesna djela fra Filipa Lastrića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Novak, Anita. (2017). Jezično-filozofska promišljanja sinonimije i teorija značenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Philosophy. [mentor Jelaska, Zrinka and Mikulić, Borislav].

Levarda, Dragana. (2017). The Bridge as a Metaphysical Category and Ivo Andrić's Poetic Topos. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Sunajko, Goran and Nemec, Krešimir].

Mlakar, Lucija. (2017). Rodni identiteti u romanu "Ustav Republike Hrvatske - ljubavna priča o mržnji". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Nikić, Kristina. (2017). Phonological and morphological characteristics of Voloder speech. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Kovačić, Ines. (2017). Narativne strategije oblikovanja subjekta u romanu "Proljeća Ivana Galeba" Vladana Desnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Drenjančević, Ivana].

Polak, Rebeka. (2017). Mogućnosti digitalne humanistike na primjeru triju rukopisa Sorkočevićeve "Merope" i dviju verzija Krležine "Legende". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rafolt, Leo].

Sučić, Matea. (2017). Euri and Eura: gender and declension of loanwords ending in short unstressed -o in Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Bakić, Lea. (2017). Konstrukcija identiteta kao diskurzivna obrana u autobiografiji "Što je moja krivnja?" Marije Jurić Zagorke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Vidović, Nikolina. (2017). The use of word association test in the study of lexical meaning. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Kovačić, Jelena. (2017). The dramain secondary school education and teaching: methodical-didactic proposals for practice in teaching visual art and Croatian language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Art History. [mentor Alviž, Josipa and Slavić, Dean].

Batan, Matea. (2016). Obrada leksikologije u srednjoškolskim udžbenicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Tokić, Katarina. (2016). Funkcionalni stilovi u nastavi Hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Joh, Irina. (2016). Povijest, vrijeme i stil u povijesnim romanima Kći Lotrščaka Marije Jurić Zagorke, Na Drini ćuprija Ive Andrića i Psi u trgovištu Ivana Aralice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Košćak, Nikola].

Žalac, Petra. (2016). Prijan Lovro kao model za likove propalih intelektualaca hrvatskog realizma i moderne. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Molvarec, Lana].

Kovač, Hrvoje. (2016). Fonološki opis crnoluškoga govora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Malnar Jurišić, Marija].

Rihtarić, Ana. (2016). Gradišćanskohrvatski jezik u medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ščukanec, Aleksandra and Menac-Mihalić, Mira].

Mlakar, Maja. (2016). Retoričke figure u udžbenicima hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Alerić, Marko].

Kamenjašević, Bonislav. (2016). Znanost, didaktika, propedeutika: (re)prezentacija znanja i vještina u 'Povijesti Vanđelskoj' Jerolima Kavanjina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dukić, Davor and Pavličić, Pavao].

Žuža, Tamara. (2016). Čitanje u kontekstu (na primjerima romana Mira Gavrana). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Putar, Nika. (2016). Lik umjetnika u romanu Povratak Filipa Latinovicza Miroslava Krleže : prijedlog projektne nastave iz srednjoškolskog predmeta Likovna umjetnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Art History. [mentor Protrka – Štimec, Marina and Alviž, Josipa].

Šauli Krstulović, Kristina. (2016). Prvi prozni putopis na hrvatskom jeziku. Jakov Pletikosa: Putovanje k Jerozolimu god. 1752.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Plejić Poje, Lahorka].

Slišković, Luka. (2016). Pikarski žanr na primjeru romana "Pepić u vremenu i prostoru" Vjekoslava Majera i "Ptice nebeske" i "Ispovijedi nekarakternog čovjeka" Ive Brešana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Dabić, Ana. (2016). Ženski likovi od romantizma do naturalizma-komparativna analiza odabranih junakinja hrvatske i svjetske književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Majcenović, Martin. (2016). Izricanje posvojnosti u hrvatskih imenica IV. i V. vrste. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Glasnović, Mea Marija. (2016). Ambivalentni subjekt u romanu "Polovnjak" Dalibora Cvitana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Cilar, Nataša. (2016). Jorge Luis Borges i hrvatski fantastičari. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Coha, Suzana].

Alinčić, Dajana. (2016). Stavovi o lektiri i čitalačke navike srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana and Banek Zorica, Mihaela].

Breber, Katarina. (2016). Drama education in elementary school Croatian language classes. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pandžić, Vlado and Jurčić, Marko].

Smok, Patricia. (2016). Koncept nelagode u romanu "Mirisi, zlato i tamjan" Slobodana Novaka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Futač, Sara. (2016). Interpretacija i metodički pristup fatalnim ženama u romanima Ante Kovačića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Kvasina, Josipa. (2016). Postaje na putu od rukopisa do lektire (na primjeru romana Večernji akt Pavla Pavličića). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Strahija, Nina. (2016). Teachers’ attitudes towards regional dialect. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Markić, Ivan and Malnar Jurišić, Marija].

Fabek, Marija. (2016). Idiom of Samobor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Klajzner, Tihana. (2016). Zadaci o vrstama rečenica na natjecanjima u poznavanju hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Lovrić, Saša. (2016). Filmska adaptacija književnog djela: uvod u teorijsku raspravu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Božić Blanuša, Zrinka].

Babić, Martina. (2016). Similarities and differences in the structure's and content's methodological starting point of textbooks for learning Croatian as the mother language and textbooks for learning Croatian as a second and foreign language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Subjak, Siniša. (2016). Naglasni sustav govora središnje i istočne Slavonije u odnosu na naglasni sustav hrvatskoga standardnoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Matković, Jelena. (2016). Dubrovački idiom u nastavi Hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Šušnjarec, Monika. (2016). Metodički pristup romanu Ivana Aralice "Konjanik". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Kovačić, Elizabeta. (2016). Kritičko-pedagoško čitanje Dinka Šimunovića Rodna analiza odabranih pripovijetki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Brešić, Vinko and Bartulović, Marija].

Novak, Maja. (2016). Predodžbe o Sovjetskom Savezu u hrvatskoj književnosti 1948-1981. god.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Kolanović, Maša and Peruško, Ivana].

Matijašec, Patricija. (2016). Uloga gradišćanskohrvatskih udruga u očuvanju hrvatskoga jezika i kulture u Austriji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Dadić, Josipa. (2016). Komički elementi u dramama i maskeratama Nikole Nalješkovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bogdan, Tomislav].

Stjepanović, Dijana. (2016). Methodical approach in teaching Croatian language in the higher grades of primary school working with dyslexic students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pandžić, Vlado and Palekčić, Marko].

Mesarić, Lidija. (2016). Antonimi u hrvatskoj književnosti na primjeru pripovijedaka Antuna Gustava Matoša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Ćoza, Ivana. (2016). Zagorkina politička i feministička uvjerenja u skladu i opreci s njezinim književnim radom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Jurki, Andrija. (2016). Demonološke/mitske predaje u Baladama Petrice Kerempuha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina].

Grahovac, Andrea. (2016). Kritika zagrebačkog društva u romanu Gospođa Sabina Eugena Kumčića - novac kao temeljna vrijednost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Softić, Sabina. (2016). Problem filmske adaptacije književnog predloška na primjeru "Breze". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Primorac, Rutva. (2016). Problem zapleta u suvremenoj kulturnoj i književnoj teoriji - skriveni zaplet teorija zapleta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Milanko, Andrea].

Igaly, Paula. (2016). Komparativno-kontrastivna analiza suvremenih hrvatskih i njemačkih čestitki za razne prigode iz tekstnolingvističke i multimodalne perspektive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Vojvodić, Gabrijela. (2016). Povezanost morfoloških odstupanja s imanentnom gramatikom na području novogradiškoga kraja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Pavlović, Ana. (2016). Korelacijsko-integracijski sustav u poučavanju Dnevnika Anne Frank u nastavi hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Hihlik, Irena. (2016). Tekstna analiza i recepcija humora satiričnih članaka s internetskih portala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Kekez, Lidija. (2016). Cohesive devices in movie reviews of Croatian daily newspapers Slobodna Dalmacija and Jutarnji list. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Markić, Katarina. (2016). Riječ Božja u riječi hrvatskoj : mijene biblijske riječi od srednjovjekovlja do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Damjanović, Stjepan and Jelaska, Zrinka].

Klarić, Kornelija. (2016). Južnoslavenska fantastična kratka proza sedamdesetih godina 20. stoljeća : (poredbena analiza). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Baković, Ivica and Coha, Suzana].

Pintar, Martina. (2016). Socijalistički realizam u hrvatskoj i ruskoj književnosti: komparativna analiza reprezentativnih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša and Peruško, Ivana].

Gjuraš-Car, Mirna. (2016). Expressing the past in Croatian and Russian languages: a comparative analysis of verb forms. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Marković, Ivan and Čelić, Željka].

Hergovich, Katalin. (2016). Višejezičnost i identitet Gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Batur, Nikolina. (2016). Neologisms in Šoljan's translation of 1984, a novel by George Orwell. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Brajša, Romana. (2016). Trauma u dramama Nine Mitrović. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Petrović, Ines. (2016). Učenički stavovi o lektiri: čitateljske navike, recepcija lektirnih djela i odnos prema nastavi lektire zagrebačkih srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Periša, Lena. (2016). Onirički svjetovi u odabranim Matoševim novelama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Zobec, Ana-Maria. (2016). Romansa, povijest i politika u Šenoinu romanu Zlatarovo zlato. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Šimec, Marina].

Gugić, Marina. (2016). Tipologija hrvatskih frazema na primjeru prijevoda djela Charlesa Dickensa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Petran, Dijana. (2016). Fonologija govora Črečana (s popisom frazema). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Malnar Jurišić, Marija].

Katalinić, Mateja. (2016). Pričanja o djetinjstvu: od usmenonarativnog diskurza do književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Jurić, Paula. (2016). Ni gospodin ni seljak: iskorijenjeni intelektualac na razmeđu sela i grada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Kranjec, Ena. (2016). A reception of fairy tales by preschool age children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Rudan, Evelina and Šagud, Mirjana].

Puškaš, Andreja. (2016). Pravopisni priručnici i nastava Hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana].

Nejašmić, Nera. (2016). Interpretarcija i metodički pristup biblijskom intertekstu u romanu Kontrapunkt Aldousa Huxleya. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Klarić, Kornelija. (2016). Južnoslavenska fantastična kratka proza sedamdesetih godina 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Baković, Ivica].

Cukrov, Nikolina. (2016). (Žensko pismo) : tko smo "mi", a tko su "oni" u hrvatskoj ženskoj ratnoj prozi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Jovanović, Vanja. (2016). Folkloristički aspekti lika suđenica u usmenim predajama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina].

Kurteš, Nevena. (2015). Feministička čitanja romana ”Tri kavaljera frajle Melanije” i ”Povratak Filipa Latinovicza” Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir and Grdešić, Maša].

Kotarski, Ivana. (2015). Hrvatske smješnice i njihova komika u kontekstu onodobnih europskih književnih strujanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta and Fališevac, Dunja].

Banovčić, Zrinka. (2015). Usporedba romana i filma "Živi i mrtvi". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Matanović, Julijana].

Ilinović, Anđelka. (2015). Ortoepska odstupanja radijskih voditelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Petrović, Bernardina].

Sučec, Anamarija. (2015). Čitanje ženske (post)ratne proze kroz prizmu feminističkih teorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana and Grdešić, Maša].

Župančić, Antonija. (2015). Interpretation and Methodological Approach to the Novel East of Eden by John Steinbeck. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Paić, Lara. (2015). Tvorba identiteta u Travničkoj hronici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Štancl, Marija. (2015). Javni govor - poučavanje i ostvarenje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Kurteš, Nevena. (2015). Feministička čitanja romana ”Tri kavaljera frajle Melanije” i ”Povratak Filipa Latinovicza” Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir and Grdešić, Maša].

Pavković, Helena. (2015). Rodne posebnosti leksičkih pejorativa na internetskim portalima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Znika, Maja. (2015). Pojam "gramatika" u priručnicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Silić, Josip].

Ferić, Ivona. (2015). Ambivalentna slika žene u hrvatskoj književnosti 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Grmača, Dolores].

Validžić, Ana. (2015). Nazivlje u poljičkim ispravama do kraja 18. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Sodar, Sanja. (2015). Metodički pristup drami i filmu "Svećenikova djeca" u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Bauk, Martina. (2015). Psihoanalitičko čitanje proze Andreja Hienga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Latković, Ivana].

Barišić, Kristina. (2015). Jezična lojalnost: Na osnovi ankete s pripadnicima hrvatske nacionalne manjine u Pečuhu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Blažević, Dea. (2015). Slika ratnog Vukovara u romanima Ivane Simić Bodrožić i Alenke Mirković. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Smajić, Emina. (2015). Broz-Boranićeva pravopisna koncepcija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Oreč, Perica. (2015). Postmoderne igre visokog i niskog modusa u književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina and Čačinovič, Nadežda].

Šivak, Danijela. (2015). Jezična analiza kajkavskih pravno-povijesnih tekstova 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Karakaš, Dajana. (2015). Pleonazmi u hrvatskim jezičnim savjetnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Jajić, Vanje. (2015). Prilagodba anglizama u odabranim hrvatskim popularnokulturnim žanrovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Rubić, Martina. (2015). Interpretacija i metodički pristup protagonistu romana "Orkanski visovi", s posebnim osvrtom na odnose sa ženskim likovima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Gusak Bilić, Ivana. (2015). Elementary school accents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko and Vlašić Duić, Jelena].

Kralj, Danijel. (2015). Aspekti religiozne lirike Nikole Šopa i Dragutina Tadijanovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brozović, Domagoj].

Mutak, Ana. (2015). Motivacija u udžbenicima hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Hudoletnjak, Ana. (2015). Interpretacija i metodički pristup likovima u djelu "Gospođica Julija" Augusta Strindberga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean and Tomić, Janica].

Sučec, Anamarija. (2015). Čitanje hrvatske ženske (post)ratne proze kroz prizmu feminističkih teorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana and Grdešić, Maša].

Duvnjak, Ivana. (2015). Stavovi španjolskih inojezičnih učenika prema strategijama učenja hrvatske gramatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Mačić, Željko. (2015). Omladinske radne akcije: društveni kontekst i reprezentacija u hrvatskoj književnosti socijalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Vukelić, Anton and Molvarec, Lana].

Balen, Matea. (2015). Prostor sna u hrvatskim usmenim baladama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Tomašić, Josipa].

Čolak, Beat. (2015). Koncept zazornog u romanu "Isušena kaljuža" Janka Polića Kamova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Toplek, Vanja. (2015). Jezična problematika u Hrvatskom tjedniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Budimir, Maja. (2015). Usporedba načelnih razlika među suvremenim pravopisima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Đurkan, Sanela. (2015). Rodna ideologija u socijalističkoj Jugoslaviji 1970-ih: prikaz analize sadržaja reprezentativnih hrvatskih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Protrka Štimec, Marina].

Grgurević, Sanja. (2015). Popularna kultura i konstrukcija ženskog identiteta: ženski časopisi i ljubavni romani u (post)socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Molvarec, Lana].

Karadža, Marina. (2015). Uloga školske knjižnice u korelacijsko-integracijskom pristupu djelu Ivana Gundulića "Osman". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean and Špiranec, Sonja].

Bušelic, Petra. (2015). Brdo problema : iskazivanje količine neubrojivoga u hrvatskome. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Prpić, Nina. (2015). Mocijska tvorba u hrvatskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Otočan, Sanja. (2015). Metodički pristup Eshilovim "Orestijama". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Klarendić, Antonija. (2015). Opis vodičkoga govora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Đurkan, Sanela. (2015). Rodna ideologija u socijalističkoj Jugoslaviji 1970-ih: prikaz analize sadržaja reprezentativnih hrvatskih romana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Protrka Štimec, Marina].

Grgurević, Sanja. (2015). Popularna kultura i konstrukcija ženskog identiteta : ženski časopisi i ljubavni romani u (post)socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Molvarec, Lana].

Buljić, Enisa. (2015). Prevođenje turskih frazema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko and Andrić, Marta].

Šimić, Antonija. (2015). Razlikovanje usmenoga i pisanoga stila na primjeru Smrti Smail-age Čengića Ivana Mažuranića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Presečki, Kristina. (2015). Pravopisna odstupanja u hrvatskim tekstovima osnovnoškolskih učenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Gorički, Romina. (2015). Reprezentacija rodnih identiteta u djelima Dragojle Jarnević. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Coha, Suzana].

Kaurinović, Nikol. (2015). Sinonimičnost u novinskim tekstovima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Peček, Ana. (2015). Kolebljivost gramatičkog roda imenica u hrvatskom i poljskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Pišković, Tatjana and Pintarić, Neda].

Sudar, Ivana. (2015). Metodika poučavanja hrvatskog kao stranog jezika u odrasloj dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko and Mildner, Vesna].

Šuta, Anja. (2015). Fonološki opis i leksik govora zaselka Šute (Rastovac). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Pavić, Lara. (2015). Tvorba deminutiva i augmentativa u grobničkome govoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Malnar Jurišić, Marija].

Petrac, Nikolina. (2015). Fonološka terminologija u češkom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Vuković, Petar and Pišković, Tatjana].

Đordić, Margareta. (2015). Paratekstovi slavonskih pisaca 18. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Dukić, Davor].

Beljo, Ana. (2015). Promjene u popisima obvezne osnovnoškolske lektire u Hrvatskoj 1945.-1991. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of History. [mentor Agičić, Damir and Alerić, Marko].

Kunodi, Tamara. (2014). Naglasak posuđenica u hrvatskome standardnom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Delaš, Helena].

Varjačić, Tihomir. (2014). Jezična analiza kajkavskih tekstova zlatarskoga, tkalačkoga i pećarsko-lončarskog obrta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Stanić, Ružica. (2014). Kvantifikacija i negacija u logici i hrvatskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Philosophy.
(Prilog: formalna gramatika) [mentor Marković, Ivan and Lauc, Davor].

Tamindžija, Jelena. (2014). Prikazi Balkana u opusu Miljenka Jergovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina and Biti, Vladimir].

Vekić, Marija. (2014). Analiza hrvatskoga pedagoškog nazivlja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mihaljević, Milica and Hrvatić, Neven].

Bošnjak, Aleksandra. (2014). Prenesena značenja hrvatskih imenica za životinje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Buden, Valentina. (2014). Kajkavsko narječje u ovladavanju morfološkom normom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: Test za ispitivanje odstupanja od morfolške norme) [mentor Alerić, Marko].

Radilović, Maja. (2014). Interpretacija i metodički pristup ženskomu subjektu u pjesničkoj zbirci "Ariel" Sylvije Plath. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Mihaljević, Marta. (2014). Hrvatsko arhivističko nazivlje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Mihaljević, Milica and Stančić, Hrvoje].

Havoić, Jelena. (2014). "Jezik današnji" Dalibora Brozovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: bibliografija članaka Dalibora Brozovića objavljenih u rubrici "Jezik današnji" od 1965. do 1968.) [mentor Mićanović, Krešimir].

Zečević, Josipa. (2014). Estetičke varijacije Miroslava Krleže u kritici umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Matijašec, Maja. (2014). Retorika teksta popularne glazbe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Puković, Maja. (2014). Članci o jezičnoj kulturi i jezičnom purizmu u časopisu Jezik od XXI. do XL. godišta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Ćulafić, Petra. (2014). Priča o povijesti : Gorak okus duše, Oslobađanje đavola i Uvod u tvrđavu Feđe Šehovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Radačić, Ivona. (2014). Maskerata u hrvatskoj renesansnoj književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bogdan, Tomislav].

Pavić, Ivana. (2014). Frazemi sa sastavnicom vrag/đavao u hrvatskom i ruskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana and Hrnjak, Anita].

Hrebak, Tomislav. (2014). Fonološko-morfološka analiza Bandulavićeva djela Pištole i evanđelja u usporedbi s djelom Epistole i evanjelja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Barberić, Marija. (2014). Uloga malih literarnih formi u karakterizaciji likova i postizanju humora u romanu Ante Tomića Što je muškarac bez brkova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Jelić, Ana. (2014). Pastorala kao dramski žanr u dubrovačkoj renesansnoj književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Fališevac, Dunja].

Jakelić, Klara. (2014). Socrealizam u hrvatskoj književnosti 1945.-1952. Stvaranje uvjeta za kulturnu devijaciju u Drugoj Jugoslaviji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Ištok, Mateja. (2014). Romansa, nacija i patrijarhat u Šenoinu "Zlatarovu zlatu" i Zagorkinoj "Kćeri Lotrščaka". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Barilić, Ivana. (2014). Fonologija i leksik govora Zaklepice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Menac-Mihalić, Mira].

Resanović, Tanja. (2014). Biblijski motivi i metodički pristup Marinkovićevu Kiklopu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Žugec, Mateja. (2014). Jezična analiza pravno-povijesnih tekstova o seljačkim bunama u Hrvatskoj u 17. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: Analizirani tekstovi) [mentor Kuzmić, Boris].

Anđelić, Andrea. (2014). Sjećanje i metodički pristup motivima sjećanja u "Gospodaru prstenova" J. R. R. Tolkiena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Krnić, Marija. (2014). Metateatar kao modus tematizacije kanona: Krleža u djelima autora hrvatske postmodernističke drame. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Rafolt, Leo].

Šivak Ledić, Evica. (2014). Uporabni tekstovi u nastavi hrvatskoga i njemačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Bogdanović, Ivona. (2014). Metodički pristup obradi političkih govora u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Alerić, Marko].

Lončarić, Ivana. (2014). Romantički koncepti u djelu Ede Popovića "Priručnik za hodače". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Mandarić, Gorana. (2014). Autobiografska proza Vesne Parun. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Šivak Ledić, Evica. (2014). Uporabni tekstovi u nastavi hrvatskoga i njemačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Kišić, Željka. (2014). Interpretacija i metodički pristup tragičnim i komičnim elementima u zbirci pripovijetki „Mi smo za pravicu“ Slavka Kolara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Trubics, Lilla Anna. (2014). Mađarske teme u političko-izvjestiteljskim i književnim djelima Marije Jurić Zagorke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Vusilović, Maja. (2014). Melankolični bestijarij u opusu Marije Čudine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nemec, Krešimir].

Ravlić, Irena. (2014). Dva medija - dva Buicka. Usporedba romana Miljenka Jergovića "Buick Rivera" i filma "Buick Riviera" Gorana Rušinovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Franjić, Dragana. (2014). Dva mosta – dva pisca – jedna priča (Ivo Andrić i Josip Mlakić). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Hadžić, Magdalena. (2014). Priče i pričanja o djetinjstvu: folkloristička analiza narativnih praksi o djetinjstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina].

Ćubelić, Marija. (2014). Splitski govor u osnovnoškolskoj nastavi promatran s dijalektološkog i metodičkog aspekta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Menac-Mihalić, Mira and Jurčić, Marko].

Rosandić, Dorotea. (2014). Psiholingvističko razmatranje metafora u mentalnome leksikonu hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Linguistics. [mentor Samardžija, Marko and Erdeljac, Vlasta].

Skomrak, Antonija. (2014). Varijante u Brozovićevoj teoriji standardnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Kvaternik, Boris. (2014). Postmodernizam u prozi Marka Marciuša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko].

Drveni, Ana. (2014). Purizam u NDH na temelju službenih jezičnih savjeta Hrvatskoga državnog ureda za jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Detelj, Gabrijela. (2014). Likovi u komedijama Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Fališevac, Dunja].

Bedi, Valentina. (2014). Usporedba kategorije roda u hrvatskome i hindskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Krnic, Krešimir and Pišković, Tatjana].

Klarić, Tihana. (2014). Interpretacija i metodički pristup odnosima moći u drami "Bez trećega" Milana Begovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean].

Ban, Anamaria. (2014). Autobiografska proza Gorana Tribusona. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Brešić, Vinko].

Koletić, Ivana. (2014). Stilistika stripa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Stipanec, Sanja. (2013). Nodilova rekonstrukcija slavenske mitologije pomoću srpskoga i hrvatskoga usmenoknjiževnog blaga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Mutka, Sanja. (2013). Puristički radovi Frana Kurelca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Vugdelija, Kristina. (2013). Odnos Držićeve Novele od Stanca i tradicijskih kulturnih praksi: književnopovijesna i etnološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Bogdan, Tomislav].

Gligorić, Igor Marko. (2013). Hej, da ili ne? : (uzvik, čestica, veznik?). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Koren, Sanja. (2013). Adjectivized Construction of Present Verbal Adverb and its Influence on Croatian Syntax. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Masnjak, Tihana. (2013). Usmenoknjiževne bajke i basne u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Debelec, Sanjana. (2013). Glasovne promjene u udžbenicima hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Soldo, Dolores. (2013). Koncepcija žene u drami Gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Šimudvarac, Mario. (2013). Jezik Trsatskoga zakona i Trsatskoga urbara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Gudek, Vedrana. (2013). Opis polisemnih i homonimnih leksema u suvremenim hrvatskim jednojezičnim rječnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Bubić, Marija. (2013). Čitanje Tonča Petrasova Marovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Malović, Andrea. (2013). Usmenoknjiževna sastavnica u djelu Tomaša Mikloušića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan, Evelina].

Livić, Matej. (2013). Leksikografski rad Zagrebačke filološke škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris].

Marmelić, Helena. (2013). Kognitivnolingvistički pristup hrvatskim somatskim frazemima sa sastavnicom glava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pišković, Tatjana].

Peharda, Vlatka. (2013). Vremenske rečenice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Bojić, Sanjin. (2013). Žensko pismo slavonskih spisateljica 19. i 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Alinjak, Irena. (2013). Bugaršćice u Bogišićevu zborniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Vuk, Dóra. (2013). Ovladanost hrvatskim jezikom dvojezičnih govornika iz Mađarske i Austrije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Anđel, Maja].

Anić, Ana. (2013). Hrvatska naglasna norma: suvremene koncepcije i primjena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vlašić Duić, Jelena and Mićanović, Krešimir].

Pletikosa, Anja. (2013). Diskurs liminalnosti i ritual unutar ritualnog kretanja : (moreška u Otelu i moreška u Tireni). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Čale Feldman, Lada and Grmača, Dolores].

Mrakovčić, Matija. (2013). Tijelo kao izvor : avangarda, pjesništvo i pojam tijela u Antuna Branka Šimića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jurić, Slaven and Protrka Štimec, Marina].

Dobrotić, Hrabren. (2013). Reprezentacija popularne kulture u suvremenoj hrvatskoj drami. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Senker, Boris and Kolanović, Maša].

Friščić, Mario. (2013). Književnost i zbilja (rat u romanima Josipa Mlakića). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Marušić, Tina. (2013). Da' da mu kugodi novelu učinimo! : interdisciplinarni pogled na Novelu od Stanca Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Rudan Kapec, Evelina and Muhoberac, Mira].

Uremović, Matea. (2013). Lik i ličnost u prozi Ksavera Šandora Gjalskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Maričić, Mateja. (2013). Posavski govor kao sučinitelj naglasne norme hrvatskoga standardnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Delaš, Helena].

Srbljinović, Danijela. (2013). Lingvostilistika pjesništva Antuna Gustava Matoša. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Volenec, Veno. (2013). Fonemika hrvatskoga standardnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Pelenokaitė, Renata. (2013). Pristup akcentuaciji u hrvatskoj i litavskoj osnovnoj i srednjoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Benci, Katarina. (2013). Anglizmi u računalnome, ekonomskome i medijskome nazivlju hrvatskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Vuk, Dóra. (2013). Ovladanost hrvatskim jezikom dvojezičnih govornika iz Mađarske i Austrije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Anđel, Maja].

Čekolj, Antonija. (2013). Romantičarski elementi u Kovačićevu romanu U registraturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Lončarić, Monika. (2013). Usporedba kodova ženstvenosti u opusu Marije Jurić Zagorke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kolanović, Maša].

Boćkai, Irena. (2013). Modernistički putopisni subjekt i avangardni postupci u Krležinu Izletu u Rusiju 1925. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Žigmunić, Nikolina. (2013). Autorstvo i ženski identitet u dnevničkim zapisima novije hrvatske književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Protrka Štimec, Marina].

Šklebek, Biljana-Valentina. (2013). Sadržajne i komunikacijske razlike u prijevodima istoga teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka].

Dobek, Tajana. (2013). Jezik i prava nacionalnih manjina u hrvatskom obrazovnom sustavu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Mićanović, Krešimir and Spajić-Vrkaš, Vedrana].

Kanižaj, Snježana. (2013). Profil junaka u hrvatskim narodnim bajkama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Botica, Stipe].

Mađarević, Marina. (2013). Poetika dosjetke u pjesništvu Ivana Slamniga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Bagić, Krešimir].

Maleš, Anđela. (2013). Tekstualnost vizualne umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina].

Đurina, Vlasta. (2013). Hibridni oblici u hrvatskome standardnom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo].

Lončar, Leonina. (2013). Poredbena analiza Antuna Šoljana i Ratka Cvetnića (Dva "Kratka izleta"). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Matanović, Julijana].

Langenthal, Péter. (2013). Hrvatski jezik u gradišćanskohrvatske mladeži. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Samardžija, Marko].

Klanac, Nikolina. (2013). Interpretacija i metodički pristup fantastičnim elementima u Majstoru i Margariti Mihaila Bulgakova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilog: Pismena priprema za izvođenje nastavnog sata iz književnosti) [mentor Slavić, Dean].

Filipović, Zvonimir. (2013). Mehanizmi kontrole pojedinaca u Planetu Friedman. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Božić Blanuša, Zrinka].

Nemčić, Mateja. (2013). Hrvatske imperativne složenice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Marković, Ivan].

Marković, Kristina. (2013). Hrvatski pravopis u razdoblju 1945-1990 : četiri pravopisna priručnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Mićanović, Krešimir].

Vuk, Adam. (2013). Brojčane razlike među riječima hrvatskoga i srpskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature.
(Prilozi: Korpus istraživanja i dijalektološka karta štokavskoga narječja) [mentor Jelaska, Zrinka].

Vukdelija, Kristina. (2013). Odnos Držićeve Novele od Stanca i tradicijskih kulturnih praksi: književnopovijesna i etnološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Bogdan, Tomislav].

Pupek, Lidija. (2012). Suodnos hrvatske leksikografije i razvoja nakladništva od kraja 16. stoljeća do 30-ih godina 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Kuzmić, Boris and Živković, Daniela].

Špiranec, Kristina. (2012). Tijelo i trauma u pjesništvu Irene Vrkljan : tijelo-subjekt-trauma-jezik: gubitak cjeline. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Vuković, Tvrtko and Jurić, Slaven].

Švegović, Maja. (2012). Načelo čestotnosti u poučavanju hrvatske pravopisne norme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Alerić, Marko].

Častek, Kristina. (2012). Participi u češkom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka and Petrović, Bernardina].

Kekez, Tamara. (2011). Romantičarska poetika i nacionalna politika u hrvatskoj novelistici do Bachova apsolutizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pavlović, Cvijeta and Dukić, Davor].

Bačmaga, Ivan. (2011). Tipologija likova u komedijama Marina Držića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Fališevac, Dunja].

Šekrst, Kristina. (2011). Baltoslavenski adpozicijski sintaktički odnosi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature. [mentor Pranjković, Ivo and Matasović, Ranko].

Department of East Slavic Languages and Literature

Božinović, Bruno. (2018). South-slavic journals and papers in digital repositories. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana and Kovač, Zvonko].

Gjuraš-Car, Mirna. (2016). Expressing the past in Croatian and Russian languages: a comparative analysis of verb forms. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Marković, Ivan and Čelić, Željka].

Šilović, Luka. (2016). Evolution of noun paradigm in Russian and Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Čelić, Željka].

Matić, Nikolina. (2016). One-member sentences in Russian and Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fink Arsovski, Željka].

Pejar, Tea. (2016). The characteristics of interpretation and artistic translation of Fazil Iskander exemplified by the short story "One day in summer". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Vidmarović, Natalija].

Muškaradin, Valentina. (2016). The critical analysis of eary medical novels by M. A. Bulgakov. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Peruško, Ivana].

Milčić, Tanja. (2016). Phraseodidactic approach to idioms with mythological components. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Barčot, Branka].

Tomić, Marko. (2016). Analysis of the Translation of Joseph Brodsky’s essay “Flight from Byzantium”. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Peruško, Ivana].

Peršić, Vjera. (2016). Ukrajinski etnološki i društveno-politički pojmovnik na primjeru prevedenih tekstova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Paščenko, Jevgenij].

Rašan, Zrinka. (2016). "Olbansky Language" in comparison to Croatian language on the Internet. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Barčot, Branka].

Šunjić, Ankica. (2016). Образ України у творчості Олександра Довженка і Тараса Шевченка. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Paščenko, Jevgenij].

Šviglin, Katarina. (2016). Поема Тараса Шевченка Гайдамаки: підрядниковий переклад, культорологічний і стилістичний аналізи. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Paščenko, Jevgenij].

Ivanković, Jure. (2016). Critical reception of Lermontov in Croatian literary science from 1950 to 2015. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Užarević, Josip].

Korosteljev, Tonja. (2016). Govor i tekst. Prijevod i titlovanje dokumentarnog filma "Povijesne veze između Ukrajinaca i Hrvata". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Paščenko, Jevgenij].

Valjalo, Ivana. (2016). The formation of neologisms in Harry Potter. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Čelić, Željka].

Kanižaj, Karla. (2016). Semantic field of alcoholism in Russian, Croatian and English languages. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fink Arsovski, Željka].

Mučnjak, Jelena Antonija. (2015). Sociološka analiza postsovjetskog feminizma u suvremenoj ruskoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of Sociology. [mentor Peruško, Ivana and Galić, Branka].

Dokuš, Mihaela. (2015). Ivan Franko, život i stvaralaštvo u monografiji Jaroslava Grycaka "Prorok u svojoj domovini. Franko i njegova zajednica". (Prijevod i tumačenje teksta). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Paščenko, Jevgenij].

Pernar, Matea. (2015). Biblijska aksiologija u jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Vidmarović, Natalija].

Ivančić, Ivana. (2015). Problems in the translation of Russian comics. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Barčot, Branka].

Štritof, Jelena. (2015). The myth about childhood in Tatyana Tolstaya's early prose: the fall of man as the beginning of the ontological pessimism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Benčić, Živa].

Vrkljan, Margareta A.. (2015). Cultural specific items in international communication. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Vidmarović, Natalija].

Balošić, Pokabell. (2014). Feminism in Croatia and Russia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Čelić, Željka].

Kotnik Marković, Nikolina. (2014). Cлов'янськi племена в регiонi українських Kарпат. культурологiчний пiдхiд до перекладу наукових робiт у галузi етнологiї. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fuderer, Tetyana].

Puharić, Ivana. (2014). Обрядові традиції українських Карпат. Проблеми перекладу етнологічних досліджень. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fuderer, Tetyana].

Smiljanić, Nataša. (2013). Retorička analiza i usporedba hrvatskog i ukrajinskog političkog diskursa (na primjerima govora premijera i predsjednika države). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Kišiček, Gabrijela and Fuderer, Tetjana].

Benc, Lucija. (2013). Oсобливостi вживання вставних і вставлених конструкцій у романі Mиколи Xвильового вальдшнепи. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fuderer, Tetyana].

Jovica, Paula. (2013). Frazemi sa sastavnicom “riječ” u ruskom, češkom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Sesar, Dubravka and Hrnjak, Anita].

Prijić, Sonja. (2013). Moral Education of Children and the Fairy Tales of Korney Chukovsky. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Vojvodić, Jasmina].

Vidić, Mirna. (2013). Problem etnogeneze Hrvata u suvremenoj ukrajinskoj znanosti. Prijevod i analiza teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature.
(Prijevod teksta L.Vojtovyča; CHROUATI ET ALTERA CHROWATI ; Prijevod teksta iz Enciklopedije povijesti Ukrajine: UKRAJINSKI KARPATI) [mentor Paščenko, Jevgenij].

Vidak, Jure. (2013). М. Гоголь у контексті України. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Jvegnij, Paščenko and Vojvodić, Jasmina].

Lujak, Domina. (2012). Jezična slika svijeta u poljskim i ukrajinskim video reklamama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Kryžan-Stanojević, Barbara and Timko Đitko, Oksana].

Sučić, Kristina. (2012). Література та культура Закарпаття у сучасних дослідженнях. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Paščenko, Jevgenij].

Mrkonjić, Ana. (2012). Cинтаксичні функції інфінітива в системі української мови. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fuderer, Tetyana].

Joskić, Ines. (2012). Cемантика фразеологізмів з антропонімним компонентом в українській та хорватській фразеології. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fuderer, Tetyana].

Čuturić, Marina. (2010). Специфіка вживання односкладних речень у новелі М. Коцюбинського Intermezzo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature. [mentor Fuderer, Tetyana].

Department of English Language and Literature

Ruvić, Mirela. (2018). The salience of topology in verbal and pictorial representations of PVs in EFL learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Gerić, Petra. (2018). The visual figures in Edith Wharton’s The house of mirth, The age of innocence and Ethan Frome. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić, Tatjana].

Despot, Ana. (2018). The Geordie shore - dialectal features. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Sinković, Dorotea. (2018). Perception of Translator Status among the Students of Humanities and Social Sciences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Pavlović, Nataša].

Fujimura, Maryana Antonia. (2018). The English of Japanese Businessmen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Borojević, Dahna. (2018). A comparative analysis of Elizabeth Gaskell's shorter fiction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Jukić, Tatjana and Grdešić, Maša].

Kajin, Nikola. (2018). Reflecting on the early foreign language exposure: multilinguals’ perceptions. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Novak, Dajana. (2018). A feminist perspective on family in recent ethnic American literature. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena].

Mijatović, Nina. (2018). A contrastive analysis of Turkish deictic elements bu, şu and o and their English translational equivalents. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Kerovec, Barbara].

Cesar, Filip. (2018). Melville’s Captain Ahab as the Gothic hero: origins and iterations of the paradigm in American literature and culture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Brozd, Lara. (2018). Cultural bias in EFL textbooks. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Širanović, Ana and Geld, Renata].

Šimić, Andrea. (2018). The Domestic Woman and the Employed Woman in Jane Eyre, North and South and Middlemarch. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Buben, Katarina. (2018). Listening and Speaking Anxiety in Croatian EFL Learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Sandalić, Ema. (2018). Lacanian visuality in George Eliot’s narration: Middlemarch. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Jukić, Tatjana and Matijašević, Željka].

Hokman, Petar. (2018). Intercultural sensitivity of students of pedagogy and students of English at the Faculty of humanities and social sciences in Zagreb: a comparative study. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Geld, Renata and Širanović, Ana].

Bobić, Maja. (2018). Motivation and Attitudes of Roma Pupils toward Learning English as a Foreign Language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Geld, Renata and Grbić, Jadranka].

Čalogović, Katarina. (2018). Who are we? The use of plural personal pronouns in the Love section of Cosmopolitan. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grubišić, Marina].

Njirić, Marija. (2018). Role of language exposure in EFL proficiency. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Furjanić, Lovro. (2018). Exceptionalism in 19th century American Historiography. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of History. [mentor Grgas, Stipe and Janković, Branimir].

Glavačević, Andrea. (2018). Novice teachers’ strategies in overcoming classroom management anxiety. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Milanović, Jelena. (2018). Star Trek as the final frontier: overcoming the neoliberal paradigm. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Kristić, Andrea. (2018). Hedging in academic writing: a contrastive analysis of scientific articles and student papers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grubišić, Marina].

Živković, Mihaela. (2018). Protofeminist Characters in Jane Austen’s Pride and Prejudice, Emma and Mansfield Park. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Košutić, Matea. (2018). The Concept of Anger in English and Russian: a Comparative Analysis of Corpus-Based Data and Data Collected from Native Speakers = Koncept ljutnje u engleskom i ruskom jeziku: usporedba korpusnih podataka i podataka prikupljenih od izvornih govornika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Barčot, Branka].

Pejić, Blanka. (2018). The Stage Irishman and the Idea of Ireland in British and Irish Theatre. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Vujasić, Nives. (2017). Narrative skills and learning strategies in L1 and L2 in hearing-impaired learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Phonetics. [mentor Tomić, Diana and Geld, Renata].

Hasanić, Selmir. (2017). Alati i tražilice za pretraživanje korpusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

Tvorek, Antonia. (2017). Strategic construal of in and out in English PV constructions in Croatian and Czech learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Geld, Renata and Jajić Novogradec, Marina].

Cvetković, Ida. (2017). 1960s music and the contemporary American novel. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Čolakhodžić, Goran. (2017). Compensatory strategies of Croatian EFL learners - Lexical choices. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Kurtagić, Maja. (2017). Translation of English phrasal verbs into Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Pavlović, Nataša].

Oraić, Lea. (2017). Neologisms in Harry Potter and the Philosopher's Stone and its Croatian Translation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Jovanović, Vanja. (2017). An analysis of smartphone commercials: multimodality and frames. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Kukulj, Petar. (2017). Conceptual metaphor in football discourse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Stanetti, David. (2017). American Serial Graphic Narrative. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Kolarić, Lucija. (2017). Metacognitive strategies in young learners of English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Petanjak Dedić, Ana. (2017). Strategic construal of English particle-verb (PV) constructions in secondary school Croatian students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Vidović, Tina. (2017). Violence, Masculinity and Catholicism as Part of Italian American Identity in the Movies of Martin Scorsese. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena].

Kovačić, Nina. (2017). Participal adjectives: English students' perception. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zovko Dinković, Irena].

Brizić, Arsen. (2017). State of emergency: privacy, security and surveillance in modern-day U.S.A.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena].

Grujić, Leona. (2017). Mannerist Features in Hamlet. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Badić, Edin. (2017). Culture-Specific items in Jens Lapidus’ Snabba Cash and its translations into English and Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Pavlović, Nataša].

Brkljačić, Marta. (2017). Meaning Construal in Old English Riddles. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Cerjan, Sara. (2017). Italian Roots, American Ways: Cultural Issues in Twentieth-Century Italian American Communities. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena].

Kasanić, Darko. (2017). The role of video games in learning EFL. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Marinković, Iris. (2017). The role of out-of-classroom exposure to foreign music in L2 development of Croatian learners of English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Lisac, Maja. (2017). The meaning of metaphor in dealing with celebrity death online. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Trkulja, Maja. (2017). The third wave of Russian immigration in the United States (Joseph Brodsky, Sergei Dovlatov). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe and Peruško, Ivana].

Slijepčević, Maja. (2017). Classroom management strategies of novice and experienced EFL teachers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Vrančić, Marko. (2017). Ekonomija u suvremenoj američkoj drami. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Žabčić, Martina. (2017). Cognitive learning strategies in Croatian young learners of English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Jakšić, Valentino. (2017). Teachers' perception of the application of gestures in TEFL classroom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Dadić, Nikolina. (2017). Figures of power in Measure for Measure and The Tempest. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Klubička, Filip. (2017). Fine-grained human evaluation of an English to Croatian hybrid machine translation system. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Ljubešić, Nikola].

Oršanić, Nika. (2017). Translator's dilemmas and interventions with regard to register. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Veselica Majhut, Snježana].

Korade, Jurica. (2017). Students' perceptions about the role of gestures in the FL classroom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Horvatić, Zoran. (2017). Novice and Experienced Teachers of English as a Foreign Language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Letica Krevelj, Stela and Kolak, Ante].

Ponoš, Tena. (2017). Grammaticality Judgements on the Use of Present Perfect in Croatian EFL Learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Šnobl, Vlatka. (2017). Didactic Application of Selected English and Czech Fairy Tales. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Polak, Iva and Jajić Novogradec, Marina].

Božić, Jelena. (2017). Language Learning Strategies in Multilinguals: Do Career Choices Make a Difference?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Škoro, Ivana Emily. (2017). The Graphic, the Comic, the Postmodern, and the Fantastic: A Study on Alan Moore’s League of Extraordinary Gentlemen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Grgurinović, Anja. (2017). The American Enlightenment: Benjamin Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Šeperić-Grdiša, Anamarija. (2017). Culture Gaps: Challenges in Translating Non-standard Language Varieties. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zgaga, Vinko].

Hendrih, Mateja. (2017). Second language acquisition and out-of-school exposure: a case study. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Letica Krevelj, Stela and Car, Sandra].

Klos, Ariana. (2017). Peace-weavers and shield-maidens: Nordic and Anglo-Saxon influences in Tolkien’s powerful female characters. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Marković, Sara. (2017). Conceptual metaphor theory: an example of the 'time is space' metaphor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Protulipac, Armin. (2017). The relationship between literature and counterculture: the example of British and American counterculture of the 1950s and 1960s. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Klepač, Tihana].

Galić, Lovorka. (2017). Three types of detectives in five British novels. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polić, Vanja].

Tuđa, Tea. (2017). Culture in the EFL textbooks in primary school. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Manzin, Manuel. (2017). The effect of anglicization on the shaping of public space in the city of Pula. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Starčević, Anđel and Trako, Tijana].

Hruškar, Anja. (2017). Translation of metaphors in literary texts from Croatian into English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Nikolić, Kristijan].

Lovrić, Petra. (2017). Analysis of representation of male and female politicians in British tabloids. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Starčević, Anđel].

Rogić, Mirana. (2017). Translating metaphors from Croatian into English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zgaga, Vinko].

Grobenski, Jelena. (2017). Christos Tsiolkas’ The slap and (the means of uncovering) the truth. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Grbeš, Mateja. (2017). Implicit learning: artificial grammar testing. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zovko Dinković, Irena].

Krumpič, Monika. (2017). Language teachers' perception of multilingualism in the border area of Međimurje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Letica Krevelj, Stela and Spajić-Vrkaš, Vedrana].

Grbić, Andreja. (2017). Textual-linguistic norms in travel brochures in Croatian and English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Pavlović, Nataša].

Gajić, Davor. (2017). Multimodal meaning construal in visual media. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Sekulić, Ivana. (2017). Textbook activities that promote deeper processing in EFL learning. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Draginić, Anja. (2017). Politeness strategies employed by the teacher in the EFL classroom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Boban, Ana. (2017). Translation of non-finite clauses from English into Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Beli, Vesna].

Kos, Valentina. (2017). Aspects of students' motivation and attitudes towards teaching materials in a bilingual high school sociology program. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Geld, Renata and Bošnjak, Zvonimir].

Jurašin, Lucija. (2017). English and Croatian in contact on the example of diaspora speakers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Starčević, Anđel and Kalogjera, Damir].

Vidović, Tea. (2017). Reading skills and FL acquisition in dyslexia: a case study. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grubišić, Marina and Zovko Dinković, Irena].

Šimičić, Ivana. (2017). The outback as home: young aboriginal identities return to the land in Samson and Delilah and Satellite boy. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Kegljen, Kristina. (2017). Discourse analysis of gender stereotypes in Croatian TV commercials. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grubišić, Marina].

Debak, Mate. (2017). Semantics and pragmatics of anti-proverbs. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grubišić, Marina].

Babić, Romana. (2016). The dubbing of animated films in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Pavlović, Nataša].

Žagar, Ana Marija. (2016). Learning and using Spanish as L7: an autobiographical sketch. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Marijan, Josip. (2016). English articles - insights from L2 learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Rako, Danijela. (2016). Acquiring intercultural communicative competence from textbooks. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Fabijanić, Bartol. (2016). Društvena uloga dizajna i primijenjenih umjetnosti na primjeru izložbene manifestacije Zagrebački salon od 1960-ih do 1990-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Art History
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Galjer, Jasna].

Perko, Toni. (2016). Mental models and memory in reading. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zovko Dinković, Irena].

Gašpar, Martina. (2016). Behind the music: representation of labor and society in American work songs. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena].

Vukšić, Marija. (2016). Immigrant labor and informal American economy - reality and representation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Trajanov, Marija. (2016). The relationship between teaching styles and strategies and FL learners' motivation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Šarić, Ena. (2016). New technologies and motivation in EFL learning. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Zgorelac, Tina. (2016). Grammar tasks in EFL textbooks for fifth grade pupils in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Sabljak, Jelena. (2016). The benefits of media in learning: case studies of blind learners of English as L2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Valjak, Maja. (2016). Perception of intercultural competence in Croatian primary school learners of English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Hrešć, Tihana. (2016). Ways of promoting creativity in EFL classroom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Mikolić, Petra. (2016). Development of strong verbs in English and Swedish. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grubišić, Marina].

Zadro, Marko. (2016). Dreaming the Clouds: Transculturation, Hybridity and Novum in Archie Weller’s Land of the Golden Clouds. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Topić, Marija Gabrijela. (2016). Multilinguals' metalinguistic awareness of function words in L3. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Marić, Gabrijela. (2016). The image of Belgium in Charlotte Brontë´s novels “The Professor” and “Shirley”: a comparative analysis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Tepeh, Ivana. (2016). Language anxiety: teachers' and learners' perspective. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Osonjački, Vedran. (2016). The Biggest Investment: the myth of American entrepreneurship. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Grgas, Stipe and Lažnjak, Jasminka].

Novaković, Tamara. (2016). Bad parenting in Jane Austen's Pride and Prejudice and Mansfield Park. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Pasariček, Maja. (2016). Language Learning Strategies of Primary EFL Learners: a developmental perspective. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Pozderac, Domagoj. (2016). Strategies for Translating Idioms and Fixed Expressions. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Pavlović, Nataša].

Malogorski, Martina. (2016). Politeness in Requests: a study. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Matić, Sonja. (2016). The primary metaphor TIME IS MOTION in English and Croatian: a psycholinguistic study. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Tonković, Mirjana].

Omero, Natko. (2016). The Constructional Approach to “hand” and “leg” in English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Gnjidić, Vedrana. (2016). L2 English and L3 German vocabulary learning strategies. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Popović, Ana. (2016). “Manly Men”: Representations of Masculinity in Don DeLillo's Fiction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe and Šesnić, Jelena].

Ivančić, Ana-Marija. (2016). Blind learners' needs in a FL classroom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Geld, Renata and Hrvatić, Neven].

Kranjčić, Denis. (2016). Translating idiomatic expressions from Croatian into English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Pavlović, Nataša].

Kos, Kristina. (2016). Media History in DeLillo's Underworld. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Mravunac, Marko. (2016). Challenges in Translating Culturally Specific Items from a Less Dominant Culture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Veselica-Majhut, Snježana].

Ivanković, Matej. (2016). The role of subtitles in creating teaching material in EFL classrooms. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Šišić, Elvis. (2016). EFL Learners' Attitudes towards Native-like Proficiency as an Achievement Target. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Rastija, Hrvoje. (2016). Prijevod dijalekta sa (škotskog) engleskog na hrvatski i mađarski: usporedno istraživanje dvaju prijevoda romana „Porno“ Irvina Welsha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Žagar Szentesi, Orsolya].

Androić, Ivona. (2016). Jack Kerouac in the Context of American Studies. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Dubović, Nikola. (2016). English Neologisms Since 2001. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Vlakančić, Tina. (2016). Structures of the feminine in Oliver Twist and Nicholas Nickleby by Charles Dickens. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Pugar, Petra. (2016). Iconographies of bestiaries in C. S. Lewis’ The chronicles of Narnia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Ferberuš, Sara. (2016). Out-of-class exposure, motivation and attitudes towards English among secondary school learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata and Csizér, Kata].

Kranjčić, Tamara. (2016). Baby talk in adult-to-adult communication. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Kalogjera, Damir].

Jukić, Tatjana. (2016). Learners of English as L3: perceptions of similarities with previously acquired languages. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Gugić, Marina. (2016). Meaning construction as L2 - cognitive processing of idiomatic language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Ivanković, Jure. (2016). American capitalism and science fiction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Rašan, Zrinka. (2016). Scaffolding in ELT classroom : primary vs. secondary school students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Batur, Nikolina. (2016). Language attitudes of Croatian vocational school students toward the English language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Starčević, Anđel and Kalogjera, Damir].

Milčić, Tanja. (2016). Pragmatic analysis of swearwords in online communication. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grubišić, Marina].

Hergovich, Katalin. (2016). Raising Learners' Awareness of English as a Lingua Franca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Geld, Renata].

Kežić, Valentina. (2016). Learning an additional foreign language : how affordable is it?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Kanižaj, Karmen. (2016). Approach to Languages in the Croatian Education System. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Novosel, Eleonora. (2015). Hidden curriculum in EFL textbooks: the Case of Gender. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Bikić, Tea. (2015). The Role of Media in Learning L2 in Blind Learners of English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata and Hrvatić, Neven].

Jovetić, Tamara. (2015). A comparative analysis of idiomatic expressions in English and Portuguese. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Broz, Vlatko and Lanović, Nina].

Pivac, Anđela. (2015). Students’ perceptions of characteristics of effective teachers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Stanko, Zorana. (2015). Pragmatic Aspects of Humour in Eddie Izzard‘s Stand-Up Routines. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Tralić, Ivo. (2015). Semantic and Syntactic Analysis of Emotion Words in English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Ivaniš, Kristina. (2015). The Topic of Education in Mansfield Park and Wuthering Heights. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Radoš, Ivan. (2015). Postmodern narrative strategies in David Mitchell’s Cloud Atlas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Labor, Martina. (2015). Learner motivation and teacher motivation: is there a link?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Džapo, Ana. (2015). Cross-Linguistic Influence in Croatian-English-Spanish Multilinguals: Evidence from Spoken and Written Production. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta and Jelić, Andrea Beata].

Šarić, Ivana. (2015). Representation of Women in J.R. Tolkien's and G.Martin's Epic Fantasy. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Šartaj, Mateja. (2015). Procedures for the translation of metaphor in English to Croatian translation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Veselica-Majhut, Snježana].

Morduš, Mihaela. (2015). Idioms and their translation in films. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Broz, Vlatko].

Obradović, Ivana. (2015). Constructing the Southern Ontario Gothic in Timothy Findley's Not Wanted on the Voyage, Margaret Atwood's Surfacing, Alice Munro's Who Do You Think You Are? and Barbara Gowdy's Falling Angels. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polić, Vanja].

Cvrtila, Dina. (2015). Slotkin's reading of violence and the American story. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Miščin, Sara. (2015). Subject position in English, Portuguese and Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zovko Dinković, Irena].

Šoltić, Nina. (2015). Beowulf as a source text for Tolkien’s monsters. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Pavličić, Pavao and Ciglar-Žanić, Janja].

Grginović, Tea. (2015). Relationship between teacher and learner linguistic competences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Juzbašić, Sandra. (2015). Translation of proper nouns: strategies and implications. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Nikolić, Kristijan].

Varšić, Nuša. (2015). The role of personality in EFL. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Gugo, Iva. (2015). Language and gesture in blind learners of English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Lenard, Martina. (2015). Virtual communities: between culture and economy. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Dobranić, Karla. (2015). Adult EFL learning: learner proficiency and CEFR language levels. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Bodul, Ivana. (2015). Linguistic choices in recreating the style of the source text in translation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Beli, Vesna].

Morović, Mia. (2015). Meme as a modern catch phrase. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Šoltić, Nina. (2015). Beowulf as a source text for Tolkien's monsters. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Pavličić, Pavao and Ciglar-Žanić, Janja].

Matić, Nina. (2015). Historicizing the Gothic: political and cultural implications in Edgar Allan Poe’s tales. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena].

Justić, Lucija. (2015). Representation of Scouse in the movies compared to linguistic description. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Vrkljan, Margareta A.. (2015). Making sense of idiomaticity in learning English as L2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Perić, Ivan. (2015). Language death and revival with particular focus on Celtic languages. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Kalogjera, Damir].

Ćurlin, Petra. (2015). Code-switching between English and Croatian in Croatian university students of English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Koranić, Petra. (2015). Aspects of teachers' reliance on English grammars and textbooks in teaching grammar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Maturanec, Ivana. (2015). Foreign language anxiety - interaction with gender, length of study and self-perception of competence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Novokmet, Marija. (2015). Language learning strategies in third language acquisition. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Letica Krevelj, Stela].

Bušelić, Petra. (2015). The fantastic in Shakespeare: Hamlet and Macbeth. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Đerek, Silvija. (2015). Profiles of unsuccessful EFL learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Čiček, Lana. (2015). Language learning anxiety - causes and consequences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Pinter, Tanja. (2015). A case study of a visually impaired learner of English as L2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Rek, Luka. (2015). Semantics' Barber Shop: Cognitive Science Went Wrong Where?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Philosophy. [mentor Lauc, Davor and Žic Fuchs, Milena].

Hajec, Nela. (2015). Translation strategies and the degree of translatability of colloquial speech markers in literary translation from Croatian into English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Nikolić, Kristijan].

Štambuk, Ida. (2015). Filling in the blanks: fanfiction and the cultural canon. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Nikšić, Ana. (2014). Havajski kreolski engleski u pisanim izvorima . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Tadić, Dora. (2014). Construction of Britishness in Kipling’s Kim and Ballard’s Empire of the Sun. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Dragija, Mirjana. (2014). L2 motivational self-system and ESP learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Šaban, Jelena. (2014). Learning strategies and age. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Dobrica, Dora. (2014). Gender and conversational interaction among non-native speakers of English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Hoyt, Alexander D.].

Puljan, Dora. (2014). Lexical and Grammatical Features of Jamaican Patois in Reggae Music. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Lamot, Dorotea. (2014). Attrition in English as a foreign language – causes and consequences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Pavić, Nikolina. (2014). EFL teacher motivation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Rajković, Suzana. (2014). African American vernacular English on the cocoa lounge/ discussion board and Youtube comments on hip hop music videos. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Kolar, Tamara. (2014). Affective Profiles of Vocational School EFL Learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Sabljak, Ana. (2014). Speed-to-Quality Ratio in Fully Human Translation vs. Post-Editing of Machine Translation Output. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics
Department of English Language and Literature. [mentor Pavlović, Nataša and Simeon, Ivana].

Radić, Ivona. (2014). Metaphorical language in financial discourse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Pavlović, Marita. (2014). How L2 learners of English construct meaning of metaphorical expressions. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Rožanković, Magdalena. (2014). Acquisition of EFL Grammar: evidence from language production. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Matešić, Krešimir. (2014). The Croatian translator’s appropriation : the conundrum of the selection of procedures for the translation of culture-specific items. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Nikolić, Kristijan].

Matić, Marija. (2014). Foreign language learning in children with language impairments. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zovko Dinković, Irena].

Kaucki, Josipa. (2014). Frequent English phrases and words used by the speakers of Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Kalogjera, Damir].

Pavelić, Ana. (2014). Contemporary approaches to teaching EFL grammar in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Lendić, Anabela. (2014). Pragmatics of humor in Modern Family : a multimodal approach. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Radoš, Gabrijela. (2014). Expressing emotions in different languages: is there a difference?. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Reicher, Hermina. (2014). Pragmatic markers in English as a lingua franca: a corpus study. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Martelanc, Juraj. (2014). Irony in American postmodern cinema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena and Čale Feldman, Lada].

Bratinčević, Issa. (2014). Charles Dickens on Education: representation of schools in Nicholas Nickleby and Hard Times. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Radman, Ivana. (2014). Old English spells in BBC's "Merlin". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Broz, Vlatko].

Lončarić, Jelena. (2014). Croatian-English code-switching patterns of Croatian Facebook users. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Kalogjera, Damir].

Novosel, Kristina. (2014). Extra-curricular exposure: sources, types and impacts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Kralj, Tena. (2014). Language learning strategies and EFL achievement. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Jurišić, Natalija. (2014). Mr Darcy as symbolic capital in Jane Austen`s Pride and Prejudice and Helen Fielding`s "Bridget Jones" novels. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Ležaić, Vjekoslav. (2014). Willingness to communicate. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Sekulić, Milana. (2014). Motivational strategies of novice and experienced EFL teachers. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Kereković, Vanja. (2014). The role of music training in learning L2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Vojnović, Ivana. (2014). L1 and L2 use in the Croatian YEFL classroom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Siročić, Julija. (2014). Language anxiety and willingness to communicate in young EFL learners. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Burić, Katarina. (2014). The nature of motivation in learners with special needs: the case of blind learners of English as L2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Koncul, Ivana. (2014). What do articles mean – insights from Croatian learners of English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Kesedžić, Sanda. (2014). Code-switching patterns in multilingual children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Roša, Erika. (2014). Bob Dylan’s 1960s Albums and the Beat Generation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Dubravec, Helena. (2014). Translating -ing forms from English into Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Hoyt, Alexander D].

Talijančić, Lea. (2014). Gender in Pain: Gender and Class in Elisabeth Gaskell's The Life of Charlotte Brontë. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Jakovljev, Marta. (2014). Australian Aboriginal English in Contemporary Cinematography. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Kovačević, Matej. (2014). Post-editing of machine translation output with and without source text. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Pavlović, Nataša and Seljan, Sanja].

Pavlović, Mirna. (2014). Feminist Subversion in The Left Hand of Darkness by Ursula K. Le Guin and The Passion of New Eve by Angela Carter. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Lovrinović, Nevena. (2014). Surveillance in Brave New World and Nineteen Eighty-Four. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Čađo, Mojca. (2014). Postcolonial Othering in Three Plays by Shakespeare: Othello, Antony and Cleopatra, The Tempest. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Ciglar-Žanić, Janja].

Fogec, Tomislav. (2014). Critical Discourse Analysis of Tabloid Headlines. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Žilić, Tomislav. (2014). Aspects of Class in British and American TV Crime Fiction. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Željezić, Ana. (2014). Structuralist analysis of Margaret Atwood's novels The Handmaid's Tale, Cat's Eye, and The Robber Bride. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polić, Vanja].

Čengić, Jasenka. (2013). Assessing language through learner portfolio. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Golub, Mateja. (2013). Personality and L2 Use Among Young Bilinguals. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Končurat, Nela. (2013). Oblique translation procedures : annotated translations presented in fulfilment of requirements for a second-cycle degree. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Hoyt, Alexander D].

Dedić, Gorana. (2013). Towards Ethnic Hybridity : representations of identity in Caryl Phillip’s The Final Passage and Zadie Smith’s White Teeth : diploma essay. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Zgonjanin, Ivana. (2013). English as a lingua franca of the internet : the language of Pembroke Welsh Corgi breeders : graduation thesis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Samardžić, Adriana. (2013). Representing black modernism : the city in the fiction of the Harlem Renaissance. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena].

Gizdavčić, Anja. (2013). Translation methods in specialized texts : domestication vs. foreignization. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Hoyt, Alexander D].

Dmitrović, Tara. (2013). Translation of Metaphor from English to Croatian and Portuguese. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Lanović, Nina].

Monjac, Doris. (2013). Pseudo-anglicisms in German. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Broz, Vlatko and Janeš, Franjo].

Galić, Marija. (2013). Remembering Croatia : transmission of family history in Croatian American writing. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Šesnić, Jelena].

Cug, Martina. (2013). The rhetoric of Beckett's plays. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Brlek, Tomislav].

Patrun, Nenad. (2013). Lewis Carroll's Alice's adventures in wonderland : comparative analysis of Croatian translations by Raos, Šoljan and Paljetak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Kalogjera, Damir].

Grbavac, Jelena. (2013). Role of media in developing English language listening and speaking skills. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Novko, Nives. (2013). Acquiring English as a foreign language at adult age. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Beus, Martina. (2013). Language use anxiety. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Željeznjak, Katarina. (2013). Establishing reference in ambiguous sentences in English as L2. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zovko Dinković, Irena].

Bunčić, Lana. (2013). The Silmarillion and its sources. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Prović, Lara. (2013). Representation of ethnic trauma in the works of Toni Morrison, Art Spiegelman and Alfredo Vea Jr.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Benci, Katarina. (2013). Content-based instruction of EFL in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Grabar, Maja. (2013). A corpus study of generic third person singualr pronoun in American English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Maleš, Anđela. (2013). The washback effect of the matura exam in English in the Croatian context. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Češkić, Mirela. (2013). Motivating idioms in English as a foreign language : a focus group study. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Čudić, Mirna. (2013). Christina Rossetti and Emily Dickinson: intersections. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Zrnčević, Marijana. (2013). Time as a lexical component in English, Russian and Croatian idiomatic expressions. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Broz, Vlatko].

Galjuf, Mihaela. (2013). Personality variations in L2 use. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Medved-Krajnović, Marta].

Borčić, Lucio. (2013). Varieties of Nigerian English. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Josipović Smojver, Višnja].

Gomerčić, Ema. (2013). Metatext in the novel and on film : the case of Tristram Shandy and A Cock and Bull Story. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polić, Vanja].

Grgić, Maja. (2013). Politics of gender in Victorian novel : a reading of C. Brontë’s Shirley. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Čalić, Marin. (2013). Kulturni modeli u biciklizmu = Cultural models in cycling. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Banić, Maja. (2013). A contrastive analysis of hesitation in English and Croatian speech production in the media. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zovko Dinković, Irena].

Vučić, Sara. (2013). Metaphorical meanings of dimensional adjectives : speakers' judgments and the corpus. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Jagušić, Petra. (2013). Phonological adaptations in translating songs from English to Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Josipović Smojver, Višnja].

Burilo, Bernarda. (2013). Semantics and syntax of English endocentric and exocentric compounds : a corpus-based approach. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan].

Matić, Martina. (2013). Fantastic Faustian bargain in John Milton`s Paradise Lost, Christopher Marlowe`s Doctor Faustus and Terry Pratchett`s Eric Faust. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Božanović, Filip. (2013). Modelling the process level in cognitive grammar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Žic Fuchs, Milena].

Pavićević, Nataša. (2013). A study of foreign language teaching anxiety among student teachers of English as a foreign language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Mihaljević Djigunović, Jelena].

Gojković, Sarah. (2013). From literary to real aliens : the journey of L. Ron Hubbard from science fiction writer to the prophet. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Koren, Sanja. (2013). Phonological Adaptation of English Words in Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Broz, Vlatko and Josipović Smojver, Višnja].

Marinović, Vedrana. (2013). Ditransitive Constructions in English and Croatian. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Zovko Dinković, Irena].

Karoglan, Marijan. (2012). Hyperreality in Postmodern Hollywood. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven and Gilić, Nikica].

Krilanović, Jelena. (2012). Keats and the Visual (The Pre-Raphaelites) : graduation thesis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Jukić Gregurić, Tatjana].

Tadić, Tomislav. (2012). The Role of Conceptual Metaphor in English Language Teaching. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Geld, Renata].

Horvat, Tamara. (2012). Uloga i obrada književnih djela u nastavi engleskog i njemačkog jezika u srednjim školama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Mihaljević Djigunović, Jelena].

Kauzlarić, Kamelija. (2012). Mind Over Gender: Critical Uses of Science Fiction and the Fantastic in Joanna Russ's The Female Man and Jeanette Winterson's The PowerBook. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Barić, Assia. (2012). American Consumer Culture in the 1950s as Portrayed in the Novels of Nabokov, Kerouac and Yates. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Cvek, Sven].

Luketić, Pavle. (2012). Flann O’Brien and Ireland’s post-revolutionary conservatism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Knežević, Borislav].

Matijević, Lea. (2012). Suicide and madness as metaphors in the writing of Virginia Woolf, Charlotte Perkins Gilman and Sylvia Plath. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Polak, Iva].

Grundler, Mišo. (2012). A Comparative Analysis of English and Croatian Translations of Stieg Larsson's Män som hatar kvinnor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Antunović, Goranka and Pavlović, Nataša].

Spreicer, Jelena. (2011). Spectral visuality in novels by Don DeLillo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Grgas, Stipe].

Vrdelja, Kristina. (2011). Social attitudes towards the borrowings from the English language into the Croatian language . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Kalogjera, Damir].

Smetko, Katarina. (2011). Dealing with terminology in different kinds of specialized texts . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Beli, Vesna].

Štefulić, Lidija. (2011). Modal Verbs in English and Portuguese . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature
Department of English Language and Literature. [mentor UNSPECIFIED].

Turković, Jasna. (2011). Sociolinguistic and pragmalinguistic aspects of 'A bit of Fry and Laurie' . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Žic Fuchs, Milena].

Pašajlić, Maja. (2011). Erinnerungsorte in W.G. Sebalds Prosa . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Magerski, Christine].

Galić, Christina. (2010). The Portrayal of America in Works by Thomas, Erika and Klaus Mann . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan and Grgas, Stipe].

Marušić, Vedrana. (2010). The Factor of Style in Translation: A Comparison among Different Text Types. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature. [mentor Hoyt, Alexander D].

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Ćurković, Jozefina. (2018). Workers' culture and collective memory as exemplified by the Dalmatinka factory in Sinj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Franov, Sanja. (2018). Comparative analysis of the sex/gender identities in the Italian comics. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Banović, Zorica. (2018). Vjerovanja u nadnaravna bića i mitske predaje u Poljicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Mikelić, Sara. (2018). Embodiment of the sacred – religious aspect of relics in the Church of Saint Blaise in Vodnjan. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Jurčić, Olga. (2018). Terminologiska problem i översättning av texter om arkeologi från kroatiska till svenska och från svenska till kroatiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature > Chair of Scandinavian Languages and Literature
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Novoselec, Zvonimir].

Majstorović, Anja. (2018). The influence of technology on information behavior of generation Y. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela and Potkonjak, Sanja].

Vujević, Valentina. (2018). Les éléments culturels et leur implémentation dans l’enseignement du FLE. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Potkonjak, Sanja and Pavelin Lešić, Bogdanka].

Lempl, Dina. (2018). An image of women in magazines of Peasant Concordia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of History. [mentor Ograjšek Gorenjak, Ida and Potkonjak, Sanja].

Bobić, Maja. (2018). Motivation and Attitudes of Roma Pupils toward Learning English as a Foreign Language. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Geld, Renata and Grbić, Jadranka].

Banić-Križaj, Deana. (2018). Antropologija na granici znanstveno-književnog sistema. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Comparative Literature. [mentor Brlek, Tomislav and Grgurinović, Ivona].

Blažinić, Anamaria. (2018). Importance of movement in rehabilitation in hearing impaired people. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Phonetics. [mentor Šantek, Goran Pavel and Dobrić, Arnalda].

Renko, Lorena. (2018). Representations of the dialogue concerning the right to helth and reproductive, health and disease identities. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Grbić, Jadranka and Špoljar Vržina, Sanja].

Poljičak, Mirna. (2018). Puteni put Zagreba - etnološko i kulturnoantropološko istraživanje sjećanja i interpretacija prostitucije u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rubić, Tihana].

Krljan, Antun. (2018). Analyzing dominant concepts of autoethography as a scientific method. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Potkonjak, Sanja and Rodik, Petra].

Glavočić, Tia. (2018). Svakodnevica rata – Konstrukcija i dekonstrukcija svakodnevnog života u ratnim uvjetima na dubrovačkom području. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Vukušić, Ana-Marija].

Tkalčić, Žana. (2018). Life and position of woman in dervish community. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Karin, Maša. (2018). Imotska sila : običaj posijela na području Imotske krajine do sredine 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Černelić, Milana].

Matičić, Jelena. (2018). Spiritism on the Internet communication channels. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Kolak, Martina. (2018). Buddhist goddes Benzaiten from Hinduism to Shintoism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Indology. [mentor Belaj, Marijana and Kardaš, Goran].

Krešić, Ivana. (2018). Living in-between – space and identity in Neum. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Grgurinović, Ivona].

Sikora, Ana. (2018). Space and remembrance – the forgotten Zagreb coffeehouses. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Kanižaj, Filip. (2018). Contemporary emigration from Croatia to Sweden: role of migration networks. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Rajković Iveta, Marijeta and Bagić, Dragan].

Halužan, Lucija. (2017). Necropoetics: media representation of deceased celebrities. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Comparative Literature. [mentor Potkonjak, Sanja and Grdešić, Maša].

Vlajnić, Martina. (2017). Analiza argumentacije u govorima o ljudskim pravima u suvremenim društvenim pokretima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Phonetics. [mentor Kišiček, Gabrijela and Petrović, Duško].

Biser, Anja Victoria. (2017). Representation and construction of the female subject(ivity) through the history of anthropology and ethnology and cultural anthropology. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel and Gulin Zrnić, Valentina].

Giacometti, Emilia. (2017). Sport success as a weight to the future generation of sportsmen - historical overview of the development of football and the path to the bronze medal of the Croatian national football team. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Lukec, Katarina. (2017). Oral literature of north Moslavina and its functions. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rudan, Evelina and Šantek, Goran Pavel].

Bedalov, Zdenka. (2017). Jugovinil as a place of collective memory in stories of people of Kaštela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rubić, Tihana].

Dejanović, Dejana. (2017). Emigration of Croats from Bosnian and Slavonian Posavina to Germany after the Republic of Croatia joined the EU. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rajković Iveta, Marijeta].

Vukotić, Vigor. (2017). Use of religion for attracting new fighters to the Islamic state. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana and Kulenović, Tarik].

Trbojević, Filip. (2017). Religion and addiction treatment – the example of Cenacolo Community. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Augustinčić, Tomislav. (2017). Goran's spring: place and memory in the context of a poetry festival. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Kelemen, Petra].

Kušić, Tamara. (2017). Bijeli maškari iz Putnikovića na poluotoku Pelješcu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Černelić, Milana].

Bogdan, Martin. (2017). Urbani identiteti, mjesta sjećanja i kulturne politike: primjer grada Łódźa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Miklošević, Željka].

Kurtović, Ileana. (2017). Comparative analysis of (re)presentation of sport in sports museums. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Kasanić, Darko. (2017). Hibridizacija jezika na primjeru spanglisha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Grbić, Jadranka].

Čičak, Mateja. (2017). Culture shock and intercultural understanding in the adjustment of Croatian students to the American culture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Čargonja, Hrvoje].

Galović, Darja. (2017). People's belief in north west Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Grbić, Jadranka].

Crnčević, Katija. (2017). The Monument to Defenders in Dubrovnik as a realm of memory. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Kovačić, Sanda. (2017). National identity and national group in the context of work of Ernesto Laclau. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav and Heršak, Emil].

Matić, Vesna. (2017). Sailing as figure of memory – the case of vapor on the island of Brač. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Mikulčić, Matia. (2017). An anthropological study of electronic sports: an example of a international gaming community The Committee. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Maršić, Mia. (2017). Relationship between preservation and representation of Ganga in the area of Imotski County. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Jalšovec, Marta. (2017). The social construction of place through processes of sacralization and desacralization – the example of the former mosque in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Vukić, Jana and Belaj, Marijana].

Barać, Kristina. (2017). Pokušaji obnove zagrebačkog Kaptola kao simboličkog središta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Art History. [mentor Jurić, Zlatko and Toš, Igor].

Guskić, Mihaela. (2017). Osobno i povijesno u pričanjima o životu: etnološki i folkloristički aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Marković, Jelena].

Cerinski, Jelena. (2017). The role of sport in improving the self-confidance by practicing Pole Dance Fitness. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Grubiša, Iva. (2016). Integration of migrants in the city – a case study on culinary-cultural collective Taste of home. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Šarinić, Jana].

Požarić, Tena-Vionea. (2016). Predstavljanje tradicije u školskim knjižnicama u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Banek Zorica, Mihaela].

Pivac, Tara. (2016). Coprnice ili narodne liječnice. Alternativne uloge žena u predindustrijskim društvima Europe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Potkonjak, Sanja].

Gotal, Mihovil. (2016). Bunjevačko pitanje kao simbolički konflikt politika identiteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Grbić, Jadranka].

Kupirović, Bojan. (2016). Kultura i identitet Roma Lovara u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Grbić, Jadranka].

Čujkević-Plečko, Mia. (2016). Spomenik bana Josipa Jelačića na glavnom zagrebačkom trgu kao mjesto sjećanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Ružić, Ivana. (2016). Porodni običaji i položaj žene na području zapadne Bilogore. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Černelić, Milana].

Rudić, Jasmina. (2016). Etnografija školske svakodnevice – prakse pedagoga u zagrebačkim školama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Pedagogy. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Jurčić, Marko and Kolak, Ante].

Hržica, Tea. (2016). Hrvatski akademski klub sinkroniziranog plivanja Mladost: antropološko istraživanje grupne dinamike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Štiglić, Iva. (2016). Biodruštvenost penisa – kulturnoantropološka analiza prikaza penisa u medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Bukovčan, Tanja].

Malbašić, Kristina. (2016). Kršćanski koncept predbračne čistoće među katoličkim vjernicima u kulturnoantropološkoj perspektivi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Ivko, Igor. (2016). Terenski rad – prije i poslije Bronislawa Malinowskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Potkonjak, Sanja].

Lišnić, Nina. (2016). Kulturnoantropološki pogled na identitete migranata u suvremenim izbjegličkim kretanjima kroz Hrvatsku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rajković Iveta, Marijeta].

Stjepanović, Marta. (2016). Formiranje radničkog naselja u socijalizmu – primjer tvornice šećera u Županji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Grgurinović, Ivona].

Tripalo, Rafaela. (2016). Konstruiranje i dekonstruiranje identiteta: osobni narativi triju generacija bosansko-hrvatske obitelji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Hornstein Tomić, Caroline and Pletenac, Tomislav].

Petak, Mirna. (2016). Upotreba konoplje: etnološko-antropološki i bioetički aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Heršak, Emil and Pletenac, Tomislav].

Mrkonja, Nina. (2016). Fisihing as the strong local identity – Anthropology of fishing of the island village of Kali. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Matić, Lucija. (2016). Ballets Russes - Performance and the Body. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Nogués-Pedregal, Antonio Miguel and Pletenac, Tomislav and Hornstein Tomić, Caroline].

Špalková, Sabina. (2016). Češka dopunska škola u Zagrebu od 1922. do 1940. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rajković Iveta, Marijeta and Heršak, Emil].

Jagić, Natalija. (2016). Medicinski turizam u kontekstu komercijalizacije javnog zdravstva: kulturnoantropološka perspektiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Grgurinović, Ivona].

Silić, Filip. (2016). Beach volleyball: anthropological research of teammates relationship through the prism of a team-leader role. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Štefan, Ivo. (2015). Sjećanja na životne uvjete i krijumčarske prakse u Rijeci i Sušaku neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rubić, Tihana].

Vojnović, Nina. (2015). Kinematografija na razmeđi ideologija: geneza Pulskog filmskog festivala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Grgurinović, Ivona].

Nožinić, Snježana. (2015). Revalorizacija rada Elly Bašić u kontekstu suvremenih istraživanja djeĉjeg folklora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Đaković, Branko and Marković, Jelena].

Krnic, Andrea. (2015). Vinogradarstvo kao tradicijsko gospodarstvo u Hrvatskom zagorju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Đaković, Branko].

Unušić, Irma. (2015). Tijela, pokreti, izvedbe: kulturnoantropološka studija plesne integracije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Gulin Zrnić, Valentina].

Mijić, Helena. (2015). Splitska Radunica kao turistička destinacija; studija društvenih interakcija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Mihoci, Nataša. (2015). Fiskultura tjelesne prakse socijalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Komar, Tibor].

Mesić, Jagoda. (2015). Put tranzicije u kontekstu biračkog iskustva u (post)socijalističkoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Fiolić, Marta. (2015). Konstrukcije i interpretacije kolonijalne prošlosti u postkolonijalnom Kongu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of History. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Klasić, Hrvoje].

Horvatin, Tea. (2015). Suvremene migracije mladih iz Slavonije u Irsku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rajković Iveta, Marijeta].

Vojvodić, Vanja. (2015). Narativi budućnosti, stvarnost i fantastika: Ljubitelji Zvjezdanih staza u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Heršak, Emil and Šantek, Goran Pavel].

Gorup, Tea. (2015). Suvremena transmigrantska iskustva visokoobrazovanih Zagrepčana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rajković Iveta, Marijeta].

Šikić, Ivan. (2015). Škola mladih "V suncu i senci". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Pedagogy. [mentor Đaković, Branko and Previšić, Vlatko].

Klopotan, Ana. (2015). Transnacionalne materijalne prakse studenata na razmjeni. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rajković Iveta, Marijeta].

Stančec, Ivan. (2015). Hrvatska ratna etnografija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Grbić Jakopović, Jadranka].

Nikolić, Melita. (2015). Transformacija autobiografskog sjećanja na djetinjstvo u socijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Đaković, Branko and Marković, Jelena].

Sajko, Ivana. (2015). Božićni običaji u Hrvatskoj i Italiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Černelić, Milana].

Hladilo, Antonia. (2015). Proces odrastanja i oblikovanje narativnog sebstva: kulturnoantropološki pristup i folkloristički pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Grgurinović, Ivona and Marković, Jelena].

Radan, Siniša. (2015). Usporedba kulturnih i društvenih kretanja u "postsocijalizmu" u Hrvatskoj i zemljama bivšeg Istočnog bloka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Bernik, Kristina. (2015). Konceptualizacija doma pri osamostaljivanju mladih na području grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Periškić, Sonja. (2015). Djetinjstvo, slobodno vrijeme i odrastanje u Bačkom Monoštoru sredinom 20.stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Pedagogy. [mentor Černelić, Milana and Car, Sandra].

Kalčić, Martina. (2015). Kulturnoantropološka studija Brodogradilišta 3. MAJ - multilokalnost industrijskog prostora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Špac, Hrvoje. (2015). Fair-play kao suvremeni ratnički kodeks časti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Jandrić, Ivana. (2015). Između dominacije i suučesništva - o strateškom pozicioniranju etnografa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Potkonjak, Sanja].

Rogina, Sanela. (2015). Uloga žena u japanskoj filmoskoj umjetnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Hanžić, Mateja. (2015). Medijska (re)prezentacija djetinjstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Đaković, Branko and Marković, Jelena].

Manzoni, Andrea. (2015). Promjene urbane strukture i svakodnevice u Puntu na otoku Krku od sredine XX. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Špikić, Marko and Lončar, Sanja].

Kokotec, Marko. (2015). Fenomen virdžine i njezine pojavnosti na prostoru zemalja bivše Jugoslavije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Matanić, Dubravko. (2014). Groblje kao mjesto sjećanja - primjer vojnog spomenika Il Monumento ai Granatieri di Sardegna na riječkom groblju Kazala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Kovačević, Jelena. (2014). Etnografske zbirke izvaneuropskih kultura u zagrebačkim muzejima i zbirkama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Grbić Jakopović, Jadranka and Vujić, Žarka].

Ferenčić, Marijana Paula. (2014). Zagrebačka tržnica Dolac kao mjesto razmjene i konstruiranja identiteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Šimunović, Rosana. (2014). Mitološka baština otoka Brača. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Bukovčan, Tanja].

Kovač, Janja. (2014). Etnološko-književna analiza svadbenih običaja u južnoslavenskom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of South Slavic Languages and Literature
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel and Majić, Ivan].

Matuško, Marica. (2014). Religija, identitet i prostor na primjeru Rijeke dubrovačke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Lovrinčić, Vedrana. (2014). "Ženska kolumna" Jelene Veljače; feminizam i popularna kultura u postsocijalističkom društvenom kontekstu : diplomski rad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Galić, Branka and Pletenac, Tomislav].

Biljan, Marija. (2014). Konstrukcije identiteta na primjerima međunarodnih migranata u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Chair of Anthropology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Hornstein Tomić, Caroline and Rajković Iveta, Marijeta].

Šimek, Tena. (2014). Prikaz 90-ih godina u suvremenim udžbenicima povijesti – kulturnoantropološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Ribarić, Anja. (2014). Uloga krsnika u liječenju stanovništva sjeverne Istre u dvadesetom stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Pavlić, Mateja. (2014). O značenju i upotrebi antropometrijskih mjera u poljskom i hrvatskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Grbić Jakopović, Jadranka and Pintarić, Neda].

Pavlović, Kristina. (2014). „Domaća hrana“: simbol identiteta i svakodnevna praksa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Mesić, Milan].

Lajtman, Katarina. (2014). Kulturna analiza ljubavnih i obiteljskih veza na primjeru Dana zaljubljenih u postsocijalizmu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Rubić, Tihana].

Krnjak, Tea. (2014). Mogućnosti proizvodnje znanja u okvirima obrazovnih institucija o dječjim vicevima kao folklornom žanru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Đaković, Branko and Marković, Jelena].

Dorotka, Duje. (2014). How bodies remember: tattoos made in the YPA as a figure of memory. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Potkonjak, Sanja].

Mađerčić, Petra. (2014). Odnos religije i medija: primjer scijentologije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Belaj, Marijana and Nikodem, Krunoslav].

Rusac, Nikolina. (2014). Kulturnoantropološki i muzeološki pristupi tematizaciji industrijskog nasljeđa socijalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Potkonjak, Sanja and Babić, Darko].

Prpić, Damir. (2014). Usporedba aztečkog mita o Quetzalcoatlu s majanskim mitovima o K'uk'ulkanu i Q'uq'umatzu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Čargonja, Hrvoje].

Sedlar, Tonja. (2014). Koncept doma i nostalgija među petrovačkim Rusinima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Pužar, Maksin. (2014). Festivalizacija nematerijalne kulture u Istri na primjeru Pićna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Kelemen, Petra and Babić, Darko].

Hustić, Karla. (2014). Etnoarheologija paleolitičkih šamanskih praksi kroz primjer materijalne i duhovne ostavštine mongolskih nomadskih naroda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Archaeology. [mentor Karavanić, Ivor and Potkonjak, Sanja].

Maček, Martina. (2014). Kulturna geografija trgovačkih centara; primjer Arena Centra Zagreb kao nemjesta s elementima mjesta i javnog prostora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Buturajac, Anamarija. (2014). Hrvatska nogometna reprezentacija i nacionalni identitet: analiza dnevnog tiska. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Šantek, Goran Pavel].

Kalčić, Marko. (2014). Didgeridoo: ancient instrument in conteporary culture. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Tkalčić, Marina. (2014). Vile i vilinska pedagogija u novopoganskim duhovnostima u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Skendžić, Jelena. (2014). Portret žene: (de)konstrukcija rodnih stereotipa na primjeru časopisa Svijet. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Potkonjak, Sanja and Gulin Zrnić, Valentina].

Grizbaher, Vedran. (2014). Simboličko nasilje u reklamama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Bukovčan, Tanja].

Uzelac, Kristina. (2014). Kulturnoantropološka promišljanja trga - primjer zagrebačkog Trga Petra Preradovića ili Cvjetnog trga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Banić, Monika. (2014). Procesi u oblikovanju identiteta Čeha u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of West Slavic Languages and Literature. [mentor Grbić Jakopović, Jadranka and Ivanković, Katica].

Marušić, Petra. (2014). Društvena konstrukcija plaže na primjeru Seasplash festivala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Kelemen, Petra and Kardov, Kruno].

Vračar, Ana. (2014). Sestrinstvo u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Philosophy. [mentor Jurić, Hrvoje and Bukovčan, Tanja].

Jenjić, Petra. (2014). Pitanje višestrukog identiteta druge generacije hrvatske dijaspore u Kanadi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Sociology
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Mesić, Milan and Rajković Iveta, Marijeta].

Mađerčić, Petra. (2014). Odnos religije i medija: primjer scijentologije u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Belaj, Marijana and Nikodem, Krunoslav].

Hustić, Karla. (2014). Etnoarheologija paleolitičkih šamanskih praksi kroz primjer materijalne i duhovne ostavštine mongolskih nomadskih naroda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Archaeology. [mentor Potkonjak, Sanja and Karavanić, Ivor].

Vugdelija, Kristina. (2013). Odnos Držićeve Novele od Stanca i tradicijskih kulturnih praksi: književnopovijesna i etnološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Bogdan, Tomislav].

Bingula, Mihaela. (2013). Miroslav Dolenec Dravski - tvorba i interpretacija baštine na primjeru Novog Virja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Babić, Darko and Škrbić Alempijević, Nevena].

Pretković, Marina. (2013). Uloga i položaj zidara i njihovih obitelji u lokalnoj zajednici: primjer Vinodola. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Vukdelija, Kristina. (2013). Odnos Držićeve Novele od Stanca i tradicijskih kulturnih praksi: književnopovijesna i etnološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Bogdan, Tomislav].

Milanovski, Ivan. (2013). Ostavština Milovana Gavazzija kao kulturno nasljeđe Knjižnice Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Petrović Leš, Tihana and Horvat, Aleksandra].

Barilić, Ivana. (2013). Halbica ženska kapica gornje Posavine: raširenje, izrada i uporaba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Petrović Leš, Tihana].

Krznarić, Ana. (2013). Običaj služenja u ogulinskom kraju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Černelić, Milana].

Zorić, Martina. (2013). Narodna nošnja Tounja u razdoblju između 1930.-1950.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Petrović Leš, Tihana].

Marčetić, Ruža. (2013). Berlinski zid u Zagrebu – naracije i prakse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Zoričić, Paško. (2013). Uloga istraživača i organizirana folklorna djelatnost na području šibenskog zaleđa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav and Ćaleta, Joško].

Džaja, Antonija. (2013). Manastirski turizam u Makedoniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Belaj, Marijana].

Dimkov, Marijana. (2013). Djetinjstvo i nostalgija: kulturnoantropološki pristup. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Bukovčan, Tanja and Marković, Jelena].

Jarić, Ana. (2013). Etnološki pogled na fenomen vještica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Bukovčan, Tanja].

Zgonjanin, Ivana. (2013). Trash kultura. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Vinšćak, Tomo].

Miličević, Luka. (2013). Kultura tijela i znanje o tijelu : etnografsko istraživanje korisnika teretana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Bukovčan, Tanja].

Tkalčić Simetić, Mirna. (2013). "Stvaranje mjesta" na primjeru zagrebačkog "Hrelića". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Potkonjak, Sanja and Gulin Zrnić, Valentina].

Kovačević, Matija. (2013). Relation Between Sacrifice and Mercy in Forms of Worship and Pacification. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Vinšćak, Tomo].

Bošković, Jurica. (2012). Bazeni klapskog pjevanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Ćaleta, Joško].

Mrvić, Sanja. (2012). Festivali i korištenje prostora – pulski primjeri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Vene, Lea. (2012). Pulske vojarne: prenamjena, festivali i turizam. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Pletenac, Tomislav].

Mišetić, Martina. (2012). Festival i turizam – primjer Ogulinskog festivala bajke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Vučković, Željka. (2012). Rodna zagledavanja: ženski pristup filmu na primjeru Kathryn Bigelow i Sofije Coppole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Potkonjak, Sanja and Hromadžić, Hajrudin].

Filipović, Ivica. (2012). Humoreskne predodžbe u kontekstu mediteranizma i vicevi o Dalmatincima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Petrović Leš, Tihana and Škrbić Alempijević, Nevena].

Horvat, Ivana. (2012). Etnološko istraživanje migracija Afrikanaca u Europu – primjer Sicilije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena].

Laktić, Anita. (2011). Nacionalni stereotipi u nastavi stranih jezika . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Grbić Jakopović, Jadranka].

Matočec, Nikolina. (2011). Mara Matočec, podravska seljačka književnica, etnografkinja i političarka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Sociology. [mentor Petrović Leš, Tihana and Galić, Branka].

Department of German Language and Literature

Novosel, Martina. (2018). Zur Rolle des Nibelungenliedes in der deutschen Geschichte und seine Didaktisierung im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Turković, Slađan].

Rede, Elizabeta. (2018). Pronominalformen bei Frauen und Männern. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Horvatin, Ana. (2018). Tätigkeiten der Deutschen Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwaben in Osijek. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Čendeš, Matea. (2018). Germanismen in der Sprache von Donja Dubrava in Međimurje im Korpus des sprechenden Atlas „Australizismen und Germanismen im Kroatischen”. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Pilipović, Ana. (2018). Der Einsatz von Facebook-Gruppen im Studium am Beispiel der Zagreber Germanistikstudenten. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lutze-Miculinić, Marija].

Dejanović, Dejana. (2018). Der Kinderroman Momo im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lutze-Miculinić, Marija].

Batinović, Jere. (2018). Terroranschlag in Berlin – Mediale Präsentation eines Ereignisses. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Magerski, Christine].

Zirdum, Mateja. (2018). Medien als politisches Instrument am Beispiel von Leni Riefenstahls Triumph des Willens. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Audiovisuelle Quellen: Leni Riefenstahl, Triumph des Willens (2001, Film von 1934)) [mentor Magerski, Christine].

Maligec, Mihael. (2018). Intonation patterns in Croatian and German: a contrastive analysis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of German Language and Literature. [mentor Pletikos Olof, Elenmari and Anđel, Maja].

Kontić, Dajana. (2018). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Hüther, Gerald (2016): Mit Freude lernen ein Leben lang. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 113-153. Hrvatski izvornik: Brajša, Pavao (2012): Abeceda demokratskog ponašanja. Zagreb: Glas Koncila, str. 33-56.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Mesec, Maja. (2018). Die Rezeption von Walter Flex' Der Wanderer zwischen beiden Welten in der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs und der Zwischenkriegszeit. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Magerski, Christine].

Ivić, Marin. (2018). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Hrvatski izvornik:Perić Kaselj M., Galiot Kovačić J. (2012): Život na dvije lokacije: „osjećaj mjesta“ i kako povezati stari i novi dom. Zagreb: Etnološka istraživanja, No. 17, str. 241-257. Njemački izvornik: Engelage, S., Schubert, F. (2010): Sind Kinder ein Karrierehindernis für Hochgebildete? Karriere und Familie bei Promovierten in der Schweiz. Stuttgart: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 39, Heft 5, S. 382-401) [mentor Rodek, Snježana].

Korenika, Zvonimira. (2018). Prijevod s njemačkog na hrvatski jezik; Prijevod s hrvatskog na njemački jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Hrvatski izvornik: Kakvi su Hrvati?: Ogledi o hrvatskom identitetu, imidžu i neiskorištenim potencijalima. Zagreb: Fokus komunikacije, 21-38, 61-68. Njemački izvornik: Hass im Netz: Was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können. Wien: Christian Brandstätter Verlag, 13-51.) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Škvorc, Katarina. (2018). Sociologija kao nastavni predmet u hrvatskom i njemačkom školskom sustavu: usporedba sadržaja javnih planova i programa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Sociology. [mentor Lutze-Miculinić, Marija and Bošnjak, Zvonimir].

Škvorc, Barbara. (2018). Die Darstellung der sozialen Probleme in Erich Kästners Kinderromanen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lutze-Miculinić, Marija and Car, Milka].

Crnolatac, Darko. (2018). Medienwechsel am Beispiel von Bernhard Schlinks Roman Der Vorleser und Stephen Daldrys Film The Reader. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Magerski, Christine].

Kovačić, Lorena. (2018). Prilagodba nastave njemačkog jezika učenicima s lakom intelektualnom teškoćom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Lutze-Miculinić, Marija and Blažević Simic, Ana].

Bezić, Laura. (2018). Geschwindigkeit der sprachlichen Verarbeitung bei Germanistikstudenten. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Večerin, Petra. (2018). Du sollst dir kein Bildnis machen: Max Frischs Andorra im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka and Lutze-Miculinić, Marija].

Bakšaj, Tena. (2018). Metaphernanalyse in der Politikersprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Čakarić, Dragan. (2018). Medien im Fremdsprachenunterricht – gestern, heute und morgen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lutze-Miculinić, Marija].

Pranjić, Monika. (2018). Narration und Geschlecht bei Arthur Schnitzler. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lacko Vidulić, Svjetlan].

Bogojević, Lana. (2018). Analyse der Sprachbiografien von Zagreber Germanistikstudierenden und die Anwendung von sprachbiografien im Fremdsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Kajba, Helena. (2018). Unterrichtsvorbereitung für DaF in Kroatien (Am Beispiel einer Unterrichtsstunde in der 4. Klasse der Grundschule). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lutze-Miculinić, Marija].

Car, Petra. (2018). Kasuserwerb bei Kindern mit Deutsch als L1 untersucht an der Kasuszuweisung mithilfe des bestimmten Artikels. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Požgajec, Martina. (2018). Faktor Alter beim Fremdsprachenlernen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Kondres, Lana. (2018). Mobilna tehnologija kao alat u nastavi njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Anđel, Maja and Kocijan, Kristina].

Matanović, Vedrana. (2018). Lange Nacht der Museen, Berlin 2014 / Noć muzeja, Zagreb 2014 Marketingstrategien im Vergleich. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Kovačec, Martina. (2017). Germanismen in der Sprache von Velika Horvatska im Korpus des sprechenden Atlas „Australizismen und Germanismen im Kroatischen“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Rubil, Ivan. (2017). Motivationsförderung durch den Lehrer im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lutze-Miculinić, Marija].

Penava, Nikolina. (2017). Prevođenje kulturnih realija u bugarskom i njemačkom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of South Slavic Languages and Literature. [mentor Piškorec, Velimir and Vasung, Ana].

Ivančić, Filip. (2017). Zur Struktur der zusammengesetzten Sätze in der Textsorte „Leitartikel“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Havidić, Marija. (2017). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Regula Kägi-Diener (2014): Frauenquoten in den Führungsetagen der Wirtschaft, St.Gallen, Eidgenössische Komission für Frauenfragen, str. 3-16; Hrvatski izvornik: Vrček, Valerije (2010): Druga strana potrošačkog raja, Zagreb, Škola [sic] knjiga, str. 11-36.) [mentor Rodek, Snježana].

Petrović, Nada. (2017). Texte auf Reiseportalen – eine komparative textlinguistische Analyse Deutsch – Kroatisch. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Penzar, Marija. (2017). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Reichstein, Ruth. Die 101 wichtigsten Fragen : die Europäische Union. München : Verlag C. H. Beck, 2012. Str. 49-66., 86-91.; Hrvatski izvornik: Vujčić, Vladimir. Opća pedagogija : novi pristup znanosti o odgoju. Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2013. Str. 489-505.) [mentor Konjevod, Antonela].

Čuljak, Matea. (2017). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Winter, Martin (2015): Das Ende einer Illusion. Europa zwischen Anspruch, Wunsch und Wirklichkeit. München: Süddeutsche Zeitung Edition, str. 7-36.; Hrvatski izvornik: Weber, Zdenka (2013): Slava preko Atlantika, u: Weber, Zdenka (ur.). Milka Trnina: 150 godina. Križ: Općina Križ, str. 116-126.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Vlahović, Domagoj. (2017). Germanismengebrauch bei den Jugendlichen am Beispiel der Gymnasialschüler aus Đurđevec. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Cvetković, Ida. (2017). Germanismen in der Sprache der Stadt Bjelovar im Korpus des sprechenden Atlas „Austriazismen und Germanismen im Kroatischen". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Slaviček, Natalija. (2017). Prijevod s njemačkog na hrvatski / Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Wolfgang Wieser (2011) Das Wiener Rathaus : Geschichte und Gesellschaft, Achitektur und Anekdoten Wien : Bohmann, S. 7-71. ; Hrvatski izvornik: Majda Rijavec, Dubravka Miljković (2009) Pozitivna psihologija na poslu. Što najbolje čini najboljima? Zagreb: IEP – D2. S. 163-195.) [mentor Crnko Gmaz, Tamara].

Dobravac Sošić, Carla. (2017). Strah od stranog jezika na primjeru studenata nizozemskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Turković, Slađan].

Ivanković, Matej. (2017). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Katzer, Catarina (2016): Cyberpsychologie -Leben im Netz -Wie das Internet uns verändert. München: Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (eBook); Hrvatski izvornik: Borovac Pečarević, Martina Perspektive razvoja europske kulturne politike:interkulturni dijalog i multikulturalnost) [mentor Skender Libhard, Inja].

Kojundžić, Tomislav. (2017). Konzeptuelle Metaphern der Liebe und der Beziehung in der deutschsprachigen beratungspsychologischen Sachliteratur. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Ščukanec, Aleksandra].

Lysenko, Dariia. (2017). Vom Perfektionismus zum psychischen Zusammenbruch. Psychologische Modellierung von Patrick Süskinds Figuren in der Geschichtensammlung „Drei Geschichten und eine Betrachtung“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan].

Čičko, Tea. (2017). Računalno potpomognuto učenje njemačkog jezika pomoću besplatnih online programa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Häusler, Maja and Lasić-Lazić, Jadranka].

Miculinić, Miriam. (2017). Prijevod s hrvatskog na njemački; Prijevod s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Paul Widmer: Kroatien im Umbruch. Ein Land zwischen Balkan und Europa. NZZ libro, Zürich, 2004. str. 153.-178. Hrvatski izvornik: Nada Bezić: GLAZBENA TOPOGRAFIJA ZAGREBA OD 1799. DO 2010. - Prostori muziciranja i spomen-obilježja. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2012. str. 9.-22.) [mentor Rodek, Snježana].

Juričić, Mia. (2017). Sprachlicher Transfer bei kroatischsprachigen Deutschlernern. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Dekanić, Kristina. (2017). Mehrsprachigkeitsdidaktik früher und heute. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Orsag, Martina. (2017). Prijenosna odstupanja govornika njemačkog jezika pri ovladavanju hrvatskim. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Nazalević Čučević, Iva and Lutze-Miculinić, Marija].

Labazan, Iva. (2017). Motivacija nastavnika zagrebačkih srednjih škola u primjeni e-učenja u nastavi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Alagić, Aida. (2017). Kapitalsorten im Roman Die Ästhetik des Widerstands. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Comparative Literature. [mentor Magerski, Christine and Duda, Dean].

Labazan, Iva. (2017). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Jüngst, Heike E. (2010): Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, str. 1-23.; Hrvatski izvornik: Kekez, Hrvoje (2013): Velikani hrvatske prošlosti. Zagreb: Mozaik knjiga, str. 190-207.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Nježić, Matej. (2017). Bertolt Brecht im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Topolovec, Stjepan. (2017). Kroatisch-deutscher Kulturkontakt in Slawonien und die Behandlung im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Tukić, Silvio. (2017). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Nida-Rümelin, J. (1990): Das Weltenergieproblem. Ur. Opitz, Peter J. : Weltprobleme. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. str. 179-200.; Hrvatski izvornik: Rijavec M., Miljković D. (2009): Pozitivna psihologija na poslu. Što najbolje čini najboljima?. Zagreb: IEP – D2. str. 227-249.) [mentor Rodek, Snježana].

Dubroja, Ana. (2017). Sprachbiographie als Methode der Spracherwerbsforschung. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Rajić, Tea. (2017). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Pauen, Michael (2012) Ohne Ich kein Wir: warum wir Egoisten brauchen, Berlin, Ullstein, str. 11-36. Hrvatski izvornik: Damjanović, Dragan (2009): Vukovarski arhitekt Fran Funtak, Zagreb, Leykam International, str. 11-27.) [mentor Rodek, Snježana and Janeš, Franjo].

Hlišć, Karlo. (2017). Germanismen in der Mundart der Gemeinde Mala Subotica in Međimurje im Korpus „des sprechenden Sprachatlas - Austriazismen und Germanismen im Kroatischen“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Gerić, Petra. (2017). Dekonstruktion des Genres des Kriminalromans am Beispiel der Romanen von Friedrich Dürrenmatt: "Der Richter und sein Henker", "Der Verdacht" und "Das Versprechen". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car, Milka].

Habuzin, Matija. (2017). Team Deutsch neu und Direkt neu – ein Vergleich. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Jurakić, Josipa. (2017). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Nolting, Hans-Peter (2013): Störungen in der Schulklasse. Ein Leitfaden zur Vorbeugung und Konfliktlösung. Weinheim: Beltz Verlag, str. 43-51; 103-133. Hrvatski izvornik: Vadjon, Vladimir; Pondelak, Vladimir (2015): Damir Novak – Snaga pokreta. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Zagreb, str. 11-70.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Rogić, Ira. (2017). Vermittlung von Aussprache im DaF-Unterricht mit dem Schwerpunkt auf Vokalquantität, Wortakzent und Intonation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Phonetics. [mentor Lutze-Miculinić, Marija and Pletikos Olof, Elenmari].

Jurašin, Lucija. (2017). Prijevod s hrvatskog na njemački; Prijevod s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Rosenbrock, Hinrich. 2012. Die antifeministische Männerrechtsbewegung: Denkweisen, Netzwerke und Online-Mobilisierung. Heinrich-Böll-Stiftung. Berlin. 134-152 str. Hrvatski izvornik: Lalić, Dražen; Pilić, Damir. 2011. Torcida: Pogled iznutra. Profil Multimedija. Zagreb. 23-41 str.) [mentor Rodek, Snježana].

Rebernjak, Valentina. (2017). Christine Nöstlinger als Kinderbuchautorin im daF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car, Milka and Lutze-Miculinić, Marija].

Benci, Matija. (2017). Kulturna medijacija: gradišćanskohrvatski jezik kao studija slučaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Ščukanec, Aleksandra and Miklošević, Željka].

Hrženjak, Anja. (2017). Prilagodba nastave njemačkog jezika učenicima s disleksijom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Lutze-Miculinić, Marija and Blažević Simic, Ana].

Šarić, Martina. (2017). Einfluss des semantischen Primings auf die politische Selbstbezeichnung. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Martinić, Lorena. (2017). Das Genre der Kurzgeschichte im Unterricht. Ilse Aichingers „Das Fenster-Theater“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car, Milka].

Mihaljević, Željko. (2017). Morphologische Variation der Lexeme im sprechenden Atlas „Austriazismen und Germanismen im Kroatischen“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Kelemen, Gabrijela. (2017). Imagination der Weiblichkeit in der Wiener Moderne bei Otto Weininger, Sigmund Freud und Arthur Schnitzler. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lacko Vidulić, Svjetlan].

Mijić, Katarina. (2017). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Wehling, E., Lakoff, G. (2009): Auf leisen Sohlen ins Gehirn. Politische Sprache und Ihre heimliche Macht. Heidelberg: Carl Auer Verlag/KNO VA, str. 13 – 41 Hrvatski izvornik: Ažic, J. Ženski humor protiv muškog konsenzusa. // Treca. Broj 1-2, Vol XVI, (2012), str. 25 – 35) [mentor Rodek, Snježana].

Drmić, Mirela. (2017). Hinko Scheidela – ein kroatischer Deutschlehrer der Reformzeit. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Buntak, Ivan. (2016). Nonverbale Kommunikation im Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Vedriš, Petra. (2016). Die Rheingegend im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Perković, Marija. (2016). Prijevod s njemačkog na hrvatski - Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Autorengruppe (2008): Medienpaket „Tourismus und Freizeitwirtschaft“ – Baustein 5: Trends und Herausforderungen. Wien: AWS Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Schule. Str. 10-26. Hrvatski izvornik: Stubbs, Paul; Redžepagić, Denis (2011): Izvješće o održivosti: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. Zagreb: Ekonomski institut. Str. 10-28.) [mentor Rodek, Snježana].

Nikolić, Satanela. (2016). Bildende Kunst im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Križić, Marina. (2016). Zum Wandel der literarischen Darstellung von Vergangenheitsschuld. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Magerski, Christine].

Bašić, Igor. (2016). Tanz als Menschmedium in Theorie und Praxis. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Magerski, Christine].

Prevedar, Ana. (2016). Soziale Netzwerke im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Lenhard, Tajana. (2016). Sprachbiographische Analyse einer kroatischen Familie in Wien. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Medvešek, Hana. (2016). Filmska adaptacija romana F. Bordewijka “Karakter”. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka and Ulrich Knežević, Gioia-Ana].

Paradžik, Marijan. (2016). Sprache und Identität im transnationalen Migrationskontext: bosnisch-kroatische Germanistinnen und Germanistikstudentinnen in Kroatien. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Hornstein Tomić, Caroline and Piškorec, Velimir].

Bandov, Toni. (2016). Roman Tuga Belgije u kontekstu flamanske književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka and Ulrich Knežević, Gioia-Ana].

Butković, Morana. (2016). Prijevod s njemačkog na hrvatski, Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Wagner, U.; Gebel, C.; Lampert, C. (2013): Zwischen Anspruch und Alltagsbewältigung: Medienerziehung in der Familie. Vistas Verlag GmbH. Berlin. S. 11 - 35; Hrvatski izvornik: Štrbenac, Kusak, Huber, Jeremić, Oković, Majić-Skrbinšek, Vukšić, Katušić, Desnica, Gomerčić, Bišćan, Zec, Grubešić (2010): Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2010. do 2015. Prema razumijevanju i rješavanju ključnih pitanja u upravljanju populacijom vuka u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo kulture i Državni zavod za zaštitu prirode, prosinac 2010., str. 6 - 27.) [mentor Rodek, Snježana].

Oreški, Jurica. (2016). Leksičke inovacije u nizozemskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Turković, Slađan].

Oreški, Jurica. (2016). Prijevod s hrvatskog na njemački, Prijevod s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Hrvatski izvornik: Dragan Roša: Metode astronomskih istraživanja. Zagreb: ALFA 2010., str. 50-59.; Njemački izvornik: Harald Welzer: Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand. 3. Auflage. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 2013, S. 7-35, S. 295-296.) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Zeman, Karlo. (2016). Ernst Jandl und konkrete Poesie im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lütze-Miculinić, Marija and Häusler, Maja].

Čiković, Marin. (2016). Postfeministische Lektüren von Werken Ingeborg Bachmanns und Elfriede Jelineks und ihre Implementierung im Literaturunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Vidulić, Svjetlan Lacko and Lütze-Miculinić, Marija and Babka, Anna].

Pokrivač, Leona. (2016). Učenje njemačkog jezika u dječjem vrtiću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Lütze-Miculinić, Marija and Hrvatić, Neven].

Rihtarić, Ana. (2016). Gradišćanskohrvatski jezik u medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ščukanec, Aleksandra and Menac-Mihalić, Mira].

Križić, Igor. (2016). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Gerald Hüther; Uli Hauser (2012). Jedes Kind ist hoch begabt. Die angeborenen Talente unserer Kinder und was wir aus ihnen machen. München: Albrecht Knaus Verlag GmbH. S. 9-51. Hrvatski izvornik: Majda Rijavec, Dubravka Miljković (2009). Pozitivna psihologija na poslu. Što najbolje čini najboljima? Zagreb: IEP – D2. S. 6-31.) [mentor Konjevod, Antonela].

Krajačić, Katarina. (2016). Lingvistička analiza Grimmovih bajki iz pedagogijske perspektive. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Ščukanec, Aleksandra and Bartulović, Marija].

Pajnić, Petra. (2016). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Jüngst, Heike E. (2010): Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, str. 112-134 Hrvatski izvornik: Kekez, Hrvoje (2013): Velikani hrvatske. Zagreb: Mozaik knjiga, str. 138-155.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Dobrosavljević, Helena. (2016). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Jüngst, Heike E. (2010): Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, str. 90–112. Hrvatski izvornik: Kekez, Hrvoje (2013): Velikani hrvatske prošlosti. Zagreb: Mozaik knjiga, str. 110–129.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Igaly, Paula. (2016). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Reichstein, Ruth (2012): Die Europäische Union und die Welt. U: Die 101 wichtigsten Fragen. Die Europäische Union. Str. 136−159. München: C. H. Beck. Hrvatski izvornik: Kušić, Siniša (2010): Online društvene mreže i društveno umrežavanje kod učenika osnovne škole: navike Facebook generacije. Život i škola. Osijek. God. LVI. Br. 24 (prosinac). Str. 103−125.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Daničić, Barbara. (2016). Utjecaj Franza Kafke u djelima Hasana Alija Toptaşa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Abadžić Navaey, Azra and Magerski, Christine].

Jaklin, Dora. (2016). Die zeitgenössische deutschsprachige Graphic Novel am Beispiel von: R. Kleist, Mawil und S. Schwartz. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Tkalčec, Bojana. (2016). Lehrstücke von Brecht im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Krsnik, Tiffany. (2016). Prijevod s njemačkog na hrvatski / Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Hrvatski izvornik: Gredičak, Tatjana (2009): Kulturna baština i gospodarski razvitak Republike Hrvatske. Ekonomski pregled 60(3-4), str. 197-215. ; Njemački izvornik: Reichstein, Ruth (2012): Die 101 wichtigsten Fragen Die Europäische Union. München: Beck. str. 66-85.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Bilić, Marinela. (2016). Lernberatung für Fremdsprachenlernen in Kroatien Explorative Untersuchung. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Bobaš, Krešimir. (2016). „Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael“. Die Darstellung der DDR im neueren deutschen Film. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lacko Vidulić, Svjetlan and Magerski, Christine].

Čavlek, Lucija. (2016). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Jüngst, Heike E. (2010): Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, str. 50–70. ; Hrvatski izvornik: Kekez, Hrvoje (2013): Velikani hrvatske prošlosti. Zagreb: Mozaik knjiga, str. 158–177.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Tadić, Ljiljana. (2016). Analyse visueller Metaphern in Snickers - Werbung. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Štritof, Jelena. (2016). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Jüngst, Heike E. (2010): Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, str. 158–182. ; Hrvatski izvornik: Kekez, Hrvoje (2013): Velikani hrvatske prošlosti. Zagreb: Mozaik knjiga, str. 250–265.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Mahalec, Maja. (2016). Hochbegabte Kinder im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lutze-Miculinić, Marija].

Krolo Sliško, Tanja. (2016). Die literarische Rezeption von Franz Kafka in Kroatien. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lacko Vidulić, Svjetlan].

Gucunski, Ema. (2016). Zum Artikelgebrauch bei Ländernamen in germanischen Sprachen (Deutsch, Englisch, Niederländisch, Dänisch). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Turković, Slađan].

Ančić, Dražen. (2016). Übersetzung aus dem Deutschen ins Kroatische / Übersetzung aus dem Kroatischen ins Deutsche. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Jüngst, Heike E. (2010): Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, str. 71-90. Hrvatski izvornik: Kekez, Hrvoje (2013): Velikani hrvatske prošlosti. Zagreb: Mozaik knjiga, str. 290-309.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Ljubas, Sandra. (2016). Prijevod s njemačkog na hrvatski jezik; Prijevod s hrvatskog na njemački jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Precht, Richard David. (2010). Die Kunst, kein Egoist zu sein: Warum wir gerne gut sein wollen und was uns davon abhält. München: Goldmann Verlag. S. 324-333, S. 420-431. Hrvatski izvornik: Pavlović, Nataša. (2015). Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international. Str. 211-232.) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Grivec, Tina. (2016). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Meyer, Bernd (2008): Wie muss die Wirtschaft umgebaut werden? Perspektiven einer nachhaltigeren Entwicklung, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag (str. 133. – 158.) Hrvatski izvornik: Uzelac, Aleksandra (2008): Informacijsko društvo – tržište ili civilno društvo?; Peruško, Zrinjka (ur.) Mediji, kultura i civilno društvo, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo (str. 75. – 92., 101. – 102.)) [mentor Konjevod, Antonela].

Batinić, Manuela. (2016). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Jüngst, Heike (2010): Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, str. 25-50 // Hrvatski izvornik: Kekez, H. (2013): Velikani hrvatske prošlosti. Zagreb: Mozaik knjiga, str. 220-237) [mentor Skender Libhard, Inja].

Marijanović, Kristina. (2015). Das Bild Bosnien-Herzegowinas und ihre Kriegsrepräsentationen in der deutschsprachigen Literatur in den Neunzigerjahren. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Prijić Car, Milka].

Gugo, Iva. (2015). Film im Fremdsprachenunterricht. Ein Beispiel für den DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Džambaski, Iva. (2015). Digitale Medien im Fremdsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Kostel, Dina. (2015). Nematerijalna baština kao obilježje kulturnog identiteta i kontrastivna analiza običaja u Hrvatskoj i Nizozemskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Str. 59 - 206: Dijagrami i ankete) [mentor Turković, Slađan].

Nemet, Lorena. (2015). Suživot s vodom – o nekim kulturološkim i sociolingvističkim aspektima pojma „voda“ u nizozemskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Str. 56 - 57: Popis priloga) [mentor Turković, Slađan].

Brnić, Zrinka. (2015). Prijevod s hrvatskog na njemački i s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Kemfert, Claudia (2008): Die andere Klima-Zukunft. Innovation statt Depression. 1. Auflage. Hamburg: Murmann Verlag (str. 158-177, 235-241) // Hrvatski izvornik: Vasiljević, Snježana (2011): Slično i različito. Diskriminacija u Europskoj uniji i Republici hrvatskoj. Zagreb: Biblioteka Čovjek i globalizacija (str. 200-204, 223-236)) [mentor Konjevod, Antonela].

Brnić, Zrinka. (2015). Utjecaj društvenih promjena i pokreta na razvoj liberalne države i parlamentarne monarhije u Nizozemskoj tijekom 20. stoljeća i u recentnije vrijeme. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Turković, Slađan].

Brezović, Marina. (2015). Umfrage zur Verwendung der Mnemotechniken im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Novak, Anamarija. (2015). Wörterbücher im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Hoyt-Nikolić, Matej. (2015). Jezične osobitosti glazbene terminologije hrvatskoga i nizozemskoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Turković, Slađan].

Kunštek, Valentina. (2015). Muttersprache beim Fremdsprachenlernen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Rajsz, Vanja. (2015). Prijevod s njemačkog na hrvatski - Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Von Polenz, Peter (2009): Geschichte der deutschen Sprache: Vorwort und Einleitung zur 10. Auflage; Kapitel 1: I. Vorgeschichte der deutschen Sprache. Hrvatski izvornik: Matulić, Tonči (2005): Bioetika i genetika. Medicinska praksa između eugenike i jatrogene bolesti.) [mentor Rodek, Snježana].

Dvoraček, Josipa. (2015). Podvojeni odnos fantastičnog i zbiljskog u proznim djelima Ceesa Nootebooma [u romanima Rituali, U planinama Nizozemske i Priča koja slijedi]. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka and Ulrich Knežević, Gioia-Ana].

Dujaković, Goran. (2015). Albrecht Dürer im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Str. 30-45: Anhang) [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Žagar, Ana Marija. (2015). Sintaktički problemi u prevođenju s nizozemskog na hrvatski na primjeru odabranog korpusa: Harry Mulisch De Aanslag. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Turković, Slađan].

Močnik, Jerko. (2015). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Schmidt, Siegmar; Schünemann. Wolf J. (2013): Europäische Union: Eine Einführung. Wien: UTB Verlag, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, str. 379400. Hrvatski izvornik: Šarić, Ljiljana (2011): Kognitivna lingvistika i sinonimija: teorija i leksikografska praksa. Croatica et Slavica Iadertina, str. 305322.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Pejić, Tea. (2015). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Friele, Minou B. (2008): Rechtsethik der Embryonenforschung. Paderborn: mentis. Str. 23 – 41. Hrvatski izvornik: Jakovina, Tvrtko (2013): Trenuci katarze: prijelomni događaji XX. stoljeća. Zaprešić: Fraktura. Str. 251 – 265.) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Andrijanić, Antonia Antonella. (2015). Drei Generationen der Migranten kroatischer Abstammung in Baden-Württemberg: sprachbiographische Analyse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Ščukanec, Aleksandra].

Kancir, Marija. (2015). Zur Geschichte des Deutschunterrichts im Bezirk Krapina zwischen 1914 und 1945. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Reicher, Hermina. (2015). Deutsch in Zagreb am Beispiel von August Šenoas "Zagrebulje". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Guć, Anamarija. (2015). Utjecaj književnog stila na prijevodne strategije. Komparativna analiza odabranih djela Hermansa i Couperusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Turković, Slađan and Bručić, Petra].

Bielen, Martina. (2015). Lernstrategien im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Katavić, Katarina. (2015). Forschungsgebiete und Bildungsschwerpunkte der deutschen Indologie. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology > Chair of Indology
Department of German Language and Literature. [mentor Ježić, Mislav and Magerski, Christine].

Lončarić, Jelena. (2015). Diskursanalyse der deutschsprachigen Werbetexte über Kroatien als touristische Destination. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Gulić, Anamarija. (2015). Übersetzung aus dem Kroatischen ins Deutsche - Übersetzung aus dem Deutschen ins Kroatische. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Hrvatski izvornik: Milan Galović, Kraj Ekologije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2013., 102 – 120. Njemački izvornik: Thomas Eich/Thomas Sören Hoffmann (Hg.), Kulturübergreifende Bioethik. Zwischen globaler Herausforderung und regionaler Perspektive. Müchen/Freiburg: Verlag Karl Alber 2006., 31-53.) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Matić, Maja. (2015). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Hrvatski izvornik: Mustapić, Marko; Karajić, Nenad (2013): Studenti i društveni problemi: imaju li preferencije političkih stranaka što s tim? Revija za sociologiju, Vol. 43. No. 2., kolovoz 2013., str. 107 – 124. Njemački izvornik: Kern, Thomas (2008): Soziale Bewegungen. Ursachen, Wirkungen, Mechanismen, Kapitel 4: Soziale Bewegungen in der Gegenwart. VS Verlag für Sozialwissenschaften |GWV Fachverlage GmbH. Wiesbaden. S. 65 – 84.) [mentor Rodek, Snježana].

Gnjidić, Vedrana. (2015). Affektive Faktoren und Erfolg im DaF Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Rosić, Marko. (2015). Wie nehmen Schüler die Körpersprache des Lehrers wahr. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Pavlić, Dajana. (2015). Ästhetischer und ontologischer Dualismus in Werken E.T.A. Hoffmanns "Prinzessin Brambilla" und "Der goldne Topf". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan].

Tomašković, Nikolina. (2015). Zum Status der deutschen Lehnwörter in der Jugendsprache in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Jock, Yvonne. (2015). Interkulturalität im Werk von José F. A. Oliver. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Magerski, Christine and Polić-Bobić, Mirjana].

Tadić, Ljiljana. (2015). Analyse visueller Metaphern in Snickers - Werbung. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Crnković, Martina. (2015). Povijest i razvoj kreolskih jezika: primjer papiamenta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Sarić, Daliborka and Turković, Slađan].

Kundid, Ivana. (2015). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Bodenschatz, H. i Harlander, T. (2010). „Stadtwohnen“. U: Harth, A. i Scheller, G. (ur.): Soziologie in der Stadt- und Freiraumplanung: Analysen, Bedeutung und Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Str. 297-318. Hrvatski izvornik: Tatalović, S. i Lacović, T. (2011). „Dvadeset godina zaštite nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj“. Migracijske i etničke teme 27(3): 375–391.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Kuhač, Tanja. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Leggewie, Claus; Welzer, Harald (2010): Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Klima, Zukunft und die Chancen der Demokratie. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag. S. 9 – 29. // Hrvatski izvornik: Gilić, Nikica (2010): Uvod u povijest hrvatskog igranog filma. Zagreb: Leykam international. Str. 141-155.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Banović, Marija. (2014). Interaktion zwischen Lehrer und Schüler im Fremdsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Kralj, Barbara. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ; Prijevod s hrvatskog na njemački jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Prisching, Manfred: Fairness als Ressource. Kann man ehrlich kommunizieren?. Fair Communication. Verein zur Förderung fairer Kommunikation. Graz, 2013. S. 8-29 // Hrvatski izvornik: Ljubetić, Maja; Zrilić, Smiljana (ur.): Pedagogija i kultura. Kultura kao polje pedagoške akcije: odgoj, obrazovanje, kurikulum. Hrvatsko pedagogijsko društvo. Zagreb, 2013. Str. 87-96, 204-213) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Škurtan, Asja. (2014). Primjena računala u nastavi njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Anđel, Maja and Pavlina, Krešimir].

Krpan, Andrea. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Kamenz, Uwe: Marketing Basics. Marketingwissen für Einsteiger und Nichtspezialisten – eine anwenderorientierte Einführung, Luchterhand, 2001. (str. V-VI, 1-34) // Hrvatski izvornik: Što smo dogovorili s Bruxellesom?, MVPEI i Vjesnik, 11. lipnja 2011. (str. 1-17). www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/110616_eu.pdf) [mentor Rodek, Snježana].

Havoić, Jelena. (2014). Rodne razlike u hrvatskom i nizozemskom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Turković, Slađan].

Perić, Ivan. (2014). Blended Learning beim Deutschlernen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Lovrinović, Nevena. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Gäsche, D. (2008) Born to be wild oder Die 68er und die Musik. Leipzig: Militzke Verlag GmbH, str. 86-103 // Hrvatski izvornik: Kršić, D. (2012) Grafički dizajn i vizualne komunikacije, 1950. – 1975., U: Kolešnik, Lj., ur., Socijalizam i modernost: umjetnost, kultura, politika 1950.-1974., Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, str. 209–226) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Šivak Ledić, Evica. (2014). Uporabni tekstovi u nastavi hrvatskoga i njemačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Koretić, Sofija. (2014). Reale und imaginäre Welten in den Märchen Ludwig Tiecks. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan].

Rožanković, Magdalena. (2014). Gesprochene Sprache im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Kovačec, Petra. (2014). Integration kroatischer Migranten in Deutschland. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Wünsche-Solarić, Marina. (2014). Sprachbiografien und Sprachkompetenzen der Rückkehrer aus Deutschland an der Abteilung für Germanistik an der Philosophischen Fakultät in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Djekić, Jelena. (2014). Lernersprachen kroatischsprachiger Deutschlerner. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lütze-Miculinić, Marija and Häusler, Maja and Žiborski Kovačić, Vita].

Šperkov, Ana. (2014). Die Grenzen zwischen Fiktion und Realität im Frauendiskurs um 1800 in Europa anhand der Analyse der narrativen Texte Heinrich von Kleists Die Marquise von O.., J. J. Rousseaus Julie, ou la nouvelle Héloïse und S. Richardsons Clarissa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Prijić Car, Milka].

Jurić, Sanja. (2014). Kreativität im DaF Unterricht. Kreative Übungen in den Lehrwerken der Primarstufe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Mitrović, Marko. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Bueger, Christian; Stockbrügger, Jan; Werthes, Sascha (2011): Strategische Fehler bei der Pirateriebekämpfung – Somalia, Peacebuilding und die Notwendigkeit einer umfassenden Strategie. Institut für Entwicklung und Frieden. Universität Duisburg-Essen (Str. 5-23) // Hrvatski izvornik #1: Novi pomorski zakonik. Članak 1-46. // Hrvatski izvornik #2: Prikazi knjiga – Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora. Str. 361-363.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Kranjčec, Josip. (2014). Ungesteuerter Spracherwerb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Delišimunović, Marijana. (2014). Prijevod s hrvatskog na njemački ; Prijevod s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Studie: Menschenrecht in Deutschland. // Hrvatski izvornik: Svjetlo ili mrak: o energetici bez emocija.) [mentor Rodek, Snježana].

Mikulić, Marija. (2014). Prijevod s hrvatskog na njemački i s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Hrvatski izvornik: Bognar, L., Dubovički, S. (2012) Emocije u nastavi. U: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.14 No.1, str. 135 – 163 // Njemački izvornik: Menschik-Bendele, J. (2011) Niemand ist eine Insel - Burnout und Burnout-Bewältigung im Arztberuf. In: Burnout und Prävention - Ein Lesebuch für Ärzte, Pfleger und Therapeuten. Wien: Springer-Verlag.) [mentor Petrušić-Hluchy, Irena].

Visković, Marko. (2014). Pädagogische und literaturwissenschaftliche Aspekte der Gewaltdarstellung in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lacko Vidulić, Svjetlan].

Teskera, Kristina. (2014). Interkulturalne kompetencije i interkulturalna osjetljivost nastavnika njemačkog jezika i studenata germanistike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Piškorec, Velimir and Hrvatić, Neven].

Bratuša, Zvonka. (2014). Disleksija i učenje njemačkog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Anđel, Maja and Hrvatić, Neven].

Kremenjaš, Kristina. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik : Lehmann et al. (2013) Und Sie erwärmt sich doch- Was steckt hinter der Debatte um den Klimawandel; Dessau-Roßblau, Umweltbundesamt // Hrvatski izvornik: Plavšić Marlena (2012) Usporedba bioloških i socijalnih čimbenika mentalnog zdravlja dviju generacija starijih osoba, Zagreb, Filozofski Fakultet) [mentor Rodek, Snježana].

Radoš, Gabrijela. (2014). Musik im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Pukšec, Ana. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Peter Hennicke, Manfred Fischedick: Erneuerbare Energien: Mit Energieeffizienz zur Energiewende Originalausgabe Verlag C. H. Beck oHG, München 2007 S. 7-25 // Hrvatski izvornik: Jaka Primorac: Od nesigurnosti do nesigurnosti: rad i zaposlenost u kulturnim i kreativnim industrijama. Revija za sociologiju 42 (2012.) Str. 5-18.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Ribarić, Anja. (2014). Od Aardappeletersa do međunarodnih specijaliteta: analiza nizozemskog gastronomskog identiteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Str. 60 - 79: Prilozi) [mentor Turković, Slađan].

Marčetić, Ruža. (2014). Schreiben im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Kostel, Dina. (2014). Prijevod s hrvatskog na njemački ; Prijevod s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Grefe, Christiane; Schumann, Harald (2008): Der globale Countdown. Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung – die Zukunft der Globalisierung. Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch. S. 9-29. // Hrvatski izvornik: Miliša, Zlatko; Tolić, Mirela; Vertovšek, Nenad (2009): Mediji i mladi. Prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji. Zagreb: Sveučilišna knjiţara. Str. 13-31.) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Šprem, Bojana. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Grüner, Herbert; Kleine, Helene; Puchta, Dieter; Schulze, Klaus-P. (2009): Kreative gründen anders! Existenzgründungen in der Kulturwirtschaft. Ein Handbuch. Bielefeld: transcript Verlag. S. 23-37. // Hrvatski izvornik: Bezić, Nada (2012): GLAZBENA TOPOGRAFIJA ZAGREBA OD 1799. DO 2010. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo. str. 218-233.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Šivak Ledić, Evica. (2014). Uporabni tekstovi u nastavi hrvatskoga i njemačkoga jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Petrović, Bernardina and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Mileta, Iliana. (2014). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Hengstschläger, Markus (2012). Die Macht der Gene. Schön wie Monroe, schlau wie Einstin. München: Piper Verlag GmbH. S. 21-40 // Hrvatski izvornik: Bašić, Slavica (2011). (Nova) slika djeteta u pedagogiji djetinjstva. U: Nove paradigme ranoga odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju. S. 20-34.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Šeligo, Katarina. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Prijevod s njemačkog na hrvatski: KOWALSKY, Wolfgang: Gewerkschaften und Europa:Positionssuche zwischen naiver Akzeptanz und offensiver Ablehnung. Internationale Politik und Gesellschaft 3/2010. // Prijevod s hrvatskog na njemački: BARTOLAC, Andreja: Za mene, ljubav je…. Analiza studentskih stavova i doživljaja romantične ljubavi. Društvena istraživanja. Br. 1(115), 2012.) [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Nosetić, Petra. (2013). Njemačko - turski jezični dodiri u Njemačkoj: jezičnobiografska i jezičnosistemska analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Turkish Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir and Čaušević, Ekrem].

Milunić, Marina. (2013). Chunks im fremdsprachlichen Deutschunterricht Zwischen Lexik und Grammatik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Jelčić, Josip. (2013). Deutsch als Weltsprache – Zur internationalen Bedeutung der deutschen Sprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Maljuna, Iva. (2013). Wörter lernen und behalten. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Bakarić, Sandra. (2013). Wege der Grammatikarbeit. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Dominković, Ema. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Leggewie, C., Welzer, H. (2011): Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Klima, Zukunft und die Chancen der Demokratie. Frankfurt: Fischer Verlag GmbH, str. 72 – 99. // Hrvatski izvornik:Mihaljević Djigunović, J. (2002): Strah od stranog jezika. Kako nastaje, kako se očituje i kako ga se osloboditi. Zagreb: Naklada Ljevak, str. 63 – 97.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Martić, Tamara. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Ottmers, Clemens (2007): Rhetorik. Verlag J.B.Metzler Stuttgart. Weimar (str. 1-15). // Hrvatski izvornik: Peruško, Zrinjka (2011): Uvod u medije. Jesenski i Turk, Zagreb. (str. 41-63).) [mentor Konjevod, Antonela].

Tisaj, Antonija. (2013). Lehrwerke im Fachsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Grubišić, Meri. (2013). Prüfen und Bewerten im Fremdsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Presečki, Jasminka. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Hofer, Stefan (2007): Die Ökologie der Literatur. Eine systemtheoretische Annäherung. Mit einer Studie zu Werken Peter Handkes, Bielefeld : Transcript, str. 178 – 194. // Hrvatski izvornik: Horvat, Aleksandra; Živković, Daniela (2009): Knjižnice i autorsko pravo, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, str. 31 – 47.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Šantek, Marija. (2013). Das Referat als rhetorische Gattung im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Phonetics
Department of German Language and Literature. [mentor Lütze-Miculinić, Marija and Pletikos Olof, Elenmari].

Monjac, Doris. (2013). Pseudo-anglicisms in German. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Broz, Vlatko and Janeš, Franjo].

Pavlović, Martina. (2013). Wortschatzvermittlung in Lehrwerken. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Ivezić, Marija. (2013). Mogućnosti integracije učenika s posebnim potrebama u osnovnu školu u Njemačkoj i Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Hrvatić, Neven and Piškorec, Velimir].

Marušić, Mia. (2013). Bilingualer Unterricht - Geschichte. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Benc, Lucija. (2013). Fragetechniken im Fremdsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Nikolić, Matea. (2013). Zur Entwicklung der Sprechfertigkeit. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Jukić, Tatjana. (2013). Analyse der deutschen Übersetzung einer kroatischen touristischen Website. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Gojmerac, Mirko].

Prša, Martin. (2013). Film im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Vuk, Dóra. (2013). Ovladanost hrvatskim jezikom dvojezičnih govornika iz Mađarske i Austrije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Anđel, Maja].

Đilović, Mara. (2013). Analyse der politischen Metaphorik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Vrbanec, Mateja. (2013). Aussprache im DaF-Unterricht in der Grundschule. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Šimović, Željka. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Flöel, Agnes; Hartmann, Bernd J.; Neuhaus, Eva M.; von Stosch, Klaus; Thole, Christoph; Wagner, Martin F.-X. (2009): Designer-Baby. Diagnostik und Forschung am ungeborenen Leben. Ferdinand Schöningh, Paderborn. (str.11-26) // Hrvatski izvornik: Jelavić, Mila; Kanižaj, Igor-, Labaš, Danijel; Ciboci, Lana; Flego, Maja; Opačak, Tanja; Jakopović, Hrvoje; Opačak, Suzana; Raguž, Anđelka; Skelin Petra (2011): Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije. Matica hrvatska, Zagreb. S.65-82) [mentor Skender Libhard, Inja].

Bašić, Filip. (2013). Der Unterschied in der Semantik der frühen Nomen bei Mädchen und Jungen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Walter, Izabel. (2013). Einfluss der deutschen Sprache und Kultur auf die Stadt Vukovar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Matić, Martina. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Hrvatski izvornik: Štulhofer, Aleksandar: Euroskepticizam u Hrvatskoj: s onu stranu racionalnosti? // Njemački izvornik: Brünnengräber, Achim; Dietz, Kristina; Hirschl, Bernd; Walk, Heike; Weber, Melanie: Das Klima neu denken: Eine sozial-ökologische Perspektive auf die lokale, nationale und internationale Klimapolitik.) [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Đekić, Danijel. (2013). Musik als Instrument der Macht und Gewalt in Dramen Thomas Bernhards. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan].

Pranjić, Martina. (2013). Prijevod stručnog teksta s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Prijevod s njemačkog na hrvatski - izvor: Pollak, Slominski, 2006, Das politische System der EU, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien Prijevod s hrvatskog na njemački - izvor: Miliša, Z., Tolić, M., Nertovšek, N., 2009, Mediji i mladi. Prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji, Sveučilišna knjižara, Zagreb) [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Huzjak, Luka. (2013). Jugendsprache in neuen Medien: Merkmale der kroatischen und deutschen Jugendsprache in Internetforen. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Janeš, Franjo].

Taradi, Kristina. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Hotze, L. A. (2008): Schilddrüse. Mehr wissen – besser verstehen. Stuttgart: TRIAS Verlag in MVS, str. 12 – 43; Hrvatski izvornik: Tomorad, M. (2009): Lov i ribolov u starom Egiptu. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Vol.5, No.1. Samobor: Izdavačka kuća Meridijani, str. 78 – 92) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Krolo, Petra. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski i s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Kowarsch, Martin; Wallacher, Johannes. Klimaschutz und Armutsbekämpfung: Ein Dilemma? Einsichten und Perspektiven (Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte), Ausgabe 3/2012. S. 164-182.; Hrvatski izvornik: Bratanić, Maja (ur.). Hrvatsko pristupanje EU-u kao povod za terminološku inventuru i terminološko planiranje. Hrvatski jezik na putu u EU. Institut za hrvatski jezik i jezikosolvlje. Hrvatska sveučilišna naklada; Zagreb, 2011. Str. 3-18. ) [mentor Konjevod, Antonela].

Franić, Marija. (2013). Übersetzung aus dem Kroatischen ins Deutsche Übersetzung aus dem Deutschen ins Kroatische. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Hrvatski izvornik: Šverko, Branimir (2012): Ljudski potencijali: usmjeravanje, odabir i osposobljavanje. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. (str. 117-133); Njemački izvornik: Sollmann, Ulrich (2013): Einführung in die Körpersprache und nonverbale Kommunikation. Heidelberg: Carl-Auer Verlag. (str. 28, 39-49, 76-81)) [mentor Skender Libhard, Inja].

Vuk, Adam. (2013). Literarische Texte im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Radaković, Aleksandra. (2013). Hrvatski učitelji njemačkog jezika – Ivan Filipović. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Vugrinec, Iva. (2013). Leistungsfeststellung der mündlichen Produktion im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Jerković, Anita. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Richter, Horst-Eberhard (2007): Patient Familie. Entstehung, Struktur und Therapie von Konflikten in Ehe und Familie. Gießen: Psychosozial-Verlag. Kapitel 8: Die hysterische Familie – Stichwort: „Theater“, S. 107-119, Kapitel 9: Familientherapie und Familienberatung – Entwicklung, Aufgaben, Arrangement, S. 120-133. // Hrvatski izvornik: Sudjelovanje javnosti u donošenju odluka o okolišu. Priručnik za provedbu (Zagreb, listopad 2008). Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. http://www.mzoip.hr (11. 12. 2013.)) [mentor Konjevod, Antonela].

Klarić, Mia. (2013). Njemački jezik u Varaždinu - društveno-povijesni, prosvjetni i jezičnobiografski aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Vuk, Dóra. (2013). Ovladanost hrvatskim jezikom dvojezičnih govornika iz Mađarske i Austrije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Jelaska, Zrinka and Anđel, Maja].

Smiljan, Jagoda. (2013). Moderne Autoren im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Skorić, Toni. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Faulstich, Werner (2008): Grundkurs Filmanalyse. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag. Str. 97-115. // Hrvatski izvornik: Škrabalo, Ivo (2006): Dvanaest filmskih portreta. Zagreb: V.B.Z. Str. 101-114, 133-144.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Papić, Katarina. (2013). Prijevod s hrvatskog na njemački ; Prijevod s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Lüthi, Max (1974): Märchen. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagbuchshandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH in Stuttgart 1962/1974 (str. 1-17) // Hrvatski izvornik: Pintarić, Ana (2008): Umjetničke bajke – teorija, pregled i interpretacije. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Matica hrvatska (str. 7-25)) [mentor Prijić Car, Milka].

Combaj, Mirta. (2013). Učinski glagoli u mađarskom i njemačkom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Hungarian Language and Literature. [mentor Žagar Szentesi, Orsolya and Piškorec, Velimir].

Perić, Tatjana. (2013). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Heribert Prantl (2005): Vorwort, Kapitel 1: Der Midas-Kult der Ökonomie. Vom Sinn des Sozialstaats, Kapitel 2: Reichtum verpflichtet. Wie man den Sozialstaat bezahlen kann in: Kein schöner Land. Die Zerstöung der sozialen Gerechtigkeit, S.11 - 64 // Hrvatski izvornik: Mirjana Krizmanić, Vladimir Kolesarić (2005): Utjecaj kulture na toleranciju u različitim područjima ljudskog života – socijalnopsihološki okviri tolerancije, Tolerancija prema različitostima, Tolerancija i intolerancija u svakidašnjem životu u: Tolerancija u svakidašnjem životu. Psihologija tolerancije, str. 45-83) [mentor Petrušić-Hluchy, Irena].

Nikolić, Dunja. (2013). Kinder- und Jugendliteratur im fremdsprachlichen Deutschunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Talijančić, Lea. (2013). Die beseelte, liebende und leidende Frau in Fouqués "Undine" und Bachmanns "Undine geht" ; Zum Frauenbild in der Epoche der Romantik und in der Nachkriegsliteratur. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Prijić Car, Milka and Lacko Vidulić, Svjetlan and Bobinac, Marijan].

Soldo, Silvija. (2013). Prijevod s hrvatskog na njemački i s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Reich, Hans T. (2010): Frühe Mehrsprachlichkeit aus linguistischer Perspektive. Deutsches Jugendinstitut e.V, München. S. 8 - 24; Hrvatski izvornik: Miliša, Z.; Tolić, M.; Vertovšek, N. (2009): Mediji i mladi. Prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji. Sveučilišna knjižara, Zagreb, str. 96 - 116.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Jock, Yvonne. (2013). Interkulturalität im Werk von José Francisco Agüera Oliver. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Magerski, Christine and Polić-Bobić, Mirjana].

Burilo, Bernarda. (2012). Autobiographische Elemente in Max Frischs Roman Stiller. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Rubil, Tanja. (2012). Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u nastavi njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Häusler, Maja and Kolak, Ante].

Curać, Tereza. (2012). Analiza udžbenika njemačkog jezika s obzirom na tekstne vrste. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Häusler, Maja and Kolak, Ante].

Šostaric, Martina. (2012). Pristup književnim tekstovima u nastavi njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Grdešić, Maša].

Deanović, Tea. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Brost, Marc und Rohwetter, Marcus (2004): Das große Unvermögen. Kapitel 5: Die schweigende Gesellschaft. Warum Geld kein Thema ist - nicht einmal in der Familie. Wiley-VCH Verlag. Weinheim. S. 99-127. Hrvatski izvornik: Vukonić, Boris: Ekonomika turizma: nesporazum i nerazumijevanje. Acta Turistica Nova, Vol.1. No. 1. srpanj 2007.) [mentor Rodek, Snježana].

Borovečki, Zrinka . (2012). Politisierung der Literatur – Ästhetisierung der Politik Literatur um 1968er: Zum Thema Vietnam im Peter Weiss' dokumentarischen Theater : Diplomarbeit . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Poljak, Ante. (2012). Motivation im Fremdsprachenerwerb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Gavran, Antonela. (2012). Fehler und Fehlerkorrektur im DaF-Unterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Jaković, Doroteja. (2012). Interkulturelle Mobilität unter Studierenden der Philosophischen Fakultät Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Piškorec, Velimir and Previšić, Vlatko].

Mladić, Nikolina. (2012). Der normale Mensch als Gefahr in den Dramen "Biedermann" und "Die Brandstifter" und "Andorra" von Max Frisch. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Rimanić, Sandra. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Jahresbericht 2009. Frankfurt/Main : Deutsche Zentrale für Tourismus, 2009. Str. 6-21. Regionalni operativni program Istarske županije / ur. Darko Lorencin. Pula : Istarska razvojna agencija, 2006 [posjet: 2012-06-20]. Dostupno na: http://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/rop/ROP.pdf. Str. 93-104.) [mentor Lütze-Miculinić, Marija].

Jozipović, Jelena. (2012). Prijevod s hrvatskog na njemački ; Prijevod s njemačkog na hrvatski. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Mijo Nikić (2004): IV. Vjera i obitelj u Psihologija obitelji. psihološko-teološko promišljanje, str. 193 – 215. Thomas Schramme (2002): 3. Sterben lassen, 3.2-3.3, 3.5. in Bioethik, S. 89 - 116.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Bliznac, Ivana. (2012). Methodenpluralismus im heutigen Fremdsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Čakarun, Kornelija. (2012). Übersetzen im Fremdsprachenunterricht. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Lütze-Miculinić, Marija].

Bunta, Lidija. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Brunnengräber, Achim; Dietz, Kristina; Hirschl, Bernd; Walk, Heike; Weber, Melanie (2008): Das Klima neu denken. Eine sozial-ökologische Perspektive auf die lokale, nationale und internationale Klimapolitik. Westfälisches Dampfboot, Münster (str. 153-167). Demonja, Damir; Ružić, Pavlo (2010): Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima. Meridijani, Samobor. (str. 44-67). NEDOSTAJU TEKSTOVI IZVORNIKA! ) [mentor Skender Libhard, Inja].

Horvat, Tamara. (2012). Uloga i obrada književnih djela u nastavi engleskog i njemačkog jezika u srednjim školama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Mihaljević Djigunović, Jelena].

Ruklić, Ružica. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Gessner, Dieter (2009): Die Weimarer Republik. Die Wirtschaftskrisen der Zwischenkriegszeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. S. 38 – 49. // Horvat, Aleksandra; Živković, Daniela (2009): Knjižnice i autorsko pravo. Digitalizacija. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb. S. 93 – 110.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Radoš, Iva. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Gerhard de Haan: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung als Voraussetzung für gesellschaftlichen Wandel. // Marko Sapunar: Osnove znanosti o novinarstvu.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Poljak, Martina. (2012). Ambivalenzen des Weiblichen bei Hoffmann und Hofmannsthal. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Šmaguc, Ivana. (2012). Entwicklung des Hörverstehens. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Lušičić, Tea. (2012). Christa Wolfs Arbeit am Mythos als Reflexion der Erinnerungskultur. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Lacko Vidulić, Svjetlan].

Vrbat, Adrijana. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Susanne Boshammer: Von schmutzigen Händen und reinen Gewissen. Konflikte und Dilemmata als Problem der Ethik; u: Kurt Bayertz, Ludwig Siep, Johann Ach (ur.), Grundkurs Ethik, sv. 1: Grundlagen, Paderborn, mentis 2008, str. 143-161. // Sanja Tišma, Višnja Samardžija, Krešimir Jurlin (ur.): HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA. Prednosti i izazovi članstva; Institut za međunarodne odnose – IMO, Zagreb, 2012., str. 19-40. ) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Blažević, Snježana. (2012). Modeli učenja njemačkoga jezika u ranoj dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Pedagogy. [mentor Häusler, Maja and Hrvatić, Neven].

Kovačević, Marina. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Lederle v. Eckardstein, O., Niesel, R., Salzgeber, J., Schönfeld, U. (2011): Eltern bleiben Eltern. Hilfen für Kinder bei Trennung und Scheidung. Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. Augsburg. S. 4-34. Hrvatski izvornik: Rakić, V., Milanović Litre, I. (ur.) (2005): Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. - 2010. Zagreb. Str. 5-20.) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Soukup, Eka. (2012). Analyse des Lehrwerks Flink mit Deutsch. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Jurić, Sandra. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Prijevod s njemaččkog na hrvatski - Fritz Vorholz: Globaler Klimaschutz; Georg Meck: Die dritte industrielle Revolution; Inken Herzig: Zwischen Ästhetik und Effizienz; Manfreg Güllner: Erfolgsbremse Staat. Umzingelt von Bürokraten. Prijevod s hrvatskog na njemački - Zlatko Miliša, Nenad Vertovšek: Mediji i mladi. Prevencija ovisnosti o medijskoj manipulaciji.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Ciglenečki, Maja. (2012). Österreich im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Herman, Renata. (2012). Krieg in der Literatur aus der Kinderperspektive: Saša Stanišićs Wie der Soldat das Grammofon repariert und Ivana Simić Bodrožićs Roman Hotel Nirgendwo. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Rajič, Marina. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Prijevod s njemačkog na hrvatski: Meyer, Bernd (2008): Wie muss die Wirtschaft umgebaut werden?: Perspektiven einer nachhaltigen Entwicklung. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main. S. 36-62. // Prijevod s hrvatskog na njemački: Galić-Jalušić, Ines (2004): Djeca s teškoćama u učenju: Rad na spoznajnom razvoju, vještinama učenja, emocijama i motivaciji. Ostvarenje d.o.o., Lekenik. S. 22-32.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Božek, Tea. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Herz, Jetzlsperger (2008): Die Europäische Union. Politikfelder. C.H. Beck. München. S. 88-107. // Hrvatski izvornik: Višković (2008.): Svjetlo ili mrak: O energetici bez emocija. Troškovi zaštite okoliša i održivi razvoj. Lider press. Zagreb. Str. 87-99.) [mentor Skender Libhard, Inja].

Balen, Ana. (2012). Methoden des Fremdsprachenunterrichts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Ivančić, Mirjana. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Brost, Marc; Rohwetter, Markus: Das große Unvermögen: Warum wir beim Reichwerden immer wieder scheitern. // Hrvatski izvornik: Dragičević, Marija; Stojčić, Nebojša: Mogućnosti i smjernice održivog ekoturizma na primjeru dubrovačkog primorja.) [mentor Konjevod, Antonela].

Jelenić, Martina. (2012). Die deutsche Sprache im Tourismus von Zadar – sprachbiographischer Aspekt. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Piškorec, Velimir].

Marušić, Vedrana. (2012). Prijevod s njemačkog na hrvatski; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Nürnberger, Christian: Das Christentum: Was man wirklich wissen muss, Rowohlt Berlin, 2007. S. 11-36. Hrvatski izvornik: Tomašić, Petar: Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etičkim vidom, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2010., S. 105-117.) [mentor Rodek, Snježana].

Spreicer, Jelena. (2011). Identität und Nicht-Identität in Romanen Norbert Gstreins Diplomarbeit . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Mokoš Bukvić, Kristina. (2011). Die Rolle der Frauenfiguren in Kafkas Erzählung Die Verwandlung. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Čotić, Marina. (2011). Aphasien. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Laktić, Anita. (2011). Nacionalni stereotipi u nastavi stranih jezika . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Grbić Jakopović, Jadranka].

Marijanović, Jelena. (2011). Prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ; Prijevod s hrvatskoga na njemački jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Gebhardt, Winfried. (2005) Kulturwissenschaft und Soziologie. U Stierstorfer, K. i Volkmann, L., ur. Kulturwissenschaft interdisziplinär. Tübingen: Gunter Narr Verlag, str. 19-37 // Hrvatski izvornik: Tadej, Perla. (2006) Omladinski turizam. U Čorak, S. i Mikačić, V., ur. Hrvatski turizam: plavo, bijelo, zeleno. Zagreb: Institut za turizam, str. 269-286) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Hajek, Romana. (2011). Prijevod s njemačkog na hrvatski = Übersetzung aus dem Deutschen ins Kroatische ; Übersetzung aus dem Kroatischen ins Deutsche = Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Obrađena djela: Oertel, Barbara: Holokaust i diskurs tabua - Promidžbena kampanja za spomen-obilježje za ubijene Židove Europe „holokaust se nikada nije dogodio“ Oertel, Barbara (2005): Holocaust und Tabudiskurs: Die Werbekampagne zugunsten des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas „den holocaust hat es nie gegeben“. In: Karajoli, Edeltraud; Spassov, Orlin (Hg.): Medien und interkulturelle Kommunikation. Sofia: Südosteuropäisches Medienzentrum. S. 258-278 Vukonić, Boris: Die goldene Ära des kroatischen Tourismus (1965-1975) Vukonić, Boris (2005): Povijest hrvatskog turizma. Zagreb: Prometej, str. 153-166) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Šuto, Zorislava. (2011). Literatur im muttersprachlichen Unterricht in Deutschland und Kroatien. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Hršak, Slavica. (2011). Kriterien zur Auswahl literarischer Texte im DaF-Unterricht . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Jovan, Jasmina. (2011). Lyrik im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Hrženjak, Natalija. (2011). Deutsche Literaturzeitschriften der Jahrhundertwende (Pan, Jugend und Simplicissimus) aus literatur- und bibliothekswissenschaftlicher Perspektive . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Lacko Vidulić, Svjetlan and Špiranec, Sonja].

Kolek, Sanja. (2011). Završni ispit iz njemačkog i francuskog jezika (matura u Hrvatskoj, Njemačkoj i Francuskoj) . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja and Franić, Ivana and Lütze-Miculinić, Marija].

Šimić, Isabell Marijana. (2011). Die Beziehung zwischen Ernst Barlachs Drama und Plastik im Kontext der Literatur und Kunst des deutschen Expressionismus . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Art History. [mentor Bobinac, Marijan and Maković, Zvonko].

Magdalenić, Bojana. (2011). Das mentale Lexikon. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Anđel, Maja].

Marijanović, Jelena. (2011). Prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ; Prijevod s hrvatskoga na njemački jezik . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Gebhardt, Winfried. (2005) Kulturwissenschaft und Soziologie. U Stierstorfer, K. i Volkmann, L., ur. Kulturwissenschaft interdisziplinär. Tübingen: Gunter Narr Verlag, str. 19-37 Hrvatski izvornik: Tadej, Perla. (2006) Omladinski turizam. U Čorak, S. i Mikačić, V., ur. Hrvatski turizam: plavo, bijelo, zeleno. Zagreb: Institut za turizam, str. 269-286 ) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Varga, Nikolina. (2011). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik : 01/2009., Tourismus Marketing GmbH Baden Württemberg (TMBW)Str. 24-39 Hrvatski izvornik: MCM – MAISTRA COMPANY MAGAZIN 2, Mai 2009, MAISTRA d.d., Rovinj Str. 1-15, 18-45 ) [mentor Rodek, Snježana].

Matečić, Martina. (2011). Beurteilung mündlicher Leistungen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache : Diplomarbeit. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Pašajlić, Maja. (2011). Erinnerungsorte in W.G. Sebalds Prosa . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of English Language and Literature. [mentor Magerski, Christine].

Gruber, Carmen. (2011). Prozesse der weiblichen Emanzipation in Schnitzlers Dramen . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Car Prijić, Milka].

Joskić, Ines. (2011). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(de Weck, Roger (2009): Nach der Krise. Gibt es einen anderen Kapitalismus?. München: Nagel und Kimche im Carl Hanser Verlag. S. 78-110. Tišma, Sanja; Pavičić Kaselj, Ana; Funduk, Marina (2009): Zaštita okoliša u Republici Hrvatskoj. U: Tišma, Sanja; Maleković, Sanja (ur.): Zaštita okoliša i regionalni razvoj - iskustva i perspektive. Zagreb: Institut za međunarodne odnose. Str. 5-35.) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Hajek, Romana. (2011). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Oertel, Barbara (2005): Holocaust und Tabudiskurs: Die Werbekampagne zugunsten des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas „den holocaust hat es nie gegeben“. In: Karajoli, Edeltraud; Spassov, Orlin (Hg.): Medien und interkulturelle Kommunikation. Sofia: Südosteuropäisches Medienzentrum. S. 258-278. Vukonić, Boris (2005): Povijest hrvatskog turizma. Zagreb: Prometej, str. 153-166. NEDOSTAJU TEKSTOVI IZVORNIKA!) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Tadić, Ivana. (2011). Passiv in kroatischen Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Häusler, Maja].

Bručić, Petra. (2010). Textsorten im Bereich Sport: kontrastiv Deutsch-Kroatisch . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Tomčić, Ana. (2010). Geschichte als Trauma im literarisch-theoretischen Werk W. G. Sebalds – das kritische Potential einer melancholischen Erzählung. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan].

Galić, Christina. (2010). The Portrayal of America in Works by Thomas, Erika and Klaus Mann . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of German Language and Literature. [mentor Bobinac, Marijan and Grgas, Stipe].

Vurdelja, Vanja. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Prijevod na hrvatski Vogt, Jochen (2002): Einladung zur Literaturwissenschaft. Wilhelm Fink Verlag. Paderborn str. 9-28 – Kapitel 1: Aus Irrtum studiert? Größe und Krise der Germanistik Prijevod na njemački Goldstein, Ivo (2003): Hrvatska povijest. Novi Liber. Zagreb str. 267-289 – IX. poglavlje: Tragedija Drugog svjetskog rata ) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Bogdanović , Nikolina. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Birnbacher, D. Philosophie des Glücks. // E-Journal Philosophie der Psychologie März 2005. http://www.jp.philo.at/texte/BirnbacherD1.pdf(02.02.2012.) Hrvatski izvornik: Zagorac, I., Vitov Gučetić, N. O ljepoti, ljubavi i ženama. // Filozofska istraživanja 107.27(2007)Sv.3.Str. 613-627) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Buneta, Andrea. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature. [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Tomašić, Antonia. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Algieri, Franco (2007): Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik im europäischen Kontext: Zur Parallelität von Kontinuität und Wandel Str. 106-122 Hrvatski izvornik: Značajke manjih i srednjih poduzeća u hrvatskoj ekonomiji. // Financiranje malih i srednjih poduzeća.Vladimir Cvijanović, Mirna Marović, Boris Sruk. HVCA, Zagreb, 2008. Str. 53-65) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Mišura, Paulina. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Ausländerpädagogik // Konzepte intelektueller Pädagogik / Nohl, A.-M. Bad Heilbrunn : Julius Klinkhardt, 2006. Str. 15-32 Hrvatski izvornik: Lokalni izbori i lokalno izborno pravo u Hrvatskoj // Lokalna politika u Hrvatskoj/ Petak, Z, Kasapović, M., Lalić D., 2004. Str. 82-100) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Čuturić , Marina. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Njemački izvornik: Reich (2005): Denken und Lernen. Hirnforschung und pädagogische Praxis. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt. S. 28-40 Hrvatski izvornik: Gavranović (2009.): Mediji. Mitovi i stvarnost. Sveučilišna knjižara. Zagreb. Str. 111-132) [mentor Strmečki Marković, Sonja].

Grgić, Ivana. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(1.Stjepan Baloban: Hrvatski identitet u Europskoj uniji (Die kroatische Identität in der Europäischen Union), Centar za promicanje socijalnog nauka – Zagreb, Glas Koncila, 2004. (Marija Pejčinović Burić: Treba li se odreći hrvatskog identiteta zbog ulaska u Europsku uniju; Marijan Šunjić: Sačuvati hrvatski nacionalni identitet, str. 89-110.) 2.Hermann Meyn: Massenmedien in Deutschland (Masovni mediji u Njemačkoj), UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2004, Neuauflage. (Poglavlje: Medien und Politika, str. 247-263.)) [mentor Ivančević Ježek, Vesna].

Čović, Marina. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Aster, S.: Kinderwelten verstehen, Füssli Verlag, Zürich und Köln, 1992 S. 7-32. Mondekar, D., Saucha, T., Tutiš, S.: Pojmovnik Bolonjskog procesa i analiza provedbe reforme visokog školstva u Republici Hrvatskoj, Socijaldemokratska studentska unija, Agram naklada 2005. str. 2.-29.) [mentor Rodek, Snježana].

Živković, Teodora. (2010). Prijevod s njemačkog na hrvatski ; Prijevod s hrvatskog na njemački. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature.
(Marc Brost, Marcus Rohwetter: „Das große Unvermögen: Warum wir bei Reichwerden immer wieder scheitern: Warum wir beim Reichwerden werden immer wieder scheitern“; Deutscher Taschenbuchverlag, 2005; S. 77 – 97 (Kapitel 4. Profiteure des Unglücks) // Tihomir Luković: „Nautički turizam, definiranje i razvrstavanje“; Ekonomski pregled, Band 58, Nr. 11, erschienen am 11. Dezember 2007; http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=28145) [mentor Konjevod, Antonela].

Department of History

Šćuric, Lucija. (2018). Brazil od preseljenja portugalskog dvora u Rio de Janeiro do stjecanja neovisnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko and Brala, Želimir].

Horvant, Dina. (2018). Andrija Maurović i hrvatski strip (1901.-1981.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Pajur, Hrvoje. (2018). Tito, partizani i komunistički pokret u srednjoškolskim udžbenicima u RH od 1991. do 1999.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Miletić, Marijana. (2018). Beta Izrael: povijesni kontekst i akcije spašavanja kroz operacije Mojsije, Saba i Salamon. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Komesarović, Željko. (2018). Hrvatski državni sabor Nezavisne države Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Vugrinec, Marija. (2018). Razvoj sela u srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav and Gračanin, Hrvoje].

Raguž, Marko. (2018). Dubički rat bez cenzure: između iskustva i reprezentacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Šarić, Marko].

Stjepanović, Marta. (2018). Promjene u kulturi stanovanja u Brodskoj pukovniji u 18. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šarić, Marko].

Brezak, Vjeran. (2018). Cezarov javni lik prema spisima iz Cezarova korpusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna and Bilić-Dujmušić, Siniša].

Krtinić, Domagoj. (2018). Percepcija talijanskog bojišta u hrvatskom tisku 1915.- 1918. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Holjevac, Željko].

Skelin, Domagoj. (2018). Sirotinja i siročad u zagrebačkome slobodnom kraljevskom gradu za vladavine Josipa II.: razvoj socijalne skrbi u drugoj polovini 18. stoljeća u europskome kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šarić, Marko].

Pavlić, Hrvoje. (2018). Visoki dužnosnici HSS-a u ustaškom pokretu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Bermanac, Hrvoje. (2018). Hrvatsko proljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Radeljić, Marko. (2018). Srednjovjekovni kameni grbovi grada Šibenika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Lempl, Dina. (2018). An image of women in magazines of Peasant Concordia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of History. [mentor Ograjšek Gorenjak, Ida and Potkonjak, Sanja].

Kardum, Marijana. (2018). Kritička analiza interpretativnih paradigmi u suvremenoj religijskoj historiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Janković, Branimir].

Radaković, Branimir. (2018). Antijapanski sentiment u SAD-u za vrijeme Drugog svjetskog rata i njegovi represivni elementi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Anušić, Nikola].

Kristić, Vedrana. (2018). Arboretum Trsteno kao primjer ekoloških i kulturnih transfera u ranom novom vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić Assouline, Zvjezdana and Petrić, Hrvoje].

Brčić, Lucija. (2018). Sibenik fortification system in the late middle ages and the early modern period. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Pisk, Silvija].

Mijatović, Srećko. (2018). Prikaz NDH u hrvatskim i srpskim udžbenicima povijesti za osmi razred osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Koren, Snježana].

Vladić, Marko. (2018). Usporedba pisanja Wikipedije, udžbenika povijesti i historiografije o izabranim temama iz hrvatske povijesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Janković, Branimir and Gračanin, Hrvoje].

Pajduh, Marina. (2018). Djelovanje Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru (1893.-1918.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Iveljić, Iskra].

Marijić, Ivana. (2018). Pisma Antonija Oreškovića u Ahivu obitelji Brlić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić Assouline, Zvjezdana].

Loparić, Ozren. (2018). Predodžbe o Nijemcima u hrvatskim udžbenicima povijesti od 1945.-1975. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Kuznicov, Tatjana. (2018). Nadgrobne stele iz Arheološkog muzeja u Zagrebu kao izvor za poznavanje egipatskih pogrebnih običaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vilogorac Brčić, Inga].

Zorić, Ivan. (2018). Djelovanje Hrvatske seljačke stranke u kotaru Novska od petosvibanjskih izbora do početka Drugog svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Kusalo, Pero. (2018). Raspad Jugoslavije i sport: košarkaška natjecanja kao primjer politizacije sporta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Ambrušec, Ana Marija. (2018). Heraldička baština Križevačko-kalničkog područja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Gorupec, Juraj. (2018). Heraldic heritage of the city of Dubrovnik (up until 16th century). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Pintač, Domagoj. (2018). Piratstvo i gusarstvo na prostoru dalmatinskih komuna u razvijenom i kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Mrzljak, Ana Marija. (2018). Žene u Šibeniku u 15. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Đurina, Lorena. (2018). Reprezentacija tijela u međuratnim ilustriranim časopisima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Ograjšek Gorenjak, Ida].

Maras, Niko. (2018). Strategije stvaranja moći roda Ernuszta: od trgovaca do plemića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Budak, Neven and Petrić, Hrvoje].

Turčić, Ivona. (2018). Analiza didaktičkog sadržaja udžbenika povijesti za osnovnu školu u suvremenoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Koren, Snježana].

Karić, Dominik. (2018). Povijest na zemljovidima: konstruiranje slika prošlosti na povijesnim kartama u udžbenicima povijesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Koren, Snježana].

Katanec, Sara. (2018). Kritičko izdanje i prijevod memoara Helene Kottanner: prilog istraživanju ženskog pisanja u srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Budak, Neven].

Jakopović, Dunja. (2018). Kućna služinčad u gradu Zagrebu dvadesetih godina 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Milovac, Marcello. (2018). The Belgrade Journal "Duga" as a Journal of Greater Serbian Propaganda in the First Phase of the Dissolution of Yugoslavia 1987.-1991.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Marušić, Matea. (2018). Propovijedi fra Jeronima Filipovića (1688.-1765.) : između pučke pobožnosti i moralne teologije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šarić, Marko].

Lončar, Mateja. (2018). Časopisi za djecu i mladež kao oblik neformalnog utjecaja na socijalistički odgoj na primjeru časopisa Modra lasta (1966.-1976.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Koren, Snježana and Batinić, Štefka].

Mezga, Melita. (2018). Zagrebačka sramotna knjiga. Disciplinske mjere u hrvatskom školstvu u drugoj polovici 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić Assouline, Zvjezdana].

Filipović, Iva. (2018). Obilježavanje praznika u Narodnoj Republici Hrvatskoj od 1945. do 1950. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Stingl, Sebastijan. (2018). Late medieval Elite's Diet on the Example of the List of Expenses of the Zagreb Bishop Osvald Thuz from 1481 and 1482. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav and Azinović, Bebek, Ana].

Mlinarić, Ivan. (2018). Politika i navijači - Navijačke skupine u SR Hrvatskoj u izvještajima Službe državne sigurnosti u vrijeme raspada Jugoslavije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Drempetić, Tamara. (2018). Josip II.: Vjernik i državnik (1780.-1790.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić Assouline, Zvjezdana and Roksandić, Drago].

Grbeš, Mateja. (2018). Industrija grada Rijeke od 1945.-1955. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Kolar, Matea. (2018). Razvoj turizma u međuratnom Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Rupčić, Vjenceslav. (2018). Zakonska stabilizacija dinara i zlatni standard u Kraljevini Jugoslaviji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Slišković, Kristina. (2018). Povijesna analiza tretmana mladih s poremećajima u ponašanju u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj 1963.-1990.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of History. [mentor Hutinec, Goran and Hrvatić, Neven].

Borovec, Mirna. (2018). The Death of Romanovs : from Myth to Reality. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature > Chair of Russian Literature
Department of History. [mentor Ograjšek Gorenjak, Ida and Čelić, Željka].

Bosnar, Danijel. (2018). Utjecaj Velike ekonomske krize 1930-ih na kriminalitet u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Barac, Stjepko. (2018). Tijelo pred sudom: kazneni postupci protiv vještica u 17. i 18. stoljeću u Banskoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Kostović, Tomislav. (2018). Škola narodnog zdravlja u borbi protiv alkoholizma u međuratnoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Gašpert, Maja. (2018). Pol Potova Kampućija i Titova Jugoslavija - Crveni Kmeri, Jugoslavija i pokret nesvrstanih zemalja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Gabrić, Hrvoje. (2018). Crkvene reforme 11. stoljeća i njihov utjecaj na našem području. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Bertol, Ivana. (2018). U potrazi za saveznicima: jugoslavenska vanjska politika od 1929. do 1941. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Balikić, Lucija. (2018). The Croatian Question in the Political Language of British Liberals (1908-1920). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir and Blažević, Zrinka].

Furjanić, Lovro. (2018). Exceptionalism in 19th century American Historiography. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of History. [mentor Grgas, Stipe and Janković, Branimir].

Gotić, Darija. (2018). Svakodnevica građanske elite Zagreba i središnje Hrvatske na prijelazu 19. u 20. stoljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Iveljić, Iskra].

Grgurinović, Anja. (2017). Aporije prosvijećenog diskursa : (anti)morlakizam u djelima Alberta Fortisa i Ivana Lovrića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Renje, Branimir. (2017). Talijanska okupacija Šibenika nakon Prvoga svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Marinić, Borna. (2017). Uloga specijalne jedinice policije "Osa" u Domovinskom ratu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Mihoci, Karlo. (2017). Politička situacija u Međimurju od 1919. do 1929. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Baričić, Gabrijela. (2017). Djeca kao žrtve Domovinskog rata u Slavonskom Brodu 1991.-1993.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Krašek, Mihovil. (2017). Rješenje pitanja slobodnog teritorija Trsta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Batušić, Krešimir. (2017). Crvena Jaska : formiranje i organizacija komunističke vlasti u Jastrebarskom nakon Drugog svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Bursik, Mario. (2017). Croatian State Archive (1941-1945) : organization and operations. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje and Hutinec, Goran].

Kušter, Tihana. (2017). From plague and fire : votive churches of Royal free city of Varaždin.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Šourek, Danko].

Babić, Marijana. (2017). Red vitezova templara. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav and Gračanin, Hrvoje].

Janeš, Jana. (2017). Ustaški koncentracijski logor Loborgrad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Sklenar, Dubravko. (2017). Politička i društvena situacija u Virovitici od 1938. do 1945. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Kišić, Petra. (2017). Austro-Ugarska u svjetlu britanskog tiska 1914.-1918. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Holjevac, Željko].

Privora, Inge. (2017). Women's habitat from the 19th century male intellectual's viewpoint. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić-Assouline, Zvjezdana].

Miloloža, Hrvoje. (2017). Fall of the Obrenovich dynasty and May coup in film. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Stojan, Hrvoje. (2017). Srednjovjekovni Trogir u narativnim povijesnim izvorima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Kerhoni, Antonela. (2017). Katolički ženski tisak u Hrvatskoj na početku 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Ograjšek Gorenjak, Ida].

Matišić, Mislav. (2017). Londonska Nova Hrvatska o političkim događajima u Hrvatskoj i Jugoslaviji 1980-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Kokor, Ines. (2017). Posjeti Aleksandra I. Karađorđevića Savskoj banovini u vrijeme diktature. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Sobota, Sebastian. (2017). The break-up of Yugoslavia through sport events 1987. – 1991.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Zailac, Emilija. (2017). Sjedinjene Države i zapadni saveznici za vrijeme naftne krize 1973. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Zlomislić, Marko. (2017). Sport i oblikovanje nacionalnog identiteta u samostalnoj Hrvatskoj (1990.-1998.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Tišljarić, Petra. (2017). Zagreb i Zagrepčani u Domovinskom ratu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Ljubić, Ivan. (2017). Domovinski rat i prognaničko-izbjegličko pitanje 1991./1992.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Plazibat, Ivona. (2017). Characteristics and permanent elements of tropaea: Illyric examples. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna].

Čičko, Domagoj. (2017). Socioekonomski razvoj trgovišta Krapina u 17. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Vilović, Ivan. (2017). Deforestacija u mletačkoj Dalmaciji (16.-18. st.): ekohistorija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Raspor, Tizian. (2017). Kraljevsko zemaljsko hrvatsko kazalište u Zagrebu tokom Prvog svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Strecha, Mario].

Rudančić, Martina. (2017). Žena, majka, radnica: zaposlenost žena u središnjoj Hrvatskoj u međuratnom razdoblju (1918.-1941.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Klasić, Iva. (2017). Kako su igrani filmovi stvarali percepciju o Trećem Reichu od 1945. do danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Hren, Filip. (2017). Hrvatski staleži i Vojna krajina u Tridesetogodišnjem ratu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Lazanin, Sanja].

Polegubić, Mislav. (2017). Dva lica kraljičine pravde: istraga o Severinskoj buni 1755. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Lazanin, Sanja].

Kunštek, Saša. (2017). Utjecaj industrijalizacije na društveni život Hrvatskog zagorja 1950.-1970. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Stipić, Marina. (2017). Sumerska kraljevska ideologija u ranodinastičkim kraljevskim natpisima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Osterman, Jasmina].

Grubišić, Petar. (2017). Najdemokratskiji ustav – Staljinska konstitucija iz 1936. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Bursik, Mario. (2017). Utjecaj Velike gospodarske krize na društvene prilike u Hrvatskoj (1929. – 1934.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Sučić, Mihael. (2016). Između mogućnosti i realnosti – okoliš i gospodarstvo vlastelinstva Valpovo u prvoj polovici 18. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Koprivčić, Stjepan. (2016). Odjeci zelenog kadera tijekom listopada i studenoga 1918. godine u hrvatskim tiskovinama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of Sociology. [mentor Hutinec, Goran].

Jug, Valentina. (2016). Politika prosvijećenog medicinskog diskursa : Ivan Krstitelj Lalangue: Kratek navuk od mestrie pupkorezne. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Pažur, Sara. (2016). Dvorska kultura Zrinskih u Čakovcu i zagrebačkih biskupa u ranom novom vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Sikirić Assouline, Zvjezdana].

Devčić, Vanja. (2016). Švedska u 17. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandic, Drago].

Mihalić, Kristina. (2016). Vikings - savages or heroes: historicity of cinema display. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Gračanin, Hrvoje].

Šuljić, Martina. (2016). Talijansko-albanski odnosi između dva svjetska rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Anušić, Nikola].

Seiwerth, Nikola. (2016). Između Promenade i Trešnjevke. Zagrebačka svakodnevica krajem 19. i na početku 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Strecha, Mario].

Vladisavljević, Anja. (2016). Pokret "Solidarnost" i poljska trazicija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrko].

Lucin, Luka. (2016). Sportska natjecanja kao odraz političkih promjena u kontekstu sukoba Tito-Staljin (1948. – 1953.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Zemunik, Aleksandar. (2016). Drugi svjetski rat u suvremenim interaktivnim medijima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Junger, Marina. (2016). Perivoji u gradskim naseljima u Banskoj Hrvatskoj i Slavoniji u drugoj polovici 18. stoljeća i u prvoj polovici 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Vukobratović, Nikola. (2016). Krajiško-kmetska buna 1755. godine i nastup apsolutističke države. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Kolar, Luka. (2016). Plemićka obitelj Kulmer na prijelazu stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Iveljić, Iskra].

Markota, Iva. (2016). Zdravstveno prosvjećivanje u školama u međuratnoj Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Škriljevački, Ana. (2016). Rimskodobni nalazi iz Varaždinskih Toplica u muzejskom programu za djecu i mlade. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna and Koren, Snježana].

Horvat, Marin. (2016). The holocaust in Croatian history textbooks from 1990. to 2010.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Domaćinović, Filip. (2016). Tokyo - megalopolis of east Asia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Prelogović, Vedran].

Stanić, Vedran. (2016). Student protests in Zagreb in 1968 and 1971 – similarities and differences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, hrvoje].

Šuvak, Mihaela. (2016). City – ager relation according to the Roman land surveyors. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna].

Mirilović, Jelena. (2016). Njemački Afrički korpus: problem logistike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Brajčić, Ivanka. (2016). Epigrafički spomenici na južnodalmatinskim otocima u ranom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Radić, Darijan. (2016). Ćirilometodska ideja u 19. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Strecha, Mario].

Kiš, Igor. (2016). Englesko-francuski ratovi u Americi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Kokotović, Hrvoje. (2016). Ekonomske reforme Ante Markovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Ivelja, Tina. (2016). Henrik VIII. - počeci reformacije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Cvetko, Matej. (2016). Međimurje u Drugom svjetskom ratu i poraću (1944. – 1946.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Pustaj, Marko. (2016). Economic relations between Socialist Federal Republic of Yugoslavia and African Nonaligned countries 1973-1981. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Mlakar, Maja. (2016). Analiza zadataka u udžbenicima i radnim bilježnicama povijesti prema dimenzijama revidirane Bloomove taksonomije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Koren, Snježana].

Petrlić, Josip. (2016). Gospodarski i društveni razvoj Hrvatske i Slavonije u svjetlu ugarsko-hrvatskih proračuna 1874. – 1914. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Holjevac, Željko].

Dražić, Damir. (2016). Širenje Hamurabijeve države. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris].

Jovanović, Sandra. (2016). Egipatski kultovi u Istri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris and Vilogorac Brčić, Inga].

Kolar, Tomislav. (2016). Na barikadama - Antiratne demonstracije u Jugoslaviji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Orlić, Katja. (2016). Pulska svakodnevica 1960-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Cik, Nikola. (2015). Ekohistorija Đurđevca i Virja u drugoj polovici 18. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Šćukanec Rezniček, Porin. (2015). Počeci pisma u Egiptu na prijelazu iz 4. u 3. tisućljeće prije Krista. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris and Vilogorac Brčić, Inga].

Fiolić, Marta. (2015). Konstrukcije i interpretacije kolonijalne prošlosti u postkolonijalnom Kongu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of History. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Klasić, Hrvoje].

Antolković, Viktorija. (2015). Depiction of Croatian Middle Ages through the Works of History Painting in History Textbooks from the Mid-19th Century to the Present. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of History. [mentor Vedriš, Trpimir and Damjanović, Dragan].

Mikić, Margareta. (2015). Šamani i šamanizam na starom Istoku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris and Osterman, Jasmina].

Škrinjar, Ivor. (2015). Nasilja velikaša i plemstva u srednjovjekovnoj Slavoniji tijekom 14. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Budak, Neven].

Kovačević, Ines. (2015). Grbovi plemićkih obitelji na području Brodsko-posavske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Gudelj, Stanko. (2015). Kontinuitet naseljenosti Žumberka od prapovijesti do kasne antike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris].

Škrobo, Sara. (2015). Margaret Thatcher i Falklandski rat; jugoslavenska perspektiva i hladnoratovski kontekst“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Juratovac, Maja. (2015). Religijske i duhovne dimenzije plesa u starom Egiptu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris and Vilogorac Brčić, Inga].

Babuder, Karlo. (2015). Slika saveznika u zagrebačkom dnevnom tisku 1914./1915. i 1917./1918. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

List, Marina. (2015). Povelja 77. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vranješ Šoljan, Božena].

Radiković, Nataša. (2015). Povijesni sadržaji u udžbenicima za predmete Osnove marksizma i Teorija i praksa samoupravnog socijalizma: teme, interpretacije, značenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Koren, Snježana and Janković, Branimir].

Beljo, Ana. (2015). Promjene u popisima obvezne osnovnoškolske lektire u Hrvatskoj 1945.-1991. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Croatian Language and Literature
Department of History. [mentor Agičić, Damir and Alerić, Marko].

Jagić, Josip. (2015). Uspostava i karakteristike narodne vlasti na primjeru Koprivnice nakon oslobođenja 1943.-1944.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Vučičić, Sanda. (2015). Stambena kuća u Dalmaciji u srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Barić, Mislav. (2015). Dugi rat u Hrvatskoj: ratnici i ratništvo (Kriegswesen). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago].

Brozinčević, Nino. (2015). Revived Middle Ages: Medieval festivals, reenactments and associations in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vedriš, Trpimir].

Geljić, Hrvoje. (2015). Prostitution in Zagreb in the late 19th and early 20th century. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Strecha, Mario].

Gudić, Jerko. (2015). Logistika prehrane i izloženost gladi u dalmatinskim komunama u razvijenom i kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Gračanin, Hrvoje and Vedriš, Trpimir].

Husain, Petra. (2015). Orijentalni korijeni haruspicine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris and Kuntić-Makvić, Bruna].

Lučić, Renata. (2015). Ideološka tranzicija filmske kulture u RH od 1945. do 1948. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vranješ-Šoljan, Božena and Rafaelić, Daniel].

Radić, Ivo. (2015). Nation and Football: Construction of Croatian national identity in the context of the Football World Cup in France 1998.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko and Paić, Hrvoje].

Domladovac, Martina. (2015). Etniciteti u južnoj Mezopotamiji u 3. tisućljeću prije Krista. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Olujić, Boris].

Vugrinčić, Benjamin. (2015). Župe na području Međimurja u 14. i 15. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Maleković, Dejan. (2015). Historiography on Andrew II of Hungary in the Fifth crusade (with special emphasis on Slavonic and Croatian component). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Kosorčić, Dora. (2015). Milovan Đilas i proces liberalizacije u Jugoslaviji nakon 1950. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Previšić, Martin].

Hrgić, Danijel. (2015). Kultura medija i medij kulture: kalendari Pavla Rittera Vitezovića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Morović, Marko. (2015). Vještičarenje, čarobnjaštvo i magija u Dalmaciji, Hrvatskom primorju i Istri u kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Gračanin, Hrvoje and Grgin, Borislav].

Mihaljek, Nino. (2015). Novi val u glazbi kao odgovor na društveno-političke promjene u Jugoslaviji 1980-ih godina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Drača, Vinko. (2015). Od Davyja Crocketta do Bonnie & Clyde: konstrukcija američke slike o sebi u modernoj pučkoj i popularnoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Vuković, Ivan. (2015). Ogulin municipality in the Croatian war of independence. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Đukić, David. (2015). Pad Berlinskog zida i ujedinjenje Njemačke u hrvatskom novinarstvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Jakopčić, Luka. (2014). Rijeka Sava i proturječja Habsburške imperijalne periferije u 18. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje and Roksandić, Drago].

Stričak, Jelena. (2014). Narodnosti i zavičaji u natpisima rimske Senije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna].

Sabljak, Ivana. (2014). Zagreb's cultural circumstances during King Alexander's dictatorship. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Grđan, Martina. (2014). Ustaška emigracija za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Poklečki, Kristijan. (2014). Pad Republike i uspon Carstva - Poljska, Rusija i Ukrajina u drugoj polovici 17. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Pušić, Matija. (2014). Povijest pučkog školstva na području Vrbovca krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Modrić-Blivajs, Dunja].

Sagata, Ivan. (2014). Politika NDH prema Međimurju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Lukec, Kristina. (2014). Analiza pisanja domaćih i stranih novina o djelovanju hrvatske političke emigracije: slučaj Zvonka Bušića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Štrbo, Dino. (2014). Biskup Maksimilijan Vrhovac - od Jozefinista do preteče Hrvatskog narodnog preporoda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Iveljić, Iskra].

Zubak, Marija. (2014). Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika unutar kulturne, političke i jezikoslovne problematike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Bogdan, Ante. (2014). Kninska bitka 1944. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Aralica, Višeslav].

Miličević, Tomislav. (2014). Dr. Juraj Krnjević: političko djelovanje od 1929. do 1941. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Kralj, Mateja. (2014). Dan mladosti: praznik u službi izgradnje Titovog kulta ličnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Habdija, Tomislav. (2014). Poplave i glad u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća u Civilnoj Hrvatskoj i Vojnoj krajini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Papo, Bibijana. (2014). Obrazovanje manjina u Hrvatskoj 1945.-1955.: povijesni i socijalni aspekti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of Sociology. [mentor Hutinec, Goran and Vukelić, Anton].

Tabak, Maja. (2014). Povlastice slobodnih kraljevskih gradova iz XIII. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology
Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana and Rezar, Vladimir].

Hess, Heidi. (2014). Koncept vjerske tolerancije u okviru Voltaireove filozofije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Torčić, Ivan. (2014). The activity of the Croatian Peasant party in Moslavina between 1918 and 1929. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Drvar, Filip. (2014). Španjolski građanski rat: međunarodni aspekti i refleksije u književnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vranješ-Šoljan, Božena].

Kovačić, Damjan. (2014). Jugoslavenski nuklearni program. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Marinović, Vedrana. (2014). Promjena percepcije Josipa Broza Tita u američkoj javnosti od 1943. do 1953. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor KLasić, Hrvoje].

Koretić, Sofija. (2014). Odnos vladara i plemstva Zagrebačke i Križevačke županije tijekom protudvorskog pokreta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Karlić, Gordan. (2014). Život i političko djelovanja Vjekoslava Maxa Luburića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Aralica, Višeslav].

Krizmanić, Ivana. (2013). "Essai sur la revolution" (1792?) : imaginarna zavjera ili patricijska imaginacija Tome Baseljića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Roksandić, Drago and Le Calvé Ivičević, Evaine].

Korov, Goran. (2013). Jugoslavensko-bugarski odnosi u kontekstu makedonskog pitanja 1944.-1949. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Bačmaga, Ivan. (2013). Bojkoti Olimpijskih igara 1980. i 1984. godine i Jugoslavija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Budić Leto, Sanja. (2013). Akulturacijski procesi na delmatskom i daorskom kopnu: odnosi s grčkim svijetom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna and Olujić, Boris].

Živković, Mate. (2013). Opsade tijekom rimskog osvajanja Ilirika od 178. god. pr. Kr.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Kuntić-Makvić, Bruna].

Poljaković, Igor. (2013). Opsade gradova u srednjem vijeku na hrvatskom povijesnom prostoru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Rupert, Kristina. (2013). Topografija Požeške županije do 1526. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Budak, Neven].

Kaucki, Josipa. (2013). Izrada nacionalnih standarda i debate o nastavi povijesti u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom 1990-ih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir and Koren, Snježana].

Gluić, Lucija. (2013). Raspad Kraljevine Jugoslavije i osnutak Nezavisne Države Hrvatske prema izvještavanju španjolskog lista ABC. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Lovrić, Marko. (2013). Donald Duck protiv Adolfa Hitlera: uloga filma i filmske industrije u Sjedinjenim Američkim Državama za vrijeme Drugog svjetskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Judaš, Kristina. (2013). Nasilni zločini protiv osoba u sudskim spisima zagrebačkog Gradeca u kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Maretić, Tanja. (2013). Poučavanje suvremene nacionalne povijesti nakon 1990. godine. Komparativna analiza srednjoškolskih udžbenika povijesti u Hrvatskoj i Srbiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir and Vranješ-Šoljan, Božena].

Radovčić, Marija. (2013). Milovan Đilas u sukobu na književnoj ljevici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Cvitanović, Monika. (2013). Život žena u Rijeci u 15. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Marušić, Mia. (2013). Hrvatska i slovenska historiografija o grofovima Celjskim. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Akšić, Anita. (2013). Magna Carta Libertatum iz 1215. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Draganić, Martina. (2013). Kulturalni krajolici u djelu „Status Familiae Patachich” i njihove današnje percepcije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje].

Tuzlančić, Ira. (2013). Pregled povijesti crkvene inkvizicije u srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Radenčić, Ljiljana. (2013). Neverbalna komunikacija - umijeće kvalitetnog nastavnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Modrić-Blivajs, Dunja].

Blažević, Petra. (2013). Muzeološka koncepcija prezentacije Solina u ranom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana and Vujić, Žarka].

Horvatinović, Petra. (2013). Žene u sudskim spisima zagrebačkog Gradeca u kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Loina, Ivica. (2013). Vojno-političke intervencije SAD-a u Južnoj Americi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Klasić, Hrvoje].

Pecoja, Ana. (2013). Žena u feudalnom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Gračanin, Hrvoje].

Jurjević, Marina. (2013). Brazil između Istoka i Zapada: od Kubitscheka do vojnog udara 1964.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko and Talan, Nikica].

Matanović, Anita. (2013). Historical themes in textbooks for nature and society in third and fourth grade in period from 1985 to 2005. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Modrić-Blivajs, Dunja].

Boras, Pamela. (2013). Devširma (danak u krvi) i proces islamizacije Bosne. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šarić, Marko].

Bačmaga, Ivan. (2013). Bojkoti olimpijskih igara 1980. i 1984. godine i Jugoslavija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Mavrić, Ana. (2013). Acta Croatica: nastanak zbirke i diplomatička analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Župan, Žana. (2013). Svakodnevni život u gradovima srednjovjekovne Slavonije od 13. do 16. st.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Simić, Krunoslav. (2013). Prikaz novogradiškog bojišta u dnevnom tisku u jesen 1991.godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Korov, Goran. (2013). Jugoslavensko-bugarski odnosi u kontekstu makedonskog pitanja 1944-1949.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Budimir, Maša. (2013). Grijeh i zrcalo : reformnokatolička antropologija u djelima Jurja Habdelića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Pongrac, Martina. (2013). Zagreb u 19. stoljeću: urbanistički razvoj i prostorna organizacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić-Assouline, Zvjezdana].

Milak, Mirko. (2013). Povijesni aspekti modernih grbova Virovitičko-podravske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana].

Perković, Antonio. (2013). Heraldička baština prostora današnje Sisačko-moslavačke županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Galović, Tomislav].

Pušić, Marin. (2013). Hrvatski jezični problem od 1945. do 1967. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Muftić, Edin. (2013). Osmansko-habsburška granica od Žitvanskog do Srijemsko-karlovačkog mira. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Moačanin, Nenad and Petrić, Hrvoje].

Herman, Nina. (2013). Stanovanje na Gradecu u kasnom srednjem vijeku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Lovrić, Maja. (2013). Uloga žene u vikinškom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Grgin, Borislav].

Muić, Vedran. (2013). Kritička analiza historiografskih interpretacija fenomena nacionalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka and Janković, Branimir].

Hontić, Ivan. (2013). Njemačka istočna politika na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir].

Pušić, Marin. (2013). Hrvatski jezični problem od 1945. do 1967. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Galina, Matija. (2013). Egipat i Tunis pedesetih: put u nezavisnost i autoritarne režime. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Rosandić, Ivan. (2013). Odnosi Kine i Jugoslavije od 1969. do 1971. Od sukoba na Usuri do primanja Kine u Ujedinjene narode. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Perković, Ines. (2013). Jugoslavensko-sovjetski odnosi od 1945. do 1956. u hrvatskim udžbenicima iz povijesti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Švenda, Martina. (2013). Svakodnevica plemićke obitelji Zrinski u XVI. i XVII. stoljeću – izvori i nastavne metode. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Štefanec, Nataša].

Rupert, Kristina. (2013). Topografija Požeške županije do 1526. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Budak, Neven].

Cvitanović, Monika. (2013). Život žena u Rijeci u 15. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Jurjević, Marina. (2013). Brazil između Istoka i Zapada: od Kubitscheka do vojnog udara 1964.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History
Department of Roman Languages and Literature. [mentor Jakovina, Tvrtko and Talan, Nikica].

Staklarević, Benedikt. (2013). Srpska propaganda prema Hrvatskoj 1989.-1992.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Aralica, Višeslav].

Katavić, Nina. (2013). Prikaz srednjeg vijeka u hrvatskim udžbenicima povijesti u 20. stoljeću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Gračanin, Hrvoje].

Drakulić, Sonja. (2013). Političko-ideološko djelovanje Komunističke partije Hrvatske među omladinom NR Hrvatske u periodu 1948.-1954. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Banac, Ivo].

Malović, Suzana. (2013). Disident Milovan Đilas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Hutinec, Goran].

Šupljika, Ivana. (2013). Material culture of Križovljan – grad, family Vragović castle (1724. – 1726.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Petrić, Hrvoje and Botica, Dubravka].

Razum, Igor. (2013). Papa Inocent III. i hrvatski prostor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Vedriš, Trpimir].

Čavlina, Marko. (2013). Utvrde Klisa, Kalnika, Medvedgrada i Gradeca sredinom 13. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Pisk, Silvija].

Krtinić, Miloš. (2012). Revolucija u Mađarskoj 1956. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Jakovina, Tvrtko].

Buhin, Tatjana. (2012). Bosna i Hercegovina u žarištu regionalne i europske politike 1878. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Holjevac, Željko].

Sinko, Matija. (2012). Bakrorezi Martina Engelbrechta iz Nasljednoga rata: historijsko-imagološka analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

Ljubičić, Ivan. (2012). Podrijetlo Hrvata tragom hrvatskoga imena. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Medved, Jasmin. (2012). Trade and crafts in the town of Varaždin in the XV. century. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Kodrnja, Jasmina. (2012). Kaptolski franjevci od XIII. do XVIII. st. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Nikolić Jakus, Zrinka].

Borovečki, Zrinka. (2012). Komparativna analiza studentskog pokreta u SR Njemačkoj i SR Hrvatskoj 1968. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Šute, Ivica].

Marčeta, Željka. (2011). Gimnazija maršala Tita u Zagrebu 1945-1948. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Agičić, Damir and Koren, Snježana].

Živković, Goran. (2011). Koprivnica i Hrvatsko proljeće. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Goldstein, Ivo].

Vukelić, Deniver. (2009). Civil witchcraft, sorcery and heretism trials in Zagreb and vicinity during the Early Modern Period . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Sikirić-Assouline, Zvjezdana].

Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature

Rastija, Hrvoje. (2016). Prijevod dijalekta sa (škotskog) engleskog na hrvatski i mađarski: usporedno istraživanje dvaju prijevoda romana „Porno“ Irvina Welsha. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Žagar Szentesi, Orsolya].

Poljak, Martina. (2012). Pred Bijelim zamkom – Pamukov postmodernizam između Zapada i Istoka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature. [mentor Čaušević, Ekrem].

Kovács, Lea. (2012). O uporabi mađarskog jezika u Slavoniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature. [mentor Žagar Szentesi, Orsolya].

Department of Indology

Petrac, Lorena. (2018). Judeomalajalamski : kulturno-povijesni pregled. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology
Department of Hungarian, Turkish and Jewish Language and Literature > Chair of Jewish studies. [mentor Krnic, Krešimir and Da-Don, Kotel].

Cerinski, Jelena. (2018). Religijska i kulturna obilježja Newara: Newarski buddhizam i njegov utjecaj na svakodnevni život. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology. [mentor Kardaš, Goran].

Palijaš, Alen. (2018). Informacijski izvori i usluge za manjinsku romsku zajednicu u raznim vrstama knjižnica u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology
Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela and Demir, Ljatif].

Kolak, Martina. (2018). Buddhist goddes Benzaiten from Hinduism to Shintoism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Indology. [mentor Belaj, Marijana and Kardaš, Goran].

Sučić, Iva. (2015). Struktura i sadržaj Devīmāhātmye. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology. [mentor Ježić, Mislav].

Bedi, Valentina. (2014). Usporedba kategorije roda u hrvatskome i hindskome jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Krnic, Krešimir and Pišković, Tatjana].

Vrbančić, Nikolina. (2014). Kulturni život Indije za vladavine Mogulskoga carstva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology. [mentor Gönc Moačanin, Klara].

Department of Information Science

Semenski, Sara. (2018). Bibliographic data in articles in Croatian scientific journals. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Pavić, Inja. (2018). Knjižnice kao treći prostor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Palčić Borić, Ivana. (2018). Information and IT literacy - generational differences. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Ćosić, Ivan. (2018). Pristup bazama podataka s weba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Đuričić, Petra. (2018). Educational activities of national archives in the world. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Demaria, Maja. (2018). Projekt u školskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Vukšinić, Mirjana. (2018). Suradnja školskog knjižničara i učitelja razredne nastave. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Markov, Jelena. (2018). Integrirani informacijski sustav medijskog arhiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Luić, Ljerka].

Đuričić, Petra. (2018). Educational activities of museums in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Miklošević, Željka].

Mužina, Dina. (2018). Masovni otvoreni online tečajevi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Božinović, Bruno. (2018). South-slavic journals and papers in digital repositories. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of East Slavic Languages and Literature
Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana and Kovač, Zvonko].

Uroda, Martina. (2018). Poticanje čitanja kod djece predškolske i rane školske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Deković, Vedran. (2018). Mikroservisna arhitektura u razvoju kompleksnog IT sustava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Jadrijević, Bernarda. (2018). Information aspects of digitization of audio-visual records. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Čanić, Juraj. (2018). Komparativna analiza strojnog prijevoda sa švedskog na hrvatski jezik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dunđer, Ivan].

Gradiček, Goran. (2018). Promocija knjižničnih usluga: promotivne aktivnosti narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na Knjižnice grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Tomšić, Viktorija. (2018). Zadaća i misija knjižnica u ruralnoj sredini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Rade, Marina. (2018). Development of reading skills with the help of animals: review of program R.E.A.D. “Reading to the dog”. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šoštarić, Ana-Marija. (2018). Green library. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Maričević, Ivana. (2018). Gradska knjižnica Nova Gradiška od narodne čitaonice do suvremene narodne knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jakić, Doris. (2018). Istraživanje potrebe uvođenja usluge bibliobusa u općinu Konavle. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Markulin, Dinka. (2018). Comparison of rules for transcription of the elements of area 4 of PPIAK and ISBD with corresponding elements in RDA. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Milotić, Andrea. (2018). Uloga i zadaće muzejske knjižnice na primjeru Knjižnice Muzeja Grada Rovinja - Rovigno - Museo della Città di Rovinj - Rovigno. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Markota, Jelena. (2018). Zgrade visokoškolskih knjižnica: na primjeru Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Sveučilišne knjižnice u Splitu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Bašić, Martina. (2018). Informacijske potrebe korisnika u knjižnicama na primjeru Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Zubčić, Matea. (2018). Informacijska pismenost u kurikulumu za nastavni predmet informatike u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja and Lasić-Lazić, Jadranka].

Bulaja, Mateja. (2018). Uloga e-knjige u srednjoškolskoj lektiri u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Medić, Petra. (2018). Vjersko nakladništvo u Hrvatskoj iza 1990. godine: prikaz kretanja na temelju broja nakladnika i njihovih izdanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Mišura, Ana. (2018). Usporedba Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Knjižnice Filozofskog fakulteta u Orléansu: doprinos poznavanju suvremenih visokoškolskih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Ficović Kosović, Deša. (2018). Osnivanje i uređenje Odjela za mlade u Narodnoj knjižnici Grad, Dubrovačke knjižnice : istraživanje korisnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Jeršek, Petra. (2018). Analysis and comparison of authority files for ancient authors in international authority file VIAF. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Podnar, Morana. (2018). Informacijsko ponašanje i navike učenika osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Tomas, Sara. (2018). Izložbena djelatnost narodnih knjižnica grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka and Lasić-Lazić, Jadranka].

Vrbanc, Sara. (2018). Od digitalizacije do katalogizacije - projekt "Glasovi Književnog petka". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Sabljak, Ivana. (2018). Odnos srednjoškolaca prema čitanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Cerovac, Vladimir. (2018). Narodne knjižnice u Poljskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Badanjak, Tanja. (2018). Public advocacy for public libraries in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pavičić, Jelena. (2018). Knjižničke usluge za djecu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Matija, Marohnić. (2018). Responsive images in web design. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Kocijan, Kristina].

Belinić, Sunčica. (2018). Informacijska pismenost djece i mladih i programi opismenjavanja u narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ivanjko, Tomislav].

Majdak, Martina. (2018). Predmetno označivanje beletristike u narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ivanjko, Tomislav].

Špruk, Natalija. (2018). City library of Zagreb in the past and present. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Majić, Anđela. (2018). Upravljanje informacijama i znanjem u knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Hušnjak, Kristina. (2018). Pretraživanje ne-tekstualnih izvora - glazba i slike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Borovčak, Jana. (2018). Legal deposit in Europe and Croatia: analysis of acts/legislation and examples from practice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ivanjko, Tomislav].

Šolić Sutlović, Kruna. (2018). Upravljanje nematerijalnom baštinom: flamenko. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Grobenski, Ivan. (2018). Suvremeni pristupi razvoju aplikacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Pađen, Luka. (2018). Kriptologija u teoriji i praksi u prvoj polovici dvadesetog stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Ćerimagić, Ema. (2018). Izložbeni koncepti - suvremena umjetnost. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Alfirević, Tihana. (2018). Predstavljanje digitaliziranog arhivskog gradiva u mrežnom okruženju: analiza mrežne stranice Prvi svjetski rat 1914.-1918. - pogled iz arhiva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Lucin, Luka. (2018). Football and shaping national identity: the case of the Croatian national team and world cup in France. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Mirić, Anja. (2018). Development of archival service in the Socialist Republic of Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

Dević Hameršmit, Marta. (2018). Analysis and Optical Recognition of Handwriting from Herbarium Labels in the Herbarium Croaticum Collection. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Majstorović, Anja. (2018). The influence of technology on information behavior of generation Y. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela and Potkonjak, Sanja].

Kušić, Tamara. (2018). Enological and gastronomic offer in the function of tourism: wine tourism. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Žugaj, Martina. (2018). Analiza izabranih diplomskih studija bibliotekarstva konzorcija iSchools. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ivanjko, Tomislav].

Fabris, Ana-Marija. (2018). Igraonice za djecu predškolske dobi – primjer prakse u Knjižnicama Vladimira Nazora u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Friščić, Mario. (2018). Library and reading room in Kotoriba and the legacy of Joža Horvat. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Stilinović, Lana. (2018). Program aktivnosti dječjeg odjela narodne knjižnice "Petar Preradović" Bjelovar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šoštarić, Ema. (2018). Postupak i problematika katalogizacije pseudonima u knjižničnim katalozima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Ivaković, Katja. (2018). Uloga knjižničara u edukaciji korisnika u specijalnim knjižnicama Istarske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Barbutov Krsteva, Tinka. (2018). Legislative libraries in Croatia, Bulgaria and Macedonia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kežić Pucketić, Ivana. (2018). The presence of different types of libraries on Facebook: the state and the prospect. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Tvrtković, Loredana. (2018). The Euphrasian Basilica in Poreč: research, conservation and museological presentation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Špikić, Marko and Stublić, Helena].

Kondres, Lana. (2018). Mobilna tehnologija kao alat u nastavi njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Anđel, Maja and Kocijan, Kristina].

Baković, Anica. (2018). Metadata in Records Management and the Croatian Office Management. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Zlodi, Goran].

Mačak, Mihael. (2018). Primjena ICT u stvaranju interaktivnih dinamičkih sadržaja za učenje arapsko-hrvatskog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Breber, Božica. (2018). E-učenje likovne umjetnosti: analiza alata za učenje likovne umjetnosti i moguća primjena tih alata u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lauc, Tomislava].

Tukić, Ivan. (2018). National security and development of security and intelligence services in the Republic of Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dunđer, Ivan].

Kuleš, Magdalena. (2018). Technologies for long-term preservation of digitally signed archival records. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Dunđer, Ivan].

Čakarić, Dragan. (2018). Multimedijski sadržaji u nastavi informatike u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Rudić, Ivana. (2018). Muzeji mira i mogućnost osnivanja muzeja mira u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Palijaš, Alen. (2018). Informacijski izvori i usluge za manjinsku romsku zajednicu u raznim vrstama knjižnica u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Indology
Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela and Demir, Ljatif].

Rudić, Ivana. (2018). 3D digitalizacija i vizualizacija kulturne baštine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Radman, Nives. (2018). Fotografija kao interpretacijski edij na muzejskim izložbama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Miklošević, Željka].

Kusalo, Pero. (2018). Process of digitization in archives, museums and libraries in Dubrovnik. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Pervan, Dora. (2018). The possible uses of crowdsourcing in Croatian heritage institutions. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanjko, Tomislav].

Novak Stanko, Ema. (2018). Digital image processing : comparison of photo editors. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Vuković, Bernard. (2018). Selected writings of Sir Hilary Jenkinson. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

Kranjec, Maja. (2018). Eco-museums as a phenomenon : conceptual planning of eco-museum Babina Greda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Šimon, Maja. (2018). 3D Digitisation of the Collection of Photographic Equipment from the Croatian State Archives. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Vnučec, Antonija. (2018). Multimedijska instruktivna poruka i principi multimedijskog dizajna. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lauc, Tomislava].

Klajzner, Ivana. (2018). The legacy of the Croatian singing society “Kolo“ at the national archives of Croatia with focus on the arranging of their legacy at the Croatian State Archives and a detailed overview of a part of their legacy at the State Archives in Zagreb. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Katalinić, Vjera and Ivanović, Jozo].

Volarević, Ira. (2018). Electronic time-stamps and the possibilities of their use in the context of long-term preservation of electronic records. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Eškerica, Petra. (2018). Digitization of UNESCO's List of Croatian intangible cultural heritage. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Matanović, Vedrana. (2018). Lange Nacht der Museen, Berlin 2014 / Noć muzeja, Zagreb 2014 Marketingstrategien im Vergleich. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka and Glovacki-Bernardi, Zrinjka].

Kundrata, Vanja. (2018). Application of games with a purpose in the description of heritage. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Ivanjko, Tomislav and Stančić, Hrvoje].

Čirko, Frano. (2018). Analiza prijedloga Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Informatika u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Stanić, Karlo. (2018). The influence of international standards for archival description on the content and usability of information aids. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Ivanović, Jozo].

Grahovac, Ivančica. (2018). Provjeravanje i ocjenjivanje učenika u nastavi informatike u osnovnim školama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Stanić, Karlo. (2018). Analiza medijskog izvještavanja o migrantskoj krizi u Europi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Šaronja, Kristina. (2018). Obrazovne društvene mreže u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Pedagogy
Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Car, Sandra].

Gorički, Tomislav. (2017). Uporaba tehnologije u obrazovanju (na primjeru učenja ruskog jezika). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lauc, Tomislava].

Župarić, Andrea. (2017). Enterprise Marketplace. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Bitunjac, Ana. (2017). Aktivnosti na dječjim odjelima narodnih knjižnica – dječji odjeli Knjižnica Grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Ivanjko, Tomislav].

Pendo, Ana. (2017). Istraživanje informacijske pismenosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku: usporedna analiza studenata društvenog i umjetničkog područja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Špiranec, Sonja].

Jozić, Irena. (2017). Knjižnica Uršulinskog samostana Varaždin. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Crvelin, Iva. (2017). Public library Tisno. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Farkaš, Davor. (2017). Spaljivanje knjiga kao oblik cenzure u totalitarnim režimima XX. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Derniković Gospočić, Valentina. (2017). Odabir kvalitetne slikovnice u narodnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Vočanec, Domagoj. (2017). Publication inclusion in academic databases: INFuture conference proceedings. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Vinko, Ivana. (2017). Biblioterapija u knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Krstanović, Marina. (2017). Sustav digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar: platforma Islandora i sheme deskriptivnih metapodataka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Zlodi, Goran].

Markov, Jelena. (2017). Zvučna knjiga u Hrvatskoj knjižnici za slijepe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Dagostin, Hana. (2017). Filmska zbirka Gradske knjižnice Rijeka: Zadovoljstvo korisnika i učestalost korištenja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Jerković Lourenço, Nada. (2017). Conservation aspects of portuguese chain of history buildings adapted to hotels (pousadas) and their public presentation. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Ćorić, Franko and Vujić, Žarka].

Čičko, Tea. (2017). Računalno potpomognuto učenje njemačkog jezika pomoću besplatnih online programa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Häusler, Maja and Lasić-Lazić, Jadranka].

Mijačika, Andrija. (2017). Kulturna vrsnoća kao temeljno načelo kulturne djelatnosti narodne knjižnice u doba kulturne pluralnonsti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Lončarić, Lana. (2017). Usporedba sučelja kataloga nove generacije: Crolist Vero i Zaki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kukuljan, Vanja. (2017). Uloga narodnih knjižnica u poticanju čitanja mladih. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Palčić, Elena. (2017). Comparison of Croatian and Italian scientific journals in the field of social science. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Klubička, Filip. (2017). Fine-grained human evaluation of an English to Croatian hybrid machine translation system. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Ljubešić, Nikola].

Piria, Marina. (2017). Radionice i projekti u školskim knjižnicama: usklađenost sa zadaćama školske knjižnice, primjeri iz prakse. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Nikić, Kristina. (2017). The analysis of the translations of belles-lettres to Croatian language from the Croatian national bibliography. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Baković, Božidar. (2017). The History and Future of Computer Viruses and Antivirus Software. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Res, Zrnka. (2017). Koncepcija povremene ikonografske izložbe u umjetničkom muzeju na primjeru Strossmayerove galerije starih majstora HAZU. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stublić, Helena].

Mrkus, Daria. (2017). Korisnički pristup sadržajnoj obradi na primjeru stranica za društveno čitanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Margetić, Mirta. (2017). Dječje likovne radionice kao oblik komunikacije baštinskih ustanova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Pavlović, Mladen. (2017). Odnos Zamp-a prema knjižnicama u uspostavi ravnoteže između prava korisnika i prava autora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Markanović, Marina. (2017). Zaštita knjižnične građe u narodnim knjižnicama Koprivačko-križevačke županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Elblinger, Katarina. (2017). Od kasino-čitaonice do knjižnice trećeg prostora: Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pepelko, Maja. (2017). Suvremena školska knjižnica i nove pismenosti 21. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Jamić, Mario. (2017). Obrazovne računalne igre. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Nježić, Matej. (2017). Motivacijske tehnike u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Tukić, Silvio. (2017). Web aplikacija za terminološku bazu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Krizmanić, Lucija. (2017). Virtualne zajednice prakse i stvaranje novog znanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Majetić, Klara. (2017). Prijedlog modela online rječnika hrvatskog znakovnog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Bago, Petra].

Smrekar, Dino. (2017). Zaštita osobnih podataka na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Hlišć, Karlo. (2017). Mobilna aplikacija za terminološku bazu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Benci, Matija. (2017). Kulturna medijacija: gradišćanskohrvatski jezik kao studija slučaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of German Language and Literature
Department of Information Science. [mentor Ščukanec, Aleksandra and Miklošević, Željka].

Skračić, Fran. (2017). Learning Services and Tools for Blind and Visually Impaired People. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Kukuljan, Vanja. (2017). Identifikacija i komunikacija baštine Ivane Brlić Mažuranić. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Dautović Mileusnić, Danijela. (2017). History of Library of Vjekoslav Majer. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Šunjić, Ankica. (2017). Open access institutional repositories: comparative analysis of Croatian and Ukrainian repositories. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Sever, Mislav. (2017). Web application for management and visualisation of archival materials. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Juričić, Vedran].

Bogdan, Martin. (2017). Urbani identiteti, mjesta sjećanja i kulturne politike: primjer grada Łódźa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Miklošević, Željka].

Čaljkušić, Mislav. (2017). Temelji informacijske znanosti: pogled na hrvatski kontekst. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Sinković, Marta. (2017). Preventivne mjere zaštite knjižnične građe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stublić, Helena].

Martinić, Lorena. (2017). Primjena multimedija u novijim hrvatskim udžbenicima njemačkog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

Nedić, Ivan. (2017). Model izrade učeničkog korpusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

Lončarić, Tihana. (2017). Korisničko označivanje književnoumjetničkih djela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Kraljić, Ana. (2017). Digitalizacija u nacionalnim knjižnicama istočne Europe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Jakšić, Valentino. (2017). Managing the space digitisation project. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje].

Čolakovac, Ivan. (2017). Upotreba jedinstvenog stvarnog naslova kao sredstva okupljanja djela u katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u zagrebu i katalogu Knjižnica grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Čačković, Lorena. (2017). Hrvatski znanstveni časopisi na portalu Hrčak: analiza dokumenata s uputama suradnicima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Dobrić, Ivana. (2017). Digitalna zavičajna zbirka na primjeru Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Vajda, Darko. (2017). NoSQL sustavi za upravljanje bazama podataka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Mikulec, Marta. (2017). The Importance of European Universities' Visual Identity. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Kocijan, Kristina].

Guskić, Mihaela. (2017). Presence and experience with ''predatory'' journals in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Jelenčić Modrić, Una. (2017). Influence of libraries and lectures on reading habits of adults and children. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Hasanović, Sanja. (2017). Zbirke sitnoga tiska u hrvatskim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Stanković, Dunja. (2017). Knjižnica franjevačkog samostana u Krapini. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Barbir, Danica. (2017). Informacijska pismenost u kontekstu informairanja o dojenju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Penzar, Marija. (2017). Dostupnost elektroničkih verzija tiskanih časopisa na njemačkom jeziku u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu i knjižnici Goethe instituta Kroatien. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Petričušić, Ivan. (2017). Long-term preservation and legal aspects of Electronic document and records management. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Rajh, Arian].

Škof, Nikolina. (2017). Utjecaj digitalnih resursa i alata na kvalitetu prijevoda u računalno potpomognutom prevođenju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Krstanović, Marina. (2017). Narodna knjižnica kao kulturno središte grada: primjer Gradske knjižnice i čitaonice Požega. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bagarić, Valetina. (2017). Virtualne izložbe u hrvatskim muzejima i knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka and Ivanjko, Tomislav].

Crnković, Lahorka. (2017). Visokoškolske knjižnice i sustavi za upravljanje učenjem. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Mužina, Dina. (2017). Modeli i sheme metapodataka za dugoročno očuvanje u institucijskim repozitorijima: implementacija PREMIS-a u Islandora digitalnom repozitoriju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Čižmek, Dora. (2017). Muzej krapinskih neandertalaca: od zaštićene prirodne rijetkosti do dobitnika Oznake europske baštine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Mikeli, Paula. (2017). Knjižnične usluge za djecu predškolske dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Paić, Slaven. (2017). Domenska analiza kao paradigma organizacije znanja u informacijskim znanostima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Marić, Ana. (2016). Knjižnice i knjižničari u popularnoj kulturi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Špišić, Petra. (2016). Povijest Narodne knjižnice i čitaonice „Vlado Gotovac“ u Sisku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Žalac, Petra. (2016). Autorskopravna pitanja u visokoškolskom obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Sadak, Valentina. (2016). Brendiranje destinacije : studija slučaja Sjedinjenih Meksičkih Država. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Jandras, Ana. (2016). E-knjiga u visokoškolskom obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Rajić, Tina. (2016). RZU Podroom: Oblici djelovanja i komunikacije s javnošću. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Art History. [mentor Magaš Bilandžić, Lovorka and Vujić, Žarka].

Karloci Kvakan, Suzana. (2016). Doprinos školskog knjižničara u promicanju informacijske pismenosti u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Rihtarić, Margareta. (2016). Strateški plan unapređenja usluga u narodnoj knjižnici na primjeru Knjižnice i čitaonice Gračac. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Balenović, Barbara. (2016). Knjižnice u domovima za starije osobe grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kvesić, Luka. (2016). Narodne knjižnice kao mjesta pružanja ekonomskih i pravnih informacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Živković, Tajana. (2016). Mrežne usluge sveučilišnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Blagojević, Marina. (2016). Muzejske trgovine u teoriji i zagrebačkoj praksi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Haltrich, Filip. (2016). Informacijska i digitalna pismenost: Internet kao izvor informacija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Knežić, Valentina. (2016). Information assessment in academic environment. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Bunčić, Jasmina. (2016). Informacijska pismenost učenika završnih razreda osnovne škole. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Šarić, Antonija. (2016). Knjižnice kao potpora čitanju i promoviranju rane pismenosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Bralić, Vladimir. (2016). Lokacijski servisi na Android uređajima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir].

Šimić, Ivica. (2016). Zavičajna zbirka Narodne knjižnice Knin – temelj izrade sveobuhvatne monografije Grada Knina. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Šiptar, Dejan. (2016). Social networks in school libraries: the potential and the reality. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Šatović, Ljudevit. (2016). Medieval apocrypha and a fight against censorship "The Secret Book of John". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Granatir, Patricija. (2016). Reading habits of Romani students. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Srebačić, Tena. (2016). European national libraries on the internet. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Malkoč Bišćan, Anita. (2016). Volunteering and inclusion in libraries. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Lakotić, Patricia. (2016). Odnosi s javnošću i marketing u knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Škrabo, Katarina. (2016). Digitalne zbirke u narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Galina, Matija. (2016). Katalog knjiga zbirke Croatica Knjižnice Nadbiskupsko bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu izdanih do 1800. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Katalinić, Josip. (2016). Video igre u obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Dovedan Han, Zdravko].

Salopek, Željka. (2016). Electronic theses and dissertations deposit in institutional repositories: practice in higher education institutions in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Library. [mentor Stančić, Hrvoje].

Klarić, Iva. (2016). Valorisation of the cultural heritage of Medvednica Nature Park and suggested cultural tour. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Ćorić, Franko and Babić, Darko].

Pranić, Maja. (2016). Suradnja Odjela za djecu i mlade Knjižnice Augusta Cesarca Ravnice i civilnog društva. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Adžaga, Ivan. (2016). Suradnja AKM institucija s Europeanom: analiza okvira suradnje, korištenih podatkovnih modela, shema metapodataka i povezanih podataka s primjerima u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran and Špiranec, Sonja].

Kožul, Megi. (2016). (Re)prezentacija i učenje o usmenoj tradiciji-studija slučaja: kreativna muzejska radionica u Etnografskom muzeju Istre. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Miklošević, Željka and Marković, Jelena].

Sestrić, Daniela. (2016). Suvremena informacijska služba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Požarić, Tena-Vionea. (2016). Predstavljanje tradicije u školskim knjižnicama u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Department of Information Science. [mentor Škrbić Alempijević, Nevena and Banek Zorica, Mihaela].

Dolenec, Korina. (2016). Analiza najčešće posuđivanih knjiga: na primjerima sveučilišnih knjižnica u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pečarić, Đilda].

Carić, Marko. (2016). Telefonski servisi mobilnih operatera. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Boras, Damir].

Mihaljević, Josip. (2016). Besplatni programi kao podrška nastavnom procesu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Guić, Juraj. (2016). Interpretacijska staza grada Senja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Guić, Lukrecija. (2016). Muzealizacija Pustinje Blaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Buljan, Goranka. (2016). Knjižnica kao informcijsko središte. Informacijska služba u Središnjoj knjižnici Srba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Franov, Sanja. (2016). Razvoj i značaj informacijske službe u narodnoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Čolak, Ivana. (2016). Osnovnoškolska knjižnica u NOK-u. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Kranjčić, Denis. (2016). Analiza sustava za evaluaciju strojnih prijevoda primjenom Dinamičkog okvira i Višedimenzionalne metrike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja].

Grčić, Helena. (2016). Povijest dječjeg čitanja u Hrvatskoj: od kraja 18. do kraja 19. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Laptoš, Nela. (2016). Otvorena edukacija kroz online tečajeve. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Seljan, Sanja and Mikelić Preradović, Nives].

Glasnović, Ana. (2016). Alternativni oblici opismenjavanja i čitateljske kulture kod djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Dubović, Nikola. (2016). Uvjeti pristupa internetu u narodnim knjižnicama Hrvatske. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Panić, Matija. (2016). Cenzura odozdo: prilog raspravi o cenzuri i ulozi knjižnica u demokratskom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Sabljak, Jelena. (2016). Opis entita djelo prema FRBR-u i RDA: usporedba i analiza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Gilja, Magdalena. (2016). Pristup elektroničkim izvorima u visokoškolskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Tkalec, Anja. (2016). Kataložni opis dijapozitiva u Zbirci audiovizualne građe Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Pintač, Ivana. (2016). Zavičajna zbirka Gradske knjižnice i čitaonice Novi Marof - očuvanje novomarofskog identiteta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Stjepanović, Marta. (2016). Zaštita knjižnične građe u slučaju prirodnih katastrofa – primjer Općinske narodne knjižnice Drenovci. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Lipovac Matić, Dijana. (2016). Čitateljske navike djece od 5. do 8. razreda: istraživanje provedeno na učenicima u Osnovnoj školi Rivarela Novigrad u šk. god. 2014./2015.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Bakarić, Ivana. (2016). Digitalne zbirke pisane baštine u knjižnicama u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Vrana, Radovan].

Lišnić, Nina. (2016). Muzej kao sredstvo integracije migranata i promoviranja kulturne različitosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Vujić, Žarka].

Franotović Pečarić, Antonija. (2016). Knjižnične usluge za beskućnike: iskustva u SAD-u i Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Habazin, Dorja. (2016). Školske knjižnice i knjižničarstvo kao pomoć pri obrazovanju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Plišo, Astrid. (2016). Digitization of audio-visual materials in broadcasting archives. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Plišo, Astrid. (2016). Umjetna opća inteligencija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Lopina, Vjera].

Vitić, Ana. (2016). Programs for seniros in Croatian public libraries. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Ribarić, Ana. (2016). Oscillations in using the services of Rijeka City Library as a result of infrastructural changes. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Marković, Vlatka. (2016). Moodle u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Pavlina, Krešimir].

Knežević, Tomislav. (2016). The impact of information technology on the archiving process. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Kolaković, Dijana. (2016). Zavičajna zbirka Narodne knjižnice i čitaonice Buzet – građa za retrospektivno popunjavanje fonda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Brakus, Rene. (2016). Organisation of digital library using open source code. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Stančić, Hrvoje].

Santo, Kristian. (2016). Digitization practice and services for visually impaired students at the University of Zagreb and examples from abroad. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Stančić, Hrvoje].

Mihalić, Kristina. (2016). Treatment procedures and protection of film archival material. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Hladilo, Antonia. (2016). Organization, documentation and presentation key aspects of of social network photographies. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Namesnik, Valentina. (2016). Knjiga i radio: Dvojna uloga knjige na Trećem programu Hrvatskog radija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Kudelić, Jelena. (2016). Prisutnost nacionalnih arhiva zemalja članica Europske unije na društvenoj mreži Facebook. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje and Pečarić, Đilda].

Zeman, Karlo. (2016). Asinkrona i sinkrona komunikacija u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of social-humanistic informatics. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Malogorski, Martina. (2016). Platforme za prodaju i posudbu e-knjiga u Hrvatskoj i svijetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Dokić, Nikolina. (2016). Concepts of migration for contemporary archival records. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of Archivistics . [mentor Stančić, Hrvoje].

Alinčić, Dajana. (2016). Stavovi o lektiri i čitalačke navike srednjoškolaca. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Ćavar, Ana and Banek Zorica, Mihaela].

Pleša, Paula. (2016). Etika i etički kodeks u muzejima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Stublić, Helena].

Vragolov, Josipa. (2016). Zdravstveni i građanski odgoj i obrazovanje u osnovnoškolskoj knjižnici. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Banek Zorica, Mihaela].

Dizdarević, Palma. (2016). The regional collection Bjelovariana with a specific review on editions published by Čvor. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Živković, Daniela].

Violić, Tatjana. (2016). Aktivnosti školske knjižnice Osnovne škole „Lapad“. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Lenac Legac, Katarina. (2016). Uloga školske knjižnice i aktivnosti školskog knjižničara u procesu odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Pavić, Lara. (2016). Promidžba narodnih knjižnica Primorsko-goranske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Vrana, Radovan].

Žeželj, Valentina. (2016). Uloga Interneta u promociji narodnih knjižnica i čitanja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Vrana, Radovan].

Mikec, Valentina. (2016). The need for redefining contemporary public library buildings and spaces: example of the „Fran Galović“ public library in Koprivnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Hrgovan, Mateja. (2016). Central libraries of national minorities with special emphasis on the Ukrainian national minority in Croatia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Ille, Morana. (2016). Mediji u stranom vlasništvu - upravljanje informacijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of media and communicology. [mentor Tuđman, Miroslav].

Klarić, Marina. (2016). Taktilna slikovnica na dječjim odjelima narodnih knjižnica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Markolini, Nives. (2016). Knjiga kao simbol u svetim spisima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Barbarić, Ana].

Junger, Marina. (2016). Eko-muzej Štefanje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Information Science > Chair of museology and heritage management. [mentor Babić, Darko].

Oroshi, Sabina. (2016). Djelovanje Galerije Rigo u Novigradu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Art History
Department of Information Science. [mentor Galjer, Jasna and Vujić, Žarka].

Knežević, Tomislav. (2016). Mobile application for sharing and archiving multimedia content. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Bukovac, Tomislav. (2016). Sigurnost informacijskih sustava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Adamić, Anita. (2015). Comparative Website Analysis of Chosen Anthropological Centres and Similar Museum Institutions – Experiences in Making a Website for Anthropological Centre of Croatian Academy of Sciences and Arts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran and Šlaus, Mario].

Jirsak, Ivana. (2015). Djelatnost informatora narodnih knjižnica i čitateljske navike korisnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Červar Manojlović, Ana. (2015). Uloga narodnih knjižnica u cjeloživotnom učenju osoba treće životne dobi. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Peruničić, Vedran. (2015). Bibliocikliranje - projekt studenata Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Fic, Romina. (2015). Razvoj knjižničnog kataloga: Od Sumerana do novog naraštaja. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Melinščak Zlodi, Iva. (2015). Posao knjižničara zaduženog za elektroničku građu u akademskim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Lenić, Marija. (2015). Uloga dječjih knjižnica u odgoju i obrazovanju djece. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Morandini Ćavarović, Iva. (2015). Međuknjižnična posudba i srodne usluge dostave građe u hrvatskim visokoškolskim i znanstvenim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Novokmet, Marija. (2015). Knjižnične usluge za društveno isključene skupine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Marić, Petar-Krešimir. (2015). NoSQL baze podataka. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Kupirović, Bojan. (2015). Alternativni informacijski centri u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kristić, Vedrana. (2015). Muzejske radionice i razvoj višestrukih inteligencija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Miklošević, Željka].

Hraste, Matilda. (2015). Najstarije doktorske disertacije Sveučilišta u Zagrebu objavljene u časopisima: građa za digitalizaciju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Gerbac-Bobuš, Daniela. (2015). Informacijska pismenost osoba s invaliditetom. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Dimšić, Katarina. (2015). Običaj prošnje u Bačkom Monoštoru i Bačkom Bregu: mogućnosti muzejske dokumentacije i prezentacije zvučnih zapisa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Černelić, Milana and Zlodi, Goran].

Dobrić, Sen. (2015). Nacionalne digitalne knjižnice u Europskoj Uniji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Salamon, Petra. (2015). Narodna knjižnica kao kulturni centar zajednice s osvrtom na Gradsku knjižnicu Pregrada. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Grubačević, Ivana. (2015). Informacijske potrebe korisnika u narodnim knjižnicama: primjer Gradske knjižnice Velika Gorica. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Lebarić, Anja. (2015). Pravo na pristup informacijama u narodnim knjižnicama Primorsko–goranske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Glavak, Sanja. (2015). Čitalačke navike učenika Osnovne škole Prelog. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Škoc, Mirko. (2015). Povijesni razvoj dječje knjige u knjižničnom kontekstu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Šimić, Mario. (2015). Knjige i knjižnice u staroj i srednjovjekovnoj Indiji. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Šćukanec Rezniček, Porin. (2015). Application of 3D models in museums: an example of ancient Egyptian artefacts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Zlodi, Goran].

Karadža, Marina. (2015). Uloga školske knjižnice u korelacijsko-integracijskom pristupu djelu Ivana Gundulića "Osman". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science
Department of Croatian Language and Literature. [mentor Slavić, Dean and Špiranec, Sonja].

Čabrić, Nika. (2015). Igraonice za djecu u Knjižnicama grada Zagreba. Igraonica kao središte događanja na Odjelu za djecu i mlade u Knjižnici Augusta Cesarca, Ravnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Janković, Petar. (2015). Računalna sigurnost u nastavi informatike. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Šverko, Mara. (2015). Marketing u hrvatskim narodnim knjižnicama: jaz između teorije i stvarnosti. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Somrak, Ivor. (2015). Etičke implikacije u razvoju umjetne inteligencije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lopina, Vjera].

Toić, Vanessa. (2015). Sveučilišna knjižnica u Puli : od Pokrajinske knjižnice Istre do središnje knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Tomić, Viktorija. (2015). Školska knjižnica Novska i područne školske knjižnice. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kostić, Ljiljana. (2015). Knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama u narodnim knjižnicama Istarske županije. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Tresić, Vinka. (2015). Problematika individualnih pseudonima u online knjižniim katalozima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Andrijanić, Antonia Antonella. (2015). Razvoj knjižnične djelatnosti kao dio strategije kulturnog razvitka Slavonskog Broda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Valjak, Maja. (2015). Knjižnične službe i usluge za djecu na primjeru Knjižnice Augusta Cesarca i Knjižnice Medveščak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Tutić, Matea. (2015). Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne osobe u hrvatskim narodnim knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vrana, Radovan].

Bily, Mihael. (2015). Projekti digitalizacija tiskane građe u Hrvatskoj i svijetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Strinavić, Ana. (2015). Studenti i otvoreni pristup znanstvenim informacijama: istraživanje studenata Sveučilišta u Zagrebu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Flegar, Višnja. (2015). Knjižnice u multikulturalnom društvu:usporedba hrvatskih narodnih knjižnica s odabranim primjerima iz svijeta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Blazinarić, Ines. (2015). Autorskopravna pitanja pri digitalizacija knjiga: primjer projekata Google Books, Gutenberg i Europeana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Berać, Monika. (2015). Audiovizualna građa kao dio zavičajne zbirke. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Mostovac, Iva. (2015). Čišćenje knjiga kao metoda provođenja cenzure u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Domović, Annabel. (2015). Cenzura u SFRJ i frankističkoj Španjolskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Kaić, Iva. (2015). Suvremeno nakladništvo u Hrvatskoj iz područja arheologije (2010.-2015.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Žužak, Maja. (2015). Marketing u knjižnicama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Kirin, Marija. (2015). Kvizovi za poticanje čitanja kao nova knjižnična usluga. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Rogina, Sanela. (2015). Problematika knjižničnog prostora. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Fotivec, Dorotea. (2015). Translations of museum exhibitions texts. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Miklošević, Željka].

Pejić, Tea. (2015). Računalni učenički korpusi i učenički korpus hrvatskog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mikelić Preradović, Nives].

Horvatić, Gabrijela. (2015). Ljudska, organizacijska i mrežna komponenta poslovnih i upravljačkih informacijskih sustava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka and Mateljan, Vladimir].

Vrhar, Petra. (2015). Data protection on mobile devices. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Mateljan, Vladimir and Juričić, Vedran].

Al-Hariri, Adam. (2015). Cloud Computing. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Juričić, Vedran].

Kulić, Vedran. (2015). Managing a business document. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Rajh, Arian].

Radović, Dunja. (2015). Sustav za studentsku administraciju. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Pavlina, Krešimir].

Šćirek, Lucija. (2015). Istraživanje navika učenja, čitanja i korištenja usluge školske knjižnice: primjer Srednje škole Dragutina Stražimira. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Špiranec, Sonja].

Gradinščak, Ivana. (2015). Nakladnici pravne literature u Hrvatskoj danas. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Živković, Daniela].

Geček, Margareta. (2015). Od pavlinske knjižnice do Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Ive, Adriana. (2015). Digitalizacija periodičkih publikacija u cilju očuvanja kulturnog blaga: "Istarske novine online/Istrian Newspaper Online". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Hebrang Grgić, Ivana].

Štiglić, Iva. (2015). Knjižničarstvo kao žensko zanimanje - prikaz stanja u Hrvatskoj. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Barbarić, Ana].

Librenjak, Hana. (2015). Asian cultural institutions in Croatiaas creative industries. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Babić, Darko].

Nikolić, Melita. (2015). Muzejska koncepcija izložbe o pionirima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Ružić, Ivana. (2015). Etnografska zbirka u Svetom Ivanu Žabnu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vokić, Denis].

Ban, Ana. (2015). Digitization and Digital Restoration of Photographs. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Stančić, Hrvoje and Pavlina, Krešimir].

Zorko, Ivana. (2015). Natjecanje u čitanju naglas: projekt poticanja čitanja u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Dumančić Poljski, Štefica. (2015). Analiza muzejskih edukativnih publikacija za djecu i mlade te njihova uloga u obrazovnom sustavu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Petrinić, Ivana. (2015). Suvremene srednjoškolske knjižnice – primjer Gimnazije Pula. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Lasić-Lazić, Jadranka].

Lovreković, Ana. (2015). Ženski aspekti sabiranja na primjeru zbirki Grada Zagreba. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Vujić, Žarka].

Kušanić, Silvija. (2015). Računalna tehnologija kao pokretač novih modela poslovanja i usluga u baštinskim institucijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. [mentor Juričić, Vedran].

Bastaja, Vanja